Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՄԱՍ 2)

 

 

040.0268.230499

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«23» ապրիլի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

23 ապրիլի 1999 թվական թիվ 268

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(մաս 2)

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 1999 թվականի

ապրիլի 23-ի N 268 որոշման

 

ՑԱՆԿ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերում

1999 թվականի երկրորդ եռամսյակում քննարկման

ենթակա հարցերի

_________________________________________________________________________

NN               Հարցերը                   Պատասխանատու      Հարցի նախա-

ը/կ                                          կատարողը        պատրաստման

                                                             համար պատաս-

                                                             խանատուն

                                                             (վարչու-

                                                             թյունը)   

_________________________________________________________________________

 1                  2                           3                4

_________________________________________________________________________

1*.  «Ավագ սերունդ» ծրագիրը հաստատելու    ՀՀ սոցիալական      սոցիալական        

     մասին                                 ապահովության       հարցերի          

                                          նախարարություն            

                                                                        

 2. «Քաղաքացիների սոցիալական              ՀՀ սոցիալական      սոցիալական

    ապահովության անհատական ծածկագրային     ապահովության       հարցերի   

համակարգի ներդրման հայեցակարգի մասին» նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

նախագծի մասին

 

 3. Քաղաքաշինական հայեցակարգերի,          ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    կանխատեսումների և  ծրագրերի,            նախարարություն   թյան և  

    տարաբնակեցման, բնօգտագործման,                            բնական

    արտադրողական ուժերի տարածքային                           ռեսուրսների

կազմակերպման գլխավոր ուրվագծերի

մշակման ու հաստատման կարգը հաստատելու

մասին

 

 4. Պետական ու հասարակական նշանավոր       ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    գործիչներին նվիրված հուշարձանների       նախարարություն   թյան և  

    տեղադրման կարգը հաստատելու մասին                         բնական

                                                             ռեսուրսների

 

 5. «Հայաստանի Հանրապետության             ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    աշխարհագրական անունների մասին»          նախարարություն   թյան և  

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի                          բնական

    նախագծի մասին                                            ռեսուրսների

 

 6. Արխիվների պետական գրանցման կարգի       ՀՀ կառավարությանն սոցիալական

    մասին                                  առընթեր արխիվային  հարցերի   

                                           գործի վարչություն

 

 7. Ընդերքի երկրաբանական                  ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    ուսումնասիրության, ռացիոնալ             նախարարություն   թյան և  

    օգտագործման և  պահպանության նկատմամբ                     բնական

    պետական երկրաբանական հսկողության և                       ռեսուրսների

վերահսկողության կարգը հաստատելու

մասին

 

 8. Հայաստանի Հանրապետության շրջակա       ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    միջավայրի աղտոտվածության դիտանց         նախարարություն   թյան և  

    (մոնիտորինգ) իրականացնելու, միջավայրի                    բնական

    աղտոտվածության մասին անհրաժեշտ                           ռեսուրսների

վիճակագրական տվյալների ստեղծման և

տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը

հաստատելու մասին

 

 9. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում           ՀՀ          արտադրական

    զբոսաշրջիկային գործունեության         արդյունաբերության  ենթակառուց-

    լիցենզավորման կարգի մասին                և  առևտրի        վածքների

                                           նախարարություն

 

10. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ՔՊ  ՀՀ կառավարությանն  վարչական

պահեստային կառավարման կետերի հիմնման առընթեր արտակարգ  մարմինների

    և  բարենորոգման մասին                   իրավիճակների

                                            վարչություն   

 

11. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն   արտաքին

    կառավարության և  Ուկրաինայի           առընթեր արտակարգ    կապերի

    կառավարության միջև  տարերային և         իրավիճակների

    տեխնոլոգիական աղետների կանխարգելման     վարչություն   

և հետևանքների վերացման ոլորտում

համագործակցության համաձայնագրի մասին

 

12. Արտակարգ իրավիճակների սպառնալիքի կամ ՀՀ կառավարությանն  վարչական

առաջացման ժամանակ պետական մարմինների առընթեր արտակարգ  մարմինների

    և  բնակչությանն ազդարարման կարգի        իրավիճակների

    մասին                                   վարչություն   

 

13. Արտակարգ իրավիճակների հետևանքով       ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    բնակչությանը պատճառված վնասի          առընթեր արտակարգ   թյան և  

    գնահատման և  փոխհատուցման կարգի մասին   իրավիճակների     բնական

                                            վարչություն      ռեսուրսների

                                           ՀՀ ֆինանսների և

                                             էկոնոմիկայի

                                           նախարարություն

 

14. Պետական կառավարման և  ազգային            ՀՀ փոստի և      արտադրական

    անվտանգության ապահովման նպատակով     հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    ռադիոհաճախությունների հատկացման և      նախարարություն     վածքների

փոփոխման կարգը հաստատելու մասին

 

15. Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման            ՀՀ փոստի և      արտադրական

    աղբյուր հանդիսացող                   հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    հեռահաղորդակցության միջոցների          նախարարություն     վածքների

գրանցման կարգի մասին

 

16. Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային  ՀՀ ֆինանսների և սոցիալական

    հիմնարկների աշխատողների պաշտոնական       էկոնոմիկայի      հարցերի   

    դրույքաչափերը սահմանելու մասին         նախարարություն

 

17. «Հայաստանի Հանրապետության 1998         ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    թվականի պետական բյուջեի կատարման         էկոնոմիկայի        կան

    տարեկան հաշվետվության մասին»           նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

նախագծի մասին

 

18. 1999 թվականի առաջին եռամսյակի          ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    Հայաստանի Հանրապետության պետական         էկոնոմիկայի        կան

    բյուջեի կատարման արդյունքների մասին    նախարարություն

 

19. Գովազդային խաղարկությունների           ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    լիցենզավորման կարգի մասին                էկոնոմիկայի        կան

                                           նախարարություն

 

20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    թանկարժեք մետաղներով և  բնական           էկոնոմիկայի        կան

    թանկարժեք քարերով իրականացվող          նախարարություն

գործարքների կարգերի մասին

 

21. Հողի հարկի հաշվառումը, հաշվարկները     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    ներկայացնելը և  վճարումը կենտրոնացված    էկոնոմիկայի        կան

    կարգով կատարող ձեռնարկությունների      նախարարություն

ցանկը սահմանելու մասին

 

22. Համայնքի ավագանու կողմից հողի հարկի    ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    արտոնությունների տրամադրման կարգը        էկոնոմիկայի        կան

    սահմանելու մասին                       նախարարություն

 

23. Պետական սեփականության կառավարման       ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    հիմնական սկզբունքների մասին              էկոնոմիկայի        կան

                                           նախարարություն

 

24. Հայաստանի Հանրապետության 2000-2002     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    թվականների սոցիալ-տնտեսական ծրագրի       էկոնոմիկայի        կան

    մասին                                  նախարարություն

 

25. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    համակարգի մասին» Հայաստանի               էկոնոմիկայի        կան

    Հանրապետության օրենքի մեջ              նախարարություն

փոփոխություններ կատարելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

նախագծի մասին

 

26. Պետական ձեռնարկումների                 ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    մասնավորեցումից ստացված միջոցների        էկոնոմիկայի        կան

    կառավարման մասին                       նախարարություն

 

27. Հայաստանի Հանրապետության պետական      ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    ռեզերվների վարչության հանդեպ               առընթեր       մարմինների

    հիմնարկների, կազմակերպությունների և     ռազմատնտեսական

    ձեռնարկությունների պետական պահուստի        ծրագրերի

    երկրորդ խմբի նյութական արժեքների         վարչություն

պարտքի մասին

 

28. Հայաստանի Հանրապետության պետական և  ՀՀ ներքին գործերի  վարչական

    ծառայողական գաղտնիք կազմող               և  ազգային      մարմինների

տեղեկությունները տարածելու հետևանքով   անվտանգության

    պետությանը հասցվող վնասի չափը           նախարարություն

որոշելու կարգը հաստատելու մասին

 

29. Հայաստանի Հանրապետության պետական և  ՀՀ ներքին գործերի  վարչական

    ծառայողական գաղտնիքի շարքը դասվող        և  ազգային      մարմինների

    տեղեկությունները գաղտնագրելու           անվտանգության

    հետևանքով  դրանց սեփականատերերին        նախարարություն

հասցվող վնասի չափը որոշելու կարգը

հաստատելու մասին

 

30. Այլ պետություններին Հայաստանի         ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    Հանրապետության պետական և  ծառայողական    և  ազգային      մարմինների

    գաղտնիք կազմող տեղեկությունների         անվտանգության

    փոխանցման կարգը հաստատելու մասին        նախարարություն

 

31. Հայաստանի Հանրապետության ներքին       ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    գործերի և  ազգային անվտանգության ՔՊԻՎ    և  ազգային      մարմինների

    հատուկ ռեժիմի և  օտարերկրյա             անվտանգության

    քաղաքացիների առանձին ուղղիչ հիմնարկի    նախարարություն

կազմակերպման մասին

 

32. Հայաստանի Հանրապետության ներքին       ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    գործերի և  ազգային անվտանգության ՔՊԻՎ    և  ազգային      մարմինների

անչափահասների դաստիարակչական գաղութում  անվտանգության

    ու կանանց տեղամասում ընդհանուր և        նախարարություն

ուժեղացված ռեժիմների առանձնացման

մասին

 

33. Հայաստանի Հանրապետության ներքին       ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    գործերի և  ազգային անվտանգության         և  ազգային      մարմինների

    հրշեջ պահպանության ծառայության          անվտանգության

նյութատեխնիկական վերազինման ապահովման   նախարարություն

մասին

 

34. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն  արտադրական

    կառավարության 1998 թվականի հունվարի        առընթեր       ենթակառուց-

    20-ի N 26 որոշման մեջ փոփոխություն և    ստանդարտացման,    վածքների

    լրացում կատարելու մասին                չափագիտության և

                                            սերտիֆիկացման

                                             վարչություն

 

