Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵ ...

 

 

050.0371.270112

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «27»        01            2012 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05012045

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

20 դեկտեմբերի 2011 թվականի թիվ 371-Ն

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ» ԵՎ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 374-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(6-րդ մաս)

 

95. «Պայմանագրային պահանջներ» տողում լրացվում են դեռևս չհաշվեգրված (հաշվեկշռում կամ հետհաշվեկշռում չարտացոլված), սակայն պայմանագրով նախատեսված ստացվելիք բոլոր գումարները (այդ թվում` տոկոսագումարները)` ըստ պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների:

96. «Պայմանագրային պարտավորություններ» տողում լրացվում են դեռևս չհաշվեգրված, սակայն պայմանագրով նախատեսված վճարվելիք բոլոր գումարները (այդ թվում` տոկոսագումարները)` ըստ պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների:

97. Ճեղքվածքը բացասական լինելու դեպքում անհրաժեշտ է բացահայտել ճեղքվածքի ֆինանսավորման աղբյուրները և դրանց արժեքը:

 

98. «Ծանոթագրություն 33. Կապիտալ և կապիտալի համարժեքություն» ծանոթագրությունում ներկայացվում են կապիտալի վերաբերյալ բացահայտումներ, այդ թվում`

1) արդյո՞ք ներդրումային ընկերությունում առկա են կապիտալի մակարդակի նկատմամբ սահմանված ներքին պահանջներ, նպատակներ, և որոնք են այդ պահանջները, նպատակները, և արդյո՞ք ներդրումային ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարել է կապիտալի մակարդակի համար ղեկավարության կողմից սահմանված ներքին պահանջները և եթե ոչ, ապա որոնք են այդ խախտման, չկատարման հետևանքները, արդյունքները:

2) արդյո՞ք ներդրումային ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարել է կապիտալի մակարդակի համար սահմանված նորմատիվային պահանջները և եթե ոչ, ապա որոնք են այդ խախտման, չկատարման հետևանքները, արդյունքները:

99. Ծանոթագրություն 33-ում ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվների հաշվարկման համար կիրառվող հիմնական և ընդհանուր կապիտալները, կապիտալի համարժեքության նորմատիվի ցուցանիշները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում` ըստ ամիսների, համեմատելով այդ ցուցանիշները նորմատիվային պահանջների հետ:

100. Եթե Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանվել են խստացվող պահանջներ, ապա ներդրումային ընկերությունը ներկայացնում է կապիտալի համարժեքության խստացված նորմատիվների պահպանման ուղղությամբ ներդրումային ընկերության կողմից ձեռնարկվելիք քայլերը:

 

101. «Ծանոթագրություն 34. Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեք» ծանոթագրությունում ներկայացվում են ֆինանսական գործիքների գնահատված իրական արժեքի վերաբերյալ բացահայտումներ` կատարված ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ» և ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ստանդարտների պահանջների համաձայն, այդ թվում`

1) ֆինանսական գործիքի յուրաքանչյուր դասի իրական արժեքի գնահատման ժամանակ ներդրումային ընկերության կողմից օգտագործվող մեթոդներն ու գնահատումները (էական վարկածները/ենթադրությունները)` ինչպես նաև հետևյալ բացահայտումները`

ա. արդյո՞ք իրական արժեքը որոշվում է շուկայական գնանշումների, թե գնահատման մոդելների հիման վրա,

բ. եթե իրական արժեքը որոշվում է գնահատման մոդելի հիման վրա, ապա արդյո՞ք գնահատման մոդելը օգտագործում է այնպիսի վարկածներ, որոնք հիմնված չեն շուկայական գների և փոխարժեքների վրա, եթե այո, ապա բացահայտվում են համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության մեջ արտացոլված այդպիսի ակտիվների վերագնահատումից ստացված եկամուտները,

2) տեղեկատվություն այն ֆինանսական գործիքների վերաբերյալ, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ հավաստիորեն որոշել, այդ թվում`

ա. պատճառների բացատրությունը (թե ինչու հնարավոր չէ հավաստիորեն որոշել այդ ակտիվների իրական արժեքը),

բ. նկարագրությունն այն մասին, թե ներդրումային ընկերությունն ինչպես է մտադրված տնօրինել այդ ակտիվները:

3) իրական արժեքի գնահատման ժամանակ ներդրումային ընկերության կողմից օգտագործվող մեթոդները և գնահատումները պետք է ներկայացվեն առնվազն հետևյալ խմբավորմամբ.

