Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՄԱՍ 1)

 

 

040.0268.230499

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«23» ապրիլի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

23 ապրիլի 1999 թվական թիվ 268

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(մաս 1)

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի աշխատանքային ծրագիրը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի իրենց գործունեության մասին հաշվետվությունները ներկայացնելու ժամանակացույցը համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն հավելվածներում ընդգրկված հարցերը սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքում համապատասխան նախարարությունը կամ գերատեսչությունը ներկայացնում է գրավոր հիմնավորում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1999 թվականի ապրիլի 23-ից:

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 1999 թվականի

ապրիլի 23-ի N 268 որոշման

 

ՑԱՆԿ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերում

1999 թվականի առաջին եռամսյակում քննարկման

ենթակա հարցերի

_________________________________________________________________________

NN               Հարցերը                   Պատասխանատու      Հարցի նախա-

ը/կ                                          կատարողը        պատրաստման

                                                             համար պատաս-

                                                             խանատուն

                                                             (վարչու-

                                                             թյունը)   

_________________________________________________________________________

 1                  2                           3                4

_________________________________________________________________________

1.  Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    երկրաբանահետախուզական աշխատանքների      նախարարություն   թյան և  

    պետական պատվերի մասին                                    բնական

                                                             ռեսուրսների

 

2.  Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ առողջապահության սոցիալական

    առողջապահության համակարգի 1999          նախարարություն    հարցերի

թվականի և առողջապահական պետական

նպատակային ծրագրերի մասին

 

3.  Հայաստանի Հանրապետության պետության    ՀՀ առողջապահության սոցիալական

    կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական     նախարարություն    հարցերի

օգնության և ծառայությունների գծով

1999 թվականի պետական պատվերի մասին

 

4.  «Երեխայի իրավունքների մասին»          ՀՀ առողջապահության սոցիալական

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքում       նախարարություն    հարցերի

փոփոխություններ կատարելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

նախագծի մասին

 

5.  Ոռոգման ջրի 1999 թվականի հանրապետական        ՀՀ          քաղաքաշինու-

    միասնական սակագին սահմանելու մասին    գյուղատնտեսության  թյան և  

                                            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

6.  1999 թվականին Սևանա  լճից ոռոգման            ՀՀ          քաղաքաշինու-

    նպատակով ջրի բացթողման մասին          գյուղատնտեսության  թյան և  

                                            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

7.  «Միջազգային պայմանագրերի մասին»       ՀՀ արդարադատության   արտաքին

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի         նախարարություն     կապերի

    նախագծի մասին                         ՀՀ արտաքին գործերի

                                            նախարարություն

 

8.  Ջրամատակարարման և  ջրահեռացման        ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    համակարգի բարելավման մասին              նախարարություն   թյան և  

                                                             բնական

                                                             ռեսուրսների

 

9.  Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի     ՀՀ կառավարության   իրավաբանական

    «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի       աշխատակազմ

1995 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության

կառուցվածքը և գործունեության կարգը

սահմանելու մասին» հրամանագրում

փոփոխություններ կատարելու մասին»

հրամանագրի նախագծի մասին

 

10. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի ՀՀ ֆինանսների և  սոցիալական

    պետական բյուջեում վերաբաշխում            էկոնոմիկայի      հարցերի

    կատարելու մասին                        նախարարություն

 

11. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    կառավարության 1996 թվականի օգոստոսի       գիտության       հարցերի

26-ի N 273 և 1997 թվականի մարտի 14-ի   նախարարություն

N 51 որոշումներում լրացում կատարելու

մասին

 

12. Ա. Հարությունյանին և  Ա. Շազիդանովին        ՀՀ           քաղաքաշինու-

սեփականության իրավունքով ծառայողական  սեփականաշնորհման   թյան և

    բնակելի տարածություն հատկացնելու       նախարարություն    բնական

    մասին                                                    ռեսուրսների

 

13. Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ      ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    պաշտպանության ազգային ծառայության      առընթեր սեյսմիկ   թյան և  

    մասին                                   պաշտպանության    բնական

                                               ազգային       ռեսուրսների

                                             ծառայություն

 

14. Երևանի  պետական համալսարանի տեսական    ՀՀ պաշտպանության   վարչական

    տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,       նախարարություն   մարմինների

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների

թեկնածու Գառնիկ Ֆելիքսի Մկրտչյանին

պարտադիր զինվորական ծառայությունից

ազատելու մասին

 

15. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ՀՀ ֆինանսների և արտադրական

    ավիացիայի գլխավոր վարչությանը գումար      էկոնոմիկայի    ենթակառուց-

    հատկացնելու մասին                       նախարարություն    վածքների

 

16. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի      էկոնոմիկայի       կան

    26-ի N 740 որոշման մեջ                  նախարարություն

փոփոխություններ և լրացումներ

կատարելու մասին

 

17. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    պետական բյուջեի կատարումը եզրափակելու     էկոնոմիկայի       կան

    մասին                                   նախարարություն

 

18. Հայաստանի Հանրապետության ոգելից        ՀՀ ֆինանսների և   արտադրական

    խմիչքների արտադրությունը                  էկոնոմիկայի    ենթակառուց-

    լիցենզավորելու մասին                    նախարարություն    վածքների

 

19. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1994 թվականի հուլիսի        էկոնոմիկայի       կան

    26-ի N 339 որոշման մեջ փոփոխություն     նախարարություն

կատարելու մասին

 

20. Հայաստանի Հանրապետության                     ՀՀ          քաղաքաշինու-

կառավարության 1998 թվականի մարտի 24-ի  գյուղատնտեսության թյան և

    N 201 որոշման մեջ փոփոխություն          նախարարություն   բնական

    կատարելու մասին                                          ռեսուրսների

 

21. «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհներ»    ՀՀ տրանսպորտի   տնտեսագիտա-

    պետական փակ բաժնետիրական ընկերության     նախարարություն     կան

մասին

 

22. Փախստականների և  Երևան  քաղաքում      ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    բնակչության բնակարանային պայմանները      նախարարություն  թյան և  

    բարելավելու միջոցառումների մասին                         բնական

                                                             ռեսուրսների

 

23. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   սոցիալական

    կառավարության 1998 թվականի մարտի 19-ի     էկոնոմիկայի     հարցերի

    N 189 որոշման մեջ փոփոխություն          նախարարություն

կատարելու մասին

 

24. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում     ՀՀ ֆինանսների և   արտադրական

    իրացվող սիգարետների վրա պարտադիր          էկոնոմիկայի    ենթակառուց-

    նշագրելու մասին                         նախարարություն    վածքների

 

25. Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային  ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    հիմնարկների նվիրատվություններից կամ       էկոնոմիկայի       կան

    բարեգործական այլ ծրագրերից գոյացող      նախարարություն

արտաբյուջետային միջոցների սպասարկման,

հաշվառման ու վերահսկողության կարգը

հաստատելու և Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 1998

թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 565 որոշման

մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

26. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական        ՀՀ          արտադրական

