Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏ ...

 

 

110.1035.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010078

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1035-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|           ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ»               |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -018                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ  |

|                     |զարգացման տարբեր շեղումներ ունեցող աշակերտների |

|                     |առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև       |

|                     |ձևավորվել  նրանց ուսուցման, դաստիարակության և  |

|                     |սոցիալականացման համար մեթոդների ու միջոցների   |

|                     |կիրառման կարողություններ:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |34 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները»,  ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ հատուկ մանկավարժության ուսումնասիրության|

|արդյունք 1           |առարկան, խնդիրները, ճյուղերը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հատուկ մանկավարժության  |

|                     |ուսումնասիրման առարկան և  խնդիրները.           |

|                     |բ. ճիշտ է բնութագրում հատուկ մանկավարժության   |

|                     |բնագավառները.                                  |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հատուկ մանկավարժության  |

|                     |տեղն ու դերը մանկավարժական գիտության մեջ:      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «նորմա» և  «շեղումներ նորմայից»         |

|արդյունք 2           |հասկացությունների էությունը, շեղումների        |

|                     |տեսությունները:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում «նորմա» և  «շեղումներ   |

|                     |նորմայից» հասկացությունների էությունը.         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում անոմալ աշակերտների      |

|                     |հիմնական խմբերը.                               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում սահմանափակ              |

|                     |հնարավորություններով աշակերտների արատների ու   |

|                     |շեղումների ծագման պատճառները և  դրանց դեմ      |

|                     |պայքարելու ուղիները.                           |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում զարգացման շեղումների    |

|                     |կենսաբանական, սոցիալական և  հոգեբանական        |

|                     |տեսությունները.                                |

|                     |ե. ճիշտ է տարբերակում առաջնային և  երկրորդային |

|                     |խանգարումները և  ճիշտ է ներկայացնում           |

|                     |երկրորդային խանգարումների հաղթահարման ուղիները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ աշակերտի ֆիզիկական զարգացման            |

|արդյունք 3           |խանգարումները:                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում տեսողության խանգարումներ|

|                     |ունեցող աշակերտների զարգացման                  |

|                     |առանձնահատկությունները, ուսուցման և            |

|                     |դաստիարակության մեթոդները.                     |

|                     |բ. ճիշտ է բնութագրում լսողության խանգարումներ  |

|                     |ունեցող աշակերտների զարգացման                  |

|                     |առանձնահատկությունները, ուսուցման և            |

|                     |դաստիարակության մեթոդները.                     |

|                     |գ. ճիշտ է բնութագրում շարժողական օրգանների     |

|                     |արատներ ունեցող աշակերտներին.                  |

|                     |դ. ճիշտ է բացատրում աշակերտի առողջական վիճակի  |

|                     |ազդեցությունը նրա զարգացման վրա:               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ աշակերտի հոգեկան զարգացման              |

|արդյունք 4           |խանգարումները:                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բնութագրում հոգեկան զարգացման        |

|                     |հապաղումով տառապող աշակերտներին.               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում օլիգոֆրեն աշակերտների   |

|                     |զարգացման առանձնահատկությունները և             |

|                     |դաստիարակության խնդիրները.                     |

|                     |գ. նկարի վրա ճիշտ է ցուցադրում խոսքային        |

|                     |կառույցի մասերը և  նշում հնարավոր              |

|                     |թերությունները.                                |

|                     |դ. ճիշտ է բնութագրում խոսքի խանգարումները և    |

|                     |դրանց շտկման մեթոդները.                        |

|                     |ե. ճիշտ է բնութագրում հուզակամային ոլորտի      |

|                     |խանգարումներ ունեցող աշակերտներին.             |

|                     |զ. ճիշտ է նկարագրում օժտված աշակերտներին.      |

|                     |է. ճիշտ է բացատրում հոգեկան և  (կամ) ֆիզիկական |

|                     |շեղումների դերը աշակերտի սոցիալականացման       |

|                     |գործում:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ աշակերտի սոցիալական զարգացման           |

