Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏ ...

 

 

110.1035.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010078

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1035-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»   |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-010                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |ուսումնական աշխատանքի հաշվառման բովանդակության,|

|                     |գնահատման հիմնական նպատակների, խնդիրների և     |

|                     |գործառույթների, սովորողների ուսումնական        |

|                     |գործունեության ընթացիկ գնահատումը կարգավորող   |

|                     |սկզբունքների, մոտեցումների, հնարների, գնահատման|

|                     |ձևերի  ու ստուգման տեսակների, կիսամյակային     |

|                     |ամփոփիչ և  տարեկան վերջնական ամփոփիչ           |

|                     |գնահատականների ձևավորման,  ուսումնառության     |

|                     |արդյունքների սանդղակավորման, ինչպես նաև  նրա   |

|                     |մոտ ձևավորել  ընթացիկ` ուսուցանող, պարտադիր    |

|                     |գրանցման միավորային, ամփոփիչ գնահատման և       |

|                     |կիսամյակային ու տարեկան գնահատականներ          |

|                     |ձևավորելու  կարողություններ:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |20 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ», ԱՀՀ|

|                     |4-09-001 «Հաղորդակցման հմտություններ», ՈՒՍՈՒՑ  |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց» և  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005 |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում» մոդուլները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնական աշխատանքի հաշվառման         |

|արդյունք 1           |բովանդակությունը:                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում վերահսկողության         |

|                     |տեսակները, բովանդակությունը, մեթոդները և       |

|                     |մանկավարժական պահանջները.                      |

|                     |բ. ճիշտ է ձևակերպում  չափում, գնահատում և      |

|                     |արժևորում  հասկացությունները.                  |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի գնահատման         |

|                     |առանձնահատկությունները` ըստ խոսքային           |

|                     |գործունեության տեսակների:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ գնահատման սկզբունքները, տեսակները,      |

|արդյունք 2           |գործառույթները:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում գնահատման բոլոր         |

|                     |սկզբունքները.                                  |

|                     |բ. ճիշտ է բացատրում հայտորոշիչ, ձևավորող,      |

|                     |ամփոփիչ գնահատում տեսակները.                   |

|                     |գ. ճիշտ է բացատրում գնահատման գործառույթները:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել ընթացիկ, ամփոփիչ գնահատում, ձևավորել   |

|արդյունք 3           |կիսամյակային ու տարեկան գնահատականներ:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է գնահատում աշակերտներին բալային       |

|                     |համակարգով.                                    |

|                     |բ. ճիշտ է հասկանում գնահատման սկզբունքները և   |

|                     |առանձնահատկությունները ըստ առաջադրանքների      |

|                     |բարդության աստիճանների.                        |

|                     |գ. նպատակային և  ճիշտ է կատարում ընթացիկ       |

|                     |գնահատումը.                                    |

|                     |դ. նպատակային և  ճիշտ է կատարում ամփոփիչ       |

|                     |գնահատում.                                     |

|                     |ե. ճիշտ է որոշում կիսամյակային ու տարեկան      |

|                     |գնահատականները:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել գնահատման մեթոդաբանությունը:           |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բացատրում ուսումնառության            |

|                     |արդյունքների ստուգման միավորային սանդղակով     |

|                     |գնահատման համակարգը.                           |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում առարկայական չափորոշիչները   |

|                     |ուսումնառության արդյունքների ստուգման համար.   |

|                     |գ. ճիշտ է կիրառում առարկայական ծրագրում        |

|                     |ներկայացված գնահատման ժամանակակից ձևերը:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել գնահատման արդյունքների սանդղակավորում: |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում կիսամյակային և  տարեկան |

|                     |վերջնական ամփոփիչ գնահատականների ձևավորումը.   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում գնահատման արդյունքների  |

|                     |սանդղակավորումը և  առաջադիմության              |

|                     |վիճակագրության պատկերագրումը.                  |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում գնահատումների և             |

