Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇ ...

 

 

110.0271.190511

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «19»        05            2011 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11011233

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

1 ապրիլի 2011 թվականի N 271-Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(63-րդ մաս)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

(63-րդ մաս)

 

VII 150400, «ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

30. Շրջանավարտը պետք է կարողանա լուծել սույն պետական կրթական չափորոշիչի թ2 կետում նշված որակավորմանը համապատասխանող խնդիրները:

Բակալավրը պետք է.

 

1) Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական գիտելիքների բնագավառում`

ա. իմանա ՀՀ սահմանադրությունը և իր բնագավառի օրենքները,

բ. ազատ տիրապետի մասնագիտական հայոց լեզվին (գրավոր և բանավոր) և հաղորդակցվի երկու օտար լեզուներով,

գ. ունենա պատկերացում առողջ կենսակերպի մասին, տիրապետի ֆիզիկական կատարելագործման ունակություններին և հմտություններին,

դ. իմանա հայ ժողովրդի պատմությունը և արդի քաղաքագիտական զարգացումները,

ե. ծանոթ լինի համաշխարհային մշակույթին, տիրապետի վարվելաձևի կուլտուրային, իմանա դրա էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են մարդու և հասարակության, մարդու և շրջակա միջավայրի հարաբերությունները,

զ. գիտենա հոգեբանության և մանկավարժության տարրերը,

է. ծանոթ լինի ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղություններին, գիտենա վերացականի հասկացությունները, մատերիայի կազմակերպման ձևերը, հետևի սոցիալական գլոբալ զարգացումներին,

ը. գիտենա տնտեսագիտության տեսության հիմնադրույթները, մակրո- և միկրոտնտեսության օրենքները, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունները:

 

2) Բնագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում`

ա. ծանոթ լինի ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքներին և հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրներին,

բ. տիրապետի մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններին, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներին, մաթեմատիկական, մոդելավորման եղանակներին,

գ. տիրապետի ինֆորմացիայի հավաքման պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդներին և կարողանա օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ:

 

3) Մասնագիտական գործունեության բնագավառում`

պետք է տիրապետի հմտությունների, որոնք անհրաժեշտ են սույն կրթական չափորոշիչում նշված տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի բնագավառում բակալավրի մասնագիտական բնութագրին համապատասխան խնդիրները լուծելու համար:

Մեքենաշինության և նյութերի մշակման բակալավրը պետք է տիրապետի`

ա. ցանկացած տիպի մեքենայի պատրաստման (հավաքման և դետալների մեխանիկական մշակման), ինչպես նաև գեղարվեստական իրերի մշակման ժամանակակից տեխնոլոգիական գործընթացներին, նրանց կիրառման հնարավորություններին,

բ. գեղարվեստական իրերի փորձանմուշների և շինվածքների գեղարվեստական համակարգչային նախագծմանը,

գ. խնդիրների լուծման ընդհանրացված տարբերակների մշակման մեթոդներին, կատարի տարբերակների վերլուծություն և հետևանքների կանխատեսում, բազմաչափանիշային պայմաններում փոխզիջումային լուծումների փնտրում, նախագծի իրականացման պլանավորում,

դ. նախագծերի տեխնիկական պայմանների մշակման կարգին, չափորոշիչներին և տեխնիկական նկարագրությանը,

ե. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմման և մշակման կարգին,

զ. արտադրական գործընթացում տեխնիկական վերահսկողության, փորձարկումների և որակի կառավարման միջոցներին, եղանակներին և մեթոդներին,

է. կատարվող աշխատանքին վերաբերող մեթոդական, նորմատիվային և պաշտոնական փաստաթղթերին, հետազոտական մեթոդներին, կանոններին և պայմաններին,

ը. օգտագործվող տեխնիկական միջոցների աշխատանքի սկզբունքներին, տեխնիկական բնութագրերին, կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններին, նյութերին և նրանց հատկություններին,

թ. տեխնիկական փաստաթղթերին և նյութերին ներկայացվող հիմնական պահանջներին,

ժ. տեխնիկական հաշվարկների իրականացման և հետազոտությունների ու մշակումների տնտեսավետության որոշման մեթոդներին:

 

4) Շրջանավարտի հատուկ պատրաստմանը ներկայացվող կոնկրետ պահանջները հաստատվում են բուհի կողմից` հաշվի առնելով ռեգիոնի յուրահատկություններն ու կրթական ծրագրի առանձնահատկությունները և իմանա`

