Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇ ...

 

 

110.0271.190511

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «19»        05            2011 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11011233

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

1 ապրիլի 2011 թվականի N 271-Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(6-րդ մաս)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

(6-րդ մաս)

 

28. ՈՒսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական ապահովվածության պահանջները

 

Բակալավրի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը պետք է տնօրինի նյութատեխնիկական բազայով, որն ապահովում է բուհի ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր տիպերի լաբորատոր, գործնական պարապմունքների անցկացումը, ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքները և համապատասխանում է սանիտարական և հակահրդեհային նորմերին ու կանոններին:

 

29. Պրակտիկայի կազմակերպման պահանջները

 

Արտադրա-տեխնոլոգիական պրակտիկան անց է կացվում մասնագիտության պրոֆիլի կողմնակի կազմակերպություններում (հիմնարկներում, կազմակերպություններում) կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատության թողարկող ամբիոններում և գիտական լաբորատորիաներում: Պրակտիկաների բովանդակությունը որոշվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության թողարկող ամբիոնների կողմից, հաշվի առնելով այն ստորաբաժանումների (արտադրամաս, բաժին, լաբորատորիա, գիտական խումբ և այլն) հետաքրքրություններն ու հնարավորությունները, որոնցում այն անց է կացվում և ռեգլամենտավորվում է համապատասխան ծրագրով:

Արտադրա-տեխնոլոգիական պրակտիկայի նպատակը տեսական ուսուցման գործընթացում ստացած գիտելիքների և ունակությունների ամրապնդումն է: Արտադրա-տեխնոլոգիական պրակտիկայի ժամանակ ուսանողը պետք է

1) ուսումնասիրի`

ա. ստորաբաժանման գործունեության կազմակերպումն ու կառավարումը;

բ. արտադրվող, մշակվող կամ կիրառվող տեխնիկայի հարցերը, արտադրանքի իրացման կամ ծառայությունների մատուցման ձևերն ու մեթոդները;

գ. գործող չափորոշիչները, տեխնիկական պայմանները, պաշտոնավարական պարտականությունները, տեխնիկական և տնտեսական փաստաթղթերի ձևակերպման դրույթներն ու ցուցումները;

դ. ստորաբաժանումում եղած հիմնական և շրջանառու միջոցների, հետազոտական սարքավորումների, չափիչ սարքերի կամ տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման կանոնները, ինչպես նաև նրանց սպասարկումը;

ե. կենսագործունեության անվտանգության ապահովման, և բնապահպանական մաքրության հարցերը;

2) յուրացնի`

ա. ուսումնասիրվող հիմնական և շրջանառու միջոցների տեխնիկա-տնտեսական մակարդակի վերլուծության մեթոդները, որոշելու համար նրանց համապատասխանությունը գործող տեխնիկական պայմաններին և չափորոշիչներին;

բ. տնտեսական վերլուծության մեթոդները, տնտեսակառավարչական գործունեության բնութագրերի հսկումը և ուսումնասիրությունը;

գ. համակարգչային մոդելավորման և մասնագիտական գործունեության օբյեկտների նախագծման առանձին ծրագրային փաթեթներ;

դ. մասնագիտական պատրաստման ուղղությամբ պարբերական, ռեֆերատիվ և տեղեկատվական հրատարակումներից օգտվելու կարգը:

 

Պրակտիկայի արդյունքների ատեստավորումը անց է կացվում, սահմանված պահանջներին համապատասխան ձևակերպված, գրավոր հաշվետվության և կազմակերպության կողմից պրակտիկայի ղեկավարի կարծիքի հիման վրա: Ատեստացիայի արդյունքներով նշանակվում է գնահատական (գերազանց, լավ, բավարար):

 

VII. (080600) «ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂՈՒՄ)» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

30. Շրջանավարտը պետք է կարողանա լուծել սույն պետական կրթական չափորոշիչի թ. 2 կետում նշված որակավորմանը համապատասխանող խնդիրները:

Բակալավրը պետք է.

1) Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական գիտելիքների բնագավառում`

ա. իմանա ՀՀ սահմանադրությունը և իր բնագավառի օրենքները,

բ. ազատ տիրապետի մասնագիտական հայոց լեզվին (գրավոր և բանավոր) և հաղորդակցվի երկու օտար լեզուներով,

գ. ունենա պատկերացում առողջ կենսակերպի մասին, տիրապետի ֆիզիկական կատարելագործման ունակություններին և հմտություններին,

դ. իմանա հայ ժողովրդի պատմությունը և արդի քաղաքագիտական զարգացումները,

ե. ծանոթ լինի համաշխարհային մշակույթին, տիրապետի վարվելաձևի կուլտուրային, իմանա դրա էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են մարդու և հասարակության, մարդու և շրջակա միջավայրի հարաբերությունները,

զ. գիտենա հոգեբանության և մանկավարժության տարրերը,

է. ծանոթ լինի ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղություններին, գիտենա վերացականի հասկացությունները, մատերիայի կազմակերպման ձևերը, հետևի սոցիալական գլոբալ զարգացումներին,

ը. գիտենա տնտեսագիտության տեսության հիմնադրույթները, մակրո- և միկրոտնտեսության օրենքները, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունները:

 

2) Բնագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում`

ա. ծանոթ լինի ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքներին և հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրներին,

բ. տիրապետի մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններին, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներին, մաթեմատիկական, մոդելավորման եղանակներին,

գ. տիրապետի ինֆորմացիայի հավաքման պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդներին և կարողանա օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ:

 

3) Մասնագիտական գործունեության բնագավառում`

պետք է տիրապետի հմտությունների, որոնք անհրաժեշտ են սույն կրթական չափորոշիչում նշված տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի բնագավառում բակալավրի մասնագիտական բնութագրին համապատասխան խնդիրները լուծելու համար:

Ճարտարագիտության բակալավրը պետք է`

ա. ընդունի իր մասնագիտական գործունեությանը վերաբերող որոշումները, կարգադրությունները, մեթոդական և նորմատիվ ակտերը,

բ. տիրապետի գործող ստանդարտներին և կատարի տեխնիկական պահանջները, ինչպես նաև փորձարկման ծրագրերը,

գ. ապահովի կազմակերպությունների արդյունավետ կառավարումը, տիրապետի և ըստ գործի կիրառի տնտեսագիտության և աշխատանքի կազմակերպման հիմունքները,

դ. իմանա հիմնական լաբորատոր սարքերը և նրանց աշխատանքի սկզբունքները,

ե. օգտագործի հաշվողական տեխնիկայի, կապի և հեռահաղորդակցության միջոցները,

զ. տիրապետի աշխատանքային օրենսդրության հիմունքները,

է. իրականացնի աշխատանքի պաշտպանության կանոնները և նորմատիվները,

 

4) Շրջանավարտի հատուկ պատրաստմանը ներկայացվող կոնկրետ պահանջները հաստատվում են բուհի կողմից` հաշվի առնելով ռեգիոնի յուրահատկություններն ու կրթական ծրագրի առանձնահատկությունները և իմանա`

ա. տնտեսագիտության զարգացման ժամանակակից միտումները և նրանց կիրառման ուղիները գիտա-հետազոտական, նախագծա-կոնստրուկտորական, արտադրա-տեխնոլոգիական և կազմակերպա-կառավարչական գործունեությունում;

բ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների նախագծման և մշակման չափորոշիչները, մեթոդական և նորմատիվային նյութերը;

գ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների և նրանց բաղադրամասերի գործման հետ կապված տնտեսական գործընթացների վերլուծության, հետազոտման և մոդելավորման մեթոդները;

դ. մասնագիտական գործունեության գործընթացների կազմակերպման մոդելները, մեթոդներն ու ձևերը;

ե. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների ինֆորմացիոն անվտանգության ապահովման մեթոդներն ու միջոցները;

զ. ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության կարգը, մեթոդներն ու միջոցները;

