Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0303 «ՌՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0303 «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱ ...

 

 

110.1054.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010095

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1054-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0303 «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(6-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԱՐԶ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ»         |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-038                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  պարզ նախադասությունն ըստ նպատակի     |

|                     |օգտագործելու կարողություններ գրավոր և  բանավոր |

|                     |խոսքում: Ձևավորել  պարզ նախադասության          |

|                     |շարահյուսական վերլուծության կարողություններ:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |50 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՌԼԴ 4-09 -037»Շարահյուսություն.                |

|                     |Բառակապակցություն» մոդուլը:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել պարզ նախադասությունը ըստ կիրառման   |

|արդյունք 1           |նպատակի գրավոր և  բանավոր խոսքում              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է կազմում պարզ նախադասությունը ըստ     |

|                     |տրամաբանական իմաստի,                           |

|                     |բ. պարզ նախադասության մեջ տարբերում է բառերի   |

|                     |ուղիղ և  շրջուն շարադասությունը,               |

|                     |գ. Ճիշտ է օգտագործում պարզ նախադասությունը ըստ |

|                     |նպատակի, պահպանելով` պատմողական, հրամայական,   |

|                     |հարցական, բացականչական հնչերանգը               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել նախադասության գլխավոր անդամները և  նրանց|

|արդյունք 2           |արտահայտությունը                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է գտնում նախադասության մեջ ենթական և   |

|                     |ստորոգյալը,                                    |

|                     |բ. Ճիշտ է որոշում ենթակայի արտահայտությունը    |

|                     |(գոյականով, ածականով, թվականով, դերանվամբ, բայի|

|                     |անորոշ ձևերով,  դերբայով, մակբայով,            |

|                     |բառակապակցությամբ),                            |

|                     |գ. Ճիշտ է որոշում ստորոգյալի արտահայտությունը  |

|                     |(պարզ բայական ստորոգյալ, բաղադրյալ ստորոգյալ,  |

|                     |անվանական ստորոգյալ), դարձվածաբանություն:      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել նախադասության երկրորդական անդամները և   |

|արդյունք 3           |նրանց արտահայտությունը                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում նախադասության երկրորդական    |

|                     |անդամները,                                     |

|                     |բ. Ճիշտ է որոշում երկրորդական անդամների        |

|                     |արտահայտությունը (ածականով, գոյականով, բայով,  |

|                     |դերբայով, մակբայով):                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Շարահյուսորեն վերլուծել պարզ նախադասությունը   |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. շարահյուսորեն Ճիշտ է վերլուծում պարզ        |

|                     |նախադասությունը,                               |

|                     |բ. Ճիշտ է ներկայացնում պարզ նախադասության      |

|                     |վերլուծման գծապատկերը:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տարբերել պարզ նախադասությունը                  |

|արդյունք 5           |բառ-նախադասությունից                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատկերացնում բառ -նախադասությունը,   |

|                     |որպես` յուրահատուկ կառուցվացքային տիպ,         |

|                     |բ. Ճիշտ է օգտագործում բառ նախադասությունը ըստ  |

|                     |նպատակի (հաստատում, ժխտում, հարցում, գնահատում,|

|                     |հրաման):                                       |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԱՐԶ ԲԱՐԴԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ» |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-039                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Սովորողի մոտ ձևավորել  պարզ բարդացված          |

|                     |նախադասությունը օգտագործելու, բարդացման միջոցը |

|                     |որոշելու, այն բարդ նախադասությունից տարբերելու,|

|                     |բարդացված նախադասության մեջ կետադրական նշանները|

|                     |որոշելու կարողություններ:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |58 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՌԼԴ 4-09-037»Շարահյուսություն.                 |

|                     |Բառակապակցություն», ՌԼԴ 4- 09-038              |

|                     |«Շարահյուսություն.Պարզ նախադասություն»         |

|                     |մոդուլները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել պարզ նախադասության բարդացման միջոցները  |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում բարդացման պատճառը,           |