ա. մեքենաշինության, նյութերի մշակման տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակակից միտումները և նրանց կիրառման ուղիները գիտահետազոտական, նախագծա-կոնստրուկտորական, արտադրա-տեխնոլոգիական և կազմակերպա-կառավարչական գործունեությունում,

բ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների` տարատեսակ մեքենաների, սարքավորումների, գեղարվեստական իրերի նախագծման և մշակման չափորոշիչները, մեթոդական և նորմատիվային նյութերը,

գ. մեխանիկական մշակման համակարգերի և տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատ նախագծման ճարտարագիտական ծրագրային ապահովման վերլուծության և մշակման մոդելները, մեթոդները և միջոցները,

դ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման գործընթացի կազմակերպման մոդելները, մեթոդներն ու ձևերը,

ե. ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության կարգը, մեթոդներն ու միջոցները,

զ. աշխատանքի կազմակերպման, արտադրության և գիտական հետազոտությունների կազմակերպման տնտեսագիտա-կազմակերպչական և իրավական հիմունքները,

է. աշխատանքի պաշտպանության և կենսագործունեության անվտանգության կանոններն ու նորմերը:

 

5) Շրջանավարտը կարողանա կիրառել`

ա. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների պահանջների և նկարագրությունների մշակման մեթոդներն ու ձևերը,

բ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները,

գ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների թեստավորման և փորձարկումների մեթոդներն ու միջոցները,

դ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների և նրանց բաղադրամասերի վերլուծության և մոդելավորման մեթոդներն ու միջոցները,

ե. ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և գործիքային միջոցները` իր մասնագիտական գործունեության տարբեր խնդիրների լուծման համար,

զ. մասնագիտական գործունեության օբյեկտների մշակման գործընթացի կազմակերպման մեթոդները:

 

31. Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման պահանջները

 

1) Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման ընդհանուր պահանջները

Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորումն իր մեջ ընդգրկում է ավարտական որակավորման աշխատանքի պաշտպանություն և ամփոփիչ քննություն:

Ամփոփիչ ատեստավորումը նախատեսված է սույն պետական կրթական չափորոշիչով սահմանված մասնագիտական խնդիրների կատարմանը բակալավրի տեսական և գործնական պատրաստվածության որոշման համար:

Ավարտողի ամփոփիչ ատեստավորման կազմի մեջ մտնող ատեստացիոն փորձարկումները պետք է լիովին համապատասխանեն նրա ուսումնառության ընթացքում յուրացրած բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագրին:

 

2) Բակալավրի ավարտական որակավորման աշխատանքի պահանջները

Բակալավրի ավարտական աշխատանքը իրենից պետք է ներկայացնի տեսական կամ փորձարարական հետազոտություն, կապված 150400, «Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում» մասնագիտությամբ պատրաստման առանձնահատկություններով որոշվող առանձին, մասնավոր խնդիրների լուծման հետ:

Ավարտական աշխատանքի բովանդակության, ծավալի և կառուցվածքի պահանջները որոշվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված, բարձրագույն ուսումնական հաստատության ավարտողի ամփոփիչ ատեստացիայի Դրույթների, 150400, «Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում» մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչի հիման վրա:

Որակավորման աշխատանքի կատարմանը հատկացվող ժամանակը կազմում է ոչ պակաս քան 6 շաբաթ:

 

3) Բակալավրի ամփոփիչ քննության պահանջները

150400, «Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում» մասնագիտությամբ ամփոփիչ քննության անցկացման կարգը և ծրագիրը որոշվում են բուհի կողմից մշակված մեթոդական երաշխավորությունների և համապատասխան օրինակելի ծրագրի, ինչպես նաև` բարձրագույն ուսումնական հաստատության շրջանավարտի ամփոփիչ ատեստավորման դրույթների և սույն պետական կրթական չափորոշչի հիման վրա:

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

    ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`                 (ԴԱՍԻՉ) ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ և  ՆՅՈՒԹԵՐԻ

                                     ՄՇԱԿՈՒՄ (150400)

    ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ`          ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`   4 ՏԱՐԻ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

 