    ավիացիայի համակարգի զարգացման          արդյունաբերության ենթակառուց-

    ռազմավարական ծրագրի մշակման նպատակով      և  առևտրի       վածքների

    խորհրդատու հրավիրելու մասին              նախարարություն

 

27. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային      ՀՀ ֆինանսների և    վարչական

    վարչությանը թմրանյութեր ներմուծելու       էկոնոմիկայի    մարմինների

    և  արտահանելու թույլատվություն տալու    նախարարություն

մասին

 

28. Պարենային ցորենի վաճառքի պայմանների    ՀՀ ֆինանսների և   քաղաքաշինու-

    մասին                                     էկոնոմիկայի    թյան և  

                                            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

29. «Սևանի  ծիծեռնակ» պետական փակ                 ՀՀ         տնտեսագիտա-

    բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը  սեփականաշնորհման     կան

    միջազգային մրցույթով մասնավորեցնելու    նախարարություն

մասին

 

30. «Երևան  հյուրանոց» փակ բաժնետիրական           ՀՀ         տնտեսագիտա-

    ընկերության բաժնետոմսերը միջազգային    սեփականաշնորհման     կան

    մրցույթով մասնավորեցնելու մասին         նախարարություն

 

31. Պետական վիճակագրական աշխատանքների     ՀՀ վիճակագրության, տնտեսագիտա-

    իրականացման համար վիճակագրական         պետական ռեգիստրի     կան

    տեղեկությունների ներկայացման կարգը     և  վերլուծության

    հաստատելու մասին                        նախարարություն

 

32. Հայաստանի Հանրապետության պետական      ՀՀ արդարադատության իրավաբանական

    արբիտրաժի լուծարման հետ կապված          նախարարություն

աշխատանքների մասին

 

33. Հայաստանի Հանրապետության զինվորական       ՀՀ գլխավոր     սոցիալական

    դատախազության քննչական անձնակազմի       դատախազություն    հարցերի

թիվն ավելացնելու մասին

 

34. Հայաստանի Հանրապետությունում            ՀՀ սոցիալական    սոցիալական

    սոցիալապես անապահով ընտանիքների          ապահովության     հարցերի

    էլեկտրաէներգիայի միասնական սակագին      նախարարություն

սահմանելու հետ կապված փոխհատուցում

հատկացնելու մասին

 

35. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   սոցիալական

    կառավարության 1999 թվականի մարտի 13-ի     էկոնոմիկայի     հարցերի

    N 174 որոշման մեջ լրացում կատարելու     նախարարություն

մասին

 

36. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1999 թվականի հունվարի       էկոնոմիկայի       կան

    12-ի N 8 որոշման մեջ փոփոխություններ    նախարարություն

կատարելու մասին

 

37. Հայաստանի Հանրապետությունում           ՀՀ ֆինանսների և   քաղաքաշինու-

    մթնոլորտային երևույթների  վրա ակտիվ       էկոնոմիկայի    թյան և  

    ներգործության աշխատանքների մասին        նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

38. Դատավորի պատմուճանի (թիկնոցի)         ՀՀ արդարադատության իրավաբանական

    նկարագիրը հաստատելու մասին              նախարարություն

 

39. Հայաստանի Հանրապետության չոռոգվող            ՀՀ          քաղաքաշինու-

    հողատարածքների հաշվառման և  դրանց     գյուղատնտեսության  թյան և  

    ոռոգման համակարգերի գույքագրման         նախարարություն   բնական

    արդյունքները հաստատելու մասին                            ռեսուրսների

 

40. Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    ջրամատակարարման և  ջրահեռացման          նախարարություն   թյան և  

    համակարգերում կառուցվածքային                             բնական

    բարեփոխումների իրականացման                               ռեսուրսների

միջոցառումների մասին

 

41. Շիրակի մարզի Նահապետավանի գյուղական        ՀՀ Շիրակի     տարածքային

    համայնքի ղեկավարի լիազորությունները       մարզպետարան    կառավարման

    վաղաժամկետ դադարեցնելու և  Շիրակի                        և  տեղական

    մարզի Նահապետավանի գյուղական համայնքի                    ինքնակառա-

    ղեկավարի արտահերթ ընտրություն                              վարման

նշանակելու և անցկացնելու մասին

 

42. Գեղարքունիքի մարզի Արեգունու,           ՀՀ կենտրոնական   տարածքային

    Սյունիքի մարզի Ալդարայի և  Շիրակի          ընտրական      կառավարման

    մարզի Գառնառիճի գյուղական համայնքների    հանձնաժողով     և  տեղական

    ղեկավարների արտահերթ ընտրությունների                     ինքնակառա-

    նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը                        վարման

ֆինանսավորելու մասին

 

43. Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղական           ՀՀ Շիրակի     տարածքային

    համայնքի ղեկավարի լիազորությունները       մարզպետարան    կառավարման

    վաղաժամկետ դադարեցնելու և  Շիրակի                        և  տեղական

    մարզի Գեղանիստի գյուղական համայնքի                       ինքնակառա-

    ղեկավարի արտահերթ ընտրություն                              վարման

նշանակելու և անցկացնելու մասին

 

44. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   սոցիալական

    կառավարության 1998 թվականի հունվարի       էկոնոմիկայի     հարցերի

    10-ի N 2 որոշման մեջ փոփոխություն և     նախարարություն

լրացումներ կատարելու մասին

 

45. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   արտադրական

    կառավարության պահուստային ֆոնդն           էկոնոմիկայի    ենթակառուց-

    ավելացնելու մասին                       նախարարություն    վածքների

 

46. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի      ՀՀ Շիրակի     սոցիալական

    պետական բյուջեում վերաբաշխում             մարզպետարան     հարցերի

կատարելու մասին

 

47. Պաշտոնեական (ծառայողական), ինչպես            ՀՀ          քաղաքաշինու-

    նաև  հանրակացարանների կացարանները     սեփականաշնորհման   թյան և  

    որպես բնակելի տարածություն             նախարարություն    բնական

    սեփականության իրավունքով                                 ռեսուրսների

քաղաքացիներին հատկացնելու մասին

 

48. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և  ՀՀ կրթության և սոցիալական

    գիտության նախարարության                    գիտության      հարցերի

    ենթակայությանը հանրակրթական դպրոց       նախարարություն

հանձնելու և Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 1996 թվականի օգոստոսի

22-ի N 269 որոշման մեջ փոփոխություն

կատարելու մասին

 

49. Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժայի և     ՀՀ կենտրոնական   տարածքային

    Կոտայքի մարզի Զառի գյուղական               ընտրական      կառավարման

    համայնքների ղեկավարների արտահերթ          հանձնաժողով    և  տեղական

    ընտրությունների նախապատրաստման և                         ինքնակառա-

    անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու                           վարման

մասին

 

50. Հայաստանի Հանրապետության ներքին       ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    գործերի և  ազգային անվտանգության         և  ազգային      մարմինների

    նախարարության պետական պահպանության      անվտանգության

    ծառայության մասին                       նախարարություն

 