|արդյունք 5           |խանգարումները:                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում վարքի սոցիալական նորմերը|

|                     |և  դրանց առանձնահատկությունները տարբեր         |

|                     |տարիքում.                                      |

|                     |բ. ճիշտ է բնութագրում «դժվար» աշակերտներին և   |

|                     |ներկայացնում նրանց հետ տարվող աշխատանքի        |

|                     |սկզբունքներն ու բովանդակությունը;              |

|                     |գ. ճիշտ է նկարագրում սահմանային գոտում գտնվող  |

|                     |աշակերտներին և  նշում շեղումների կանխարգելման  |

|                     |ուղիները;                                      |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում զարգացան շեղումներով    |

|                     |աշակերտների ընտանեկան դաստիարակության          |

|                     |առանձնահատկությունները;                        |

|                     |ե. ճիշտ է ցուցադրում զարգացան շեղումներով      |

|                     |աշակերտների ծնողներին խորհրդատվական օգնություն |

|                     |տրամադրելու օրինակներ:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ներառական կրթության նպատակը և           |

|արդյունք 6           |նշանակությունը:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ներառական կրթության     |

|                     |կազմակերպման ձևերը;                            |

|                     |բ. ճիշտ է բացատրում ներառական կրթության դերը   |

|                     |հատուկ կարիքներով աշակերտների սոցիալականացման  |

|                     |գործում;                                       |

|                     |գ. ճիշտ է հիմնավորում ներառական կրթության դերը,|

|                     |կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք       |

|                     |ունեցող աշակերտների նկատմամբ հասարակական       |

|                     |վերաբերմունքի բարելավման գործում:              |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ   |

|                            ԱՌԱՐԿԱ»                                  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 - 09 - 019                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |լեզվի, դրա հատկանիշների և  գործառույթների,     |

|                     |ինչպես նաև  լեզվի բնույթի, ծագման, զարգացման,  |

|                     |ծագումնաբանական և  տիպաբանական դասակարգումների |

|                     |վերաբերյալ:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |16 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվի հիմնական հատկանիշները:            |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում տվյալ լեզվի բնույթը;         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի երկկողմանի        |

|                     |միավորներն իբրև  արտահայտության և              |

|                     |բովանդակության տարբեր բարդություն ունեցող      |

|                     |միասնություններ;                               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցման ակտի       |

|                     |թեմա-ռեմատիկ հորինվածքը;                       |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի                   |

|                     |դերակատարությունները հասարակության կյանքում:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվի ծագումը և  զարգացումը:            |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների ծագման        |

|                     |հիմնական տեսությունները, լուսաբանում է լեզվի   |

|                     |ծագման խնդիրը լեզվաբանական գիտության վերջին    |

|                     |նվաճումների լույսի տակ, ճիշտ է խմբավորում դրանք|

|                     |բնական և  հասարակական կոչված խմբերում;         |

|                     |բ ճիշտ է ներկայացնում լեզվի զարգացման          |

|                     |պարզագույն ըմբռնումներն ու դրանց ժամանակակից   |

|                     |մեկնաբանությունները, շարժման և  դադարի,        |

|                     |էներգիայի և  էրգոնի, սինխրոնիայի և  դիախրոնիայի|

|                     |հետ դրա կապը;                                  |

|                     |գ. ճիշտ է տարբերակում լեզվի զարգացման ներքին և |

|                     |արտաքին դրդիչները.                             |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հին հույների ֆյուսեյ և  |

|                     |թեսեյ տեսություններն իրի և  անվան կապի մասին:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզուների ծագումնաբանական և  տիպաբանական|

|արդյունք 3           |դասակարգումները, դրանց ընդհանրությունները և    |

|                     |տարբերությունները:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում լեզվաընտանիք,           |

