Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0303 «ՌՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0303 «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱ ...

 

 

110.1054.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010095

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1054-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0303 «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ»      |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-018                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար:                                         |

|                     |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |դպրոցում մատենավարության, ուսումնական և        |

|                     |վերլուծական փաստաթղթերի ստեղծման մասին         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Չկան                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել գրանցում դասամատյանում` ըստ թեմատիկ    |

|արդյունք 1           |պլանի և  դասամատյանի վարման կանոնների          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. դասամատյանում գրանցումները կատարում է ըստ   |

|                     |թեմատիկ պլանի,                                 |

|                     |բ. գրանցումները դասամատյանում կատարում է ըստ   |

|                     |դասամատյանի վարման կանոնների:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել ամփոփաթերթ                              |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ամփոփաթերթերի           |

|                     |կառուցվածքները,                                |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում ամփոփաթերթ` ըստ սահմանված    |

|                     |նմուշի,                                        |

|                     |գ. ամփոփաթերթի հիման վրա ճիշտ է կատարում       |

|                     |վերլուծություններ:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել անձնական գործեր [դասղեկ]                |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում անձնական գործերի տիպերը,|

|                     |բ. ճիշտ է կազմում անձնական գործ,               |

|                     |գ. կարողանում է վարել անձնական գործեր:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել աշակերտի բնութագիր                      |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում աշակերտի բնութագրի      |

|                     |տիպերը,                                        |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում աշակերտի բնութագիր,          |

|                     |գ. ներկայացված բնութագրերից ճիշտ               |

|                     |հետևություններ  է անում:                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել քննական արձանագրություն, զեկուցագիր     |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում քննական                 |

|                     |արձանագրությունների տիպերը,                    |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում քննական արձանագրություն,     |

|                     |գ. ճիշտ է կազմում զեկուցագիր` ըստ առաջադրված   |

|                     |խնդրի:                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել և  վարել աշակերտների անհատական          |

|արդյունք 6           |թղթապանակ                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում անհատական թղթապանակների |

|                     |տիպերը,                                        |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում անհատական թղթապանակ,         |

|                     |գ. կարողանում է վարել անձնական թղթապանակներ:   |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-019                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է մասնագետի պատրաստման  |

|                     |համար:                                         |

|                     |Այս մոդուլի նպատակն է էկոլոգիական գիտելիքների  |

|                     |ուսուցման միջոցով ուսանողին օժտել ընդհանուր    |

|                     |էկոլոգիական գրագիտությամբ, դրա հիման վրա       |

|                     |ձևավորել  էկոլոգիական վարքագիծ, ինչը ուսանողը  |

|                     |կօգտագործի իր հետագա մասնագիտական              |

|                     |գործունեության մեջ:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ՌԼԴ 4-09-001              |

|                     |«Հոգեբանություն» մոդուլը:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ էկոլոգիական հիմնական հասկացությունները  |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիան` որպես        |

|                     |բնագիտական, սոցիալական գիտություն, և  նրա կապը |

|                     |այլ գիտությունների հետ,                        |

|                     |բ. ճիշտ է բացատրում անկենդան, կենդան և         |

|                     |մարդածին գործոնների ազդեցությունը օրգանիզմի    |

|                     |վրա,                                           |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիական համակարգերը |

|                     |և  նրանց բաղադրիչները:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ էկոլոգիական հիմնախնդիրների              |

|արդյունք 2           |բովանդակությունը և  դրանց լուծմանն ուղղված     |

|                     |միջոցառումները                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է թվարկում հիմնական էկոլոգիական        |

|                     |հիմնախնդիրները,                                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում յուրաքանչյուր           |

|                     |էկոլոգիական հիմնախնդրի էությունը,              |

|                     |գ. ճիշտ է թվարկում ՀՀ կողմից վավերացված        |

|                     |էկոլոգիական հռչակագրերը, ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ|

|                     |«Կարմիր գիրքը» և  նրանց ընդհանուր              |

|                     |բովանդակությունը,                              |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում անձի էկոլոգիական        |

|                     |իրավունքներն ու պարտականությունները:           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ էկոլոգիական դաստիարակության նպատակն ու  |

|արդյունք 3           |բովանդակությունը                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիական             |

|                     |դաստիարակության նպատակն ու բովանդակությունը,   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիական             |

