Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՈՂԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՈՂԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ N 2.1.7.003-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ...

 

 

100.0001.170210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «17»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10010043

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

25 հունվարի 2010 թվականի N 01-Ն

 

ՀՈՂԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆեՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ N 2.1.7.003-10

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը, 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը`

(նախաբանը փոփ. 03.10.2020 թիվ 29-Ն հրաման)

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

Հաստատել «Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2010 թ. հունվարի 25-ի

N 01-Ն հրամանի

 

ՀՈՂԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ N 2.1.7.003-10

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը (այսուհետ` սանիտարական կանոններ) սահմանում են հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները` հողի սանիտարական վիճակի հիգիենիկ գնահատականը, հողի որակի հսկողությունը, հողի սանիտարական վիճակի գնահատման հիմնական ցուցանիշները` կախված դրանց ֆունկցիոնալ նշանակությունից, հողի աղտոտվածության աստիճանից կախված հողի օգտագործման առաջարկները:

2. Սույն սանիտարական կանոնները կիրառվում են հողի որակի հսկողության իրականացման, սանիտարական վիճակի հիգիենիկ գնահատման համար:

3. Սույն սանիտարական կանոններում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են`

1) Հողի սանիտարական վիճակ` համաճարակային և հիգիենիկ տեսանկյունից հողի որակը և անվտանգության աստիճանը բնորոշող ֆիզիկաքիմիական և կենսաբանական հատկությունների ամբողջություն:

2) Հողի քիմիական աղտոտվածություն` հողօգտագործման գործոնների (արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, կոմունալ) ուղղակի կամ կողմնակի (անուղղակի) ազդեցությամբ հողի որակի վատացում և բնակչության առողջության համար հնարավոր վտանգի առաջացում:

3) Հողի կենսաբանական աղտոտվածություն` օրգանական աղտոտվածության բաղադրիչ մաս, պայմանավորված վնասակար միջատների և տզերի, մարդու, կենդանիների և բույսերի հիվանդությունների հարուցիչների փոխանցողների, ինչպես նաև վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների հարուցիչների տարածմամբ:

4) Հողի սանիտարական վիճակի ցուցանիշ` հողի սանիտարաքիմիական, կենսաբանական, մակաբուծական, միջատաբանական բնութագրերի համալիր:

5) Հողի աղտոտվածության գերակա բաղադրամաս` առաջին հերթին հսկողության ենթակա նյութ կամ կենսաբանական ազդակ:

6) Ֆոնային պարունակություն (աղտոտվածություն)` տեխնոգեն ազդեցությանը չենթարկվող կամ նվազագույն չափով ենթարկված քիմիական նյութերի պարունակությունը հողում:

7) Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա (ՍԹԿ)` մարդու համար անվտանգ հողում քիմիական նյութերի պարունակության համալիր ցուցանիշ: Հողում քիմիական նյութերի ՍԹԿ-ները սահմանվում են ելնելով ազդեցության (միգրացիոն) ուղուց` տրանսլոկացիոն, որը բնութագրվում է նյութի փոխանցմամբ հողից բույսերին, ջրային միգրացիոն` բնութագրում է նյութի փոխադրման հատկությունը հողից գրունտային ջրերին և ջրաղբյուրներին, վտանգավորության օդային միգրացիոն ցուցանիշ` բնութագրվում է նյութի փոխանցմամբ հողից մթնոլորտային օդին և ընդհանուր սանիտարական ցուցանիշ` բնութագրում է աղտոտող նյութի ազդեցությունը հողի ինքնամաքրման ունակության և դրա կենսաբանական ակտիվության վրա: Ընդ որում` ազդեցության յուրաքանչյուր ճանապարհ գնահատվում է քանակական` հիմնավորելով նյութի առկայության թույլատրելի մակարդակը ըստ վտանգավորության ամեն մի ցուցանիշի: Հիմնավորված ամենափոքր մակարդակը հանդիսանում է լիմիտավորող և ընդունվում է որպես ԱԹԿ:

8) Կառավ`- հողում տարրի պարունակության թույլատրելի մակարդակի առավելագույն արժեքը` ըստ վնասակարության 4 ցուցանիշներից մեկի:

(3-րդ կետը փոփ. 16.06.15 թիվ 25-Ն հրաման)

 

2. ՀՈՂԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

 

4. Հողի սանիտարական վիճակի հիգիենիկ գնահատականը տրվում է համաճարակային վտանգավորության և քիմիական աղտոտվածության աստիճանի գնահատման հիման վրա:

5. Հողերի քիմիական աղտոտվածության աստիճանի դասակարգումը և վտանգավորության գնահատականը տրվում է համաձայն սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 1, 2, 4, 5 և 6 և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի «Հողերն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջների, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկի և հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1277-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 4-րդ և 5-րդ գլուխների:

(5-րդ կետը փոփ. 16.06.15 թիվ 25-Ն հրաման)

6. Հողերն ըստ քիմիական աղտոտվածության աստիճանի դասակարգվում են հողերում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների (ՍԹԿ) և այդ նյութերի ֆոնային մակարդակների հիման վրա:

7. Հողում քիմիական նյութերի (այդ թվում` թունաքիմիկատների) սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները սահմանվում են աղյուսակ 1-ում:

8. Հողի քիմիական աղտոտման տեսանկյունից գերակա նշանակություն ունեցող քիմիական նյութերի վտանգավորության դասը սահմանվում է աղյուսակ 2-ում:

9. Հողի համաճարակային վտանգավորության աստիճանի գնահատականը սահմանվում է համաձայն աղյուսակ 3-ի:

10. Բնակելի կառուցապատման տարածքների, առողջարարական նպատակներով, հանգստի համար նախատեսված տարածքների, ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի կառույցների սանիտարական պահպանման գոտիների հողերում չի թույլատրվում.