ա. կարճաժամկետ մարման պայման ունեցող այնպիսի ֆինանսական գործիքների համար, ինչպիսիք են կանխիկ դրամական միջոցները, Կենտրոնական բանկի, բանկերի, այլ ֆինանսական կազմակերպությունների և հաճախորդների նկատմամբ պահանջները և պարտավորությունները,

բ. երկարաժամկետ մարման պայման ունեցող գործիքների համար,

գ. փոխառությունների համար, այդ թվում` փոխառությունների արժեզրկման գնահատման համար:

102. Ծանոթագրություն 34-ով բացահայտվում են նաև այն ֆինանսական ակտիվները, որոնք հաշվառվում են իրական արժեքը գերազանցող գումարով: Ընդ որում, բացահայտվում են պատճառները և բերվում են փաստարկներ, որոնք յուրահատուկ են տվյալ ակտիվին և կառավարման մարմինների համար հիմք են հանդիսանում եզրակացնելու, որ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը կփոխհատուցվի:

 

103. «Ծանոթագրություն 35. Կանխատեսվող ապագա գործարքների հեջավորում»: Համաձայն ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ» և ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ստանդարտների ծանոթագրություն 35-ում ներկայացվում են`

1) կանխատեսվող գործարքների նկարագրությունը, ներառյալ այն ժամանակահատվածը, երբ դրանք ակնկալվում է, որ կկատարվեն,

2) հեջավորման գործիքների նկարագրությունը,

3) ցանկացած հետաձգված կամ չճանաչված շահույթի (այլ եկամտի) կամ կորստի գումարը և որպես եկամուտ կամ ծախս ճանաչելու ակնկալվող ժամանակը:

 

104. «Ծանոթագրություն 36. Ապաճանաչում»: Համաձայն ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ» և ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ստանդարտների պահանջների` ծանոթագրություն 36-ում անհրաժեշտ է բացահայտել այն դեպքերը, երբ փոխանցված ակտիվը ամբողջությամբ կամ դրա մի մասը չի բավարարում ապաճանաչման չափանիշներին, կամ երբ առկա է «շարունակվող մասնակցություն»:

 

105. «Ծանոթագրություն 37. Գրավադրված ակտիվներ» ծանոթագրությունում ներդրումային ընկերությունը բացահայտում է ապահովված պարտավորությունների ընդհանուր գումարը և գրավադրված ակտիվների բնույթն ու հաշվեկշռային արժեքը, գրավի տրամադրման պայմանները:

 

106. «Ծանոթագրություն 38. Ընդունված գրավ» ծանոթագրությունում ներդրումային ընկերությունը բացահայտում է գրավով ապահովված ակտիվների ընդհանուր գումարը, որպես գրավ ընդունված այն ակտիվների իրական արժեքը, բնույթը, պայմանները, որոնք ներդրումային ընկերությունն իրավունք ունի վաճառել կամ նորից գրավադրել նույնիսկ հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման, խախտման բացակայության դեպքում:

107. «Ծանոթագրություն 39. Պարտավորությունների չկատարում/խախտում» ծանոթագրությունում բացահայտվում են այն պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը և հիմնական պայմանները, որոնց գծով պայմանագրային պարտավորությունները ներդրումային ընկերության կողմից խախտվել են:

 

Հավելված 9

    Հաստատված է                             Հաստատված է

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի խորհրդի               ֆինանսների նախարարի`

    2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի            2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

    թիվ 371-Ն որոշմամբ                      թիվ 1117-Ն հրամանով

 

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի նախագահ`              ֆինանսների նախարար`

 

    ------------------------                -----------------------

    Արթուր Ջավադյան                         Վաչե Գաբրիելյան

    2011 թվականի դեկտեմբերի 22              2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6)

 

«__»______________201_թ.

