Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0304 «ՕՏ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0304 «ՕՏԱՐԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ...

 

 

110.1028.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010071

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1028-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0304 «ՕՏԱՐԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»   |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-010                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |ուսումնական աշխատանքի հաշվառման բովանդակության,|

|                     |գնահատման հիմնական նպատակների, խնդիրների և     |

|                     |գործառույթների, սովորողների ուսումնական        |

|                     |գործունեության ընթացիկ գնահատումը կարգավորող   |

|                     |սկզբունքների, մոտեցումների, հնարների, գնահատման|

|                     |ձևերի  ու ստուգման տեսակների, կիսամյակային     |

|                     |ամփոփիչ և  տարեկան վերջնական ամփոփիչ           |

|                     |գնահատականների ձևավորման,  ուսումնառության     |

|                     |արդյունքների սանդղակավորման, ինչպես նաև  նրա   |

|                     |մոտ ձևավորել  ընթացիկ` ուսուցանող, պարտադիր    |

|                     |գրանցման միավորային, ամփոփիչ գնահատման և       |

|                     |կիսամյակային ու տարեկան գնահատականներ          |

|                     |ձևավորելու  կարողություններ:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ», ԱՀՀ|

|                     |4-09-001 «Հաղորդակցման հմտություններ», ՈՒՍՈՒՑ  |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց» և  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005 |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում» մոդուլները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնական աշխատանքի հաշվառման         |

|արդյունք 1           |բովանդակությունը                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում վերահսկողության         |

|                     |տեսակները, բովանդակությունը, մեթոդները և       |

|                     |մանկավարժական պահանջները,                      |

|                     |բ. ճիշտ է ձևակերպում  չափում, գնահատում և      |

|                     |արժևորում  հասկացությունները,                  |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի գնահատման         |

|                     |առանձնահատկությունները` ըստ խոսքային           |

|                     |գործունեության տեսակների:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ գնահատման սկզբունքները, տեսակները,      |

|արդյունք 2           |գործառույթները                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում գնահատման բոլոր         |

|                     |սկզբունքները,                                  |

|                     |բ. ճիշտ է բացատրում հայտորոշիչ, ձևավորող,      |

|                     |ամփոփիչ գնահատում տեսակները,                   |

|                     |գ. ճիշտ է բացատրում գնահատման գործառույթները:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել ընթացիկ, ամփոփիչ գնահատում, ձևավորել   |

|արդյունք 3           |կիսամյակային ու տարեկան գնահատականներ          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է գնահատում աշակերտներին բալային       |

|                     |համակարգով,                                    |

|                     |բ. ճիշտ է հասկանում գնահատման սկզբունքները և   |

|                     |առանձնահատկությունները ըստ առաջադրանքների      |

|                     |բարդության աստիճանների,                        |

|                     |գ. նպատակային և  ճիշտ է կատարում ընթացիկ       |

|                     |գնահատումը,                                    |

|                     |դ. նպատակային և  ճիշտ է կատարում ամփոփիչ       |

|                     |գնահատում,                                     |

|                     |ե. ճիշտ է որոշում կիսամյակային ու տարեկան      |

|                     |գնահատականները:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել գնահատման մեթոդաբանությունը            |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բացատրում ուսումնառության            |

|                     |արդյունքների ստուգման միավորային սանդղակով     |

|                     |գնահատման համակարգը,                           |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում առարկայական չափորոշիչները   |

|                     |ուսումնառության արդյունքների ստուգման համար,   |

|                     |գ. ճիշտ է կիրառում առարկայական ծրագրում        |

|                     |ներկայացված գնահատման ժամանակակից ձևերը:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել գնահատման արդյունքների սանդղակավորում  |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|                     |ա. ճիշտ է ներկայացնում կիսամյակային և  տարեկան |

|                     |վերջնական ամփոփիչ գնահատականների ձևավորումը    |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում գնահատման արդյունքների  |

|                     |սանդղակավորումը և  առաջադիմության              |

|                     |վիճակագրության պատկերագրումը,                  |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում գնահատումների և             |

|                     |գնահատականների գրանցումը և  հաշվառումը,        |

|                     |դ. ճիշտ է կիրառում գնահատման նոր մոտեցումները. |

|                     |գնահատման սանդղակը (ռուբրիկ), ուսումնական      |

|                     |թղթապանակը                                     |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում Եվրոպական լեզվական      |