|                     |լեզվաճյուղ, հեռու և  մոտիկ ցեղակցության        |

|                     |լեզուներ, նախալեզու, քույր և  եղբայր լեզուներ  |

|                     |հասկացությունները հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի   |

|                     |նյութի հիման վրա.                              |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների ձևաբանական    |

|                     |դասակարգումը, տիպերը, ընդհանրություններն ու    |

|                     |տարբերությունները.                             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների տիպաբանական   |

|                     |դասակարգումը նախնական պարզագույն վիճակից մինչև |

|                     |ժամանակակից տիպաբանական համակարգը.             |

|                     |դ. ճիշտ է տարբերակում լեզվաընտանիքի և          |

|                     |լեզվամիության (Shprachbund)                    |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզու, բարբառ և  ժարգոն                 |

|արդյունք 4           |հասկացությունները, դրանց ընդհանրություններն ու |

|                     |տարբերությունները:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխարհի լեզվական        |

|                     |քարտեզը.                                       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի հատկանիշներն ու   |

|                     |սահմանումները.                                 |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզու-լեզու,            |

|                     |լեզու-բարբառ, բարբառ-բարբառ զուգահեռները.      |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական            |

|                     |լեզու-համաժողովրդական լեզու ոլորտների          |

|                     |ընդհանրություններն ու տարբերությունները.       |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում բառապաշար, եզրութապաշար,|

|                     |անվանակարգ ոլորտների ընդհանրություններն ու     |

|                     |տարբերությունները:                             |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՈՒՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ   |

|                   ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ»                          |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -020                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |լեզվաբանություն մակրոգիտության, դրա տեղի և     |

|                     |դերի մասին` բոլոր, հատկապես հասարակական        |

|                     |գիտությունների շարքում:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |16 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-012    |

|                     |«Լեզուն որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության |

|                     |առարկա» մոդուլները:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ պատմահամեմատական լեզվաբանությունը որպես |

|արդյունք 1           |գիտական լեզվաբանության առաջին ճյուղ և          |

|                     |պատմահամեմատական մեթոդի տեսական և  գործնական   |

|                     |սկզբունքները:                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում պատմահամեմատական        |

|                     |լեզվաբանության ստեղծման նախադրյալները.         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում պատմահամեմատական        |

|                     |լեզվաբանության հիմնադիրներին և  առաջին գիտական |

|                     |լեզվաբանության ձևավորման  ընթացքը.             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների ցեղակցության  |

|                     |գաղափարը գիտականորեն հիմնավորող առաջին         |

|                     |ներկայացուցիչների գործունեությունը հնդեվրոպական|

|                     |լեզուների ոլորտում.,                           |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում պատմահամեմատական մեթոդի |

|                     |տեսական և  գործնական սկզբունքները.             |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում լեզուների               |

|                     |ծագումնաբանական դասակարգման էությունն ու       |

|                     |ընթացակարգը:                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Ընդհանուր լեզվաբանություն» գիտաճյուղը, |

|արդյունք 2           |«Ընդհանուր համեմատությունների մեթոդը» և        |

|                     |առնչությունը «Մասնավոր լեզվաբանություն»        |

|                     |գիտաճյուղին ու նրա ուսումնասիրության           |

|                     |մեթոդներին:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր լեզվաբանության|

|                     |հիմնական հասկացությունները,                    |

|                     |բ. ճիշտ է տարբերակում անհատի լեզու, ազգային    |

|                     |լեզու և  համամարդկային լեզու հասկացությունները |

|                     |և  ներկայացնում դրանց ընդհանուր կապերը.        |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր               |

|                     |համեմատությունների մեթոդի սկզբունքները.        |

|                     |դ. լեզվից վերցված պարզագույն օրինակների վրա    |

|                     |ճիշտ է ցուցադրում ազգային լեզվի (քերականության)|

|                     |և  մտածողության փոխազդեցությունն ու պատմական   |

|                     |փոխպայմանավորվածությունը.                      |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում մասնավոր լեզվաբանության |

