Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1801 «ԷԼ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1801 «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒ ...

 

 

110.1051.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010091

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1051-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1801 «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ   |

|                        ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                               |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ԷՄԱ 4-09-022                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է ուսանողին տալ         |

|                     |գիտելիքներ էլեկտրական մեքենաների և  ապարատների |

|                     |տեղակայման աշխատանքներին ներկայացվող տեխնիկական|

|                     |պահանջների, նրանց տեղակայման և  կարգաբերման    |

|                     |մասին հմտություններ տալու նպատակով: Ավարտելով  |

|                     |այս մոդուլը ուսանողը ձեռք կբերի էլեկտրական     |

|                     |ապարատների տեղակայման աշխատանքներին ներկայացվող|

|                     |տեխնիկական պահանջների, նրանց տեղակայման և      |

|                     |կարգաբերման մասին հմտություններ:               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԷՄԱ 4-09-021 «Էլեկտրական  |

|                     |սարքավորումների շահագործման և  սպասարկման      |

|                     |հմտություններ» մոդուլը                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների |

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել էլեկտրական մեքենաների հետազոտման ծրագիրը|

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է հետազոտման աշխատանքների      |

|                     |կարևորությունը,                                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական մեքենաների և |

|                     |ապարատների հետազոտման կարգը,                   |

|                     |գ. ճիշտ է տեղակայում էլեկտրական ապարատների և   |

|                     |մեքենաների հետազոտման համար օգտագործվող        |

|                     |փորձասարքերը և  կառավարման վահանակները,        |

|                     |դ. ներկայացնում է էլեկտրական ապարատների և      |

|                     |մեքենաների հետազոտվող բնութագրերը և            |

|                     |աշխատանքային ռեժիմները,                        |

|                     |ե. ճիշտ է ամփոփում հետազոտման արդյունքները,    |

|                     |զ. պահպանում է աշխատանքային անվտանգության      |

|                     |կանոնները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել էլեկտրական մեքենաների և                |

|արդյունք 2           |տրանսֆորմատորների հետազոտում                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ընտրի էլեկտրական մեքենաների հետազոտման      |

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |բ. ընտրի տրանսֆորմատորների հետազոտման          |

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում էլեկտրական մեքենաների       |

|                     |հետազոտման համար անհրաժեշտ հաշվարկներ,         |

|                     |դ. կարողանում է կատարել տրանսֆորմատորների      |

|                     |հետազոտման համար անհրաժեշտ հաշվարկները,        |

|                     |ե. ճիշտ է բացատրում էլեկտրական մեքենաներում    |

|                     |առաջացող անցումային պրոցեսների                 |

|                     |օսցիլագրաֆավորման կարգը,                       |

|                     |զ. ճիշտ է մշակում էլեկտրակամ մեքենայի և        |

|                     |տրանսֆորմատորի հետազոտման արդյունքները,        |

|                     |է. կազմում է հետազոտման արդյունքների           |

|                     |փաստաթուղթ,                                    |

|                     |ը. պահպանում է անվտանգության կանոնները:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել էլեկտրական ապարատների հետազոտում       |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ընտրի էլեկտրական ապարատների հետազոտման      |

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում էլեկտրական ապարատների       |

|                     |հետազոտման համար անհրաժեշտ հաշվարկներ,         |

|                     |գ. ընտրի էլեկտրական ապարատներում առաջացող      |

|                     |անցումային պրոցեսների հետազոտման մեթոդները,    |

|                     |դ. ճիշտ է մշակում էլեկտրակամ ապարատների        |

|                     |հետազոտման արդյունքները,                       |

|                     |ե. կազմում է հետազոտման արդյունքների           |

|                     |փաստաթուղթ,                                    |

|                     |զ. պահպանում է անվտանգության կանոնները         |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 3

 

Միջին մասնագիտական կրթության 1801 «Էլեկտրական մեքենաներ և

ապարատներ» մասնագիտության օրինակելի ուսումնական պլան

 

._____________________________________________________________________.

|N  |Առարկայախմբեր, առարկաներ և      |Շաբաթ-|ՈՒսանողի|Պարտադիր|ՈՒսուց-|

|   |մոդուլներ                       |ների  |առավելա-|լսարանա-|ման    |

|   |                                |թիվը  |գույն   |յին     |երաշխա-|

|   |                                |      |բեռնվա- |պարապ-  |վորվող |

|   |                                |      |ծութ-   |մունքներ|տարին  |

|   |                                |      |յունը,  |ժամ     |       |

|   |                                |      |ժամ     |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ         |      |        |        |       |

|   |ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ            |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 1.|Հայոց լեզվի և  խոսքի մշակույթի  |      |  108   |   72   |   1   |

|   |հիմունքներ                      |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 2.|Տնտեսագիտության հիմունքներ      |      |   80   |   54   |   2   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 3.|Քաղաքագիտության և  սոցիոլոգիայի |      |   80   |   54   |   1   |