|                     |թղթապանակի (ԵԼԹ) բովանդակությունը և            |

|                     |կառուցվածքը,                                   |

|                     |զ. ճիշտ է կիրառում ԵԼԹ-ն Եվրախորհրդի           |

|                     |լեզվաքաղաքականության և  լեզվակրթության         |

|                     |համատեքստում:                                  |

|_____________________________________________________________________|

|            ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ»                  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիք դասին |

|                     |նախապատրաստվելու սկզբունքների, եղանակների և    |

|                     |առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև       |

|                     |ձևավորել  գրավոր և  բանավոր առաջադրանքներ և    |

|                     |թեստային աշխատանքներ կազմելու կարողություններ: |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում» մոդուլները:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսուցման կազմակերպման ձևերը            |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական           |

|                     |համակարգերի կազմակերպման ձևերը,                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դաս-դասարանային         |

|                     |համակարգի ընդհանուր բնութագիրը,                |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական գործընթացի  |

|                     |կազմակերպման լրացուցիչ ձևերը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դասի տիպերը                             |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում դասի ավանդական և        |

|                     |ժամանակակից տիպերը,                            |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դասն իբրև  ամբողջական   |

|                     |համակարգ,                                      |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ԽԻԿ (Խթանում, Իմաստի    |

|                     |ընկալում, Կշռադատում) համակարգի դասը,          |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում դասի կազմակերպման       |

|                     |լրացուցիչ ձևերը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել թեմատիկ պլան                            |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում առարկայի ծրագրի         |

|                     |պահանջները և  ժամաքանակը,                      |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում թեմատիկ պլանի           |

|                     |կառուցվածքը,                                   |

|                     |գ. ճիշտ է կազմում թեմատիկ պլանը` կիրառելով     |

|                     |առարկայական ծրագրում զետեղված բովանդակային     |

|                     |միջուկը:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Սահմանել դասի նպատակը                          |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում «ուսումնական նպատակներ» |

|                     |և  «ուսումնառության արդյունք»                  |

|                     |հասկացությունները,                             |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական նպատակների  |

|                     |սահմանման անհրաժեշտությունը,                   |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական նպատակների  |

|                     |աստիճանակարգը (տաքսոնոմիաները) և  դրանց        |

|                     |նշանակությունը,                                |

|                     |դ. ճիշտ է ձևակերպում  դասի նպատակը,            |

|                     |ե. ճիշտ է բխեցնում ուսումնական բովանդակությունը|

|                     |ուսումնական նպատակների հիման վրա:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել դասի պլան` վերլուծելով անհրաժեշտ        |

|արդյունք 5           |պահանջները                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում դասի պլանավորման համար  |

|                     |նախնական պայմանների ուսումնասիրության          |

|                     |անհրաժեշտությունը,                             |

|                     |բ. ճիշտ է վերլուծում և  աշակերտների և  դասարանի|

|                     |մակարդակը,                                     |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում դասի խնդիրները,            |

|                     |դ. ճիշտ է իրականացնում դասավանդման և           |

|                     |ուսումնառության ռազմավարությունների            |

|                     |ընտրությունը,                                  |

|                     |ե. դասի խնդիրներն իրականացնելու համար ճիշտ     |

|                     |մեթոդներ է ընտրում.                            |

|                     |զ. ճիշտ է կազմում դասի պլանն` ըստ թեմատիկ      |

|                     |պլանի:                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել գրավոր ու բանավոր առաջադրանքներ և       |

|արդյունք 6           |թեստային աշխատանքներ` ըստ գնահատման            |

|                     |մեթոդաբանության պահանջների                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմում գրավոր առաջադրանքներ` ըստ    |

|                     |գնահատման մեթոդաբանության պահանջների,          |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում բանավոր առաջադրանքներ` ըստ   |