1) սանիտարաթունաբանական ցուցանիշներով` սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների կամ կողմնորոշիչ թույլատրելի քանակությունների գերազանցում` քիմիական աղտոտիչներով,

2) սանիտարամանրէաբանական ցուցանիշներով` աղիքային վարակների հարուցիչների առկայություն` ախտածին էնտերոբակտերիաներ և էնտերովիրուսներ: Սանիտարացուցադրական օրգանիզմների ինդեքսը չպետք է գերազանցի 10 բջիջ/գ հողում (աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ` ԱՑԽՄ կամ ընդհանուր կոլիֆորմ և էնտերոկոկեր),

3) սանիտարամակաբուծաբանական ցուցանիշներով` աղիքային մակաբուծային հիվանդությունների (հելմինթոզներ, լյամբլիոզ, ամեոբիազ և այլն) հարուցիչների, հելմինթների ձվիկների, աղիքային ախտածին նախակենդանիների ցիստերի առկայություն,

4) սանիտարամիջատաբանական ցուցանիշներով` սինանթրոպ ճանճերի պրեիմարգինալ ձևերի առկայություն,

5) սանիտարաքիմիական ցուցանիշներով` սանիտարական թիվը (հողի սպիտակուցային` հումուսային ազոտի քանակի հարաբերությունը օրգանական` ամոնիակային և նիտրատային ազոտի քանակին) չպետք է լինի 0,98-ից (հարաբերական միավորներ) ցածր:

11. Ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող հողերը դասվում են «մաքուր» կարգին:

12. Ըստ սանիտարական թվի հողերի քիմիական աղտոտվածության աստիճանը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի «Հողերն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջների, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկի և հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1277-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի աղյուսակ 2-ում:

 

3. ՀՈՂԻ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀՈՂԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ` ԿԱԽՎԱԾ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ՀՈՂԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ

 

13. (13-րդ կետն ուժը կորցրել է 03.10.2020 թիվ 29-Ն հրաման)

14. Հողի քիմիական, մանրէաբանական և մակաբուծաբանական հետազոտությունների նմուշառման, նմուշների նախապատրաստման մեթոդական ցուցումները և ձևաթղթերի նմուշները բերված են հավելված 3-ում:

15. Հողի սանիտարական վիճակի գնահատման համար հսկողության ենթակա են բնակելի կառուցապատման, նախադպրոցական, դպրոցական կազմակերպությունների, բակային խաղահրապարակների տարածքները, առողջարարական նպատակներով, հանգստի համար նախատեսված տարածքները, ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի կառույցների, այդ թվում` ջրառի սանիտարական պահպանման գոտիները:

16. Հողի սանիտարական վիճակի գնահատման համար հսկողության հիմնական ցուցանիշները` կախված դրանց գործառնական նշանակությունից (բնակավայրեր, այդ թվում` նախադպրոցական, դպրոցական կազմակերպությունների, խաղահրապարակների, շենքերի բակային տարածքներ, կոմունալ օբյեկտներ` ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կոյուղագծեր, օրվա կարգավորիչ ջրամբարներ, մաքրման կայաններ, պոմպակայաններ, աղբավայրեր և այլ օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասեր, առողջարարական նպատակներով, հանգստի համար նախատեսված հողերի) սահմանված են հավելված 1-ում:

17. Աղտոտվածության աստիճանից կախված` հողի օգտագործման առաջարկները սահմանված են հավելված 2-ում:

 

Աղյուսակ 1

 

Հողում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները

 

._______________________________________________________________.

|NN  |Նյութերի անվանումը       |ՍԹԿ-ի          |Լիմիտավորող     |

|    |                         |մեծությունը    |ցուցանիշներ     |

|    |                         |մգ/կգ հաշվի    |                |

|    |                         |առնելով ֆոնը   |                |

|    |                         |(կլարկ)        |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

| 1  |       2                 |     3         |       4        |

|____|_________________________|_______________|________________|

|1.  |Ագելոն                   |     0,15      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|2.  |Ագելոն                   |     0,01      |Ֆիտոտոքսիկ      |

|____|_________________________|_______________|________________|

|3.  |Ակրեկս                   |     1,0       |Ջրամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|4.  |Ակտելլիկ                 |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|5.  |Ակտելլիկ                 |     0,1       |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|6.  |Ալֆամեթիլստիրոլ          |     0,5       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|7.  |Ատրազին                  |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|8.  |Ատրազին                  |     001       |Ֆիտոտոքսիկ      |

|____|_________________________|_______________|________________|

|9.  |Ացետալդեհիդ              |      10       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|10. |Բազուդին                 |     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|11. |Բայլետոն + մետաբոլիտ     |     0,03      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|12. |Բայֆիդան                 |     0,02      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|13. |Բանվել Դ                 |     0,25      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|14. |Բենզ/ա/պիրեն             |     0,02      |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|15. |Բենզին                   |     0,1       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|16. |Բենզոլ                   |     0,3       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|17. |Բետանոլ                  |     0,25      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|18. |Վալեքսոն                 |     1,0       |Տրանսլոկացիոն և |

|    |                         |               |օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|19. |Վանադիում                |     150,0     |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|20. |Վանադիում + մանգան       |  100,0+1000,0 |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|21. |Գարդոնա                  |     1,4       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|22. |Գամմա-ՀՔՑՀ հեքսաքլոր     |     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|    |ցիկլոհեքսան (լինդան)     |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|23. |ՀՔՑՀ հեքսաքլորցիկլոհեքսան|     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|    |(հեքսաքլորան)            |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|24. |ՀՔԲԴ (հեքսաքլորբուտադիեն)|     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|25. |Հեպտաքլոր                |     0,05      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|26. |Հետերոֆոս                |     0,05      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|27. |Գլիֆոսատ                 |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|28. |Դելապոն (Դալապոն)        |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|29. |2,4 - Դ - դիքլորֆենօքսի  |     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|    |քացախաթթու               |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|30. |2,4- Դ - դիքլորֆենոլ     |     0,05      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|31. |2,4- Դ - ամինային աղ     |     0, 25     |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|32. |2,4- Դ - խմբի            |     0,15      |Տրանսլոկացիոն   |