|                     |բ. Ճիշտ է նշում բարդացման միջոցը:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տարբերել պարզ բարդացված նախադասությունը բարդ   |

|արդյունք 2           |նախադասությունից                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում պարզ բարդացված          |

|                     |նախադասության և  բարդ նախադասության            |

|                     |կառուցվածքը,                                   |

|                     |բ. ճիշտ է տարբերում պարզ բարդացված             |

|                     |նախադասությունը բարդ նախադասությունից:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել համապատասխան կետադրական նշանը պարզ  |

|արդյունք 3           |բարդացված նախադասության մեջ                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում բարդացման միջոցների տեղը     |

|                     |նախադասության մեջ,                             |

|                     |բ. Ճիշտ է անջատում բարդացման միջոցները         |

|                     |համապատասխան կետադրական միջոցներով ըստ         |

|                     |նախադասության մեջ զբաղեցրած տեղի:              |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԻԱԿԱԶՄ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ»      |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-040                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Սովորողի մոտ ձևավորել  միակազմ նախադասության   |

|                     |կազմության և  օգտագործման, գլխավոր անդամներն   |

|                     |առանձնացնելու, նրա տեսակը որոշելու, միակազմ    |

|                     |նախադասությունը վերլուծելու կարողություններ:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |20 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՌԼԴ 4-09-037»Շարահյուսություն.                 |

|                     |Բառակապակցություն», ՌԼԴ 4-09-038               |

|                     |«Շարահյուսություն. Պարզ նախադասություն», ՌԼԴ   |

|                     |4-09-039» Շարահյուսություն. Պարզ բարդացված     |

|                     |նախադասություն» մոդուլները:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել միակազմ նախադասությունը գրավոր և    |

|արդյունք 1           |բանավոր խոսքի մեջ                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատկերացնում միակազմ նախադասության   |

|                     |կառուցվածքը (ենթակա կամ ստորոգյալ),            |

|                     |բ. Ճիշտ է կազմում և  օգտագործում միակազմ       |

|                     |նախադասությունը գրավոր և  բանավոր խոսքի մեջ:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել միակազմ նախադասության տեսակը ըստ գլխավոր|

|արդյունք 2           |անդամի                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում գլխավոր անդամը միակազմ       |

|                     |նախադասության մեջ,                             |

|                     |բ. Ճիշտ է ներկայացնում միակազմ նախադասության   |

|                     |տեսակը ըստ նախադասության գլխավոր անդամի:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Վերլուծել միակազմ նախադասությունը շարահյուսորեն|

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է վերլուծում միակազմ նախադասությունը   |

|                     |շարահյուսորեն:                                 |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ. ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՐԱ    |

|                          ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ»                                 |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-041                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |ՈՒսանողներին սովորեցնել ապագա աշակերտների մոտ  |

|                     |բարդ նախադասության տեսակը, ստորադաս            |

|                     |նախադասության տիպը և  շաղկապը որոշելը,         |

|                     |կետադրական նշանները ճիշտ օգտագործելը, բարդ     |

|                     |նախադասության կառուցվածքը ուրվագծի տեսքով      |

|                     |պատկերելը արմատավորելու կարողություններ:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՌԼԴ 4-09-037 «Շարահյուսություն.                |

|                     |Բառակապակցություն», ՌԼԴ 4-09-038               |

|                     |«Շարահյուսություն. Պարզ նախադասություն», ՌԼԴ   |

|                     |4-09-039» Շարահյուսություն. Պարզ բարդացված     |

|                     |նախադասություն», ՌԼԴ 4-09-040                  |

|                     |«Շարահյուսություն. Միակազմ նախադասություն»     |

|                     |մոդուլները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել բարդ նախադասության տեսակը          |

|արդյունք 1           |(համադասական, ստորադասական, անշաղկապ)          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում բարդ նախադասության տեսակը,   |

