Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2009-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑ ...

 

 

040.1272.161109

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

8 հոկտեմբերի 2009 թվականի N 1272-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2009-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(15-րդ մաս)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2009-2012 ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

(15-րդ մաս)

 

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|Ռազմավարու- |Միջոցառում   |Ակնկալվող արդյունք|Պատասխա-|Ֆինան- |Մոնիտորին-|

|թյան        |             |__________________|նատու   |սավոր- |գային     |

|դրույթներ   |             |2009թ., 2010թ.    |մարմին  |ման աղ-|ցուցիչներ |

|            |             |2011թ., 2012թ.    |        |բյուրը |          |

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|            |72.6         |2009-2012 -       |ՀՀ տարած|ՀՀ     |- Տեղական |

|            |Բարձրացնել   |ՏԻՄ-երի կողմից    |քային   |պետական|ինքնակառա-|

|            |ՏԻՄ-երի      |մատուցվող         |կառավար-|բյուջե,|վարման    |

|            |կողմից       |համայնքային       |ման     |ՀՀ     |բնագավա-  |

|            |մատուցվող    |ծառայություններում|նախարա- |համայնք|ռում      |

|            |համայնքային  |բնակչության       |րություն|ների   |պետական   |

|            |ծառայություն-|իրազեկության և    |ՀՀ      |բյուջե |քաղաքակա- |

|            |ներում       |ներգրավվածության  |համայնք-|ներ,   |նության   |

|            |բնակչության  |մակարդակի         |ներ     |Դոնոր  |լուսաբան- |

|            |իրազեկության |աստիճանական       |        |կազմա- |մանը      |

|            |և  ներգրավվա-|բարձրացում`       |        |կերպու-|նվիրված   |

|            |ծության      |օգտագործելով      |        |թյուն- |հեռուստա- |

|            |մակարդակը    |հանրային կապերի   |        |ներ    |եթերի     |

|            |             |մատչելի ձևերը     |        |       |ժամաքանակի|

|            |             |(ԶԼՄ-եր, հեռուստա-|        |       |հարաբերու-|

|            |             |տեսություն,       |        |       |թյունը    |

|            |             |հանդիպումներ,     |        |       |բնակչու-  |

|            |             |սոցիոլոգիական     |        |       |թյանը     |

|            |             |հարցումներ և      |        |       |ՏԻՄ-երի   |

|            |             |այլն)             |        |       |գործունեու|

|            |             |                  |        |       |թյան մասին|

|            |             |                  |        |       |իրազեկմանը|

|            |             |                  |        |       |նվիրված   |

|            |             |                  |        |       |ընդհանուր |

|            |             |                  |        |       |եթերաժամին|

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|73.         |73.3         |2009- Ներքին      |ՀՀ      |ՀՀ     |- Ներքին  |

