Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇ ...

 

 

110.0271.190511

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «19»        05            2011 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11011233

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

1 ապրիլի 2011 թվականի N 271-Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(95-րդ մաս)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

(95-րդ մաս)

 

VII. 260100 «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

30. Շրջանավարտը պետք է կարողանա լուծել սույն պետական կրթական չափորոշիչի թ.2 կետում նշված և իր որակավորմանը համապատասխանող խնդիրները:

Ճարտարագիտության բակալավրը պետք է.

 

1) հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական գիտելիքների բնագավառում`

ա. իմանա ՀՀ Սահմանադրության և իր բնագավառի օրենքները,

բ. գ ազատ տիրապետի մասնագիտական հայոց լեզվին (գրավոր և բանավոր) և հաղորդակցվի երկու օտար լեզուներով,

գ. գ ունենա պատկերացում առողջ կենսակերպի մասին, տիրապետի ֆիզիկական կատարելագործման ունակություններին և հմտություններին,

դ. գ իմանա հայ ժողովրդի պատմությունը և արդի քաղաքագիտական զարգացումները,

ե. ծանոթ լինի համաշխարհային մշակույթին, տիրապետի վարվելաձևի կուլտուրային, իմանա դրա էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են մարդու և հասարակության, մարդու և շրջակա միջավայրի հարաբերությունները,

զ. գիտենա հոգեբանության և մանկավարժության տարրերը,

է. ծանոթ լինի ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղություններին, գիտենա կեցության մասին գիտության հիմնադրույթները, նյութականի և վերացականի հասկացությունները, մատերիայի կազմակերպման ձևերը, հետևի սոցիալական գլոբալ զարգացումներին,

ը. գիտենա տնտեսագիտության տեսության հիմնադրույթները, մակրո- և միկրոտնտեսության օրենքները, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունները:

 

2) բնագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում

ա. ծանոթ լինի ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքներին և հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրներին,

ա. տիրապետի մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններին, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներին, մաթեմատիկական մոդելավորման եղանակներին,

բ. տիրապետի ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդներին և կարողանա օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ,

 

3) մասնագիտական գործունեության բնագավառում`

ա. կազմակերպության կազմակերպչական կառուցվածքը, ղեկավարման ու կարգավորման մեթոդները, արդյունավետության չափանիշները,

բ. ստանդարտացման և սերտիֆիկացման պետական և միջազգային համակարգերի հիմնական դրույթները,

գ. սննդամթերքի ու համեմունքների տեսակակազմը, դրանց պատրաստման տեխնոլոգիան ու փոխադարձ փոխարինելիության պայմանները, օգտագործման և որակի ստուգման եղանակները և կանոնները, դրանց ազդեցությունը սննդամթերքի որակի վրա,

դ. օրենսդրության հիմունքները, մասնավորապես սննդամթերքի լիցենզավորումը և սերտիֆիկացումը, ճյուղի նորմատիվային բազան,

ե. ճյուղի իրական վիճակը և զարգացման հեռանկարները, երկրում և արտասահմանում դրա կենսագործման համակարգը,

զ. սննդամթերքի արտադրման, վերամշակման, պահեստավորման ու վաճառքի կազմակերպման կազմակերպություններում գործող տնտեսական օրենքները և դրանց կիրառումը շուկայական տնտեսության պայմաններում,

է. սննդամթերքի արտադրման, վերամշակման, պահեստավորման ու վաճառքի կազմակերպման կազմակերպությունների, համապատասխան գործունեություն ծավալելու համար թույլտվություններ ստանալու նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման կարգը,

ը. մարկետինգի ու մենեջմենտի հիմունքները,

թ. ճարտարագիտական և սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումների ու հաղորդաուղիների սպասարկման առանձնահատկությունները,

ժ. մասնագիտության ոլորտին առնչվող տեխնոլոգիական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման ու ախտորոշման կազմակերպման ձևերը և տեխնոլոգիան,

ժա. սննդամթերքի պահպանման ու պահեստավորման նպատակահարմար տեխնիկական պայմաններն ու կարգը, դրանց որակի վատացման պատճառները ու հետևանքները,