|                     |գնահատման մեթոդաբանության պահանջների,          |

|                     |գ. ճիշտ է կազմում թեստային առաջադրանքներ` ըստ  |

|                     |գնահատման մեթոդաբանության պահանջների,          |

|                     |դ. ճիշտ է թվարկում դասավանդման և               |

|                     |ուսումնառության նյութերի մշակման և  պատրաստման |

|                     |ընթացակարգերը և  պահանջները,                   |

|                     |ե. ճիշտ է օգտագործում պատրաստված նյութերը      |

|                     |աշխատանքի ընտրված բաժնում:                     |

|_____________________________________________________________________|

|      ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ»            |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՕԼՈՒ 4-09-001                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել       |

|                     |հանրակրթական դպրոցում օտար լեզու դասավանդելու  |

|                     |հմտություններ ու կարողություններ, ինչպես նաև   |

|                     |հաղորդել գիտելիքներ օտար լեզուների դասավանդման |

|                     |տեսական և  գործնական հիմունքների վերաբերյալ,   |

|                     |այն է` ուսուցման նպատակները, բովանդակությունը, |

|                     |արդյունավետ մեթոդներն ու սկզբունքները, ինչպես  |

|                     |նաև  խոսքային գործունեության տեսակների         |

|                     |կարողությունների ու հմտությունների զարգացման   |

|                     |ուղիները, լեզվական նյութի յուրացման եղանակները,|

|                     |ուսուցման տեխնիկական միջոցների կիրառման        |

|                     |հնարավորությունները:                           |

|                     |Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը տեղյակ կլինի   |

|                     |միջնակարգ դպրոցում օտար լեզուների դասավանդման  |

|                     |արդյունավետ մեթոդներին ու սկզբունքներին,       |

|                     |ուսուցման միջոցներին, կտիրապետի լեզվական       |

|                     |միջոցների, ինչպես նաև  խոսքային                |

|                     |գործունեության տեսակների ուսուցման եղանակներին |

|                     |ու միջոցներին, կկարողանա արդյունավետ           |

|                     |կազմակերպել օտար լեզվի դասավանդման գործընթացը: |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում» և  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի            |

|                     |նախապատրաստում» մոդուլները:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»       |

|արդյունք 1           |առարկայի տեսական հիմունքները                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի              |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |բ. ճիշտ է շարադրում օտար լեզվի ուսուցման       |

|                     |նպատակները (գործնական, կրթական,                |

|                     |դաստիարակչական),                               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում օտար լեզվի ուսուցման    |

|                     |բովանդակության տարրերը,                        |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի դասավանդման հիմնարար սկզբունքներն ու|

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |ե. ճիշտ է թվարկում օտար լեզվի ուսուցման        |

|                     |միջոցները, տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվական միջոցների ուսուցման հնարները   |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |բառապաշարի ուսուցում.                          |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |բառապաշարի ուսուցման նպատակները,               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում անհրաժեշտ բառապաշարի    |

|                     |ընտրության սկզբունքները,                       |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բառիմաստի բացահայտման   |

|                     |եղանակները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում բառական վարժությունների |

|                     |տիպերը (ռեցեպտիվ, ռեպրոդուկտիվ, խոսքային):     |

|                     |քերականության ուսուցում.                       |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում քերականության տեղն ու դերը |

|                     |հանրակրթական դպրոցում օտար լեզուների           |

|                     |դասավանդման ընթացքում,                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական նյութի      |

|                     |ընտրության սկզբունքները,                       |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական նյութի      |

|                     |բացատրության ուղիներն ու եղանակները,           |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական             |

|                     |վարժությունների տիպերը (ռեցեպտիվ,              |

|                     |ռեպրոդուկտիվ):                                 |

|                     |հնչյունաբանության ուսուցում.                   |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |հնչյունաբանության ուսուցման բովանդակությունը,  |

|                     |խնդիրներն ու սկզբունքները,                     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաբանական նյութը  |

|                     |բացատրելու եղանակները,                         |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաբանական         |

|                     |վարժությունների տեսակները (ընկալողական,        |

|                     |վերարտադրողական):                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ խոսքային գործունեության տարբեր տեսակների|

|արդյունք 3           |ուսուցման եղանակներն ու մեթոդները              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |բանավոր խոսքի ուսուցում.                       |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |բանավոր խոսքի ուսուցման դերը օտար լեզուների    |

|                     |դասավանդման պրոցեսում,                         |

|                     |բ. ճիշտ է սահմանում բանավոր խոսքին ներկայացվող |

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում մենախոսության և         |

|                     |երկխոսության ուսուցման համար անհրաժեշտ         |

|                     |վարժությունների տեսակները:                     |

|                     |ունկնդրում.                                    |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |ունկնդրման դերը օտար լեզուների դասավանդման     |

|                     |ընթացքում,                                     |

|                     |բ. արդյունավետ լուծումներ է տալիս ունկնդրելիս  |

|                     |առաջացող լեզվական դժվարություններին            |

|                     |(հնչյունաբանական, բառական, քերականական,        |

|                     |կառուցվածքային),                               |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում ունկնդրմանը ներկայացվող    |