|                     |նպատակը, խնդիրները և  հիմնական                 |

|                     |հասկացությունները.                             |

|                     |զ. ճիշտ է տարբերակում մասնավոր լեզվաբանության  |

|                     |գիտական և  նորմատիվ քերականությունների         |

|                     |խնդիրներն ու նպատակները:                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվաբանական աշխարհագրություն           |

|արդյունք 3           |գիտաճյուղը և  նրա ուսումնասիրության մեթոդը:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխարհագրական           |

|                     |լեզվաբանության զարգացման նախադրյալները.        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բարբառների գիտական      |

|                     |ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը.           |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բարբառների գիտական      |

|                     |ուսումնասիրության մեթոդները.                   |

|                     |դ. ճիշտ է ցուցադրում, որ բարբառները նույնքան   |

|                     |հին են, որքան նախալեզուները:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Սոցիոլոգիզմ» ուղղությունը, դրա Ժնևի  և |

|արդյունք 4           |Փարիզի դպրոցները, Ֆ.դը Սոսյուրի երկատումները:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում սոցիոլոգիզմի առաջացման  |

|                     |պատմական նախադրյալները.                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում Ֆ. դը Սոսյուրի          |

|                     |ծառայությունները պատմահամեմատական              |

|                     |լեզվաբանության ոլորտում և  նոր լեզվաբանական    |

|                     |հիմնադրման գործում.                            |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում Սոսյուրի լեզվաբանական   |

|                     |տեսության կառույցը որպես երկատումների համակարգ.|

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում Սոսյուրի տեսության      |

|                     |զարգացումը Ժնևի  և  Փարիզի դպրոցների նրա       |

|                     |աշակերտների և  համախոհների կողմից.             |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում սոցիոլոգիզմի            |

|                     |ազդեցությունը նկարագրական կառուցվածքային       |

|                     |լեզվաբանության ձևավորման,  զարգացման և         |

|                     |տարածման գործում:                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Կառուցվածքային լեզվաբանություն»        |

|արդյունք 5           |ուղղությունը և  դրա չեխական, դանիական,         |

|                     |ամերիկյան, լոնդոնյան և  խորհրդային դպրոցները,  |

|                     |դրանց բերած մեթոդական նորությունները:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում չեխական ֆունկցիոնալ     |

|                     |կառուցվածքային լեզվաբանական դպրոցը և  նրա բերած|

|                     |գիտական մեթոդական նորությունները.              |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում Կոպենհագենի համալսարանի |

|                     |կառուցվածքային լեզվաբանական գլոսեմատիկա դպրոցը |

|                     |իբրև  ունիվերսալ քերականություն.               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում ամերիկյան Յելում և      |

|                     |Մասաչուսեթս նահանգում ձևավորված  կառուցվածքային|

|                     |լեզվաբանական դպրոցներն ու նրանց բերած          |

|                     |գիտական-մեթոդական նորությունները.              |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում խորհրդային և  հայկական  |

|                     |կառուցվածքաբանական դպրոցները և  նրանց դեմ մղվող|

|                     |պայքարը.                                       |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում կառուցվածքային          |

|                     |լեզվաբանության մեթոդների ընդհանուր բնութագիրը: |

|_____________________________________________________________________|

|        ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԵԶՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ»           |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -021                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիք լեզվի |

|                     |երկու գոյաձևերի`  իբրև  համակարգ և  կառուցվածք,|

|                     |նրանց փոխակերպումների, միավորների և  նրանց     |

|                     |միջև  գործող հարաբերությունների, որոնց         |

|                     |գործարկումով հնարավոր է դառնում կատարել        |

|                     |հասարակության համար լեզվի կարևորագույն  դերի`  |

|                     |հաղորդակցման մասին:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-012    |

|                     |«Լեզուն որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության |

|                     |առարկա», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-013 «Լեզուն որպես լեզուներ|

