Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հունվարի 1999 թվականի թիվ 3

 

i

Ղեկավարվելով ՀՀ Դատարանակազմության մասին օրենքի 27, 28 հոդ. հոդ., և ի կատարումն այդ օրենքի պահանջների, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհուրդը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

 

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի աշխատակազմի Կանոնադրությունը (կցվում է):

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

«30» հունվարի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. ՀՀ դատարանների նախագահների Խորհրդի (այսուհետև` Խորհուրդ) աշխատակազմը կոչված է աջակցելու Խորհրդին` վերջինիս օրենքով նախատեսված լիազորությունները իրականացնելու համար:

2. Խորհրդի աշխատակազմը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Հայաստանի Հանրապետության Դատարանակազմության մասին» օրենքով, այլ օրենքներով, Խորհրդի Կանոնակարգով և որոշումներով, ինչպես նաև սույն Կանոնադրությամբ:

3. Խորհրդի աշխատակազմի Կանոնադրությունը հաստատվում և փոփոխվում է Խորհրդի որոշմամբ:

4. Խորհրդի աշխատակազմը որպես առանձին կառուցվածքային միավոր, ստեղծվում է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմում:

5. Խորհրդի աշխատակազմը աշխատում է իր աշխատանքային ծրագրին համապատասխան, որը հաստատում և փոփոխում է Խորհուրդը:

6. Խորհրդի աշխատակազմի աշխատանքը ղեկավարում է աշխատակազմի ղեկավարը, որը նշանակվում և ազատվում է Խորհրդի որոշման հիման վրա` ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի հրամանով:

7. Խորհրդի աշխատակազմի աշխատողները համապատասխան պաշտոնի են նշանակվում և ազատվում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի կողմից` աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ:

8. Խորհրդի աշխատակազմի հաստիքացուցակը, աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ, հաստատվում և փոփոխվում է Խորհրդի որոշմամբ:

9. Խորհրդի աշխատակազմը ունի իր անվամբ բլանկ:

10. Խորհրդի աշխատակազմը տեղավորված է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի շենքում` ք. Երևան, Խորհրդարանի 6:

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

i

11. Խորհրդի աշխատակազմը, պատասխանատու լինելով Խորհրդի բնականոն գործունեության իրականացումն ապահովող կազմակերպական բոլոր հարցերի համար`

 

- նախապատրաստում և կազմակերպում է Խորհրդի նիստերը. - Խորհրդի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրին համապատասխան, ինչպես նաև

Խորհրդի կամ Խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է Հայաստանի

Հանրապետության դատարաններում աշխատանքի կազմակերպման հարցերը` ըստ

բնագավառների, ամփոփ ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանք

համապատասխանաբար ներկայացնում կամ Խորհրդին, կամ Խորհրդի նախագահին. - ուսումնասիրում է հանրապետության դատական պրակտիկան` ըստ իրավունքի

ճյուղերի, հանցագործությունների և քաղաքացիական վեճերի առանձին

կատեգորիաների, ուսումնասիրությունների արդյունքներով կազմում տեղեկանքներ

և դրանք ներկայացնում Խորհրդի նախագահին կամ վերջինիս մատնանշած

պաշտոնատար անձին. - կազմում է օրենքների և այլ իրավական ակտերի կատարելագործման ուղղությամբ

առաջարկությունների նախագծեր և ներկայացնում Խորհրդի նախագահին կամ

վերջինիս մատնանշած պաշտոնատար անձին. - կազմում և Խորհրդի նախագահին է ներկայացնում Հանրապետության Նախագահին`

օրենքի, Ազգային Ժողովի որոշման, Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի,

կարգադրության, կառավարության որոշման Հայաստանի Հանրապետության

Սահմանադրությանը համապատասխանության վերաբերյալ Սահմանադրական դատարան

դիմելու միջնորդության նախագիծը. - վարում է հանրապետության դատական վիճակագրությունը. - կազմում և Խորհրդի նախագահին է ներկայացնում «Դատավորի վարքագծի