ժբ. սննդամթերքի որակի գնահատման ժամանակակից չափիչ տեխնիկայի շահագործման սկզբունքներն ու տեխնիկական բնութագրերը;

ժգ. էկոլոգիայի, աշխատանքի կազմակերպման և կատարողների կոլեկտիվի ղեկավարման հիմունքները:

 

4) Կարողանա կիրառել`

ա. սննդամթերքի թողարկման համար կիրառվող տեխնոլոգիաների կատարելիության գնահատում, ուղղակի և անուղղակի ցուցանիշների միջոցով,

բ. սննդամթերքի թողարկման համար կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների աշխատունակության պահպանման և վերականգնման նպատակահարմար լուծումների ընտրման մեթոդները,

գ. սննդարդյունաբերության մասնագիտական գործունեության ոլորտի մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման ու ընթացիկ նորոգումների ժամանակ օգտագործվող կոնստրուկցիոն նյութերը,

դ. հասարակական սննդի կազմակերպությունների վերակառուցման և տեխնիկական վերազինման տեխնոլոգիական նախագծերի մշակման մեթոդները շուկայում ծառայությունների փոփոխման կամ բարեփոխման պայմաններում,

ե. սննդարդյունաբերության կազմակերպության միջոցների և նյութերի ծախսումների, իրագործվող տեխնոլոգիաների տնտեսական արդյունավետության հաշվառման ու գնահատման ժամանակ համակարգչային տեխնիկան և ինֆորմատիկան,

զ. մասնագիտական գործունեության ոլորտի մեքենաների և սարքավորումների աշխատունակության, անխափանության, անվտանգության, էկոլոգիականության` բնապահպանության կանոնակարգումը:

 

5) ՈՒնենա փորձ`

ա. ստացած գիտելիքների ու հմտությունների կիրառման լրիվ և մասնագիտացված սպեկտորի ծառայությունների իրականացման համար սննդարդյունաբերության կազմակերպությունների ստեղծման և կազմակերպման ժամանակ,

բ. կարողանա կատարել սննդարդյունաբերության տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրում ու տեղաբաշխում,

գ. արտադրական առաջադրանքների, հաշվետվության ձևերի ու նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում,

դ. կատարել բազմաբնույթ հումքի ու նյութերի ծախսի վերահսկում, նրանց օգտագործման ռեժիմների ճշգրտում,

ե. գործընկերների ու սպառողների հետ նորմալ հարաբերությունների պահպանում, աշխատակիցների ընտրում ու նրանց մասնագիտական պիտանելիության ստուգում, կազմակերպության տնտեսական վիճակի գնահատում, նրա արդյունավետ զարգացման ուղիների ընտրություն:

 

Ճարտարագիտության բակալավրի հատուկ պատրաստությանը վերաբերվող պահանջները սահմանում է տվյալ մասնագիտացումն առաջադրող բուհը` ՀՀ ԿԳՆ մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչները մշակող գիտամեթոդական հանձնաժողովի հետ համաձայնեցրած, որոնք ՀՀ ԿԳՆ-ում մասնագիտացումը հաստատելուց հետո միասնական են դառնում այլ բուհերի համար» բխում են մասնագիտացման կրթաբլոկի բովանդակությունից և տվյալ մասնագիտացմամբ մասնագետներ պատվիրած կազմակերպության գործառնություններից:

Նշված փորձառությունները ներառում են`

1) հետազոտական աշխատանք վարելու, վերացական տրամաբանական մտածողության, ինդուկցիայի և դեդուկցիայի մեթոդները կիրառելու և քննադատական վերլուծության ունակություններ,

2) անծանոթ պայմաններում առաջացած ոչ կոնստրուկտիվ հիմնահարցերի բացահայտման, հաղթահարման և վերջնական լուծման, սեղմ ժամանակացույցով աշխատանքներ կազմակերպելու ընդունակություն,

3) մասնագիտական գործունեության բնագավառում նորամուծությունների նկատմամբ ընկալունակության ցուցաբերում:

Ճարտարագիտության բակալավրի` մարդկանց հետ աշխատելու փորձառությունը ենթադրում է նրա ունակությունները`