51. Հայաստանի Հանրապետության                ՀՀ կրթության և   սոցիալական

    կառավարության 1998 թվականի հունիսի        գիտության       հարցերի

    26-ի N 405 որոշման մեջ                  նախարարություն

փոփոխություններ կատարելու մասին

 

52. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ՀՀ ֆինանսների և արտադրական

    ավիացիայի համակարգի վիճակի                էկոնոմիկայի    ենթակառուց-

    ուսումնասիրման և  ռազմավարության       նախարարություն    վածքների

զարգացման գերակայությունների

սահմանման աշխատանքների իրականացման

հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման

աղբյուրների մասին

 

53. Հայաստանի Հանրապետության պետական              ՀՀ         քաղաքաշինու-

կառավարման հանրապետական և տարածքային  սեփականաշնորհման  թյան և

    մարմինների կողմից բնակարանների,         նախարարություն   բնական

    շենքերի ու շինությունների գնման և                        ռեսուրսների

և վարձակալության կարգը հաստատելու

մասին

 

54. Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժում    ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    «Հասկ» հասարակական կազմակերպության     երիտասարդության    հարցերի

    անվանման մասին                        հարցերի և  սպորտի

                                           նախարարություն

 

55. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    արդարադատության նախարարությանը          նախարարություն    հարցերի

թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր

ներմուծելու թույլտվություն տալու

մասին

 

56. «Փոքր» մասնավորեցման օբյեկտները               ՀՀ         տնտեսագիտա-

    մասնավորեցնելու մասին                  սեփականաշնորհման     կան

                                            նախարարություն

 

57. Հայաստանի Հանրապետության պետական       ՀՀ ֆինանսների և     կադրերի

    ռեզերվների վարչության մասին               էկոնոմիկայի  

                                            նախարարություն

 

58. Հողի կատեգորիան փոփոխելու մասին               ՀՀ         քաղաքաշինու-

                                          գյուղատնտեսության  թյան և

                                            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

59. ԱՄՆ-ից ներկրված պարենային ցորենի       ՀՀ ֆինանսների և   քաղաքաշինու-

    մնացորդի վաճառքի պայմանների մասին         էկոնոմիկայի    թյան և  

                                            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

60. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ Գեղարքունիքի   սոցիալական

    կառավարության 1996 թվականի սեպտեմբերի    մարզպետարան      հարցերի

3-ի N 277 որոշման մեջ լրացում և

փոփոխություն կատարելու մասին

 

61. Իրավաբանական անձի և  անհատ             ՀՀ վիճակագրության տնտեսագիտա-

    ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման         պետական ռեգիստրի     կան

վկայականների նոր ձևերը հաստատելու և  և վերլուծության

    գործողության մեջ դնելու մասին           նախարարություն

 

62. Հայաստանի Հանրապետության                      ՀՀ         քաղաքաշինու-

    սեփականաշնորհման նախարարությանը        սեփականաշնորհման  թյան և  

    լիազորություններ տալու և  Հայաստանի     նախարարություն   բնական

    Հանրապետության կառավարության 1995                        ռեսուրսների

թվականի նոյեմբերի 24-ի N 82 ու 1998

թվականի մայիսի 21-ի N 311

որոշումներում փոփոխություններ և

լրացումներ կատարելու մասին

 

63. Երկակի նշանակության ապրանքների և      ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    տեխնոլոգիաների արտահանման                 առընթեր        մարմինների

    վերահսկողության հանձնաժողովի մասին     ռազմատնտեսական

                                              ծրագրերի

                                            վարչություն

 

64. Արմավիրի մարզի Արագածի, Ֆերիկի և        ՀՀ կենտրոնական   տարածքային

    Կոտայքի մարզի Մրգաշենի գյուղական           ընտրական      կառավարման

    համայնքների ղեկավարների արտահերթ         հանձնաժողով     և  տեղական

    ընտրությունների նախապատրաստման և                         ինքնակառա-

    անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու                           վարման

մասին

 

65. Հայաստանի Հանրապետության                 ՀՀ փոստի և      արտադրական

կառավարության 1997 թվականի հունիսի   հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    25-ի N 218 որոշման մեջ                 նախարարություն     վածքների

փոփոխություններ կատարելու մասին

 

66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու         ՀՀ ֆինանսների և   քաղաքաշինու-

    մարզում կիսակառույց որոշ բնակելի տներ     էկոնոմիկայի    թյան և  

    համայնքներին հանձնելու մասին            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

67. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի         ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    Հանրապետության օրենքի 12 հոդվածի 2-րդ     էկոնոմիկայի       կան

    կետի կիրարկումն ապահովելու մասին        նախարարություն

 

68. Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման             ՀՀ          քաղաքաշինու-

    համակարգում ջրի վարձավճարների         գյուղատնտեսության  թյան և  

    հավաքագրման վիճակը բարելավելու մասին    նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

69. «Փոքր» մասնավորեցման օբյեկտները               ՀՀ         տնտեսագիտա-

    մասնավորեցնելու մասին                  սեփականաշնորհման     կան

                                            նախարարություն

 

70. Հայաստանի Հանրապետության ներկրված      ՀՀ ֆինանսների և   քաղաքաշինու-

    պարենային ցորենի օգտագործման և  դրա       էկոնոմիկայի    թյան և  

իրացումից գոյացող միջոցների տնօրինման   նախարարություն   բնական

    կարգի մասին                                              ռեսուրսների

 

71. «Զարգացման հայկական գործակալություն»  ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    ընկերության պարտքը մարելու մասին          էկոնոմիկայի       կան

                                            նախարարություն

 

72. Երևանի  «Սանմաքրում» վարձակալական -    ՀՀ ֆինանսների և   քաղաքաշինու-

    արտադրական կոոպերատիվ ձեռնարկության       էկոնոմիկայի    թյան և  

    կողմից բնակչությանն անվճար և  զեղչ      նախարարություն   բնական

    սակագներով ծառայություններ մատուցելու                    ռեսուրսների

հետևանքով 1998 թվականի ինն ամսվա

ընթացքում չստացված եկամուտները

փոխհատուցելու մասին

 

73. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատ չստացած    ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին       էկոնոմիկայի       կան

    փոխհատուցում տրամադրելու մասին          նախարարություն

 

74. «Երևանի  ոսկերչական գործարան» փակ            ՀՀ          տնտեսագիտա-

    բաժնետիրական ընկերությանը տարածքներ    արդյունաբերության    կան

    հատկացնելու մասին                         և  առևտրի

                                            նախարարություն

 

75. Հայաստանի կույրերի միավորման դուստր    ՀՀ ֆինանսների և   սոցիալական

    ձեռնարկություններին գումար                էկոնոմիկայի     հարցերի

    հատկացնելու մասին                       նախարարություն

 

76. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ կառավարության  հաշվապահական

    կառավարության աշխատակազմին գումար         աշխատակազմ      հաշվառման

    հատկացնելու մասին                                         հաշվետվու-

                                                                թյան

 

77. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ կառավարության  հաշվապահական

    կառավարության աշխատակազմին                աշխատակազմ      հաշվառման

                                                              հաշվետվու-

                                                                թյան

 

78. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    կառավարության 1998 թվականի հուլիսի       և  ազգային      մարմինների

    24-ի N 461 որոշման մեջ լրացում          անվտանգության

    կատարելու մասին                         նախարարություն

 

79. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   քաղաքաշինու-

    արդարադատության նախարարությանը գումար     էկոնոմիկայի    թյան և  

    հատկացնելու մասին                       նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

80. Հայաստանի Հանրապետության պետական             ՀՀ          տնտեսագիտա-

    գույքի մասնավորեցման մասին             սեփականաշնորհման     կան

                                            նախարարություն

 

81. Միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու ՀՀ էներգետիկայի  արտադրական

    մասին                                   նախարարություն   ենթակառուց-

                                                              վածքների

 

82. Հայաստանի Հանրապետության                     ՀՀ          տնտեսագիտա-

    կառավարությանն առընթեր արխիվային       սեփականաշնորհման     կան

    գործի վարչության «Կիսակառույց շենք»     նախարարություն

անավարտ շինարարության օբյեկտը

մասնավորեցնելու մասին

 

83. Հայաստանի Հանրապետությունում ոռոգման         ՀՀ          քաղաքաշինու-

    ջրի մատակարարման, օգտագործման,        գյուղատնտեսության  թյան և  

    հաշվառման և  հաշվետվության կանոնները    նախարարություն   բնական

    հաստատելու մասին                                         ռեսուրսների

 

84. Հայաստանի Հանրապետության                ՀՀ էներգետիկայի  արտադրական

կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի   նախարարություն   ենթակառուց-

    7-ի N 555 որոշման մեջ փոփոխություններ                     վածքների

կատարելու մասին

 

85. Հայաստանի Հանրապետության պետական             ՀՀ          տնտեսագիտա-

    գույքի մասնավորեցման, Հայաստանի        սեփականաշնորհման     կան

    Հանրապետության կառավարության մի շարք    նախարարություն

որոշումներում փոփոխություններ և

լրացումներ կատարելու մասին

 

86. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    արդարադատության նախարարության           նախարարություն    հարցերի

համակարգում դատական ակտերի հարկադիր

կատարման ապահովման վարչություն

ստեղծելու մասին

 

87. Հայաստանի Հանրապետությունում                 ՀՀ          քաղաքաշինու-

գարնանացանի աշխատանքների իրականացմանը գյուղատնտեսության  թյան և

    նպաստելու նպատակով բյուջետային վարկ     նախարարություն   բնական

    տրամադրելու մասին                                        ռեսուրսների

 

88. 1999 թվականի առողջապահական պետական    ՀՀ առողջապահության սոցիալական

    նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին     նախարարություն   հարցերի

 

89. Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ       ՀՀ ֆինանսների և   սոցիալական

    դատարանի աշխատակազմի                      էկոնոմիկայի     հարցերի

    «Դատարանակազմության մասին» Հայաստանի    նախարարություն

Հանրապետության օրենքով չնախատեսված

հաստիքային միավորների նորմատիվները

հաստատելու մասին

 

90. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին        ՀՀ          տնտեսագիտա-

    մի շարք պետական փակ բաժնետիրական      գյուղատնտեսության     կան

    ընկերությունների բաժնետոմսերի           նախարարություն

տնօրինման իրավունք վերապահելու մասին

 

91. Երևանի  Էրեբունի թաղային համայնքին     ՀՀ պաշտպանության  քաղաքաշինու-

    շենքեր հանձնելու մասին                  նախարարություն   թյան և  

                                                             բնական

                                                             ռեսուրսների

 

92. «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարման կենտրոն» պետական փակ           էկոնոմիկայի       կան

    բաժնետիրական ընկերությանը               նախարարություն

լիազորություններ վերապահելու մասին

 

93. Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի գյուղական       ՀՀ Արմավիրի    տարածքային

    համայնքի ղեկավարի լիազորությունները       մարզպետարան    կառավարման

    վաղաժամկետ դադարեցնելու և  Արմավիրի                      և  տեղական

    մարզի Լեռնամերձի գյուղական համայնքի                      ինքնակառա-

    ղեկավարի արտահերթ ընտրություն                              վարման

նշանակելու և անցկացնելու մասին

 

94. Սյունիքի մարզի Քարաշենի գյուղական       ՀՀ կենտրոնական   տարածքային

    համայնքի ղեկավարի արտահերթ                 ընտրական      կառավարման

    ընտրության նախապատրաստման և              հանձնաժողով     և  տեղական

    անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու                         ինքնակառա-

    մասին                                                      վարման

 

95. Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային         ՀՀ Արմավիրի    տարածքային

    համայնքի ղեկավարի լիազորությունները       մարզպետարան    կառավարման

    Վաղաժամկետ դադարեցնելու և  Արմավիրի                      և  տեղական

    քաղաքային համայնքի ղեկավարի արտահերթ                     ինքնակառա-

    ընտրություն նշանակելու և  անցկացնելու                      վարման

մասին

 

96. Իրանի Իսլամական Հանրապետության        ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    քաղաքացի Վահրամ Վրույրի Ներսիսյանցին     և  ազգային      մարմինների

    Հայաստանի Հանրապետության պետական և      անվտանգության

    ծառայողական գաղտնիք կազմող              նախարարություն

տեղեկություններին առնչվելու

թույլտվություն տալու մասին

 

97. Պ. Ասատրյանի մասին                      ՀՀ տարածքային     կադրերի

                                            կառավարման և

                                           օպերատիվ հարցերի

                                               նախարար

 

98. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի         ՀՀ           տարածքային

    մարզի Ագարակի գյուղական համայնքին     արդյունաբերության  կառավարման

    սեփականության իրավունքով գույք           և  առևտրի       և  տեղական

    հանձնելու մասին                        նախարարություն    ինքնակառա-

                                                               վարման

 

99. «Նորք հեռուստատեսություն» պետական փակ ՀՀ տեղեկատվության սոցիալական

    բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու         և           հարցերի

    մասին                                 գրահրատարակչության

                                              վարչություն

 

100 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   արտադրական

    կառավարության 1998 թվականի մայիսի         էկոնոմիկայի    ենթակառուց-

    15-ի N 298 որոշման մեջ լրացումներ և     նախարարություն    վածքների

փոփոխություններ կատարելու մասին

 

101 Ճապոնիայի կառավարության տրամադրած      ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    դրամաշնորհի հաշվին Հայաստանի              էկոնոմիկայի       կան

    Հանրապետություն ներկրված                նախարարություն

պարարտանյութի իրացման ու իրացումից

գոյացած միջոցները տնօրինելու մասին

 

102 Ճապոնիայի կառավարության հետ կնքված     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    ծրագրային դրամաշնորհի մասին               էկոնոմիկայի       կան

    պայմանագրի համաձայն Հայաստանի           նախարարություն

Հանրապետություն ներկրված ապրանքների

իրացման մասին

 

