Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏ ...

 

 

110.1035.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010078

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1035-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(8-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|     ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ»           |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -026                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլը մշակվել է գրականության դասավանդման     |

|                     |ընթացքում մեթոդական կարողություններ տալու,     |

|                     |ինտերակտիվ մեթոդներով դասավանդելու             |

|                     |հմտություններ մշակելու նպատակով:               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |56 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք|

|                     |է նախապես ուսումնասիրած լինի «Գրականության     |

|                     |տեսություն», «Հայ գրականություն», «Մանկական    |

|                     |գրականություն», «Ռուս և  արտասահմանյան         |

|                     |գրականություն» մոդուլները: Այս մոդուլն         |

|                     |ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է          |

|                     |ուսումնասիրած լինի ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի|

|                     |հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ|

|                     |4-09-004 «Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ   |

|                     |4-09-005 «Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ   |

|                     |4-09-006 «ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007|

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում» և  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի            |

|                     |նախապատրաստում» մոդուլները:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարած     |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնական ծրագրի մեջ ընդգրկված հայ և  |

|արդյունք 1           |արտասահմանյան հեղինակների ստեղծագործությունները|

|                     |Իմանալ հայ և  այլ ժողովուրդների բանահյուսության|

|                     |հանրահայտ նմուշները և  կարողանալ համեմատական   |

|                     |գնահատականներ տալ:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում և  ուսուցանում է նշանավոր հայ  |

|                     |և  օտարազգի գրողների ստեղծագործությունները.    |

|                     |բ. ձևավորում  է գրական բնագրերը ընթերցելու,    |

|                     |դրանց բովանդակությունը և  հիմնական միտքը       |

|                     |ընկալելու, ոճական և  լեզվական                  |

|                     |արտահայտչամիջոցները ճանաչելու և  քննելու       |

|                     |հմտություն                                     |

|                     |գ. մշակում է հեղինակների մասին կենսագրական     |

|                     |տեղեկություններ, փաստեր և  այլ նյութեր         |

|                     |հավաքելու, համակարգելու և  ամփոփելու, լսարանի  |

|                     |առջև  ելույթ ունենալու հմտություն.             |

|                     |դ. ձևավորում  է արտադասարանական ընթերցանության |

|                     |նյութերը և  այլ գեղարվեստական գրքեր կարդալու   |

|                     |ցանկությունը խթանելու, կարդացածի շուրջ կարծիք, |

|                     |տեսակետ, քննական հակիրճ վերլուծություն գրելու  |

|                     |կարողություններ.                               |

|                     |ե. մշակում է բանահյուսության հիմնական ժանրերը` |

|                     |հեքիաթ, առակ, առած, ասացվածք, հանելուկ,        |

|                     |ավանդություն, լեգենդ, առասպել, դիցաբանական և   |

|                     |պատմական զրույցներ, դյուցազներգություն (էպոս), |

|                     |տարբերակելու և  յուրաքանչյուրի ժանրային        |

|                     |բնորոշումը ընկալելու հմտություններ:            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |ՈՒսուցանել գրականագիտական-տեսական գիտելիքներ,  |

|արդյունք 2           |ձևավորել  գրականության տեսության հիմնական      |

|                     |հասկացությունների, գրականության և  հասարակական |

|                     |կյանքի փոխհարաբերության, արվեստի այլ տեսակների |

|                     |միջև  զուգահեռներ անցկացնելու կարողություն:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ձևավորում  է գրական սեռերը և  ժանրերը       |