1) այլ անձանց հետ փոխգործակցելու, կոլեկտիվում նրանց հետ հաղորդակցվելու,

2) խնդիրներ ձևավորելու և դրանք ենթականերին պատվիրակելու,

3) մարդկանց ստեղծագործական աճի ձգումը խրախուսելու և զարգացումն ապահովելու,

4) ծագած տարաձայնությունները և բախումները լուծելու,

5) տարբեր զարգացման և մտավոր մակարդակի տեր մարդկանց հետ համագործակցելու,

6) մասնագիտական հարցերի շրջանակներում ընդունելի որոշումների հասնելու նպատակով բանակցություններ վարելու,

7) տարաբնույթ և տարասեռ մշակութային միջավայրերում աշխատելու և այլն:

Ճարտարագիտության բակալավրի ինֆորմացիայի հետ աշխատելու փորձառությունը պահանջում է պարտադիր հմտություններ`

1) պաշտոնական և ոչ պաշտոնական իրավիճակներում սեփական կարծիքը գրավոր և բանավոր ձևերով շարադրելու, քննարկելու և գործուն կարգով պաշտպանելու,

2) լեզվային և մշակութային տարբերությունների հաշվառմամբ գրավոր ինֆորմացիան լսելու և վերլուծորեն ընկալելու,

3) բանավոր, տպագրված և էլետրոնային աղբյուրներից ստացված ինֆորմացիան որոնելու, ստանալու, համակարգելու, գրավոր ձևակերպելու և օգտագործելու:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների օգտագործման գծով Ճարտարագիտության բակալավրը պետք է ծանոթ լինի տվյալների մշակման երկուսից ոչ պակաս համակարգերի, համակարգչային և բազմաօգտագործման տեղային ցանցային համակարգերին, ինչպես նաև կարողանա կատարել ինֆորմացիայի որոնում տվյալների ցանցային բազաներում (www), օգտվել էլեկտրոնային փոստից, տվյալների բազաների փաթեթից:

Ճարտարագիտության բակալավրը պետք է հասկանա իր մասնագիտության էությունը և սոցիալական նշանակալիությունը, իր որակավորման շարունակական բարձրացման անհրաժեշտությունը հետբուհական և լրացուցիչ կրթություն ստանալու կամ էլ նոր գիտելիքների ինքնուրույն տիրապետման միջոցով:

 

31. Ճարտարագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման պահանջները

 

1) Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման ընդհանուր պահանջները

 

Բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորումն իր մեջ ընդգրկում է ավարտական որակավորման աշխատանքի պաշտպանություն և ամփոփիչ քննություն:

Ամփոփիչ ատեստավորումը նախատեսված է սույն պետական կրթական չափորոշիչով սահմանված մասնագիտական խնդիրների կատարմանը բակալավրի տեսական և գործնական պատրաստվածության որոշման համար:

Ավարտողի ամփոփիչ ատեստավորման կազմի մեջ մտնող ատեստացիոն փորձարկումները պետք է լիովին համապատասխանեն նրա ուսումնառության ընթացքում յուրացրած բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագրին:

 

2) Բակալավրի ավարտական որակավորման աշխատանքի պահանջները

 

Բակալավրի ավարտական աշխատանքը իրենից պետք է ներկայացնի տեսական կամ փորձարարական հետազոտություն, կապված «Սննդամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ պատրաստման առանձնահատկություններով որոշվող առանձին, մասնավոր խնդիրների լուծման հետ:

Ավարտական աշխատանքի բովանդակության, ծավալի և կառուցվածքի պահանջները որոշվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված, բարձրագույն ուսումնական հաստատության ավարտողի ամփոփիչ ատեստացիայի Դրույթների, «Սննդամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչի հիման վրա:

Որակավորման աշխատանքի կատարմանը հատկացվող ժամանակը կազմում է ոչ պակաս քան 6 շաբաթ:

 

3) Բակալավրի ամփոփիչ քննության պահանջները

 