|                     |գնահատականների գրանցումը և  հաշվառումը.        |

|                     |դ. ճիշտ է կիրառում գնահատման նոր մոտեցումները. |

|                     |գնահատման սանդղակը (ռուբրիկ), ուսումնական      |

|                     |թղթապանակը.                                    |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում Եվրոպական լեզվական      |

|                     |թղթապանակի (ԵԼԹ) բովանդակությունը և            |

|                     |կառուցվածքը.                                   |

|                     |զ. ճիշտ է կիրառում ԵԼԹ-ն Եվրախորհրդի           |

|                     |լեզվաքաղաքականության և  լեզվակրթության         |

|                     |համատեքստում:                                  |

|_____________________________________________________________________|

|             ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ»                 |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիք դասին  |

|                     |նախապատրաստվելու սկզբունքների, եղանակների և    |

|                     |առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև       |

|                     |ձևավորել  գրավոր և  բանավոր առաջադրանքներ և    |

|                     |թեստային աշխատանքներ կազմելու կարողություններ: |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում» մոդուլները:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսուցման կազմակերպման ձևերը:           |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական           |

|                     |համակարգերի կազմակերպման ձևերը                 |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դաս-դասարանային         |

|                     |համակարգի ընդհանուր բնութագիրը                 |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական գործընթացի  |

|                     |կազմակերպման լրացուցիչ ձևերը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դասի տիպերը:                            |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում դասի ավանդական և        |

|                     |ժամանակակից տիպերը                             |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դասն իբրև  ամբողջական   |

|                     |համակարգ                                       |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ԽԻԿ (Խթանում, Իմաստի    |

|                     |ընկալում, Կշռադատում) համակարգի դասը           |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում դասի կազմակերպման       |

|                     |լրացուցիչ ձևերը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել թեմատիկ պլան:                           |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում առարկայի ծրագրի         |

|                     |պահանջները և  ժամաքանակը                       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում թեմատիկ պլանի           |

|                     |կառուցվածքը                                    |

|                     |գ. ճիշտ է կազմում թեմատիկ պլանը` կիրառելով     |

|                     |առարկայական ծրագրում զետեղված բովանդակային     |

|                     |միջուկը:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Սահմանել դասի նպատակը:                         |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում «ուսումնական նպատակներ» |

|                     |և  «ուսումնառության արդյունք» հասկացությունները|

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական նպատակների  |

|                     |սահմանման անհրաժեշտությունը                    |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական նպատակների  |

|                     |աստիճանակարգը (տաքսոնոմիաները) և  դրանց        |

|                     |նշանակությունը                                 |

|                     |դ. ճիշտ է ձևակերպում  դասի նպատակը             |

|                     |ե. ճիշտ է բխեցնում ուսումնական բովանդակությունը|

|                     |ուսումնական նպատակների հիման վրա:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել դասի պլան` վերլուծելով անհրաժեշտ        |

|արդյունք 5           |պահանջները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում դասի պլանավորման համար  |

|                     |նախնական պայմանների ուսումնասիրության          |

|                     |անհրաժեշտությունը                              |

|                     |բ. ճիշտ է վերլուծում և  աշակերտների և  դասարանի|

|                     |մակարդակը                                      |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում դասի խնդիրները             |

|                     |դ. ճիշտ է իրականացնում դասավանդման և           |

|                     |ուսումնառության ռազմավարությունների            |

|                     |ընտրությունը                                   |

|                     |ե. դասի խնդիրներն իրականացնելու համար ճիշտ     |

|                     |մեթոդներ է ընտրում.                            |

|                     |զ. ճիշտ է կազմում դասի պլանն ըստ թեմատիկ պլանի:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել գրավոր ու բանավոր առաջադրանքներ և       |

|արդյունք 6           |թեստային աշխատանքներ` ըստ գնահատման            |

|                     |մեթոդաբանության պահանջների:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմում գրավոր առաջադրանքներ` ըստ    |

|                     |գնահատման մեթոդաբանության պահանջներ            |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում բանավոր առաջադրանքներ` ըստ   |