|Բարձրացնել  |Հստակեցնել   |աուդիտի           |ֆինանս- |պետական|վերահսկո- |

|ՏԻՄ-երի     |համայնքում   |ստանդարտների      |ների    |բյուջե,|ղության   |

|գործունեու- |ներքին վերա- |վերլուծություն    |նախարա- |Դոնոր  |ընթացա-   |

|թյան հաշվետ-|հսկողության  |2010 - Ներքին     |րություն|կազմա- |կարգեր    |

|վողականու-  |ընթացակարգերը|աուդիտների        |ՀՀ տարած|կերպու-|ներդրած   |

|թյունը      |             |վերլուծության     |քային   |թյուն- |համայնք-  |

|            |             |հիման վրա         |կառավար-|ներ    |ների թիվը |

|            |             |մեթոդական         |ման     |       |- Համայնքի|

|            |             |ուղեցույցի մշակում|նախարա- |       |քառամյա   |

|            |             |2011-2012 - Ներքին|րություն|       |զարգացման |

|            |             |աուդիտների        |        |       |ծրագրի    |

|            |             |անցկացման         |        |       |կատարման  |

|            |             |արդյունավետության |        |       |վերաբերյալ|

|            |             |բարձրացում,       |        |       |համայնքի  |

|            |             |ՏԻՄ-երի           |        |       |ղեկավարի  |

|            |             |պատասխանատվության |        |       |կողմից    |

|            |             |և  հաշվետվողակա-  |        |       |հաշվետվու-|

|            |             |նության բարձրացում|        |       |թյունները |

|            |_____________|__________________|________|_______|ավագանու  |

|            |73.4         |2010 - Համայնքի   |ՀՀ տարած|ՀՀ     |քննարկմանն|

|            |Օրենսդրորեն  |քառամյա զարգացման |քային   |պետական|ու        |

|            |սահմանել     |ծրագրի կատարման   |կառավար-|բյուջե |հաստատմանը|

|            |համայնքի     |վերաբերյալ        |ման     |       |ներկայաց- |

|            |քառամյա      |համայնքի ղեկավարի |նախարա- |       |րած և     |

|            |զարգացման    |հաշվետվությունը   |րություն|       |հրապարակած|

|            |ծրագրի       |կազմելու, ավագանու|ՀՀ      |       |համայնք-  |

|            |կատարման     |քննարկմանն ու     |համայնք-|       |ների      |

|            |վերաբերյալ   |հաստատմանը        |ներ     |       |տեսակարար |

|            |համայնքի     |ներկայացնելու և   |        |       |կշիռը     |

|            |ղեկավարի     |հրապարակելու      |        |       |ընդհանուր |

|            |հաշվետվու-   |օրենսդրական       |        |       |համայնք-  |

|            |թյունը       |դրույթներ,        |        |       |ների թվին |

|            |կազմելու,    |համապատասխան      |        |       |տոկոս     |

|            |ավագանու     |ընթացակարգեր      |        |       |- Համայնք-|

|            |քննարկմանն ու|2011-2012 -       |        |       |ներում    |

|            |հաստատմանը   |Համայնքի քառամյա  |        |       |ներդրվել  |

|            |ներկայացնելու|զարգացման ծրագրի  |        |       |են        |

|            |և  հրապարա-  |կատարման          |        |       |համայնքա- |

|            |կելու        |վերաբերյալ        |        |       |յին ծառա- |

|            |դրույթներ,   |համայնքի ղեկավարի |        |       |յություն- |

|            |ընդունել և   |հաշվետվողականու-  |        |       |ներ       |

|            |ներդնել      |թյան ներդրում,    |        |       |մատուցող  |

|            |համապատասխան |համապատասխան      |        |       |կազմա-    |

|            |ընթացակարգեր |ընթացակարգերի     |        |       |կերպու-   |

|            |             |կիրառում          |        |       |թյունների |

|            |_____________|__________________|________|_______|աշխատանք- |

|            |73.5 Սահմանել|2010 - Համայնքային|ՀՀ տարած|ՀՀ     |ների մոնի-|

|            |համայնքային  |ծառայություններ   |քային   |պետական|տորինգի և |

|            |ծառայություն |մատուցող կազմա-   |կառավար-|բյուջե,|գնահատման |

|            |ներ մատուցող |կերպությունների   |ման     |Դոնոր  |համակարգեր|

|            |կազմակերպու- |աշխատանքների      |նախարա- |կազմա- |և  ընթացա-|

|            |թյունների    |կատարման հստակ    |րություն|կերպու-|կարգեր    |

|            |աշխատանքների |ցուցանիշներ       |Ըստ     |թյուն- |(այո/ոչ)  |

|            |կատարման     |Համայնքային       |ՏԻՄ-երի |ներ    |- Համայնքի|

|            |հստակ        |ծառայությունների  |լիազորու|       |սեփականու-|

|            |ցուցանիշներ  |մատուցման         |թյուն-  |       |թյուն     |

|            |և  համայնք-  |մոնիտորինգի և     |ների    |       |համարվող  |

|            |ներում       |գնահատման         |ոլորտ   |       |գույքը    |

|            |ներդնել      |համակարգեր ու     |ների`   |       |ամբողջու- |

|            |մոնիտորինգի  |ընթացակարգեր      |պաշտոնա-|       |թյամբ     |

|            |և  գնահատման |2011-2012 -       |կան     |       |պետական   |

|            |համակարգեր ու|Համայնքային       |լիազոր  |       |գրանցում  |

|            |ընթացակարգեր |ծառայությունների  |մարմին- |       |կատարած   |

|            |             |մատուցման         |ներ     |       |համայնք-  |

|            |             |մոնիտորինգի և     |Հասարա- |       |ների թվի  |

|            |             |գնահատման ներդրված|կական   |       |հարաբերու-|

|            |             |համակարգեր ու     |կազմա-  |       |թյունը ՀՀ |

|            |             |ընթացակարգեր      |կերպու- |       |բոլոր     |

|            |             |                  |թյուններ|       |համայնք-  |

|            |             |                  |(համա-  |       |ների թվին |

|            |             |                  |ձայնու- |       |(տոկոս)   |

|            |             |                  |թյամբ)  |       |          |

|____________|_____________|__________________|________|_______|          |

|            |73.6         |2010 - ՀՀ         |ՀՀ տարած|ՀՀ     |          |

|            |Հստակեցնել ՀՀ|համայնքների       |քային   |համայնք|          |

|            |համայնքների  |սեփականություն    |կառավար-|ների   |          |

|            |սեփականու-   |համարվող գույքի   |ման     |բյուջե-|          |

|            |թյուն        |պարտադիր պետական  |նախարա- |ներ    |          |

|            |համարվող     |գրանցման          |րություն|       |          |

|            |գույքի       |ընթացակարգերի     |        |       |          |

|            |պարտադիր     |վերլուծություն    |        |       |          |

|            |պետական      |2011-2012 - ՀՀ    |        |       |          |

|            |գրանցման     |համայնքների       |        |       |          |

|            |պայմաններն ու|սեփականություն    |        |       |          |

|            |ընթացակարգերը|համարվող գույքի   |        |       |          |

|            |             |պարտադիր պետական  |        |       |          |

|            |             |գրանցման          |        |       |          |

|            |             |հետևողական        |        |       |          |

|            |             |ապահովում և  ավարտ|        |       |          |

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|74.         |74.1         |2011 - Մշակել     |ՀՀ քաղա-|ՀՀ     |- ՏԻՄ-երի |

|Բարձրացնել  |Հստակեցնել   |համատիրությունների|քաշինու-|պետական|կողմից    |

|համայնքի և  |համայնքի     |վերաբերյալ նոր    |թյան    |բյուջե,|համատիրու-|

|համատիրու-  |կողմից       |հայեցակարգային    |նախարա- |ՀՀ     |թյանը     |

|թյան միջև   |համատիրու-   |մոտեցումներ       |րություն|համայնք|պատվիրակած|

|գործակցու-  |թյանն        |Համայնքի կողմից   |ՀՀ տարած|ների   |լիազորու- |

|թյան արդյու-|օժանդակության|համատիրությանն    |քային   |բյուջե-|թյունների |

|նավետությու-|ձևերը,  համա-|օժանդակության     |կառավար-|ներ    |իրականաց- |

|նը, թափանցի-|տիրություն-  |օրինական և  հստակ |ման     |       |ման       |

|կությունն ու|ների         |ձևեր,  համայնքի և |նախարա- |       |ծախսերի   |

|հաշվետվողակա|վերաբերյալ   |համատիրության     |րություն|       |հարաբերու-|

|նությունը   |նոր հայեցա-  |միջև              |ՀՀ      |       |թյունը    |

|            |կարգային     |համագործակցության |համայնք-|       |համայնքի  |

|            |մոտեցումներ  |թափանցիկություն և |ներ,    |       |բյուջեի   |

|            |             |հաշվետվողակա-     |համա-   |       |ընդհանուր |

|            |             |նություն          |տիրու-  |       |ծախսերին  |

|            |             |2012 - Համայնքի   |թյուններ|       |(տոկոս)   |

|            |             |կողմից            |        |       |          |

|            |             |համատիրությանն    |        |       |          |

|            |             |օժանդակության     |        |       |          |

|            |             |օրինական և  հստակ |        |       |          |

|            |             |ձևեր,  համայնքի և |        |       |          |

|            |             |համատիրության     |        |       |          |

|            |             |միջև              |        |       |          |

|            |             |համագործակցության |        |       |          |

|            |             |թափանցիկություն և |        |       |          |

|            |             |հաշվետվողականու-  |        |       |          |

|            |             |թյուն             |        |       |          |

|            |_____________|__________________|________|_______|          |

|            |74.2         |2011 - Համայնքի և |ՀՀ քաղա-|       |          |

|            |Հստակեցնել և |համատիրությունների|քաշինու-|       |          |

|            |կարգավորել   |փոխհարաբերու-     |թյան    |       |          |

|            |համայնք-     |թյունների         |նախարա- |       |          |

|            |համատիրու-   |օրինականության    |րություն|       |          |

|            |թյուն-բնակիչ |նկատմամբ պետական  |ՀՀ      |       |          |

|            |փոխհարաբերու |վերահսկողության   |համայնք-|       |          |

|            |թյունները,   |կարգավորում       |ներ,    |       |          |

|            |սահմանել     | Համայնք -        |համա-   |       |          |

|            |դրանց օրինակա|համատիրություն -  |տիրու-  |       |          |

|            |նության      |բնակիչ հստակ      |թյուններ|       |          |

|            |նկատմամբ     |փոխհարաբերու-     |        |       |          |

|            |պետական վերա-|թյուններ, նրանց   |        |       |          |

|            |հսկողություն |պատասխանատվու-    |        |       |          |

|            |             |թյունների         |        |       |          |

|            |             |շրջանակների հստակ |        |       |          |

|            |             |տարանջատում       |        |       |          |

|            |             |2012 - Համայնք -  |        |       |          |

|            |             |համատիրություն -  |        |       |          |

|            |             |բնակիչ հստակ      |        |       |          |

|            |             |փոխհարաբերու-     |        |       |          |

|            |             |թյուններ, նրանց   |        |       |          |

|            |             |պատասխանատվու-    |        |       |          |

|            |             |թյունների         |        |       |          |

|            |             |շրջանակների հստակ |        |       |          |

|            |             |տարանջատում       |        |       |          |

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|75.         |75.1 Ներդնել |2010 - ՔԿԱԳ       |ՀՀ տարած|ՀՀ     |- Օրենսդրո|