|    |բուտիլային եթեր          |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|33. |2,4-Դ - խմբի             |     0,15      |Տրանսլոկացիոն   |

|    |կրատիլային եթեր          |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|34. |2,4- Դ - խմբի            |     0,15      |Տրանսլոկացիոն   |

|    |Օկտիլային եթեր           |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|35. |2,4- Դ - խմբի քիչ        |     0,15      |Տրանսլոկացիոն   |

|    |ցնդող եթերներ            |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|36. |2Մ-4ՔՊ (2 մեթիլ 4        |     0,4       |Ջրամիգրացիոն    |

|    |քլորֆենօքսի) պրոպիոնաթթու|               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|37. |2Մ-4ՔԿ (2 մեթիլ          |     0,6       |Ջրամիգրացիոն    |

|    |4 քլորֆենօքսի) կարագաթթու|               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|38. |4,4 - դիքլորդիֆենիլ - 3  |     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|    |քլոր-մեթիլմեթան (ԴԴՏ) և  |               |                |

|    |դրա ածանցյալները         |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|39. |Դեցիս                    |     0,01      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|40  |Դիլոր                    |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|41. |Դիուրոն                  |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|42. |Դուրոբան                 |     0,2       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|43. |Զենկոր                   |     0,2       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|44. |Իզատրին                  |     0,05      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|45. |Իզոպրոպիլբենզոլ          |     0,5       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|46. |Իզոպրոպիլբենզոլ և        |     0,5       |Օդամիգրացիոն    |

|    |ալֆամեթիլստիրոլ          |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|47. |Յոդաֆենֆոս               |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|48. |Կարբոֆոս                 |     2,0       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|49. |Կելտան                   |     1,0       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|50. |Պարարտանյութերի հատիկավոր|     120       |Ջրամիգրացիոն    |

|    |զուգակցություն (ՀԶՊ)     |               |                |

|    |կազմը` N:P:K=64:0:15     |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|51. |Պարարտանյութերի հեղուկ   |     80        |Ջրամիգրացիոն    |

|    |զուգակցություն (Հեղ. ԶՊ) |               |                |

|    |կազմը` N:P:K=10:34:0     |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|52. |Քսիլոլներ (օրթո-, մետա-, |     0,3       |Տրանսլոկացիոն   |

|    |պարա-,)                  |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|53. |Կուպրոցին                |     1,0       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|54. |Լինուրոն                 |     1,0       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|55. |Մեզորանիլ                |     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|56. |Մետաթիոն                 |     1,0       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|57. |Մետաֆոս                  |     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|58. |Միրալ                    |     0,03      |Ջրամիգրացիոն և  |

|    |                         |               |տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|59. |Մոնուրոն                 |     0,3       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|60. |Մկնդեղ                   |     2,0       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|61. |Նիտրատներ                |     130,0     |Ջրամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|62. |Ածխի ֆլոտացիայի թափոններ |     3000,0    |Ջրամիգրացիոն և  |

|    |(ԱՖԹ)                    |               |ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|63. |Պիրիմոր                  |     0,3       |Ջրամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|64. |Պոլիտրիազին              |     0,1       |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|65. |Պոլիտրիազին              |     0,01      |Ֆիտոտոքսիկ      |

|____|_________________________|_______________|________________|

|66. |Պոլիքլորկամֆեն           |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|67. |Պոլիքլորպինեն            |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|68. |Պրոմետրին                |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|69. |Պրոպազին                 |     0,05      |Ջրամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|70. |Պրոպանիդ                 |     1,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|71. |Ռիդսմիլ                  |     0,05      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|72. |Ռինկորդ                  |     0,02      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|73. |Ռոնիտ                    |     0,8       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|74. |Սնդիկ                    |     2,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|75. |Կապար                    |     32,0      |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|76. |Կապար + Սնդիկ            |   20,0+1,0    |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|77. |Սևին                     |     0,05      |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|78. |Սեմերոն                  |     0,1       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|79. |Ծծմբային միացություններ  |     160,0     |Ընդհանուր       |

|    |(S). էլեմենտար ծծումբ    |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|80. |Ծծմբաջրածին              |     0,4       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|81. |Ծծմբաթթու                |     160,0     |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|82. |Սիմազին                  |     0,2       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|83. |Սիմազին                  |     0,01      |Ֆիտոտոքսիկ      |

|____|_________________________|_______________|________________|

|84. |Սումիցիդին               |     0,02      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|85. |Ստիրոլ                   |     0,1       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|86. |Սուպերֆոսֆատ (P2O5)      |     200,0     |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|87. |Ծարիր                    |     4,5       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|88. |Տոլուոլ                  |     0,3       |Օդամիգրացիոն,   |

|    |                         |               |տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|89. |Ֆենուրոն                 |     1,8       |Ջրամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|90. |Ֆոզալոն                  |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|91. |Ֆոսֆամիդ                 |     0,3       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|92. |Ֆորմալդեհիդ              |     7,0       |Օդամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|93. |Ֆտալաֆոս                 |     0,1       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|94. |Ֆուրադան                 |     0,01      |Ջրամիգրացիոն    |

|____|_________________________|_______________|________________|

|95. |Ֆուրֆուրոլ               |     3,0       |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|96. |Կալիումի                 |     560,0     |Ջրամիգրացիոն    |

|    |քլորիդ                   |               |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|97. |Քլորոֆոս                 |     0,5       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|98. |Քլորամպ                  |     0,05      |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|99. |Ցիկլոֆոս                 |     0,03      |Ջրաօդամիգրացիոն |

|____|_________________________|_______________|________________|

|100.|Ցինեբ                    |     0,2       |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|101.|Էնտամ                    |     0,9       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|102.|Կոբալտ                   |     5,0       |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|103.|Մանգան                   |               |Ընդհանուր       |