|                     |տարբերակելու կարողություն, մշակում քնարական    |

|                     |սեռի (բանաստեղծություն, պոեմ, բալլադ),         |

|                     |պատմողական սեռի (պատմվածք, նորավեպ, վիպակ,     |

|                     |վեպ), թատերագության (ողբերգություն,            |

|                     |կատակերգություն, դրամա) բնորոշ                 |

|                     |առանձնահատկությունները ընկալելու հմտություն.   |

|                     |բ. ներկայացնում է գրականությունը որպես արվեստի |

|                     |տեսակ, նրա ծագումը, զարգացումը,                |

|                     |յուրահատկությունները, գրականության ազգային և   |

|                     |համամարդկային բնույթը, դաստիարակչական և        |

|                     |ճանաչողական նշանակությունը, հայ գրականության   |

|                     |պատմական զարգացման օրինաչափությունները և       |

|                     |փուլերը.                                       |

|                     |գ. մշակում է գրական ուղղությունները և          |

|                     |հոսանքները (կլասիցիզմ, ռոմանտիզմ, ռեալիզմ,     |

|                     |սիմվոլիզմ) տարբերակելու հմտություն.            |

|                     |դ. ձևավորում  է գրական երկի կառուցվածքային,    |

|                     |բովանդակային և  գեղագիտական                    |

|                     |առանձնահատկությունները վերլուծելու, այս կամ այն|

|                     |գրական հերոսին կերպավորելով, գրական երկում     |

|                     |ծավալվող դեպքերի, գործողությունների զարգացման  |

|                     |սեփական վարկածը առաջադրելով` դերային խաղերի    |

|                     |մասնակցելու հմտություններ:                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Մշակել գրական երկի բովանդակության ընկալման,    |

|արդյունք 3           |ենթատեքստի ըմբռնման, գրական ստեղծագործությունը |

|                     |վերլուծելու, պատկերային համակարգի բացահայտման  |

|                     |ունակություններ:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. վերարտադրում է գրական բնագրերը ընթերցելու,  |

|                     |ստեղծագործությունների բովանդակության           |

|                     |իմացությունը և  գործողությունների զարգացման    |

|                     |ընթացքը, ընկալում է ստեղծագործությունների      |

|                     |հիմնական գաղափարը, կարողանում է հասկանալ,      |

|                     |վերլուծել, կարծիք հայտնել, շարադրել, գլխավորը  |

|                     |երկրորդականից տարբերելու հմտություն ձևավորել.  |

|                     |բ. ձևավորում  է գեղարվեստական երկերը մասերի    |

|                     |բաժանելու, դրանք վերնագրելու, հարցեր, պլան     |

|                     |կազմելու և  մշակելու, բառային աշխատանք (անծանոթ|

|                     |բառերի դուրսգրում, բացատրությունների որոնում,  |

|                     |հոմանիշային շարքերի կազմում, բառերի թեմատիկ    |

|                     |խմբավորում, դարձվածքների և  թևավոր  խոսքերի    |

|                     |առանձնացում, պատկերավոր արտահայտությունների    |

|                     |խմբավորում) կատարելու հմտություն.              |

|                     |գ. զարգացնում է գրական հերոսների               |

|                     |հոգեբանությունը, գործողությունների շարժառիթը   |

|                     |հասկանալու, ընկալելու և  մեկնաբանելու,         |

|                     |ընթերցման ընթացքում նրանց հետ ապրելու          |

|                     |հմտություն.                                    |

|                     |դ. զարգացնում է կարդացածը հակիրճ կամ           |

|                     |մանրամասնորեն վերաշարադրելու կարողություն`     |

|                     |զուգորդելով սեփական դատողություններով,         |

|                     |եզրահանգումներով, դիտարկելով և  մանրամասն      |

|                     |վերլուծելով սյուժեի զարգացման ընթացքը,         |

|                     |առաջարկելով նոր լուծումներ.                    |

|                     |ե. համեմատում և  վերլուծում է տարբեր գրական    |

|                     |երկեր, բացահայտում դրանց ընդհանրություններն ու |

|                     |յուրահատկությունները, ինքնուրույն հետազոտական  |

|                     |աշխատանքով բացահայտում գրական երկի կառուցվածքի |

|                     |բովանդակությունը, գործողությունների զարգացման  |

|                     |յուրահատկությունները, կարողանում է ընկալել և   |

|                     |տեսնել գեղարվեստական խոսքի                     |

|                     |առանձնահատկությունները, արժևորել  և  սեփական   |

|                     |գնահատական տալ գրական հերոսին, նախաձեռնել և    |

|                     |կազմակերպել գրական երկերի քննարկումներ, գրական |

|                     |բանավեճեր, ասուլիսներ:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |ՈՒսուցանել պատկերավորման ու արտահայտչական      |