.______________________________________________________________________

|N|Կի- |Տեսա- |Շաբա-|Ֆիզ-  |Շաբաթական|Լսա- |Ինք- |Գու-|Կրեդիտների     |

| |սամ-|կան   |թական|կուլտ.|անհատական|րանա-|նու- |մա- |թիվը           |

| |յակ |ուսուց|լսա- |շաբաթ.|պարապ-   |յին  |րույն|րա- |               |

| |    |ման   |րան. |ժամ.  |մունքի   |ժամե-|ժամե-|յին |               |

| |    |շաբաթ-|ժամ. |թիվ   |ժամերի   |րի   |րի   |ժա- |               |

| |    |ների  |թիվ  |      |թիվը     |թիվը |թիվը |մերի|               |

| |    |թիվ   |     |      |_________|     |     |թիվը|               |

| |    |      |     |      |դաս.|առ. |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |հետ |դա- |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |    |սախ.|     |     |    |               |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|1|  I |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|2| II |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|3|III |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 480 | 930|  30+1(1կա)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|4| IV |  16  |  26 |  4   | 3  | 13 | 390 | 480 | 870| 26+3(1կն+1կա) |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|5| V  |  16  |  26 |  4   | 3  | 13 | 390 | 480 | 870| 26+3(1կն+1կա) |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|6| VI |  15  |  26 |  4   | 3  | 17 | 390 | 540 | 930|26+3(1կն+1կա)+ |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 4(պր)         |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|7|VII |  16  |  24 |  -   | 3  | 16 | 360 | 570 | 930| 24+3(1կն+1կա)+|

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 4(պր)         |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|8|VIII|  8   |  24 |  -   | 4  | 40 | 180 | 690 | 870|12+1(1կա)+     |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    |4(մպք)+12(աապ) |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

| |    | 119  |     |      |    |    | 3060| 4140|7200| 204+12+8+4+   |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 12=240        |

.______________________________________________________________________

 

._______ ______________________________.

|N|Կի- | |Քննաշր-|Պրակտի-|Արձա- |Ընդհա-|

| |սամ-| |ջանի   |կաների |կուրդի|նուր  |

| |յակ | |շաբաթ- |շաբաթ- |շաբաթ-|շաբաթ-|

| |    | |ների   |ների   |ների  |ների  |

| |    | |թիվ    |թիվ    |թիվ   |թիվ   |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|1|  I | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|2| II | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|3|III | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|4| IV | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|5| V  | |   3   |   -   |  4   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|6| VI | |   3   |   3   |  8   |  29  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|7|VII | |   4   |   -   |  3   |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|8|VIII| | 2+6 * |       |  10  |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

| |    | |  34   |   6   |  49  | 208  |

| |    | |       |       |      |      |

._______ ______________________________.

 

* 6 շաբաթ ավարտական աշխատանքի համար

 

.__________________________________________________________________________

|ԴԱՍԻՉ|ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ      |ԿԻ- |  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ  |ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ          |

|     |ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ     |ՍԱՄ-|                        |ԴԱՍԱԲԱՇԽՈՒՄԸ       |

|     |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ        |ՅԱԿ |                        |ԸՍՏ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ   |

|     |                 |    |    .___________________|___________________|

|     |                 |    |    | ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ         |   I     |   II    |

|     |                 |    |    |___________________|_________|_________|

|     |                 |    |    |  Դ |  Գ |  Լ |  Ի | 1  | 2  | 3  | 4  |

|     |                 |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|     |                 |    |    |    |    |    |    |15x |15x |15x |15x |

|     |                 |    |    |    |    |    |    |30  |30  |30  |26  |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|  1  |       2         |  3 | 4  | 5  | 6  |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 |

|_____|___________________________________________________________________|

|01.00|   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ       |

|     |                         ԿՐԹԱԲԼՈԿ                                  |

|_____|___________________________________________________________________|

|01.01|Հայոց պատմություն| 1,2| 120| 45 | 15 |    | 60 | 200| 110|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.02|Հայոց լեզու և    | 1,2| 120|    | 60 |    | 60 | 020| 020|    |    |

|     |հայ գրականություն|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.03|Ռուսաց լեզու     | 1,2| 120|    | 60 |    | 60 | 020| 020|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.04|Օտար լեզու       | 1,2| 300|    | 150|    | 150| 040| 040| 020|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.05|Փիլիսոփայություն,|  4 | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    |    | 220|