|Բարձրացնել  |ՔԿԱԳ ծառայու-|ծառայությունները  |քային   |պետական|րեն սահման|

|ՔԿԱԳ ծառայու|թյունների    |բարձր             |կառավար-|բյուջե,|վել է ՔԿԱԳ|

|թյունների   |համագործակց- |տեխնոլոգիական     |ման     |Դոնոր  |ծառայու-  |

|գործունեու- |ված աշխատանքն|միջոցներով        |նախարա- |կազմա- |թյունների |

|թյան արդյու-|ապահովող     |վերազինում        |րություն|կերպու-|դիմաց     |

|նավետու-    |միասնական    | ՔԿԱԳ ծառայության |ՀՀ      |թյուն- |կոնկրետ   |

|թյունը      |ժամանակակից  |տվյալների         |արդարադա|ներ    |համայնքի  |

|            |տեխնիկական   |էլեկտրոնային բանկ,|տության |       |բնակչից   |

|            |համակարգ և   |ժամանակակից       |նախարա- |       |գանձվող   |

|            |ավտոմատացնել |տեխնիկական        |րություն|       |պետական   |

|            |ՔԿԱԳ         |համակարգ          |Հասարա- |       |տուրքի    |

|            |ծառայության  |2011 - ՔԿԱԳ       |կական   |       |հաշվին ՀՀ |

|            |գործառույթ   |ծառայության       |կազմա-  |       |գյուղական |

|            |ները         |ավտոմատացված      |կերպու- |       |համայնք-  |

|            |             |գործառույթներ     |թյուններ|       |ների      |

|            |             |2012 - ՔԿԱԳ       |(համա-  |       |բյուջեների|

|            |             |ծառայությունների  |ձայնու- |       |եկամտային |

|            |             |գործունեության    |թյամբ)  |       |մասերի աճ |

|            |             |բարձր             |        |       |- Իրական  |

|            |             |արդյունավետություն|        |       |ժամանակում|

|            |             |                  |        |       |(on-line) |

|            |             |                  |        |       |ռեսուրսով |

|            |             |                  |        |       |օժտված,   |

|            |             |                  |        |       |ինտերնետա-|

|            |             |                  |        |       |յին կայք  |

|            |             |                  |        |       |ունեցող   |

|            |             |                  |        |       |ՔԿԱԳ      |

|            |             |                  |        |       |ծառայու-  |

|            |             |                  |        |       |թյունների |

|            |             |                  |        |       |թվի       |

|            |             |                  |        |       |հարաբերու-|

|            |             |                  |        |       |թյունը    |

|            |             |                  |        |       |ՔԿԱԳ      |

|            |             |                  |        |       |ծառայու-  |

|            |             |                  |        |       |թյունների |

|            |             |                  |        |       |ընդհանուր |

|            |             |                  |        |       |թվին      |

|            |             |                  |        |       |(տոկոս)   |

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|76.         |76.1 Հետևողա |2009 - Համայնքային|ՀՀ տարած|ՀՀ     |- Համայնքա|