է. աշխատանքի կազմակերպման, արտադրության և գիտական հետազոտությունների կազմակերպման տնտեսագիտա-կազմակերպչական և իրավական հիմունքները;

ը. աշխատանքի պաշտպանության և կենսագործունեության անվտանգության կանոններն ու նորմերը;

 

5) Շրջանավարտը պետք է կարողանա կիրառել`

ա. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների պահանջների և նկարագրությունների մշակման մեթոդներն ու ձևերը;

բ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները;

դ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների թեստավորման և փորձարկումների մեթոդներն ու միջոցները;

ե. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների և նրանց բաղադրամասերի վերլուծության և մոդելավորման մեթոդներն ու միջոցները;

զ. ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և գործիքային միջոցները` իր մասնագիտական գործունեության տարբեր խնդիրների լուծման համար;

է. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման գործընթացի կազմակերպման և կառավարման մեթոդները:

 

31. Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման պահանջները

 

1) Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման ընդհանուր պահանջները

 

Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորումն իր մեջ ընդգրկում է ավարտական որակավորման աշխատանքի պաշտպանություն և ամփոփիչ քննություն:

Ամփոփիչ ատեստավորումը նախատեսված է սույն պետական կրթական չափորոշիչով սահմանված մասնագիտական խնդիրների կատարմանը բակալավրի տեսական և գործնական պատրաստվածության որոշման համար:

Ավարտողի ամփոփիչ ատեստավորման կազմի մեջ մտնող ատեստացիոն փորձարկումները պետք է լիովին համապատասխանեն նրա ուսումնառության ընթացքում յուրացրած բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագրին:

 

2) Բակալավրի ավարտական որակավորման աշխատանքի պահանջները

 

Բակալավրի ավարտական աշխատանքը իրենից պետք է ներկայացնի տեսական կամ փորձարարական հետազոտություն, կապված (080600) «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)» մասնագիտությամբ պատրաստման առանձնահատկություններով որոշվող առանձին, մասնավոր խնդիրների լուծման հետ:

Ավարտական աշխատանքի բովանդակության, ծավալի և կառուցվածքի պահանջները որոշվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված, բարձրագույն ուսումնական հաստատության ավարտողի ամփոփիչ ատեստացիայի Դրույթների, (080600) «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)» մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչի հիման վրա:

Որակավորման աշխատանքի կատարմանը հատկացվող ժամանակը կազմում է ոչ պակաս քան 6 շաբաթ:

 

3) Բակալավրի ամփոփիչ քննության պահանջները

 

(080600) «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)» մասնագիտությամբ ամփոփիչ քննության անցկացման կարգը և ծրագիրը որոշվում են բուհի կողմից մշակված մեթոդական երաշխավորությունների և համապատասխան օրինակելի ծրագրի, ինչպես նաև` բարձրագույն ուսումնական հաստատության շրջանավարտի ամփոփիչ ատեստավորման դրույթների և սույն պետական կրթական չափորոշչի հիման վրա:

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

    ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` (ԴԱՍԻՉ)`       ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

                                    ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (Մեքենաշինության ՃՅՈՒՂՈՒՄ)

                                    (080600)

    ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ`         ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`  4 ՏԱՐԻ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

 