|                     |գնահատման մեթոդաբանության պահանջների           |

|                     |գ. ճիշտ է կազմում թեստային առաջադրանքներ` ըստ  |

|                     |գնահատման մեթոդաբանության պահանջների           |

|                     |դ. ճիշտ է թվարկում դասավանդման և               |

|                     |ուսումնառության նյութերի մշակման և  պատրաստման |

|                     |ընթացակարգերը և  պահանջները                    |

|                     |ե. ճիշտ է օգտագործում պատրաստված նյութերը      |

|                     |աշխատանքի ընտրված բաժնում:                     |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ»      |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04-09-012                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ     |

|                     |արտադասարանային և  արտադպրոցական աշխատանքների  |

|                     |խնդիրների, սկզբունքների, կազմակերպման հիմնական |

|                     |ձևերի  մասին և  ձևավորել  արտադասարանային և    |

|                     |արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման ու     |

|                     |իրականացման կարողություններ:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ արտադասարանային աշխատանքի ոլորտը:       |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում արտադասարանային         |

|                     |աշխատանքի նպատակը, սկզբունքներն ու ձևերը.      |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում արտադասարանային         |

|                     |աշխատանքի պլանավորումը` հաշվի առնելով          |

|                     |աշակերտների տարիքը և  հետաքրքրությունները.     |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում դասարանային և           |

|                     |արտադասարանային աշխատանքների փոխկապակցումը.    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության         |

|                     |սկզբունքների և  մեթոդների կիրառումը դասի       |

|                     |ընթացքում և  արտադասարանային աշխատանքի ժամանակ:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ արտադասարանային աշխատանքի կազմակերպման  |

|արդյունք 2           |և  արտադպրոցական աշխատանքի համակարգման         |

|                     |եղանակները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում արտադպրոցական աշխատանքի |

|                     |խնդիրները, սկզբունքները և  կազմակերպման        |

|                     |հիմնական ձևերը.                                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում համակարգում է դպրոցական |

|                     |և  արտադպրոցական աշխատանքները` ըստ աշակերտների |

|                     |հետաքրքրությունների                            |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում համակարգում է դպրոցական |

|                     |և  արտադպրոցական օլիմպիադաները, մրցույթները,   |

|                     |ստուգատեսները:                                 |

|_____________________________________________________________________|

|          ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»              |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04-09-013                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |կրթության ոլորտի ՀՀ հիմնական օրենքների         |

|                     |հիմնադրույթների, հանրակրթության իրականացումը   |

|                     |կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի, ինչպես    |

|                     |նաև  ուսումնական գործընթացում դրանց            |

|                     |նշանակության մասին:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ՀՀ կրթության ոլորտը կարգավորվող ՀՀ      |

|արդյունք 1           |հիմնական օրենքների հիմնադրույթները:            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում «Կրթության մասին» ՀՀ    |

|                     |օրենքի հիմնադրույթները.                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում «Հանրակրթության մասին»  |

|                     |ՀՀ օրենքի հիմնադրույթները.                     |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում «Նախնական մասնագիտական  |

|                     |(արհեստագործական) և  միջին մասնագիտական        |

|                     |կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հիմնադրույթները.    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում «Կրթության առանձնահատուկ|

|                     |պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության      |

|                     |մասին» ՀՀ օրենքի հիմնադրույթները և  դրա        |

|                     |կիրառումը դպրոցում.                            |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում «Բարձրագույն և          |

|                     |հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի         |

|                     |հիմնադրույթները.                               |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում «Երեխաների իրավունքների |

|                     |մասին» ՀՀ օրենքի հիմնադրույթները:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ միջնակարգ դպրոցի պետական չափորոշչի      |

|արդյունք 2           |կառուցվածքը և  գործառույթները:                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում միջնակարգ դպրոցի պետական|

|                     |չափորոշչի կառուցվածքը.                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում միջնակարգ դպրոցի պետական|

|                     |չափորոշչի գործառույթները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ միջնակարգ դպրոցի գործունեությունը       |

|արդյունք 3           |կարգավորող հիմնական նորմատիվային իրավական      |

|                     |ակտերի և  այլ փաստաթղթերի հիմնական դրույթները: |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցի     |