|Զարգացնել   |կանորեն      |ծառայության թափուր|քային   |պետական|յին ծառա- |

|ՏԻՄ-երի     |զարգացնել    |պաշտոնների        |կառավար-|բյուջե,|յության   |

|կարողու-    |համայնքային  |համալրման         |ման     |Դոնոր  |թափուր    |

|թյունները և |ծառայության  |մրցույթների       |նախարա- |կազմա- |պաշտոնների|

|ամբողջա-    |համակարգը    |թափանցիկությունն  |րություն|կերպու-|համալրման |

|կանացնել    |             |ու հրապարակայնու- |Հասարա- |թյուն- |նոր ընթացա|

|համայնքային |             |թյունն ապահովող   |կական   |ներ    |կարգերով  |

|ծառայության |             |ընթացակարգեր      |կազմա-  |ՀՀ     |հայտարար- |

|համակարգը   |             |2010 - Համայնքների|կերպու- |համայնք|ված       |

|            |             |տեղեկատվական      |թյուններ|ների   |մրցույթ-  |

|            |             |համակարգերի       |(համա-  |բյուջե-|ների թիվը |

|            |             |օգտագործման       |ձայնու- |ներ    |- ՏԻՄ-երի |

|            |             |հմտությունները    |թյամբ)  |       |և  համայնք|

|            |             |ներառվել են       |        |       |ների      |

|            |             |համայնքային       |        |       |մասնավոր  |

|            |             |ծառայողների       |        |       |սեկտորի,  |

|            |             |պարտադիր          |        |       |ՀԿ-ների և |

|            |             |վերապատրաստման    |        |       |այլ շահագր|

|            |             |ծրագրերում,       |        |       |գիռ կազմա-|

|            |             |Համայնքային       |        |       |կերպու-   |

|            |             |ծառայողների       |        |       |թյունների |

|            |             |ուսուցման և       |        |       |միջև      |

|            |             |վերապատրաստման    |        |       |համագործակ|

|            |             |ծրագրերի          |        |       |ցության   |

|            |             |իրականացում       |        |       |մասին     |

|            |             |2011-2012 -       |        |       |կնքված    |

|            |             |Համայնքային       |        |       |հուշագրերի|

|            |             |ծառայողների       |        |       |և/կամ     |

|            |             |ուսուցման և       |        |       |- Սոցիալա-|

|            |             |վերապատրաստման    |        |       |կան գործ- |

|            |             |ծրագրերի          |        |       |ընկերու-  |

|            |             |շարունակական      |        |       |թյանն     |

|            |             |կատարելագործում,  |        |       |ուղղված   |

|            |             |կազմակերպում և    |        |       |ՏԻՄ-երի   |

|            |             |իրականացում       |        |       |կողմից    |

|            |_____________|__________________|________|_______|պատվիրակ- |

|            |76.3 Համայնք |2009 - ՏԻՄ-երի    |ՀՀ տարած|Դոնոր  |ված լիա-  |

|            |ներում մշակել|քաղաքացիական      |քային   |կազմա- |զորություն|

|            |և  ներդնել   |հասարակության հետ |կառավար-|կերպու-|ների թիվը |

|            |քաղաքացիական |արդյունավետ       |ման     |թյուն- |- ՏԻՄ-երի |

|            |հասարակության|համագործակցության,|նախարա- |ներ    |և  համայն |

|            |հետ          |իրազեկման ու      |րություն|ՀՀ     |քային     |

|            |արդյունավետ  |մասնակցության     |Հասարա- |համայնք|ծառայող-  |

|            |համագործակ-  |ընթացակարգեր      |կական   |ների   |ների      |

|            |ցության,     |2010-2012 -       |կազմա-  |բյուջե-|ուսուցման |

|            |իրազեկման ու |ՏԻՄ-երի և         |կերպու- |ներ    |և  վերապատ|

|            |մասնակցության|համայնքների       |թյուններ|       |րաստման   |

|            |ընթացակարգեր,|մասնավոր սեկտորի, |(համա-  |       |դրամաշնոր-|

|            |խթանել       |ՀԿ-ների և  այլ    |ձայնու- |       |հային     |

|            |սոցիալական   |շահագրգիռ         |թյամբ)  |       |ծրագրերի  |

|            |գործընկերու- |կազմակերպություն  |        |       |թվի       |

|            |թյանն ուղղված|ների միջև         |        |       |հարաբերու-|

|            |ՏԻՄ-երի      |համագործակցության |        |       |թյունը    |

|            |գործունեու-  |մասին կնքված      |        |       |նույն     |

|            |թյունն ու    |հուշագրեր և/կամ   |        |       |ժամանակա- |

|            |լիազորություն|պայմանագրեր:      |        |       |հատվածում |

|            |ները         |Սոցիալական        |        |       |անցկացված |

|            |պատվիրակելու |գործընկերությանն  |        |       |ուսուցման |

|            |պրակտիկան    |ուղղված ՏԻՄ-երի   |        |       |և  վերա-  |

|            |             |գործունեության ու |        |       |պատրաստման|

|            |             |լիազորությունները |        |       |ծրագրերի  |

|            |             |պատվիրակելու      |        |       |ընդհանուր |

|            |             |պրակտիկայի        |        |       |թվին      |

|            |             |արմատավորում ու   |        |       |(տոկոս)   |

|            |             |խթանում:          |        |       |          |

|_________________________________________________________________________|

|                            Մասնավոր հատված                              |

|_________________________________________________________________________|

|78.         |78.1 Ամբողջա-|2009 -            |ՀՀ      |ՀՀ     |- Աուդիտի |

|ՈՒժեղացնել  |կանացնել     |Հաշվապահական      |ֆինանս  |Պետական|միջազգային|

|մասնավոր    |հաշվապահական |հաշվառման         |ների    |բյուջե,|ստանդարտ- |

|հատվածում   |հաշվառման և  |միջազգային        |նախարա- |ԱՄՆ ՄԶԳ|ները      |

|կոռուպցիայի |աուդիտի      |ստանդարտները      |րություն|       |կիրառող   |

|առաջարկի    |միջազգային   |(IFRS)            |ՀՀ ԿԱ   |       |աուդիտի   |

|կանխարգե-   |չափորոշիչների|թարգմանված են     |պետական |       |ծառայու-  |

|լումը       |ներդրումը    |2010 -            |եկամուտ-|       |թյուններ  |

|            |             |Հաշվապահական      |ների    |       |մատուցող  |

|            |             |հաշվառման         |կոմիտե  |       |տնտեսվարող|

|            |             |միջազգային        |Հայաս-  |       |ների թվի  |

|            |             |ստանդարտները      |տանի    |       |հարաբերու-|

|            |             |հաստատված են      |հաշվապահ|       |թյունը    |

|            |             | Աուդիտի          |ների և  |       |դրանց     |

|            |             |միջազգային        |աուդիտոր|       |ընդհանուր |

|            |             |ստանդարտները      |ների    |       |թվին      |

|            |             |(IFRS)            |ասոցիա- |       |- Հաշվապա-|

|            |             |թարգմանված են     |ցիա     |       |հական     |

|            |             | Հաշվապահների     |(Համա-  |       |հաշվառման |

|            |             |որակավորման և     |ձայնու- |       |միջազգային|

|            |             |մասնագիտական      |թյամբ)  |       |ստանդարտ- |

|            |             |վերապատրաստման    |        |       |ները      |

|            |             |համակարգը         |        |       |կիրառող   |

|            |             |համապատասխանում է |        |       |խոշոր     |

|            |             |սահմանված         |        |       |տնտեսվարող|

|            |             |չափորոշիչներին    |        |       |սուբյեկտ  |