|                     |դաստիարակության կապը մարդկային գործունեության  |

|                     |բոլոր ոլորտների հետ,                           |

|                     |գ. ճիշտ է բացատրում էկոլոգիական դաստիարակության|

|                     |դերը մարդու առօրյա գործունեության մեջ:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դրսևորել  էկոլոգիական վարքագիծ իր ամենօրյա     |

|արդյունք 4           |գործունեության մեջ                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. կողմնորոշվում է և  ճիշտ լուծումներ է տալիս  |

|                     |էկոլոգիական իրավիճակային խնդիրներին:           |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԱՏՈՄԻԱ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, ՀԻԳԻԵՆԱ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ |

|                          ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»                                |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-020                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար: Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ  |

|                     |գիտելիքներ երեխաների օրգանիզմի աճի և  զարգացման|

|                     |ընդհանուր օրինաչափությունների մասին` երեխաների |

|                     |առողջության պահպանման, հնարավոր                |

|                     |հիվանդությունները և  առողջության խանգարումները |

|                     |ժամանակին նկատելու և  համապատասխան             |

|                     |գործողություններ իրականացնելու համար:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |108 ժամ                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլի յուրացման համար ուսանողը նախապես   |

|                     |պետք է ուսումնասիրած լինի «Անվտանգություն և    |

|                     |առաջին օգնություն» մոդուլը:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի օրգանիզմի աճի և  զարգացման   |

|արդյունք 1           |հիմնական օրինաչափությունները և  նրանց վրա ազդող|

|                     |գործոնները                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի օրգանիզմի աճի|

|                     |առանձնահատկությունները և  նրա վրա ազդող        |

|                     |գործոնները:                                    |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի օրգանիզմի    |

|                     |զարգացման առանձնահատկությունները և  նրա վրա    |

|                     |ազդող գործոնները:                              |

|                     |գ. օգտվում է դպրոցականների ֆիզիկական զարգացման |

|                     |ցուցանիշների տեղեկատվական տիպօրինակներից և  դրա|

|                     |հիման վրա ճիշտ հետևություններ  է կատարում      |

|                     |երեխաների օրգանիզմի աճի և  զարգացման մասին:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի օրգան-համակարգերի            |

|արդյունք 2           |անատոմիական կառուցվածքային                     |

|                     |առանձնահատկությունները                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում կմախքի, մկանների տեղն ու կառուցվածքը|

|                     |և  ճիշտ է ներկայացնում հենաշարժիչ համակարգի    |

|                     |կառուցվածքի տարիքային առանձնահատկությունները,  |

|                     |բ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում սիրտ-անոթային համակարգի տեղն ու     |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում             |

|                     |սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքի տարիքային  |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |գ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում շնչառական համակարգի տեղն ու         |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում շնչառական   |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |դ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում մարսողական համակարգի տեղն ու        |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում մարսողական  |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |ե. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում միզազատական համակարգի տեղն ու       |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում միզազատական |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |զ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում ներզատիչ գեղձերի տեղը և  ճիշտ է     |

|                     |ներկայացնում նրանց կառուցվածքի տարիքային       |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |է. ուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է         |

|                     |ցուցադրում աղջիկների և  տղաների սեռական        |

|                     |օրգանների տեղն ու կառուցվածքը և  ճիշտ է        |

|                     |ներկայացնում սեռական համակարգի կառուցվածքի     |

|                     |տարիքային առանձնահատկությունները,              |

|                     |թ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում նյարդային համակարգի տեղն ու         |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում նյարդային   |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |ժ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում վերլուծիչների տեղն ու կառուցվածքը,  |

|                     |ժա. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է       |

|                     |ցուցադրում մաշկի կառուցվածքը և  ճիշտ է         |

|                     |ներկայացնում մաշկի կառուցվածքի տարիքային       |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի օրգան-համակարգերի            |

|արդյունք 3           |ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում կմախքի և  մկանների      |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային համակարգի |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում շնչառական համակարգի     |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում մարսողական համակարգի    |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում միզազատական համակարգի   |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում ներզատիչ գեղձերի        |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |է. ճիշտ է ներկայացնում աղջիկների և  տղաների    |