.______________________________________________________________________

|N|Կի- |Տեսա- |Շաբա-|Ֆիզ-  |Շաբաթական|Լսա- |Ինք- |Գու-|Կրեդիտների     |

| |սամ-|կան   |թական|կուլտ.|անհատական|րանա-|նու- |մա- |թիվը           |

| |յակ |ուսուց|լսա- |շաբաթ.|պարապ-   |յին  |րույն|րա- |               |

| |    |ման   |րան. |ժամ.  |մունքի   |ժամե-|ժամե-|յին |               |

| |    |շաբաթ-|ժամ. |թիվ   |ժամերի   |րի   |րի   |ժա- |               |

| |    |ների  |թիվ  |      |թիվը     |թիվը |թիվը |մերի|               |

| |    |թիվ   |     |      |_________|     |     |թիվը|               |

| |    |      |     |      |դաս.|առ. |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |հետ |դա- |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |    |սախ.|     |     |    |               |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|1|  I |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|2| II |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|3|III |  16  |  28 |  4   | 3  | 12 | 420 | 480 | 900|  28+2(2կա)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|4| IV |  16  |  28 |  4   | 3  | 13 | 420 | 480 | 900|  28+2(2կա)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|5| V  |  16  |  26 |  4   | 3  | 13 | 390 | 480 | 840|  26+2(1կն)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|6| VI |  15  |  26 |  4   | 3  | 17 | 390 | 570 | 960|26+2(1կն)+4(պր)|

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|7|VII |  16  |  24 |  -   | 3  | 16 | 360 | 570 | 930| 24+3(1կն+1կա)+|

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 4(պր)         |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|8|VIII|  8   |  24 |  -   | 4  | 40 | 180 | 690 | 870| 12+4(մպք)+    |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 12(աապ)+1կա   |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

| |    | 119  |     |      |    |    | 3060| 4140|7200| 204+12+8+4+   |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 12=240        |

.______________________________________________________________________

 

._______ ______________________________.

|N|Կի- | |Քննաշր-|Պրակտի-|Արձա- |Ընդհա-|

| |սամ-| |ջանի   |կաների |կուրդի|նուր  |

| |յակ | |շաբաթ- |շաբաթ- |շաբաթ-|շաբաթ-|

| |    | |ների   |ների   |ների  |ների  |

| |    | |թիվ    |թիվ    |թիվ   |թիվ   |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|1|  I | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|2| II | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|3|III | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|4| IV | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|5| V  | |   3   |   -   |  4   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|6| VI | |   3   |   3   |  8   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|7|VII | |   4   |   3   |  3   |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|8|VIII| | 2+6 * |       |  10  |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

| |    | |  34   |   6   |  49  | 208  |

| |    | |       |       |      |      |

._______ ______________________________.

 

* 6 շաբաթ ավարտական աշխատանքի համար

 

.__________________________________________________________________________

|ԴԱՍԻՉ|ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ      |ԿԻ- |  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ  |ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ          |

|     |ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ     |ՍԱՄ-|                        |ԴԱՍԱԲԱՇԽՈՒՄԸ       |

|     |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ        |ՅԱԿ |                        |ԸՍՏ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ   |

|     |                 |    |    .___________________|___________________|

|     |                 |    |    | ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ         |   I     |   II    |

|     |                 |    |    |___________________|_________|_________|

|     |                 |    |    |  Դ |  Գ |  Լ |  Ի | 1  | 2  | 3  | 4  |

|     |                 |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|     |                 |    |    |    |    |    |    |15x |15x |15x |15x |

|     |                 |    |    |    |    |    |    |30  |30  |28  |28  |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|  1  |       2         |  3 | 4  | 5  | 6  |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 |

|_____|___________________________________________________________________|

|01.00|  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ        |

|     |                         ԿՐԹԱԲԼՈԿ                                  |

|_____|___________________________________________________________________|

|01.01|Հայոց պատմություն| 1,2| 120| 45 | 15 |    | 60 | 200| 110|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.02|Հայոց լեզու և    | 3,4| 120|    | 60 |    | 60 |    |    | 020| 020|

|     |հայ գրականություն|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.03|Ռուսաց լեզու     | 1,2| 120|    | 60 |    | 60 | 020| 020|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.04|Օտար լեզու       | 1,2| 300|    | 150|    | 150| 060| 040|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.05|Փիլիսոփայություն,|  3 | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    | 220|    |

|     |սոցիոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.06|Իրավագիտություն  |  4 | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    | 200|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.07|Քաղաքագիտություն |  5 | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.08|Տնտեսագիտություն-| 1,2| 240| 90 | 30 |    | 120| 410| 210|    |    |

|     |1,2              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.09|Ֆիզիկական        | 1-6|/360|    |/360|    |    |    |    |/040|/040|