103 Հայաստանի Հանրապետության                ՀՀ արտադրական    արտադրական

    կառավարության 1997 թվականի հունիսի    ենթակառուցվածքների ենթակառուց-

    25-ի N 216 որոշման մեջ փոփոխություն    գործունեությունը   վածքների

    կատարելու մասին                       համակարգող նախարար

 

104 Հայաստանի Հանրապետության                ՀՀ արտադրական    արտադրական

    կառավարության 1997 թվականի հունիսի    ենթակառուցվածքների ենթակառուց-

    25-ի N 215 որոշման մեջ փոփոխություն    գործունեությունը   վածքների

    կատարելու մասին                       համակարգող նախարար

 

105 Ա. Ղուլարյանի մասին                     ՀՀ տարածքային      կադրերի

                                            կառավարման և

                                           օպերատիվ հարցերի

                                               նախարար

 

106 Տավուշի մարզի Իջևանի  քաղաքային         ՀՀ տարածքային    տարածքային

    համայնքի ղեկավարի լիազորությունները     կառավարման և     կառավարման

    վաղաժամկետ դադարեցնելու և  Տավուշի     օպերատիվ հարցերի  և  տեղական

    մարզի Իջևանի  քաղաքային համայնքի           նախարար       ինքնակառա-

    ղեկավարի արտահերթ ընտրություն                              վարման

նշանակելու և անցկացնելու մասին

 

107 Հայաստանի Հանրապետության                    ՀՀ            վարչական

կառավարության 1998 թվականի հունվարի   արդյունաբերության  մարմինների

    20-ի N 25 որոշումը մասնակիորեն ուժը      և  առևտրի

    կորցրած ճանաչելու մասին                նախարարություն

 

108 Մեծ Բրիտանիայի «Ֆուրֆանո Լիմիթիդ»       ՀՀ արտադրական    արտադրական

    ընկերության կողմից «ԴԻ ՍԻ ԷՅ»         ենթակառուցվածքների ենթակառուց-

պետական փակ բաժնետիրական ընկերության   գործունեությունը   վածքների

    բաժնետոմսերը գնելու վերաբերյալ        համակարգող նախարար

առաջարկի մասին

 

109 Հայաստանի Հանրապետության հատուկ       ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    սպառողների հանդերձանքի նորմաների          առընթեր        մարմինների

    մասին                                  ռազմատնտեսական

                                              ծրագրերի

                                            վարչություն

 

110 Շիրակի մարզի Նահապետավանի և            ՀՀ կենտրոնական    տարածքային

    Գեղանիստի գյուղական համայնքների           ընտրական       կառավարման

    ղեկավարների արտահերթ ընտրությունների     հանձնաժողով     և  տեղական

    նախապատրաստման և  անցկացման ծախսերը                      ինքնակառա-

    ֆինանսավորելու մասին                                       վարման

 

111 Սյունիքի մարզի Վերին Գյոդակլուի          ՀՀ Սյունիքի     տարածքային

    գյուղական համայնքի ավագանու անդամների    մարզպետարան     կառավարման

    արտահերթ ընտրություններ նշանակելու և                     և  տեղական

    անցկացնելու մասին                                        ինքնակառա-

                                                               վարման

 

112 «Մասիսի հիվանդանոց» և  «Մասիսի           ՀՀ Արարատի      տարածքային

    ծննդատուն» պետական փակ բաժնետիրական      մարզպետարան     կառավարման

    ընկերությունները միաձուլելու մասին                       և  տեղական

                                                             ինքնակառա-

113 «Հայաստան» մարզական միություն»            Հայաստանի        վարման

    հասարակական կազմակերպության անվանման    արհեստակցական

    մասին                                   միությունների

                                            կոնֆեդերացիա

 

114 Չինաստանի ժողովրդական                  ՀՀ պաշտպանության   վարչական

    Հանրապետությունում Հայաստանի            նախարարություն   մարմինների

Հանրապետության դեսպանության ռազմական

կցորդի գործունեության հետ կապված

պահպանման ծախսերի մասին

 

115 Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի     ՀՀ տրանսպորտի    քաղաքաշինու-

    նախարարության N 54 մանկապարտեզի         նախարարություն   թյան և  

    շենքը, NN 56 ու 60 մանկապարտեզների                       բնական

    երկուական մասնաշենքերը որպես                             ռեսուրսների

բնակարանային ֆոնդ վերափոխելու մասին

 

116 «Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի        ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    բարեկամների ընկերակցություն»           երիտասարդության    հարցերի

հասարակական կազմակերպության անվանման  հարցերի և սպորտի

    մասին                                  նախարարություն

 

117 ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ ամուսիններ Միհրան  ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    և  Ռոզալին Մինասյանների կողմից          նախարարություն    հարցերի

անչափահաս Սուսաննա Գրիգորյանի

որդեգրման մասին

 

118 Ռ. Ղուկասյանի մասին                     ՀՀ տարածքային     կադրերի

                                            կառավարման և

                                           օպերատիվ հարցերի

                                               նախարար

 

119 ԱՄն-ի քաղաքացիներ ամուսիններ Միրիջան ՀՀ արդարադատության սոցիալական

և Անիտա Մինասյանների կողմից անչափահաս  նախարարություն  հարցերի

Ելենա Մակյանի որդեգրման մասին

 

120 Կանադայի քաղաքացիներ ամուսիններ       ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    Դուգլաս Փոլ և  Բրենդա Անդերսոնների      նախարարություն    հարցերի

կողմից անչափահաս Մարիետա Սարգսյանի

որդեգրման մասին

 

121 ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ ամուսիններ Արմեն և ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    Անահիտ Զատուրեանների կողմից             նախարարություն    հարցերի

անչափահասներ Անի Սայադյանի և Շանթ

Հարությունյանի որդեգրման մասին

 

122 Կանադայի քաղաքացիներ ամուսիններ       ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    Հարություն Յաղջյանի և  Մագդա Թերեզ      նախարարություն    հարցերի

Զաքարյանի կողմից անչափահաս Նազելի

Աբրահամյանի որդեգրման մասին

 

123 ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ ամուսինների Լևոն  ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    և  Սիլվա Պարտագչյանների կողմից Ավետիս   նախարարություն    հարցերի

Բաղրամյանի որդեգրման մասին

 

124 Գերմանիայի Դաշնակցության              ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    Հանրապետության քաղաքացուհի Ռեգինա       նախարարություն    հարցերի

Հյունշտոկի կողմից իր ամուսնու`

Խաչատուր Հարությունյանի որդեգիր

դուստր Մարիամ Հարությունյանի

որդեգրման մասին

 

125 Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ ներքին գործերի  սոցիալական

    կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի    և  ազգային       հարցերի

    22-ի N 599 որոշման մեջ                  անվտանգության

    փոփոխություններ կատարելու մասին         նախարարություն

 

