Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏ ...

 

 

110.1035.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010078

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1035-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(19-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|             ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ»                 |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -031                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել   |

|                     |բառապաշարը հարստացնելու, բառը իր բազմակի       |

|                     |նշանակություններով օգտագործելու                |

|                     |կարողություններ: Սովորողին տալ «բառապաշար»     |

|                     |հասկացության մասին գիտելիքներ, կարողություններ,|

|                     |ինքնուրույն համեմատելու ռուսերենի և  հայերենի  |

|                     |բառապաշարները, խոսքը արտահայտիչ դարձնել,       |

|                     |օգտագործելով դարձվածները: Հմտանալ              |

|                     |մասնագիտական բառապաշարի մեջ, օգտվել            |

|                     |բառարաններից:                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |34 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |հանրակրթությունից ստացած գիտելիքները ռուսաց    |

|                     |լեզվից հիմնական դպրոցի մակարդակով:             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Մեկնաբանել բառը որպես լեզվի հիմնական տարր:     |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում բառի բառապաշարային           |

|                     |նշանակությունը և  նրա տիպերը.                  |

|                     |բ. ընդունում է բառը որպես լեզվի բառապաշարային  |

|                     |և  քերականական միավոր:                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել բառապաշարի հիմնական                  |

|արդյունք 2           |հասկացություններին:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմում բառապաշարի հասկացությունների |

|                     |աշխատանքային բառատետր.                         |

|                     |բ. ճիշտ է օգտագործում բառապաշարի               |

|                     |հասկացությունները ուսումնառության և  հետագա    |

|                     |մասնագիտական գործունեության ընթացքում (հոմանիշ,|

|                     |հականիշ, համանուն, հարանուն, բազմիմաստ, ուղիղ  |

|                     |և  փոխաբերական իմաստ ունեցող բառեր).           |

|                     |գ. ճիշտ է օգտագործում մասնագիտական տերմինները: |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ արդի ռուսաց լեզվի բառապաշարը            |

|արդյունք 3           |ծագումնաբանական, օգտագործման ոլորտի և  ոճային  |

|                     |երանգների առումով:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ռուսաց լեզվի բառապաշարը`|

|                     |ծագումնաբանական, օգտագործման ոլորտի և  ոճային  |

|                     |երանգների առումով.                             |

|                     |բ. տարբերում է չեզոք, գրքային, գիտական, բարձր, |

|                     |բանաստեղծական, գործնական և  պաշտոնական ոճերը:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Մեկնաբանել դարձվածքները գրավոր և  բանավոր      |

|արդյունք 4           |խոսքում:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ռուսերենի դարձվածքները  |

|                     |որպես կայուն բառակապակցություններ.             |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ռուսերենի դարձվածքային  |

|                     |հարստության աղբյուրները (բուն ռուսական, օտար   |

|                     |լեզուներից փոխառված, գրքային).                 |

|                     |գ. մեկնաբանում է տեքստերում հանդիպող հիմնական  |

|                     |դարձվածքները (մեկլեզվյան բառարաններից).        |

|                     |դ. ճիշտ է կողմնորոշվում երկլեզվյան դարձվածքների|

|                     |համարժեքությունը որոշելիս:                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Զարգացնել բառարանագրական ունակությունները:     |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է օգտվում մասնագիտական բառարաններից.   |

|                     |բ. ճիշտ է մեկնաբանում ռուսերեն-հայերեն,        |

|                     |հատկապես մասնագիտական բառարանագրությունը:      |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ»        |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -032                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  ուսանողի ռուսաց լեզվի բառակազմության |

|                     |կարողունակությունները: Ավարտելով այս մոդուլը   |

|                     |ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ օգտագործել ռուսաց|

|                     |լեզվի բառակազմության հնարավորություններն ու    |

|                     |միջոցները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |34 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |բառակազմությունը ՀՌԼԴ 4-09-026 «Ռուսերենի      |

|                     |բառապաշար» մոդուլը:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բառի կազմությունը, յուրաքանչյուր        |