«Սննդամթերքի տեխնոլոգիա»մասնագիտությամբ ամփոփիչ քննության անցկացման կարգը և ծրագիրը որոշվում են բուհի կողմից մշակված մեթոդական երաշխավորությունների և համապատասխան օրինակելի ծրագրի, ինչպես նաև` բարձրագույն ուսումնական հաստատության շրջանավարտի ամփոփիչ ատեստավորման դրույթների և սույն պետական կրթական չափորոշչի հիման վրա:

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

    ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`                (ԴԱՍԻՉ) ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

                                    (260100)  

 

    ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ`         ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`  4 ՏԱՐԻ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

 

.______________________________________________________________________

|N|Կի- |Տեսա- |Շաբա-|Ֆիզ-  |Շաբաթական|Լսա- |Ինք- |Գու-|Կրեդիտների     |

| |սամ-|կան   |թական|կուլտ.|անհատական|րանա-|նու- |մա- |թիվը           |

| |յակ |ուսուց|լսա- |շաբաթ.|պարապ-   |յին  |րույն|րա- |               |

| |    |ման   |րան. |ժամ.  |մունքի   |ժամե-|ժամե-|յին |               |

| |    |շաբաթ-|ժամ. |թիվ   |ժամերի   |րի   |րի   |ժա- |               |

| |    |ների  |թիվ  |      |թիվը     |թիվը |թիվը |մերի|               |

| |    |թիվ   |     |      |_________|     |     |թիվը|               |

| |    |      |     |      |դաս.|առ. |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |հետ |դա- |     |     |    |               |

| |    |      |     |      |    |սախ.|     |     |    |               |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|1|  I |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|2| II |  16  |  30 |  4   | 3  | 12 | 450 | 450 | 900|      30       |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|3|III |  16  |  28 |  4   | 3  | 12 | 420 | 450 | 870|   28+1(կա)    |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|4| IV |  16  |  28 |  4   | 3  | 13 | 420 | 510 | 930| 28+3(1կն+1կա) |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|5| V  |  16  |  26 |  4   | 3  | 13 | 390 | 480 | 870| 26+3(1կն+1կա) |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|6| VI |  15  |  26 |  4   | 3  | 17 | 390 | 540 | 930|26+1(1կա)+4(պր)|

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|7|VII |  16  |  24 |  -   | 3  | 16 | 360 | 570 | 930| 24+3(1կն+1կա)+|

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 4(պր)         |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

|8|VIII|  8   |  24 |  -   | 4  | 40 | 180 | 690 | 870|  12+4(մպք)+   |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 12(աապ)+1կա   |

|_|____|______|_____|______|____|____|_____|_____|____|_______________|

| |    | 119  |     |      |    |    | 3060| 4140|7200| 204+12+8+4+   |

| |    |      |     |      |    |    |     |     |    | 12=240        |

.______________________________________________________________________

 

._______ ______________________________.

|N|Կի- | |Քննաշր-|Պրակտի-|Արձա- |Ընդհա-|

| |սամ-| |ջանի   |կաների |կուրդի|նուր  |

| |յակ | |շաբաթ- |շաբաթ- |շաբաթ-|շաբաթ-|

| |    | |ների   |ների   |ների  |ների  |

| |    | |թիվ    |թիվ    |թիվ   |թիվ   |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|1|  I | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|2| II | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|3|III | |   4   |   -   |  3   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|4| IV | |   4   |   -   |  9   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|5| V  | |   3   |   -   |  4   |  23  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|6| VI | |   3   |   3   |  8   |  29  |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|7|VII | |   4   |   3   |  3   |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

|8|VIII| | 2+6 * |       |  10  |  26  |

| |    | |       |       |      |      |

|_|____| |_______|_______|______|______|

| |    | |  34   |   6   |  49  | 208  |

| |    | |       |       |      |      |

._______ ______________________________.