126 Հայաստանի Հանրապետության                     ՀՀ          քաղաքաշինու-

գյուղատնտեսական հողատեսքերի գնահատման  գյուղատնտեսության թյան և

    և  գյուղատնտեսական հողատեսքերի վիճակի    նախարարություն  բնական

    համակարգված դիտարկումների անցկացման                      ռեսուրսների

մեթոդիկաները հաստատելու մասին

 

127 Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի,    ՀՀ ֆինանսների և   սոցիալական

    երիտասարդության հարցերի և  սպորտի         էկոնոմիկայի     հարցերի

    նախարարությանը գումար հատկացնելու       նախարարություն

մասին

 

128 Պաշտոնեական (ծառայողական), ինչպես            ՀՀ          քաղաքաշինու-

    նաև  հանրակացարանների կացարանները      սեփականաշնորհման  թյան և  

    որպես բնակելի տարածություն              նախարարություն   բնական

    սեփականության իրավունքով                                 ռեսուրսների

քաղաքացիներին հատկացնելու մասին

 

129 «Հայգորգ» փակ բաժնետիրական             ՀՀ ֆինանսների և   տարածքային

    ընկերությանը բյուջետային վարկ             էկոնոմիկայի    կառավարման

    տրամադրելու մասին                       նախարարություն   և  տեղական

                                                             ինքնակառա-

                                                               վարման

 

130 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ կառավարության  հաշվապահական

    կառավարության աշխատակազմին գումար         աշխատակազմ      հաշվառման

    հատկացնելու մասին                                         հաշվետվու-

                                                                թյան

 

131 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1998 թվականի հունվարի       էկոնոմիկայի       կան

    16-ի N 18 որոշման մեջ փոփոխություն      նախարարություն

կատարելու մասին

 

132 Վթարային բնակելի շենքերից բնակիչների  ՀՀ ֆինանսների և քաղաքաշինու-

    վերաբնակեցման հայեցակարգի մասին           էկոնոմիկայի    թյան և  

                                            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

133 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ կառավարության  հաշվապահական

    կառավարության աշխատակազմին գումար         աշխատակազմ      հաշվառման

    հատկացնելու մասին                                         հաշվետվու-

                                                                թյան

 

134 Պաշտպանական մարզատեխնիկական           ՀՀ արդարադատության սոցիալական

    ընկերության անվանման մասին              նախարարություն    հարցերի

 

135 «Երևանի  օպտիկաֆիզիկական չափումների        Երևանի        քաղաքաշինու-

    գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական      քաղաքապետարան    թյան և  

    փակ բաժնետիրական ընկերության անավարտ                     բնական

    շինարարության օբյեկտը Երևանի                             ռեսուրսների

Դավթաշենի համայնքին հանձնելու մասին

 

136 Հայաստանի Հանրապետության                ՀՀ տրանսպորտի     արտաքին

    կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի   նախարարություն    կապերի

22-ի N 817 որոշման մեջ

փոփոխություններ կատարելու մասին

 

137 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ կառավարության  հաշվապահական

    կառավարության աշխատակազմին գումար         աշխատակազմ      հաշվառման

    հատկացնելու մասին                                         հաշվետվու-

                                                                թյան

 

138 Նախկին «Հայհիդրոէներգանախագիծ»         ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    ինստիտուտ» պետական ձեռնարկության       նախարարություն    ենթակառուց-

    «Թունել» դուստր ձեռնարկության                             վածքների

լուծարման մասին

 

139 Մշակույթի արժեքների ու առարկաների       ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    արտահանումը կարգավորելու մասին         երիտասարդության    հարցերի

                                          հարցերի և սպորտի

                                           նախարարություն

 

140 Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ ներքին գործերի  վարչական

    կառավարության 1994 թվականի փետրվարի      և  ազգային     մարմինների

14-ի N 76 որոշման մեջ փոփոխություններ   անվտանգության

    կատարելու մասին                         նախարարություն

 

141 Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի,  ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    դրանց թողարկման ազդագրերի պետական         էկոնոմիկայի       կան

    գրանցման և  արժեթղթերի թողարկողների     նախարարություն

կողմից արժեթղթերի շուկայի կարգավորում

և վերահսկում իրականացնող լիազորված

պետական մարմին տեղեկությունները

ներկայացվելու և հրապարակվելու կարգը

հաստատելու մասին

 

142 Հողը հետ վերցնելու և  կատեգորիան             ՀՀ          քաղաքաշինու-

    փոփոխելու մասին                       գյուղատնտեսության  թյան և  

                                            նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

143 Մի շարք բաժնետիրական ընկերություններ         ՀՀ          տնտեսագիտա-

    լուծարելու մասին                       սեփականաշնորհման     կան

                                            նախարարություն

 

144 Արմավիրի մարզպետարանին գումար          ՀՀ ֆինանսների և   տարածքային

    հատկացնելու մասին                         էկոնոմիկայի    կառավարման

                                            նախարարություն   և տեղական

                                                             ինքնակառա-

                                                               վարման

 

145 Արմավիրի մարզի Սովետականի գյուղական      ՀՀ Արմավիրի     տարածքային

    համայնքի ղեկավարի լիազորությունները      մարզպետարան     կառավարման

    վաղաժամկետ դադարեցնելու և  Արմավիրի                      և  տեղական

    մարզի Սովետականի գյուղական համայնքի                      ինքնակառա-

    ղեկավարի արտահերթ ընտրություն                              վարման

նշանակելու և անցկացնելու մասին

 

146 «Վանաձորի քիմիական գործարան» ՓԲԸ,           ՀՀ            Ազգային

    «Վանաձորի քիմիական մանրաթելերի        արդյունաբերության  ժողովի հետ

    գործարան» ՓԲԸ, «Վանաձորի ՋԷԿ» ՊՓԲԸ և     և  առևտրի         կապերի

    «Պրոմետեյ-Խիմպրոմ» ՓԲԸ հարկային և      նախարարություն

պարտադիր սոցիալական ապահովագրության

վճարների արտոնություններ տալու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ընդունումն անհետաձգելի համարելու

մասին

 

147 Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժայի       ՀՀ կենտրոնական   տարածքային

    գյուղական համայնքի ղեկավարի արտահերթ       ընտրական      կառավարման

    ընտրության վերաքվեարկության              հանձնաժողով     և  տեղական

    նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը                      ինքնակառա-

    ֆինանսավորելու մասին                                       վարման

 

148 Վայոց ձորի մարզի Գնիշիկի կվարցիտների ՀՀ բնապահպանության արտադրական

    բազմակողմանի օգտագործման                նախարարություն   ենթակառուց-

    միջոցառումների մասին                                      վածքների

 

149 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի     էկոնոմիկայի       կան

9-ի N 782 որոշման մեջ փոփոխություններ   նախարարություն

և լրացումներ կատարելու մասին

 

150 Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    ջրամատակարարման և  ջրահեռացման          նախարարություն   թյան և  

    բնագավառի գործունեության բարելավման                      բնական

    միջոցառումների մասին                                     ռեսուրսների

 

151 Գործառական տարածքների հատակագծերի     ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    նախագծերի մշակման, փորձաքննության,     նախարարություն    թյան և  