35. Հայաստանի Հանրապետության Նախարարների ՀՀ կառավարությանն արտադրական

    խորհրդի 1991 թվականի մարտի 5-ի N 161       առընթեր       ենթակառուց-

    որոշման մեջ փոփոխություն և  լրացում     ստանդարտացման,    վածքների

    կատարելու մասին                        չափագիտության և

                                            սերտիֆիկացման

                                             վարչություն

 

36. Շարժական գույքի հիփոթեքի իրավունքի    ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    գրանցման վկայականի ձևը  հաստատելու      առընթեր անշարժ   թյան և  

    մասին                                   գույքի պետական   բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

37. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    կառավարության 1998 թվականի մարտի 3-ի    առընթեր անշարժ   թյան և  

N 155 որոշման մեջ փոփոխությունների և   գույքի պետական   բնական

    լրացումներ կատարելու մասին            միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

38. Ինքնակամ կառուցված շենքերի,           ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    շինությունների հաշվառման կարգի մասին    առընթեր անշարժ   թյան և  

                                            գույքի պետական   բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

39. Լքված, տիրազուրկ բնակելի տների        ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    հաշվառման կարգի մասին                   առընթեր անշարժ   թյան և  

                                            գույքի պետական   բնական

                                          միասնական կադաստր  ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

40. Բժշկական օգնություն և  սպասարկում     ՀՀ առողջապահության սոցիալական

    իրականացնելիս նոր դեղերի, մեթոդների,    նախարարություն    հարցերի

ձևերի, միջոցների կիրառման և

կենսաբժշկական հետազոտությունների

անցկացման կարգը հաստատելու մասին

 

41. Հսկվող դեղերի ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության սոցիալական

                                            նախարարություն    հարցերի

 

42. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի         ՀՀ առողջապահության արտադրական

    Հանրապետության օրենքում                 նախարարություն   ենթակառուց-

    փոփոխություններ կատարելու մասին»                          վածքների

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

նախագծի մասին

 

43. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի          ՀՀ առողջապահության արտադրական

    Հանրապետության օրենքում                 նախարարություն   ենթակառուց-

    փոփոխություններ և  լրացումներ                             վածքների

կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

 

44. «Կինոարվեստին պետական աջակցություն      ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    ցուցաբերելու մասին» Հայաստանի          երիտասարդության    հարցերի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   հարցերի և սպորտի

նախարարություն

 

45. Հայաստանի Հանրապետության թատերական      ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    արվեստին սոցիալական և  տնտեսական       երիտասարդության    հարցերի

    աջակցություն ցուցաբերելու մասին       հարցերի և  սպորտի

                                           նախարարություն

 

46. «Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    գրադարանների գործի մասին» Հայաստանի    երիտասարդության    հարցերի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   հարցերի և սպորտի

նախարարություն

 

47. Հայաստանի Հանրապետության պատմության     ՀՀ մշակույթի,    քաղաքաշինու-

    և  մշակույթի հուշարձանների             երիտասարդության   թյան և  

պահպանության վարչության կառուցվածքը   հարցերի և սպորտի  բնական

    և  կանոնադրությունը հաստատելու մասին   նախարարություն    ռեսուրսների

 

48. Հայաստանի Հանրապետության պատմության     ՀՀ մշակույթի,    քաղաքաշինու-

    և  մշակույթի հուշարձանների             երիտասարդության   թյան և  

    պահպանության վարչության               հարցերի և  սպորտի  բնական

    միջգերատեսչական հնագիտական             նախարարություն    ռեսուրսների

հանձնաժողովի կազմը և

կանոնադրությունը հաստատելու մասին

 

49. Տեղեկատվության և գրահրատարակչության ՀՀ կառավարությանն սոցիալական

    հեռանկարային զարգացման հայեցակարգի ու      առընթեր        հարցերի

    ծրագրի մասին                           տեղեկատվության և  

                                          գրահրատարակչության

                                              վարչություն

 

50. Ջերմային էներգիայի օգտագործման         ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    կանոններում փոփոխություններ կատարելու  նախարարություն    ենթակառուց-

    մասին                                  ՀՀ տնտեսական և     վածքների

                                           կառուցվածքային

                                           բարեփոխումների

                                              նախարար

 

51. Գազի օգտագործման կանոններում           ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    փոփոխություններ կատարելու մասին        նախարարություն    ենթակառուց-

                                           ՀՀ տնտեսական և     վածքների

                                           կառուցվածքային

                                           բարեփոխումների

                                              նախարար

 

52. Էլեկտրական էներգիայի օգտագործման       ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    կանոններում փոփոխություններ կատարելու  նախարարություն    ենթակառուց-

    մասին                                  ՀՀ տնտեսական և     վածքների

                                           կառուցվածքային

                                           բարեփոխումների

                                              նախարար

 

53. «Քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի ՀՀ արտաքին գործերի արտաքին

    իրականացման մասին» Հայաստանի            նախարարություն     կապերի

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին                       վարչական

                                                             մարմինների

 