__________________________________________________

         (ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

._____________________________________________________________________.

|  |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                    |Ընթա|Ընթա|Նա- |Նա-  |

|  |                                             |ցիկ |ցիկ |խոր-|խորդ |

|  |                                             |մի- |ֆի- |դող |ֆինան|

|  |                                             |ջան-|նան-|ֆի- |սական|

|  |                                             |կյալ|սա- |նան-|տարվա|

|  |                                             |ժամա|կան |սա- |սկզ- |

|  |                                             |նակա|տար-|կան |բից  |

|  |                                             |շր  |վա  |տար-|մին- |

|  |                                             |ջան |սկզ-|վա  |չև   |

|  |                                             |    |բից |համա|համա-|

|  |                                             |    |մին-|դրե-|դրելի|

|  |                                             |    |չև  |լի  |հաշ- |

|  |                                             |    |հաշ-|ընթա|վետու|

|  |                                             |    |վե- |ցիկ |ամսա-|

|  |                                             |    |տու |մի- |թիվն |

|  |                                             |    |ամսա|ջան-|ընկած|

|  |                                             |    |թիվն|կյալ|ժամա-|

|  |                                             |    |ըն- |ժամա|նակա-|

|  |                                             |    |կած |նակա|շրջան|

|  |                                             |    |ժամա|շր- |(աճո-|

|  |                                             |    |նակա|ջան |ղա-  |

|  |                                             |    |շր- |    |կան) |

|  |                                             |    |ջան |    |     |

|  |                                             |    |(աճո|    |     |

|  |                                             |    |ղա- |    |     |

|  |                                             |    |կան)|    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|1 |Տոկոսային և  նմանատիպ եկամուտներ             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|2 |Տոկոսային և  նմանատիպ ծախսեր                 |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|3 |Զուտ տոկոսային և  նմանատիպ եկամուտ           |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|4 |Կոմիսիոն և  այլ վճարների տեսքով եկամուտներ   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|5 |Կոմիսիոն և  այլ վճարների տեսքով ծախսեր       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|6 |Ստացված զուտ կոմիսիոն և  այլ վճարներ         |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|7 |Եկամուտ շահութաբաժիններից                    |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|8 |Զուտ եկամուտ առևտրային  գործառնություններից  |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|9 |Այլ գործառնական եկամուտներ                   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|10|Գործառնական եկամուտներ                       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|11|Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր         |    |    |    |     |

|  |կորուստների պահուստներին                     |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|12|Ընդհանուր վարչական ծախսեր                    |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|13|Այլ գործառնական ծախսեր                       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|14|Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում           |    |    |    |     |

|  |ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)            |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|15|Շահույթը (վնասը) մինչև  հարկումը             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|16|Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)        |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|17|Ժամանակաշրջանի շահույթ                       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|18|Այդ թվում`                                   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|19|Մայր կազմակերպության բաժնեմաս                |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|20|Չվերահսկվող բաժնեմաս                         |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|21|Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք           |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|22|Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա      |    |    |    |     |

|  |գործառնությունների վերահաշվարկից             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|23|Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների   |    |    |    |     |

|  |վերագնահատումներ                             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|24|Դրամական հոսքերի հեջավորում                  |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|25|Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից      |    |    |    |     |

|  |օգուտներ                                     |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|26|Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ     |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|27|Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից |    |    |    |     |

|  |հետո                                         |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|28|Համապարփակ ֆինանսական արդյունք               |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|29|Այդ թվում`                                   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|30|Մայր կազմակերպության բաժնեմաս                |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|31|Չվերահսկվող բաժնեմաս                         |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|32|Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|33|Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված       |    |    |    |     |

|  |շահույթ                                      |    |    |    |     |

._____________________________________________________________________.