|            |             |2011 - Աուդիտի    |        |       |ների թվի  |

|            |             |միջազգային        |        |       |հարաբերու-|

|            |             |ստանդարտները      |        |       |թյունը    |

|            |             |(IFRS)            |        |       |դրանց     |

|            |             |հաստատված են      |        |       |ընդհանուր |

|            |             | Աուդիտորների     |        |       |թվին      |

|            |             |որակավորման և     |        |       |- Ֆինանսա-|

|            |             |մասնագիտական      |        |       |կան հաշվետ|

|            |             |վերապատրաստման    |        |       |վություն  |

|            |             |համակարգը         |        |       |ները և    |

|            |             |համապատասխանում է |        |       |ֆինանսական|

|            |             |սահմանված         |        |       |տեղեկատվու|

|            |             |չափորոշիչներին    |        |       |թյուն     |

|            |             |2012 - Աուդիտի    |        |       |հրապարակող|

|            |             |ծառայություններ   |        |       |տնտեսվարող|

|            |             |մատուցող բոլոր    |        |       |սուբյեկտ- |

|            |             |տնտեսվարողները    |        |       |ների թվի  |

|            |             |կիրառում են       |        |       |հարաբերու-|

|            |             |աուդիտի սահմանված |        |       |թյունը    |

|            |             |ստանդարտները      |        |       |տնտեսվարող|

|            |             | Խոշոր տնտեսվարող |        |       |սուբյեկտ  |

|            |             |և  հանրային շահ   |        |       |ների      |

|            |             |ներկայացնող       |        |       |ընդհանուր |

|            |             |սուբյեկտների      |        |       |թվին      |

|            |             |ֆինանսական        |        |       |- Հարկային|

|            |             |հաշվետվությունները|        |       |մաքսային  |

|            |             |և  ֆինանսական     |        |       |և  վիճակա-|

|            |             |տեղեկատվությունը  |        |       |գրական    |

|            |             |արժանահավատ են    |        |       |ծառայու-  |

|            |             |                  |        |       |թյուններին|

|            |             |                  |        |       |ոչ առձեռն |

|            |             |                  |        |       |ներկայաց- |

|            |             |                  |        |       |ված հաշվետ|

|            |             |                  |        |       |վություն- |

|            |             |                  |        |       |ների թիվը,|

|            |             |                  |        |       |տոկոս`    |

|            |             |                  |        |       |հաշվետվու-|

|            |             |                  |        |       |թյունների |

|            |             |                  |        |       |ընդհանուր |

|            |             |                  |        |       |թվի       |

|            |             |                  |        |       |նկատմամբ  |

|            |             |                  |        |       |(ԱՀՌԾ     |

|            |             |                  |        |       |Սոցիալական|

|            |             |                  |        |       |և  քաղաքա-|

|            |             |                  |        |       |ցիական    |

|            |             |                  |        |       |մեկուսաց- |

|            |             |                  |        |       |վածություն|

|            |             |                  |        |       |և  անհավա-|

|            |             |                  |        |       |սարություն|

|            |             |                  |        |       |մոնիտորին-|

|            |             |                  |        |       |գի ցուցա- |

|            |             |                  |        |       |նիշեր     |

|            |             |                  |        |       |e5.2-e5.4 |

|            |             |                  |        |       |ցուցա-    |

|            |             |                  |        |       |նիշեր)    |

|            |_____________|__________________|________|_______|__________|

|            |78.2 Ապահովել|2009 - Տնտեսական  |ՀՀ էկո- |ՀՀ     |- Մրցակցու|

|            |մրցակցության |մրցակցության      |նոմիկայի|Պետական|թյան      |

|            |հավասար      |պաշտպանության     |նախարա- |բյուջե,|հավասար   |

|            |պայմաններ    |օրենսդրության     |րություն|       |պայմանների|

|            |             |համապատասխանեցում |ՀՀ տնտե-|       |ապահովման |

|            |             |ԵՄ ստանդարտներին  |սական   |       |նպատակով  |

|            |             |2010 - Հայաստանում|մրցակցու|       |ՀՀ Տնտեսա-|

|            |             |տնտեսական         |թյան    |       |կան մրցակ-|

|            |             |մրցակցության      |պաշտպա- |       |ցության   |

|            |             |պաշտպանության     |նության |       |պետական   |

|            |             |եռամյա            |պետական |       |հանձնա-   |

|            |             |ռազմավարության    |հանձնա- |       |ժողովի    |

|            |             |մշակում և         |ժողով   |       |նախաձեռ-  |

|            |             |հաստատում         |        |       |նությամբ  |

|            |             |2011 - Ըստ        |        |       |հարուցված |

|            |             |հաստատված         |        |       |վարչական  |

|            |             |ռազմավարության    |        |       |վարույթ-  |

|            |             |2012 - Ըստ        |        |       |ների թվի  |

|            |             |հաստատված         |        |       |հարաբերու-|

|            |             |ռազմավարության    |        |       |թյունը    |

|            |             |                  |        |       |նույն     |

|            |             |                  |        |       |ժամանակա- |

|            |             |                  |        |       |հատվածում |

|            |             |                  |        |       |այդ վա-   |

|            |             |                  |        |       |րույթների |

|            |             |                  |        |       |իրականաց- |

|            |             |                  |        |       |ման ար-   |

|            |             |                  |        |       |դյունքում |

|            |             |                  |        |       |տնտեսվարող|

|            |             |                  |        |       |սուբյեկտ- |

|            |             |                  |        |       |ների      |

|            |             |                  |        |       |նկատմամբ  |

|            |             |                  |        |       |կիրառված  |

|            |             |                  |        |       |պատասխանա-|

|            |             |                  |        |       |տվության  |

|            |             |                  |        |       |միջոցների |

|            |             |                  |        |       |թվին      |

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|79. Ապահովել|79.1 Աջակցել |2010 - Առևտրի     |ՀՀ էկո- |ՀՀ     |- ՀՀ      |

