Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՄԱՍ 3)

 

 

040.0268.230499

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«23» ապրիլի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

23 ապրիլի 1999 թվական թիվ 268

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(մաս 3)

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 1999 թվականի

ապրիլի 23-ի N 268 որոշման

 

ՑԱՆԿ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերում

1999 թվականի երրորդ եռամսյակում քննարկման ենթակա հարցերի

 

_________________________________________________________________________

NN               Հարցերը                   Պատասխանատու      Հարցի նախա-

ը/կ                                          կատարողը        պատրաստման

                                                             համար պատաս-

                                                             խանատուն

                                                             (վարչու-

                                                             թյունը)   

_________________________________________________________________________

 1                  2                           3                4

_________________________________________________________________________

 1. «Միգրացիայի մասին» Հայաստանի          ՀՀ սոցիալական     սոցիալական

    Հանրապետության օրենքի նախագծի         ապահովության       հարցերի

                                          նախարարություն

 

 2. Հաշմանդամների վերականգնման պետական    ՀՀ սոցիալական     սոցիալական

    ծրագրերի մասին                        ապահովության       հարցերի

                                          նախարարություն

 

 3. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    բնակավայրերում գերեզմանոցների տեղերի    նախարարություն   թյան և  

    ընտրության և  շահագործման կարգը                          բնական

    հաստատելու մասին                                         ռեսուրսների

 

 4. Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության         ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    բնագավառում պետական վերահսկողության     նախարարություն   թյան և  

    իրականացման կարգը հաստատելու մասին                       բնական

                                                             ռեսուրսների

 

 5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում    ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    կատարված տեղագրագեոդեզիական և           նախարարություն   թյան և  

    քարտեզագրական աշխատանքների պետական                       բնական

    ընդունման կարգը հաստատելու մասին                         ռեսուրսների

 

6. Փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորման ՀՀ կառավարությանն սոցիալական

    սկզբունքներն ու չափանիշները և         առընթեր արխիվային   հարցերի

փաստաթղթերը ՀԱԱՖ-ում ընդգրկելու կարգի գործի վարչության

մասին

 

 7. Կենդանական և  բուսական տեսակների      ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    Հայաստանի Հանրապետության տարածք         նախարարություն   թյան և  

    ներմուծման և  արտահանման կարգը                           բնական

    հաստատելու մասին                                         ռեսուրսների

 

 8. Կենսապաշարների օգտագործման և          ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին    նախարարություն   թյան և  

                                                             բնական

                                                             ռեսուրսների

 

 9. Հյուրանոցային ծառայությունների              ՀՀ           քաղաքաշինու-

մատուցման կանոնները հաստատելու մասին  արդյունաբերության  թյան և

    և  Զբոսաշրջիկային ծառայությունների       և  առևտրի       բնական

    մատուցման կանոնները հաստատելու մասին   նախարարություն    ռեսուրսների

 

10. Հանրապետության ինովացիոն համակարգի          ՀՀ           արտադրական

    զարգացման ռազմավարության մասին        արդյունաբերության  ենթակառուց-

                                             և  առևտրի        վածքների

                                           նախարարություն  

 

11. Վտանգավոր գոտուց բնակչության          ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    տարահանման կարգի մասին                առընթեր արտակարգ   մարմինների

                                          իրավիճակների

                                          վարչություն

 

12. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից     ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    դուրս տեղի ունեցած արտակարգ           առընթեր արտակարգ   մարմինների

իրավիճակների հետևանքների վերացման և իրավիճակների

    փրկարարական աշխատանքներում            վարչություն

փրկարարական ուժերի ընդգրկման կարգի

մասին

 

13. Հայաստանի Հանրապետության նախարարների ՀՀ կառավարությանն  վարչական

խորհրդի 1991 թվականի մարտի 5-ի N 161 առընթեր արտակարգ  մարմինների

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու իրավիճակների

    մասին                                 վարչություն

                                          Հայլեռտեխհսկողու-

                                          թյուն

 

14. Բնակչության պատսպարման կարգի մասին    ՀՀ կառավարությանն   վարչական

                                          առընթեր արտակարգ   մարմինների

                                          իրավիճակների

                                          վարչություն

 

15. Փրկարարական աշխատանքների հետևանքով  ՀՀ կառավարությանն  վարչական

    պատճառված վնասների գնահատման և        առընթեր արտակարգ   մարմինների

    փոխհատուցման կարգի մասին              իրավիճակների

                                          վարչություն

 

16. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության  ՀՀ կառավարությանն  վարչական

i

    պաշտպանության ծրագիրը հաստատելու      առընթեր արտակարգ   մարմինների

    մասին                                 իրավիճակների

                                          վարչություն

 

17. Փոստով առաքվող արգելված առարկաների        ՀՀ փոստի և      արտադրական

    ցանկը սահմանելու մասին                հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

                                           նախարարություն     վածքների

 

18. Փոստային առաքանու զննման, ներդրանքի       ՀՀ փոստի և      արտադրական

հանման և ոչնչացման կարգը հաստատելու  հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

    մասին                                   նախարարություն     վածքների

 

19. «Սուբսիդավորման և  փոխհատուցման             ՀՀ           արտադրական

    միջոցառումների մասին» Հայաստանի       արդյունաբերության  ենթակառուց-

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին      և  առևտրի        վածքների

                                           նախարարություն  

 

20. «Հակադեմփինգային միջոցառումների             ՀՀ           տնտեսագիտա-

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության       արդյունաբերության     կան

    օրենքի նախագծի մասին                     և  առևտրի     

                                           նախարարություն  

 

21. «Պաշտպանական միջոցառումների մասին»          ՀՀ           արտադրական

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի       արդյունաբերության  ենթակառուց-

    նախագծի մասին                            և  առևտրի        վածքների

                                           նախարարություն  

 

22. «Գովազդի մասին» Հայաստանի              ՀՀ ֆինանսների և  տնտեսագիտա-

    Հանրապետության օրենքում                    էկոնոմիկայի        կան

    փոփոխություններ կատարելու մասին»         նախարարություն  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

նախագծի մասին

 

23. Թանկարժեք մետաղների և  բնական          ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    թանկարժեք քարերի հաշվառման,               էկոնոմիկայի       կան

    պահպանման, գույքագրման և                նախարարություն  

վերագնահատման մասին

 

24. Թանկարժեք մետաղների և  բնական          ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    թանկարժեք քարերի արտահանման և             էկոնոմիկայի       կան

    ներմուծման կարգի մասին                  նախարարություն  

 

25. Հայաստանի Հանրապետության ներքին       ՀՀ ներքին գործերի   վարչական

    գործերի և  ազգային անվտանգության         և  ազգային      մարմինների

    նախարարության ՔՊԻՎ N 1 քննչական         անվտանգության

    մեկուսարանի վթարային վիճակի             նախարարություն

հետևանքով նոր մեկուսարան կառուցելու

մասին

 

26. «Ինվեստիցիոն կազմակերպությունների      ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության           էկոնոմիկայի       կան

    օրենքի նախագծի մասին                    նախարարություն  

 

27. «Պետական սեփականություն հանդիսացող    ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

հողերի օտարման կարգի մասին» Հայաստանի   առընթեր անշարժ   թյան և

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին     գույքի պետական   բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

28. Անշարժ գույքի օգտագործման տրամադրման ՀՀ կառավարությանն քաղաքաշինու-

    կարգի մասին                             առընթեր անշարժ   թյան և  

                                            գույքի պետական   բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

29. Պետական սեփականություն համարվող       ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    հողերի անհատույց օգտագործման            առընթեր անշարժ   թյան և  

    տրամադրման կարգի մասին                  գույքի պետական   բնական

                                           միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

30. Բնակավայրերի հողերի գնահատման         ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    նպատակով դրանց տեղադրության             առընթեր անշարժ   թյան և  

    (տարածագնահատման գոտիականության)        գույքի պետական   բնական

    գործակիցները հաստատելու մասին         միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                             վարչություն

 

31. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին      ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

օգտագործվող կոորդինատային համակարգերը   առընթեր անշարժ   թյան և

    կադաստրային քարտեզներում «գաղտնի»       գույքի պետական   բնական

նյութերի ցանկից դուրս բերելու մասին   միասնական կադաստրի ռեսուրսների

վարչություն

 

32. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    պետական կադաստրի վարման կարգը           նախարարություն   թյան և  

    հաստատելու մասին                                         բնական

                                                             ռեսուրսների

 

33. Անվտանգության նորմերի և  կանոնների    Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    ցանկը հաստատելու մասին                թյուն              ենթակառուց-

                                                              վածքների

 