|                     |բ. Ճիշտ է տարբերակում պարզ և  բարդ             |

|                     |նախադասությունները,                            |

|                     |գ. Ճիշտ է որոշում շաղկապի տեսակը (համադաս,     |

|                     |ստորադաս),                                     |

|                     |դ. Ճիշտ է որոշում բարդ նախադասության տեսակը ըստ|

|                     |շաղկապի առկայության:                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել ստորադաս նախադասության տիպը բարդ        |

|արդյունք 2           |ստորադասական նախադասությունում                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում գլխավոր և  ստորադաս          |

|                     |նախադասությունները բարդ ստորադասական           |

|                     |նախադասության մեջ,                             |

|                     |բ. Ճիշտ է որոշում ստորադաս նախադասության տիպը  |

|                     |(Որոշիչ, խնդիր, պարագա)                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բարդ նախադասության կետադրությունը       |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է նշում կետադրությունը բարդ համադասական|

|                     |և  բարդ ստորադասական նախադասությունների մեջ,   |

|                     |բ. Ճիշտ է նշում կետադրությունը բարդ անշաղկապ   |

|                     |նախադասությունների մեջ,                        |

|                     |գ. ճիշտ է կարողանում ներկայացնել կետադրության  |

|                     |օգտագործումը բարդ համադասական և  բարդ          |

|                     |ստորադասական նախադասությունների մեջ:           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Պատկերել բարդ նախադասության ուրվագիծը          |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատկերում բարդ նախադասության սխեմատիկ|

|                     |կառուցվածքը,                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տարբերել բարդ նախադասությունը բարդ             |

|արդյունք 5           |շարահյուսական կառուցվածքից                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է ներկայացնում բարդ շարահյուսական      |

|                     |կառուցվածքի տիպերը (համադաս և  ստորադաս,       |

|                     |համադաս և  անշաղկապ բարդ նախադասություն,       |

|                     |ստորադաս և  անշաղկապ բարդ նախադասություն,      |

|                     |համադաս, ստորադաս և  անշաղկապ բարդ             |

|                     |նախադասություն),                               |

|                     |բ. Ճիշտ է տարբերում բարդ նախադասությունը բարդ  |

|                     |շարահյուսական կառուցվածքից:                    |

|_____________________________________________________________________|

|          ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԽՈՍՔ»              |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-042                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել       |

|                     |ուղղակի և  անուղղակի խոսքի ճիշտ օգտագործման,   |

|                     |ուղղակի խոսքը անուղղակիով փոխակերպման,         |

|                     |կետադրական նշանների օգտագործման                |

|                     |կարողություններ:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է      |

|                     |տիրապետի հանրակրթական չափորոշչի տվյալ հատվածի  |

|                     |ծրագրին                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել ուղղակի և  անուղղակի կառույցները    |

|արդյունք 1           |գրավոր և  բանավոր խոսքում                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է օգտագործում ուղղակի և  անուղղակի     |

|                     |կառույցները գրավոր և  բանավոր խոսքում:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |ՈՒղղակի խոսքը փոխակերպել անուղղակի խոսքի       |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է կիրառում ուղղակի և  անուղղակի խոսքի  |

|                     |ձևերը  ըստ նպատակի,                            |

|                     |բ. Ճիշտ է փոխակերպում ուղղակի խոսքը անուղղակիի:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել անհրաժեշտ կետադրական նշանները       |

|արդյունք 3           |ուղղակի և  անուղղակի խոսքում                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում ուղղակի և  անուղղակի խոսքի   |

|                     |տեղը հեղինակի խոսքի նկատմամբ,                  |

|                     |բ. Ճիշտ է նշում կետադրական նշանները:           |

|_____________________________________________________________________|

|                ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԽՈՍՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹ»                   |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-043                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  լեզվի և  խոսքի տարբերակման           |