54. «Հայաստանի Հանրապետությունում         ՀՀ արտաքին գործերի  վարչական

    օտարերկրյա քաղաքացիների իրավական        նախարարություն   մարմինների

կարգավիճակի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքում

փոփոխություններ կատարելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

նախագծի մասին

 

55. Հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ արտաքին գործերի արտաքին

    և  Ռուսաստանի Դաշնության                նախարարություն     կապերի

կառավարությունների միջև Հայաստանում  ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության         և  ազգային      մարմինների

    սահմանապահ զորքերի գործառնության       անվտանգության

    խնդիրների վերաբերյալ                   նախարարություն

 

56. Արտասահմանյան պաշտոնական              ՀՀ արտաքին գործերի  արտաքին

    պատվիրակությունների Հայաստանի           նախարարություն     կապերի

    Հանրապետություն կատարվող այցերի և      ՀՀ ֆինանսների և   

    Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական      էկոնոմիկայի     

    պատվիրակությունների օտարերկրյա          նախարարություն

պետություններ կատարվող այցերի հետ

կապված ծախսերի ֆինանսավորման կարգի

մասին

 

57. Գիտության և  գիտատեխնիկական            ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    քաղաքականության հայեցակարգի մասին         գիտության       հարցերի

                                           նախարարություն

 

58. Հայաստանի Հանրապետության 1998/99       ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի,        գիտության       հարցերի

    ասպիրանտուրայի և  դոկտորանտուրայի      նախարարություն

պետական պատվերը հաստատելու մասին

 

59. Կրթության համակարգի գիշերօթիկ          ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    հաստատությունները վերակազմակերպելու       գիտության       հարցերի

    մասին                                  նախարարություն

 

60. Դպրոցականների ամառային հանգիստը        ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    կազմակերպելու մասին                       գիտության       հարցերի

                                           նախարարություն

 

61. Հայաստանի Հանրապետության պետական       ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական        գիտության       հարցերի

    հաստատության (օրինակելի)               նախարարություն

կանոնադրությունը հաստատելու մասին

 

62. Հանրակրթության պետական չափորոշիչները  ՀՀ կրթության և  սոցիալական

    հաստատելու մասին                          գիտության       հարցերի

                                           նախարարություն

 

63. Մասնագիտական տեխնիկական                ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    ուսումնարանների վերակազմակերպման          գիտության       հարցերի

    մասին                                  նախարարություն

 

64. «Գիտության մասին» Հայաստանի            ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին       գիտության       հարցերի

                                           նախարարություն

 

65. Արդշինբանկի պետական բաժնեմասի օտարման ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    մասին                                    էկոնոմիկայի        կան

                                            նախարարություն

 

66. Երևան քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ՀՀ կառավարությանն քաղաքաշինու-

    ծրագիրը հաստատելու մասին               առընթեր սեյսմիկ   թյան և  

                                            պաշտպանության    բնական

                                               ազգային       ռեսուրսների

                                            ծառայություն

 

67. «Բնակչության սեյսմիկ պաշտպանության    ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության        առընթեր սեյսմիկ   թյան և  

    օրենքի նախագծի մասին                    պաշտպանության    բնական

                                               ազգային       ռեսուրսների

                                            ծառայություն

 

68. Վերահաս ուժեղ երկրաշարժի վերաբերյալ  ՀՀ կառավարությանն քաղաքաշինու-

    Երևան  քաղաքի բնակչության վաղ          առընթեր սեյսմիկ   թյան և  

    ծանուցման էլեկտրոնային համակարգի        պաշտպանության    բնական

    ստեղծման ծրագիրը հաստատելու մասին          ազգային       ռեսուրսների

                                             ծառայություն

 

69. Մեծությունների միավորների և           ՀՀ կառավարությանն  արտադրական

    չափումների սանդղակների կիրառման մասին      առընթեր       ենթակառուց-

                                            ստանդարտացման,    վածքների

                                           չափագիտության և

                                            սերտիֆիկացման

                                             վարչություն

 

70. Թանկարժեք մետաղների և  թանկարժեք       ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    քարերի, դրանց օգտագործմամբ իրերի         էկոնոմիկայի        կան

արտադրության, թանկարժեք մետաղներով և   նախարարություն

թանկարժեք քարերով (ցանկացած տեսքով և

վիճակում) իրականացվող գործարքների

լիցենզավորման կարգի մասին

 

71. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի    էկոնոմիկայի         կան

    հարգորոշման և  հարգադրոշմման մասին      նախարարություն

 

72. Հայաստանի Հանրապետության                     ՀՀ          արտադրական

    արդյունաբերության և  առևտրի           արդյունաբերության  ենթակառուց-

    նախարարության համակարգի                  և  առևտրի        վածքների

    գիտահետազոտական ինստիտուտների          նախարարություն

սեփականաշնորհման հայեցակարգի մասին

 

73. «Զենքի մասին» Հայաստանի               ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    Հանրապետության օրենքի առանձին              առընթեր       մարմինների

    հոդվածների կիրարկումն ապահովող          ստանդարտացման,

    միջոցառումների մասին                   չափագիտության և

                                            սերտիֆիկացման

                                             վարչություն

 