 

    Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը                    Գործադիր տնօրեն`

    ________________                                     _________________

                                                         

    ԿՏ                                                   Գլխավոր հաշվապահ`

                                                         ______________

                                                         

                                               Հավելված 10

    Հաստատված է                             Հաստատված է

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի խորհրդի               ֆինանսների նախարարի`

    2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի            2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

    թիվ 371-Ն որոշմամբ                      թիվ 1117-Ն հրամանով

 

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի նախագահ`              ֆինանսների նախարար`

 

    ------------------------                -----------------------

    Արթուր Ջավադյան                         Վաչե Գաբրիելյան

    2011 թվականի դեկտեմբերի 22              2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6 ա)

 

«__»______________201_թ.

__________________________________________

         (ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

._____________________________________________________________________.

|  |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                    |Ընթա|Ընթա|Նա- |Նա-  |

|  |                                             |ցիկ |ցիկ |խոր-|խորդ |

|  |                                             |մի- |ֆի- |դող |ֆինան|

|  |                                             |ջան-|նան-|ֆի- |սական|

|  |                                             |կյալ|սա- |նան-|տարվա|

|  |                                             |ժամա|կան |սա- |սկզ- |

|  |                                             |նակա|տար-|կան |բից  |

|  |                                             |շր  |վա  |տար-|մին- |

|  |                                             |ջան |սկզ-|վա  |չև   |

|  |                                             |    |բից |համա|համա-|

|  |                                             |    |մին-|դրե-|դրելի|

|  |                                             |    |չև  |լի  |հաշ- |

|  |                                             |    |հաշ-|ընթա|վետու|

|  |                                             |    |վե- |ցիկ |ամսա-|

|  |                                             |    |տու |մի- |թիվն |

|  |                                             |    |ամսա|ջան-|ընկած|

|  |                                             |    |թիվն|կյալ|ժամա-|

|  |                                             |    |ըն- |ժամա|նակա-|

|  |                                             |    |կած |նակա|շրջան|

|  |                                             |    |ժամա|շր- |(աճո-|

|  |                                             |    |նակա|ջան |ղա-  |

|  |                                             |    |շր- |    |կան) |

|  |                                             |    |ջան |    |     |

|  |                                             |    |(աճո|    |     |

|  |                                             |    |ղա- |    |     |

|  |                                             |    |կան)|    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|1 |Տոկոսային և  նմանատիպ եկամուտներ             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|2 |Տոկոսային և  նմանատիպ ծախսեր                 |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|3 |Զուտ տոկոսային և  նմանատիպ եկամուտ           |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|4 |Կոմիսիոն և  այլ վճարների տեսքով եկամուտներ   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|5 |Կոմիսիոն և  այլ վճարների տեսքով ծախսեր       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|6 |Ստացված զուտ կոմիսիոն և  այլ վճարներ         |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|7 |Եկամուտ շահութաբաժիններից                    |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|8 |Զուտ եկամուտ առևտրային  գործառնություններից  |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|9 |Այլ գործառնական եկամուտներ                   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|10|Գործառնական եկամուտներ                       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|11|Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր         |    |    |    |     |

|  |կորուստների պահուստներին                     |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|12|Ընդհանուր վարչական ծախսեր                    |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|13|Այլ գործառնական ծախսեր                       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|14|Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում           |    |    |    |     |

|  |ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)            |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|15|Շահույթը (վնասը) մինչև  հարկումը             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|16|Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)        |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|17|Ժամանակաշրջանի շահույթ                       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|18|Այդ թվում`                                   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|19|Մայր կազմակերպության բաժնեմաս                |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|20|Չվերահսկվող բաժնեմաս                         |    |    |    |     |

._____________________________________________________________________.

 

    Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը                    Գործադիր տնօրեն`

    ________________                                     _________________

                                                         

    ԿՏ                                                   Գլխավոր հաշվապահ`

                                                         ______________   

 

Հավելված 11

    Հաստատված է                             Հաստատված է

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի խորհրդի               ֆինանսների նախարարի`

    2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի            2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

    թիվ 371-Ն որոշմամբ                      թիվ 1117-Ն հրամանով

 

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի նախագահ`              ֆինանսների նախարար`

 

    ------------------------                -----------------------

    Արթուր Ջավադյան                         Վաչե Գաբրիելյան

    2011 թվականի դեկտեմբերի 22              2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6 բ)

 

«__»______________201_թ.