|                     |կարողունակություններ, ձևավորել  ռուսերեն գրական|

|                     |լեզվի նորմերի իմացության կարողություններ,      |

|                     |վերլուծության ենթարկել սեփական խոսքը           |

|                     |նորմատիվության տեղին և  նպատակային             |

|                     |տեսանկյունից, ձևավորել  բառարանից օգտվելու     |

|                     |կարողություններ:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |«ՈՒղղագրության» մոդուլը:                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Հիմնավորել լեզվի և  խոսքի տարբերությունը       |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատկերացնում խոսքի նշանակությունը,   |

|                     |բ. Ճիշտ է ներկայացնում լեզվի և  խոսքի          |

|                     |տարբերությունը:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել ռուսերեն գրական լեզվի նորմերը գրավոր|

|արդյունք 2           |և  բանավոր խոսքում                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատկերացնում ռուսերեն գրական լեզվի   |

|                     |նորմերը,                                       |

|                     |բ. Ճիշտ է կիրառում ռուսերեն գրական լեզվի       |

|                     |նորմերը գրավոր և  բանավոր խոսքում:             |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Վերլուծության ենթարկել սեփական խոսքը           |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է օգտագործում խոսքը նորմատիվային       |

|                     |տեսանկյունից,                                  |

|                     |բ. Ճիշտ է կառուցում խոսքը նպատակայնության      |

|                     |տեսանկյունից,                                  |

|                     |գ. Ճիշտ է վերլուծության ենթարկում սեփական խոսքը|

|                     |կառուցվածքի տեսանկյունից:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ռուսաց լեզվի բառարաններից օգտվելու |

|արդյունք 4           |եղանակները                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ պատկերացում ունի ռուսաց լեզվի          |

|                     |բառարանների մասին (բացատրական, ուղղագրական,    |

|                     |ուղղախոսական, դարձվածքների, հանրագիտական և     |

|                     |այլն)                                          |

|                     |բ. Ճիշտ է ներկայացնում ռուսաց լեզվի բառարանների|

|                     |կառուցվածքը:                                   |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1»  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-044                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար:                                         |

|                     |Մոդուլի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել  ռուս |

|                     |գրողների ստեղծագործությունների պարզ ադապտացված |

|                     |տեքստեր կարդալու, պատմելու կարողություններ:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |102 ժամ                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է      |

|                     |տիրապետի «Ռուսաց լեզու» առարկային միջնակարգ    |

|                     |(լրիվ) ընդհանուր կրթության ծավալով:            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կարդալ ռուս գրողների ստեղծագործությունների     |

|արդյունք 1           |ադապտացված տեքստեր` առոգանությամբ,             |

|                     |շեշտադրումներով, հնչերանգով                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումով, հնչերանգով|

|                     |կարդում է ադապտացված տեքստը` կատարելով հիմնական|

|                     |պահանջները (60-80 բառ րոպեում):                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակությունը և    |

|արդյունք 2           |վերարտադրել այն ռուսերենով                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատասխանում տեքստի բովանդակությանը   |

|                     |վերաբերող հարցերին,                            |

|                     |բ. Ճիշտ է պատմում տեքստի բովանդակությունը` սեղմ|

|                     |արտահայտելով միտքը և  պահպանելով սյուժեի       |

|                     |տրամաբանական հաջորդականությունը:               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Սովորի տեքստում հանդիպած անծանոթ բառերի        |

|արդյունք 3           |իմաստները                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է հասկանում և  բացատրում տեքստում      |

|                     |հանդիպած անծանոթ բառերի իմաստները:             |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տրված տեքստի շրջանակներում կատարել բառային     |

|արդյունք 4           |աշխատանք                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է ընտրում անծանոթ բառերի համարժեքները  |

|                     |հայերենում,                                    |

|                     |բ. Ճիշտ է կազմում բառակապակցություններ նոր     |

|                     |սովորած բառերով,                               |

|                     |գ. Ճիշտ է օգտագործում այդ բառակապակցությունները|

|                     |նախադասության մեջ:                             |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2»  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-045                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար:                                         |

