Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇ ...

 

 

110.0271.190511

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «19»        05            2011 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11011233

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

1 ապրիլի 2011 թվականի N 271-Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(77-րդ մաս)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

(77-րդ մաս)

 

VII 210100 «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

30. Շրջանավարտը պետք է կարողանա լուծել սույն պետական կրթական չափորոշիչի թ 2 կետում նշված որակավորմանը համապատասխանող խնդիրները:

Բակալավրը պետք է.

 

1) Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական գիտելիքների բնագավառում.

ա. իմանա ՀՀ սահմանադրությունը և իր բնագավառի օրենքները,

բ. ազատ տիրապետի մասնագիտական հայոց լեզվին (գրավոր և բանավոր) և հաղորդակցվի երկու օտար լեզուներով,

գ. ունենա պատկերացում առողջ կենսակերպի մասին, տիրապետի ֆիզիկական կատարելագործման ունակություններին և հմտություններին,

դ. իմանա հայ ժողովրդի պատմությունը և արդի քաղաքագիտական զարգացումները,

ե. ծանոթ լինի համաշխարհային մշակույթին, տիրապետի վարվելաձևի կուլտուրային, իմանա դրա էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են մարդու և հասարակության, մարդու և շրջակա միջավայրի հարաբերությունները,

զ. գիտենա հոգեբանության և մանկավարժության տարրերը,

է. ծանոթ լինի ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղություններին, գիտենա վերացականի հասկացությունները, մատերիայի կազմակերպման ձևերը, հետևի սոցիալական գլոբալ զարգացումներին,

ը. գիտենա տնտեսագիտության տեսության հիմնադրույթները, մակրո- և միկրոտնտեսության օրենքները, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունները:

 

2) Բնագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում.

ա. ծանոթ լինի ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքներին և հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրներին,

բ. տիրապետի մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններին, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներին, մաթեմատիկական, մոդելավորման եղանակներին,

գ. տիրապետի ինֆորմացիայի հավաքման պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդներին և կարողանա օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ:

 

3) Մասնագիտական գործունեության բնագավառում.

պետք է տիրապետի հմտությունների, որոնք անհրաժեշտ են սույն կրթական չափորոշիչում նշված տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի բնագավառում բակալավրի մասնագիտական բնութագրին համապատասխան խնդիրները լուծելու համար:

էլեկտրոնային տեխնիկայի բակալավրը պետք է տիրապետի`

ա. օբյեկտների և գործընթացների համակարգային վերլուծության, գործողությունների հետազոտության և վճիռների կայացման ժամանակակից մեթոդներին,

բ. տարբեր նշանակության օբյեկտների ավտոմատ կառավարման համակարգերի վերլուծության և սինթեզի մեթոդներին,

գ. բովանդակային խնդիրների ձևայնացման հիմնական հնարքներին,

դ. Էլեկտրոնային տեխնիկայի հիմնական մեթոդներին և միջոցներին և նրանց կիրառման ձևերին համակարգային վերլուծության և կառավարման խնդիրների լուծման համար տարբեր առարկայական տիրույթներում,

ե. ալգորիթմների մշակման ժամանակակից մեթոդներին և միջոցներին, փորձարկման և փաստաթղթավորման միջոցներին,

զ. Էլեկտրոնային տեխնիկայի համակարգերի հետազոտման, մոդելավորման և նախագծման մեթոդներին և գործիքային միջոցներին;

է. Էլեկտրոնային տեխնիկայի գործընթացների և համակարգերի համակարգային վերլուծության ժամանակակից մեթոդներին, ինֆորմացիայի մշակման, կառավարման և նախագծման ավտոմատացված համակարգերում վճիռների կայացման սկզբունքներին, մեթոդներին և միջոցներին;

ը. նախագծերի, տեխնոլոգիական գործընթացների տեխնիկատնտեսական արդյունավետության գնահատման և նոր տեխնիկայի շահագործման տիպային մեթոդիկային:

4) Շրջանավարտի հատուկ պատրաստմանը ներկայացվող կոնկրետ պահանջները հաստատվում են բուհի կողմից` հաշվի առնելով ռեգիոնի յուրահատկություններն ու կրթական ծրագրի առանձնահատկությունները և իմանա.