|     |կուլտուրա        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.10|Տնտեսագիտական    | 1  | 60 | 30 |    |    | 30 | 200|    |    |    |

|     |ուսմունքների     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |պատմություն      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1200| 255| 345|    | 600| 870| 380| 260| 220|

|_____|___________________________________________________________________|

|02.00|  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ      |

|     |                                                                   |

|_____|___________________________________________________________________|

|02.01|Մաթեմատիկա       |1,2,| 540| 135| 135|    | 270| 330| 330| 330|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.02|Ֆիզիկա           |1,2 | 180| 60 | 15 | 15 | 90 | 210| 201|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.03|Քիմիա            | 2  | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    | 201|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.04|Ինֆորմատիկա      |1,2,| 360| 45 | 15 | 105| 195| 211| 103| 003|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.05|Բնապահպանություն | 5  | 120| 45 | 15 |    | 60 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1290| 315| 180| 135| 660| 751| 835| 333|    |

|_____|___________________________________________________________________|

|03.00|        ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ             |

|_____|___________________________________________________________________|

|03.01|Համակարգչային    | 2,3| 120|    | 60 |    | 60 |    | 020| 020|    |

|     |գրաֆիկա          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.02|Կենսագոր. անվտանգ| 7  | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.03|Քաղաքաց.պաշտպ.և  | 8  | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    |    |

|     |ԱԻՀ              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.04|Էլեկտրատեխնիկա-1 |    | 150| 45 | 15 | 15 | 75 |    |    |    | 311|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.05|Կիրառական        | 3  | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    | 220|    |

|     |մեխանիկա-1       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.06|Նյութագիտություն | 3  | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    | 301|    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.07|Չափագիտ.ստանդ.և  | 4  | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    |    | 301|

|     |սերտիֆ.          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    | 780| 225| 105| 60 | 390|    | 020| 541| 612|

|_____|___________________________________________________________________|

|04.00|         ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                 |

|_____|___________________________________________________________________|

|04.01|Միկրոտնտեսա-     | 3  | 120| 30 | 15 |    | 75 |    |    | 210|    |

|     |գիտություն       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.02|Ինֆորմատիկա- 5   |  4 | 90 |    |    | 45 | 45 |    |    |    | 003|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.03|Վիճակագրություն  |  4 | 150| 30 | 30 |    | 90 |    |    |    | 220|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.04|Մենեջմենտ        |  4 | 120| 30 | 15 |    | 75 |    |    |    | 210|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.05|Հաշվապահական     |  5 | 150| 45 | 30 |    | 75 |    |    |    |    |

|     |հաշվառում        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.06|Տնտ.գործուն.     | 6  |120 | 30 | 30 |    | 60 |    |    |    |    |

|     |վերլուծությ.     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.07|Տնտեսա-մաթեմ. մեթ| 6  | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    |    |    |

|     |և  մոդ.-1        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.07|Տնտեսա-մաթեմ. մեթ| 7  | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    |    |    |

|     |և  մոդ.-2        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.08|Կազմակերպության  | 7  | 90 | 30 | 15 |    | 45 |    |    |    |    |

|     |ֆինանսներ        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.09|Հարկեր և         | 8  | 60 | 15 | 15 |    | 30 |    |    |    |    |

|     |հարկավորում      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.10|Ներդրումների և   | 7  | 90 | 30 | 15 |    | 45 |    |    |    |    |

|     |նորամ. կառ.      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1230| 300| 225| 45 | 660|    |    | 210| 433|

|_____|___________________________________________________________________|

|05.00|             ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                    |

|_____|___________________________________________________________________|

|05.01|Մասնագիտության   | 2  | 30 | 15 |    |    | 15 |    |100 |    |    |

|     |ներածություն     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.02|Մեքենաշ. ձեռնարկ.| 4  | 90 | 30 | 15 |    | 45 |    |    |    | 210|

|     |տնտեսագիտ.-1     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.02|Մեքենաշ. ձեռնարկ.| 5  | 180| 30 | 30 |    | 120|    |    |    |    |