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում ունկնդրման              |

|                     |կարողությունների զարգացմանը միտված             |

|                     |վարժությունների տիպերը (լեզվական, խոսքային):   |

|                     |ընթերցանության ուսուցում.                      |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում ընթերցանության էությունը,  |

|                     |առանձնահատկությունները և  հանրակրթական դպրոցում|

|                     |դրա ուսուցման հիմնական սկզբունքները,           |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցանության հիմնական |

|                     |տեսակները,                                     |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում ընթերցանությանը ներկայացվող|

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցանության ուսուցման|

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցածը հասկանալու    |

|                     |ստուգման եղանակները:                           |

|                     |գրավոր խոսքի ուսուցում.                        |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |գրավոր խոսքի ուսուցման դերը օտար լեզուների     |

|                     |դասավանդման ընթացքում,                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում գրելու ուսուցման        |

|                     |տեխնիկան,                                      |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում գրելու կարողությունների |

|                     |զարգացմանը միտված վարժությունների տեսակները:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ օտար լեզվի ուսուցման կազմակերպման       |

|արդյունք 4           |առանձնահատկությունները                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի ուսուցման աստիճանները (սկզբնական,   |

|                     |միջին, բարձր),                                 |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի ուսուցման գործընթացի իրականացման    |

|                     |եղանակները ուսուցման բոլոր աստիճաններում,      |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում օտար լեզվի դասը         |

|                     |պլանավորելու, վարելու և  վերլուծության         |

|                     |ենթարկելու եղանակները,                         |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում օտար լեզվի դասավանդման  |

|                     |ընթացքում աշակերտների գիտելիքների,             |

|                     |հմտությունների և  կարողությունների ստուգման    |

|                     |եղանակները,                                    |

|                     |ե. ճիշտ է կատարում աշակերտների հաջողությունների|

|                     |ոչ նյութական գնահատում /պարգևատրության         |

|                     |համակարգ/,                                     |

|                     |զ. ճիշտ է սահմանում ազգային դպրոցում օտար      |

|                     |լեզուների ուսուցման առանձնահատկությունները:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել ժամանակակից ինտերակտիվ մեթոդներին      |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից ինտերակտիվ  |

|                     |մեթոդների էությունը,                           |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում ինտերակտիվ մեթոդները        |

|                     |աշակերտների սովորելու մոտիվացումը խթանելու     |

|                     |նպատակով,                                      |

|                     |գ. ճիշտ է հաշվի առնում սովորողների տարբեր      |

|                     |տիպերը` տարբեր մեթոդներ կիրառելու միջոցով,     |

|                     |դ. ճիշտ է կիրառում աշակերտակենտրոն ուսուցման   |

|                     |սկզբունքները,                                  |

|                     |ե. ճիշտ է կիրառում լսարանում լեզվի ուսուցման   |

|                     |հաղորդակցական սկզբունքը,                       |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում ուսուցչի և  աշակերտի    |

|                     |դերի փոփոխությունը ինտերակտիվ մեթոդների        |

|                     |ներմուծման ընթացքում:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել սոցիալ-մշակութային գործոնը դասավանդման |

|արդյունք 6           |ընթացքում                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ միջոցներ է կիրառում ուսումնասիրվող     |

|                     |լեզվի երկրի մասին տեղեկություններ հաղորդելու   |

|                     |համար,                                         |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում սովորողին հարազատ մշակույթի |

|                     |և  նոր մշակութային արժեքների փոխազդեցության    |

|                     |գործոնը:                                       |

|_____________________________________________________________________|

|       ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»              |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՕԼՈՒ 4-09-002                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել  դաս  |

|                     |կազմակերպելու և  անցկացնելու կարողություններ:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում» և  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի            |

|                     |նախապատրաստում», ՕԼՈՒ 4-09-001 «Օտար լեզվի     |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա» մոդուլները:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմակերպել դասը                               |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմակերպում աշակերտակենտրոն         |

|                     |ուսումնառություն,                              |

|                     |բ. ճիշտ է օգտագործում համագործակցային          |

|                     |ուսումնառության ռազմավարությունները,           |

|                     |գ. ճիշտ է կազմակերպում ուսումնառությունը       |

|                     |գործունեության ընթացքում:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Արդյունավետ իրականացնել դասի կազմակերպական մասը|