|                     |սեռական օրգանների սեռական համակարգի            |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |ը. ճիշտ է ներկայացնում նյարդային համակարգի     |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները, |

|                     |թ. ճիշտ է ներկայացնում վերլուծիչների           |

|                     |ֆիզիոլոգիան,                                   |

|                     |ժ. ճիշտ է ներկայացնում մաշկի ֆիզիոլոգիայի      |

|                     |տարիքային առանձնահատկությունները,              |

|                     |ժա. ճիշտ է բացատրում նյութերի և  էներգիայի     |

|                     |փոխանակության տարիքային առանձնահատկությունները,|

|                     |ժբ. ճիշտ է բացատրում բարձրագույն նյարդային     |

|                     |գործունեության մեխանիզմը երեխաների մոտ:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ մանկական տարածված հիվանդությունները և   |

|արդյունք 4           |դրանց հիմնական ախտանիշները                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է թվարկում մանկական տարածված           |

|                     |հիվանդությունների անվանումները և  ճիշտ է       |

|                     |ներկայացնում այդ հիվանդությունների հիմնական    |

|                     |ախտանիշները,                                   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հիվանդությունների       |

|                     |առաջացման, տարածման և  կանխման ընդհանուր       |

|                     |մեխանիզմը:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի առողջության պահպանման        |

|արդյունք 5           |հիմնական կանոնները և  կարողանալ կիրառել դրանք  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բացատրում հիգիենայի` որպես           |

|                     |առողջության պահպանման և  ամրապնդման գիտության  |

|                     |նպատակը,                                       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի առողջությունը|

|                     |ամրապնդող և  թուլացնող գործոնները,             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հենաշարժիչ համակարգի    |

|                     |դեֆորմացիայի պատճառները և  ճիշտ է ցուցադրում   |

|                     |կեցվածքի պահպանման ձևերը,                      |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հիգիենիկ ռեժիմի         |

|                     |կազմակերպումը վարակիչ հիվանդությունների        |

|                     |ժամանակ,                                       |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքի և  սննդի    |

|                     |ռեժիմի նկատմամբ հիգիենիկ պահանջները,           |

|                     |զ. ճիշտ է կիրառում աշխատանքի և  հանգստի        |

|                     |հերթագայումը ուսուցման գործընթացում,           |

|                     |է. ճիշտ է հաշվում դպրոցականի պուլսը,           |

|                     |շնչառության հաճախականությունը,                 |

|                     |ը. արյան ճնշումը չափելու գործիքով ճիշտ է չափում|

|                     |դպրոցականի արյան ճնշումը,                      |

|                     |թ. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի հագուստին և  |

|                     |կոշիկին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները,       |

|                     |ժ. ճիշտ է ներկայացնում մաշկի, մազերի և         |

|                     |եղունգների խնամքի հիգիենայի կանոնները,         |

|                     |ժա. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական            |

|                     |հաստատությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները: |

|_____________________________________________________________________|

|     ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ»           |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-021                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետի պատրաստման    |

|                     |համար: Այս մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ     |

|                     |ձևավորել  հանրակրթական դպրոցում ռուսաց լեզվի   |

|                     |դասավանդման հմտություններ ու կարողություններ,  |

|                     |ինչպես նաև  հաղորդել գիտելիքներ ռուսաց լեզվի   |

|                     |դասավանդման տեսական և  գործնական հիմունքների   |

|                     |վերաբերյալ, այն է` ուսուցման նպատակները,       |

|                     |բովանդակությունը, արդյունավետ մեթոդներն ու     |

|                     |սկզբունքները, ինչպես նաև  խոսքային             |

|                     |գործունեության տեսակների կարողությունների ու   |

|                     |հմտությունների զարգացման ուղիները, լեզվական    |

|                     |նյութի յուրացման եղանակները, ուսուցման         |

|                     |տեխնիկական միջոցների կիրառման                  |

|                     |հնարավորությունները:                           |

|                     |Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը տեղյակ կլինի   |

|                     |միջնակարգ դպրոցում ռուսաց լեզվի դասավանդման    |

|                     |արդյունավետ մեթոդներին ու սկզբունքներին,       |

|                     |ուսուցման միջոցներին, կտիրապետի լեզվական       |

|                     |միջոցների, ինչպես նաև  խոսքային գործունեության |

|                     |տեսակների ուսուցման եղանակներին, կկարողանա     |

|                     |արդյունավետ կազմակերպել Ռուսաց լեզվի           |

|                     |դասավանդման գործընթացը:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |62 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ՌԼԴ 4-09-001              |