 

* 6 շաբաթ ավարտական աշխատանքի համար

 

.__________________________________________________________________________

|ԴԱՍԻՉ|ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ      |ԿԻ- |  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ  |ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ          |

|     |ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ     |ՍԱՄ-|                        |ԴԱՍԱԲԱՇԽՈՒՄԸ       |

|     |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ        |ՅԱԿ |                        |ԸՍՏ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ   |

|     |                 |    |________________________|___________________|

|     |                 |    |    | ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ         |   I     |   II    |

|     |                 |    |    |___________________|_________|_________|

|     |                 |    |    |  Դ |  Գ |  Լ |  Ի | 1  | 2  | 3  | 4  |

|     |                 |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|     |                 |    |    |    |    |    |    |15x |15x |15x |15x |

|     |                 |    |    |    |    |    |    |30  |30  |28  |28  |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|  1  |       2         |  3 | 4  | 5  | 6  |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 |

|_____|___________________________________________________________________|

|01.00|  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ        |

|     |                         ԿՐԹԱԲԼՈԿ                                  |

|_____|___________________________________________________________________|

|01.01|Հայոց պատմություն| 1,2| 120| 45 | 15 |    | 60 | 200| 110|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.02|Հայոց լեզու և    | 3,4| 120|    | 60 |    | 60 |    |    | 020| 020|

|     |հայ գրականություն|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.03|Ռուսաց լեզու     | 1,2| 120|    | 60 |    | 60 | 020| 020|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.04|Օտար լեզու       | 1,2| 300|    | 150|    | 150| 060| 040|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.05|Փիլիսոփայություն,|  3 | 120| 30 | 30 |    | 60 |    |    | 220|    |

|     |սոցիոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.06|Իրավագիտություն  |  4 | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.07|Քաղաքագիտություն |  4 | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    | 200|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.08|Տնտեսագիտություն |  4 | 120| 45 | 15 |    | 60 |    |    |    | 310|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.09|Ֆիզիկական        | 1-6|/360|    |/360|    |    |/040|/040|/040|/040|

|     |կուլտուրա        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|01.00|Ընդամենը         |    |1020| 180| 330|    | 510| 260| 170| 260| 530|

|_____|___________________________________________________________________|

|02.00|  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ      |

|     |                                                                   |

|_____|___________________________________________________________________|

|02.01|Մաթեմատիկա       |1,2,| 540| 135| 135|    | 270| 330| 330| 330|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.02|Ֆիզիկա           |1,2,| 360| 90 | 45 | 45 | 180| 211| 211| 211|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.03|Քիմիա            | 1  | 90 | 30 |    | 15 | 45 | 201|    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.04|Ինֆորմատիկա      |1,2,| 360| 45 | 15 | 105| 195| 211| 103| 003|    |

|     |                 | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.05|Բնապահպանություն | 5  | 120| 45 | 15 |    | 60 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|02.00|Ընդամենը         |    |1470| 345| 210| 165| 750| 953| 644| 544|    |

|_____|___________________________________________________________________|

|03.00|        ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ             |

|_____|___________________________________________________________________|

|03.01|Համակարգչային    | 1,2| 120|    | 60 |    | 60 | 020| 020|    |    |

|     |գրաֆիկա          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.02|Կենսագործուն.    | 7  | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |անվտանգություն   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.03|Քաղաքացիական     | 8  | 60 | 30 |    |    | 30 |    |    |    |    |

|     |պաշտպ. և  ԱԻՀ    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.04|Ճյուղ. տնտեսագիտ.|7,8 | 180| 60 | 30 |    | 90 |    |    |    |    |

|     |և  մենեջմենտ     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.05|Էլեկտրատեխնիկա-1 |  3 | 150| 45 | 15 | 15 | 75 |    |    | 311|    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.06|Կիրառական        |  2 | 120| 30 | 30 |    | 60 |    | 220|    |    |

|     |մեխանիկա-1       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.07|Նյութագիտություն |  3 | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    | 301|    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.08|Չափագիտություն,  |  4 | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    |    | 301|

|     |ՍՏ և  ՍՖ         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|03.00|Ընդամենը         |    |1020| 285| 135| 60 | 540| 020| 240| 612| 301|

|_____|___________________________________________________________________|

|04.00|           ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ               |

|_____|___________________________________________________________________|

|04.01|Կոնստրուկցիոն    |  4 | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    | 201|

|     |նյութերի         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.02|Օրգանական քիմիա  |  2 | 60 | 30 |    |    | 30 |    | 200|    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.03|Կենսաքիմիա       |  4 | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    | 201|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.04|Ջերմատեխնիկա     |  4 | 90 | 30 | 15 |    | 45 |    |    |    | 210|