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կատարում աշակերտների հաշվառումը,     |

|                     |բ. արդյունավետ եղանակով կատարում է տնային      |

|                     |աշխատանքի կատարման ստուգումը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դասի ընթացքում արդյունավետ կիրառել ուսուցման   |

|արդյունք 3           |մեթոդները, հնարները և  ռազմավարությունները     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կիրառում ընտրված մեթոդները, հնարները |

|                     |և  ռազմավարությունները,                        |

|                     |բ. բոլոր աշակերտներին ընդգրկում է ուսուցման    |

|                     |գործընթացում:                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դասի ընթացքում գնահատել աշակերտների բանավոր    |

|արդյունք 4           |պատասխանները` ըստ գնահատման մեթոդաբանության    |

|                     |պահանջների                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմակերպում գիտելիքների բանավոր     |

|                     |ստուգման ձևերը,                                |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում բանավոր գնահատումն` ըստ     |

|                     |մեթոդաբանության պահանջների:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դասի ընթացքում մատչելի ձևով  աշակերտներին      |

|արդյունք 5           |մատուցել նոր նյութը` պահպանելով չափորոշիչներով |

|                     |սահմանված պահանջները                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բացատրում ուսումնական նյութը,        |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում նյութի հաղորդման համար      |

|                     |ընտրված մեթոդը, հնարը, ռազմավարությունը,       |

|                     |գ. արդյունավետ եղանակով ստուգում է աշակերտների |

|                     |կողմից նյութը ընկալումն` ըստ գիտելիքների և     |

|                     |կարողությունների պահանջվող չափորոշչային        |

|                     |մակարդակի,                                     |

|                     |դ. անհրաժեշտության դեպքում փոխում է դասը       |

|                     |բացատրելու մեթոդը, այն ավելի արդյունավետ       |

|                     |դարձնելու համար:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Պլանավորել և  պահպանել դասի ժամանակացույցը     |

|արդյունք 6           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տեղավորվում է դասի պլանով նախատեսված        |

|                     |ժամանակացույցի մեջ:                            |

|                     |բ. ճիշտ է հրահանգավորում ժամանակի տևողությունը |

|                     |համագործակցային աշխատանքի ժամանակ,             |

|                     |գ. ապահովում է սովորողների խմբային աշխատանքների|

|                     |կատարումը պլանավորված ժամանակահատվածում:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բացատրել տնային հանձնարարությունը              |

|արդյունք 7           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տնային աշխատանքը ներկայացնում է             |

|                     |աշակերտներին,                                  |

|                     |բ. տնային աշխատանքը հանձնարարելիս հստակ է      |

|                     |բացատրում կատարման պահանջները,                 |

|                     |գ. տնային աշխատանքը հանձնարարվում է մինչև  դասի|

|                     |ավարտը:                                        |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  |

|                            ԱՌԱՐԿԱ»                                  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը ՈՒՍՈՒՑ|4-09-012                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |լեզվի, դրա հատկանիշների և  գործառույթների,     |

|                     |ինչպես նաև  լեզվի բնույթի, ծագման, զարգացման,  |

|                     |ծագումնաբանական և  տիպաբանական դասակարգումների |

|                     |վերաբերյալ:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվի հիմնական հատկանիշները             |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում տվյալ լեզվի բնույթը,         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի երկկողմանի        |

|                     |միավորներն իբրև  արտահայտության և              |

|                     |բովանդակության տարբեր բարդություն ունեցող      |

|                     |միասնություններ,                               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցման ակտի       |

|                     |թեմա-ռեմատիկ հորինվածքը,                       |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի                   |