|արդյունք 1           |ձևույթի  դերն ու նշանակությունը:               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում բառի կազմությունը.           |

|                     |բ. գիտի յուրաքանչյուր ձևույթի  դերն ու         |

|                     |նշանակությունը.                                |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում բաղադրյալ բառի              |

|                     |վերլուծություն:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել բառի կազմման եղանակներին ու          |

|արդյունք 2           |միջոցներին:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է տիրապետում ռուսերենի բառակազմության  |

|                     |եղանակներին.                                   |

|                     |բ. գիտի բառակազմության միջոցները:              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել բառի ձևույթային  վերլուծություն:       |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բաժանում բառը ըստ ձևույթների         |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում բառի ձևույթային             |

|                     |վերլուծությունը:                               |

|_____________________________________________________________________|

|      ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»            |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -033                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Զարգացնել ուսանողի մոտ ռուսաց լեզվի ճիշտ       |

|                     |արտասանության կարողություններ` համեմատելով     |

|                     |դրանք հայկական արտասանության                   |

|                     |առանձնահատկությունների հետ:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |20 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները» մոդուլները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տարբերել ռուսերենում հնչյունը և  հնչույթը:     |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ուղղագրության կանոնները կիրառելիս` ճիշտ է   |

|                     |տարբերում հնչույթը հնչյունից.                  |

|                     |բ. բացատրում է հնչույթը որպես լեզվի իմաստազատիչ|

|                     |և  տարբերակիչ դեր կատարող միավոր, որպես        |

|                     |հնչյունային տարբերակների դաս:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ խոսքի հնչյունային միավորները` ֆրազները, |

|արդյունք 2           |տակտերը, հնչյունային բառերը, վանկերը, վանկերի  |

|                     |կազմում գտնվող հնչյունները:                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. գիտի խոսքի հնչյունային միավորները` ֆրազները,|

|                     |տակտերը, հնչյունային բառերը, վանկերը, վանկերի  |

|                     |կազմում գտնվող հնչյունները և  երկհնչյունները.  |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում խոսքի հնչյունային       |

|                     |միավորները` ֆրազները, տակտերը, հնչյունային     |

|                     |բառերը, վանկերը, վանկերի կազմում գտնվող        |

|                     |հնչյունները և  երկհնչյունները.                 |

|                     |գ. տիրապետում է ռուսաց լեզվի վանկատման հիմնական|

|                     |օրենքներին:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ռուսաց լեզվի հնչյունային կառուցվածքը,   |

|արդյունք 3           |կամ ռուսաց լեզվի հնչյունային համակարգը մայրենիի|

|                     |հնչյունային համակարգի համեմատությամբ:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Տարբերում է ռուսաց լեզվի հնչյունային        |

|                     |համակարգը մայրենիի հնչյունային համակարգից.     |

|                     |բ. Գիտի ռուսաց լեզվի հնչույթային համակարգը.    |

|                     |գ. մեկնաբանում է ռուսաց և  հայոց լեզուների     |

|                     |հնչյունների արտասանական բազայի                 |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ռուսաց լեզվի հնչյունափոխության          |

|արդյունք 4           |կանոնները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է օգտագործում ռուսերենի                |

|                     |հնչյունաբանության կանոնները բանավոր և  գրավոր  |

|                     |խոսքում,                                       |

|                     |բ. հստակորեն տարբերակում է հնչյունափոխության   |

|                     |տեսակները և  դեպքերը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ առոգանության և  տրամաբանական, հարցական, |

|արդյունք 5           |հրամայական, բացականչական շեշտերի նշանակությունը|

|                     |բանավոր խոսքում                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է օգտագործում տրամաբանական, հարցական,  |

|                     |հրամայական, բացականչական շեշտերի շեշտերը       |

|                     |բանավոր խոսքում.                               |

|                     |բ. տիրապետում է ռուսերենի ճիշտ առոգանությանը:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ռուսերենի շեշտադրման կանոնների          |

|արդյունք 6           |տարբերությունը հայերենի շեշտադրման կանոնների   |

|                     |համեմատությամբ                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. գիտի ռուսերենի և  հայերենի շեշտի և          |