կանոնագրքի» և դրանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

որոշումների նախագծեր. - մշակում և Խորհրդի նախագահին է ներկայացնում առաջին ատյանի դատարաններում

գործերի բախշման, վերաքննիչ դատարաններում դատական կազմերի և նախագահների

նշանակման, արձակուրդի կամ հիվանդության դեպքում դատարանների նախագահների

և դատավորների փոխարինման կարգերի նախագծերը. - կազմում և Խորհրդի նախագահին է ներկայացնում դատարանների բյուջետային

ֆինանսավորման հայտերը` ըստ առանձին դատարանների. - կազմակերպում է դատարանների (ըստ առանձին դատարանների) ֆինանսատնտեսական

գործունեության աուդիտ և արդյունքները ներկայացնում Խորհրդի նախագահին. - մշակում և Խորհրդի նախագահին է ներկայացնում դատարանների (ըստ առանձին

դատարանների) նյութա-տեխնիկական ապահովվածության հարցերի վերաբերյալ

եզրակացություններ. - կազմակերպում է դատարանների (ըստ առանձին դատարանների) շենքերի կապիտալ

շինարարության, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային

փաստաթղթերի պատրաստումը. - ուսումնասիրում է դատարանների կահավորման և տեխնիկական հագեցվածության

վիճակը: Ըստ դատարանների կազմում և Խորհրդի նախագահին է ներկայացնում

տեղեկանքներ` կահույքի և ժամանակակից տեխնիկական միջոցների անհրաժեշտ

քանակի, դրանց ձեռքբերման աղբյուրների, պահանջվող ծախսերի մասին. - մշակում և Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում դատարանների աշխատակազմերի`

օրենքով չնախատեսված աշխատողների նորմատիվները, նրանց ծառայողական

պարտականությունների շրջանակները. - մշակում և Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում առաջին ատյանի, վերաքննիչ և

Վճռաբեկ դատարանների գործավարության կարգի մասին հրահանգներ. - մշակում և Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում թարգմանիչների, այլ

մասնագետների վարձատրության նորմատիվները. - ապահովում է դատավորների մասնագիտական ուսուցման և վերապատրաստման գործի

կազմակերպման հարցերի լուծումը. - նախապատրաստում է Խորհրդի որոշումների նախագծերը. - ապահովում է Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը. - Խորհրդի լիազորությունների շրջանակներում կատարում է Խորհրդի կամ Խորհրդի

նախագահի այլ հանձնարարություններ:

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ

 

12. Խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարը անմիջականորեն ենթարկվում է Խորհրդի նախագահին:

13. Խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարը`

 

- իրականացնում է Խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարումը և պատասխանատու է

աշխատակազմին տրված հանձնարարությունները ժամանակին և պատշաճ որակով

կատարելու համար. - մասնակցում է Խորհրդի նիստերին` խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, տալիս է

զեկույցներ. - իրավասու է դատարաններից պահանջելու դատարանների ֆինանսատնտեսական

գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ. - մշակում և Խորհրդի հաստատմանն ու փոփոխմանն է ներկայացնում Խորհրդի

աշխատակազմի հաստիքացուցակը. - ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահին է ներկայացնում Խորհրդի աշխատակազմում

համապատասխան պաշտոնի նշանակվող կամ ազատվող անձանց. - մշակում և Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Խորհրդի աշխատակազմի

աշխատողների ծառայողական պարտականությունների շրջանակը և աշխատակազմի

գործավարության մասին հրահանգը. - իր իրավասության սահմաններում ստորագրում է ծառայողական փաստաթղթերը:

 

14. Խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարը Խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ ներկայացնում է Խորհուրդը պետական մարմինների և այլ կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում:

15. Խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարը իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Խորհրդի Կանոնակարգով նախատեսված այլ լիազորություններ:

 

 

pin
Դատարանների նախագահների խորհուրդ
30.01.1999
N 3
Որոշում