|արդյունք 4           |հիմնական միջոցները, բնագրի վրա աշխատելու       |

|                     |կարողություններ ձևավորել                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ձևավորում  է գեղարվեստական խոսքի            |

|                     |նրբերանգներն ընկալելու, դրանք գրական երկում    |

|                     |գտնելու, իմաստային և  գեղագիտական արժեքը       |

|                     |պարզաբանելու, պատկերավոր արտահայտությունները   |

|                     |դուրս գրելու, խմբավորելու, աղյուսակներ կազմելու|

|                     |հմտություն.                                    |

|                     |բ. ձևավորում  է պատկերավորման միջոցները        |

|                     |(մակդիր, համեմատություն, փոխաբերություն,       |

|                     |անձնավորում, չափազանցություն...) տարբերակելու  |

|                     |հմտություն.                                    |

|                     |գ. ձևավորում  է հեղինակի վարպետության, լեզվի և |

|                     |ոճի առանձնահատկությունները ընկալելու           |

|                     |կարողություն.                                  |

|                     |դ. զարգացնում է բնագրային աշխատանք կատարելու   |

|                     |հմտություններ/չափածոյի լեզվաոճական             |

|                     |վերլուծություն, հայրենի, քառյակի, գազելի,      |

|                     |սոնետի, տրիոլետի տաղաչափության և  պատկերային   |

|                     |համակարգի վերլուծություն, պատկերավոր           |

|                     |արտահայտությունների դուրսգրում, խմբավորում,    |

|                     |քննություն և  մեկնաբանում/:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ձևավորել  գրական թեմաներով շարադրանքներ,       |

|արդյունք 5           |ռեֆերատներ, փոխադրություններ գրելու,           |

|                     |զեկուցումներով և  հաղորդումներով հանդես գալու, |

|                     |գրական-գեղարվեստական հանդեսներ, բանավեճեր,     |

|                     |քննարկումներ կազմակերպելու և  դրանք անցկացնելու|

|                     |կարողություններ, խրախուսել ինքնուրույն         |

|                     |ստեղծագործական փորձերը:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. զարգացնում է գրական երկերի բովանդակության   |

|                     |հակիրճ և  ծավալուն, մեկնողական և  դատողական    |

|                     |շարադրանքներ գրելու հմտություն..               |

|                     |բ) զարգացնում է երկի հիմնական գաղափարի, գործող |

|                     |անձանց մասին համեմատական, վերլուծական,         |

|                     |ստեղծագործական հավելումներով, գրական երկի      |

|                     |ինքնատիպ ավարտով շարադրանքներ գրելու, երկի     |

|                     |մասին սեփական կարծիք, տեսակետ գրելու           |

|                     |կարողություն.                                  |

|                     |գ) զարգացնում է գրական երկի բովանդակության մեջ |

|                     |ստեղծագործական հավելումներ անելու, նոր սկիզբ և |

|                     |ավարտ գտնելու հմտություն, խոսքի գեղարվեստական  |

|                     |արտահայտչամիջոցները սեփական շարադրանքում       |

|                     |կիրառելու կարողություն.                        |

|                     |դ. ձևավորում  է գրական նյութերով զրույց,       |

|                     |բանավեճ, ասուլիս, գրական դատ կազմակերպելու և   |

|                     |անցկացնելու հմտություն.                        |

|                     |ե. զարգացնում է հետազոտական աշխատանք կատարելու |

|                     |հմտություն (պատմողական պոեմի և  պատմվածքի,     |

|                     |քնարական պոեմի և  բանաստեղծության              |

|                     |համեմատություն և  բնութագրում, պատմվածքի,      |

|                     |նորավեպի, վիպակի համեմատական վերլուծություն).  |

|                     |զ. զարգացնում է ստեղծագործական աշխատանք        |

|                     |կատարելու հմտություններ` հորինել նորավեպի      |

|                     |դիպաշարի հանգուցալուծման սեփական տարբերակ,     |

|                     |որոշակի մանրամասներ ավելացնելով` նորավեպի      |

|                     |ավարտը դարձնել կանխատեսելի.                    |

|                     |է. կատարել նորավեպ, պատմվածք, բանաստեղծություն |

|                     |գրելու փորձեր, բեմագրի ստեղծում, վիպակի        |

|                     |բեմականացում ըստ առաջադրված նյութի.            |

|                     |ը. կազմել թեստեր, հարցարաններ, ստեղծագործական  |

|                     |բնույթի առաջադրանքներ` համապատասխան            |

|                     |հատկորոշումներով, ստուգել և  գնահատել:         |

|_____________________________________________________________________|

|           ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»               |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -027                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ     |