|մասնավոր    |Առևտրի       |միջազգային պալատի |նոմիկայի|Պետական|առևտրա-   |

|կազմակերպու-|միջազգային   |(ԱՄՊ) կողմից      |նախարա- |բյուջե,|արդյունա- |

|թյունների   |պալատի (ԱՄՊ) |ընդունված         |րություն|Մասնա- |բերական   |

|աշխատանքում |կողմից       |կոռուպցիայի դեմ   |ՀՀ      |վոր    |պալատը    |

|բարեխղճու-  |ընդունված    |պայքարի           |առևտրա- |հատվածի|տեղայնաց- |

|թյունը      |կոռուպցիայի  |կանոնակարգերի և   |արդյունա|մասնակ-|րել է     |

|            |դեմ պայքարի  |էթիկայի կանոնների |բերական |ցու-   |Առևտրի    |

|            |կանոնակարգերի|ճանաչման ու       |պալատ   |թյուն  |միջազգային|

|            |և  էթիկայի   |տեղայնացման       |(Համա-  |և  համա|պալատի    |

|            |կանոնների    |իրավական,         |ձայնու  |գործակ-|(ԱՄՊ)     |

|            |ճանաչմանն ու |ինստիտուցիոնալ    |թյամբ)  |ցու-   |կողմից    |

|            |տեղայնացմանը |հնարավորություն-  |        |թյուն  |ընդունված |

|            |             |ների ուսումնա-    |        |       |կոռուպցիա-|

|            |             |սիրություններ ու  |        |       |յի դեմ    |

|            |             |առաջարկություններ |        |       |պայքարի   |

|            |             | Մասնավոր         |        |       |կանոնակար-|

|            |             |կազմակերպություն- |        |       |գերն և    |

|            |             |ներում բարեխիղճ   |        |       |էթիկայի   |

|            |             |վարքագծի կանոնների|        |       |կանոնները |

|            |             |և  շահերի բախման  |        |       |(այո/ոչ)  |

|            |             |կարգավորման       |        |       |- ՀՀ      |

|            |             |վերաբերյալ        |        |       |առևտրա-   |

|            |             |հայեցակարգը և     |        |       |արդյունա- |

|            |             |միջոցառումների    |        |       |բերական   |

|            |             |ծրագիրը մշակված է |        |       |պալատը    |

|            |             |2011 - ԱՄՊ կողմից |        |       |սահմանել է|

|            |             |ընդունված         |        |       |մասնավոր  |

|            |             |կոռուպցիայի դեմ   |        |       |կազմա-    |

|            |             |պայքարի           |        |       |կերպու-   |

|            |             |կանոնակարգերից և  |        |       |թյունների |

|            |             |էթիկայի կանոններից|        |       |համար     |

|            |             |բխող չափորոշիչները|        |       |օրինակելի |

|            |             |և  ընթացակարգերը  |        |       |(մոդելա-  |

|            |             |սահմանված են      |        |       |յին)      |

|            |             |2012 - Մասնավոր   |        |       |էթիկայի   |

|            |             |կազմակերպություն- |        |       |վարքականոն|

|            |             |ներում բարեխիղճ   |        |       |(այո/ոչ)  |

|            |             |վարքագծի          |        |       |- ՀՀ      |

|            |             |կանոնակարգերի և   |        |       |առևտրա-   |

|            |             |շահերի բախման     |        |       |արդյունա- |

|            |             |կարգավորման       |        |       |բերական   |

|            |             |կանոնները         |        |       |պալատի    |

|            |             |ներդրված են       |        |       |կողմից    |

|            |             |                  |        |       |բարեխիղճ  |

|            |             |                  |        |       |առևտրային |

|            |             |                  |        |       |պրակտիկայի|

|            |             |                  |        |       |խրախուսման|

|            |             |                  |        |       |դեպքերի   |

|            |             |                  |        |       |թվի       |

|            |             |                  |        |       |հարաբերու-|

|            |             |                  |        |       |թյունը    |

|            |             |                  |        |       |նույն     |

|            |             |                  |        |       |ժամանակա- |

|            |             |                  |        |       |հատվածում |

|            |             |                  |        |       |պալատի    |

|            |             |                  |        |       |կողմից    |

|            |             |                  |        |       |կիրառված  |

|            |             |                  |        |       |պարսավանքի|

|            |             |                  |        |       |և  խրախուս|

|            |             |                  |        |       |ման       |

|            |             |                  |        |       |դեպքերի   |

|            |             |                  |        |       |ընդհանուր |

|            |             |                  |        |       |թվաքանակին|

|            |             |                  |        |       |- Վարքագծի|

|            |             |                  |        |       |կանոնակար-|

|            |             |                  |        |       |գերի և    |

|            |             |                  |        |       |շահերի    |

|            |             |                  |        |       |բախման    |

|            |             |                  |        |       |կանխարգել-|

|            |             |                  |        |       |ման       |

|            |             |                  |        |       |կանոններ  |

|            |             |                  |        |       |սահմանած  |

|            |             |                  |        |       |մասնավոր  |

|            |             |                  |        |       |կազմա-    |

|            |             |                  |        |       |կերպու-   |

|            |             |                  |        |       |թյունների |

|            |             |                  |        |       |թվի       |

|            |             |                  |        |       |հարաբերու-|

|            |             |                  |        |       |թյունը    |

|            |             |                  |        |       |մասնավոր  |

|            |             |                  |        |       |սեկտորում |

|            |             |                  |        |       |գործող    |

|            |             |                  |        |       |կազմա-    |

|            |             |                  |        |       |կերպու-   |

|            |             |                  |        |       |թյունների |

|            |             |                  |        |       |ընդհանուր |

|            |             |                  |        |       |թվաքանակին|

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|80.         |80.1 Խթանել  |2009 - Կազմա-     |ՀՀ էկո- |ՀՀ     |- ՀՀ      |

|Խրախուսել   |պայմանագրային|կերպությունների   |նոմիկայի|Պետական|առևտրա-   |

|առևտրային   |հարաբերու-   |ռեյտինգավորման և  |նախարա- |բյուջե,|արդյունա- |

|կազմակերպու-|թյուններում  |խրախուսման        |րություն|Մասնա- |բերական   |

|թյունների և |բարեխիղճ     |մեխանիզմները      |        |վոր    |պալատը    |

|պետության   |առևտրային    |սահմանված են      |        |հատվածի|կազմում և |

|միջև  համա- |պրակտիկայի   |2010 - Կիրառված   |        |մասնակ-|հրապարա-  |

|գործակցու-  |կիրառումը    |խրախուսումներն ու |        |ցու-   |կում է    |

|թյունը      |             |ռեյտինգները       |        |թյուն  |բարեխիղճ  |

|            |             |դարձնել հանրային  |        |և  համա|առևտրային |

|            |             |քննարկման առարկա  |        |գործակ-|կենսափորձ |

|            |             |2011 - Պետություն-|        |ցու-   |ունեցող   |

|            |             |մասնավոր          |        |թյուն  |ձեռնարկու-|

|            |             |համագործակցության |        |       |թյունների |

|            |             |ներքո իրականացվող |        |       |ռեյտինգա- |

|            |             |ծրագրերում        |        |       |վորման    |

|            |             |ընդգրկել բացառապես|        |       |ցանկը     |

|            |             |«բարեխիղճ»        |        |       |(այո/ոչ)  |

|            |             |որակվածներին      |        |       |- Պետական |

|            |             |2012 - Պետություն-|        |       |պաշտոնյա  |

|            |             |մասնավոր          |        |       |և         |

|            |             |համագործակցության |        |       |գործարար  |

|            |             |ներքո իրականացվող |        |       |հարաբերու-|

|            |             |ծրագրերում        |        |       |թյուննե-  |

|            |             |ընդգրկել բացառապես|        |       |րում      |

|            |             |«բարեխիղճ»        |        |       |մատուցվող |

|            |             |որակվածներին      |        |       |ընդհանուր |

|            |_____________|__________________|________|       |ծառայու-  |

|            |80.2 Ներդնել |2009 - Աջակցել    |ՀՀ էկո- |       |թյուն-    |

|            |ձեռնարկու-   |ձեռնարկությունների|նոմիկայի|       |ներում    |

|            |թյունների    |ռեյտինգավորման    |նախարա- |       |էլեկտրո-  |

|            |ռեյտինգա-    |անկախ կազմակերպու-|րություն|       |նային     |

|            |վորման       |թյունների,        |ՀՀ      |       |կառավարման|

|            |համակարգեր`  |վեբ-կայքերի,      |կենտրո- |       |համակարգե-|

|            |ինքնակարգա-  |ԶԼՄ-ների          |նական   |       |րով իրա-  |

|            |վորման       |ձևավորմանը        |բանկ    |       |կանացվող  |

|            |սկզբունքի    |2010 - Աջակցել    |ՀՀ ԿԱ   |       |ծառայու-  |

|            |շրջանակներում|համանման          |Պետական |       |թյունների |

|            |             |միջազգային        |Եկամուտ-|       |տեսակարար |

|            |             |համակարգերին      |ների    |       |կշիռը,    |

|            |             |ինտեգրումը        |Կոմիտե  |       |տոկոս     |

|            |             |2011 - Մշակել և   |        |       |          |

|            |             |ներդնել           |        |       |          |

|            |             |մեխանիզմներ բարձր |        |       |          |

|            |             |ռեյտինգով ձեռնար- |        |       |          |

|            |             |կություններին     |        |       |          |

|            |             |խրախուսելու համար |        |       |          |

|            |             |2012 - Մշակել և   |        |       |          |

|            |             |ներդնել           |        |       |          |

|            |             |մեխանիզմներ բարձր |        |       |          |

|            |             |ռեյտինգով ձեռնար- |        |       |          |

|            |             |կություններին     |        |       |          |

|            |             |խրախուսելու համար |        |       |          |

|            |_____________|__________________|________|       |          |

|            |80.4 Պետական |2009-Էլեկտրոնային |ՀՀ էկո- |       |          |

|            |պաշտոնյա և   |կառավարման        |նոմիկայի|       |          |

|            |գործարար     |համակարգերի       |նախարա- |       |          |

|            |հարաբերու-   |ներդրման հաստատված|րություն|       |          |

|            |թյուններում  |ծրագրի մեկնարկում |        |       |          |

|            |ներդնել      |2010 - Ըստ ծրագրի`|        |       |          |

|            |էլեկտրոնային |իրականացվում են   |        |       |          |

|            |կառավարման   |նաև  պետական      |        |       |          |

|            |համակարգեր   |կառավարմանը ոչ    |        |       |          |

|            |             |հատուկ            |        |       |          |

|            |             |գործառույթների    |        |       |          |

|            |             |պատվիրակում       |        |       |          |

|            |             |2011 - Ձեռներեցու-|        |       |          |

|            |             |թյան աջակցության  |        |       |          |

|            |             |ինստիտուցիոնալ    |        |       |          |

|            |             |կառույցների       |        |       |          |

|            |             |կարողությունների  |        |       |          |

|            |             |զարգացում         |        |       |          |

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|81.         |81.1         |2009 - Միջազգային |ՀՀ էկո- |ՀՀ     |- Կորպորա-|