|                     |դերակատարությունները հասարակության կյանքում:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվի ծագումը և  զարգացումը             |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների ծագման        |

|                     |հիմնական տեսությունները, լուսաբանում է լեզվի   |

|                     |ծագման խնդիրը լեզվաբանական գիտության վերջին    |

|                     |նվաճումների լույսի տակ, ճիշտ է խմբավորում դրանք|

|                     |բնական և  հասարակական կոչված խմբերում,         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի զարգացման         |

|                     |պարզագույն ըմբռնումներն ու դրանց ժամանակակից   |

|                     |մեկնաբանությունները, շարժման և  դադարի,        |

|                     |էներգիայի և  էրգոնի, սինխրոնիայի և  դիախրոնիայի|

|                     |հետ դրա կապը,                                  |

|                     |գ. ճիշտ է տարբերակում լեզվի զարգացման ներքին և |

|                     |արտաքին դրդիչները,                             |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հին հույների ֆյուսեյ և  |

|                     |թեսեյ տեսություններն իրի և  անվան կապի մասին:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզուների ծագումնաբանական և  տիպաբանական|

|արդյունք 3           |դասակարգումները, դրանց ընդհանրությունները և    |

|                     |տարբերությունները                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում լեզվաընտանիք,           |

|                     |լեզվաճյուղ, հեռու և  մոտիկ ցեղակցության        |

|                     |լեզուներ, նախալեզու, քույր և  եղբայր լեզուներ  |

|                     |հասկացությունները հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի   |

|                     |նյութի հիման վրա,                              |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների ձևաբանական    |

|                     |դասակարգումը, տիպերը, ընդհանրություններն ու    |

|                     |տարբերությունները,                             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների տիպաբանական   |

|                     |դասակարգումը նախնական պարզագույն վիճակից մինչև |

|                     |ժամանակակից տիպաբանական համակարգը,             |

|                     |դ. ճիշտ է տարբերակում լեզվաընտանիքի և          |

|                     |լեզվամիության (Shprachbund)                    |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզու, բարբառ և  ժարգոն                 |

|արդյունք 4           |հասկացությունները, դրանց ընդհանրություններն ու |

|                     |տարբերությունները                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխարհի լեզվական        |

|                     |քարտեզը,                                       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի հատկանիշներն ու   |

|                     |սահմանումները,                                 |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզու-լեզու,            |

|                     |լեզու-բարբառ, բարբառ-բարբառ զուգահեռները,      |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական            |

|                     |լեզու-համաժողովրդական լեզու ոլորտների          |

|                     |ընդհանրություններն ու տարբերությունները,       |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում բառապաշար,              |

|                     |եզրութապաշար, անվանակարգ ոլորտների             |

|                     |ընդհանրություններն ու տարբերությունները:       |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՈՒՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ|

|                           ՀԱՄԱԿԱՐԳ»                                 |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-013                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |լեզվաբանություն մակրոգիտության, դրա տեղի և     |

|                     |դերի մասին` բոլոր, հատկապես հասարակական        |

|                     |գիտությունների շարքում:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4- 09-012   |

|                     |«Լեզուն որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության |

|                     |առարկա» մոդուլները:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ պատմահամեմատական լեզվաբանությունը որպես |

|արդյունք 1           |գիտական լեզվաբանության առաջին ճյուղ և          |

|                     |պատմահամեմատական մեթոդի տեսական և  գործնական   |

|                     |սկզբունքները                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում պատմահամեմատական        |

|                     |լեզվաբանության ստեղծման նախադրյալները,         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում պատմահամեմատական        |

|                     |լեզվաբանության հիմնադիրներին և  առաջին գիտական |

|                     |լեզվաբանության ձևավորման  ընթացքը,             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների ցեղակցության  |

|                     |գաղափարը գիտականորեն հիմնավորող առաջին         |

|                     |ներկայացուցիչների գործունեությունը հնդեվրոպական|

|                     |լեզուների ոլորտում,                            |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում պատմահամեմատական մեթոդի |

|                     |տեսական և  գործնական սկզբունքները,             |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների               |

|                     |ծագումնաբանական դասակարգման էությունն ու       |

|                     |ընթացակարգը:                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «ընդհանուր լեզվաբանություն» գիտաճյուղը, |