|                     |Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ զարգացնել ռուս |

|                     |գրողների ստեղծագործությունների միջին բարդության|

|                     |ադապտացված տեքստեր կարդալու, պատմելու,         |

|                     |վերլուծելու կարողություններ:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |102 ժամ                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողին    |

|                     |հիմք են ծառայում մակարդակ 1-ում ստացած         |

|                     |գիտելիքները և  կարողունակությունները:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կարդալ և  վերարտադրել ռուս գրողների            |

|արդյունք 1           |ստեղծագործությունների միջին բարդության         |

|                     |ադապտացված տեքստեր                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Տեքստը կարդում է Ճիշտ առոգանությամբ,        |

|                     |շեշտադրումով, համապատասխան հնչերանգով և  վարժ  |

|                     |(րոպեում 100 բառ),                             |

|                     |բ. Ճիշտ է պատասխանում բովանդակությանն ուղղված  |

|                     |հարցերին,                                      |

|                     |գ. Ճիշտ է ներկայացնում բովանդակությունը`       |

|                     |պահպանելով իրադարձությունների տրամաբանական     |

|                     |հաջորդականությունը,                            |

|                     |դ. Ճիշտ է նկարագրում հերոսների արտաքինը:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ընկալել ստեղծագործության հիմնական գաղափարը     |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է ներկայացնում հիմնախնդիրը,            |

|                     |բ. Ճիշտ է բնութագրում կերպարները,              |

|                     |գ. Ճիշտ է ներկայացնում կարևոր                  |

|                     |իրադարձությունները` հիմնվելով բանալի           |

|                     |նախադասությունների վրա:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Վերլուծել ստեղծագործությունը                   |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է նկարագրում ժամանակաշրջանը,           |

|                     |բ. Ճիշտ է նկարագրում պատմական սոցիալ-քաղաքական |

|                     |իրադարձությունները,                            |

|                     |գ. Ճիշտ է պատասխանում հերոսի ներաշխարհն        |

|                     |արտահայտող հարցերին,                           |

|                     |դ. Ճիշտ է ներկայացնում թեմայի գաղափարական      |

|                     |բովանդակությունը,                              |

|                     |ե. Ճիշտ է սահմանում և  ձևավորում               |

|                     |ստեղծագործության հիմնական խնդիրների համակարգը, |

|                     |զ. Ճիշտ է ներկայացնում գրական երկի հերոսների   |

|                     |առնչությունները ժամանակաշրջանի սոցիալական      |

|                     |տարբեր խավերին:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել բառային աշխատանք                       |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է բացատրում բառերը,                    |

|                     |բ. Ճիշտ է բացատրում դարձվածքները,              |

|                     |գ. Ճիշտ է դասակարգում բառապաշարը,              |

|                     |դ. Ստեղծում է երկլեզվյան բառատետրեր,           |

|                     |ե. Ստեղծում է հոմանիշների և  դարձվածքների      |

|                     |բառատետրեր:                                    |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3»  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-046                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար:  Մոդուլի նպատակն է` կարդալ, պատմել,     |

|                     |վերլուծել ռուս գրողների ստեղծագործությունները  |

|                     |/առանց ադապտացման/` հիմնվելով մակարդակ 1-ում և |

|                     |2-ում ձեռք բերված գիտելիքների և                |

|                     |կարողունակությունների վրա, խորացնելով և        |

|                     |ամրապնդելով դրանք:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |102 ժամ                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողին    |

|                     |հիմք են ծառայում մակարդակ 1-ում և  2-ում ստացած|

|                     |գիտելիքները և  կարողունակությունները:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կարդալ բարդ գեղարվեստական տեքստ և  ընկալել այն |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումով, հնչերանգով|