ա. էլեկտրոնային տեխնիկայի տարրային բազան, գործածվող նյութերի, բաղադրամասերի և սարքերի հիմնական տեսակները, դրանց ֆունկցիոնալ հնարավորությունները և շահագործման առանձնահատկությունները,

բ. էլեկտրոնիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի սարքերի և սարքավորումների աշխատանքի հիմքում ընկած երևույթների և գործընթացների ֆիզիկական և մաթեմատիկական մոդելները,

գ. էլեկտրոնային շղթաների ստեղծման հիմնական սխեմատեխնիկական լուծումները,

դ. էլեկտրոնիկայի, միկրոէլեկտրոնիկայի և նանոէլեկտրոնիկայի տիպային գիտական և կիրառական խնդիրների լուծմանն ուղղված տիպային ծրագրային նյութերը,

ե. էլեկտրոնային տեխնիկայում կիրառվող տիպային տեխնոլոգիական գործընթացներն ու կայանքները,

զ. էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրանքի տեխնոլոգիայի, ստանդարտացման և հավաստագրման հիմնական նորմատիվ - տեխնիկական փաստաթղթերը,

է. էլեկտրոնային սարքավորումների և կայանքների համալարման, կարգաբերման և շահագործման ընդհանուր կանոնները և մեթոդները,

ը. միկրոէլեկտրոնային և նանոէլեկտրոնային սարքերի տեխնոլոգիական գործընթացներ և, շահագործման մեթոդները;

 

5) Շրջանավարտը կարողանա կիրառել.

ա. էլեկտրոնային տեխնիկայի և նանոէլեկտրոնային նյութերի և արտադրանքի հիմնական բնութագրերի հետազոտման մեթոդները,

բ. փորձնական տվյալների վերլուծության և մշակման, ինչպես նաև գիտա-տեխնիկական տեղեկատվության համակարգման մեթոդները,

գ. կոնկրետ կիրառման համար էլեկտրոնային տեխնիկայի պահանջվող նյութերի ու բաղադրամասերի ընտրման տեղեկատվական ապարատը,

դ. էլեկտրոնային, միկրոէլեկտրոնային և նանոէլեկտրոնային տեխնիկայի նյութերի ու բաղադրամասերի արտադրության հիմնական տեխնոլոգիական սխեմաները,

ե. էլեկտրոնիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի տիպային խնդիրների լուծման ծրագրային ապահովումը,

զ. մշակվող կառուցվածքների, սարքերի և տեխնոլոգիական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորում դրանց պարամետրերի լավարկման նպատակով,

է. էլեկտրոնային տեխնիկայի օբյեկտների տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի որոշման մեթոդները,

ը. կենսագործունեության անվտանգության և բնապահպանական մաքրության ապահովման տիպային մոտեցումները:

 

31. Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման պահանջները

 

1) Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման ընդհանուր պահանջները

 

Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորումն իր մեջ ընդգրկում է ավարտական որակավորման աշխատանքի պաշտպանություն և ամփոփիչ քննություն:

Ամփոփիչ ատեստավորումը նախատեսված է սույն պետական կրթական չափորոշիչով սահմանված մասնագիտական խնդիրների կատարմանը բակալավրի տեսական և գործնական պատրաստվածության որոշման համար:

Ավարտողի ամփոփիչ ատեստավորման կազմի մեջ մտնող ատեստացիոն փորձարկումները պետք է լիովին համապատասխանեն նրա ուսումնառության ընթացքում յուրացրած բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագրին:

 

2) Բակալավրի ավարտական որակավորման աշխատանքի պահանջները

 

Բակալավրի ավարտական աշխատանքը իրենից պետք է ներկայացնի տեսական կամ փորձարարական հետազոտություն, կապված «Էլեկտրոնային տեխնիկա» մասնագիտությամբ պատրաստման առանձնահատկություններով որոշվող առանձին, մասնավոր խնդիրների լուծման հետ:

Բովանդակային առումով ավարտական որակավորման աշխատանքը պետք է.