|                     |ուսումնասիրող գիտությունների առարկա»           |

|                     |մոդուլները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տարբերել «Լեզվի համակարգ» և  «Լեզվի կառուցվածք»|

|արդյունք 1           |հասկացությունները, իմանալ «Լեզու» և            |

|                     |«Լեզվաբանություն» հասկացությունների            |

|                     |բաղադրիչների հարաբերությունները` որպես լեզվի   |

|                     |կառուցվածքային մակարդակներ և  լեզվաբանության   |

|                     |բաժիններ:                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում «Լեզվի մակրոհամակարգ»   |

|                     |հասկացությունը` որպես միկրոհամակարգերի         |

|                     |համակարգ.                                      |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում «լեզվի կառուցվածք»      |

|                     |հասկացությունը` որպես լեզվական մակարդակների    |

|                     |ենթադասություն.                                |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում «լեզվի մակարդակ» և      |

|                     |«լեզվաբանության բաժիններ» հարաբերակցությունը.  |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի մակարդակները դրանց|

|                     |միավորներն ու նրանց միջև  գործող               |

|                     |հարաբերությունները սահմանելու ընթացակարգը.     |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում լեզվաբանության բաժիններն|

|                     |ու ենթաբաժինները:                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Լեզվի հնչութային մակարդակ» և           |

|արդյունք 2           |«Հնչյունաբանություն» հասկացությունների         |

|                     |հարաբերակցությունը:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հնչութային մակարդակի    |

|                     |միավորների ինտեգրալ հատկանիշները, միավորների   |

|                     |բնութագրերը.                                   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հնչույթ-հնչյուն         |

|                     |տարբերակումը, հնչույթի սահմանումները,          |

|                     |տարբերակիչ հատկանիշն իբրև  լեզվի արտահայտության|

|                     |պլանի նվազագույն միավոր և  հնչութային          |

|                     |համակարգերի առանձնահատկությունները.            |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների ֆիզիկական և |

|                     |ֆիզիոլոգիական հատկանիշներն ու դրանց            |

|                     |բնութագրերը.                                   |

|                     |դ. ճիշտ է դասակարգում բառերի հնչյունային       |

|                     |շղթայում կատարվող պատմական փոփոխությունները.   |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաբանության       |

|                     |ենթաբաժինները և  դրանց ուսումնասիրության       |

|                     |առարկան.                                       |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում գրի ծագման, զարգացման և |

|                     |միմյանց փոխարինող տեսակների                    |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Լեզվի ձևույթային  մակարդակ» և          |

|արդյունք 3           |«Ձևաբանություն»  հասկացությունների             |

|                     |հարաբերակցությունը և  քերականական կարգի        |

|                     |կառուցվածքը:                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի ձևույթների        |

|                     |սահմանումը, տեսակների սահմանազատումը` ըստ      |

|                     |արտահայտած իմաստի տիպերի և  ըստ բառի կազմում   |

|                     |գրաված դիրքի.                                  |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում օբյեկտիվ իրականության   |

|                     |լեզվական արտացոլման իմաստաբանական մակարդակները`|

|                     |ըստ փաստերի ընդհանրացման ու վերացարկման        |

|                     |աստիճանների.                                   |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում արմատական ձևույթների    |

|                     |ձևաիմաստային  և  գործառական                    |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում բառակազմական/ածանցական  |

|                     |ձևույթների  ձևաիմաստային  և  գործառական        |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում վերաբերական ձևույթների  |

|                     |ձևաիմաստային  և  գործառական                    |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում «քերականական կարգ»,     |

|                     |«քերականական իմաստ» և  «քերականական            |

|                     |արտահայտության միջոցներ» հասկացություններն ու  |

|                     |նրանց հետ կապված հասկացական ապարատը.           |

|                     |է. ճիշտ է ներկայացնում քերականական իմաստների   |

|                     |արտահայտության քերականական տեխնիկաները:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «լեզվի նշանային մակարդակ» և             |