|    |ա/ 0,1N H2SO4-ով կորզված`|               |սանիտարական     |

|    |ճիմառատմոխրանման սևահող. |     700,0     |                |

|    |pH 4,0                   |     300,0     |                |

|    |pH 5,1-6,0               |     400,0     |                |

|    |pH >- 6,0                |     500,0     |                |

|    |բ/ pH 4,8                |               |                |

|    |ացետատամոնիումային       |               |                |

|    |բուֆերով կորզված`        |               |                |

|    |ճիմառատմոխրանման սևահող. |     140,0     |                |

|    |pH 4,0                   |     60,0      |                |

|    |pH 5,1-6,0               |     80,0      |                |

|    |pH >- 6,0                |     100,0     |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|104.|Պղինձ                    |     3,0       |                |

|____|_________________________|_______________|________________|

|105.|Նիկել                    |     4,0       |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|106.|(106-րդ կետն ուժը կորցրել է 16.06.15 թիվ 25-Ն հրաման)     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|107.|Ցինկ                     |     23        |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|108.|Ֆտոր                     |     2,8       |Տրանսլոկացիոն   |

|____|_________________________|_______________|________________|

|109.|Քրոմ                     |     6,0       |Ընդհանուր       |

|    |                         |               |սանիտարական     |

|____|_________________________|_______________|________________|

|110.|Ֆտոր                     |     10,0      |Տրանսլոկացիոն   |

._______________________________________________________________.

 

(1-ին աղյուսակը փոփ. 16.06.15 թիվ 25-Ն հրաման)

 

1. Սիմազին, Ագելոն, Սումիցիդին, Մեզորանիլ թունաքիմիկատների նկատմամբ զգայուն գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման հողերի համար առաջարկվող ՍԹԿ. հացահատիկային (գարի, ցորեն, վարսակ, տարեկան), հացալոբազգի (սոյա), տեխնիկական (շաքարի ճակնդեղ, արևածաղիկ), բանջարեղեն (վարունգ, կաղամբ), կերային խոտ (գլուլ-վարսակի խառնուրդ, առվյուտ):

Թութունի (ծխախոտի) մշակման ժամանակ հողում մնացորդների առկայություն չի թույլատրվում:

2. Պոլիտրիազինի, Ակտելլիկի 0,1 մգ/կգ մեծությամբ ՍԹԿ-ն առաջարկվում է pH 5,5 հողի համար:

3. 0,25 մգ/կգ ամինային աղը համապատասխանում են 0,1 մգ/կգ 2,4-Դ-դիքլորֆենօքսիքացախաթթվին, որով իրականացվում է քանակի հսկողությունը հողում:

4. Ռիդսմիլ, Ռինկորդ ՍԹԿ-ն սահմանված է տրանսլոկացիոն ցուցանիշով, հաշվի առնելով թունաքիմիկատի տոլերանտությունը:

5. Արգելված է Պոլիքլորպինենի, Հետերոֆոսի 2,4-Դ-դիքլորֆենոլ պատրաստուկի օգտագործումը գյուղատնտեսությունում:

6. ԱՖԹ-ի ՍԹԿ-ն վերահսկվում է հողում բենզ/ա/պիրենի քանակությամբ, որը չպետք է գերազանցի բենզ/ա/պիրենի ՍԹԿ-ն:

7. Կոբալտի շարժուն ձևը հողից կորզվում է ացետատնատրիումային բուֆերային pH 3,5 և pH 4,7 լուծույթով գորշահողերից և ացետատամոնիումային բուֆերային pH 4,8 լուծույթով հողի մնացած տեսակներից:

8. Պղինձ, Նիկել, Կապար, Ցինկ, Ֆտոր, Քրոմ Էլեմենտների շարժուն ձևը հողից կորզվում է ացետատամոնիումային բուֆերային pH 4,8 լուծույթով:

9. Ֆտորի շարժուն ձևը հողից կորզվում է pH >- 6,5 0,006 M HCI-ով, pH > 6,5 - 0,03 M K2SO4-ով:

10. Գրունտային ջրերի մակարդակը 1 մետրից պակաս լինելու դեպքում արգելել ֆուրոդանի օգտագործումը:

 

Հողում թունաքիմիկատների (պեստիցիդների) սահմանային թույլատրելի

կոնցենտրացիաները

 

    ՀՀ   Թունաքիմիկատների (պեստիցիդների) ազդող նյութի    ՍԹԿ, մգ/կգ

                          անվանումը

    1                         2                               3

    1    B-դիհիդրո-հեպտաքլոր                             0.5

    2    (ինդոլիլ-3) քացախաթթու                          չի պահանջվում

    3    (քլորիդ-N, N-մեթիլ-N)-(2-քլորէթիլ) հիդրազին     0.1

    4    0-(2.4-դիքլորֆենիլ)-S-պրոպիլ-0-էթիլթիոֆոսֆատ    0.1

    5    0-(4-տրիբութիլ-2-քլորֆենիլ)- 0-մեթիլ -N-        չի նորմավորվում

         մեթիլամիդաֆոսֆատ

    6    0-մեթիլ-0-(2.4.5-տրիքլորֆենիլ)-0-               չի նորմավորվում

         էթիլթիոֆոսֆատ

    7    0-էթիլ-0-ֆենիլ-S-պրոպիլթիոֆոսֆատ                0.05 (տրանսլոկ)

    8    1.1-դի-(4-քլորֆենիլ-2.2.2-տրիքլորէթան)          0.1 (տրանսլոկ)

    9    1.1-դիօքսաթիոլանին-3-դիթիոկարբամինային          չի նորմավորվում

         տրիէթիլենային աղ

    10   1-(2-քլորէթօքսիկարբոնիլմեթիլ)-                  չի նորմավորվում

         նավթալինսուլֆոթթվային կալցիումական աղ

    11   [1-(4-նիտրոֆենիլ)-2-ամինա-1.3-պրոպանդիոլ)]      0.02

         ազոտաթթվային աղ

    12   2.3.5-տրիքլորպիրիդին                            չի նորմավորվում

    13   2.3.6-ՏԲԱ                                       0.15

    14   2.4-Դ թթու                                      0.1 (տրանսլոկ)

