Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇ ...

 

 

110.0081.270410

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «27»        04            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010197

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

4 մարտի 2010 թվականի N 81-Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(9-րդ մաս)

 

37. 310110 Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

___________________________________________________________

                     դասիչ, մասնագիտության անվանում

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Շրջանավարտը պետք է կարողանա լուծել սույն պետական կրթական չափորոշիչի թ. 1.2 կետում նշված որակավորմանը համապատասխանող խնդիրները:

տնտեսագիտության բակալավրը պետք է.

_________________________

որակավորման աստիճան

1) հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական գիտելիքների բնագավառում`

ա. իմանա ՀՀ Սահմանադրության և իր բնագավառի օրենքները,

բ. ազատ տիրապետի մասնագիտական հայոց լեզվին (գրավոր և բանավոր) և հաղորդակցվի երկու օտար լեզուներով,

գ. ունենա պատկերացում առողջ կենսակերպի մասին, տիրապետի ֆիզիկական կատարելագործման ունակություններին և հմտություններին,

դ. իմանա հայ ժողովրդի պատմությունը և արդի քաղաքագիտական զարգացումները,

ե. ծանոթ լինի համաշխարհային մշակույթին, տիրապետի վարվելաձևի կուլտուրային, իմանա դրա էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են մարդու և հասարակության, մարդու և շրջակա միջավայրի հարաբերությունները,

գիտենա հոգեբանության և մանկավարժության տարրերը,

զ. ծանոթ լինի ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղություններին, գիտենա կեցության մասին գիտության հիմնադրույթները, նյութականի և վերացականի հասկացությունները, մատերիայի կազմակերպման ձևերը, հետևի սոցիալական գլոբալ զարգացումներին,

է. գիտենա տնտեսագիտության տեսության հիմնադրույթները, մակրո և միկրոտնտեսության օրենքները, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունները:

2) բնագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում`

ա. ծանոթ լինի ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքներին և հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրներին,

բ. տիրապետի մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններին, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներին, մաթեմատիկական մոդելավորման եղանակներին,

գ. տիրապետի ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդներին, մաթեմատիկական մոդելավորման եղանակներին,

դ. տիրապետի ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդներին և կարողանա օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ,

3) մասնագիտական գործունեության բնագավառում` սննդամթերքներով ապահովումը տնտեսապես հիմնավորված գներով, եկամուտների մեջ գյուղատնտեսության ճյուղի մասնակցության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պահպանման խնդիրների լուծում, արտադրական մասնագիտացման ճշգրտում, ագրարային շուկայի ձևավորում, ինվեստիցիոն, վարկային, ֆինանսական, գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական, հարկային միջավայրի քաղաքականության մշակմանը մասնակցություն, գյուղատնտեսությանը պետական աջակցության ձևերի մշակում, պարենային անվտանգության ապահովման խնդիրների մշակում:

տնտեսագիտության բակալավրի հատուկ պատրաստվածությանը վերաբերող

_________________________

որակավորման աստիճան պահանջները սահմանում է տվյալ մասնագիտացումն առաջադրող բուհը` ՀՀ ԿԳՆ մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչները մշակող գիտամեթոդական հանձնաժողովի հետ համաձայնեցրած, որոնք` ՀՀ ԿԳՆ-ում մասնագիտացումը հաստատելուց հետո միասնական են դառնում այլ բուհերի համար, բխում են մասնագիտացման կրթաբլոկի բովանդակությունից և տվյալ մասնագիտացմամբ մասնագետներ պատվիրած կազմակերպության գործառնություններից:

Նշված գործառնությունները ներառում են`

ա. հետազոտական աշխատանք վարելու, վերացական տրամաբանական մտածողության, ինդուկցիայի և դեդուկցիայի մեթոդները կիրառելու և քննադատական վերլուծության ունակություններ,

բ. անծանոթ պայմաններում առաջադրած ոչ կոնստրուկտիվ հիմնահարցերի բացահայտման, հաղթահարման, և վերջնական լուծման, սեղմ ժամանակացույցով աշխատանքներ կազմակերպելու ընդունակություն,

գ. մասնագիտական գործունեության բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ ընկալունակության ցուցաբերում:

տնտեսագիտության բակալավրի` մարդկանց հետ աշխատելու փորձառությունը

_________________________

որակավորման աստիճան ենթադրում է նրա ունակությունները`

դ. այլ անձանց հետ փոխգործակցելու, կոլեկտիվում նրանց հետ հաղորդակցվելու,

ե. խնդիրներ ձևավորելու և դրանք ենթականերին պատվիրակելու,

զ. մարդկանց ստեղծագործական աճի ձգտումը խրախուսելու և զարգացումն ապահովելու,

է. ծագած տարաձայնությունները և բախումները լուծելու,

ը. տարբեր զարգացման և մտավոր մակարդակի տեր մարդկանց հետ համագործակցելու,

թ. մասնագիտական հարցերի շրջանակներում ընդունելի որոշումների հասնելու նպատակով բանակցություններ վարելու,

ժ. տարաբնույթ և տարասեռ մշակութային միջավայրերում աշխատելու և այլն:

տնտեսագիտության բակալավրի` ինֆորմացիայի հետ աշխատելու փորձառությունը

_________________________

որակավորման աստիճան պահանջում է պարտադիր հմտություններ`

ա. պաշտոնական և ոչ պաշտոնական իրավիճակներում սեփական կարծիքը գրավոր և բանավոր ձևերով շարադրելու, քննարկելու և գործուն կարգով պաշտպանելու,

բ. լեզվային և մշակութային տարբերությունների հաշվառմամբ գրավոր ինֆորմացիան լսելու և վերլուծորեն ընկալելու,

գ. բանավոր, տպագրված և էլեկտրոնային աղբյուրներից ստացված ինֆորմացիան որոնելու, ստանալու, համակարգելու, գրավոր ձևակերպելու և օգտագործելու:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների օգտագործման գծով

տնտեսագիտության բակալավրը պետք է ծանոթ լինի տվյալների մշակման

_________________________

որակավորման աստիճան երկուսից ոչ պակաս համակարգերի, համակարգչային և բազմաօգտագործման տեղային ցանցային համակարգերին, ինչպես նաև կարողանա կատարել ինֆորմացիայի որոնում տվյալների ցանցային բազաներում (www), օգտվել էլեկտրոնային փոստից, տվյալների բազաների փաթեթից:

տնտեսագիտության բակալավրը պետք է հասկանա իր մասնագիտության էությունը և

_________________________

որակավորման աստիճան սոցիալական նշանակությունը, իր որակավորման շարունակական բարձրացման անհրաժեշտությունը հետբուհական և լրացուցիչ կրթություն ստանալու կամ էլ նոր գիտելիքների ինքնուրույն տիրապետման միջոցով:

38. տնտեսագիտության բակալավրի եզրափակիչ պետական որակավորման պահանջները

_________________________

           որակավորման աստիճան

310110 Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

___________________________________________________________

                     դասիչ, մասնագիտության անվանում

մասնագիտացմամբ տնտեսագիտության բակալավրի եզրափակիչ պետական որակավորումը

_________________________

                 որակավորման աստիճան

ներառում է` ավարտական որակավորման (դիպլոմային) աշխատանքի պաշտպանությունը և պետական քննության հանձնումը, որոնք թույլ են տալիս բացահայտելու շրջանավարտի տեսական և գործնական պատրաստությունը սույն պետական կրթական չափորոշիչներով սահմանված մասնագիտական խնդիրների լուծման բնագավառում:

Գիտականորեն հիմնավորված արտադրական մասնագիտացման ճշգրտում, ագրարային շուկայի ձևավորում, ինվեստիցիոն, վարկային, ֆինանսական, գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական, հարկային քաղաքականության մշակում, սոցիալական միջավայրի ձևավորման, նպատակային և կառուցվածքային վերափոխումների մասնակցություն, գյուղատնտեսությանը պետական աջակցության ձևերի մշակում, տնտեսական կապերի զարգացում, բնապահպանական միջոցառումների, պարենային անվտանգության ապահովման խնդիրների մշակում:

39. տնտեսագիտության բակալավրի ավարտական որակավորման (դիպլոմային)

_________________________

          որակավորման աստիճան

աշխատանքին ներկայացվող պահանջները.