|                     |գրականության զարգացման օրինաչափությունների, նրա|

|                     |հասարակական նշանակության, գրական հիմնական      |

|                     |ձևերի  ու տեսակների մասին:  Ավարտելով այս      |

|                     |մոդուլը` ուսանողը կիմանա գրական                |

|                     |ստեղծագործությունների լեզվական                 |

|                     |առանձնահատկությունների, գրական պատկերների      |

|                     |ստեղծման ուղիների մասին, կտարբերակի գրական     |

|                     |սեռերն ու տեսակները, կիմանա գեղարվեստական      |

|                     |մեթոդների բնույթն ու նշանակությունը:           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |46 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Գրականության նախորդ մոդուլները                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման            |

|                     |չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գրականության ծագման ու զարգացման   |

|արդյունք 1           |օրինաչափությունները:                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում գրականության զարգացման  |

|                     |օրինաչափությունները.                           |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում գրականության տեղն       |

|                     |արվեստի տեսակների մեջ.                         |

|                     |գ. սահմանել և  տարբերել գրական ստեղծագործության|

|                     |կոմպոզիցիան, բովանդակությունը, սյուժեն ու նրա  |

|                     |հիմնական մասերը.                               |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում և  կիրառում լեզվի       |

|                     |պատկերավորման միջոցները.                       |

|                     |ե. ճիշտ է սահմանում գրական սեռերն ու ժանրերը   |

|                     |/տեսակները/:                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գեղագիտական հիմնական կատեգորիաները,|

|արդյունք 2           |գեղարվեստական պատկերները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. գիտի գեղագիտական հիմնական կատեգորիաները.    |

|                     |բ. տարբերակում է դրանք գրական                  |

|                     |ստեղծագործություններում.                       |

|                     |գ. նշել տեսակները, բնույթն ու տիպականությունը  |

|                     |տրված ստեղծագործություններում /և  արձակ, և     |

|                     |չափածո/ կարողանում է որոշել պատկերները.        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տաղաչափության հիմունքները:         |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնել տաղաչափության տեսակները.        |

|                     |բ. տարբերակում է դրանք առաջադրված օրինակներում:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գեղարվեստական մեթոդի բնույթն ու    |

|արդյունք 4           |դրսևորման  ձևերը                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. սահմանում է գեղարվեստական մեթոդները.        |

|                     |բ. տարբերակում է մեթոդները, ներկայացնում դրանց |

|                     |դրսևորման  ձևերը  առաջադրված գրական            |

|                     |ստեղծագործություններում:                       |

|_____________________________________________________________________|

|      ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ»           |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -028                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Կանոնակարգել և  խորացնել հայ ժողովրդական       |

|                     |բանահյուսության մասին գիտելիքները` այդ ամենը   |

|                     |բերելով ուսուցման կարողությունների ձեռք բերման:|

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |46 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |հանրակրթությունից ստացած գիտելիքները           |

|                     |բանահյուսության մասին:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարած     |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ հեքիաթի` որպես բանահյուսության հիմնական |

|արդյունք 1           |ժանրերից մեկի առանձնահատկությունները:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. բնորոշում է բանահյուսական ժանրը.            |

|                     |բ. տարբերակում է հեքիաթի տեսակները` կենդանական,|

|                     |կախարդական կամ հրաշապատում և  իրապատում        |

|                     |հեքիաթներ.                                     |

|                     |գ. վերարտադրում է ստեղծագործաբար հեքիաթի       |

|                     |բովանդակությունը                               |

|                     |դ. տարբերակում է ժողովրդական հեքիաթը, հեքիաթի  |

|                     |գրավոր մշակումը, հեղինակային հեքիաթը, նշում    |

|                     |դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները. |