    15   2.4-Դ բութիլային էթեր                           0.15 (տրանսլոկ)

    16   2.4-Դ թույլ ցնդողական էթերներ                   0.15 (տրանսլոկ)

    17   2.4-Դ օկտիլային էթեր                            0.15

    18   2.4-ԴԲ                                          չի նորմավորվում

    19   2-ամինա-4-դիմեթիլամինա-6-                       չի նորմավորվում

         իզոպրոպիլիդենամինաօքսիդ-1.3.5-տրիազին

    20   2-ամինա-4-դիմեթիլամինա-6-                       չի նորմավորվում

         մեթիլպրոպիլիդենամինաօքսի-1.3.5 տրիազին

    21   2-ամինա-4-մեթիլ-6-մեթօքսի-1.3.5 տրիազին         չի նորմավորվում

    22   2-ամինա-4-դիմեթիլամինա-4-քլոր-1.3.5 տրիազին     չի նորմավորվում

    23   2-կարբամետօքսիամինախինազոլոն                    չի նորմավորվում

    24   2-մեթիլ-4-դիմեթիլամինամեթիլբենզիմիդազոլ-5-ոլ    0.03

         դիհիդրոքլորիդ

    25   2-օքսա-2.5-դիհիդրոֆուրան                        0.4

26   2-քլորէթիլֆոսֆոնային թթվի բենզիմիդազոլային աղ   0.5

    27   2-էթօքսիեթեր-2-քլորպրոպինային թթվի              չի նորմավորվում

28   3.3-դիքլորտրիցիկլա-(2.2.1)-հեպտա-5-են-2-սպիրո-  չի նորմավորվում

[2՛-(4՛.5-դիքլոր-4՛-ցիկլոպենտեն-1՛.3՛-դիոն)]

    29   4-(3՛.5՛-դիքլորպիրիդիլ-2-օքսի) ֆենոլ            չի նորմավորվում

    30   5.6.7-տրիքլոր-3-բենզաթիադիազին-օքսիդ-1          չի նորմավորվում

    31   5-էթիլ-5-հիդրօքսիմեթիլ-2-(ֆուրիլ-2)-1.3-        0.2

         դիօքսան

    32   6-մեթիլ-2-թիաուրացիլի նատրիումական աղ           0.1

    33   Bacillus thuringen sis, var.bendrolimus         չի պահանջվում

         (սպորաբյուրեղային համալիր և էկզատօքսին)

    34   Bacillus thuringen sis, var.insektus            չի պահանջվում

         (սպորաբյուրեղային համալիր և էկզատօքսին)

    35   Bacillus thuringensis, tenebrionis              չի պահանջվում

         (սպորաբյուրեղային համալիր և էկզատօքսին)

    36   Bacillus thuringen sis, thuringiensis,          չի պահանջվում

         var.thuringi-ensis

         (սպորաբյուրեղային համալիր և էկզատօքսին)

    37   Bacillus thuringensis, var.thuringienesis       չի պահանջվում

         (սպորաբյուրեղային համալիր և էկզատօքսին)