74. Հայաստանի Հանրապետությանը միջազգային  ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    վարկատու կազմակերպությունների և          էկոնոմիկայի        կան

    օտարերկրյա պետությունների կողմից        նախարարություն

տրամադրվող վարկային և դրամաշնորհային

միջոցների հաշվին նախապատրաստվող և

իրականացվող ծրագրի կառավարման

խորհուրդներ ստեղծելու մասին

 

75. Հայաստանի Հանրապետության                ՀՀ ֆինանսների և  տնտեսագիտա-

    կառավարության 1998 թվականի փետրվարի      էկոնոմիկայի        կան

    5-ի N 61 որոշման մեջ փոփոխություն       նախարարություն

կատարելու մասին

 

76. «Ոռոգման, ջրամատակարարման և            ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    ջեռուցման համակարգերի վերագնահատման      էկոնոմիկայի        կան

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության         նախարարություն

օրենքի նախագծի մասին

 

77. Հողային հայեցակարգին առնչվող          ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    օրենսդրական փաստաթղթերի մասին           առընթեր անշարժ   թյան և  

                                            գույքի պետական   բնական

                                          միասնական կադաստր  ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

78. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի    ՀՀ սոցիալական     սոցիալական

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին     ապահովության      հարցերի       

                                           նախարարություն

 

79. «Ժամանակավոր անաշխատունակության        ՀՀ սոցիալական     սոցիալական

    պարտադիր ապահովագրության մասին»         ապահովության      հարցերի  

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի        նախարարություն

նախագծի մասին

 

80. Հայաստանի Հանրապետության պետական      ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    քաղաքաշինական կադաստրի վարման կարգը     նախարարություն   թյան և  

    հաստատելու մասին                                         բնական

                                                             ռեսուրսների

 

81. Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության         ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    բնագավառում աշխատանքների կատարման       նախարարություն   թյան և  

    թույլտվություն տալու մասին                               բնական

                                                             ռեսուրսների

 

82. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի      ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    սահմանանիշերի և  գեոդեզիական կետերի     նախարարություն   թյան և  

    պահպանման վերահսկողության կարգը                          բնական

    հաստատելու մասին                                         ռեսուրսների

 

83. Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    անտառատնտեսական աշխատանքների պետական    նախարարություն   թյան և  

    պատվերի մասին                                            բնական

                                                             ռեսուրսների

 

84. Հայաստանի Հանրապետության գետերի       ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

առափնյա բնակավայրերը, գյուղատնտեսական   նախարարություն   թյան և

հողատարածքներն ու հաղորդակցուղիները  ՀՀ կառավարությանն բնական

գարնանային հեղեղումներից պաշտպանելու առընթեր արտակարգ  ռեսուրսների

    մասին                                  իրավիճակների

                                           վարչություն

 

85. Հայաստանի Հանրապետության                  ՀՀ փոստի և      արտադրական

կառավարության 1995 թվականի հունվարի   հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    11-ի N 7 որոշման մեջ փոփոխություններ    նախարարություն     վածքների

և լրացումներ կատարելու մասին

 

86. Հայաստանի Հանրապետության                  ՀՀ փոստի և      արտադրական

կառավարության 1995 թվականի մայիսի 7-ի հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    N 249 որոշման մեջ փոփոխություններ և     նախարարություն     վածքների

լրացումներ կատարելու մասին

 

87. Հայաստանի Հանրապետությունում              ՀՀ փոստի և      արտադրական

    ռադիոէլեկտրոնային միջոցների (բարձր    հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    հաճախության սարքավորումների)            նախարարություն     վածքների

օգտագործման կարգավորման դրույթները

հաստատելու մասին

 

88. «Բնապահպանական վճարի մասին» Հայաստանի      ՀՀ փոստի և     տնտեսագիտա-

    Հանրապետության օրենքի կիրառումն       հեռահաղորդակցության    կան     

    ապահովող միջոցառումների մասին            նախարարություն   

 

89. Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի      ՀՀ փոստի և     տնտեսագիտա-

    պետական բյուջեի կատարման մասին        հեռահաղորդակցության    կան     

                                             նախարարություն   

 

90. Համաշխարհային բանկի և այլ միջազգային ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    ֆինանսական կազմակերպությունների           էկոնոմիկայի       կան     

    կողմից Հայաստանի Հանրապետության         նախարարություն

տրամադրված վարկային միջոցների և

նվիրատվությունների հաշվին իրականացվող

ծրագրերի ֆինանսատեխնիկական

հիմնավորումների (Staff Appraisal

Report) ու այդ հիմնավորումների

շրջանակներում կատարվելիք

փոփոխությունների մշակման և և

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության հաստատմանը

ներկայացնելու կարգի մասին

 

91. Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1998 թվականի հուլիսի        էկոնոմիկայի       կան      

9-ի N 429 որոշման մեջ փոփոխություններ   նախարարություն

և լրացումներ կատարելու մասին

 

92. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում    ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    մարտական զենքի և  դրա ռազմամթերքի         առընթեր        մարմինների

    շրջանառության մասին                    ռազմատնտեսական

                                              ծրագրերի

                                            վարչություն

 