34. Ատոմային էներգիայի օգտագործման        Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    անվտանգության տեսակետից կարևոր        թյուն              ենթակառուց-

    օբյեկտների ցանկը հաստատելու մասին                         վածքների

 

35. Ատոմային էներգիայի օգտագործման        Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    բնագավառում անվտանգության ապահովման   թյուն              ենթակառուց-

    տեսակետից կարևոր  աշխատանքների և                          վածքների

պաշտոնների ցանկը հաստատելու մասին

 

36. Ատոմային էներգիայի օգտագործման        Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    բնագավառում իրականացվող               թյուն              ենթակառուց-

    գործունեության լիցենզավորման կարգը                        վածքների

հաստատելու մասին

 

37. Միջուկային տեղակայանքի, պահման կետի, Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    իոնացնող  ճառագայթման աղբյուրի և      թյուն              ենթակառուց-

    հայտարարված գործունեության միջուկային                     վածքների

և ճառագայթային անվտանգությունը

հիմնավորող փաստաթղթերի

բովանդակությանը և կազմին ներկայացվող

պահանջների մասին

 

38. «Երկաթուղու մասին» Հայաստանի           ՀՀ տրանսպորտի     արտադրական

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին    նախարարություն    ենթակառուց-

                                                               վածքների

 

39. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և  սպորտի        ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության        երիտասարդության     հարցերի

    օրենքի նախագծի մասին                  հարցերի և  սպորտի

                                           նախարարություն

 

40. Հայաստանի Հանրապետության պատմության     ՀՀ մշակույթի,    քաղաքաշինու-

    և  մշակույթի անշարժ հուշարձանների      երիտասարդության   թյան և  

    պետական հաշվառման տեղային             հարցերի և  սպորտի  բնական

    ուսումնասիրման, պահպանության,          նախարարություն    ռեսուրսների

ամրացման, նորոգման, վերականգնման և

օգտագործման կանոնակարգերը հաստատելու

մասին

 

41. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ կառավարությանն սոցիալական

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի           առընթեր         հարցերի  

    նախագծի մասին                         տեղեկատվության և  

                                          գրահրատարակչության

                                             վարչություն

 

42. Էներգապաշար սպառող ապրանքատեսակների    ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    և  էներգակայանքների սերտիֆիկացման      նախարարություն    ենթակառուց-

    կարգի և  սերտիֆիկացման ենթակա                             վածքների

էներգակայանքների ցանկը հաստատելու

մասին

 

43. «Էներգախնայողության ասպարեզում         ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    պետական հսկողության ենթակա             նախարարություն    ենթակառուց-

    իրավաբանական և  ֆիզիկական անձանց                          վածքների

գործունեության տեսակների ցանկը և

նրանց օբյեկտներում էներգետիկ

փորձաքննությունների ու զննումների

կատարման կարգը հաստատելու մասին

 

44. Էներգասպառող արտադրանքներում           ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    (ապրանքներում) էներգապաշարների         նախարարություն    ենթակառուց-

    տեսակարար ծախսի որոշման կարգը                             վածքների

հաստատելու մասին

 

45. Արդյունահանվող, արտադրվող,             ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    վերամշակվող, փոխակերպվող, փոխադրվող,   նախարարություն    ենթակառուց-

    պահեստավորվող և  օգտագործվող                              վածքների

էներգապաշարների, դրանց որակի և

ծախսերի հաշվառման և հսկողության

կարգի մասին

 

46. «Նավթի և  գազի մասին» Հայաստանի        ՀՀ էներգետիկայի   արտադրական

    Հանրապետության կիրարկելու մասին        նախարարություն    ենթակառուց-

                                                              վածքների

 

47. «Հասարակական կազմակերպությունների     ՀՀ արտաքին գործերի սոցիալական

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության         նախարարություն     հարցերի

օրենքում փոփոխություններ և

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

 

48. Հայաստանի Հանրապետության միջնակարգ    ՀՀ կրթության և     սոցիալական

    մասնագիտական կրթության                   գիտության         հարցերի

    մասնագիտությունների ցանկը              նախարարություն

(դասակարգիչը) հաստատելու մասին

 

49. Միջնակարգ մասնագիտական կրթության      ՀՀ կրթության և     սոցիալական

    պետական կրթական չափորոշիչները            գիտության         հարցերի

    հաստատելու մասին                       նախարարություն

 