|                     |շեշտադրման կանոնների առանձնահատկությունները.   |

|                     |բ. հաղթահարում է արտասանական բազայով           |

|                     |պայմանավորված լեզվական տարբերությունները և     |

|                     |ճիշտ է ներկայացնում ռուսերենի շեշտադրման       |

|                     |կանոնների առանձնահատկությունները:              |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -034                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Օգտագործելով ուղղախոսության մասին ձեռք բերած   |

|                     |գիտելիքները` սովորողը կկարողանա ռուսերենով ճիշտ|

|                     |արտահայտել մտքերը բանավոր խոսքում:             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |20 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-033 «Ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն»|

|                     |մոդուլի նյութերը:                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ժամանակակից ռուսերենի գրական            |

|արդյունք 1           |արտասանության կանոնները:                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է օգտագործում ձայնավոր հնչյունների     |

|                     |արտասանությունը ըստ նրանց դիրքի (I նախաշեշտային|

|                     |վանկում, հետշեշտային վանկում, ձայնավորի        |

|                     |արտասանությունը բառասկզբում).                  |

|                     |բ. Ճիշտ է տարբերում խուլ և  շնչեղ բաղաձայնների |

|                     |արտասանությունը ձայնավորներից առաջ:            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել ուղղախոսության կանոնները բանավոր    |

|արդյունք 2           |խոսքում:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տիրապետում է ռուսական գրական ուղղախոսությանը|

|                     |բանավոր խոսքում.                               |

|                     |բ. գիտի օտարամուտ բառերի արտասանությունը       |

|                     |ռուսերենում:                                   |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ      |

|                        ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»                              |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -035                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է` ուսանողին հմտություններ |

|                     |տալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության բնագավառում:    |

|                     |Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը պետք է իմանա և  |

|                     |կարողանա սովորեցնել ռուսաց լեզվի ուղղագրության |

|                     |չորս սկզբունքները` ձևաբանական,  հնչյունաբանական|

|                     |ավանդական, տարբերակային գրաձևերը  և  այլ       |

|                     |ուղղագրական կանոններ:                          |

|                     |Սովորողի մոտ ձևավորել  ռուսաց լեզվի            |

|                     |կետադրության օգտագործման կարողություններ:      |

|                     |Ապահովել ռուսաց լեզվի կետադրության սկզբունքների|

|                     |իմացությունը, պատկերացում կազմել հեղինակային   |

|                     |կետադրության, կետադրական բազմիմաստության մասին:|

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |56 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները» մոդուլները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել ռուսաց լեզվի ուղղագրական 4 հիմնական  |

|արդյունք 1           |սկզբունքներին:                                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում ռուսաց լեզվի ուղղագրական|

|                     |4 հիմնական սկզբունքները.                       |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում ուղղագրական կանոնները գրավոր|

|                     |խոսքում.                                       |

|                     |գ. գիտի ռուսերենում մեծատառի ուղղագրությունը:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել միասին, առանձին, գծիկով գրվող բառերի |

|արդյունք 2           |ուղղագրությանը:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է մեկնաբանում միասին, առանձին, գծիկով  |

|                     |գրվող բառերի ուղղագրության կանոնները.          |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում միասին, առանձին, գծիկով     |

|                     |գրվող բառերի ուղղագրական կանոնները:            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տիրապետել բառերի տողադարձի կանոններին:         |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է տիրապետում տողադարձի վանկաչափական և  |

|                     |ձևույթային  վերլուծությանը.                    |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում բառի վանկաչափական և         |

|                     |ձևույթային  վերլուծություն.                    |

|                     |գ. ճիշտ է մեկնաբանում և  կատարում տողադարձի    |

|                     |կանոնները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Յուրացնել ռուսական կետադրության սկզբունքները:  |

|արդյունք 4           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է յուրացնում ռուսական կետադրության     |