93. «Տեղական ինքնակառավարման մասին»       ՀՀ վիճակագրության, տնտեսագիտա-

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքում      պետական ռեգիստրի     կան     

լրացում և փոփոխություններ կատարելու   և վերլուծության

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության         նախարարություն

օրենքի նախագծի մասին

 

94. «Պետական վիճակագրության մասին»        ՀՀ վիճակագրության, տնտեսագիտա-

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի        պետական ռեգիստրի     կան     

    նախագծի մասին                          և  վերլուծության

                                            նախարարություն

 

95. Մարտական գործողությունների             ՀՀ պաշտպանության  սոցիալական

    մասնակիցների կարգավիճակի մասին         նախարարություն     հարցերի

 

96. Տուբերկուլյոզով հիվանդ                ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    դատապարտյալների գաղութ-հիվանդանոցի       և  ազգային      մարմինների

    վերակառուցման համար ֆինանսական          անվտանգության

    միջոցներ հատկացնելու մասին              նախարարություն

 

97. 1957 թվականի դեկտեմբերի 13-ին         ՀՀ ներքին գործերի   արտաքին

    Փարիզում կնքված հանձնման                 և  ազգային       կապերի

    (էքստրադիցիա) վերաբերյալ կոնվենցիայի    անվտանգության

    Հայաստանի Հանրապետության միանալու       նախարարություն

մասին

 

98. Գաղտնի:                               ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

                                             և  ազգային      մարմինների

                                            անվտանգության

                                            նախարարություն

 

99. «Բժշկական ապահովագրության մասին»      ՀՀ առողջապահության սոցիալական

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի         նախարարություն    հարցերի

նախագծի հիմնադրույթների մասին

 

100 Առանց մարդու կամ նրա օրինական         ՀՀ առողջապահության սոցիալական

    ներկայացուցչի համաձայնության            նախարարություն    հարցերի

իրականացվող բժշկական օգնություն և

սպասարկում պահանջող մարդու կյանքին

սպառնացող, ինչպես նաև շրջապատի համար

վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների

ցանկը հաստատելու մասին

 

101 Հայաստանի Հանրապետության Նախարարների          ՀՀ         տարածքային

խորհրդի 1991 թվականի մարտի 5-ի N 161   գյուղատնտեսության կառավարման

    որոշման մեջ լրացումներ կատարելու         նախարարություն  և  տեղական

    մասին                                                    ինքնակառա-

                                                               վարման

 

102 «Մշակութային օրենսդրության              ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    հիմունքների մասին» Հայաստանի           երիտասարդության    հարցերի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   հարցերի և սպորտի

նախարարություն

 

103 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում    ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր        առընթեր սեյսմիկ   թյան և  

    ծրագիրը հաստատելու մասին                պաշտպանության    բնական

                                               ազգային       ռեսուրսների

                                             ծառայություն

 

104 «Արտոնագրերի մասին» Հայաստանի         ՀՀ կառավարությանն  տնտեսագիտա-

    Հանրապետության օրենքում                    առընթեր          կան     

    փոփոխություններ և  լրացումներ            արտոնագրային

    կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մասին    վարչություն

 

105 «Տոհմային անասնաբուծության մասին»            ՀՀ          տարածքային

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի       գյուղատնտեսության  կառավարման

    նախագծի մասին                           նախարարություն   և  տեղական

                                                             ինքնակառա-

                                                               վարման

 

106 Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն  սոցիալական

    լեզվաքաղաքականության պետական ծրագիրը    առընթեր լեզվի     հարցերի

    հաստատելու մասին                           պետական

                                             տեսչություն

 

107 Հայաստանի Հանրապետությունում տիպային ՀՀ կառավարությանն սոցիալական

    փաստաթղթերի և  հրապարակային             առընթեր լեզվի     հարցերի

    գրվածքների լեզվական ձևավորման  կարգը       պետական

    հաստատելու մասին                         տեսչություն

 

108 «Էներգահամակարգի պետական փակ           ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    բաժնետիրական ընկերությունները          նախարարություն    ենթակառուց-

    Հայաստանի Հանրապետության պետական                          վածքների

բյուջեի վճարումներ չկատարելու համար

ավելացված արժեքի հարկի և

շահութահարկի գծով տույժերից ազատվելու

մասին» Հայաստանի Հանրապետության

օրենքի նախագծի մասին

 

109 «Էներգահամակարգի որոշ պետական փակ      ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    բաժնետիրական ընկերությունները          նախարարություն    ենթակառուց-

    Հայաստանի Հանրապետության պետական                          վածքների

բյուջեի նկատմամբ ավելացված արժեքի

հարկի և շահութահարկի գծով առկա

ապառքների վճարման ժամկետները

հետաձգելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

 

110 «էներգետիկայի մասին» Հայաստանի         ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    Հանրապետության օրենքում                նախարարություն    ենթակառուց-

    փոփոխություններ և  լրացումներ          ՀՀ ֆինանսների և    վածքների

    կատարելու մասին» Հայաստանի             էկոնոմիկայի  

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին    նախարարություն

                                           ՀՀ տնտեսական և

                                           կառուցվածքային

                                           բարեփոխումների

                                              նախարար         

 