|     |սոցիոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.06|Իրավագիտություն  |  6 | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.07|Քաղաքագիտություն |  5 | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.08|Տնտեսագիտություն |  5 | 120| 45 | 15 |    | 60 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.09|Ֆիզիկական        | 1-6|/360|    |/360|    |    |/040|/040|/040|/040|

|     |կուլտուրա (1-6)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1020| 180| 330|    | 510| 280| 190| 020| 220|

|_____|___________________________________________________________________|

|02.00|  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ      |

|     |                                                                   |

|_____|___________________________________________________________________|

|02.01|Մաթեմատիկա       |1,2,| 540| 135| 135|    | 270| 330| 330| 330|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.02|Ֆիզիկա           |1,2 | 360| 90 | 45 | 45 | 180| 211| 211| 211|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.03|Քիմիա            | 1  | 90 | 30 |    | 15 | 45 | 201|    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.04|Ինֆորմատիկա      |1,2,| 360| 45 | 15 | 105| 195| 211| 103| 003|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.05|Բնապահպանություն | 6  | 120| 45 | 15 |    | 60 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1470| 345| 210| 165| 750| 953| 644| 544|    |

|_____|___________________________________________________________________|

|03.00|        ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ             |

|_____|___________________________________________________________________|

|03.01|Ճարտարագիտական   | 1,2| 120| 15 | 45 |    | 60 | 110| 020|    |    |

|     |գրաֆիկա          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.02|Կենսագործուն.    | 7  | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |անվտանգություն   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.03|Քաղաքացիական     | 8  | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    |    |

|     |պաշտպ. և  ԱԻՀ    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.04|Ճյուղի           | 7,8| 180| 60 | 30 |    | 90 |    |    |    |    |

|     |տնտեսագ. և       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |մենեջմենթ        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.05|Էլեկտրատեխնիկա   | 4  | 150| 45 | 15 | 15 | 75 |    |    |    | 311|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.06|Նյութագիտություն | 4  | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    |    | 301|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.07|Չափագիտ., ստանդ. | 5  | 150| 45 |    | 15 | 90 |    |    |    |    |

|     |և  սերտիֆիկ.     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    | 870| 270| 95 | 60 | 450| 110| 020| 000| 612|

|_____|___________________________________________________________________|

|04.00|         ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                 |

|_____|___________________________________________________________________|

|04.01|Համակարգչային    |  3 | 60 |    |    | 30 | 30 |    |    | 002|    |

|     |նախագծում        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.02|Կոնստր. նյութերի |  3 | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    | 201|    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.03|Տեսական մեխանիկա | 2,3| 270| 75 | 60 |    | 135|    | 220| 320|    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.04|Նյութերի         | 3,4| 300| 75 | 15 | 30 | 120|    |    | 311| 201|

|     |դիմադրություն    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.05|Մեխանիզմների և   | 4,5| 240| 45 | 30 | 15 | 150|    |    |    | 321|

|     |մեք. տեսություն  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.06|Թերմոդինամիկա և  |  6 | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |ջերմափոխան.      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.07|Հիդրավլիկա և     |  6 | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    |    |    |

|     |պնևմահիդրոսարք.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1170| 300| 105| 120| 645|    | 220| 834| 522|

|_____|___________________________________________________________________|

|05.00|              ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                   |

|_____|___________________________________________________________________|

|05.01|Մասնագիտության   |  1 | 30 | 15 |  - |  - | 15 | 100|    |    |    |

|     |ներածություն     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.02|Մետաղների կտրում |  4 | 150| 45 |  - | 15 | 90 |    |    |    | 301|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.03|Կտրող գործիքներ  |  5 | 120| 45 |  - | 15 | 60 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.04|Մեքենաշինության  |  5 | 120| 45 |  - | 15 | 60 |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիայի     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |հիմունքները      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.05|ՄԵտաղահատ        | 5,6| 150| 45 |  - | 30 | 75 |    |    |    |    |

|     |հաստոցներ,       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |ավտոմատներ և     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |ավտոմատ գծեր     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.06|Տեխնոլոգիական    |  7 | 120| 45 |  - | 15 | 60 |    |    |    |    |

|     |գործընթացների    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |ավտոմատացում     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.07|Մեքենաշինության  | 6,7| 180| 45 | 15 | 15 | 105|    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.08|Արդյունաբերական  |  7 | 120| 30 |  - | 30 | 60 |    |    |    |    |