|                     |ե. բացատրում է հեքիաթի լեզվական                |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բնորոշել առակ,ավանդություն, առասպել,           |

|արդյունք 2           |դիցաբանական զրույց, պատմական զրույց ժանրերը:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. բնորոշում է առակը. որևէ  օրինակի հիման վրա  |

|                     |բացատրում այլաբանությունը և  բարոյախրատական    |

|                     |կողմը.                                         |

|                     |բ. տարբերակում է արձակ և  չափածո առակները,     |

|                     |նշում է առակի լեզվական առանձնահատկությունները. |

|                     |գ. բերում է օրինակներ հայկական և  հունական     |

|                     |դիցաբանական զրույցներից.                       |

|                     |դ. բացատրում է առասպելի պատմական հիմքը, բերում |

|                     |է հայկական և  հունական առասպելներից օրինակներ. |

|                     |ե. ներկայացնում է հայկական դիցարանը.           |

|                     |զ. ներկայացնում է առածի և  ասացվածքի ժանրային  |

|                     |բնութագրերը` նշելով դրանց տարբերությունները.   |

|                     |է. տալիս է հանելուկների ժանրային բնութագիրը,   |

|                     |նշելով ծագման և  զարգացման փուլերը.            |

|                     |ը. նշում է հանելուկների հիմնական               |

|                     |թեմատիկաները`բերելով օրինակներ յուրաքանչյուր   |

|                     |տեսակից:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բնորոշել դյուցազներգությունը` էպոսը, գիտի նրա  |

|արդյունք 3           |պատմական հիմքը:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է «Սասնա ծռեր» էպոսի գրառման և |

|                     |ուսումնասիրման պատմությունը, էպոսի ստեղծման    |

|                     |պատմական ժամանակաշրջանը, տարբերակներն ու       |

|                     |յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունը.            |

|                     |բ. շարադրում է էպոսի չորս ճյուղերի սյուժետային |

|                     |գիծը.                                          |

|                     |գ. բնութագրում է էպոսի հիմնական կերպարներին.   |

|                     |դ. բերում է օրինակներ էպոսի գրական             |

|                     |մշակումներից` մատնանշելով գրական մշակման և     |

|                     |համահավաք բնագրի լեզվաոճական տարբերությունները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ հայկական ժողովրդական վիպական երգերը:    |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ներկայացնում է «Մոկաց Միրզա» վիպերգը` նշելով|

|                     |գաղափարական բովանդակությունը և  գեղարվեստական  |

|                     |արժանիքները.                                   |

|                     |բ. ներկայացնում է «Կարոս խաչ» վիպերգը, նրա     |

|                     |վիպական և  քնարական տարրերի հարաբերությունը.   |

|                     |գ. ներկայացնում «Ասլան աղա» վիպերգը, նրա       |

|                     |գաղափարական բովանդակությունը և  գեղարվեստական  |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դասակարգել հայ ժողովրդական երգերը ըստ          |

|արդյունք 5           |կիրառության, կատարման ձևի  և  թեմատիկայի:      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. բնութագրում է պաշտամունքային և              |

|                     |տոնական-օրացուցային երգերը, բերում օրինակներ.  |

|                     |բ. բնութագրում է հարսանեական և  սգո երգերը`    |

|                     |նշելով դրանց պատմական զարգացումը,              |

|                     |առանձնահատկությունները.                        |

|                     |գ. բնութագրում է աշխատանքային երգերը,          |

|                     |աշխատավորի քնարական կերպարը.                   |

|                     |դ. բնութագրում է պանդխտության երգերը` նշելով   |

|                     |տարբեր մոտիվները և  գաղափարական                |

|                     |բովանդակությունը.                              |

|                     |ե. բնութագրում է ռազմի երգերը` նշելով տարբեր   |

|                     |տեսակները.                                     |

|                     |զ. բնութագրում է սիրո երգերը` նշելով հիմնական  |

|                     |տեսակները,մոտիվները, կատարման եղանակները.      |

|                     |է. տարբերակում է գուսանական երգերի հիմնական    |

|                     |տեսակները` էպիկական և  քնարական, բնութագրելով  |

|                     |դրանց տաղաչափական արվեստը և  պատկերավորման     |

|                     |միջոցները:                                     |

|_____________________________________________________________________|

|       ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ»           |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -029                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել       |