|                     |«Հոգեբանություն» և  ՌԼԴ 4-09-002               |

|                     |«Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և  նրա     |

|                     |հիմնական հասկացությունները», ՌԼԴ 4-09-006      |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՌԼԴ 4-09-007            |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՌԼԴ       |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՌԼԴ 4-09-009      |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն» մոդուլները: |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»     |

|արդյունք 1           |առարկայի տեսական հիմունքները                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի            |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |բ. ճիշտ է շարադրում ռուսաց լեզվի ուսուցման     |

|                     |նպատակները (գործնական, կրթական,                |

|                     |դաստիարակչական),                               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ռուսաց լեզվի ուսուցման  |

|                     |բովանդակության տարրերը,                        |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |ռուսաց լեզվի դասավանդման հիմնարար սկզբունքներն |

|                     |ու մեթոդները,                                  |

|                     |ե. ճիշտ է թվարկում ռուսաց լեզվի ուսուցման      |

|                     |միջոցները, տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվական միջոցների ուսուցման հնարները   |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |բառապաշարի ուսուցում.                          |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |բառապաշարի ուսուցման նպատակները,               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում անհրաժեշտ բառապաշարի    |

|                     |ընտրության սկզբունքները,                       |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բառիմաստի բացահայտման   |

|                     |եղանակները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում բառային վարժությունների |

|                     |տիպերը (ռեցեպտիվ, ռեպրոդուկտիվ, խոսքային):     |

|                     |քերականության ուսուցում.                       |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում քերականության տեղն ու դերը |

|                     |հանրակրթական դպրոցում ռուսաց լեզվի դասավանդման |

|                     |ընթացքում,                                     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական նյութի      |

|                     |ընտրության սկզբունքները,                       |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական նյութի      |

|                     |բացատրության ուղիներն ու եղանակները,           |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական             |

|                     |վարժությունների տիպերը (ռեցեպտիվ,              |

|                     |ռեպրոդուկտիվ):                                 |

|                     |հնչյունաբանության ուսուցում.                   |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |հնչյունաբանության ուսուցման բովանդակությունը,  |

|                     |խնդիրներն ու սկզբունքները,                     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաբանական նյութը  |

|                     |բացատրելու եղանակները,                         |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաբանական         |

|                     |վարժությունների տեսակները (ընկալողական,        |

|                     |վերարտադրողական)                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ խոսքային գործունեության տարբեր տեսակների|

|արդյունք 3           |ուսուցման եղանակներն ու մեթոդները              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |բանավոր խոսքի ուսուցում.                       |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |բանավոր խոսքի ուսուցման դերը ռուսաց լեզվի      |

|                     |դասավանդման գործում,                           |

|                     |բ. ճիշտ է սահմանում բանավոր խոսքին ներկայացվող |

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում մենախոսության և         |

|                     |երկխոսության ուսուցման համար անհրաժեշտ         |

|                     |վարժությունների տեսակները:                     |

|                     |ունկնդրում.                                    |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |ունկնդրման դերը ռուսաց լեզվի դասավանդման       |

|                     |ընթացքում,                                     |

|                     |բ. արդյունավետ լուծումներ է տալիս ունկնդրելիս  |

|                     |առաջացող լեզվական դժվարություններին            |

|                     |(հնչյունաբանական, բառական, քերականական,        |

|                     |կառուցվածքային),                               |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում ունկնդրմանը ներկայացվող    |

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում ունկնդրման              |

|                     |կարողությունների զարգացմանը միտված             |

|                     |վարժությունների տիպերը (լեզվական,              |

|                     |խոսքային):                                     |

|                     |ընթերցանության ուսուցում.                      |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում ընթերցանության էությունը,  |

|                     |առանձնահատկությունները և  հանրակրթական դպրոցում|

|                     |դրա ուսուցման հիմնական սկզբունքները,           |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցանության հիմնական |

|                     |տեսակները,                                     |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում ընթերցանությանը ներկայացվող|