|Արմատավորել |Օրենսդրորեն  |լավագույն փորձին  |նոմիկայի|Պետական|տիվ       |

|ձեռնարկու-  |տարանջատել և |համապատասխան      |նախարա- |բյուջե,|կառավարման|

|թյունների   |հստակեցնել   |կորպորատիվ        |րություն|Մասնա- |կանոնագիր-|

|կորպորատիվ  |բաժնետերերի` |կառավարման կամավոր|        |վոր    |քը կիրառող|

|կառավարման  |սեփականատեր -|կիրառման          |        |հատվածի|կազմա-    |

|սկզբունքները|գործադիր     |կանոնագիրքը       |        |մասնակ-|կերպու-   |

|            |տնօրեն փոխ-  |մշակված է         |        |ցու-   |թյունների |

|            |հարաբերու-   |Ձեռնարկությունների|        |թյուն  |թիվը կազմա|

|            |թյունները    |տնօրենների խորհրդի|        |և  համա|կերպու-   |

|            |             |պաշտոնական պարտա- |        |գործակ-|թյունների |

|            |             |կանություններն ու |        |ցու-   |ընդհանուր |

|            |             |հաշվետվողականու-  |        |թյուն  |թվում,    |

|            |             |թյան ընթացակարգերը|        |       |տոկոս     |

|            |             |սահմանված են      |        |       |          |

|            |             |2010 - Կորպորատիվ |        |       |          |

|            |             |կառավարման        |        |       |          |

|            |             |կանոնագրքի        |        |       |          |

|            |             |ներդրում,         |        |       |          |

|            |             |2011 - Կորպորատիվ |        |       |          |

|            |             |կառավարման        |        |       |          |

|            |             |կանոնագրքի        |        |       |          |

|            |             |ներդրման          |        |       |          |

|            |             |արդյունքների      |        |       |          |

|            |             |գնահատում         |        |       |          |

|            |             |2012 - Անհրաժեշ-  |        |       |          |

|            |             |տության դեպքում   |        |       |          |

|            |             |կանոնագրքի        |        |       |          |

|            |             |վերանայում:       |        |       |          |

|            |             |Գործընթացի        |        |       |          |

|            |             |հետևողական        |        |       |          |

|            |             |շարունակում և     |        |       |          |

|            |             |կատարելագործում   |        |       |          |

|            |_____________|__________________|________|       |          |

|            |81.2 Խթանել  |2009 -            |ՀՀ      |       |          |

|            |ձեռնարկու-   |Ձեռնարկությունների|ֆինանս- |       |          |

|            |թյունների    |գործունեության    |ների    |       |          |

|            |գործունեու-  |հրապարակայնության |նախարա- |       |          |

|            |թյան հրապարա-|մեխանիզմների      |րություն|       |          |

|            |կայնությունը |մշակում           |ՀՀ էկո- |       |          |

|            |             |2010 - Ձեռնարկու- |նոմիկայի|       |          |

|            |             |թյունների         |նախարա- |       |          |

|            |             |գործունեության    |րություն|       |          |

|            |             |հրապարակայնության |        |       |          |

|            |             |մեխանիզմների      |        |       |          |

|            |             |ներդրում          |        |       |          |

|            |             |2011 - Ձեռնարկու- |        |       |          |

|            |             |թյունների         |        |       |          |

|            |             |գործունեության    |        |       |          |

|            |             |հրապարակայնության |        |       |          |

|            |             |մեխանիզմների      |        |       |          |

|            |             |ներդրում          |        |       |          |

|            |             |2012 - Ձեռնարկու- |        |       |          |

|            |             |թյունների         |        |       |          |

|            |             |գործունեության    |        |       |          |

|            |             |հրապարակայնության |        |       |          |

|            |             |մեխանիզմների      |        |       |          |

|            |             |ներդրում          |        |       |          |

|____________|_____________|__________________|________|_______|__________|

|82.         |82.1         |2010 - Համագործակ-|ՀՀ էկո- |ՀՀ     |- ՀՀ      |

|Զարգացնել ՀՀ|Զարգացնել    |ցության           |նոմիկայի|Պետական|առևտրա-   |

|առևտրա-     |համագործակ-  |ուղղությունների   |նախարա- |բյուջե,|արդյունա- |

|արդյունաբերա|ցությունը    |տարեկան ծրագրի    |րություն|Մասնա- |բերական   |

|կան պալատի, |առևտրի       |ընդունում         |ՀՀ      |վոր    |պալատի ու |

|ինչպես նաև  |միջազգային   |տարեսկզբին և      |առևտրա- |հատվածի|առևտրի    |

|խոշոր       |պալատի հետ   |արդյունքների      |արդյունա|մասնակ-|միջազգային|

|գործարարների|             |ամփոփում`         |բերական |ցու-   |պալատի    |

|շահերը      |             |տարեվերջին        |պալատ   |թյուն  |միջև      |

|ներկայացնող |             |2011 - Համագործակ-|ՀՀ Զար- |և  համա|կնքվել է  |

|այլ կազմա-  |             |ցության           |գացման  |գործակ-|փոխգործակ-|

|կերպություն-|             |ուղղությունների   |Հայկական|ցու-   |ցության   |

|ների կարողու|             |տարեկան ծրագրի    |Գործակա-|թյուն  |պայմանագիր|

|թյունները   |             |ընդունում         |լություն|       |և/կամ     |

|            |             |տարեսկզբին և      |ՀՀ Գործա|       |ընդլայնվել|

|            |             |արդյունքների      |րարների |       |է առկա    |

|            |             |ամփոփում`         |և  ար-  |       |համագործակ|

|            |             |տարեվերջին        |դյունա- |       |ցության   |

|            |             |2012 - Համագործակ-|բերող-  |       |ծավալները |

|            |             |ցության           |ների    |       |(այո/ոչ)  |

|            |             |ուղղությունների   |միու-   |       |- Կորպորա-|

|            |             |տարեկան ծրագրի    |թյուն,  |       |տիվ կառա- |

|            |             |ընդունում         |(Համա-  |       |վարման    |

|            |             |տարեսկզբին և      |ձայնու- |       |ուսումնա- |

|            |             |արդյունքների      |թյամբ)  |       |կան և     |

|            |             |ամփոփում`         |        |       |վերապատ-  |

|            |             |տարեվերջին        |        |       |րաստման   |

|            |_____________|__________________|________|       |դասընթաց- |

|            |82.2         |2010-2012 -       |ՀՀ էկո- |       |ներ անցած |

|            |Իրականացնել  |Գործարարների      |նոմիկայի|       |պետական   |

|            |մասնավոր     |շահերը ներկայացնող|նախարա- |       |մասնակցու-|

|            |հատվածում    |խոշոր կազմակերպու-|րություն|       |թյամբ և   |

|            |կոռուպցիայի  |թյունների հետ     |ՀՀ      |       |մասնավոր  |

|            |առաջարկի     |համագործակցության |առևտրա- |       |ընկերու-  |

|            |կրճատման,    |հուշագրերի և      |արդյունա|       |թյունների |

|            |լավագույն    |համաձայնագրերի    |բերական |       |աշխատա-   |