|                     |հանրակրթական դպրոցում օտար լեզու դասավանդելու  |

|                     |հմտություններ ու կարողություններ, հաղորդել     |

|                     |գիտելիքներ օտար լեզուների դասավանդման տեսական  |

|                     |և  գործնական հիմունքների վերաբերյալ, այն է`    |

|                     |ուսուցման նպատակները, բովանդակությունը,        |

|                     |արդյունավետ մեթոդներն ու սկզբունքները, ինչպես  |

|                     |նաև  խոսքային գործունեության տեսակների         |

|                     |կարողությունների ու հմտությունների զարգացման   |

|                     |ուղիները, լեզվական նյութի յուրացման եղանակները,|

|                     |ուսուցման տեխնիկական միջոցների կիրառման        |

|                     |հնարավորությունները:                           |

|                     |Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը տեղյակ կլինի   |

|                     |միջնակարգ դպրոցում օտար լեզուների դասավանդման  |

|                     |արդյունավետ մեթոդներին ու սկզբունքներին,       |

|                     |ուսուցման միջոցներին, կտիրապետի լեզվական       |

|                     |միջոցների, ինչպես նաև  խոսքային գործունեության |

|                     |տեսակների ուսուցման եղանակներին ու միջոցներին, |

|                     |կկարողանա արդյունավետ կազմակերպել օտար լեզվի   |

|                     |դասավանդման գործընթացը:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |30 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում» և  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի            |

|                     |նախապատրաստում» մոդուլները:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ «Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»       |

|արդյունք 1           |առարկայի տեսական հիմունքները                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի              |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |բ. ճիշտ է շարադրում օտար լեզվի ուսուցման       |

|                     |նպատակները (գործնական, կրթական,                |

|                     |դաստիարակչական),                               |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում օտար լեզվի ուսուցման    |

|                     |բովանդակության տարրերը,                        |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի դասավանդման հիմնարար սկզբունքներն ու|

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |ե. ճիշտ է թվարկում օտար լեզվի ուսուցման        |

|                     |միջոցները, տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ լեզվական միջոցների ուսուցման հնարները   |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |բառապաշարի ուսուցում.                          |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |բառապաշարի ուսուցման նպատակները,               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում անհրաժեշտ բառապաշարի    |

|                     |ընտրության սկզբունքները,                       |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բառիմաստի բացահայտման   |

|                     |եղանակները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում բառական վարժությունների |

|                     |տիպերը (ռեցեպտիվ, ռեպրոդուկտիվ, խոսքային):     |

|                     |քերականության ուսուցում.                       |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում քերականության տեղն ու դերը |

|                     |հանրակրթական դպրոցում օտար լեզուների           |

|                     |դասավանդման ընթացքում,                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական նյութի      |

|                     |ընտրության սկզբունքները,                       |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական նյութի      |

|                     |բացատրության ուղիներն ու եղանակները,           |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական             |

|                     |վարժությունների տիպերը (ռեցեպտիվ,              |

|                     |ռեպրոդուկտիվ):                                 |

|                     |հնչյունաբանության ուսուցում.                   |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |հնչյունաբանության ուսուցման բովանդակությունը,  |

|                     |խնդիրներն ու սկզբունքները,                     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաբանական նյութը  |

|                     |բացատրելու եղանակները,                         |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաբանական         |

|                     |վարժությունների տեսակները (ընկալողական,        |

|                     |վերարտադրողական):                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ խոսքային գործունեության տարբեր տեսակների|

|արդյունք 3           |ուսուցման եղանակներն ու մեթոդները              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |բանավոր խոսքի ուսուցում.                       |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |բանավոր խոսքի ուսուցման դերը օտար լեզուների    |