    համաձայնեցման, հաստատման և  փոփոխման                     բնական

    կարգը սահմանելու մասին                                   ռեսուրսների

 

152 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1998 թվականի մարտի 4-ի      էկոնոմիկայի       կան

N 132 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու   նախարարություն

մասին

 

153 Հայաստանի Հանրապետության պետական          ՀՀ փոստի և      արտադրական

    տեղեկատվական միասնական համակարգի      հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    ստեղծման և  ներդրման կազմակերպման       նախարարություն     վածքների

միջոցառումների մասին

 

154 Հայաստանի Հանրապետության                     ՀՀ          քաղաքաշինու-

գյուղատնտեսության բնագավառում բնական   գյուղատնտեսության թյան և

    աղետի հետևանքների  վերացման              նախարարություն  բնական

    անհետաձգելի միջոցառումների մասին                         ռեսուրսների

 

155 Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման             ՀՀ          քաղաքաշինու-

    համակարգի 1999-2005 թվականների        գյուղատնտեսության  թյան և  

    ֆինանսական վիճակի բարելավման            նախարարություն   բնական

    միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու                        ռեսուրսների

մասին

 

156 Հայաստանի Հանրապետության                    ՀՀ            վարչական

    գիտությունների ազգային ակադեմիայի     արդյունաբերության  մարմինների

    պետական բաժնեմասի տնօրինման իրավունք     և  առևտրի

    վերապահելու մասին                      նախարարություն

 

157 Շենքեր հանձնելու մասին                   ՀՀ գլխավոր      քաղաքաշինու-

                                           դատախազություն    թյան և  

                                                             բնական

                                                             ռեսուրսների

 

158 Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն  սոցիալական

    կառավարության 1998 թվականի ապրիլի     առընթեր արխիվային   հարցերի

    22-ի N 246 որոշման մեջ                գործի վարչության

փոփոխություններ և լրացում կատարելու

մասին

 

159 Ա. Գոմցյանի մասին                       ՀՀ տարածքային     տարածքային

                                            կառավարման և      կառավարման

                                           օպերատիվ հարցերի   և տեղական

                                               նախարար        ինքնակառա-

                                                                վարման

                                                             

160 Ս. Պետրոսյանի մասին                     ՀՀ տարածքային    արտադրական

                                            կառավարման և     ենթակառուց-

                                           օպերատիվ հարցերի   վածքների

                                               նախարար

 

161 «Հեռահաղորդակցության մասին» Հայաստանի     ՀՀ փոստի և      արտադրական

    Հանրապետության օրենքում               հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    փոփոխություններ կատարելու մասին»        նախարարություն     վածքների

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ընդունումն անհետաձգելի համարելու

մասին

 

162 «Վանաձորի քիմիական գործարան» ՓԲԸ,           ՀՀ            վարչական

    «Վանաձորի քիմիական մանրաթելերի        արդյունաբերության  մարմինների

    գործարան» ՓԲԸ և  «Վանաձորի ՋԷԿ» ՊՓԲԸ     և  առևտրի

    պետական բաժնեմասերի մասնավորեցման      նախարարություն

համար նախապատրաստական աշխատանքներ

իրականացնելու մասին

 

163 Բազային կենսաթոշակի չափի սահմանման     ՀՀ ֆինանսների և   սոցիալական

    մասին                                     էկոնոմիկայի     հարցերի

                                            նախարարություն

 

164 Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի ոչ ՀՀ կառավարությանն սոցիալական

    պետական սեփականություն հանդիսացող     առընթեր արխիվային   հարցերի

փաստաթղթերի պահպանության ու հաշվառման գործի վարչության

նկատմամբ պետական վերահսկողության

իրականացման կարգը հաստատելու մասին

 

165 Հայաստանի Հանրապետության                ՀՀ կրթության և    վարչական

    կառավարության 1996 թվականի հոկտեմբերի      գիտության     մարմինների

    10-ի N 330 որոշման մեջ լրացումներ       նախարարություն

կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության

հեռավոր և սահմանամերձ բնակավայրերի

հանրակրթական ուսումնական

հաստատություններ գործուղված

բարձրագույն կրթությամբ ուսուցիչներին

պարտադիր զինվորական ծառայության

զորակոչից տարեկետում տալու մասին

 

166 «Լոգիստիկ-կենտրոն» փակ բաժնետիրական         ՀՀ           

    ընկերություն ստեղծելու մասին          արդյունաբերության  

                                             և առևտրի      

                                           նախարարություն

 

167 «Վանաձորի քիմիական համալիրի                 ՀՀ             Ազգային

    վերագործարկման համար անհրաժեշտ        արդյունաբերության  ժողովի հետ

    միջոցառումների մասին» Հայաստանի          և  առևտրի         կապերի

    Հանրապետության օրենքի ընդունումն       նախարարություն

անհետաձգելի համարելու մասին

 

168 «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»        ՀՀ             Ազգային

    ՊՓԲԸ-ը և  «Կապանի լեռնահարստացման     արդյունաբերության  ժողովի հետ

    կոմբինատ» ՊՓԲԸ-ը հարկային և  պարտադիր    և  առևտրի         կապերի

    սոցիալական ապահովագրության վճարների    նախարարություն

արտոնություններ տալու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ընդունումն անհետաձգելի համարելու

մասին

 

169 Մինչև  1999 թվականի հունվարի 1-ը      ՀՀ արդարադատության  իրավաբանա-

    ստեղծված ձեռնարկությունների,            նախարարություն       կան

հիմնարկների, կազմակերպությունների և

այլ իրավաբանական անձանց

վերակազմակերպման մասին

 

170 Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն  տնտեսագիտա-

    կառավարության 1998 թվականի փետրվարի        առընթեր          կան

    26-ի N 116 որոշման մեջ                  ստանդարտացման,

    փոփոխություններ կատարելու մասին        չափագիտության և

                                            սերտիֆիկացման

                                             վարչություն

 

171 Ռադիոյի և  հեռուստատեսության ծրագրերի     ՀՀ փոստի և      արտադրական

եթերային հեռարձակումը կազմակերպելու   հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    համար նախատեսված                        նախարարություն     վածքների

ռադիոհաճախականությունները մրցույթով

հատկացնելու և հեռարձակման լիցենզիա

տալու կարգի մասին

 

172 Հայաստանի Հանրապետության                     ՀՀ           տարածքային

    գյուղատնտեսության նախարարությանը      գյուղատնտեսության   կառավարման

    գումար հատկացնելու մասին                նախարարություն    և  տեղական

                                                              ինքնակառա-

                                                                վարման

 

173 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային      ՀՀ կառավարության     Ազգային

    ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու          աշխատակազմ      ժողովի հետ

    վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության                        կապերի

կառավարության նախաձեռնության մասին

 

174 Հայաստանի Հանրապետության պետական      ՀՀ սեփականաշնորհման տնտեսագիտա-

    գույքի մասնավորեցման մասին               նախարարություն      կան

 