|                     |հենքային ուսումնական պլանի հիմնադրույթները.    |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում քննությունների          |

|                     |կազմակերպման, աշակերտների փոխադրման, ավարտման  |

|                     |կարգի հիմնադրույթները.                         |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցի     |

|                     |կանոնադրության հիմնադրույթները                 |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցի     |

|                     |մանկավարժական խորհրդ., առարկայական             |

|                     |մեթոդմիավորման կանոնադրությունների             |

|                     |հիմնադրույթները:                               |

|_____________________________________________________________________|

|               ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԻՆՔՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»                   |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04-09-014                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |ինքնակրթության, ինքնազարգացման, կատարելագործման|

|                     |մասին, ինչպես նաև  ձևավորել  մտքի ճկունության, |

|                     |բարդ խնդիրներին ճիշտ լուծումներ տալու,         |

|                     |ինքնաուղղորդման, սեփական եզրակացություններ     |

|                     |կատարելու կարողություններ:                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի              |

|                     |նախապատրաստում», ՀՕԼԴ 4-09-029 «Օտար լեզվի     |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա», ՀՕԼԴ 4-09-019 «Լեզուն   |

|                     |որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկա»,|

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-020 «Լեզվաբանությունը որպես լեզուներ |

|                     |ուսումնասիրող գիտությունների համակարգ», ՀՕԼԴ   |

|                     |4-09-021 «Լեզվի համակարգը ու կառուցվածքը», ՀՕԼԴ|

|                     |4-09-012 «Արտադասարանային և  արտադպրոցական     |

|                     |աշխատանք», ՀՕԼԴ 4-09-013 «Կրթության            |

|                     |օրենսդրությունը», ՀՕԼԴ 4-09-030 «Օտար լեզվի    |

|                     |դասի կազմակերպում», ՀՕԼԴ 4-09-031 «Օտար լեզվի  |

|                     |տեսական քերականություն», ՀՕԼԴ 4-09-032         |

|                     |«Երկրագիտություն», ՀՕԼԴ 4-09-034 «Օտար լեզու,  |

|                     |ընթերցանություն. մակարդակ 1», ՀՕԼԴ 4-09-035    |

|                     |«Օտար լեզու, ընթերցանություն. մակարդակ 2», ՀՕԼԴ|

|                     |4-09-036 «Օտար լեզու, ընթերցանություն. մակարդակ|

|                     |3», ՀՕԼԴ 4-09-037 «Օտար լեզու, ընթերցանություն.|

|                     |մակարդակ 4»,ՀՕԼԴ 4-09-038 «Օտար լեզու,         |

|                     |ընթերցանություն. մակարդակ 5», ՀՕԼԴ 4-09-039    |

|                     |«Օտար լեզու, ընթերցանություն.  մակարդակ 6»,    |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-041 «Օտար լեզու, բանավոր խոսք.       |

|                     |մակարդակ 1», ՀՕԼԴ 4-09-042 «Օտար լեզու, բանավոր|

|                     |խոսք.  մակարդակ 2», ՀՕԼԴ 4-09-043 «Օտար լեզու, |

|                     |բանավոր խոսք. մակարդակ 3» մոդուլները:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ինքնագնահատման մեթոդները:               |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ընտրում ինքնագնահատման մեթոդները.    |

|                     |բ. համարժեք է գնահատում իր                     |

|                     |կարողունակությունները.                         |

|                     |գ. համարժեք է գնահատում իր առանցքային          |

|                     |հմտությունները:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Վերհանել իր մասնագիտական զարգացման կարիքները:  |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում անհրաժեշտ մասնագիտական  |

|                     |կարողություններ.,                              |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում իր կարիքները մասնագիտական    |

|                     |զարգացման տեսանկյունից.                        |

|                     |գ. ցուցադրում է իր մասնագիտական կարիքները      |

|                     |բավարարելու համար տեղեկատվության.              |

|                     |ուսումնառության աղբյուրներ որոշարկելու,        |

|                     |հայթայթելու և  դրանցից օգտվելու օրինակներ:     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և  ինֆորմալ կրթության |

