Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ Օ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

17 հունիսի 2010 թվականի N 23

 

1. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի N 35 արձանագրային որոշման 25-րդ կետով հավանության արժանացած` Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության ֆինանսավորման համակարգի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի 10-րդ կետի`

Հավանություն տալ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի օրինակելի պայմաններին` օրինակելի պայմանագրի ձևով` համաձայն հավելվածի:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 21-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2010 թ. հունիսի 17-ի նիստի

N 23 արձանագրային որոշման

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

 

    ք. Երևան                                          «___» ______ 20  թ.

 

«_____________ «________________ ընկերությունը (այսուհետ` Կատարող)` ի դեմս _____________ ________________ -ի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա մի կողմից (պաշտոն, անուն, ազգանուն), և քաղաքացի ________________ -ը _______________________ (այսուհետ` Պատվիրատու) (անձնագիր _________________),

(անուն, ազգանուն)

 

մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ` Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1.1. Պայմանագրով Կատարողը` Կատարողի անունից բժշկական ծառայություններ անմիջականորեն մատուցող բժշկի (ներ) ______________ միջոցով պարտավորվում է

 

________________________________________________________________________

                  (անուն(ներ), ազգանուն(ներ))

Պատվիրատուի առաջադրանքով, սեփական միջոցների հաշվին Պատվիրատուին անձամբ մատուցել պատշաճ որակով և բժշկական ցուցումների համաձայն անհրաժեշտ ծավալով ծառայությունները, իսկ պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել այդ ծառայությունների դիմաց:

1.2. Կատարողը Պատվիրատուին (իսկ այն դեպքում, երբ պայմանագիրը կնքվում է անձի օրինական ներկայացուցիչ կողմից, ապա նրա մատնանշած անձին) մատուցում է բժշկական օգնության և սպասարկման հետևյալ ծառայությունները.

 

._________________________________________________________________.

|N |Բժշկական օգնության և       |Բժշկական օգնության և  սպասարկման  |

|  |սպասարկման ծառայությունների|ծառայությունների գինը ըստ Կատարողի|

|  |անվանումները               |կողմից հաստատված գնացուցակի       |

|__|___________________________|__________________________________|

|1.|                           |                                  |

|__|___________________________|__________________________________|

|2.|                           |                                  |

|__|___________________________|__________________________________|

|3.|                           |                                  |

._________________________________________________________________.

 

1.3. Սույն պայմանագրի 1.2 կետում նշված ծառայությունների մեջ ներառվում է նաև.

ա. հիվանդասենյակի տրամադրումը,

բ. անհրաժեշտ դեղերով ապահովումը,

գ. անհրաժեշտ հարբժշկական և ոչ բուժական բնույթի հետևյալ ծառայությունների մատուցումը.

 

_______________________________________________________________________

__________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________:

 

1.4. Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը սկսվում է «___» _________ 20 __ թ. և պետք է ավարտվի _________________ ժամկետում:

1.5. Սույնով հավաստվում է, որ Պատվիրատուն տեղեկացված է բժշկական միջամտության (պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված ծառայությունների մատուցման) արդյունքում հնարավոր բարդությունների մասին`

 

. բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու դեպքում (_______________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________).

. բժշկական միջամտության ընթացքում (____________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________).

. բժշկական միջամտությանը հաջորդող ժամանակահատվածում (__________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________):

 

1.6. Սույնով Պատվիրատուն հավաստում է, որ ինքը համաձայն է սույն պայմանագրի 1.5 կետով նշված պայմաններով ծառայության մատուցմանը (բժշկական միջամտությանը):

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ) ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

2.1. Ծառայությունների մատուցման գինը, որն իր մեջ ներառում է Կատարողի վարձատրությունը և ծառայությունների (բժշկական օգնություն և սպասարկում, ախտորոշիչ հետազոտություններ, դեղեր) մատուցման հետ կապված ծախսերը, որոշվում է Կատարողի կողմից սահմանված մատուցվող ծառայությունների գնացուցակին (այսուհետ` Գնացուցակ) համաձայն, և կազմում է դրամ:

(Մինչև Պայմանագրի կնքումը պատվիրատուն ծանոթացվում է մատուցվող ծառայությունների գնացուցակին):

2.2. Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների համար կատարողին վճարում է հետևյալ Կարգով:

2.3. Այն դեպքում, երբ Պայմանագրի 1.2 կետում սահմանված ծառայությունների մատուցման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում մատուցել նաև այլ ծառայություններ, դրանց մատուցման գինը որոշվում է Կողմերի լրացուցիչ համաձայնությամբ` հաշվի առնելով Գնացուցակում սահմանված գինը: Նշված համաձայնությունը ստանալու անհնարինության դեպքում, եթե պայմանագրով չնախատեսված լրացուցիչ ծառայության չմատուցումը կարող է վտանգ սպառնալ տվյալ Պատվիրատուի կյանքին կամ առողջությանը, ապա Կատարողը մատուցում է տվյալ ծառայությունը` առանց Պատվիրատուի նախնական համաձայնության` սույն պայմանագրի 2.1 և 2.2 կետերով սահմանված կարգով վարձատրություն ստանալու իրավունքով:

2.4. Կատարողի կողմից` առանց կողմերի լրացուցիչ համաձայնության` ծառայությունների սահմանված ծավալի և գնի գերազանցման հետ կապված ծախսերը կրում է Կատարողը, բացառությամբ Պայմանագրի 2.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

 

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի.