___________________________________________

         (ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

._____________________________________________________________________.

|  |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                    |Ընթա|Ընթա|Նա- |Նա-  |

|  |                                             |ցիկ |ցիկ |խոր-|խորդ |

|  |                                             |մի- |ֆի- |դող |ֆինան|

|  |                                             |ջան-|նան-|ֆի- |սական|

|  |                                             |կյալ|սա- |նան-|տարվա|

|  |                                             |ժամա|կան |սա- |սկզ- |

|  |                                             |նակա|տար-|կան |բից  |

|  |                                             |շր  |վա  |տար-|մին- |

|  |                                             |ջան |սկզ-|վա  |չև   |

|  |                                             |    |բից |համա|համա-|

|  |                                             |    |մին-|դրե-|դրելի|

|  |                                             |    |չև  |լի  |հաշ- |

|  |                                             |    |հաշ-|ընթա|վետու|

|  |                                             |    |վե- |ցիկ |ամսա-|

|  |                                             |    |տու |մի- |թիվն |

|  |                                             |    |ամսա|ջան-|ընկած|

|  |                                             |    |թիվն|կյալ|ժամա-|

|  |                                             |    |ըն- |ժամա|նակա-|

|  |                                             |    |կած |նակա|շրջան|

|  |                                             |    |ժամա|շր- |(աճո-|

|  |                                             |    |նակա|ջան |ղա-  |

|  |                                             |    |շր- |    |կան) |

|  |                                             |    |ջան |    |     |

|  |                                             |    |(աճո|    |     |

|  |                                             |    |ղա- |    |     |

|  |                                             |    |կան)|    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|1 |Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք           |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|2 |Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա      |    |    |    |     |

|  |գործառնությունների վերահաշվարկից             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|3 |Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների   |    |    |    |     |

|  |վերագնահատումներ                             |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|4 |Դրամական հոսքերի հեջավորում                  |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|5 |Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից      |    |    |    |     |

|  |օգուտներ                                     |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|6 |Այլ համապարփակ եկամտի գծով շահութահարկ       |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|7 |Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից |    |    |    |     |

|  |հետո                                         |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|8 |Համապարփակ ֆինանսական արդյունք               |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|9 |Այդ թվում`                                   |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|10|Մայր կազմակերպության բաժնեմաս                |    |    |    |     |

|__|_____________________________________________|____|____|____|_____|

|11|Չվերահսկվող բաժնեմաս                         |    |    |    |     |

._____________________________________________________________________.

 

    Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը                    Գործադիր տնօրեն`

    ________________                                     _________________

                                                          

    ԿՏ                                                   Գլխավոր հաշվապահ`

                                                          ______________

                                                         

                                               Հավելված 12

    Հաստատված է                             Հաստատված է

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի խորհրդի               ֆինանսների նախարարի`

    2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի            2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

    թիվ 371-Ն որոշմամբ                      թիվ 1117-Ն հրամանով

 

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի նախագահ`              ֆինանսների նախարար`

 

    ------------------------                -----------------------

    Արթուր Ջավադյան                         Վաչե Գաբրիելյան

    2011 թվականի դեկտեմբերի 22              2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ձև 7)

ֆինանսական վիճակի մասին

 

«__»___________________ 201_թ/

___________________________________________

         (ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

._____________________________________________________________________.