|արդյունք 3           |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում կրթության և             |

|                     |ուսումնառության ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և  ինֆորմալ  |

|                     |ձևերը..                                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ոչ ֆորմալ և  ինֆորմալ   |

|                     |կրթությունից ֆորմալ կրթության անցնելու         |

|                     |ճանապարհները:                                  |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ»      |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04-09-015                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |դպրոցում մատենավարության, ուսումնական և        |

|                     |վերլուծական փաստաթղթերի ստեղծման մասին:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004 «Դաստիարակության գործընթաց»,   |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005 «Կրթության բովանդակություն»,   |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006 «ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ  |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի              |

|                     |նախապատրաստում», ՀՕԼԴ 4-09-029 «Օտար լեզվի     |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա», ՀՕԼԴ 4-09-030 «Օտար     |

|                     |լեզվի դասի կազմակերպում» մոդուլները:           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել գրանցում դասամատյանում` ըստ թեմատիկ    |

|արդյունք 1           |պլանի և  դասամատյանի վարման կանոնների:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. դասամատյանում գրանցումները կատարում է ըստ   |

|                     |թեմատիկ պլանի.                                 |

|                     |բ. գրանցումները դասամատյանում կատարում է ըստ   |

|                     |դասամատյանի վարման կանոնների:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել ամփոփաթերթ:                             |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ամփոփաթերթերի           |

|                     |կառուցվածքները.                                |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում ամփոփաթերթ` ըստ սահմանված    |

|                     |նմուշի.                                        |

|                     |գ. ամփոփաթերթի հիման վրա ճիշտ է կատարում       |

|                     |վերլուծություններ:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել անձնական գործեր [դասղեկ]:               |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում անձնական գործերի տիպերը.|

|                     |բ. ճիշտ է կազմում անձնական գործ.               |

|                     |գ. կարողանում է վարել անձնական գործեր:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել աշակերտի բնութագիր:                     |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում աշակերտի բնութագրի      |

|                     |տիպերը.                                        |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում աշակերտի բնութագիր.          |

|                     |գ. ներկայացված բնութագրերից ճիշտ               |

|                     |հետևություններ  է անում:                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել քննական արձանագրություն, զեկուցագիր:    |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում քննական                 |

|                     |արձանագրությունների տիպերը.                    |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում քննական արձանագրություն.     |

|                     |գ. ճիշտ է կազմում զեկուցագիր` ըստ առաջադրված   |

|                     |խնդրի:                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմել և  վարել աշակերտների անհատական          |

|արդյունք 6           |թղթապանակ:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում անհատական թղթապանակների |

|                     |տիպերը.                                        |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում անհատական թղթապանակ.         |

|                     |գ. կարողանում է վարել անձնական թղթապանակներ:   |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -016                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է էկոլոգիական գիտելիքների      |

|                     |ուսուցման միջոցով ուսանողին օժտել ընդհանուր    |

|                     |էկոլոգիական գրագիտությամբ, դրա հիման վրա       |

|                     |ձևավորել  էկոլոգիական վարքագիծ, ինչը ուսանողը  |

|                     |կօգտագործի իր հետագա մասնագիտական              |

|                     |գործունեության մեջ:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |34 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը     |

|                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001        |

|                     |«Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության         |

|                     |հմտություններ», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի   |

|                     |հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում»         |

|                     |մոդուլները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ էկոլոգիական հիմնական հասկացությունները: |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիան` որպես        |

|                     |բնագիտական, սոցիալական գիտություն, և  նրա կապը |

|                     |այլ գիտությունների հետ.                        |

|                     |բ. ճիշտ է բացատրում անկենդան, կենդան և         |

|                     |մարդածին գործոնների ազդեցությունը օրգանիզմի    |

|                     |վրա.                                           |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիական համակարգերը |

|                     |և  նրանց բաղադրիչները:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ էկոլոգիական հիմնախնդիրների              |

|արդյունք 2           |բովանդակությունը և  դրանց լուծմանն ուղղված     |

|                     |միջոցառումները:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է թվարկում հիմնական էկոլոգիական        |