|արդյունք 2           |«ընդհանուր համեմատությունների մեթոդը» և        |

|                     |առնչությունը «մասնավոր լեզվաբանություն»        |

|                     |գիտաճյուղին ու նրա ուսումնասիրության մեթոդներին|

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր լեզվաբանության|

|                     |հիմնական հասկացությունները,                    |

|                     |բ. ճիշտ է տարբերակում անհատի լեզու, ազգային    |

|                     |լեզու և  համամարդկային լեզու հասկացությունները |

|                     |և  ներկայացնում դրանց ընդհանուր կապերը,        |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր               |

|                     |համեմատությունների մեթոդի սկզբունքները,        |

|                     |դ. լեզվից վերցված պարզագույն օրինակների վրա    |

|                     |ճիշտ է ցուցադրում ազգային լեզվի (քերականության)|

|                     |և  մտածողության փոխազդեցությունն ու պատմական   |

|                     |փոխպայմանավորվածությունը,                      |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում մասնավոր լեզվաբանության |

|                     |նպատակը, խնդիրները և  հիմնական                 |

|                     |հասկացությունները,                             |

|                     |զ. ճիշտ է տարբերակում մասնավոր լեզվաբանության  |

|                     |գիտական և  նորմատիվ քերականությունների         |

|                     |խնդիրներն ու նպատակները:                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվաբանական աշխարհագրություն գիտաճյուղը|

|արդյունք 3           |և  նրա ուսումնասիրության մեթոդը                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխարհագրական           |

|                     |լեզվաբանության զարգացման նախադրյալները,        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բարբառների գիտական      |

|                     |ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը,           |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բարբառների գիտական      |

|                     |ուսումնասիրության մեթոդները,                   |

|                     |դ. ճիշտ է ցուցադրում, որ բարբառները նույնքան   |

|                     |հին են, որքան նախալեզուները:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «սոցիոլոգիզմ» ուղղությունը, դրա Ժնևի  և |

|արդյունք 4           |Փարիզի դպրոցները, Ֆ.դը Սոսյուրի երկատումները   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում սոցիոլոգիզմի առաջացման  |

|                     |պատմական նախադրյալները,                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում Ֆ. դը Սոսյուրի          |

|                     |ծառայությունները պատմահամեմատական              |

|                     |լեզվաբանության ոլորտում և  նոր լեզվաբանական    |

|                     |հիմնադրման գործում,                            |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում Սոսյուրի լեզվաբանական   |

|                     |տեսության կառույցը որպես երկատումների համակարգ,|

|                     |                                               |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում Սոսյուրի տեսության      |

|                     |զարգացումը Ժնևի  և  Փարիզի դպրոցների նրա       |

|                     |աշակերտների և  համախոհների կողմից,             |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում սոցիոլոգիզմի            |

|                     |ազդեցությունը նկարագրական կառուցվածքային       |

|                     |լեզվաբանության ձևավորման,  զարգացման և         |

|                     |տարածման գործում:                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «կառուցվածքային լեզվաբանություն»        |

|արդյունք 5           |ուղղությունը և  դրա չեխական, դանիական,         |

|                     |ամերիկյան, լոնդոնյան և  խորհրդային դպրոցները,  |

|                     |դրանց բերած մեթոդական նորությունները           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում չեխական ֆունկցիոնալ     |

|                     |կառուցվածքային լեզվաբանական դպրոցը և  նրա բերած|

|                     |գիտական մեթոդական նորությունները,              |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում Կոպենհագենի համալսարանի |

|                     |կառուցվածքային լեզվաբանական գլոսեմատիկա դպրոցը |

|                     |իբրև  ունիվերսալ քերականություն,               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ամերիկյան Յելում և      |

|                     |Մասաչուսեթս նահանգում ձևավորված  կառուցվածքային|

|                     |լեզվաբանական դպրոցներն ու նրանց բերած          |

|                     |գիտական-մեթոդական նորությունները,              |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում խորհրդային և  հայկական  |

|                     |կառուցվածքաբանական դպրոցները և  նրանց դեմ մղվող|

|                     |պայքարը,                                       |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում կառուցվածքային          |

|                     |լեզվաբանության մեթոդների ընդհանուր բնութագիրը: |

|_____________________________________________________________________|

 

-------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1028-Ն
Հրաման