    38   ԵՐՏՍ                                            0.9

    39   ՄՍՊԱ                                            0.04

    40   ՄՍՐՎ                                            0.6

    41   N, N-դի-(B-օքսիէթիլ) մորֆոլինային քլորիդ        0.15

    42   N, N-դիմեթիլ-N՛-(3-քլորֆենիլ) գուանիդին         չի նորմավորվում

    43   N-B-մեթօքսիէթիլքլորացետա-0-տոլուիդիդ            չի նորմավորվում

    44   N-B-էթօքսիէթիլքլորացետամիդ                      չի նորմավորվում

    45   N-(իզոպրոպօքսիկարբոնիլ-0-(4-                    չի նորմավորվում

         քլորֆենիլկարբամոիլ)-էթանոլամին

46   N-(4-քլորֆենիլ)-4.6-դիմեթիլ-3-կարբօքսիպիրիդին-  0.02

2-ոն

    47   N-մեթիլ-0-տոլիլկարբամատ                         չի նորմավորվում

    48   N-օքսիդ-2.6-լուտիդին                            0.1

    49   Pseudomonas suringae (բակտերիա-ֆագ)             չի պահանջվում

    50   Ազիպրոտրին                                      0.1

    51   Ակվո-N-օքսի-2-մեթիլպիրիդին մանգանի (II)         0.02

         քլորիդ

    52   Ակրինիտրին                                      չի նորմավորվում

    53   Ակրոլեին                                        չի պահանջվում

    54   Ալաքլոր                                         չի նորմավորվում

    55   Ալդրին                                          չի նորմավորվում

    56   Նատրիումի ալլօքսիդիմ                            չի նորմավորվում

    57   Ալֆամետրին                                      չի նորմավորվում

    58   Ալյումինի ֆոսէթիլ                               0.5

    59   Ամիդոսուլֆուրոն                                 0.25

    60   Ազատ ամինաթթուներ                               չի պահանջվում

    61   Ամինաֆումիրային թթվի դիմեթիլային եթեր           չի պահանջվում

    62   Ամիտրազ                                         0.2

    63   Ատրազին                                         0.01

    64   Ացետօքսիմ                                       չի նորմավորվում

    65   Ացետաքլոր                                       0.5

    66   Ացիֆլուորֆեն                                    0.2

    67   Անաէրոբ բակտերիաների ակտիվ կուլտուրա            չի պահանջվում

    68   Բենդիակարբ                                      չի նորմավորվում

    69   Բեզոիլմրջնաթթվի նատրիումական աղ                 0.5

    70   Բեզոիլպրոպէթիլ                                  չի նորմավորվում

    71   Բենոմիլ                                         0.1

    72   Բենսուլիդ                                       չի նորմավորվում

    74   Բենսուլթան                                      0.06

    75   Բենսուլֆուրոնմեթիլ                              0.02

    76   Բենտազոն                                        0.15

    74   Բինապակրիլ                                      չի նորմավորվում

    78   Բիորեսմետրին                                    0.05

    79   Բիֆենտրին                                       0.1

    80   Բրոմային 4-տրիֆենիլֆոսֆոնային                   0.25

         մեթիլբենզալդեհիդ + 4 մեթիլեն-տրիֆենիլֆոսֆոնային

         բրոմիդ-4-նիտրոդիֆենիլազամեթին

    81   Բրոմօքսինիլ                                     0.1

    82   Բրոմաֆոս                                        0.2

    83   Բրոմպրոպիլատ                                    0.05

    84   Բրոմուկոնազոլ                                   0.1

    85   Բրոնապոլ                                        0.5

    86   Բուպիրիմատ                                      չի նորմավորվում

    87   Բուպրոֆեզին                                     չի նորմավորվում

    88   Բուտիլատ                                        0.6

    89   Բուտօքսիկարբօքսիմ                               չի նորմավորվում

    90   Վամիդոտիոն                                      չի նորմավորվում

    91   Վերնոլատ                                        չի նորմավորվում

    92   Վինկլաոզոլին                                    չի նորմավորվում

    93   Գալաքսիֆոպ-մեթիլ                                0.15

    94   Գալաքսիֆոպէթօքսիէթիլ                            0.15

    95   Հեքսաֆլումուրոն                                 0.08

    96   Հեքսաքլորբենզոլ                                 0.03

    97   Հեքսաքլորբուտադիեն                              0.5

    98   Հեքսաքլորցիկլոհեքսան (a,B, Y իզոմերներ)         0.1

    99   Հեքսիթիազօքս                                    0.1

    100  Հետպաքլոր                                       0.05

    101  Գիբբերելլինային թթվի նատրիումական աղ            չի նորմավորվում

    102  Գիբբերելլին-ԱԶ                                  չի պահանջվում

    103  Մալեինային թթվի հիդրազիդ                        չի նորմավորվում

    104  Գիմեկսազոլ                                      չի նորմավորվում

    105  Գլիֆոսատ                                        0.5

    106  Գլիֆոսատ տրիմեզիում                             0.8

    107  Ամոնիումի գլյուֆոսինատ                          0.1

    108  Գուազատին                                       0.1

    109  Գումինաթթուներ                                  չի պահանջվում

    110  Գումինային թթվի ամոնիումային աղեր               չի պահանջվում

    111  Գումինային թթվի նատրիումային աղեր               չի պահանջվում

112  Դ(+)-1-(պարա-նիտրոֆենիլ)-1.3-դիօքսիիզոպրոպիլ-   0.5

ամոնիում-2-քլորէթիլֆոսֆոնային թթու

    113  ԴԱԵՐ                                            չի նորմավորվում

    114  Դազոմետ                                         չի նորմավորվում

    115  Դալապոն                                         0.5

    116  Դամինոզիդ                                       չի նորմավորվում

    117  Դելտամետրին                                     0.01

    118  Դեմետոն                                         չի նորմավորվում

    119  Դիմետիպին                                       չի նորմավորվում

    120  Դեսմեդիֆամ                                      0.25

    121  Դեսմետրին                                       0.1

    122  Դիազինոն                                        0.1

    123  Դիաֆենտիուրոն                                   0.2

    124  Դիբրոմքլորպրոպան                                չի նորմավորվում

125  Դիիզոպրոպիլդի-թիոֆոսֆոնային թթվի կալիումական աղ չի նորմավորվում

    126  Դիկամբա                                         0.25

    127  Դիկվատ                                          0.2

    128  Դիքլորան                                        չի նորմավորվում

    129  Դիկլոֆոպ-մեթիլ                                  չի նորմավորվում

    130  Դիկոֆոլ                                         1.0

    131  Դիմետենամիդ                                     0.1

    132  Դիմեթիլ էթերի դեհիրոասպարգինային թթվի           չի պահանջվում

         կալիումական աղ

    133  Դիմետոատ                                        0.1

    134  Դիմետոմորֆ                                      0.04

    135  Դինիկոնազոլ                                     չի նորմավորվում

    136  Դինիտրոօրթոկրեզոլ                               չի նորմավորվում

    137  Դինոբութոն                                      1.0

    138  Դինոկապ                                         0.02

    139  Դիպրոպետրին                                     0.3

    140  Դիտալիմֆոս                                      0.15

    141  Դիտիանոն                                        0.02

    142  Դիուրոն                                         0.5

    143  Դիֆենամիդ                                       0.25

    144  Դիֆենոկոնազոլ                                   0.1

    145  Դիֆլուբենզուրոն                                 չի նորմավորվում