|     |տնտեսագիտ.-2     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.03|Կազմակերպության  | 4  | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    | 200|

|     |տեսություն       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.04|Մեք. ձեռն.աշխ.   | 5  | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    |    |    |

|     |տնտես. և  կազմ.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.05|Մեքենաշին.       | 5  | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    |    |    |

|     |արտադր. կազմ.-1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.05|Մեքենաշին.       | 6  | 180| 30 | 30 |    | 120|    |    |    |    |

|     |արտադր. կազմ.-2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.06|Մեքեն. արտ.      | 7  | 150| 30 | 30 |    |  90|    |    |    |    |

|     |օպերատիվ կառ.    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.07|Մետաղահ. հաստոց. | 5  | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |և  գործ          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.08|Մեքենաշ.արտադր.  | 6  | 120| 30 | 15 | 15 | 60 |    |    |    |    |

|     |տեխնոլ - 1       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.08|Մեքենաշ.արտադր.  | 7  | 180| 30 | 15 | 15 | 120|    |    |    |    |

|     |տեխնոլ - 2       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.09|Մեքենաշ.արտադր.  | 6  | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |ավտոմատ.         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.10|Գնագոյացում      | 6  | 90 | 30 | 15 |    | 45 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.11|Մարքեթինգ        | 6  | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.12|Մեքենաշ. կազմակ. | 8  | 60 | 15 | 15 |    | 30 |    |    |    |    |

|     |պլանավ.          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.13|Ռազմավարական     | 7  | 90 | 30 | 15 |    | 45 |    |    |    |    |

|     |կառավարում       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.14|Մեքենաշ. կազմակ. | 8  | 90 | 15 | 15 |    | 60 |    |    |    |    |

|     |նախագծում        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.15|Ընտրովի          | 8  | 60 | 15 | 15 |    | 30 |    |    |    |    |

|     |դասընթաց-1       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |- Լոգիստիկա      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |- Ծախսերի        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |կառավարում       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |- Անձնակազմի     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |կառավարում       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.16|Ընտրովի          |  8 | 60 | 15 | 15 |    | 30 |    |    |    |    |

|     |դասընթաց-2       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |-Ապահովագրություն|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |- Արտաքին տնտես. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |կապեր            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |- Ձեռնարկա-      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տիրություն       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1980| 495| 315| 60 |1110|    | 100|    | 410|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |6480|1590|1170| 300|3420| 30 | 30 | 28 | 28 |

.__________________________________________________________________________

 

.______ _______________________________________________.

|ԴԱՍԻՉ| |ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ          | ԿՆ | ԿԱ | ՔՆ | ՍՏ |ԿՐԵԴԻՏ|

|     | |ԴԱՍԱԲԱՇԽՈՒՄԸ       |    |    |    |    |      |

|     | |ԸՍՏ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ   |    |    |    |    |      |

|     | |___________________|    |    |    |    |      |

|     | |   III   |   IV    |    |    |    |    |      |

|     | |_________|_________|    |    |    |    |      |

|     | | 5  | 6  | 7  | 8  |    |    |    |    |      |

|     | |____|____|____|____|    |    |    |    |      |

|     | |15x |15x |15x | 8x |    |    |    |    |      |

|     | |26  |26  |24  |24  |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|  1  | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21  |

|_____| |______________________________________________|

|01.00| |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  |

|     | |          ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ               |

|_____| |______________________________________________|

|01.01| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2 |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.02| |    |    |    |    |    |    |    | 3,4|  2+2 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.03| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2 |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.04| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  6+4 |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.05| |    |    |    |    |    |    | 3  |    |   4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.06| |    |    |    |    |    |    |    |  4 |   2  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.07| | 200|    |    |    |    |    |    |  5 |   2  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.08| |    |    |    |    |    |    | 1,2|    |  5+3 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.09| |/040|/040|/040|/040|    |    |    | 1-6|   -  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|01.10| |    |    |    |    |    |    |    |  1 |   2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | | 200|    |    |    |    |    | 3  | 17 |  40  |