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցանության ուսուցման|

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցածը հասկանալու    |

|                     |ստուգման եղանակները:                           |

|                     |գրավոր խոսքի ուսուցում.                        |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |գրավոր խոսքի ուսուցման դերը ռուսաց լեզվի       |

|                     |դասավանդման ընթացքում,                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում գրելու ուսուցման        |

|                     |տեխնիկան,                                      |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում գրելու կարողությունների |

|                     |զարգացմանը միտված վարժությունների տեսակները:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ռուսաց լեզվի ուսուցման կազմակերպման     |

|արդյունք 4           |առանձնահատկությունները                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |ռուսաց լեզվի ուսուցման աստիճանները (սկզբնական, |

|                     |միջին, բարձր),                                 |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |ռուսաց լեզվի ուսուցման գործընթացի իրականացման  |

|                     |եղանակները ուսուցման բոլոր աստիճաններում,      |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ռուսաց լեզվի դասը       |

|                     |պլանավորելու, վարելու և  վերլուծելու           |

|                     |եղանակները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում ռուսաց լեզվի դասավանդման|

|                     |ընթացքում աշակերտների գիտելիքների,             |

|                     |հմտությունների և  կարողությունների ստուգման    |

|                     |եղանակները,                                    |

|                     |ե. ճիշտ է կատարում աշակերտների հաջողությունների|

|                     |ոչ նյութական գնահատում (պարգևատրության         |

|                     |համակարգ),                                     |

|                     |զ. ճիշտ է սահմանում ազգային դպրոցում ռուսաց    |

|                     |լեզվի ուսուցման առանձնահատկությունները:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել ժամանակակից ինտերակտիվ մեթոդներ        |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից ինտերակտիվ  |

|                     |մեթոդների էությունը,                           |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում ինտերակտիվ մեթոդները        |

|                     |աշակերտների սովորելու մոտիվացումը խթանելու     |

|                     |նպատակով,                                      |

|                     |գ. ճիշտ է հաշվի առնում սովորողների տարբեր      |

|                     |տիպերը` տարբեր մեթոդներ կիրառելու միջոցով,     |

|                     |դ. ճիշտ է կիրառում աշակերտակենտրոն ուսուցման   |

|                     |սկզբունքները,                                  |

|                     |ե. ճիշտ է կիրառում լսարանում լեզվի ուսուցման   |

|                     |հաղորդակցական սկզբունքը,                       |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում ուսուցչի և  աշակերտի    |

|                     |դերի փոփոխությունը ինտերակտիվ մեթոդների        |

|                     |ներմուծման ընթացքում:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել սոցիալ-մշակութային գործոնը դասավանդման |

|արդյունք 6           |ընթացքում                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ միջոցներ է կիրառում ռուսական մշակույթի |

|                     |վերաբերյալ տեղեկություններ հաղորդելու համար,   |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում ազգային և  համաշխարհային    |

|                     |մշակութային արժեքների համադրման գործոնը:       |

|_____________________________________________________________________|

|              ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-022                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար:                                         |

|                     |Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ  |

|                     |Ռուսաստանի աշխարհագրության, պատմության,        |

|                     |հասարակական և  մշակութային                     |

|                     |առանձնահատկությունների, սովորույթների,         |

|                     |ավանդույթների և  կենցաղի մասին, հաղորդվող      |

|                     |տեղեկատվությանը զուգահեռ սովորողի մոտ ձևավորել |

|                     |համեմատելու, վերլուծելու, ներկայացնելու        |

|                     |կարողություններ:  Ավարտելով մոդուլը` ուսանողը  |

|                     |կկարողանա ռուսերեն լեզվով ներկայացնել տվյալ    |

|                     |երկրի յուրահատկությունները, առօրյան, նաև       |

|                     |պետական կառուցվածքը, քաղաքական համակարգը,      |

|                     |պետական կրոնները, մշակութային կյանքը և         |

|                     |արժեքները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Չկան                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի պատմական|

|արդյունք 1           |առանցքները, լեզուն և  զարգացման փուլերը        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի մասին առաջին |

|                     |հիշատակումները,                                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացում կարևոր  պատմական         |

|                     |իրադարձությունները,                            |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի լեզուն, նրա |

|                     |զարգացումը և  գրավոր խոսքի ստեղծման առաջին     |

|                     |հիշատակումները,                                |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում երկրի պետական           |