|                     |հիմնախնդիրները.                                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում յուրաքանչյուր           |

|                     |էկոլոգիական հիմնախնդրի էությունը.              |

|                     |գ. ճիշտ է թվարկում ՀՀ կողմից վավերացված        |

|                     |էկոլոգիական հռչակագրերը, ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ|

|                     |«Կարմիր գիրքը» և  նրանց ընդհանուր              |

|                     |բովանդակությունը.                              |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում անձի էկոլոգիական        |

|                     |իրավունքներն ու պարտականությունները:           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ էկոլոգիական դաստիարակության նպատակն     |

|արդյունք 3           |ու բովանդակությունը:                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիական             |

|                     |դաստիարակության նպատակն ու բովանդակությունը.   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիական             |

|                     |դաստիարակության կապը մարդկային գործունեության  |

|                     |բոլոր ոլորտների հետ.                           |

|                     |գ. ճիշտ է բացատրում էկոլոգիական դաստիարակության|

|                     |դերը մարդու առօրյա գործունեության մեջ:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դրսևորել  էկոլոգիական վարքագիծ իր ամենօրյա     |

|արդյունք 4           |գործունեության մեջ:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կողմնորոշվում խնդրահարույց           |

|                     |էկոլոգիական իրավիճակներում,                    |

|                     |բ. ճիշտ լուծումներ է տալիս էկոլոգիական         |

|                     |իրավիճակային խնդիրներին:                       |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԱՏՈՄԻԱ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, ՀԻԳԻԵՆԱ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ |

|                          ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»                                |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -017                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ  |

|                     |երեխաների օրգանիզմի աճի և  զարգացման ընդհանուր |

|                     |օրինաչափությունների մասին` երեխաների           |

|                     |առողջության պահպանման, հնարավոր                |

|                     |հիվանդությունները և  առողջության խանգարումները |

|                     |ժամանակին նկատելու և  համապատասխան             |

|                     |գործողություններ իրականացնելու համար:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |105 ժամ                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |2-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի օրգանիզմի աճի և  զարգացման   |

|արդյունք 1           |հիմնական օրինաչափությունները և  նրանց վրա ազդող|

|                     |գործոնները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի օրգանիզմի աճի|

|                     |առանձնահատկությունները և  նրա վրա ազդող        |

|                     |գործոնները.                                    |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի օրգանիզմի    |

|                     |զարգացման առանձնահատկությունները և  նրա վրա    |

|                     |ազդող գործոնները.                              |

|                     |գ. օգտվում է դպրոցականների ֆիզիկական զարգացման |

|                     |ցուցանիշների տեղեկատվական տիպօրինակներից և  դրա|

|                     |հիման վրա ճիշտ հետևություններ  է կատարում      |

|                     |երեխաների օրգանիզմի աճի և  զարգացման մասին:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի օրգան-համակարգերի անատոմիական|

|արդյունք 2           |կառուցվածքային առանձնահատկությունները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է ցուցադրում|

|                     |կմախքի, մկանների տեղն ու կառուցվածքը և  ճիշտ է |

|                     |ներկայացնում հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքի  |

|                     |տարիքային առանձնահատկությունները.              |

|                     |բ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում սիրտ-անոթային համակարգի տեղն ու     |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում             |

|                     |սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքի տարիքային  |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |գ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում շնչառական համակարգի տեղն ու         |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում շնչառական   |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |դ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում մարսողական համակարգի տեղն ու        |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում մարսողական  |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |ե. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում միզազատական համակարգի տեղն ու       |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում միզազատական |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |զ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում ներզատիչ գեղձերի տեղը և  ճիշտ է     |

|                     |ներկայացնում նրանց կառուցվածքի տարիքային       |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |է. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում աղջիկների և  տղաների սեռական        |

|                     |օրգանների տեղն ու կառուցվածքը և  ճիշտ է        |

|                     |ներկայացնում սեռական համակարգի կառուցվածքի     |

|                     |տարիքային առանձնահատկությունները.              |

|                     |թ. ուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է         |