|արդյունք 4           |«բառագիտություն (նշանագիտություն)»             |

|                     |հասկացությունների հարաբերակցությունը:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է տալիս բառույթի սահմանումն իբրև       |

|                     |լեզվական նշան, դրա հետ կապված սուբյեկտիվ և     |

|                     |օբյեկտիվ դժվարությունները.                     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բառի ստուգաբանական և    |

|                     |ըստ ներքին ձևի  վերլուծության                  |

|                     |օրինաչափությունները.                           |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բառիմաստի բաղադրիչները, |

|                     |բառույթի բառակազմական և  իմաստակազմական        |

|                     |կաղապարները, սուբյեկտիվ և  օբյեկտիվ, ուղիղ և   |

|                     |փոխաբերական իմաստները բառույթում, սեմա, սեմեմա,|

|                     |սեմանտեմա հասկացությունները.                   |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում լեզվի կայուն            |

|                     |բառակապակցությունների/դարձվածքների տեսակները,  |

|                     |իմաստային դաշտերը, թարգմանական համարժեքների    |

|                     |ստացման ուղիները.                              |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում բառապաշարի տարբեր       |

|                     |դասակարգումները, բառարաններում գրառման         |

|                     |տեխնոլոգիան, բառարանների տեսակները.            |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում բառույթի                |

|                     |ուսումնասիրությամբ զբաղվող բաժինները:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Լեզվի ստորոգական մակարդակ» և           |

|արդյունք 5           |«Շարահյուսություն» հասկացությունների           |

|                     |հարաբերակցությունը:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ստորոգական մակարդակի    |

|                     |միավորների ընդհանուր բնութագիրը.               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում շարույթը իբրև           |

|                     |ստորոգական մակարդակի նվազագույն միավոր,        |

|                     |շարույթի տեսակները լեզուներում, միահիմքությունը|

|                     |և  բազմահիմքությունը.                          |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բառակապակցությունն ու   |

|                     |դերբայական դարձվածն իբրև  ստորոգական մակարդակի |

|                     |միավորներ.                                     |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում նախադասությունն իբրև    |

|                     |ստորոգական մակարդակի և  լեզվի գերագույն միավոր,|

|                     |նախադասության հիմնական հատկանիշները.           |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում խոսողի վերաբերմունքի    |

|                     |դրսևորման  լեզվական ձևերը.                     |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում շարահյուսական           |

|                     |արտահայտության միջոցները:                      |

|_____________________________________________________________________|

|           ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»                |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09- 001                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ  |

|                     |հայ մանկական գրականության մասին, բացահայտել    |

|                     |մանկական գրականության առանձնահատկությունները և |

|                     |զարգացման օրինաչափությունները                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |56 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |չկան                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարած     |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել մանկական գրականության              |

|արդյունք 1           |նշանակությունը բառապաշարի հարստացման և  կրտսեր |

|                     |սերնդի դաստիարակության գործում:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. պատմում է մանկական որևէ  ստեղծագործություն` |

|                     |օգտագործելով տեսական նյութի ընթացքում յուրացրած|

|                     |նոր բառերն ու դարձվածքները.                    |

|                     |բ. ներկայացնում է մանկական գրականության        |

|                     |նշանակությունը երեխաների մտավոր, բարոյական և   |

|                     |գեղագիտական դաստիարակության գործում.           |

|                     |գ. ներկայացնում է մեսրոպյան առաջին դպրոցների և |

|                     |դպրոցական գործի ընդարձակման կարևորությունը.    |

|                     |դ. ներկայացնում է Շնորհալու հանելուկները և     |

|                     |«Խրատ ուսումնական մանկանցը» ստեղծագործությունը.|

|                     |ե. ներկայացնում է Մ. Գոշի առակները և           |

|                     |Վ. Այգեկցու առակները:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել հայ գրականության վերածնության      |