|                     |խորհրդանիշները,                                |

|                     |ե. ճիշտ է համեմատում Հայաստանի և  տվյալ երկրի  |

|                     |վերոնշյալ բնութագրիչները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ Ռուսաստանի աշխարհագրական դիրքը, վարչական|

|արդյունք 2           |բաժանումը և  ժողովրդագրական ցուցանիշները       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացում Ռուսաստանի աշխարհագրական |

|                     |դիրքը (բաղկացուցիչ և  հարևան  երկրները),       |

|                     |վարչական բաժանումը,                            |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացում Ռուսաստանի աշխարհագրական |

|                     |դիրքի ազդեցությունը երկրի տնտեսության վրա,     |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացում Ռուսաստանի բնակլիմայական |

|                     |պայմանները (գետերը, լեռները), բուսական աշխարհը,|

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացում Ռուսաստանի բնակչության   |

|                     |կազմը, կենսամակարդակը, խտությունը,             |

|                     |էթնո-լեզվական առանձնահատկությունները,          |

|                     |ե. ճիշտ է համեմատում Հայաստանի և  Ռուսաստանի   |

|                     |վերոնշյալ բնութագրիչները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ Ռուսաստանի կրթական համակարգը            |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացում Ռուսաստանի կրթական       |

|                     |համակարգը, դրա առանձնահատկությունները,         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացում Ռուսաստանի միջնակարգ     |

|                     |կրթական համակարգը,                             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացում Ռուսաստանի մասնագիտական  |

|                     |կրթության և  ուսուցման համակարգը,              |

|                     |դ. իշտ է ներկայացնում հայտնի համալսարանները,   |

|                     |ե. իշտ է ներկայացում մասնավոր կրթական համակարգի|

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացում Հայաստանի և  Ռուսաստանի  |

|                     |կրթական համակարգերի ընդհանրություններն ու      |

|                     |տարբերությունները:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ Ռուսաստանի պետական կառուցվածքը          |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում իշխանությունների        |

|                     |բաժանման սկզբունքները, նրանց ներքին            |

|                     |կառուցվածքները, գործառույթները,                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ընտրական կարգը,         |

|                     |գ. ճիշտ է նշում և  ներկայացնում քաղաքական      |

|                     |կուսակցությունները, նրանց ծրագրերի առանցքային  |

|                     |կողմերը,                                       |

|                     |դ. ճիշտ է համեմատում Հայաստանի և  տվյալ երկրի  |

|                     |պետական կառուցվածքները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ Ռուսաստանի մշակութային արժեքները,       |

|արդյունք 5           |հիմնական տեսարժան վայրերը, խոշոր քաղաքները     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է նշում և  ներկայացնում Ռուսաստանի     |

|                     |խոշոր քաղաքները, նրանց պատմական և  տնտեսական   |

|                     |արժեքները,                                     |

|                     |բ. իշտ է ներկայացնում տվյալ քաղաքների հիմնական |

|                     |տեսարժան վայրերը` նշելով նրանց պատմությունը և  |

|                     |մշակութային արժեքները,                         |

|                     |գ. ճիշտ զուգահեռներ է անցկացնում Հայաստանի և   |

|                     |Ռուսաստանի մշակութային արժեքների, հիմնական     |

|                     |տեսարժան վայրերի, խոշոր քաղաքների միջև:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ Ռուսաստանի ազգային տոները, ծեսերը,      |

|արդյունք 6           |ավանդույթները                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի ազգային     |

|                     |տոները, ծեսերն ու ավանդույթները,               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի կրոնը և     |

|                     |եկեղեցական տոները,                             |

|                     |գ. ճիշտ զուգահեռներ է անցկացնում Հայաստանի և   |

|                     |Ռուսաստանի ազգային տոների, ծեսերի,             |

|                     |ավանդույթների միջև:                            |

|_____________________________________________________________________|

|            ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ»                  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-023                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել   |