|                     |նշանների հիմնական սկզբունքները.                |

|                     |բ. Ճիշտ է նշում կետադրության օգտագործումը`     |

|                     |որպես խոսքը իմաստային մասերի տարանջատելու      |

|                     |միջոց:                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Օգտագործել անհրաժեշտ կետադրական նշանները:      |

|արդյունք 5           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է պատկերացնում կետադրական բոլոր        |

|                     |նշանների նշանակությունը.                       |

|                     |բ. ճիշտ է օգտագործում կետադրական նշանները պարզ |

|                     |և  բարդ նախադասության մեջ:                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել կետադրական նշանների բազմիմաստությունը:  |

|արդյունք 6           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում կետադրական նշանների     |

|                     |բազմիմաստությունը. միջակետ, գիծ                |

|                     |բ. գրավոր խոսքում Ճիշտ է կողմնորոշվում         |

|                     |բազմիմաստ կետադրական նշանները կիրառելիս.       |

|                     |գ. ճիշտ է տարբերում հեղինակային կետադրության   |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________________________________________________________|

|       ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ»             |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -036                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |ՈՒսանողների մոտ ձևավորել  գոյական անվան        |

|                     |նշանակության, նրա ձևաբանական  հատկանիշների և   |

|                     |շարահյուսական գործառույթների տարբերակման       |

|                     |կարողունակություններ:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |28 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները» մոդուլները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել գոյականի ձևաբանական  հատկանիշները:      |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում գոյականի անփոփոխ             |

|                     |հատկանիշները.  հատուկ/ հասարակ,                |

|                     |շնչավոր/անշունչ, սեռը, հոլովումը.              |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում գոյականի փոփոխական           |

|                     |հատկանիշները. թիվը, հոլովը.                    |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում գոյականի ձևաբանական         |

|                     |վերլուծությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել գոյականի շարահյուսական դերը             |

|արդյունք 2           |նախադասության մեջ:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում գոյականի դերը նախադասության  |

|                     |մեջ որպես գլխավոր անդամ.                       |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում գոյականի դերը նախադասության  |

|                     |մեջ որպես երկրորդական անդամ:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ և  որոշել գոյականի կազմությունը և       |

|արդյունք 3           |ուղղագրությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում գոյականի կազմություն. և      |

|                     |ուղղագրությունը.                               |

|                     |բ. ճիշտ է օգտագործում գոյականի բառակազմության  |

|                     |միջոցները:                                     |

|_____________________________________________________________________|

|        ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ»             |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -037                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  ուսանողի ածականի ձևաբանական  և       |

|                     |շարահյուսական վերլուծության կարողություններ:   |

|                     |Գոյականի և  ածականի քերականական համաձայնեցման  |

|                     |կարողության զարգացում բանավոր և  գրավոր        |

|                     |խոսքում:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |28 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-0231 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ     |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները», ՀՌԼԴ 4-09-036 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Գոյական անուն» մոդուլները:                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել ածականի ձևաբանական  հատկանիշները:       |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում ածականի անփոփոխ հատկանիշները`|

|                     |որակական, հարաբերական և  ստացական.             |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում ածականի փոփոխական            |

|                     |հատկանիշները` համեմատության աստիճանները, լրիվ  |

|                     |և  կրճատ ձևը,  հոլովը, թիվը, սեռը (եզակի թվով).|

|                     |գ. ճիշտ է համաձայնեցնում ածականը գոյականի հետ. |

|                     |դ. ճիշտ է կատարում ածականի ձևաբանական          |

|                     |վերլուծությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել ածականի շարահյուսական դերը նախադասության|

|արդյունք 2           |մեջ                                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում ածականի շարահյուսական դերը   |

|                     |նախադասության մեջ որպես գլխավոր անդամ.         |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում ածականի շարահյուսական դերը   |

|                     |նախադասության մեջ որպես երկրորդական անդամ:     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |իմանալ ածականի կազմությունն ու կազմման         |

|արդյունք 3           |միջոցները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում ածականի կազմություն.         |