|արդյունք 2           |շրջանը, մեսրոպյան առաջին դպրոցների ստեղծումն   |

|                     |ու դպրոցական գործը:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է մեսրոպյան առաջին դպրոցների և |

|                     |դպրոցական գործի ընդարձակման կարևորությունը.    |

|                     |բ. ներկայացնում է դպրոցական գործի ծավալումը    |

|                     |Բագրատունյաց թագավորության շրջանում /10-11-րդ  |

|                     |դարերում/.                                     |

|                     |գ. ներկայացնում է 12-13 դդ. հայ գրողների       |

|                     |ստեղծագործությունները` իբրև  մանկական          |

|                     |ընթերցանության նյութ:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել հայ մանկագիրներին և  նրանց         |

|արդյունք 3           |ստեղծագործությունները:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է հայ մանկագիրներին,նրանց      |

|                     |կյանքն ու ստեղծագործությունների ընդհանուր      |

|                     |բնութագիրը.                                    |

|                     |բ. ընթերցում է ցանկացած մանկական               |

|                     |ստեղծագործություն արտահայտիչ ձևով.             |

|                     |գ. վերլուծում է առաջադրված մանկական            |

|                     |ստեղծագործությունները,նշում դաստիարակչական,    |

|                     |գեղագիտական արժեքը.                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ռուս և  արտասահմանյան մանկական          |

|արդյունք 4           |գրականության դասական ներկայացուցիչներին:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է ռուս և  արտասահմանյան        |

|                     |մանկական գրականության դասական                  |

|                     |ներկայացուցիչներին.                            |

|                     |բ. ներկայացնում է ռուս և  արտասահմանյան հայտնի |

|                     |մանկագիրների կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր|

|                     |բնութագիրը և  կարևորությունը  հայ մանկական     |

|                     |գրականության զարգացման գործում.                |

|                     |գ. վերլուծում է նշանավոր մանկագիրների          |

|                     |ստեղծագործությունները, նշում է գեղարվեստական և |

|                     |դաստիարակչական արժանիքները:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել թարգմանական գրականության           |

|արդյունք 5           |ազդեցությունը հայ մանկական գրականության վրա:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է նշանավոր մանկագիրների        |

|                     |թարգմանությունները.                            |

|                     |բ. նշում է առաջադրված թարգմանությունների       |

|                     |լեզվական և  ժանրային առանձնահատկությունները.   |

|                     |գ. ներկայացնում է ռուս և  արտասահմանյան        |

|                     |մանկագիրների թարգմանությունների արդյունքում հայ|

|                     |մանկագրության մեջ նոր հերոսների,               |

|                     |արտահայտչամիջոցների փոփոխությունն ու           |

|                     |հարստացումը:                                   |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՏԻԿ ԵՎ ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09- 002                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել     |

|                     |անտիկ գրականության հետ, գիտելիքներ տալ         |

|                     |վերածննդի դարաշրջանի գրականության մասին        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |56 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Չկան                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարած     |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |բավարար մակարդակի ապահովում                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել անտիկ գրականության պատմական և      |

|արդյունք 1           |գեղարվեստական նշանակությունը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է անտիկ գրականության           |

|                     |ակունքները:                                    |

|                     |բ. ներկայացնում է անտիկ գրականության           |

|                     |գեղարվեստական նշանակությունը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բնութագրել հելլենական շրջանի քնարերգությունը:  |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. բնութագրում է հելլենական շրջանի             |

|                     |քնարերգությունը:                               |

|                     |բ. արտասանում է որոշ հատվածներ այդ             |

|                     |ստեղծագործություններից:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել Հոմերոսի պոեմների բովանդակությունը:|