310110 Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

___________________________________________________________

                     դասիչ, մասնագիտության անվանում

մասնագիտությամբ տնտեսագիտության բակալավրի ավարտական որակավորման

_________________________

                   որակավորման աստիճան

(դիպլոմային) աշխատանքն ավարտական մի մշակում է, որը կատարված է մասնագիտության ուսումնական պլանին համապատասխան և նպատակ ունի ամրապնդել և ընդլայնել շրջանավարտի տեսական և գործնական գիտելիքները:

Տարածաշրջանի (մարզի) բնատնտեսական պայմանները, ագրարային ոլորտի հիմնական արտադրական տնտեսական գործունեության ցուցանիշները, բնատնտեսական ներուժի առկայությունը և օգտագործման վիճակը, վարկային, հարկային, ինվեստիցիոն, տեխնոլոգիական գործունեության վիճակը, սոցիալական և մշակութային պայմանները, դրանց բարելավման հիմնական ուղղությունները: Տարածաշրջանի (մարզի) ներուժի ռացիոնալ օգտագործման հնարավորությունների նախագծումը, պարենային անվտանգության խնդիրների կարգավորման հիմնական ուղղությունները:

Բովանդակային առումով ավարտական որակավորման (դիպլոմային) աշխատանքը պետք է`

1) ներկայացվի որպես բնագավառի հիմնահարցերից մեկին վերաբերող տեսական, վերլուծական, սոցիալ-տնտեսագիտական կամ փորձարարական հետազոտություն, որում շրջանավարտը բացահայտում է իր տեսական գիտելիքները և գործնական ունակությունները, որոնք թույլ են տալիս ինքնուրույն լուծելու մասնագիտական բնույթի խնդիրներ,

2) ցույց տա շրջանավարտի կողմից գիտական և համակարգային վերլուծության մեթոդների յուրացման աստիճանը, ունակությունը կատարելու տեսական ընդհանրացումներ և գործնական եզրակացություններ, հիմնավորված առաջարկություններ և երաշխավորություններ բնագավառի հիմնահարցերի լուծման կատարելագործման վերաբերյալ,

3) կրի ստեղծագործական բնույթ` հավաստի վիճակագրական տվյալների օգտագործմամբ,

4) բացահայտի շրջանավարտի պատրաստության աստիճանը ինքնուրույն աշխատելու ագրարային շուկա, ինվեստիցիոն, վարկային, ֆինանսական, գիտատեխնիկական և տեխնոլոգիական գործունեություն, հարկադրում, սոցիալական միջավայր, նպատակային և կառուցվածքային վերափոխումներ ոլորտներում:

5) համապատասխան նյութի տրամաբանված և հստակ շարադրման պահանջներին և հենվի հավաստի փաստերի վրա,

6) արտացոլի շրջանավարտի ունակությունը օգտագործելու տեղեկատվության որոնման, ընտրության, համակարգման և մշակման արդի մեթոդները, աշխատել բնագավառի նորմատիվ-իրավական ակտերի հետ,

7) ձևավորված լինի հրատարակչական արդի նորմատիվներին և պահանջներին համապատասխան, ունենա հետազոտական աշխատանքի հաշվետվությանը բնորոշ կառուցվածք և 60-70 էջ համակարգչային շարվածքի ծավալ:

Ավարտական որակավորման (դիպլոմային) աշխատանքների թեմատիկան սահմանում է մասնագիտացնող ամբիոնը: Թեմատիկայում պարտադիր կարգով պետք է ներառվեն` ագրարային քաղաքականության կոնկրետ խնդիրները հանրապետությունում կամ տվյալ տարածաշրջանում, մասնավորապես` շուկայական հարաբերությունների պայմաններում պետության կողմից տեղական արտադրողների և սպառողների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումները, հողի վրա ազատ տնտեսավարման ապահովումը, տնտեսապես արդարացված գներով սննդամթերքով բավարարվածությունը, ընդհանուր եկամտի մեջ գյուղատնտեսության մասնակցության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պահպանման հիմնահարցերի լուծում և այլ առաջնահերթ և հրատապ հարցերը, հաշվի առնելով բուհի (ֆակուլտետի) ընտրած մասնագիտացումները և ընտրովի դասընթացների բովանդակությունը ըստ կրթաբլոկների:

Ավարտական որակավորման (դիպլոմային) աշխատանքի կառուցվածքում պետք է ներառվեն հետևյալ բաժինները` մարզում բնաարտադրական ներուժի օգտագործման վիճակը, ագրարային շուկան, ինվեստիցիոն, հարկային, վարկային, ֆինանսական, գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, գյուղատնտեսության աջակցության կիրառվող հիմնական ձևերը, բնատնտեսական միջոցառումների իրականացման մակարդակը, պոտենցիալ անվտանգության ապահովման հիմնական միջոցառումները:

40. Պետական քննությանը ներկայացվող պահանջները.