|                     |բ. ճիշտ է օգտ. գործում ածականի բառակազմության  |

|                     |միջոցները:                                     |

|_____________________________________________________________________|

|        ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԹՎԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ»             |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -038                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  ուսանողի մոտ թվականի ձևաբանական  և   |

|                     |շարահյուսական վերլուծության կարողություններ:   |

|                     |Գոյականի և  թվականի քերականական համաձայնեցման  |

|                     |կարողության զարգացում ուսանողի բանավոր և       |

|                     |գրավոր խոսքում: Զարգացնել ուսանողների թվական   |

|                     |անվան ուղղագրության կարողունակությունները      |

|                     |բանավոր և  գրավոր խոսքում վարժությունների      |

|                     |միջոցով:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |28 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները», ՀՌԼԴ 4-09-036 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Գոյական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-037 «Ձևաբանություն.  |

|                     |Ածական անուն» մոդուլները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել թվականի ձևաբանական  հատկանիշները:       |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում թվականի անփոփոխ հատկանիշները.|

|                     |բ. ճիշտ է որոշում թվականի փոփոխական            |

|                     |հատկանիշները` հոլովը, թիվը (եթե կա), սեռը (եթե |

|                     |կա).                                           |

|                     |գ. ճիշտ է համաձայնեցնում դասական և  որոշ       |

|                     |քանակական (1,2) թվականները գոյականի հետ.       |

|                     |դ. ճիշտ է կատարում թվականի ձևաբանական          |

|                     |վերլուծություն:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել թվականի շարահյուսական դերը նախադասության|

|արդյունք 2           |մեջ:                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում թվականի շարահյուսական դերը   |

|                     |նախադասության մեջ որպես գլխավոր անդամ.         |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում թվականի շարահյուսական դերը   |

|                     |նախադասության մեջ որպես երկրորդական անդամ:     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ թվականի կազմությունն և  կազմման         |

|արդյունք 3           |միջոցները:                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում թվականի կազմությունն ու      |

|                     |ուղղագրությունը.                               |

|                     |բ. գիտի թվականի բառակազմական միջոցները:        |

|_____________________________________________________________________|

|          ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԴԵՐԱՆՈՒՆ»               |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -039                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  դերանվան շարահյուսական և  ձևաբանական |

|                     |վերլուծության կարողություններ: Դերանվան        |

|                     |օգտագործումը գրավոր և  բանավոր խոսքում:        |

|                     |Նախադասության մեջ համապատասխան խոսքի մասերը    |

|                     |դերանունով փոխարինելու կարողություն:           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |28 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-0-32 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության         |

|                     |սկզբունքները», ՀՌԼԴ 4-09-036 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Գոյական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-037 «Ձևաբանություն.  |

|                     |Ածական անուն» մոդուլները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել դերանվան ձևաբանական  հատկանիշները:      |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում դերանվան                     |

|                     |անփոփոխ հատկանիշները.                          |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում դերանվան փոփոխական           |

|                     |հատկանիշները.                                  |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում դերանվան համաձայնեցումը     |

|                     |գոյականի հետ.                                  |

|                     |դ. ճիշտ է կատարում ձևաբանական  վերլուծությունը:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել դերանվան շարահյուսական դերը             |

|արդյունք 2           |նախադասության մեջ:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում դերանվան շարահյուսական դերը  |

|                     |նախադասության մեջ որպես գլխավոր անդամ          |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում դերանվան շարահյուսական դերը  |

|                     |նախադասության մեջ որպես երկրորդական անդամ:     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ և  որոշել դերանվան կազմությունը և       |

|արդյունք 3           |ուղղագրությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում դերանվան կազմությունն ու     |

|                     |ուղղագրությունը.                               |

|                     |բ. ճիշտ է օգտագործում դերանվան բառակազմության  |

|                     |միջոցները:                                     |

|_____________________________________________________________________|

|            ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԲԱՅ»                  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -040                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ձևավորել  բայի շարահյուսական և  ձևաբանական     |