|     |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                        |Ընթա-|Նախոր- |

|     |                                                 |ցիկ  |դող    |

|     |                                                 |միջան|ֆինանսա|

|     |                                                 |կյալ |կան    |

|     |                                                 |ժամա-|տարվա  |

|     |                                                 |նակա-|վերջի  |

|     |                                                 |շրջա-|դրու-  |

|     |                                                 |նի   |թյամբ  |

|     |                                                 |վերջի|(ստուգ-|

|     |                                                 |դրու-|ված/   |

|     |                                                 |թյամբ|չըստուգ|

|     |                                                 |     |ված)   |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1    |Ակտիվներ                                         |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.1  |Կանխիկ դրամական միջոցներ և  մնացորդներ ՀՀ        |     |       |

|     |կենտրոնական բանկում                              |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.2  |Պահանջներ բանկերի և  այլ ֆինանսական              |     |       |

|     |կազմակերպությունների նկատմամբ                    |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.3  |Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով   |     |       |

|     |հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ                    |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.4  |Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ                  |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.5  |Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ        |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.6  |Մինչև  մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ         |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.7  |Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում   |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.8  |Հիմնական միջոցներ և  ոչ նյութական ակտիվներ       |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.9  |Հետաձգված հարկային ակտիվներ                      |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|1.10 |Այլ ակտիվներ                                     |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|     | Ընդամենը` ակտիվներ                              |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2    |Պարտավորություններ                               |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2.1  |Պարտավորություններ բանկերի և  այլ ֆինանսական     |     |       |

|     |կազմակերպությունների նկատմամբ                    |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2.2  |Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ         |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2.3  |Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված        |     |       |

|     |արժեթղթեր                                        |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2.4  |Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով   |     |       |

|     |հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ          |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2.5  |Հետաձգված հարկային պարտավորություններ            |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2.6  |Պահուստներ                                       |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|2.7  |Այլ պարտավորություններ                           |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|     | Ընդամենը` պարտավորություններ                    |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3    |Սեփական կապիտալ                                  |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3.1  |Կանոնադրական կապիտալ                             |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3.2  |Էմիսիոն եկամուտ                                  |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3.3  |Պահուստներ`                                      |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3.3.1|Գլխավոր պահուստ                                  |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3.3.2|Վերագնահատման պահուստներ                         |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3.4  |Չբաշխված շահույթ (վնաս)                          |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|3.5  |Սեփական կապիտալի այլ տարրեր                      |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|     |Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ           |     |       |

|     |_________________________________________________|_____|_______|

|     |Փոքրամասնության բաժնեմաս                         |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|     | Ընդամենը` սեփական կապիտալ                       |     |       |

|_____|_________________________________________________|_____|_______|

|     | Ընդամենը` պարտավորություններ և  սեփական կապիտալ |     |       |

._____________________________________________________________________.

 

    Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը                    Գործադիր տնօրեն`

    ________________                                     _________________

                                                         

    ԿՏ                                                   Գլխավոր հաշվապահ`

                                                         ______________

 

Հավելված 13

    Հաստատված է                             Հաստատված է

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի խորհրդի               ֆինանսների նախարարի`

    2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի            2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

    թիվ 371-Ն որոշմամբ                      թիվ 1117-Ն հրամանով

 

    Հայաստանի Հանրապետության                Հայաստանի Հանրապետության

    կենտրոնական բանկի նախագահ`              ֆինանսների նախարար`

 

    ------------------------                -----------------------

    Արթուր Ջավադյան                         Վաչե Գաբրիելյան

    2011 թվականի դեկտեմբերի 22              2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև 8)

 

«__»___________________ 201_թ/

___________________________________________

         (ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

._________________________________________________________________________.