Եզրափակիչ որակավորման (պետական) քննության բովանդակությունը, անցկացման ձևը և ուսանողների գիտելիքների գնահատման չափանիշները սահմանում է բուհը (ֆակուլտետը) և հաստատում բուհի գիտական խորհուրդը: Նրանում պարտադիր կարգով ներառվում են հարցեր մասնագիտության հետևյալ հիմնական ուսումնական դասընթացներից`

1) Ագրարային քաղաքականություն

2) ԱԱՀ էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում

3) Ագրարային տեղեկատվություն և վերլուծություն

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

    Մասնագիտությունը`               310110 - Ագրարային քաղաքականություն և

                                    տարածաշրջանի զարգացում

 

    Որակավորումը, անվանումը`        Տնտեսագիտության բակալավր

 

ՈՒսուցման նորմատիվային ժամկետը` 4 տարի 8 ամիս

 

    ՈՒսուցման ձևը`                  առկա

 

I ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱՖԻԿ

 

.__________________________________________________________________________

|Կ  |Սեպտեմ- |Հոկտեմբեր|Նոյեմբեր   |Դեկտեմբեր     |Հունվար    |Փետրվար    |

|ՈՒ |բեր     |         |           |              |           |           |

|Ր  |______________________________________________________________________

|Ս  |                              ՇԱԲԱԹՆԵՐ

|Ը  |______________________________________________________________________

|   |1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|

|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|I  |17| | | | | | | | |  |  |  | 0|  |  |  |  |  |..|..|..| =| =|17|  |  |

|   |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |  |  |

|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|II |17| | | | | | | | |  |  | 0|  |  |  |  |  |  |..|..|..| =| =|17|  |  |

|   |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |  |  |

|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|III|17| | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..| =| =|17|  |  |  |

|   |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |  |  |  |

|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|IV |17| | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..| =| =|17|  |  |  |

|   |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |  |  |  |

|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|V  |14| | | | | | | | |  |  |  |  |  |..|..|..| =| =| +| +| +| +| +|II|II|

|   |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.__________________________________________________________________________

 

.___________________________________________________________________

|Կ  |Մարտ       |Ապրիլ      |Մայիս         |Հունիս     |Հուլիս     |

|ՈՒ |_______________________________________________________________

|Ր  |                              ՇԱԲԱԹՆԵՐ

|Ս  |_______________________________________________________________

|Ը  |27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|

|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|I  |  |  |  |  |  |  | 0|  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..| =| =| =|

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |

|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|II |  |  |  |  |  | 0|  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..| =| =| =|

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |

|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|III|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..| X| X| X| X| X|

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |  |  |

|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..| X| X| X| X| X|

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |..|..|..|  |  |  |  |  |

|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|V  |II|II|II|II|II|II|II|II|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.___________________________________________________________________

 

II Ժամանակի բյուջեի ամփոփված տվյալները (շաբաթներով)

.______________________________________________________________________.