. Անմիջապես կատարողից տեղեկատվություն ստանալ սեփական առողջության վիճակի, հետազոտության արդյունքների, բուժման մեթոդների, դրանց հետ կապված ռիսկերի, բժշկական միջամտության հնարավոր ձևերի, դրանց հաջորդականության և արդյունավետության վերաբերյալ.

. Տալ համաձայնություն բժշկական միջամտության իրականացնելու համար: Այն դեպքերում, երբ պատվիրատուն ի վիճակի չէ արտահայտելու իր կամքը` կապված բժշկական միջամտության հետ, համաձայնությունը տրվում է նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից` գրավոր ձևով: Օրինական ներկայացուցչի բացակայության դեպքում, եթե բժշկական միջամտությունը հետաձգման ենթակա չէ, բժշկական միջամտության վերաբերյալ որոշումը, ելնելով հիվանդի շահերից, կայացվում է բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում` բժշկի կողմից, ինչի մասին պարտադիր գրառում է կատարվում Պատվիրատուի հիվանդության պատմության մեջ.

. Հրաժարվել սույն պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները կատարելուց, եթե Կատարողի կողմից չեն մատուցվել Պայմանագրի 1.2 կետում նշված ծառայությունները կամ մատուցվել են անպատշաճ որակով, և պահանջել իր կրած վնասների հատուցում.

. Կատարողի կողմից մատուցված ծառայություններում հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հրաժարվելու կամ այդ թերությունները ոչ պատշաճ ձևով վերացնելու դեպքում իր ուժերով վերացնել դրանք և իր կրած ծախսերին համաչափ նվազեցնել Կատարողին վճարելիք գինը, եթե դեռևս ամբողջությամբ չի վճարվել, իսկ եթե վճարվել է ամբողջությամբ, ապա պահանջել հատուցելու հայտնաբերված թերությունները վերացնելու համար իր կատարած ծախսերը և կրած այլ վնասները.

. Ցանկացած պահի հրաժարվել Պայմանագրից` Կատարողին վճարելով արդեն իսկ մատուցված ծառայությունների համար գնացուցակի հիման վրա հաշվարկված գինը.

. Ստանալ տեղեկատվություն կատարողի կողմից մատուցվող ծառայությունների գների վերաբերյալ դրանց մատուցման ցանկացած փուլում.

. Ընտրել Կատարողի անունից իրեն անմիջականորեն ծառայություններ մատուցող բժշկին.

. Ծանոթանալ Կատարողի ներքին կարգապահական կանոններին.

. Տեղեկատվություն ստանալ իրեն անմիջականորեն ծառայություններ մատուցող բուժաշխատողների որակավորման մասին.

. Պահանջել բժշկի օգնությանը դիմելու փաստի, իր առողջական վիճակի, հետազոտման, ախտորոշման և բուժման ընթացքում պարզված տեղեկությունների գաղտնիության ապահովում, բացի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.

. Անմիջապես Կատարողից ճշտել ծառայությունների մատուցման ընթացքը.

. Իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ («Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք և այլն) և Պայմանագրով նախատեսված այլ իրավունքներ:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է.

. Վճարել պատշաճ որակով և Պայմանագրին համապատասխան որակով մատուցված ծառայությունների դիմաց` Պայմանագրով սահմանված ժամկետում և չափով.

. Ծառայությունների մատուցման ընթացքի վերաբերյալ ճշտումներ իրականացնելիս չխոչընդոտել կատարողի կողմից իր պարտականությունների իրականացմանը.

. Հետևել բժշկի ցուցումներին.

. Կատարողին տրամադրել իրեն հայտնի տեղեկություններ իր առողջության վերաբերյալ.

. Կատարողին անհապաղ տեղյակ պահել իր առողջական վիճակի ցանկացած փոփոխության մասին.

. Ծառայությունների մատուցման ընթացքում, ինչպես նաև դրանից հետո կատարել Կատարողի ցուցումները` կապված ծառայությունների արդյունքի պահպանման հետ` ներառյալ Կատարողին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը.

. Փոխհատուցել իր կողմից կատարողի գույքին պատճառված վնասը.

. Պահպանել Կատարողի կողմից ընդունված իրավական ակտերով հաստատված ներքին կարգապահական կանոնները.

. Իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ և պայմանագրով սահմանված այլ պարտականություններ:

3.3. Կատարողն իրավունք ունի.