|_____| |______________________________________________|

|02.00| |   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ      |

|     | |         ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                |

|_____| |______________________________________________|

|02.01| |    |    |    |    |    |    |1,2,|    |6+6+6 |

|     | |    |    |    |    |    |    | 3  |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|02.02| |    |    |    |    |    |    | 1,2|    |  3+3 |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|02.03| |    |    |    |    |    |    |    |  2 |  3   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|02.04| |    |    |    |    |    | 3  |1,2 |  3 |4+4+3+|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |  1   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|02.05| | 310|    |    |    |    |    |  5 |    |  4   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | | 310|    |    |    |    | 1  |  8 |  2 | 42+1 |

|_____| |______________________________________________|

|03.00| |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ|

|_____| |______________________________________________|

|03.01| |    |    |    |    |    |    |    | 2,3|  2+2 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|03.02| |    |    | 201|    |    |    |    |  7 |   3  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|03.03| |    |    |    | 400|    |    |    |  8 |   2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|03.04| |    |    |    |    |    |    |  4 |    |   5  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|03.05| |    |    |    |    |    |    |  3 |    |   4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|03.06| |    |    |    |    |    |    |  3 |    |   4  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|03.07| |    |    |    |    |    |    |  4 |    |   4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    | 201| 400|    |    |  4 |  4 |  26  |

|_____| |______________________________________________|

|04.00| | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ    |

|_____| |______________________________________________|

|04.01| |    |    |    |    |    | 3  | 3  |    | 3+1  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.02| |    |    |    |    |    |    |    |  4 |  3   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.03| |    |    |    |    |    | 4  | 4  |    | 4+1  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.04| |    |    |    |    |    | 4  | 4  |    | 3+1  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.05| | 320|    |    |    |    |    | 5  |    |  5   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.06| |    | 220|    |    |    |    | 6  |    |  4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.07| |    | 220|    |    |    |    | 6  |    |  4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.07| |    |    | 220|    |    |    | 7  |    |  4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.08| |    |    | 210|    |    |    | 7  |    |  3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.09| |    |    |    | 220|    |    |  8 |    |  2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|04.10| |    |    | 210|    |    |    |  7 |    |  3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |320 | 440| 640| 220|    |  4 | 10 |  1 | 38+3 |

|_____| |______________________________________________|

|05.00| |      ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ      |

|_____| |______________________________________________|

|05.01| |    |    |    |    |    |    |    |  2 |   1  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.02| |    |    |    |    |    |    |    |  4 |   3  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.02| | 220|    |    |    |  5 |    |  5 |    |  4+2 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.03| |    |    |    |    |    |    |    |  4 |   2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.04| | 220|    |    |    |    |    |  5 |    |   4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.05| | 220|    |    |    |    |    |  5 |    |   4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.05| |    | 220|    |    |  6 |    |  6 |    |  4+2 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.06| |    | 220|    |    |    |  7 |  7 |    |  4+1 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.07| | 201|    |    |    |    |    |    |  5 |   3  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.08| |    | 211|    |    |    |    |    |  6 |   4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.08| |    |    | 211|    |  7 |    |  7 |    |  4+2 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.09| |    | 201|    |    |    |    |    |  6 |   3  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.10| |    | 210|    |    |    |    |  6 |    |   3  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.11| |    | 220|    |    |    |    |  6 |    |   4  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.12| |    |    |    | 220|    |    |  8 |    |   2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.13| |    |    | 210|    |    |    |    |  7 |   3  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.14| |    |    |    | 220|    |  8 |    |  8 |  2+1 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.15| |    |    |    | 220|    |    |  8 |    |   2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|05.16| |    |    |    | 220|    |    |  8 |    |   2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | | 861|1062| 641| 880|  3 |  1 | 12 |  7 | 58+8 |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|______|

|     | | 26 | 26 | 24 | 24 |  3 |  6 | 37 | 32 |204+12|

.______ _______________________________________________.

 

------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
01.04.2011
N 271-Ն
Հրաման