|Կ  |Օգոստոս       |Տեսա- |Քննա-|ՈՒս. |Արտ.|Նախա- |Ամփոփ.  |Արձա-|Ընդա-|

|ՈՒ |______________|կան   |շրջան|պրակ-|պրակ|դիպլ. |ատեստ., |կուրդ|մենը |

|Ր  |    ՇԱԲԱԹՆԵՐ  |ուսու-|     |տիկա |տիկա|պրակտ.|ավարտ.  |     |     |

|Ս  |______________|ցում  |     |     |    |      |որակ.   |     |     |

|Ը  |48|49|50|51|52|      |     |     |    |      |աշխ. թեզ|     |     |

|___|__|__|__|__|__|______|_____|_____|____|______|________|_____|_____|

|I  | =| =| =| =| =|  34  |  6  |  2  |    |      |        |  10 |  52 |

|   |  |  |  |  |  |      |     |     |    |      |        |     |     |

|___|__|__|__|__|__|______|_____|_____|____|______|________|_____|_____|

|II | =| =| =| =| =|  34  |  6  |  2  |    |      |        |  10 |  52 |

|   |  |  |  |  |  |      |     |     |    |      |        |     |     |

|___|__|__|__|__|__|______|_____|_____|____|______|________|_____|_____|

|III| =| =| =| =| =|  34  |  6  |     |  5 |      |        |  7  |  52 |

|   |  |  |  |  |  |      |     |     |    |      |        |     |     |

|___|__|__|__|__|__|______|_____|_____|____|______|________|_____|_____|

|IV | =| =| =| =| =|  34  |  6  |     |  5 |      |        |  7  |  52 |

|   |  |  |  |  |  |      |     |     |    |      |        |     |     |

|___|__|__|__|__|__|______|_____|_____|____|______|________|_____|_____|

|V  | =| =| =| =| =|  14  |  3  |     |    |   5  |   10   |  2  |  34 |

|   |  |  |  |  |  |      |     |     |    |      |        |     |     |

.__________________|______|_____|_____|____|______|________|_____|_____|

|  150 |  27 |  4  | 10 |   5  |   10   |  36 | 242 |

.___________________________________________________.

.____.  .____.    .____.   .____.  .____.    .____. .____.  .____.

|    |  | .. |    |  0 |   |  x |  |  + |    |  = | | II |  | II |

|    |  | .. |    |    |   |    |  |    |    |    | |    |  |    |

.____.  .____.    .____.   .____.  .____.    .____. .____.  .____.

Տեսական Քննաշրջան ՈՒսումն. Արտադր. Նախադիպլ. Արձա- Ամփոփիչ Ավարտական

    ուսու-            պրակտ.   պրակտ.  պրակտ.    կուրդ  ատեստա- որակավորման

    ցում                                                վորում  աշխատանքի

                                                                թեզ

 

.__________________________________________________________________________.

|                     III ՈՒսումնական գործընթացի պլան                      |

|__________________________________________________________________________|

|Հ/|առար|առարկայի     |կրե|շաբա|ընդհա|Որից (ժամ)   |կուր-|հաշ- |անհա-|ստուգ|

|հ |կայի|անվանումը    |դիտ|թա- |նուր |_____________|սային|վարկա|տական|ման  |

|  |ծած-|             |նե-|կան |ժամա-|դասա|լա-|գործ|նախա-|գրաֆի|և    |ձևը  |

|  |կա- |             |րի |ժամա|քանա-|խո- |բո-|նա- |գիծ  |կական|ինք- |     |

|  |գիրը|             |թի-|քա- |կը   |սութ|րա-|կան |(աշխա|աշխա-|նու- |     |

|  |    |             |վը |նակը|     |յուն|տոր|    |տանք)|տանք |րույն|     |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |աշխա-|     |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |տանք |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|1 | 2  |     3       | 4 |  5 |  6  |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 13  |

|__________________________________________________________________________|

|              1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Ֆիզիկական    | - |  2 | 34  |    |   | 34 |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |կուլտուրա - 1|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Հայ ժողովրդի | 2 |  2 | 34  | 17 |   | 17 |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |պատմություն  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |- 1          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |Հայոց լեզու  | 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |և  գրականու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն - 1    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Ռուսաց լեզու | 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |և  խոսքի     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |մշակույթ - 1 |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Օտար լեզու -1| 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|6 |    |Բարձրագույն  | 6 |  6 | 102 | 51 |   | 51 |     |     |  78 | քնն.|

|  |    |մաթեմատիկա -1|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|7 |    |Ռեգիոնալ     | 5 |  5 | 85  | 34 | 51|    |     |     |  65 | քնն.|

|  |    |երկրագործու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|8 |    |Գյուղատնտե-  | 2 |  2 | 34  | 17 | 17|    |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |սության      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |մեքենայացում |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|9 |    |Գյուղատնտեսա-| 2 |  2 | 34  | 17 | 17|    |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |կան մեքենաներ|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|10|    |Մելիորացիա   | 2 |  2 | 34  | 17 | 17|    |     |     |  26 | ստ. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|11|    |Մշակութաբա-  | 2 |  2 | 34  | 34 |   |    |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |նություն     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ՈՒսումնական  | 1 |    | 36* |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պրակտիկա` 1  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |շաբաթ, որից  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ռեգիոնալ     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |երկրագործու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն`       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |0,5 շաբաթ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Գյուղատնտե-  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |սության      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |մեքենայացում`|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |0,5 շաբաթ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 1-ին| 28|  29| 493 | 187|204| 102|     |     |  377|9    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    | +36*|    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |2    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Ֆիզիկական    | - |  2 | 34  |    |   | 34 |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |կուլտուրա - 2|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Հայ ժողովրդի | 2 |  2 | 34  | 17 |   | 17 |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |պատմություն  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |- 2          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |Հայոց լեզու  | 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |և  գրականու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն -2     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Ռուսաց լեզու | 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |և  խոսքի     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |մշակույթ - 2 |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Օտար լեզու -2| 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|6 |    |Տնտեսագիտու- | 5 |  5 | 85  | 34 |   | 51 |     |     |  65 | քնն.|