|                     |դասավանդման պրոցեսում,                         |

|                     |բ. ճիշտ է սահմանում բանավոր խոսքին ներկայացվող |

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում մենախոսության և         |

|                     |երկխոսության ուսուցման համար անհրաժեշտ         |

|                     |վարժությունների տեսակները:                     |

|                     |ունկնդրում.                                    |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |ունկնդրման դերը օտար լեզուների դասավանդման     |

|                     |ընթացքում,                                     |

|                     |բ. արդյունավետ լուծումներ է տալիս ունկնդրելիս  |

|                     |առաջացող լեզվական դժվարություններին            |

|                     |(հնչյունաբանական, բառական, քերականական,        |

|                     |կառուցվածքային),                               |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում ունկնդրմանը ներկայացվող    |

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում ունկնդրման              |

|                     |կարողությունների զարգացմանը միտված             |

|                     |վարժությունների տիպերը (լեզվական,              |

|                     |խոսքային):                                     |

|                     |ընթերցանության ուսուցում.                      |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում ընթերցանության էությունը,  |

|                     |առանձնահատկությունները և  հանրակրթական դպրոցում|

|                     |դրա ուսուցման հիմնական սկզբունքները,           |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցանության հիմնական |

|                     |տեսակները,                                     |

|                     |գ. ճիշտ է սահմանում ընթերցանությանը ներկայացվող|

|                     |պահանջները,                                    |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցանության ուսուցման|

|                     |մեթոդները,                                     |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցածը հասկանալու    |

|                     |ստուգման եղանակները:                           |

|                     |գրավոր խոսքի ուսուցում.                        |

|                     |ա. ճիշտ է սահմանում հանրակրթական դպրոցում      |

|                     |գրավոր խոսքի ուսուցման դերը օտար լեզուների     |

|                     |դասավանդման ընթացքում,                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում գրելու ուսուցման        |

|                     |տեխնիկան,                                      |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում գրելու կարողությունների |

|                     |զարգացմանը միտված վարժությունների տեսակները:   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ օտար լեզվի ուսուցման կազմակերպման       |

|արդյունք 4           |առանձնահատկությունները                         |

|                     |                                               |

|                     |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի ուսուցման աստիճանները (սկզբնական,   |

|                     |միջին, բարձր),                                 |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցում   |

|                     |օտար լեզվի ուսուցման գործընթացի իրականացման    |

|                     |եղանակները ուսուցման բոլոր աստիճաններում,      |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում օտար լեզվի դասը         |

|                     |պլանավորելու, վարելու և  վերլուծության         |

|                     |ենթարկելու եղանակները,                         |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում օտար լեզվի դասավանդման  |

|                     |ընթացքում աշակերտների գիտելիքների,             |

|                     |հմտությունների և  կարողությունների ստուգման    |

|                     |եղանակները,                                    |

|                     |ե. ճիշտ է կատարում աշակերտների հաջողությունների|

|                     |ոչ նյութական գնահատում /պարգևատրության         |

|                     |համակարգ/,                                     |

|                     |զ. ճիշտ է սահմանում ազգային դպրոցում օտար      |

|                     |լեզուների ուսուցման առանձնահատկությունները     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել ժամանակակից ինտերակտիվ մեթոդներին      |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից ինտերակտիվ  |

|                     |մեթոդների էությունը,                           |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում ինտերակտիվ մեթոդները        |

|                     |աշակերտների սովորելու մոտիվացումը խթանելու     |

|                     |նպատակով,                                      |

|                     |գ. ճիշտ է հաշվի առնում սովորողների տարբեր      |

|                     |տիպերը` տարբեր մեթոդներ կիրառելու միջոցով,     |

|                     |դ. ճիշտ է կիրառում աշակերտակենտրոն ուսուցման   |

|                     |սկզբունքները,                                  |

|                     |ե. ճիշտ է կիրառում լսարանում լեզվի ուսուցման   |

|                     |հաղորդակցական սկզբունքը,                       |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում ուսուցչի և  աշակերտի    |

|                     |դերի փոփոխությունը ինտերակտիվ մեթոդների        |

|                     |ներմուծման ընթացքում                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կիրառել սոցիալ-մշակութային գործոնը դասավանդման |