|            |միջազգային   |կնքում            |պալատ   |       |կիցների և |

|            |փորձի        |                  |ՀՀ Գործա|       |ներկայա-  |

|            |փոխանակում   |                  |րարների |       |ցուցիչների|

|            |             |                  |և  ար-  |       |թվի հարաբե|

|            |             |                  |դյունա- |       |րությունը |

|            |             |                  |բերող-  |       |նույն     |

|            |             |                  |ների    |       |ընկերու-  |

|            |             |                  |միու-   |       |թյունում  |

|            |             |                  |թյուն,  |       |զբաղված   |

|            |             |                  |(Համա-  |       |աշխատակից-|

|            |             |                  |ձայնու- |       |ների      |

|            |             |                  |թյամբ)  |       |ընդհանուր |

|            |_____________|__________________|________|       |թվաքանակի |

|            |82.3         |2009 - Մասնավոր   |ՀՀ էկո- |       |          |

|            |Կազմակերպել  |հատվածի           |նոմիկայի|       |          |

|            |կորպորատիվ   |ներկայացուցիչների |նախարա- |       |          |

|            |կառավարման   |ակտիվ ընդգրկում   |րություն|       |          |

|            |ուսումնական  |կորպորատիվ        |ՀՀ      |       |          |

|            |և  վերապատ-  |կառավարման        |առևտրա- |       |          |

|            |րաստման      |կանոնագրքի մշակման|արդյունա|       |          |

|            |դասընթացներ  |և  հանրային       |բերական |       |          |

|            |             |քննարկման         |պալատ   |       |          |

|            |             |գործընթացում      |ՀՀ Գործա|       |          |

|            |             |2010 - Կորպորատիվ |րարների |       |          |

|            |             |կառավարման        |և  ար-  |       |          |

|            |             |ընդունված         |դյունա- |       |          |

|            |             |կանոնագրքի        |բերող-  |       |          |

|            |             |իրազեկման և       |ների    |       |          |

|            |             |լուսաբանման       |միու-   |       |          |

|            |             |միջոցառումների    |թյուն,  |       |          |

|            |             |իրականացում       |(Համա-  |       |          |

|            |             |2011 - ՈՒսումնական|ձայնու- |       |          |

|            |             |հաստատության(ների)|թյամբ)  |       |          |

|            |             |հետ համատեղ       |        |       |          |

|            |             |պարբերական        |        |       |          |

|            |             |դասընթացների      |        |       |          |

|            |             |կազմակերպման      |        |       |          |

|            |             |ծրագրի իրականացում|        |       |          |

|            |             |2012 - ՈՒսումնական|        |       |          |

|            |             |հաստատության(ների)|        |       |          |

|            |             |հետ համատեղ       |        |       |          |

|            |             |պարբերական        |        |       |          |

|            |             |դասընթացների      |        |       |          |

|            |             |կազմակերպման      |        |       |          |

|            |             |ծրագրի իրականացում|        |       |          |

|_________________________________________________________________________|

|            ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ               |

|               Բարեխղճությունը հանրային ծառայությունում                  |

|_________________________________________________________________________|

|83. Ամբողջա-|83.1 Ներառել |2010 - ՀՀ հանրային|ՀՀ քաղա-|ՀՀ     |- Նախքան  |

|կանացնել    |պետական      |ծառայությունների  |քացիական|պետական|ՀՀ        |

|հանրային    |առևտրային  և |մասին նոր         |ծառայու-|բյուջե,|«Հանրային |

|ծառայության |ոչ առևտրային |ռազմավարության    |թյան    |դոնոր  |ծառայու-  |

|բոլոր       |կազմակերպու- |նախագիծը հաստատվել|խորհուրդ|կազմա- |թյան      |

|տեսակների   |թյունների    |է (Հանրային       |ՀՀ      |կերպու-|մասին»    |

|օրենսդրական |կողմից       |ծառայության մասին)|կառավա- |թյուն- |օրենքի    |

|կարգավորումը|մատուցվող    |ՀՀ օրենքի նախագիծը|րության |ներ    |ընդունումը|

|            |ծառայություն |ներկայացվել է ՀՀ  |աշխատա- |       |պետական   |

|            |ները հանրային|ԱԺ քննարկմանը     |կազմ,   |       |առևտրային |

|            |ծառայության  |2011 - Հանրային   |ՀՀ      |       |և  ոչ     |

|            |շրջանակներում|ծառայության մասին |պետական |       |առևտրային |

|            |             |ՀՀ օրենքը         |կառա-   |       |կազմա-    |

|            |             |գործողության մեջ է|վարման  |       |կերպու-   |

|            |             |դրված             |համակար-|       |թյունների |

|            |             |                  |գի բարե-|       |կողմից    |

|            |             |                  |փոխում- |       |մատուցվող |

|            |             |                  |ների    |       |ծառայու-  |

|            |             |                  |հանձնա- |       |թյունների |

|            |             |                  |ժողով,  |       |քանակի    |

|            |_____________|__________________|________|_______|հարաբերու-|

|            |83.2 Սահմանել|2010 - Հանրային   |ՀՀ քաղա-|ՀՀ     |թյունը    |

|            |հանրային     |ծառայողների       |քացիական|պետական|օրենքի    |

|            |ծառայողների  |իրավունքների ու   |ծառայու-|բյուջե,|ընդունու- |

|            |իրավունքների |պարտականություն-  |թյան    |դոնոր  |մից հետո  |

|            |ու պարտականու|ների, հավաքագրման,|խորհուրդ|կազմա- |մատուցվող |

|            |թյունների,   |առաջխաղացման և    |ՀՀ      |կերպու-|ծառայու-  |

|            |հավաքագրման, |պաշտոնաթողության, |կառավա- |թյուն- |թյունների |

|            |առաջխաղացման |վարքագծի և  շահերի|րության |ներ    |թվին      |

|            |և  պաշտոնա-  |բախման            |աշխատա- |       |          |

|            |թողության,   |կանոնակարգման     |կազմ,   |       |          |

|            |վարքագծի և   |միասնական         |ՀՀ      |       |          |

|            |շահերի բախման|սկզբունքները      |պետական |       |          |

|            |կանոնակարգման|ներառված են       |կառա-   |       |          |

|            |միասնական    |ռազմավարության    |վարման  |       |          |

|            |սկզբունքները |նախագծում         |համակար-|       |          |

|            |             |Հանրային          |գի բարե-|       |          |

|            |             |ծառայության մասին |փոխում- |       |          |

|            |             |Օրենքի նախագիծը   |ների    |       |          |

|            |             |ներառում է        |հանձնա- |       |          |

|            |             |համապատասխան      |ժողով   |       |          |

|            |             |դրույթները        |        |       |          |

._________________________________________________________________________.

 

-------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ- շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
08.10.2009
N 1272-Ն
Որոշում