|Սեփական կապիտալի             |Կանոնա-|Է |Գ |Փ |Վ |Դ |Ո| Չ |Մ |Ս |Ը |Չ |Ը |

|տարրերի անվանումը            |դրական |մ |լ |ո |ա |ր |չ| բ |ի |ե |ն |վ |ն |

|                             |կապիտալ|ի |խ |խ |ճ |ա | | ա |ջ |փ |դ |ե |դ |

|                             |_______|ս |ա |ա |ա |մ |ը| շ |ա |ա |ա |ր |ա |

|                             |Կ|Հ|Զ  |ի |վ |ր |ռ |ա |ն| խ |ն |կ |մ |ա |մ |

|                             |ա|ե|ու |ո |ո |ժ |ք |կ |թ| վ |կ |ա |ե |հ |ե |

|                             |ն|տ|տ  |ն |ր |ե |ի |ա |ա| ա |յ |ն |ն |ս |ն |

|                             |ո| |   |  |  |ք |  |ն |ց| ծ |ա |  |ը |կ |ը |

|                             |ն|գ|գ  |ե |պ |ա |հ |  |ի|   |լ |կ |  |վ |  |

|                             |ա|ն|ու |կ |ա |յ |ա |հ |կ| շ |  |ա |  |ո |կ |

|                             |դ|վ|մ  |ա |հ |ի |մ |ո | | ա |շ |պ |  |ղ |ա |

|                             |ր|ա|ա  |մ |ու|ն |ա |ս |ա| հ |ա |ի |  |  |պ |

|                             |ա|ծ|ր  |ու|ս |  |ր |ք |կ| ու|հ |տ |  |բ |ի |

|                             |կ| |ը  |տ |տ |տ |  |ե |տ| յ |ու|ա |  |ա |տ |

|                             |ա|կ|   |/ |  |ա |մ |ր |ի| թ |թ |լ |  |ժ |ա |

|                             |ն|ա|   |վ |  |ր |ա |ի |վ| / |ա |ի |  |ն |լ |

|                             | |պ|   |ն |  |բ |տ |  |ն| վ |բ |  |  |ե |  |

|                             |կ|ի|   |ա |  |ե |չ |հ |ե| ն |ա |ա |  |մ |  |

|                             |ա|տ|   |ս |  |ր |ե |ե |ր| ա |ժ |յ |  |ա |  |

|                             |պ|ա|   |  |  |ու|լ |ջ |ի| ս |ի |լ |  |ս |  |

|                             |ի|լ|   |  |  |թ |ի |ա | |   |ն |  |  |  |  |

|                             |տ| |   |  |  |յ |  |վ |վ|   |ն |տ |  |  |  |

|                             |ա| |   |  |  |ու|ֆ |ո |ե|   |ե |ա |  |  |  |

|                             |լ| |   |  |  |ն |ի |ր |ր|   |ր |ր |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ն |ն |ու|ա|   |  |ր |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ե |ա |մ |գ|   |  |ե |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |ն |  |ն|   |  |ր |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |  |ս |  |ա|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ա |ա |  |հ|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |կ |  |ա|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |տ |ա |  |տ|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ե |ն |  |ո|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |  |  |մ|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |կ |ա |  |ն|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |կ |  |ե|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |յ |տ |  |ր|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ա |ի |  |ի|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |  |վ |  |ց|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |գ |ն |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ո |ե |  |օ|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |ր |  |գ|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ծ |  |  |ո|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ա |վ |  |տ|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ռ |ե |  |ն|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ն |ր |  |ե|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ու|ա |  |ր|   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |թ |գ |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |յ |ն |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ու|ա |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ն |հ |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ն |ա |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ե |տ |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |ու|  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ի |մ |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |  |ն |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |վ |ե |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ե |ր |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ա |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |հ |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ա |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |շ |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |վ |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ա |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ր |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |կ |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ի |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |ց |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|                             | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ                    |1|2|3  |4 |5 |6 |7 |8 |9|10 |11|12|13|14|15|