|                     |կարդում է առաջադրված ստեղծագործությունները`    |

|                     |պահպանելով սահմանված նորմերը (120 բառ րոպեում),|

|                     |բ. Ճիշտ է ներկայացնում միջին բարդության        |

|                     |ստեղծագործության գաղափարը և  հիմնախնդիրները:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ինքնուրույն ընկալել և  վերարտադրել տնային      |

|արդյունք 2           |ընթերցանության համար հանձնարարված              |

|                     |գեղարվեստական գրականությունը                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմում վերարտադրման պլանը,          |

|                     |բ. ճիշտ է պատմում բովանդակությունը`            |

|                     |օգտագործելով վերարտադրման պլանը,               |

|                     |գ. ինքնուրույնաբար կռահում և  բացատրում է      |

|                     |անծանոթ բառերը,                                |

|                     |դ. ճիշտ է օգտագործում համապատասխան բառապաշարը  |

|                     |և  քերականական կառույցները:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Քննարկել կարդացած գեղարվեստական                |

|արդյունք 3           |ստեղծագործությունը                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է պատասխանում երկի բովանդակությանը     |

|                     |վերաբերող հարցերին,                            |

|                     |բ. ճիշտ է վերարտադրում երկի բովանդակությունը,  |

|                     |գ. ճիշտ է բնութագրում հերոսներին,              |

|                     |դ. ճիշտ է բնութագրում թեման և  հիմնախնդիրները, |

|                     |ե. ճիշտ է նկարագրում հերոսների ներաշխարհը,     |

|                     |զ. ճիշտ է պատասխանում հերոսների աշխարհընկալումը|

|                     |բնութագրող հարցերին,                           |

|                     |է. Ճիշտ է ներկայացնում գրական երկի հերոսների   |

|                     |առնչությունները ժամանակաշրջանի սոցիալական      |

|                     |տարբեր խավերին:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ինքնուրույնաբար կատարել բառային աշխատանք       |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ինքնուրույնաբար ճիշտ է դուրս բերում անծանոթ |

|                     |բառերը,                                        |

|                     |բ. ճիշտ է օգտագործում անծանոթ բառերը           |

|                     |բառակապակցությունների և  նախադասությունների    |

|                     |մեջ,                                           |

|                     |գ. ճիշտ է դասակարգում բառապաշարը, ըստ հիմնական |

|                     |բառաֆոնդի և  եզրային բառապաշարի,               |

|                     |դ. ստեղծում է երկլեզվյան բառատետրեր,           |

|                     |ե. ստեղծում է հոմանիշների և  դարձվածքների      |

|                     |բառատետրեր:                                    |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 4»  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-047                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է և  «Ռուսաց լեզվի      |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար:                                         |

|                     |Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել      |

|                     |կարդալ, պատմել, վերլուծել ռուս գրողների        |

|                     |ստեղծագործությունները:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |102 ժամ                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողին    |

|                     |հիմք են ծառայում մակարդակ 1-3-ում ստացած       |

|                     |գիտելիքները և  կարողությունակությունները:      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Մտքում կարդալ, հասկանալ և  ընկալել կարդացած    |

|արդյունք 1           |ստեղծագործությունը                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է կարդում և  պատմում բովանդակությունը` |

|                     |արտաբերելով բոլոր անհրաժեշտ մանրամասները,      |

|                     |բ. Ճիշտ է կռահում անծանոթ բառերը և  գտնում     |

|                     |նրանց համապատասխան ռուսերեն և  հայերեն         |

|                     |հոմանիշներ և  համարժեք բառեր:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Խմբի հետ քննարկել կարդացած ստեղծագործությունը  |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատասխանում հիմնախնդիրը բացահայտող   |