|                     |վերլուծության, համապատասխան եղանակով,          |

|                     |ժամանակով, դեմքով, թվով, բայի փոփոխությունների |

|                     |օգտագործումը աշակերտներին սովորեցնելու         |

|                     |կարողություններ:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |52 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները», ՀՌԼԴ 4-09-036 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Գոյական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-037 «Ձևաբանություն.  |

|                     |Ածական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-039 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Դերանուն» մոդուլները:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել բայի ձևաբանական  հատկանիշները:          |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում բայի անփոփոխ հատկանիշները.   |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում բայի փոփոխական հատկանիշները` |

|                     |եղանակը, թիվը, ժամանակը, դեմքը. սեռը (արական,  |

|                     |իգական, չեզոք), փոխադարձ գործողության          |

|                     |նշանակությունը.                                |

|                     |գ. ճիշտ է որոշում բայի անորոշ ձևը.             |

|                     |դ. գիտի բայի երկու հիմքերը.                    |

|                     |ե. ճիշտ է կատարում բայի ձևաբանական             |

|                     |վերլուծությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել բայի շարահյուսական դերը նախադասության   |

|արդյունք 2           |մեջ:                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում բայի դերը նախադասության մեջ  |

|                     |որպես գլխավոր անդամ (դիմավոր բայերը).          |

|                     |բ. Ճիշտ է որոշում բայի դերը նախադասության մեջ  |

|                     |որպես երկրորդական անդամ (անորոշ բայը):         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բայի կազմության միջոցները և             |

|արդյունք 3           |ուղղագրությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում բայի կազմությունը և          |

|                     |ուղղագրությունը.                               |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում բայի բառակազմական միջոցները:|

|_____________________________________________________________________|

|           ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԴԵՐԲԱՅ»                |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -041                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |ՈՒսանողի մոտ ձևավորել  դերբայի շարահյուսական և |

|                     |ձևաբանական  վերլուծության կարողություններ,     |

|                     |դերբայի օգտագործումը գրավոր և  բանավոր խոսքում`|

|                     |համաձայնեցնելով գոյականի հետ:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |42 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները», ՀՌԼԴ 4-09-036 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Գոյական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-037 «Ձևաբանություն.  |

|                     |Ածական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-039 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Դերանուն», ՀՌԼԴ 4-09-040 «Ձևաբանություն.  Բայ» |

|                     |մոդուլները:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել դերբայի ձևաբանական  հատկանիշները:       |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում դերբայի անփոփոխ հատկանիշները.|

|                     |ներգործական և  կրավորական սեռը, ժամանակը,      |

|                     |կատարյալ և  անկատար կերպերը.                   |

|                     |բ. ճիշտ է որոշում դերբայի փոփոխական            |

|                     |հատկանիշները. լրիվ և  կրճատ ձևերը,  հոլովը,    |

|                     |թիվը, սեռը.                                    |

|                     |գ. ճիշտ է համաձայնեցնում դերբայը գոյականի հետ. |

|                     |դ. ճիշտ է կատարում դերբայի ձևաբանական          |

|                     |վերլուծություն.                                |

|                     |ե. ճիշտ է կատարում բայի ձևաբանական             |

|                     |վերլուծություն:                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել դերբայի շարահյուսական դերը նախադասության|

|արդյունք 2           |մեջ:                                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. Ճիշտ է որոշում դերբայի շարահյուսական դերը   |

|                     |նախադասության մեջ որպես գլխավոր անդամ.         |

|                     |բ. Ճիշտ է որոշում դերբայի շարահյուսական դերը   |

|                     |որպես նախադասության երկրորդական անդամ.         |

|                     |գ. ճիշտ է կազմում և  կետադրում դերբայական      |

|                     |դարձվածը:                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել դերբայի կազմությունը և  ուղղագրությունը:|

