Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԱԿ-Ի ԱՆԱՊԱՏԱՑՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՆՎԵՆՑ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԱԿ-Ի ԱՆԱՊԱՏԱՑՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻՑ ԲԽՈՂ ՀՀ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ...

 

 

040.0620.071098

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«7» հոկտեմբերի 1998 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 հոկտեմբերի 1998 թվական թիվ 620

 

ՄԱԿ-Ի ԱՆԱՊԱՏԱՑՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻՑ ԲԽՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայից բխող Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայից բխող Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ցանկը (կցվում է):

2. Ցանկում նշված միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվում է ցանկում ընդգրկված նախարարություններին և գերատեսչություններին համապատասխան տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի հոկտեմբերի 7-ից:

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 1998

թվականի հոկտեմբերի 7-ի

թիվ 620 որոշման

 

ՑԱՆԿ

 

ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայից բխող

Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների

կատարման միջոցառումների

___________________________________________________________________________

թիվ  Միջոցառումների  Կոնվենցիայի  Պատասխանատու  Համապատաս-   Կատարման

 ը/կ    անվանումը       հոդվածը    կատարողները   խանողները     ժամկետը

___________________________________________________________________________

  1         2              3            4            5            6

___________________________________________________________________________

 1. Ինստիտուցիոնալ հարցեր               ՀՀ

 1.1. ՀՀ բնապահ-                  բնապահպանության

      պանության                   նախարարություն                 1998 թ.

նախարարությանն

առընթեր

անապատացման

դեմ պայքարի

կոորդինացման

հանձնաժողովի

ստեղծում

 1.2. Կոորդինացման                      ՀՀ

      հանձնաժողովի                բնապահպանության

      մասնագիտական                նախարարություն                 1998 թ.

աշխատանքային

խմբի ստեղծում

 

2. ՀՀ օրենսդրության կարգավորման հարցեր

 2.1. Կառավարման          4,5           ՀՀ        ՀՀ արդարադա-

      հանրապետական,               բնապահպանության տության նախա-

      տարածքային                  նախարարություն  րարություն     1999 թ.

      մարմինների և                      ՀՀ        ՀՀ քաղաքա-

      տեղական                     գյուղատնտեսութ- շինության  

      ինքնակառավարման                  յան        նախարարություն

      մարմինների միջև             նախարարություն  ՀՀ տարածքային

      իրավունքների ու                             կառավարման

      պարտականությունների                         նախարար

սահմանազատում

 2.2. Բնօգտագործողների      5           ՀՀ        ՀՀ արդարադա-   1999-

      իրավունքների ու             բնապահպանության տության նախա-  2000 թթ.

      պարտականությունների         նախարարություն  րարություն   

      մասին ՀՀ օրենքներում        ՀՀ տարածքային   ՀՀ ֆինանսների և

      անապատացման դեմ             կառավարման      էկոնոմիկայի

      պայքարի հետ կապված          նախարար         նախարարություն

      համապատասխան                ՀՀ գյուղատնտես-

      լրացումների և               ության

      փոփոխությունների            նախարարություն

նախապատրաստում

 2.3. Անապատացման դեմ     20.21         ՀՀ       

      պայքարի իրագործման          բնապահպանության ՀՀ արդարադա-   1999 թ.

      համար ազգային               նախարարություն  տության նախա-  

      նպատակային ֆոնդի                            րարություն   

հայեցակարգի

ներկայացում 3. Սոցիալական հարցեր

 3.1. Տարերային և  այլ    20.21   ՀՀ գյուղատնտես-  ՀՀ արդարադա-

      աղետների պատճառով           ության           տության նախա

      բնակչությանը                նախարարություն   րարություն  

      հասցված վնասի               ՀՀ                     ՀՀ       

      փոխհատուցման                կառավարությանն   բնապահպանության

      ապահովագրական               առընթեր արտակարգ նախարարություն

      ինստիտուտի                  իրավիճակների

      զարգացում                   վարչություն

                                  ՀՀ սոցիալական

                                  ապահովության

                                  նախարարություն

 3.2. Տարերային կամ     5,21      ՀՀ                     ՀՀ      2000 թ.

      էկոլոգիական այլ             կառավարությանն   բնապահպանության

      աղետների ժամանակ            առընթեր արտակարգ նախարարություն

      հրատապ օգնություն           իրավիճակների    ՀՀ գյուղատնտես-

      կազմակերպելու               վարչություն      ության         

      կարգի մշակում                                նախարարություն

                                                   ՀՀ քաղաքա-

                                                   շինության  

                                                   նախարարություն

                                                   ՀՀ տարածքային

                                                   կառավարման

                                                   նախարար

 3.3. Անապատացման դեմ   5,21           ՀՀ                       1999-

      պայքարի տնտեսական          բնապահպանության                2000 թթ.

      մեխանիզմների               նախարարություն

մշակում

 

4. Անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարության հարցեր

 4.1. Անապատացման դեմ   5,10           ՀՀ         ՀՀ գյուղատնտես-

      պայքարի կարճաժամկետ        բնապահպանության  ության         1999 թ.