|_________________________________________________________________________|

|   Նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջան             |

|   (տարվա սկզբից աճողական) (I աղյուսակ)                                  |

|_________________________________________________________________________|

|1. Մնացորդը նախորդ ֆինանսական| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|տարվա սկզբում առ 01 հունվարի | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|-------թ. (ստուգված/         | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|չստուգված)                   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|1.1. Հաշվապահական հաշվառման  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|քաղաքականության              | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|փոփոխությունների ընդհանուր   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|արդյունքը և  էական սխալների  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|ճշգրտումը                    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|2. Վերահաշվարկված մնացորդը   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|3. Բաժնետերերի               | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|(սեփականատերերի) հետ         | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|գործարքներ բաժնետոմսերի      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|(բաժնեմասերի) գծով,          | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|այդ թվում`                   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|3.1. Ներդրումներ կանոնադրական| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|կապիտալում և  կանոնադրական   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|կապիտալի այլ աճ              | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|3.2. Կանոնադրական կապիտալի   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|նվազում, այդ թվում` հետ      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|գնված և  շրջանառությունից    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|հանված բաժնետոմսերի          | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|(բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|4. Համապարփակ եկամուտ        | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|5. Շահութաբաժիններ           | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|6. Սեփական կապիտալի տարրերի  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|այլ ավելացում (նվազեցում),   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|այդ թվում`                   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|6.1. Որպես սեփական կապիտալի  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|գործիքներ դասակարգված        | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|ածանցյալ գործիքների աճ/      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|նվազում                      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|7. Ներքին շարժեր, այդ թվում` | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|7.1. Մասհանումներ գլխավոր    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|պահուստին                    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|7.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|կուտակված վնասի ծածկում      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|7.3. էմիսիոն վնասի ծածկում   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|7.4. Հիմնական միջոցների և  ոչ| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|նյութական ակտիվների          | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|վերագնահատումից արժեքի աճի   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|նվազում                      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|7.5. Սեփական կապիտալի այլ    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|տարրերի ներքին շարժեր        | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|8. Մնացորդը նախորդ ֆինանսական| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|տարվա համադրելի միջանկյալ    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|ժամանակաշրջանի վերջում առ ---| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

| ----------- -------թ.       | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

| (ստուգված/չստուգված)        | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_________________________________________________________________________|

|   Ընթացիկ տարվա միջանկյալ ժամանակաշրջան (տարվա սկզբից աճողական) (II     |

|   աղյուսակ)                                                             |

|_________________________________________________________________________|

|9. Մնացորդը ֆինանսական տարվա | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|սկզբում առ 01 հունվարի       | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|-------թ. (ստուգված          | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|/չստուգված)                  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|9.1. Հաշվապահական հաշվառման  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|քաղաքականության              | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|փոփոխությունների ընդհանուր   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|արդյունքը և  էական սխալների  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|ճշգրտումը                    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|10.Վերահաշվարկված մնացորդը   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|11. Բաժնետերերի              | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|(սեփականատերերի) հետ         | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|գործարքներ բաժնետոմսերի      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|(բաժնեմասերի) գծով,          | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|այդ թվում`                   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|11.1. Ներդրումներ            | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|կանոնադրական կապիտալում և    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|կանոնադրական կապիտալի այլ աճ | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|11.2. Կանոնադրական կապիտալի  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|նվազում, այդ թվում` հետ գնված| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|և  շրջանառությունից հանված   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի,   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|փայերի) հաշվին               | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|12. Այլ համապարփակ եկամուտ   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|13. Շահութաբաժիններ          | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|14. Սեփական կապիտալի տարրերի | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|այլ ավելացում (նվազեցում),   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|այդ թվում`                   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|14.1. Որպես սեփական կապիտալի | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|գործիքներ դասակարգված        | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|ածանցյալ գործիքների աճ/      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|նվազում                      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|15. Ներքին շարժեր, այդ թվում`| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|15.1. Մասհանումներ գլխավոր   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|պահուստին                    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|15.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին| | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|կուտակված վնասի ծածկում      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|15.3. էմիսիոն վնասի ծածկում  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|15.4. Հիմնական միջոցների և   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|ոչ նյութական ակտիվների       | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|վերագնահատումից արժեքի աճի   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|նվազում                      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|15.5. Սեփական կապիտալի այլ   | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|տարրերի ներքին շարժեր        | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|_____________________________|_|_|___|__|__|__|__|__|_|___|__|__|__|__|__|

|16. Մնացորդը միջանկյալ       | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|հաշվետու ժամանակաշրջանի      | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|վերջում -------------------  | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

|-------թ.                    | | |   |  |  |  |  |  | |   |  |  |  |  |  |

._________________________________________________________________________.

 

    Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը                     Գործադիր տնօրեն`

    ________________                                      _________________

                                                          

    ԿՏ                                                    Գլխավոր հաշվապահ`

                                                          ______________

                                                          

---------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
20.12.2011
N 371-Ն
Որոշում