|                     |հարցերին,                                      |

|                     |բ. Ճիշտ է նկարագրում ժամանակաշրջանը,           |

|                     |գ. Ճիշտ է նկարագրում գրողի կյանքի հիմնական     |

|                     |կարևոր  իրադարձությունները,                    |

|                     |դ. Ճիշտ է ներկայացնում գրողի փիլիսոփայական     |

|                     |տեսակետը,                                      |

|                     |ե. Ճիշտ է ներկայացնում հերոսների դիրքորոշումը, |

|                     |զ. Ճիշտ է համեմատում և  զուգահեռներ անցկացնում |

|                     |հերոսների կերպարների միջև:                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Արդիականացնել ստեղծագործության խնդրակարգը      |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է անցկացնում զուգահեռներ`              |

|                     |ստեղծագործության հիմնախնդիրները կապելով        |

|                     |ժամանակակից կյանքի հետ,                        |

|                     |բ. Ճիշտ է արտահայտում մտքերը կապակցված խոսքի   |

|                     |մեջ:                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Մասնակցել թեմատիկ բանավեճերին                  |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է ձևավորում  մենախոսությունը,          |

|                     |բ. Ճիշտ է ձևավորում  երկխոսությունը,           |

|                     |գ. կարողանում է լսել զրուցակցին,               |

|                     |դ. ցուցաբերում է հարգանք խոսակցի կարծիքի       |

|                     |հանդեպ: (Այլախոհության նկատմամբ հանդուրժող է), |

|                     |ե. Ճիշտ է հիմնավորում արտահայտվող կարծիքը,     |

|                     |զ. Ճիշտ հարցադրումներ է անում:                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Վերարտադրել կարդացած ստեղծագործության          |

|արդյունք 5           |բովանդակությունը                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատմում բովանդակությունը` պահպանելով |

|                     |տրամաբանական հաջորդականությունը,               |

|                     |բ. Ճիշտ է օգտագործում նոր բացատրված բառերը,    |

|                     |բառակապակցությունները,                         |

|                     |գ. Ճիշտ է օգտագործում դարձվածքները:            |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 5»:  |

|    XIX-րդ և  XX-րդ ԴԱՐԵՐԻ ՌՈՒՍ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»          |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՌԼԴ 4-09-048                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը նախատեսված է «Ռուսաց լեզվի         |

|                     |ուսուցիչ» որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման |

|                     |համար:                                         |

|                     |Մոդուլի նպատակն է խորացնել, համակարգել սովորողի|

|                     |մնացորդային գիտելիքները և  ապահովել որակական   |

|                     |նոր գիտելիքների, կարողությունների մակարդակ,    |

|                     |19-րդ և  20-րդ դարի գրականության վերաբերյալ:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |102 ժամ                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողին    |

|                     |հիմք են ծառայում մակարդակ 1-4-ում ստացած       |

|                     |գիտելիքները և  կարողունակությունները:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կարդալ ստեղծագործությունները և  բնութագրել     |

|արդյունք 1           |գրողների կյանքը և  ստեղծագործական ուղին        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է կարդում ստեղծագործությունները,       |

|                     |կատարելով սահմանված նորմերը (120 բառ րոպեում), |

|                     |բ. Ճիշտ է դասակարգում բառապաշարը, ըստ նորմատիվ |

|                     |և  ոչ նորմատիվ բառախմբերի,                     |

|                     |գ. Ճիշտ է նկարագրում պատմական սոցիալ-քաղաքական |

|                     |իրադարձությունները,                            |

|                     |դ. Ճիշտ է նկարագրում գրողի կյանքի հիմնական     |

|                     |կարևոր  իրադարձությունները,                    |

|                     |ե. Ճիշտ է սահմանում ստեղծագործությունների      |

|                     |հիմնախնդիրները,                                |

|                     |զ. Ճիշտ է մեկնաբանում հեղինակների կենսական     |

|                     |առանձնահատուկ տվյալները իբրև  նրա              |

|                     |ստեղծագործությունների գաղափարական              |

|                     |բովանդակության որոշման և  հերոսների ընտրության |

|                     |մոտիվացիա:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |վերարտադրել և  վերլուծել կարդացած              |