    146  Դիֆլյուֆենիկան                                  0.05

    147  Դիքլոբուտրազոլ                                  չի նորմավորվում

    148  Միզաթթվի դիքլորալ                               չի նորմավորվում

    149  Դիքլորպրոպ դիքլորպրոպ-Պ                         0.1

    150  Դիքլորֆոս                                       0.03

    151  Դիքլորֆլուանիդ                                  0.2

    152  Դիքլորպրոպեն+Դիքլորպրոպան                       չի նորմավորվում

    153  Դիցիանդիամիդ                                    չի նորմավորվում

    154  Իզոբութենի դիքլորիդներ (խառնուրդ)               չի նորմավորվում

    155  Իզոպրոպալին                                     չի նորմավորվում

    156  Իզոպրոթիոլան                                    չի նորմավորվում

    157  Իզոպրոտուրոն                                    0.05

    158  Իզոֆենֆոս                                       չի նորմավորվում

    159  Իմազակվին                                       0.3

    160  Իմազամետաբենզ                                   0.3

    161  Իմազապիր                                        0.5

    162  Իմազետապիր                                      0.1

    163  Յոդֆենֆոս                                       0.5

    164  Իօքսինիլ                                        0.2

    165  Իպրոբենֆոս                                      0.03

    166  Իպրոդիոն                                        0.15

    167  Իսազոֆոս                                        0.03

    168  Կալիումի վինիլօքսիէթիլդիթիոկարբամատ             չի նորմավորվում

    169  Կապտան                                          1.0

    170  Կարբորիլ                                        0.05

    171  Կարբենդազիմ                                     0.1

    172  Կարբօքսին                                       0.05

    173  Կարբոսուլֆան                                    0.01

    174  Կարբոֆուրան                                     0.01

    175  Կվինկլորակ                                      0.2

    176  Կլետոդիմ                                        0.1

    177  Կլոմազոն                                        չի նորմավորվում

    178  Կլոպիրալիդ                                      0.1

    179  Կլոֆենտեզին                                     0.07

    180  Կրոտօքսիֆոս                                     չի նորմավորվում

    181  Կումաֆոս                                        չի նորմավորվում

    182  Լենացիլ                                         1.0

    183  Լյամդացիհալոտրին                                0.05

    184  Մալաթիոն                                        2.0

    185  Մանկոցեբ                                        0.1

    186  Ինհիբիրացված նավթային յուղ                      չի նորմավորվում

    195  Պղնձի բիս (8-օքսիխինոլյատ)                      չի նորմավորվում

    187  Պղնձի սուլֆատ                                   0.1

    188  Պղնձի տրիկապտոլակտամ դիքլորիդ-մոնոհիդրատ        չի նորմավորվում

    189  Պղնձի քլորօքսիդ                                 չի նորմավորվում

    190  Մեկապրոպ                                        0.4

    191  Մենազոն                                         չի նորմավորվում

    192  Մետազաքլոր                                      0.1

    193  Մետազին                                         0.1

    194  Մետալաքսիլ                                      0.05

    195  Մետալդեհիդ                                      չի նորմավորվում

    196  Մետամ                                           չի նորմավորվում

    197  Մետամիտրոն                                      0.4

198  Մետանիտրոֆենիլ հիդրազոնոմեզօքսաթթվի դիէթիլ եթեր չի նորմավորվում

    199  Մեթոլաքլոր                                      0.02

    200  Մետրիբուզին                                     0.2

    201  Միկլոբութանիլ                                   չի նորմավորվում

    202  Միլնեբ                                          չի նորմավորվում

    203  Մոլինատ                                         0.9

    204  Մոնոլինուրոն                                    0.7

    205  Նալեդ                                           չի նորմավորվում

    206  Նապրոպամիդ                                      չի նորմավորվում

    207  Նատրիումի սալիցիլատ                             չի նորմավորվում

    208  Նատրիումի տրիքլորացետատ                         0.2

    209  Նիտրոալկիլֆենոլյատներ                           չի նորմավորվում

    210  Նիտրոտրիքլորմեթան                               չի նորմավորվում

    211  Նորէ                                            0.7

    212  Օքսադիքսիլ                                      0.4

    213  Օքսամիլ                                         չի նորմավորվում

    214  Օքսիկարբօքսին                                   չի նորմավորվում

    215  Օքսիմեթիլէթիլ-կետոն                             չի նորմավորվում

    216  Օքսիֆլուորֆեն                                   0.2

    217  Պարատիոնմեթիլ                                   0.1

    218  Պեբուլատ                                        0.6

    219  Պենդիմեթալին                                    0.15

    220  Պենկոնազոլ                                      0.1

    221  Պենտանաքլոր                                     0.6

    222  Պերմետրին                                       0.05

    223  Պիկլորամ                                        0.05

    224  Պիրազոսուլֆուրոնէթիլ                            0.2

    225  Պիրազոֆոս                                       չի նորմավորվում

    226  Պիրիդաբեն                                       0.3

    227  Պիրիդատ                                         0.03

    228  Պիրիդաֆենտիոն                                   0.05

    229  Պիրիմիկարբ                                      0.3

    230  Պիրիմիֆոսմեթիլ                                  0.5

    231  Պիրիմիֆոսէթիլ                                   չի նորմավորվում

    232  Պոլիհեսքսմեթիլենգուանիդին                       չի պահանջվում

    233  Պիրիմիսուլֆուրոն                                0.1

    234  Պրոմետրին                                       0.5

    235  Պրոպազին                                        0.05

    236  Պրոպանիլ                                        1.5

    237  Պրոպարգիտ                                       0.4

    238  Պրոպախիզաֆոպ                                    0.15

    239  Պրոպաքլոր                                       0.2

    240  Պրոպիզամիդ                                      0.2

    241  Պրոպետամֆոս                                     0.02

    242  Պրոպիկոնազոլ                                    0.2

    243  Պրոպոկսուր                                      չի նորմավորվում

    244  Պրոթիոֆոս                                       չի նորմավորվում

    245  Պրոֆենֆոս                                       0.1

    246  Պրոքլորազ                                       0.3

    247  Պրոցիմիդոն                                      չի նորմավորվում

    248  Ռիմսուլֆուրոն                                   0.03

    249  Ծծումբ                                          160.0

    250  Ծծմբածխածին                                     չի նորմավորվում

    251  Սետօքսիդիմ                                      0.2

    268  Սիմազին                                         0.2

    269  Սուլպրոֆոս                                      չի նորմավորվում

    270  Սուլֆանիլային թթվի մոնոէթանոլամինային աղ        չի նորմավորվում