|   |հիմունքներ                      |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 4.|Իրավունքի հիմունքներ            |      |   54   |   36   |   2   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 5.|Պատմություն                     |      |   80   |   54   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 6.|Ռուսաց լեզու                    |      |  108   |   72   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 7.|Օտար լեզու                      |      |  108   |   72   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 8.|Ֆիզիկական կուլտուրա             |      |  130   |  130   |  1-3  |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                        |      |  748   |  544   |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ      |      |        |        |       |

|   |ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ                      |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 1.|Էկոլոգիայի հիմունքներ           |      |   54   |   36   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 2.|Քաղաքացիական պաշտպանություն և   |      |   27   |   18   |   1   |

|   |արտակարգ իրավիճակների           |      |        |        |       |

|   |հիմնահարցեր                     |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                        |      |   81   |   54   |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ        |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 1.|Հաղորդակցություն                |      |   80   |   54   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 2.|Համակարգչային օպերատորության    |      |  108   |   72   |   1   |

|   |հիմունքներ                      |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 3.|Անվտանգություն և  առաջին        |      |   80   |   72   |   1   |

|   |օգնություն                      |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 4 |Ընդհանուր աշխատանքային          |      |   80   |   54   |   2   |

|   |գործունեության հմտություններ    |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                        |      |  348   |  252   |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ          |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 1.|Գծագրության հիմունքներ          |      |   54   |   36   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 2.|Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքները    |      |  108   |   72   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 3.|Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ        |      |  108   |   72   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 4.|Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքներ|      |   54   |   36   |   1   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 5.|Էներգետիկ տնտեսության           |      |   54   |   36   |   2   |

|   |փաստաթղթերի համապատասխան մասի   |      |        |        |       |

|   |կազմման հմտություններ           |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 6.|Էլեկտրատեխնիկական գործիքների և  |      |  108   |   72   |   1   |

|   |սարքավորումների կիրառման        |      |        |        |       |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 7.|Էլեկտրատեխնիկական նյութերի      |      |   80   |   54   |   1   |

|   |ընտրության հմտություններ        |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 8.|Արտադրական ձեռնարկության և      |      |   54   |   36   |   2   |

|   |առանձին ստորաբաժանումների       |      |        |        |       |

|   |գործունեության կազմակերպում     |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 9.|Էկոնոմիկա և  կառավարում         |      |  120   |   80   |   3   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                        |      |  740   |  494   |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ             |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 1.|Էլեկտրական սխեմաների գծրագրերի, |      |   54   |   36   |   1   |

|   |ուրվագծերի մշակման հմտություններ|      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 2.|Էլեկտրական ապարատների           |      |  108   |   72   |   1   |

|   |նշանակությունը և  ֆունկցիաները  |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 3.|Էլեկտրական մեքենաների,          |      |  108   |   72   |   1   |

|   |տրանսֆորմատորների նշանակությունը|      |        |        |       |

|   |և  ֆունկցիաները                 |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 4.|Էլեկտրական ապարատների փորձարկման|      |  108   |   72   |   2   |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 5.|Էլեկտրական մեքենաների և         |      |  108   |   72   |   2   |

|   |տրանսֆորմատորների փորձարկման    |      |        |        |       |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 6.|Էլեկտրական ապարատների           |      |  108   |   72   |   2   |

|   |անսարքությունների վերացման      |      |        |        |       |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 7.|Տրանսֆորմատորների               |      |  108   |   72   |   2   |

|   |անսարքությունների վերացման      |      |        |        |       |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 8.|Էլեկտրական մեքենաների           |      |  108   |   72   |   2   |

|   |անսարքությունների վերացման      |      |        |        |       |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

| 9.|Էլեկտրական սարքավորումների      |      |  108   |   72   |   3   |

|   |տեղակայման հմտություններ:       |      |        |        |       |

|   |Էլեկտրական ապարատների           |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|10.|Էլեկտրական սարքավորումների      |      |   80   |   54   |   3   |

|   |տեղակայման հմտություններ:       |      |        |        |       |

|   |Տրանսֆորմատորներ                |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|11.|Էլեկտրական սարքավորումների      |      |  108   |   72   |   3   |

|   |տեղակայման հմտություններ:       |      |        |        |       |

|   |Էլեկտրական մեքենաներ            |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|12.|Էլեկտրական սարքավորումների      |      |  108   |   72   |   3   |

|   |շահագործման և  սպասարկման       |      |        |        |       |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|13.|Էլեկտրական մեքենաների և         |      |  108   |   72   |   3   |

|   |ապարատների հետազոտման           |      |        |        |       |

|   |հմտություններ                   |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                        |      |  1394  |  882   |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆՏՐՈՎԻ                         |      |  108   |   72   |   3   |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ               |      |   60   |   42   |  1-3  |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                        |  65  |  3479  |  2340  |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ                |      |  300   |  300   |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ           |      |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ             |  49  |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ          |  6   |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ    |  3   |        |        |       |

|___|________________________________|______|________|________|_______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                        | 123  |        |        |       |

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1051-Ն
Հրաման