175 Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի    ՀՀ ֆինանսների և    տարածքային

    նախարարությանը գումար հատկացնելու         էկոնոմիկայի     կառավարման

    մասին                                   նախարարություն    և  տեղական

                                                              ինքնակառա-

                                                                վարման

 

176 Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ՀՀ ֆինանսների և քաղաքաշինու-

    պետական բյուջեով և  ֆինանսավորման այլ     էկոնոմիկայի    թյան և  

    աղբյուրներով նախատեսված կապիտալ         նախարարություն   բնական

    ծախսերի պետական պատվերի մասին                            ռեսուրսների

 

177 Տրանսպորտային միջոցների նոր նմուշի     ՀՀ ֆինանսների և    վարչական

    համարանիշեր ձեռք բերելու նպատակով         էկոնոմիկայի    մարմինների

    գումար հատկացնելու մասին                նախարարություն

 

178 Հայաստանի Հանրապետության Մեղրու              ՀՀ           տարածքային

մաքսատան հատվածում Արաքս գետի ձախ ափն գյուղատնտեսության   կառավարման

    ամրացնելու մասին                        նախարարություն    և  տեղական

                                                              ինքնակառա-

                                                                վարման

 

179 Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

կառավարության 1997 թվականի հոկտեմբերի   առընթեր անշարժ   թյան և

    22-ի N 465 որոշման մեջ լրացում          գույքի պետական   բնական

    կատարելու մասին                       միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

180 Զինապարտների բուժհետազոտում անցկացնող ՀՀ առողջապահության վարչական

բժշկական հիմնարկների ցանկը հաստատելու  նախարարություն  մարմինների

մասին

 

181 Ռուսաստանի Դաշնության կողմից տրված     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    մարդասիրական օգնության հաշվին աղետի       էկոնոմիկայի       կան

    գոտու վերականգնման ծրագրի համաձայն      նախարարություն

իրականացվող կապիտալ ծախսերի մասին

 

182 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին       ՀՀ ֆինանսների և    արտաքին

    գործերի նախարարությանը գումար             էկոնոմիկայի     կապերի

    հատկացնելու մասին                       նախարարություն

 

183 Հայաստանի Հանրապետության Նախարարների  ՀՀ կրթության և  սոցիալական

    խորհրդի 1991 թվականի դեկտեմբերի 9-ի       գիտության       հարցերի

    N 670, Հայաստանի Հանրապետության        նախարարություն

կառավարության 1992 թվականի նոյեմբերի

2-ի N 545 և 1997 թվականի օգոստոսի

14-ի N 338 որոշումներում լրացումներ

և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

184 Սոցիալական ապահովագրության պետական     ՀՀ սոցիալական     սոցիալական

    ծրագրերի իրականացման աշխատանքները      ապահովության       հարցերի

    կանոնակարգելու մասին                   նախարարություն

 

185 Հայաստանի Հանրապետության համայնքների         ՀՀ          քաղաքաշինու-

    ջրօգտագործողների սպառողական           գյուղատնտեսության  թյան և  

    ընկերություններին և                     նախարարություն   բնական

    ջրօգտագործողներին սպառողական                             ռեսուրսների

կոոպերատիվներին «Ոռոգում» պետական փակ

բաժնետիրական ընկերության կողմից 1999

թվականին մատակարարվող ոռոգման ջրի

գոտիական սակագները սահմանելու մասին

 

186 1999 թվականի մայիսի 30-ի կայանալիք     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    Հայաստանի Հանրապետության Ազգային          էկոնոմիկայի       կան

ժողովի պատգամավորների ընտրությունների   նախարարություն

նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը

լրացուցիչ ֆինանսավորելու մասին

 

187 Երևանի  քաղաքապետարանի «N 1           ՀՀ ներքին գործերի  սոցիալական

    ինֆեկցիոն հիվանդանոց» պետական փակ        և  ազգային       հարցերի

    բաժնետիրական ընկերության                անվտանգության

    վերակազմակերպման մասին                  նախարարություն

 

188 Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ՀՀ ֆինանսների և տարածքային

    պետական բյուջեում ծախսերի վերաբաշխում     էկոնոմիկայի    կառավարման

    կատարելու մասին                         նախարարություն   և  տեղական

                                                             ինքնակառա-

                                                               վարման   

 

189 Արփա Սևան  թունելի անխափան                   ՀՀ          քաղաքաշինու-

    շահագործման և  տեխնիկական վիճակի       գյուղատնտեսության թյան և  

    բարելավման միջոցառումների մասին         նախարարություն   բնական

                                                             ռեսուրսների

 

190 Երկակի նշանակության ապրանքների և        ՀՀ արտադրական     վարչական

    տեխնոլոգիաների արտահանման             ենթակառուցվածքների մարմինների

    վերահսկողության հանձնաժողովի           գործունեությունը

    կանոնադրությունը հաստատելու մասին     համակարգող նախարար

 

191 Ռուսաստանի Դաշնության և  Հունաստանի    ՀՀ պաշտպանության   վարչական

    Հանրապետության ռազմաուսումնական         նախարարություն   մարմինների

հաստատություններ սովորելու գործուղված

Հայաստանի Հանրապետության

զինծառայողների և կուրսանտների

պաշտոնային դրույքաչափերի և

կրթաթոշակների մասին

 

192 Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի     ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

սահմանային թույլատրելի արտանետումների   նախարարություն   թյան և

    և  ֆիզիկական վնասակար                                    բնական

    ներգործությունների սահմանային                            ռեսուրսների

թույլատրելի մակարդակների նորմատիվների

և արտանետումներ կատարելու

թույլտվություններ տալու մասին

 

193 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության     ՀՀ բնապահպանության  քաղաքաշինու-

    փորձաքննության ենթակա նախատեսվող        նախարարություն   թյան և  

    գործունեությունների սահմանային չափերի                    բնական

    մասին                                                    ռեսուրսների

 

194 Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ և ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    առաջին ատյանի դատարանների 1999            էկոնոմիկայի       կան

    թվականի պահպանման ծախսերի մասին         նախարարություն

 

195 Պետական գույքի մասնավորեցման ու               ՀՀ         տնտեսագիտա-

    Հայաստանի Հանրապետության թանկարժեք     սեփականաշնորհման     կան

    մետաղների, քարերի և  դրանցից            նախարարություն

պատրաստված իրերի պահպանության պետական

գանձարանին թանկարժեք քարերի վաճառքի

թույլտվություն տալու մասին

 

196 1999 թվականի գարնանային զորակոչի       ՀՀ պաշտպանության    վարչական

    կազմակերպման մասին                      նախարարություն    մարմինների

 

_________________

Ծանոթագրություն:  Սույն ցանկում ընդգրկված հարցերը քննարկվել են

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999

թվականի առաջին եռամսյակի նիստերում, և դրանց

վերաբերյալ ընդունվել են Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության համապատասխան որոշումներ:

 

------------------------------------------------------

հեղինակների կողմից - շարունակությւնը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
23.04.1999
N 268
Որոշում