      և  երկարաժամկետ            նախարարություն   նախարարություն

      ռազմավարության             ՀՀ               ՀՀ տարածքային

      մշակում                    կառավարությանն   կառավարման

                                 առընթեր արտակարգ նախարար

                                 իրավիճակների    ՀՀ ֆինանսների և

                                 վարչություն      էկոնոմիկայի

                                                  նախարարություն

                                                  ՀՀ գիտությունների

                                                  ազգային ակադեմիա

                                                  ՀՀ սոցիալական

                                                  ապահովության

                                                  նախարարություն

 4.2. Անապատացման       9, 10,         ՀՀ       

      ենթակա տարածքների 13,17    բնապահպանության  ՀՀ գյուղատնտես-  1999-

      ուսումնասիրություն,        նախարարություն   ության           2000

      գնահատում և                                 նախարարություն    թթ.

      քարտեզագրում                                ՀՀ գիտությունների

                                                  ազգային ակադեմիա

                                                  ՀՀ              

                                                  կառավարությանն  

                                                  առընթեր արտակարգ

                                                  իրավիճակների   

                                                  վարչություն     

 4.3. Անապատացման    10,17             ՀՀ         ՀՀ գիտությունների 2000-

      պրոցեսների                 բնապահպանության  ազգային ակադեմիա  2002

      մոնիտորինգի                նախարարություն   ՀՀ գյուղատնտես-    թթ.

      մշակում և                                   ության         

      իրականացում                                 նախարարություն

      ստեղծում                                    ՀՀ կառավարությանն  

                                                  առընթեր արտակարգ

                                                  իրավիճակների   

                                                  վարչություն     

 

 4.4. Անապատացման                      ՀՀ         ՀՀ գյուղատնտես-   2000-

      պրոցեսների                 բնապահպանության  ության նախարար-   2002

      կանխարգելման               նախարարություն   ություն            թթ.

      համակարգի                                   ՀՀ կառավարությանն

      ստեղծում                                    առընթեր արտակարգ

                                                  իրավիճակների

                                                  վարչություն

 

5. Կրթության և հասարակայնության հետ կապերի հարցեր

 

 5.1. Կրթական         19               ՀՀ         ՀՀ կրթության և  1999-

      ծրագրերի                   բնապահպանության  գիտության       2000

      մշակում,                   նախարարություն   նախարարություն   թթ.

      կադրերի                                     ՀՀ գյուղատնտես-  

      պատրաստման ու                               ության           

      վերապատրաստման                              նախարարություն   

      բազայի ստեղծում,                            ՀՀ գիտությունների

      անապատացման                                 ազգային ակադեմիա

դեմ պայքարի

համատեղ

հետազոտությունների

իրականացում և

արդյունքների

հրատարակում

 5.2. ՄԱԿ-ի           19          ՀՀ արտաքին      ՀՀ գիտությունների 1999-

      անապատացման                 գործերի         ազգային ակադեմիա  2000

      դեմ պայքարի                 նախարարություն  ՀՀ                 թթ.

      կոնվենցիայի                       ՀՀ        կառավարությանն  

      տեքստի                      բնապահպանության առընթեր արտակարգ

      թարգմանություն              նախարարություն  իրավիճակների   

      և  հրատարակում                              վարչություն     

(հայերեն)

 5.3. Ոչ կառավարական   9,10,19          ՀՀ                          1999-

      կազմակերպությունների        բնապահպանության                   2000

      և  հասարակության            նախարարություն                     թթ.

հետ համագործակ-

ցության ձևերի

մշակում, անապատացման

դեմ պայքարի վերաբերյալ

նյութերի հրատարակում

 

6. Միջազգային և գիտատեխնիկական համագործակցության հարցեր

 6.1. Սահմանակից       11,12,16,        ՀՀ        ՀՀ գյուղատնտես-  1999-

      պետությունների   17,18      բնապահպանության ության           2000

      հետ միջպետական              նախարարություն  նախարարություն    թթ.

      պայմանագրերի                ՀՀ արտաքին      ՀՀ               

      մշակում                     գործերի         կառավարությանն  

      (տարածքային                 նախարարություն  առընթեր արտակարգ

      համագործակցություն)                         իրավիճակների   

                                                  վարչություն     

                                                  ՀՀ գիտությունների

                                                  ազգային ակադեմիա  

 6.2. Մասնակցություն    11,12,16,       ՀՀ        ՀՀ գյուղատնտես-

      միջտարածքային     17,18     բնապահպանության ության         

      համագործակցությանը          նախարարություն  նախարարություն               

                                  ՀՀ արտաքին      ՀՀ գիտությունների

                                  գործերի         ազգային ակադեմիա  

                                  նախարարություն                 

 

7. Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված կոնվենցիաների հետ կապված

հարցեր

    Կոնվենցիաներից բխող   8             ՀՀ                       1999-

    պարտավորությունների           բնապահպանության                2000

    իրականացման                   նախարարություն                  թթ.

    համատեղ                       ՀՀ արտաքին     

    ծրագրերի մշակում              գործերի        

                                  նախարարություն

                                  ՀՀ գիտությունների

                                  ազգային ակադեմիա

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
07.10.1998
N 620
Որոշում