|                     |ցուցադրում նյարդային համակարգի տեղն ու         |

|                     |կառուցվածքը և  ճիշտ է ներկայացնում նյարդային   |

|                     |համակարգի կառուցվածքի տարիքային                |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |ժ. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է        |

|                     |ցուցադրում վերլուծիչների տեղն ու կառուցվածքը.  |

|                     |ժա. մուլյաժի կամ ցուցապաստառի վրա ճիշտ է       |

|                     |ցուցադրում մաշկի կառուցվածքը և  ճիշտ է         |

|                     |ներկայացնում մաշկի կառուցվածքի տարիքային       |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի օրգան-համակարգերի            |

|արդյունք 3           |ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում կմախքի և  մկանների      |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային համակարգի |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում շնչառական համակարգի     |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում մարսողական համակարգի    |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում միզազատական համակարգի   |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում ներզատիչ գեղձերի        |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |է. ճիշտ է ներկայացնում աղջիկների և  տղաների    |

|                     |սեռական օրգանների սեռական համակարգի            |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |ը. ճիշտ է ներկայացնում նյարդային համակարգի     |

|                     |ֆիզիոլոգիայի տարիքային առանձնահատկությունները. |

|                     |թ. ճիշտ է ներկայացնում վերլուծիչների           |

|                     |ֆիզիոլոգիան.                                   |

|                     |ժ. ճիշտ է ներկայացնում մաշկի ֆիզիոլոգիայի      |

|                     |տարիքային առանձնահատկությունները.              |

|                     |ժա. ճիշտ է բացատրում նյութերի և  էներգիայի     |

|                     |փոխանակության տարիքային առանձնահատկությունները.|

|                     |ժբ. ճիշտ է բացատրում բարձրագույն նյարդային     |

|                     |գործունեության մեխանիզմը երեխաների մոտ:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ մանկական տարածված հիվանդությունները     |

|արդյունք 4           |և  դրանց հիմնական ախտանիշները:                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է թվարկում մանկական տարածված           |

|                     |հիվանդությունների անվանումները և  ճիշտ է       |

|                     |ներկայացնում այդ հիվանդությունների հիմնական    |

|                     |ախտանիշները.                                   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հիվանդությունների       |

|                     |առաջացման, տարածման և  կանխման ընդհանուր       |

|                     |մեխանիզմը:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ դպրոցականի առողջության պահպանման        |

|արդյունք 5           |հիմնական կանոնները և  կարողանալ կիրառել դրանք  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բացատրում հիգիենայի` որպես           |

|                     |առողջության պահպանման և  ամրապնդման գիտության  |

|                     |նպատակը.                                       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի առողջությունը|

|                     |ամրապնդող և  թուլացնող գործոնները,             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հենաշարժիչ համակարգի    |

|                     |դեֆորմացիայի պատճառները և  ճիշտ է ցուցադրում   |

|                     |կեցվածքի պահպանման ձևերը.                      |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հիգիենիկ ռեժիմի         |

|                     |կազմակերպումը վարակիչ հիվանդությունների        |

|                     |ժամանակ.                                       |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքի և  սննդի    |

|                     |ռեժիմի նկատմամբ հիգիենիկ պահանջները.           |

|                     |զ. ճիշտ է կիրառում աշխատանքի և  հանգստի        |

|                     |հերթագայումը ուսուցման գործընթացում.           |

|                     |է. ճիշտ է հաշվում դպրոցականի պուլսը,           |

|                     |շնչառության հաճախականությունը.                 |

|                     |ը. արյան ճնշումը չափելու գործիքով ճիշտ է չափում|

|                     |դպրոցականի արյան ճնշումը.                      |

|                     |թ. ճիշտ է ներկայացնում դպրոցականի հագուստին և  |

|                     |կոշիկին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները.       |

|                     |ժ. ճիշտ է ներկայացնում մաշկի, մազերի և         |

|                     |եղունգների խնամքի հիգիենայի կանոնները.         |

|                     |ժա. ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական            |

|                     |հաստատությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները: |

|_____________________|_______________________________________________|

 

-------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1035-Ն
Հրաման