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում դերբայի կազմությունը և       |

|                     |ուղղագրությունը.                               |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում դերբայի բառակազմության      |

|                     |միջոցները,.                                    |

|                     |գ. ճիշտ է ընկալում դերբայի ե՛ւ բայական ե՛ւ     |

|                     |ածական հատկանիշները:                           |

|_____________________________________________________________________|

|     ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱԿԲԱՅԱԿԱՆ ԴԵՐԲԱՅ»           |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -042                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Ապագա ուսուցիչների մոտ ձևավորել  մակբայական    |

|                     |դերբայի դասավանդման կարողություններ, որպես     |

|                     |բայական հատուկ ձև`  լրացուցիչ գործունեության   |

|                     |նշանակությունով:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |42 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները», ՀՌԼԴ 4-09-036 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Գոյական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-037 «Ձևաբանություն.  |

|                     |Ածական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-039 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Դերանուն», ՀՌԼԴ 4-09-040 «Ձևաբանություն.       |

|                     |Բայ», մոդուլները:                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել մակբայական դերբայի ձևաբանական           |

|արդյունք 1           |հատկանիշները:                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում մակբայական դերբայի      |

|                     |անփոփոխ հատկանիշները, անփոփոխ ձևը,             |

|                     |կատարյալ/անկատար կերպերը, անցողականությունը.   |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում մակբայական դերբայի          |

|                     |ձևաբանական  վերլուծությունը:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել մակբայական դերբայի շարահյուսական դերը   |

|արդյունք 2           |նախադասության մեջ:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում մակբայական դերբայի           |

|                     |շարահյուսական դերը նախադասության մեջ որպես     |

|                     |երկրորդական անդամ.                             |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում և  կետադրում մակբայական      |

|                     |դերբայով դարձվածքը:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել մակբայական դերբայի կազմությունը և       |

|արդյունք 3           |ուղղագրությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում մակբայական դերբայի           |

|                     |կազմությունը և  ուղղագրությունը.               |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում մակբայական դերբայի          |

|                     |բառակազմության միջոցները:                      |

|_____________________________________________________________________|

|           ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱԿԲԱՅ»                |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՌԼԴ 04 -09 -043                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Սովորողի մոտ ձևավորել  մակբայի հատկանիշների    |

|                     |օգտագործման կարողություններ:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |34 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրող ուսանողը պետք է իմանա|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-031 «Ռուսերենի բառապաշար», ՀՌԼԴ      |

|                     |4-09-032 «Ռուսաց լեզվի բառակազմության          |

|                     |սկզբունքները», ՀՌԼԴ 4-09-036 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Գոյական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-037 «Ձևաբանություն.  |

|                     |Ածական անուն», ՀՌԼԴ 4-09-039 «Ձևաբանություն.   |

|                     |Դերանուն», ՀՌԼԴ 4-09-040 «Ձևաբանություն.  Բայ»,|

|                     |ՀՌԼԴ 4-09-042 «Ձևաբանություն.  Մակբայական      |

|                     |դերբայ» մոդուլները:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր   |

|կարգը                |արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների|

|                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:                |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել մակբայի ձևաբանական  հատկանիշները:       |

|արդյունք 1           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում մակբայական դերբայի      |

|                     |անփոփոխ հատկանիշները, անփոփոխ ձևը,             |

|                     |կատարյալ/անկատար կերպերը, անցողականությունը.   |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում մակբայական դերբայի          |

|                     |ձևաբանական  վերլուծությունը:                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել մակբայական դերբայի շարահյուսական դերը   |

|արդյունք 2           |նախադասության մեջ:                             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում մակբայական դերբայի           |

|                     |շարահյուսական դերը նախադասության մեջ որպես     |

|                     |երկրորդական անդամ.                             |

|                     |բ. ճիշտ է կազմում և  կետադրում մակբայական      |

|                     |դերբայով դարձվածքը:                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Որոշել մակբայական դերբայի կազմությունը և       |

|արդյունք 3           |ուղղագրությունը:                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է որոշում մակբայական դերբայի           |

|                     |կազմությունը և  ուղղագրությունը.               |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում մակբայական դերբայի          |

|                     |բառակազմության միջոցները:                      |

|_____________________________________________________________________|

 

-------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1035-Ն
Հրաման