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.05|Սառնարանային     |  5 | 180| 45 | 15 |    | 120|    |    |    |    |

|     |տեխնիկա և        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.06|Տեխ. մանրէա-     |  5 | 120| 45 | 15 |    | 60 |    |    |    |    |

|     |կենսաբանություն  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.07|Հիդրավլիկա և  ՀՊՍ|  6 | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|04.00|Ընդամենը         |    | 720| 240| 45 | 45 | 390|    | 200|    | 612|

|_____|___________________________________________________________________|

|05.00|                ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                 |

|_____|___________________________________________________________________|

|05.01|Մասնագիտության   |  1 | 30 | 15 |    |    | 15 |100 |    |    |    |

|     |ներածություն     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.02|ՍԱ գործընթացներ  | 4,5| 240| 75 | 15 | 15 | 135|    |    |    | 210|

|     |և  սարքավորումներ|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.03|ՍԱ ընդհանուր     | 5,6| 300| 90 | 30 | 15 | 165|    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.04|ՍԱ տեխ.          |4,5,| 360| 120| 15 | 30 | 195|    |    |    | 310|

|     |սարքավորումներ   | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.05|Հացի և  մակարոնի | 6  | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.06|Հրուշակեղենի     | 6  | 120| 45 |    | 15 | 60 |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.07|Մսի և  մսամթերքի |5,6,| 270| 75 | 15 | 15 | 165|    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.08|Կաթի և           |6,7 | 240| 90 |    | 30 | 120|    |    |    |    |

|     |կաթնամթերքի      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգ         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.09|Հասարակական սննդի|7,8 | 120| 52 |    |  8 | 60 |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգ         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.10|Կիսաֆաբրիկատ     | 8  | 90 | 22 |    |  8 | 60 |    |    |    |    |

|     |սննդամթերքի      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.11|Սննդամթերքի      | 7  | 90 | 30 |    | 15 | 45 |    |    |    |    |

|     |չորացման         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.12|Սննդամթերքի      | 8  | 60 | 22 |    |  8 | 30 |    |    |    |    |

|     |պահպանման        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |տեխնոլոգիա և     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |պահեստավորում    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.13|Ավտոմատիկա և     | 7  | 150| 30 | 15 | 15 | 90 |    |    |    |    |

|     |արտադրական       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |գործընթացների    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|     |ավտոմատացում     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.14|ՍԱ արտադրամասերի | 8  | 60 | 22 | 8  |    | 30 |    |    |    |    |

|     |նախագծում        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|05.00|Ընդամենը         |    |2250| 733| 98 | 189|1230|1.0.|    |    |5.2.|

|     |                 |    |    |    |    |    |    |   0|    |    |  0 |

|_____|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|     |Ընդամենը         |    |6480|1783| 803| 474|3420|12. |11. |13. |19. |

|     |                 |    |    |    |    |    |    |15.3|15.4|9.6 |6.3 |

.__________________________________________________________________________

 

.______ ________________________________________________.

|ԴԱՍԻՉ| |ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ          | ԿՆ | ԿԱ | ՔՆ | ՍՏ |ԿՐԵԴԻՏ |

|     | |ԴԱՍԱԲԱՇԽՈՒՄԸ       |    |    |    |    |       |

|     | |ԸՍՏ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ   |    |    |    |    |       |

|     | |___________________|    |    |    |    |       |

|     | |   III   |   IV    |    |    |    |    |       |

|     | |_________|_________|    |    |    |    |       |

|     | | 5  | 6  | 7  | 8  |    |    |    |    |       |

|     | |____|____|____|____|    |    |    |    |       |

|     | |15x |15x |15x |8.0x|    |    |    |    |       |

|     | |26  |26  |24  |24  |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|  1  | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21   |

|_____| |_______________________________________________|

|01.00| |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ   |

|     | |          ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                |

|_____| |_______________________________________________|

|01.01| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.02| |    |    |    |    |    |    |    | 3,4|  2+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.03| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.04| |    |    |    |    |    |    |    | 1 2|  6+4  |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.05| |    |    |    |    |    |    |  3 |    |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.06| | 200|    |    |    |    |    |    |  5 |   2   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.07| |    |    |    |    |    |    |    |  4 |   2   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.08| |    |    |    |    |    |    |  4 |    |   4   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.09| |/040|/040|    |    |    |    |    | 1-6|   -   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|01.00| | 200|    |    |    |    |    |  2 | 17 |  34   |