|  |    |թյան         |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |տեսություն -1|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|7 |    |Բարձրագույն  | 5 |  5 | 85  | 51 |   | 34 |     |     |  65 | քնն.|

|  |    |մաթեմատիկա -2|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|8 |    |Անասնաբուծու-| 4 |  4 | 68  | 34 | 34|    |     |     |  52 | քնն.|

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|9 |    |Բուսաբուծու- | 4 |  4 | 68  | 34 | 34|    |     |     |  52 | քնն.|

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ՈՒսումնական  | 1 |    | 36* |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պրակտիկա` 1  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |շաբաթ, որից  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Անասնաբուծու-|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն`       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |0,5 շաբաթ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Բուսաբուծու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն`       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |0,5 շաբաթ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 2-րդ| 27| 28 | 476 | 170|170| 136|     |     |  364|5    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    | +36*|    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |4    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Ֆիզիկական    | - |  2 | 34  |    |   | 34 |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |կուլտուրա - 3|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Օտար լեզու -3| 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |Տնտեսագիտու- | 5 |  5 | 85  | 34 |   | 51 |     |     |  65 | քնն.|

|  |    |թյան         |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |տեսություն -2|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Փիլիսոփայու- | 4 |  4 | 68  | 34 |   | 34 |     |     |  52 | քնն.|

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Վիճակագրու-  | 4 |  4 | 68  | 34 |   | 34 |     |     |  52 | ստ. |

|  |    |թյուն - 1    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|6 |    |Ինֆորմատիկա  | 6 |  5 | 85  | 34 | 51|    |     |     |  95 | քնն.|

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|7 |    |Ագրոէկոլոգիա | 3 |  3 | 51  | 34 | 17|    |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |և  շրջակա    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |միջավայրի    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պահպանություն|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|8 |    |Ագրոօդերևու- | 3 |  3 | 51  | 34 | 17|    |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |թաբանություն |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ՈՒսումնական  | 1 |    | 36* |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պրակտիկա`    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ինֆորմատիկա` |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 3-րդ| 28| 28 | 476 | 204|119| 153|     |     | 394 |5    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    | +36*|    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |3    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |(Համակարգչ.  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |տեխն. օպեր.  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |գործ)        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Ֆիզիկական    | - |  2 | 34  |    |   | 34 |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |կուլտուրա - 4|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Օտար լեզու -4| 2 |  2 | 34  |    | 34|    |     |     |  26 | ստ. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |ՀՀ           | 5 |  4 | 68  | 34 |   | 34 |     |     |  82 | քնն.|

|  |    |արտադրողական |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |ուժերի       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |տեղաբաշխում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Վիճակագրու-  | 6 |  4 | 68  | 34 |   | 34 | Կ/Ա |     | 112 | քնն.|

|  |    |թյուն - 2    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Ինֆորմացիոն  | 6 |  5 | 85  | 34 | 51|    |     |     |  95 | քնն.|

|  |    |տեխնոլոգիաներ|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |և  համակարգեր|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|6 |    |Տեխնիկական   | 2 |  2 | 34  | 17 |   | 17 |     |     |  26 | ստ. |

|  |    |գրավոր խոսք  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|7 |    |Հող.         | 3 |  3 | 51  | 34 |   | 17 |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |պաշարների    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |օգտագործում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |և  գնահատում |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|8 |    |Այգեպտղաբու- | 3 |  3 | 51  | 34 | 17|    |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |ծություն     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ՈՒսումնական  | 1 |    | 36* |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պրակտիկա`    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ՀՀ           |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |արտադրողական |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |ուժերի       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |տեղաբաշխում` |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը     | 28| 25 | 425 | 187|102| 136|  1  |     | 445 |5    |

|  |    |4-րդ         |   |    | +36*|    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |կիսամյակում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |3    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Տնտեսագիտական| 3 |  3 | 51  | 34 |   | 17 |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |սոցիոլոգիա   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Ջրային       | 3 |  3 | 51  | 34 |   | 17 |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |պաշարների    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |համալիր      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |օգտագործում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |և  պահպանում |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |ԱԱՀ էկոնոմիկա| 7 |  5 | 85  | 34 |   | 51 | Կ/Ա |     |  125| քնն.|