ա. ներկայացվի որպես բնագավառի հիմնահարցերից մեկին վերաբերող տեսական, վերլուծական, սոցիալ-տնտեսագիտական կամ փորձարարական հետազոտություն, որում շրջանավարտը բացահայտում է իր տեսական գիտելիքները և գործնական ունակությունները, որոնք թույլ են տալիս ինքնուրույն լուծելու մասնագիտական բնույթի խնդիրներ,

բ. ցույց տա շրջանավարտի կողմից գիտական և համակարգային վերլուծության մեթոդների յուրացման աստիճանը, ունակությունը կատարելու տեսական ընդհանրացումներ և գործնական եզրակացություններ, հիմնավորված առաջարկություններ և երաշխավորություններ բնագավառի հիմնահարցերի լուծման կատարելագործման վերաբերյալ,

գ. կրի ստեղծագործական բնույթ. հավաստի վիճակագրական տվյալների օգտագործմամբ,

դ. բացահայտի շրջանավարտի պատրաստության աստիճանը ինքնուրույն աշխատելու Թվային և ուժային էլեկտրոնիկայի ոլորտներում,

ե. համապատասխանի նյութի տրամաբանված և հստակ շարադրման պահանջներին և հենվի հավաստի փաստերի վրա,

զ. արտացոլի շրջանավարտի ունակությունը օգտագործելու տեղեկատվության որոնման, ընտրության, համակարգման և մշակման արդի մեթոդները, աշխատել բնագավառի նորմատիվ-իրավական ակտերի հետ,

է. ձևավորված լինի հրատարկչական արդի նորմատիվներին և պահանջներին համապատասխան, ունենա հետազոտական աշխատանքի հաշվետվությանը բնորոշ կառուցվածք և 60-70 էջ համակարգչային շարվածքի ծավալ:

Ավարտական որակավորման աշխատանքների թեմատիկան սահմանում է մասնագիտացնող ամբիոնը: Թեմատիկայում պարտադիր կարգով պետք է ներառվեն. առանձին և մասնավոր խնդիրների հետ կապված տեսական կամ փորձնական ուսումնասիրություններ, որոնք որոշվում են «Էլեկտրոնային տեխնիկա» (դասիչ. 210100) մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման առանձնահատկություններով, այն պետք է լինի ավարտուն գործ և պետք է ընդգրկի ժամանակակից էլեկտրոնիկայի առաջնահերթ և հրատապ հարցերը, հաշվի առնելով բուհի (ֆակուլտետի) ընտրած մասնագիտացումները և ընտրովի դասընթացների բովանդակությունը ըստ կրթաբլոկների:

Ավարտական որակավորման աշխատանքի կառուցվածքում պետք է ներառվեն հետևյալ բաժինները. հաշվեբացատրագիրը 70-80 էջ ձեռագիր (էկոնոմիկական բաժին. մինչև 15 էջ, կենսագործնեության անվտանգության բաժին. մինչև 6 էջ, բնապահպանության բաժին. մինչև 4 էջ) կամ 55-65 տպագիր էջ (էկոնոմիկական բաժին. մինչև 12 էջ, կենսագործնեության անվտանգության բաժին. մինչև 5 էջ, բնապահպանության բաժին. մինչև 3 էջ). 1.5 միջակայքով և 12 տառաչափով: հաշվեգրաֆիկական մասը. 4 A1 թերթից ոչ պակաս:

Որակավորման աշխատանքի կատարմանը հատկացվող ժամանակը կազմում է ոչ պակաս քան 6 շաբաթ:

 

3) Բակալավրի ամփոփիչ քննության պահանջները

 

«Էլեկտրոնային տեխնիկա» մասնագիտությամբ ամփոփիչ քննության անցկացման կարգը և ծրագիրը որոշվում են բուհի կողմից մշակված մեթոդական երաշխավորությունների և համապատասխան օրինակելի ծրագրի, ինչպես նաև. բարձրագույն ուսումնական հաստատության շրջանավարտի ամփոփիչ ատեստավորման դրույթների և սույն պետական կրթական չափորոշչի հիման վրա:

Նրանում պարտադիր կարգով ներառվում են հարցեր մասնագիտության հետևյալ հիմնական ուսումնական դասընթացներից. Թվային Էլեկտրոնային համակարգեր (մասնագիտացում 1) և ՈՒժային Էլեկտրոնային համակարգեր (մասնագիտացում 2) մասնագիտացումների համար.1) էլեկտրոնային սարքեր; 2) Էլեկտրոնային շղթաներ; 3) ուժային էլեկտրոնիկա; 4) էլեկտրոնային սխեմաների վերլուծությունը և հաշվարկը; 5) թվային էլեկտրոնիկա; 6) միկրոպրոցեսորային տեխնիկայի հիմունքներ; 7) էլեկտրոնային սարքավորումների կառուցավորում; 8) միկրոկոնտրոլերներ; 9) տեղեկատվության արտապատկերման միջոցներ: ՄիկրոԷլեկտրոնային և նանոէլեկտրանային սարքեր (մասնագիտացում 3) և Ինտեգրալային միկրոհամակարգեր (մասնագիտացում 4) մասնագիտացումների համար. 1) Կիսահաղորդչային բազմաշերտ կառուցվածքներում ընթացող քվանտա-մեխանիկական երևույթները, հետերոանցումներ; 2) ցածր չափայնությամբ քվանտային համակարգեր; 3) էլեկտրոնների տեղափոխման և միկրոմասնիկների թափանցման և անդրադարձման երևույթները; 4) նանոէլեկտրոնային սարքերի բնութագրերը, աշխատանքի և նախագծման սկզբունքները; 5) Ինտեգրալ և գերմեծ ԻՍ-երի և նրանց բաղադրիչների պատրաստման տեխնոլոգիաները, հսկման և թեստավորման մեթոդները; 6) մոդելավորումը; ավտոմատ նախագծումը; 7) ժամանակակից միկրոսխեմատեխնիկայի ավանդական և ոչ ավանդական տարրային բազան; 8) անալոգային, թվային, ծրագրավորվող ԻՍ-եր; 9) ֆունկցիոնալ միկրոէլեկտրոնային համակարգերի բաղադրիչների և սարքավորումների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքները:

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

    ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` (ԴԱՍԻՉ)         ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ (210100)

    ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ`          ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`   4 ՏԱՐԻ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

 

.______________________________________________________________________

|N|Կի- |Տեսա- |Շաբա-|Ֆիզ-  |Շաբաթական|Լսա- |Ինք- |Գու-|Կրեդիտների     |

| |սամ-|կան   |թական|կուլտ.|անհատական|րանա-|նու- |մա- |թիվը           |

| |յակ |ուսուց|լսա- |շաբաթ.|պարապ-   |յին  |րույն|րա- |               |

| |    |ման   |րան. |ժամ.  |մունքի   |ժամե-|ժամե-|յին |               |

| |    |շաբաթ-|ժամ. |թիվ   |ժամերի   |րի   |րի   |ժա- |               |

| |    |ների  |թիվ  |      |թիվը     |թիվը |թիվը |մերի|               |

| |    |թիվ   |     |      |_________|     |     |թիվը|               |

| |    |      |     |      |դաս.|առ. |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |հետ |դա- |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |    |սախ.|     |     |    |               |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|1|  I |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|2| II |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|3|III |  16  |  28 |  4   | 3  | 12 | 420 | 480 | 900|  28+2(2կա)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|4| IV |  16  |  28 |  4   | 3  | 13 | 420 | 480 | 900|  28+2(2կա)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|5| V  |  16  |  26 |  4   | 3  | 13 | 390 | 450 | 840|  26+2(2կա)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|6| VI |  15  |  26 |  4   | 3  | 17 | 390 | 570 | 960|26+2(1կն)+4(պր)|

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|7|VII |  16  |  24 |  -   | 3  | 16 | 360 | 570 | 930| 24+3(1կն+1կա)+|

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 4(պր)         |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|8|VIII|  8   |  24 |  -   | 4  | 40 | 180 | 690 | 840|12+4(մպք)+     |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    |12(աապ)+1կա    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

| |    | 119  |     |      |    |    | 3060| 4140|7200| 204+12+8+4+   |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 12=240        |

.______________________________________________________________________

 

._______ ______________________________.

|N|Կի- | |Քննաշր-|Պրակտի-|Արձա- |Ընդհա-|

| |սամ-| |ջանի   |կաների |կուրդի|նուր  |

| |յակ | |շաբաթ- |շաբաթ- |շաբաթ-|շաբաթ-|

| |    | |ների   |ների   |ների  |ների  |

| |    | |թիվ    |թիվ    |թիվ   |թիվ   |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|1|  I | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|2| II | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|3|III | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|4| IV | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|5| V  | |   3   |   -   |  4   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|6| VI | |   3   |   3   |  8   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|7|VII | |   4   |   3   |  3   |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|8|VIII| | 2+6 * |       |  10  |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

| |    | |  34   |   6   |  49  | 208  |

| |    | |       |       |      |      |

._______ ______________________________.

 

* 6 շաբաթ ավարտական աշխատանքի համար

 

------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
01.04.2011
N 271-Ն
Հրաման