. Պահանջել պատվիրատուից վճարել իր կողմից Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների պատշաճ մատուցման համար` սահմանված ձևով, չափով և ժամկետներում.

. Պատվիրատուի կողմից իր պարտավորությունների կատարումից անհիմն հրաժարվելու դեպքում, պահանջել իր կրած վնասների հատուցումը.

. Հրաժարվել Պատվիրատուին սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունը մատուցելուց, եթե Պատվիրատուն չի կատարում կամ ոչ պատշաճ է կատարում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները, բացառությամբ Պատվիրատուի կյանքին վտանգ սպառնացող դեպքերի.

. Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի համաձայնությամբ ծառայությունների մատուցմանը ներգրավել բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող ենթակատարողների.

. Իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ և պայմանագրով սահմանված այլ իրավունքներ:

3.4. Կատարողը պարտավոր է.

. Պայմանագրի 1.2 կետով սահմանված ծառայությունները պատվիրատուին մատուցել պատշաճ որակով և ժամանակին:

. Սույն պայմանագրի կնքման ժամանակ Պատվիրատուին հայերեն լեզվով (եթե Պատվիրատուն չի տիրապետում հայերեն լեզվին, ապա վերջինիս հասկանալի լեզվով) տրամադրել ստույգ տեղեկատվություն իր կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն` ապահովելով Պատվիրատուի կողմից դրանց ճիշտ ընտրության հնարավորությունը:

. Պատվիրատուի պահանջով և վերջինիս կողմից սահմանված ժամկետում անհատույց վերացնել բուժման ընթացքում հայտնաբերված թերությունները.

. Պայմանագրով նախատեսված բոլոր ծառայությունները մատուցել իր միջոցներով և իր հաշվին.

. Պատվիրատուին ծանոթացնել բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս մարդու իրավունքների մասին.

. Ապահովել Պատվիրատուի կողմից բժշկի օգնությանը դիմելու փաստի, նրա առողջական վիճակի, հետազոտման, ախտորոշման և բուժման ընթացքում պարզված տեղեկությունների գաղտնիությունը, բացի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.

. Մատուցված ծառայությունների արդյունքի պահպանման վերաբերյալ Պատվիրատուին մատչելի ձևով տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն.

. Պատվիրատուին ծանոթացնել իր կողմից հաստատված ներքին կարգապահական կանոններին.

. Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ընթացքի վերաբերյալ վարել համապատասխան բժշկական փաստաթղթեր.

. իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ և Պայմանագրում սահմանված այլ պարտականություններ:

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

4.1. Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրի 1.2 կետում սահմանված ծառայությունները չմատուցելու կամ ոչ պատշաճ մատուցելու համար` օրենքով սահմանված կարգով:

4.2. Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրի 1.2 կետում սահմանված ծառայությունների մատուցման ընթացքում Պատվիրատուին պատճառված վնասի համար` օրենքով սահմանված կարգով:

4.3. Կատարողը պատասխանատվությունից ազատվում է.

. եթե Պատվիրատուի առողջական վիճակի վատթարացումը տեղի է ունեցել վերջինիս կողմից բժշկի նշանակումները չկատարելու կամ առաջացած բարդությունների մասին Կատարողին ժամանակին տեղյակ չպահելու կամ սեփական առողջության մասին Կատարողին դիտավորությամբ բավարար տեղեկատվություն չտրամադրելու պատճառով.

. եթե Պատվիրատուն իր կամքով դադարեցրել է բուժումը/ծառայությունների ստացումը:

4.4. Սույն պայմանագրի 4.3 կետի 2-րդ ենթակետի դրույթները չեն տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ Պատվիրատուն դադարեցրել է բուժումը/ծառայությունների ստացումը` ունենալով կասկածներ, որ իրեն մատուցվող բժշկական ծառայություններն իրականացվում են ոչ պատշաճ որակով կամ Կատարողի կողմից սխալ ընտրված բուժման մեթոդներով, որի հետևանքով պատվիրատուի առողջական վիճակը չի բարելավվում կամ վատթարանում է:

 

5. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

5.1. Սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո պայմանագրի կատարումն անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով անհնարին դառնալու դեպքում, Կատարողը համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկում Պատվիրատուին համապատասխան բժշկական հաստատություն տեղափոխելու ուղղությամբ:

5.2. Սույն պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ. մի օրինակը տրվում է Պատվիրատուին, մյուսը` Կատարողին:

5.3. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև ________________:

 

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

              ԿԱՏԱՐՈՂ                           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

 

    «___________»  ______________         ___________________________

    Գտնվելու վայրը` _____________         անձնագրի N ________________

    _____________________________         տրված «__» _____ _______  թ.

    ՀՎՀՀ ________________________         _____ -ի կողմից

                                          Բնակության վայր` ___________

                                          սոցիալական քարտ` N _________

                                          հեռ. ______________________

                                          _____________

Տնօրեն`

    ______________ ________________       _______________________

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
17.06.2010
N 23
Արձանագրային որոշում