    271  Սուլֆոմետուրոնմեթիլի կալիումական աղ             0.04

    272  Տեբուկոնազոլ                                    1.0

    273  Տեմեֆոս                                         0.6

    274  Տերբացիլ                                        0.4

    275  Տերբումետոն                                     0.2

    276  Տերբութիլազին                                   0.04

    277  Տերբութիուրոն                                   0.05

    278  Տերբուտրին                                      0.3

    279  Տերբուֆոս                                       0.05

    280  Բնական տերպենոիդներ (խառնուրդ)                  չի պահանջվում

    281  Տետրադիֆոն                                      չի նորմավորվում

    282  Թրթնջաթթվային տետրամեթիլ-մեթիլենդիամին          չի նորմավորվում

    283  Տետրաֆլուորոն                                   չի նորմավորվում

    284  Տետրաքլորվինօքս                                 1.4

    285  Թիաբենդազոլ                                     1.0

    286  Թիոբիկարբ                                       0.5

    287  Թիոֆանատմեթիլ                                   0.4

    288  Թիոցիկլամ                                       0.07

    289  Թիրամ                                           0.06

    290  Թիֆենսուլֆուրոն-մեթիլ                           չի նորմավորվում

    291  Տրիադիմենոլ                                     0.02

    292  Տրիադիմեֆոն                                     0.03

    293  Տրիալլատ                                        0.05

    294  Տրիսուլֆուրոն                                   0.1

    295  Տրիբենուրոնմեթիլ                                չի թույլատրվում

    296  Տրիմորֆամիդ                                     0.4

297  Տրիտիկոնազոլ

    298  Տրիֆլումիզոլ                                    չի նորմավորվում

    299  Տրիֆլուրալին                                    0.1

    300  Տրիֆորին                                        0.03

    301  Տրիքլորֆոն                                      0.5

    302  Ֆենազախին                                       0.2

    303  Ֆենարիմոլ                                       0.002

    304  Ֆենբուտատին-օքսիդ                               չի նորմավորվում

    305  Ֆենվալերիատ                                     0.02

    306  Ֆենիտրոտիոն                                     1.0

    307  Ֆենկապտոն                                       չի նորմավորվում

    308  Ֆենմեդիֆարմ                                     0.25

    309  Ֆենօքսապրոպէթիլ                                 0.04

    310  Ֆենօքսիկարբ                                     0.03

    311  Ֆենօքսիպրոպիոնաթթվի ածանցյալներ                 0.02

    312  Ֆենպիկլոնիլ                                     0.05

    313  Ֆենպիրօքսիմատ                                   0.3

    314  Ֆենպրոպատրին                                    0.05

    315  Ֆենպրոպիդին                                     0.4

    316  Ֆենպրոպիմորֆ                                    0.5

    317  Ֆենտիոն                                         0.1

    318  Ֆենտոատ                                         0.4

    319  Ֆենուրոն                                        1.8

    320  Ֆիպրոնիլ                                        0.05

    321  Ֆլամպրոպ-իզոպրոպիլ                              չի նորմավորվում

    322  Ֆլամպրոպ-մ-մեթիլ                                չի նորմավորվում

    323  Ֆլուազիֆոպբութիլ                                0.3

    324  Ֆլուդիօքսոնիլ                                   0.2

    325  Ֆլուոմետուրոն                                   0.03

    326  Ֆլուոօքսիպիր                                    0.2

    327  Ֆլուոքլորիդիոն                                  0.03

    328  Ֆլուտրիաֆոլ                                     0.1

    329  Ֆլուցիտրինատ                                    չի նորմավորվում

    330  Ֆլյուվալինատ                                    0.01

    331  Ֆոզալոն                                         0.5

    332  Ֆօքսիմ                                          1.0

    333  Ֆոլփետ                                          0.1

    334  Ֆոլմալդեհիդ                                     չի նորմավորվում

    335  Ֆորմատիոն                                       0.2

    336  Ֆոսմետ                                          0.1

    337  Ֆոսֆին                                          0.4

    338  Ֆտորգլիկոֆեն                                    0.03

    339  Ֆուրաթիոկարբ                                    0.01

    340  Խեպտենաֆոս                                      0.2

    341  Խիզալոֆոպէթիլ                                   0.8

    342  Խինոմետիոնատ                                    չի նորմավորվում

    343  Քլորամբեն                                       0.5

    344  Քլորբրոմուրոն                                   0.05

    345  Քլորիդազոն                                      0.7

    346  Քլորինատ                                        չի նորմավորվում

    347  Քլորմեկվատքլորիդ                                չի նորմավորվում

    348  Քլորօքսուրոն                                    0.4

    349  Քլորոտալոնիլ                                    0.2

    350  Քլորպիրիֆոս                                     0.2

    351  Քլորպրոֆամ                                      չի նորմավորվում

    352  Քլորսուլֆօքսիմ                                  0.02

    353  Քլորսուլֆօքսիմ-մեթիլ                            0.1

    354  Քլորսուլֆուրոն                                  չի թույլատրվում

    355  Քլորտալդիմեթիլ                                  0.1

    356  Քլորտոլուրոն                                    0.06

    357  Քլորֆենստոլ                                     չի նորմավորվում

    358  Քլորֆլուազուրոն                                 0.3

    359  Ցիանաֆոս                                        0.4

    360  Ցիհեքսատին                                      0.1

    361  Ցիկլոատ                                         0.8

    362  Ցիմօքսանիլ                                      0.04

    363  Ցինեբ                                           0.2

    364  Կարբամինայինթթվի էթիլենբիսդիտիո-ցինկական աղ     0.6

         էթիլենթիուրամդիսուլֆիդոմի հետ (համալիր)

    365  Էթիլենբիսդիթիոկարբամինայինթթվի ցինկական աղ      չի նորմավորվում

         էթիլենթիուրամդիսուլֆիդոմի և մանգանի

         Էթիլենբիսդիթիոկարբամատի հետ (համալիր)

    366  Ցիպերմետրին                                     0.02

    367  Ցիպրոկոնազոլ                                    0.2

    368  Էդիլ                                            չի նորմավորվում

    369  Էնդոսուլֆան                                     0.1

    370  Էպիբրասսինոլիդ                                  0.5

    371  Էսֆենվալերատ                                    0.1

    372  Էտալֆլուրալին                                   չի նորմավորվում

    373  Էտեֆոն                                          0.5

    374  Էթիլմերկուրքլորիդ                               չի նորմավորվում

    375  Էթիլենթիոմիզաթթու                               չի նորմավորվում

    376  Էթիոֆենկարբ                                     չի նորմավորվում

    377  Էտիրիմոլ                                        0.15

    378  Էտոֆենպրօքս                                     չի նորմավորվում

    379  Էտոֆումեզատ                                     0.2

    380  Էտրիմֆոս                                        չի նորմավորվում

 

---------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
Առողջապահության նախարարություն
25.01.2010
N 01-Ն
Հրաման