111 «Հայաստանի Հանրապետության պետական           ՀՀ           տնտեսագիտա-

    գույքի մասնավորեցման 1998-2000        սեփականաշնորհման      կան     

    թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի     նախարարություն

Հանրապետության օրենքում լրացումներ

կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

 

112 Նոր բաժնետոմսերի թողարկմամբ պետական         ՀՀ           տնտեսագիտա-

    գույքի մասնավորեցման կանոնակարգը      սեփականաշնորհման      կան     

    հաստատելու մասին                       նախարարություն

 

113 Պետական գույքի մասնավորեցման ժամանակ        ՀՀ           տնտեսագիտա-

    պարտքերի փոխարկումը բաժնետոմսերով,    սեփականաշնորհման      կան     

    փոխարկելի պարտատոմսերը, դրամական       նախարարություն

միջոցներից բացի այլ գույքի որպես

վճարման միջոց օգտագործելու կարգը

հաստատելու մասին

 

114 Բաժնետոմսերի փոխարկման իրավունքով           ՀՀ           տնտեսագիտա-

    պարտատոմսերի թողարկմամբ պետական       սեփականաշնորհման      կան     

    գույքի մասնավորեցման կանոնակարգը       նախարարություն

հաստատելու մասին

 

115 Շահույթի բազմապատկիչի մեթոդով պետական       ՀՀ           տնտեսագիտա-

    գույքի գնահատման կարգը հաստատելու     սեփականաշնորհման      կան     

    մասին                                  նախարարություն

 

116 Համանման ձեռնարկությունների կամ             ՀՀ           տնտեսագիտա-

    գույքի շուկայական գնի որոշման         սեփականաշնորհման      կան     

մեթոդով մասնավորեցվող պետական գույքի   նախարարություն

գնահատման կարգը հաստատելու մասին

 

117 Կանխիկ հոսքերի ընթացիկ արժեքի որոշման       ՀՀ           տնտեսագիտա-

    մեթոդով պետական գույքի գնահատման      սեփականաշնորհման      կան     

    կարգը հաստատելու մասին                 նախարարություն

 

118 1999-2000 թվականների «Հայաստան-ՆԱՏՕ»  ՀՀ պաշտպանության  վարչական

    անհատական գործընկերության ծրագրի        նախարարություն   մարմինների

    մասին                                 ՀՀ արտաքին գործերի

                                            նախարարություն

 

119 Կրթության համակարգի սովորողների        ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    նախնական զինապարտության և                 գիտության       հարցերի

    ռազմահայրենասիրական դաստիարակության    նախարարություն

համալիր ծրագրի մասին

 

120 Հայաստանի Հանրապետության գիտության և ՀՀ կրթության և  սոցիալական

    գիտատեխնիկական հետազոտությունների         գիտության       հարցերի

    պետական կենտրոնացված աղբյուրներից      նախարարություն

ֆինանսավորման կարգում փոփոխություններ

կատարելու մասին

 

121 Նախադպրոցական կրթական հաստատության     ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    տիպային կանոնադրությունը հաստատելու       գիտության       հարցերի

    մասին                                  նախարարություն

 

122 Հայաստանի Հանրապետության պետական       ՀՀ կրթության և    սոցիալական

    բարձրագույն, միջնակարգ ուսումնական        գիտության       հարցերի

    հաստատությունների և  քոլեջների          նախարարություն

    1999/2000 ուսումնական տարվա պատվերը    ՀՀ ֆինանսների և

    հաստատելու մասին                         էկոնոմիկայի

                                            նախարարություն

 

123 Թանկարժեք մետաղների ազգային պալատի     ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառուցվածքը և  կանոնադրությունը          էկոնոմիկայի        կան     

    հաստատելու մասին                        նախարարություն

 

124 Հարգորոշիչ հսկողության պալատի          ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառուցվածքը և  կանոնադրությունը          էկոնոմիկայի        կան     

    հաստատելու մասին                        նախարարություն

 

125 «Հայաստանի Հանրապետության հողային           ՀՀ           քաղաքաշինու-

    հաշվեկշիռը (հաշվետվություն) ըստ       գյուղատնտեսության  թյան և  

    հողային ֆոնդի առկայության և  բաշխման    նախարարություն   բնական

    1998 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ                       ռեսուրսների

հաստատելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

 

126 Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի       ՀՀ տարածքային     տարածքային

    «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում     կառավարման և      կառավարման

պետական կառավարման մասին» հրամանագրի   օպերատիվ հարցերի   և տեղական

    մասին                                      նախարար        ինքնակառա-

                                                                վարման

 

127 «Երևանի  մասին» Հայաստանի             ՀՀ արդարադատության  տարածքային

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին     նախարարություն    կառավարման

                                            ՀՀ տարածքային     և  տեղական

                                            կառավարման և      ինքնակառա-

                                           օպերատիվ հարցերի     վարման

                                               նախարար

                                          Երևանի քաղաքապետ

 