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Էկոնոմետրիկա | 5 |  5 | 85  | 34 |   | 51 |     |     |  65 | քնն.|

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Ագրոտուրիզմ  | 4 |  3 | 51  | 34 |   | 17 |     |     |  69 | ստ. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|6 |    |Իրավագիտու-  | 5 |  5 | 85  | 51 |   | 34 |     |     |  65 | քնն.|

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|7 |    |Քաղ. պաշտպա- | 5 |  3 | 51  | 17 | 17| 17 | Կ/Ա |     |  99 | ստ. |

|  |    |նություն և   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |անվտ. արտ.   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |իրավիճակնե-  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |րում         |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 5-րդ| 32| 27 | 459 | 238| 17| 204|  2  |     |  501|4    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |3    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Քաղաքագիտու- | 3 |  3 | 51  | 34 |   | 17 |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Բնօգտագործման| 5 |  4 | 68  | 34 |   | 34 |     |     |  82 | ստ. |

|  |    |էկոնոմիկա    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |Կենսագործու- | 3 |  3 | 51  | 34 | 17|    |     |     |  39 | քնն.|

|  |    |նեության     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |անվտանգու-   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Միջազգային   | 5 |  5 | 85  | 51 |   | 34 |     |     |  82 | քնն.|

|  |    |տնտեսական    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |հարաբերու-   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուններ     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Մարքեթինգ    | 5 |  4 | 68  | 34 |   | 34 |     |     |  82 | քնն.|

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|6 |    |Գյուղատնտեսա-| 7 |  5 | 85  | 51 |   | 34 | Կ/Ա |     | 125 | քնն.|

|  |    |կան          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |արտադրության |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կազմակերպում |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Արտադրական   | 5 |    | 150*|    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պրակտիկա` 5  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |շաբաթ, որից  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ԱԱՀ          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |էկոնոմիկա`   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |2 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Բնօգտագործման|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |էկոնոմիկա`   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Գյուղատնտ.   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |արտադրության |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կազմակերպում`|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1,5 շաբաթ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Աշխատանքի    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կազմակեր.,   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |ԱՊՀ          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կազմակերպում`|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |0,5 շաբաթ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 6-րդ| 33| 24 | 408 | 238| 17| 153|  1  |     | 449 |2    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    |+150*|    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |4    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |ԱՊՀ զարգացման| 7 |  5 |  85 | 51 |   | 34 |     |     | 125 | քնն.|

|  |    |կանխատեսում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |և            |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պլանավորում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Հաշվապահական | 4 |  4 |  68 | 34 |   | 34 |     |     |  52 | քնն.|

|  |    |հաշվառում և  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |աուդիտ       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |Պետական և    | 4 |  4 |  68 | 34 |   | 34 |     |     |  52 | քնն.|

|  |    |մունիցիպալ   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կառավարում   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Շուկայական   | 4 |  4 |  68 | 34 |   | 34 |     |     |  52 | ստ. |

|  |    |տնտեսության  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պետական      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կարգավորում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Աշխատանքի    | 3 |  3 |  51 | 34 |   | 17 |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |կազմակերպ.   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |ԱՊՀ          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կազմակերպու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուններում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 7-րդ| 22| 20 | 340 | 187|   | 153|     |     | 320 |2    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |3    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 17                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Ֆինանսներ    | 4 |  4 |  68 | 34 |   | 34 |     |     |  52 | քնն.|

|  |    |դրամաշրջանա- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |ռություն և   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |վարկեր       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |ԱՊՀ          | 7 |  4 |  68 | 34 |   | 34 | Կ/Ա |     | 125 | քնն.|

|  |    |կազմակերպու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյունների    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կառավարում   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |Արժեթղթերի   | 3 |  3 |  51 | 34 |   | 17 |     |     |  39 | ստ. |

|  |    |շուկա և      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |բորսային գործ|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Գյուղատնտեսա-| 4 |  3 |  51 | 34 |   | 17 |     |     |  52 | ստ. |