|     |ռոբոտներ և       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |պնևմատիկական     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |կառավարման       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |համակարգեր       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.09|Ավտոմատ նախագծման| 6,7| 180| 30 |  - | 60 | 90 |    |    |    |    |

|     |համակարգեր       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.10|Մեքենաների մասեր | 5,6| 210| 60 | 15 | 15 | 120|    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |1380| 405| 30 | 210| 735| 100|    |    | 301|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Պրակտիկա         | 6,7| 240|    |    |    | 240|    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |ՄՊՔ              |  8 | 120|    |    |    | 120|    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |ԱԱՊ              |  8 | 360|    |    |    | 360|    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    | 720|    |    |    | 720|    |    |    |    |

|_____|___________________________________________________________________|

|06.00|    «ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ                     |

|     |               ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                               |

|_____|___________________________________________________________________|

|06.01|Նախապատրաստվածք- |  6 | 90 | 30 |  - | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |ների նախագծում   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.02|Տեխնոլոգիական    | 7,8| 180| 45 | 15 | 15 | 105|    |    |    |    |

|     |հարմարանքների    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |նախագծում        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.03|Հատուկ           |  7 | 150| 30 | 15 |  - | 105|    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիական    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |գործընթացներ     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.04|Մեխանահավաքման   |  8 | 90 | 40 |  5 |  - | 45 |    |    |    |    |

|     |արտադրամասերի    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |նախագծում        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.05|Ճկուն            |  8 | 60 | 25 |  5 |  - | 30 |    |    |    |    |

|     |արտադրության     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |հիմունքներ       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    | 570| 170| 40 | 30 | 330|    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |7200|1670| 805| 585|4140|1314|9174|1398|1655|

|     |                 |    |    |    |    |    |    |   3|    |    |    |

|_____|___________________________________________________________________|

|06.00|    «ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»                    |

|     |       ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                         |

|_____|___________________________________________________________________|

|06.01|Գեղարվեստական    |  6 | 90 | 30 |  - | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |իրերի նախագծում  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.02|Գեղարվեստական    |  7 | 210| 45 | 15 | 15 | 135|    |    |    |    |

|     |մշակման հատուկ   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիական    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |գործընթացներ և   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |սարքավորումներ   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.03|Գեղարվեստական    |  8 | 120| 35 |  5 |  5 | 75 |    |    |    |    |

|     |իրերի            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |արտադրության     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.04|Գեղարվեստական    |  8 | 90 | 30 |  - | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |իրերի            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիական    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |գործընթացների    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |ավտոմատացում և   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |մոդելավորում     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|06.05|Նյութերի         |  8 | 60 | 15 | 15 |  - | 30 |    |    |    |    |

|     |գեղարվեստական    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |մշակման          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |սարքավորումների  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |նախագծում        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    | 570| 155| 35 | 50 | 330|    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |7200|1655| 800| 605|4140|1314|9174|1398|1655|

|     |                 |    |    |    |    |    |    |   3|    |    |    |

.__________________________________________________________________________

 

.______ ________________________________________________.

|ԴԱՍԻՉ| |ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ          | ԿՆ | ԿԱ | ՔՆ | ՍՏ |ԿՐԵԴԻՏ |

|     | |ԴԱՍԱԲԱՇԽՈՒՄԸ       |    |    |    |    |       |

|     | |ԸՍՏ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ   |    |    |    |    |       |

|     | |___________________|    |    |    |    |       |

|     | |   III   |   IV    |    |    |    |    |       |

|     | |_________|_________|    |    |    |    |       |

|     | | 5  | 6  | 7  | 8  |    |    |    |    |       |

|     | |____|____|____|____|    |    |    |    |       |

|     | |15x |15x |15x | 8x |    |    |    |    |       |

|     | |26  |26  |24  |24  |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|  1  | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21   |

|_____| |_______________________________________________|

|01.00| |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ   |

|     | |          ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                |

|_____| |_______________________________________________|

|01.01| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.02| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.03| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.04| |    |    |    |    |    |    |    |1,2,|4+4+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |  3 |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.05| |    |    |    |    |    |    |  4 |    |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.06| |    | 200|    |    |    |    |    |  6 |   2   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.07| | 200|    |    |    |    |    |    |  5 |   2   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.08| | 310|    |    |    |    |    |  5 |    |   4   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.09| |/040|/040|    |    |    |    |    | 1-6|   -   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | | 510| 200|    |    |    |    |  2 | 17 |  34   |