|                     |բառապաշարը հարստացնելու, բառը իր բազմակի       |

|                     |նշանակություններով օգտագործելու                |

|                     |կարողություններ:                               |

|                     |Սովորողին տալ «բառապաշար» հասկացության մասին   |

|                     |գիտելիքներ, կարողություններ, ինքնուրույն       |

|                     |համեմատելու ռուսերենի և  հայերենի              |

|                     |բառապաշարները, խոսքը արտահայտիչ դարձնել,       |

|                     |օգտագործելով դարձվածքները: Հմտանալ մասնագիտական|

|                     |բառապաշարի մեջ, օգտվել բառարաններից:           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Չկան                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ընդունել բառը որպես լեզվի հիմնական տարր        |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում բառի բառապաշարային           |

|                     |նշանակությունը և  նրա տիպերը,                  |

|                     |բ. Ընդունում է բառը որպես լեզվի բառապաշարային  |

|                     |և  քերականական միավոր:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել բառապաշարի հիմնական                  |

|արդյունք 2           |հասկացություններին                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է կազմում բառապաշարի հասկացությունների |

|                     |աշխատանքային բառատետր,                         |

|                     |բ. Ճիշտ է օգտագործում բառապաշարի               |

|                     |հասկացությունները ուսումնառության և  հետագա    |

|                     |մասնագիտական գործունեության ընթացքում          |

|                     |(հոմանիշ,հականիշ, համանուն, հարանուն,          |

|                     |բազմիմաստ, ուղիղ և  փոխաբերական իմաստ ունեցող  |

|                     |բառեր),                                        |

|                     |գ. Ճիշտ է օգտագործում մասնագիտական տերմինները: |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ արդի ռուսաց լեզվի բառապաշարը            |

|արդյունք 3           |ծագումնաբանական, օգտագործման ոլորտի և  ոճային  |

|                     |երանգների առումով                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է ներկայացնում ռուսաց լեզվի բառապաշարը`|

|                     |ծագումնաբանական, օգտագործման ոլորտի և  ոճային  |

|                     |երանգների առումով,                             |

|                     |բ. Տարբերում է չեզոք, գրքային, գիտական, բարձր, |

|                     |բանաստեղծական, գործնական և  պաշտոնական ոճերը:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Մեկնաբանել դարձվածքները գրավոր և  բանավոր      |

|արդյունք 4           |խոսքում                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է ներկայացնում ռուսերենի դարձվածքները  |

|                     |որպես կայուն բառակապակցություններ,             |

|                     |բ. Ճիշտ է ներկայացնում ռուսերենի դարձվածքային  |

|                     |հարստության աղբյուրները (բուն ռուսական, օտար   |

|                     |լեզուներից փոխառված, գրքային),                 |

|                     |գ. Կարողանում է մեկնաբանել տեքստերում հանդիպող |

|                     |հիմնական դարձվածքները (մեկլեզվյան              |

|                     |բառարաններից),                                 |

|                     |դ. Ճիշտ է կողմնորոշվում երկլեզվյան դարձվածքների|

|                     |համարժեքությունը որոշելիս:                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Զարգացնել բառարարանագրական ունակությունները    |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է օգտվում մասնագիտական բառարաններից,   |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում ռուսերեն-հայերեն, հատկապես  |

|                     |մասնագիտական բառարանագրությունը:               |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ»        |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-024                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  ուսանողի ռուսաց լեզվի բառակազմության |

|                     |կարողունակությունները: Ավարտելով այս մոդուլը   |

|                     |ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ օգտագործել ռուսաց|

|                     |լեզվի բառակազմության հնարավորություններն ու    |

|                     |միջոցները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |32 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՌԼԴ 4-09-024 «Ռուսերենի բառապաշար» մոդուլը:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բառի կազմությունը, յուրաքանչյուր        |

|արդյունք 1           |ձևույթի  դերն ու նշանակությունը                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում բառի կազմությունը,           |

|                     |բ. գիտի յուրաքանչյուր ձևույթի  դերն ու         |

|                     |նշանակությունը,                                |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում բաղադրյալ բառի              |

|                     |վերլուծություն:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել բառի կազմման եղանակներին ու          |

|արդյունք 2           |միջոցներին                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է տիրապետում ռուսերենի բառակազմության  |

|                     |եղանակներին,                                   |

|                     |բ. գիտի բառակազմության միջոցները:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել բառի ձևույթային  վերլուծություն        |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բաժանում բառը ըստ ձևույթների,        |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում բառի ձևույթային             |

|                     |վերլուծությունը:                               |

|_____________________________________________________________________|

 

-----------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1054-Ն
Հրաման