|  |    |կան շուկայի  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |վերլուծու-   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն և      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |գնագոյացում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Ագրարային    | 6 |  5 |  85 | 51 |   | 34 |     |     |  78 | ստ. |

|  |    |քաղաքականու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն - 1    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|6 |    |Տնտեսամաթեմա-| 5 |  5 |  85 | 34 | 51|    |     |     |  65 | քնն.|

|  |    |տիկական      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |մեթոդներ և   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |մոդելավորում |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|7 |    |Կազմակերպու- | 4 |  4 | 68  | 34 |   | 34 |     |     |  52 | քնն.|

|  |    |թյուների     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |ֆինանսական   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |վերլուծու-   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Արտադրական   | 5 |    | 150*|    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պրակտիկա` 5  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |շաբաթ, որից  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ագրարային    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |քաղաքականու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն`       |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |2 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ԱՊՀ          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կազմակերպու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյունների    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կառավարում`  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |ԱՊՀ զարգացման|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կանխատեսում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |և            |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |պլանավորում` |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Պետական և    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |մունիցիպալ   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |կառավարում`  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |1 շաբաթ      |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 8-րդ| 38| 28 | 476 | 255| 51| 170|  1  |     | 463 |3    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    |+150*|    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |4    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             5-րդ տարի, 9-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 14                 |

|__________________________________________________________________________|

|1 |    |Ագրարային    | 7 |  5 |  70 | 28 |   | 42 |     |     | 140 | քնն.|

|  |    |տեղեկատվու-  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն և  վեր-|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |լուծություն  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|2 |    |Տնտեսական    | 5 |  4 |  56 | 28 |   | 28 |     |     |  99 | ստ. |

|  |    |գործունեու-  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյան վեր-    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |լուծություն  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|3 |    |Գյուղատնտե-  | 5 |  4 |  56 | 28 |   | 28 |     |     |  99 | ստ. |

|  |    |սության ապա- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |հովագրություն|   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|4 |    |Ագրարային    | 8 |  5 |  70 | 42 |   | 28 | Կ/Ա |     | 170 | քնն.|

|  |    |քաղաքականու- |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն - 2    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|5 |    |Ագր.         | 7 |  5 |  70 | 28 |   | 42 |     |     | 140 | քնն.|

|  |    |քաղաքական.,  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |զարգացում    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |տարածաշրջ.   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |վերլուծու-   |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |թյուն        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Ընդամենը 9-րդ| 32| 23 | 322 | 154|   | 168|  1  |     | 648 |2    |

|  |    |կիսամյակում  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |ստ., |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |3    |

|  |    |             |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__|____|_____________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|  |    |Կամընտրային  |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|  |    |առարկաներ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|__________________________________________________________________________|

|             5-րդ տարի, 10-րդ կիսամյակ, շաբաթների թիվը` 15                |

|__________________________________________________________________________|

|Նախադիպլոմային       | 4 |    | 120*|    |   |    |     |     |     |     |

|պրակտիկա` 5 շաբաթ    |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|_____________________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|Ամփոփիչ ատեստավորում | 2 |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|_____________________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|Ավարտական որակավորման| 6 |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|աշխատանքի թեզ        |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|_____________________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|Ընդամենը 10-րդ       | 12|    | 120*|    |   |    |     |     |     |     |

|կիսամյակում          |   |    |     |    |   |    |     |     |     |     |

|_____________________|___|____|_____|____|___|____|_____|_____|_____|_____|

|Ընդամենը             |280|    | 3875|1820|680|1375|  6  |     |3961 |37   |

|                     |   |    |+564*|    |   |    |     |     |     |ստ., |

|                     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |29   |

|                     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |քնն. |

|__________________________________________________________________________|

|Ամփոփիչ ատեստավորման առարկաները *                                         |

|                                                                          |

|Ագրարային քաղաքականություն                                                |

|ԱԱՀ էկոնոմիկա                                                             |

|Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում                                 |

|ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում                                       |

|Ագրարային տեղեկատվություն և  վերլուծություն                               |

|                                                                          |

|* Ամփոփիչ ատեստավորման առարկաների ցանկը սահմանված կարգով ենթակա է         |

|փոփոխության                                                               |

.__________________________________________________________________________.

 

--------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
04.03.2010
N 81-Ն
Հրաման