|արդյունք 2           |ստեղծագործությունների բովանդակությունը         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատմում բովանդակությունը` պահպանելով |

|                     |տրամաբանական հաջորդականությունը,               |

|                     |բ. պատումի մեջ ճիշտ է օգտագործում յուրացրած նոր|

|                     |բառերը, բառակապակցությունները,                 |

|                     |գ. Ճիշտ է օգտագործում դարձվածքները,            |

|                     |դ. Ճիշտ է պատասխանում բովանդակությունը         |

|                     |արտահայտող հարցերին,                           |

|                     |ե. Ճիշտ է բնութագրում հերոսներին,              |

|                     |զ. Ճիշտ է բնութագրում թեման և  հիմնախնդիրները, |

|                     |է. Ճիշտ է նկարագրում հերոսների ներաշխարհը,     |

|                     |ը. Ճիշտ է պատասխանում հերոսների աշխարհընկալումը|

|                     |բնութագրող հարց:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Պատասխանել առաջադրված հարցերին                 |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է պատասխանում առաջադրված               |

|                     |ստեղծագործությունների հերոսներին բնութագրող    |

|                     |հարցերին, կարողանում է քննարկել և  կարծիք      |

|                     |հայտնել նրանց գործողությունների և  բնավորության|

|                     |գծերի մասին:                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել ազգագրական տեղեկատվությանը և         |

|արդյունք 4           |ձևավորել  անձնական արժեքներ                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է նկարագրում ռուս ժողովրդի 19-րդ և     |

|                     |20-րդ դարերի կենցաղը, բարքերը, սոցիալ-քաղաքական|

|                     |կյանքը,                                        |

|                     |բ. Ճիշտ է նկարագրում ռուս ժողովրդի հոգևոր      |

|                     |աշխարհը,                                       |

|                     |գ. Ճիշտ է նկարագրում ընտանեկան                 |

|                     |հարաբերությունները,                            |

|                     |դ. Ճիշտ է պատկերացնում ազգային և  համամարդկային|

|                     |արժեքները,                                     |

|                     |ե. Ճիշտ է պատկերացնում ռուս մշակութային        |

|                     |արժեքների կարևորությունը,                      |

|                     |զ. Ճիշտ վերաբերմունք է դրսևորում  ռուս ժողովրդի|

|                     |ազգային գրական և  մշակութային արժեքների հանդեպ:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Արդիականացնել ստեղծագործության հիմնախնդիրը     |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է անցկացնում զուգահեռներ,              |

|                     |ստեղծագործության հիմնախնդրի և  ժամանակակից     |

|                     |կյանքի միջև,                                   |

|                     |բ. ճիշտ է մեկնաբանում հեղինակների կյանքի       |

|                     |առանձնահատուկ տվյալները իբրև  նրանց            |

|                     |ստեղծագործությունների գաղափարական              |

|                     |բովանդակության որոշման և  հերոսների ընտրության |

|                     |մոտիվացիա,                                     |

|                     |գ. Ճիշտ է արտահայտում մտքերը կապակցված խոսքի   |

|                     |մեջ:                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Մասնակցել թեմատիկ բանավեճերին                  |

|արդյունք 6           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է ձևավորում  մենախոսությունը,          |

|                     | բ. Ճիշտ է ձևավորում  երկխոսությունը,          |

|                     | գ. կարողանում է լսել զրուցակցին,              |

|                     | դ. ցուցաբերում է հարգանք խոսակցի կարծիքի      |

|                     | հանդեպ (կարողանում է հանդուրժողական           |

|                     | վերաբերմունք պահպանել այլախոհության նկատմամբ),|

|                     | ե. Ճիշտ է հիմնավորում/մոտիվացնում իր          |

|                     | արտահայտած կարծիքը,                           |

|                     | զ. ճիշտ հարցադրումներ է անում:                |

|_____________________________________________________________________|

 

-----------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1054-Ն
Հրաման