|_____| |_______________________________________________|

|02.00| |   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ       |

|     | |         ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ                 |

|_____| |_______________________________________________|

|02.01| |    |    |    |    |    |    |1,2,|    |6+6+6  |

|     | |    |    |    |    |    |    | 3  |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.02| |    |    |    |    |    |    |1,2,|    |4+4+4  |

|     | |    |    |    |    |    |    | 3  |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.03| |    |    |    |    |    |    |    |  1 |   3   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.04| |    |    |    |    |    | 3  |1,2 |  3 |4+4+3+ |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |(1)    |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.05| |310 |    |    |    |    |    |  5 |    |  4    |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|02.00| |310 |    |    |    |    | 1  |  9 |  2 | 48+(1)|

|_____| |_______________________________________________|

|03.00| |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ |

|_____| |_______________________________________________|

|03.01| |    |    |    |    |    |    |    | 1,2|  2+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.02| |    |    | 201|    |    |    |    |  7 |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.03| |    |    |    | 400|    |    |    |  8 |   2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.04| |    |    | 220| 400|    |    |  7 |  8 |  4+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.05| |    |    |    |    |    |    |  3 |    |   5   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.06| |    |    |    |    |    |    |  2 |    |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.07| |    |    |    |    |    |    |  3 |    |   4   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.08| |    |    |    |    |  4 |    |  4 |    | 4+(2) |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|03.00| |    |    | 421| 800|  1 |    |  5 |  5 | 32+(2)|

|_____| |_______________________________________________|

|04.00| |   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ   |

|_____| |_______________________________________________|

|04.01| |    |    |    |    |    |    |  4 |    |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.02| |    |    |    |    |    |    |    |  2 |   2   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.03| |    |    |    |    |    |    |    |  4 |   3   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.04| |    |    |    |    |    |    |  4 |    |   3   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.05| | 310|    |    |    |  5 |    |  5 |    | 4+(2) |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.06| | 310|    |    |    |    |    |    |  5 |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.07| |    | 201|    |    |    |    |    |  6 |   3   |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|04.00| | 620| 201|    |    |  1 |    |  3 |  4 | 22+(2)|

|_____| |_______________________________________________|

|05.00| |     ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱԲԼՈԿ        |

|_____| |_______________________________________________|

|05.01| |    |    |    |    |    |    |    |  1 |   1   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.02| | 301|    |    |    |    |  4 |  5 |  4 |3+4+(1)|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.03| | 310| 311|    |    |    |  5 | 5,6|    |4+5+(1)|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.04| | 301| 201|    |    |    |  6 | 4,5|  6 |4+4+3+ |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |(1)    |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.05| |    | 301|    |    |    |    |  6 |    |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.06| |    | 301|    |    |    |    |  6 |    |   4   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.07| |    | 201| 310|    |  7 |    | 6,7|    |3+4+(2)|

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.08| |    | 301| 301|    |    |    | 6,7|    |  4+4  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.09| |    |    | 200| 301|    |    |  8 |  7 |  2+2  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.10| |    |    |    | 301|    |  8 |  8 |    |  2+1  |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.11| |    |    | 201|    |    |    |  7 |    |   3   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.12| |    |    |    | 301|    |    |  8 |    |   2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.13| |    |    | 211|    |    |  7 |  7 |    | 4+(1) |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.14| |    |    |    | 310|    |    |  8 |    |   2   |

|     | |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|05.00| |9.1.|16. |12. |12. |  1 |  5 | 17 |  4 | 68+(7)|

|     | |   2|1.6 |2.3 |1.3 |    |    |    |    |       |

|_____| |____|____|____|____|____|____|____|____|_______|

|     | |20. |18. |16. |20. |  3 |  6 | 36 | 31 |204+   |

|     | |4.2 |1.7 |4.4 |1.3 |    |    |    |    |(12)   |

.______ ________________________________________________.

 

------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
01.04.2011
N 271-Ն
Հրաման