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է «Իլիական» և  «Ոդիսական»      |

|                     |պոեմների բովանդակությունը և  գեղարվեստական     |

|                     |արժանիքները.                                   |

|                     |բ. ներկայացնում է վերոհիշյալ                   |

|                     |ստեղծագործությունների բովանդակային հիմքերը.    |

|                     |ժողովրդայնությունն ու ազգային նշանակությունը.  |

|                     |գ. վերլուծում է պոեմները.                      |

|                     |դ. պարզաբանում է առաջադրված հատվածները.        |

|                     |ե. օգտվում է դիցաբանական բառարանից:            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել անտիկ շրջանի առակագրությունը և     |

|արդյունք 4           |դրամատուրգիան:                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է առակագիրներին և  նրանց       |

|                     |լեզվամտածողության նշանակությունը աշակերտների   |

|                     |տրամաբանական մտածողության զարգացման վրա:       |

|                     |բ. բնութագրում է անտիկ շրջանի դրամատուրգիայի   |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բնութագրել Վերածննդի շրջանի գրականությունը:    |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում և  բնութագրում է Վերածննդի     |

|                     |շրջանի իտալացի նշանավոր գրողների               |

|                     |ստեղծագործությունները:                         |

|                     |բ. ներկայացնում և  վերլուծում է Վերածննդի      |

|                     |շրջանի անգլիացի և  ֆրանսիացի նշանավոր գրողների |

|                     |ստեղծագործությունները:                         |

|                     |գ. ներկայացնում և  վերլուծում է Վերածննդի      |

|                     |շրջանի գերմանացի նշանավոր գրողների             |

|                     |ստեղծագործությունները:                         |

|_____________________________________________________________________|

|        ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»              |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09- 003                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ  |

|                     |արտասահմանյան գրականության մասին, բացահայտել   |

|                     |արտասահմանյան գրականության զարգացման           |

|                     |օրինաչափությունները, առանձնահատկությունները:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |58 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |հանրակրթական գիտելիքներ                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարած     |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |բավարար մակարդակի ապահովում:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բնութագրել 8-րդ դարի արտասահմանյան             |

|արդյունք 1           |գրականությունը:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է ականավոր ստեղծագործողներին,  |

|                     |թվարկում նրանց առավել հայտնի                   |

|                     |ստեղծագործությունները.                         |

|                     |բ. բնութագրում է գրական հերոսներին առաջարկվող  |

|                     |ստեղծագործության մեջ և  թվարկում գեղարվեստական |

|                     |արժանիքները:                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել դասական գրողների                   |

|արդյունք 2           |ստեղծագործությունները:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է դասական գրողների             |

|                     |ստեղծագործությունները.                         |

|                     |բ. ճիշտ է բացահայտում առաջադրված               |

|                     |ստեղծագործությունների գեղարվեստական            |

|                     |արժանիքները.                                   |

|                     |գ. բնութագրում է առաջադրված կերպարները:        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել 19-րդ դարում ռոմանտիզմի            |

|արդյունք 3           |արտահայտությունը արտասահմանյան գրականության    |

|                     |մեջ:                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է ռոմանտիզմի հետևորդ           |

|                     |ստեղծագործողներին,                             |

|                     |բ. բացահայտում է նրանց ստեղծագործությունների   |

|                     |կարևորագույն  գծերը /կյանքը իդեալին            |

|                     |համապատասխան փոխելու ձգտումը/:                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բնութագրել ռոմանտիզմից անցումը ռեալիզմին:      |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ռեալիզմի մուտքը         |

|                     |արտասահմանյան գրականության մեջ.                |

|                     |բ. բնութագրում է ռեալիստ ստեղծագործողների      |

|                     |երկերը:                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել 20-րդ դարի դասական գործիչներին և   |

|արդյունք 5           |նրանց ստեղծագործությունները:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. բնութագրում է 20-րդ դարի արտասահմանյան      |

|                     |գրականությունը.                                |

|                     |բ. նշում է պատմական ժամանակաշրջանի կարևոր      |

|                     |իրադարձությունների ազդեցությունը գրականության  |

|                     |վրա.                                           |

|                     |գ. վերլուծում է առաջադրված երկերը:             |

|_____________________________________________________________________|

 

-------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1035-Ն
Հրաման