|արդյունք 6           |ընթացքում                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ միջոցներ է կիրառում ուսումնասիրվող     |

|                     |լեզվի երկրի մասին տեղեկություններ հաղորդելու   |

|                     |համար,                                         |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում սովորողին հարազատ մշակույթի |

|                     |և  նոր մշակութային արժեքների փոխազդեցության    |

|                     |գործոնը                                        |

|_____________________________________________________________________|

|         ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»            |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -030                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել  դաս  |

|                     |կազմակերպելու և  անցկացնելու կարողություններ   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |24 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում» և  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի            |

|                     |նախապատրաստում», ՀՕԼԴ 4-09-29 «Օտար լեզվի      |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա» մոդուլները:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կազմակերպել դասը                               |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմակերպում աշակերտակենտրոն         |

|                     |ուսումնառություն,                              |

|                     |բ. ճիշտ է օգտագործում համագործակցային          |

|                     |ուսումնառության ռազմավարությունները,           |

|                     |գ. ճիշտ է կազմակերպում ուսումնառությունը       |

|                     |գործունեության ընթացքում                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Արդյունավետ իրականացնել դասի կազմակերպական մասը|

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կատարում աշակերտների հաշվառումը,     |

|                     |բ. արդյունավետ եղանակով կատարում է տնային      |

|                     |աշխատանքի կատարման ստուգումը:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դասի ընթացքում արդյունավետ կիրառել ուսուցման   |

|արդյունք 3           |մեթոդները, հնարները և  ռազմավարությունները     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կիրառում ընտրված մեթոդները, հնարները |

|                     |և  ռազմավարությունները,                        |

|                     |բ. բոլոր աշակերտներին ընդգրկում է ուսուցման    |

|                     |գործընթացում                                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դասի ընթացքում գնահատել աշակերտների բանավոր    |

|արդյունք 4           |պատասխանները` ըստ գնահատման մեթոդաբանության    |

|                     |պահանջների                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմակերպում գիտելիքների բանավոր     |

|                     |ստուգման ձևերը,                                |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում բանավոր գնահատումն` ըստ     |

|                     |մեթոդաբանության պահանջների                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Դասի ընթացքում մատչելի ձևով  աշակերտներին      |

|արդյունք 5           |մատուցել նոր նյութը` պահպանելով չափորոշիչներով |

|                     |սահմանված պահանջները                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բացատրում ուսումնական նյութը,        |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում նյութի հաղորդման համար      |

|                     |ընտրված մեթոդը, հնարը, ռազմավարությունը,       |

|                     |գ. արդյունավետ եղանակով ստուգում է աշակերտների |

|                     |կողմից նյութը ընկալումն` ըստ գիտելիքների և     |

|                     |կարողությունների պահանջվող չափորոշչային        |

|                     |մակարդակի,                                     |

|                     |դ. անհրաժեշտության դեպքում փոխում է դասը       |

|                     |բացատրելու մեթոդը, այն ավելի արդյունավետ       |

|                     |դարձնելու համար:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Պլանավորել և  պահպանել դասի ժամանակացույցը     |

|արդյունք 6           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տեղավորվում է դասի պլանով նախատեսված        |

|                     |ժամանակացույցի մեջ:                            |

|                     |բ. ճիշտ է հրահանգավորում ժամանակի տևողությունը |

|                     |համագործակցային աշխատանքի ժամանակ,             |

|                     |գ. ապահովում է սովորողների խմբային աշխատանքների|

|                     |կատարումը պլանավորված ժամանակահատվածում:       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բացատրել տնային հանձնարարությունը              |

|արդյունք 7           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տնային աշխատանքը ներկայացնում է             |

|                     |աշակերտներին,                                  |

|                     |բ. տնային աշխատանքը հանձնարարելիս հստակ է      |

|                     |բացատրում կատարման պահանջները,                 |

|                     |գ. տնային աշխատանքը հանձնարարվում է մինչև  դասի|

|                     |ավարտը:                                        |

|_____________________________________________________________________|

 

-------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1035-Ն
Հրաման