|_____| |_______________________________________________|

|02.00| |   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ       |

|     | |         ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                 |

|_____| |_______________________________________________|

|02.01| |    |    |    |    |    |    |    |1,2,|6+6+6  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    | 3  |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.02| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|4+4+4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    | 3  |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.03| |    |    |    |    |    |    |    |  1 |   3   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.04| |    |    |    |    |    | 3  |1,2 |  3 |4+4+3+ |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |  1    |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.05| |    | 310|    |    |    |    |  6 |    |  4    |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    | 310|    |    |    | 1  |  9 |  2 | 48+1  |

|_____| |_______________________________________________|

|03.00| |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ |

|_____| |_______________________________________________|

|03.01| |    |    |    |    |    |    |  1 |  2 |  2+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.02| |    |    | 201|    |    |    |    |  7 |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.03| |    |    |    | 400|    |    |    |  8 |   2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.04| |    |    | 220| 400|    |    |  7 |  8 |  4+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.05| |    |    |    |    |    |    |  4 |    |   5   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.06| |    |    |    |    |    |    |    |  4 |   4   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.07| | 301|    |    |    |    |  5 |  5 |    |  4+1  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | | 301|    | 421| 800|    |  1 |  4 |  5 | 28+1  |

|_____| |_______________________________________________|

|04.00| | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ     |

|_____| |_______________________________________________|

|04.01| |    |    |    |    |    |    |    |  3 |   2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.02| |    |    |    |    |    |    |  3 |    |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.03| |    |    |    |    |    |    | 2,3|    |  4+5  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.04| |    |    |    |    |  4 |    | 3,4|    | 5+3+2 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.05| |    |    |    |    |  5 |    |  4 |    |  6+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.06| |    | 201|    |    |    |    |    |  6 |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.07| |    | 301|    |    |    |    |    |  6 |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    | 502|    |    |  1 |    |  6 |  3 | 35+4  |

|_____| |_______________________________________________|

|05.00| |        ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ     |

|_____| |_______________________________________________|

|05.01| |    |    |    |    |    |    |    |  1 |   1   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.02| |    |    |    |    |    |  4 |  4 |    |  4+1  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.03| | 301|    |    |    |    |    |  5 |    |   4   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.04| | 301|    |    |    |    |    |  5 |    |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.05| | 101| 201|    |    |    |    |  6 |  5 |  2+3  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.06| |    |    | 301|    |    |    |  7 |    |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.07| |    | 201| 110|    |    |  7 |  6 |  7 | 3+2+1 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.08| |    |    | 202|    |    |    |  7 |    |    4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.09| |    | 202| 002|    |    |    |  6 |  7 |  4+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.10| | 411|    |    |    |    |  6 |  5 |    |  6+1  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |1114| 604| 615|    |  1 |  3 |  9 |  4 | 43+3  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |  4+4  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |   4   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |  12   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |   24  |

|_____| |_______________________________________________|

|06.00| |  «ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ   |

|     | |             ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ             |

|_____| |_______________________________________________|

|06.01| |    | 201|    |    |    |    |  6 |    |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.02| |    |    | 110| 402|    |  8 |  8 |  7 | 2+3+1 |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.03| |    |    | 210|    |  7 |    |  7 |    |  3+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.04| |    |    |    | 510|    |    |  8 |    |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.05| |    |    |    | 310|    |    |  8 |    |   2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    | 201| 320|1222|  1 |  1 |  5 |  1 |  16+3 |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |1925|1808|1356|2022|  3 |  6 | 35 | 32 |204+12+|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |8+4+12 |

|_____| |_______________________________________________|

|06.00| |  «ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»  |

|     | |     ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ       |

|_____| |_______________________________________________|

|06.01| |    | 201|    |    |    |    |  6 |    |    3  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.02| |    |    | 311|    |  7 |    |  7 |    |  5+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.03| |    |    |    | 411|    |  8 |  8 |    |  3+1  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.04| |    |    |    | 402|    |    |  8 |    |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|06.05| |    |    |    | 220|    |    |  8 |    |   2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |    | 201| 311|1033|  1 |  1 |  5 |    |  16+3 |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |1925|1808|1347|1833|  3 |  6 | 35 |  31|204+12+|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |8+4+12 |

.______ ________________________________________________.

 

------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
01.04.2011
N 271-Ն
Հրաման