128 Արդյունաբերական բնույթի                ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների       էկոնոմիկայի        կան     

    տարբերակման հայտանիշները սահմանելու     նախարարություն

մասին

 

129 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1997 թվականի հուլիսի       էկոնոմիկայի        կան     

    31-ը NN 314 և  315 որոշումներում        նախարարություն

փոփոխություններ կատարելու մասին

 

130 Հայաստանի Հանրապետության               ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    կառավարության 1995 թվականի ապրիլի        էկոնոմիկայի        կան     

    17-ի N 213 որոշման մեջ լրացումներ       նախարարություն

կատարելու մասին

 

131 «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման ՀՀ վիճակագրության տնտեսագիտա-

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության       պետական ռեգիստրի      կան     

    օրենքի նախագծի մասին                  և  վերլուծության

                                           նախարարություն

 

132 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ վիճակագրության տնտեսագիտա-

    Հայաստանի օրենսգրքում» և  «Հայաստանի  պետական ռեգիստրի      կան     

Հանրապետության քրեական օրենսգրքում « և վերլուծության

    լրացումներ և  փոփոխություններ          նախարարություն

կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքների նախագծի

մասին

 

133 «Գրավատների մասին» Հայաստանի           ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին      էկոնոմիկայի        կան     

                                            նախարարություն

 

-----------------

Ծանոթագրություն:  Նշված են այն հարցերը, որոնց ներկայացման ժամանակ

պահանջվում են լրացուցիչ հիմնավորումներ նախագծի

ընդունման անհրաժեշտության և ժամկետների մասին:

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

1999 թվականի երկրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության

նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզպետների և

Երևանի քաղաքապետի` իրենց գործունեության մասին

հաշվետվությունները ներկայացնելու

_________________________________________________________________________

NN    Նախարարության        Նախարարի     ՀՀ կառավարության ՀՀ կառավարության

ը/կ  (գերատեսչության)   (գերատեսչության    աշխատակազմ        նիստում

        անվանումը         ղեկավարի)      ներկայացնելու      քննարկման  

                          անվանումը         ժամանակը         ժամկետը

_________________________________________________________________________

 1          2                3                 4                5

_________________________________________________________________________

 1. ՀՀ արդարադատության  Դ. Հարությունյան   10.04.99        22.04.99

նախարարություն

 

 2. ԷԷ էներգետիկայի     Մ. Միքայելյան      24.04.99        06.05.99

նախարարություն

 

 3. ՀՀ քաղաքաշինության  Ֆ. Փիրումյան       26.04.99        13.05.99

նախարարություն

 

 4. ՀՀ վիճակագրության,  Ս. Մնացականյան     03.05.99        20.05.99

պետական ռեգիստրի

և վերլուծության

նախարարություն

 

 5. ՀՀ սոցիալական       Զ. Սարգսյան        10.05.99        27.05.99

ապահովագրության

պետական հիմնադրամ

 

 6. ՀՀ կրթության և      Լ. Մկրտչյան        17.05.99        03.06.99

գիտության

նախարարություն

 

 7. ՀՀ փոստի և          Ա. Վարդանյան       22.05.99        10.06.99

հեռահաղորդակցության

նախարարություն

 

 8. ՀՀ սոցիալական       Գ. Եգանյան         31.05.99        17.06.99

ապահովության

նախարարություն

 

 9. ՀՀ սեփականաշնորհման Պ. Ղալթախչյան      10.06.99        24.06.99

նախարարություն

 

10. ՀՀ կառավարությանն   Ս. Ղանթարջյան      20.05.99        03.06.99

առընթեր

արտոնագրային

վարչություն

 

11. ՀՀ պետական          Է. Սիմոնյանց       25.05.99        10.06.99

ռեզերվների

վարչություն

 

12. ՀՀ կառավարությանն   Ա. Մկրտչյան        05.05.99        20.05.99

առընթեր պետական

առողջապահական

գործակալություն

 

13. Երևանի  քաղաքապետ   Ս. Աբրահամյան     ներկայացված է    21.04.99

 

14. ՀՀ Արագածոտնի       Հ. Կարապետյան     ներկայացված է    29.04.99

մարզպետ

 

15. ՀՀ Կոտայքի մարզպետ  Ս. Ստեփանյան      ներկայացված է    29.04.99

 

16. ՀՀ Լոռու մարզպետ    Հ. Քոչինյան       ներկայացված է    06.05.99

 

17. ՀՀ Սյունիքի         Ռ. Նավասարդյան    ներկայացված է    13.05.99

մարզպետ

 

18. ՀՀ Արարատի մարզպետ  Հ. Աբրահամյան     ներկայացված է    13.05.99

 

19. ՀՀ Արմավիրի         Ա. Հերոյան        ներկայացված է    13.05.99

մարզպետ

 

20. ՀՀ Վայոց ձորի       Պ. Մանուկյան      ներկայացված է    13.05.99

մարզպետ

 

------------------------------------------------------

հեղինակների կողմից - շարունակությւնը հաջորդ մասում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
23.04.1999
N 268
Որոշում