50. Հայաստանի Հանրապետության պետական      ՀՀ կրթության և     սոցիալական

    բուհերում պրոֆեսորադասախոսական           գիտության         հարցերի

    պաշտոնների և  դրանց դրույքաչափերի      նախարարություն

հաստատման մասին

 

51. «Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների ՀՀ տրանսպորտի     արտադրական

    հիմնադրամի մասին» Հայաստանի            նախարարություն    ենթակառուց-

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին                       վածքների

 

52. Հայաստանի Հանրապետության վճարովի       ՀՀ տրանսպորտի     արտադրական

    ավտոճանապարհներ ունենալու, դրանց       նախարարություն    ենթակառուց-

    շահագործման և  պահպանման մասին                            վածքների

 

53. «Հրատարակչական գործունեության մասին» ՀՀ կառավարությանն սոցիալական

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի            առընթեր         հարցերի

    նախագծի մասին                         տեղեկատվության և  

                                          գրահրատարակչության

                                             վարչություն

 

54. Հայաստանի Հանրապետությունում զենքի    ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    արտադրության լիցենզավորման կարգի          առընթեր        մարմինների

    մասին                                  ռազմատնտեսական

                                              ծրագրերի

                                            վարչություն

 

55. Հայաստանի Հանրապետության և  Լեռնային  ՀՀ պաշտպանության    վարչական

    Ղարաբաղի Հանրապետության երկրաբանական   նախարարություն    մարմինների

ցանցի վերականգնման մասին

 

56. Հայաստանի Հանրապետության օդային        ՀՀ տրանսպորտի     արտադրական

    տարածքի մասին օգտագործման և  օդային    նախարարություն    ենթակառուց-

    երթևեկության  կազմակերպման միասնական                      վածքների

համակարգի դրույթները և

միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմը

հաստատելու մասին

 

57. Երևանի  մետրոպոլիտենով ուղևորների      ՀՀ տրանսպորտի     արտադրական

    փոխադրումների սակագների մասին          նախարարություն    ենթակառուց-

                                                              վածքների

 

58. «Մշակութային արժեքների արտահանման և     ՀՀ մշակույթի,    սոցիալական

    ներմուծման մասին» Հայաստանի            երիտասարդության     հարցերի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   հարցերի և սպորտի

նախարարություն

 

59. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի        ՀՀ մշակույթի,    քաղաքաշինու-

    մարզում «Գեղարդավանք» պետական          երիտասարդության   թյան և  

բնապատմական արգելոց ստեղծելու մասին   հարցերի և սպորտի  բնական

                                           նախարարություն    ռեսուրսների

 

60. «Փոքր և  միջին ձեռնարկությունների           ՀՀ           արտադրական

    պետական օժանդակության մասին»          արդյունաբերության  ենթակառուց-

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի          և  առևտրի        վածքների

    նախագծի մասին                          նախարարություն  

 

61. «Առևտրաարդյունաբերական  պալատների           ՀՀ           արտադրական

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության       արդյունաբերության  ենթակառուց-

    օրենքի նախագծի մասին                     և  առևտրի        վածքների

                                           նախարարություն  

 

62. Ֆինանսական լիզինգ ժամանակավոր կարգի         ՀՀ           արտադրական

    մասին                                 արդյունաբերության  ենթակառուց-

                                             և  առևտրի        վածքների

                                           նախարարություն  

 

63. «Քաղաքացիական ծառայության մասին»      աշխատանքային խումբ սոցիալական

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի                            հարցերի

նախագծի մասին

 

64. «Ապահովագրական ընկերությունների        ՀՀ ֆինանսների և   տնտեսագիտա-

    սնանկացման մասին» Հայաստանի               էկոնոմիկայի       կան

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին     նախարարություն

 

65. «Թանկարժեք մետաղների և քարերի մասին» ՀՀ ֆինանսների և տնտեսագիտա-

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի           էկոնոմիկայի       կան

    նախագծի մասին» Հայաստանի                նախարարություն

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

 

66. Զորահավաքային առաջադրանքները          ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    հաստատելու մասին                          առընթեր        մարմինների

                                           ռազմատնտեսական

                                              ծրագրերի

                                            վարչություն

 

67. Պետական պահուստի երկրորդ խմբի         ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    բարոյապես և  ֆիզիկապես հնացած             առընթեր        մարմինների

    նյութական արժեքների մասին              ռազմատնտեսական

                                              ծրագրերի

                                            վարչություն

 

68. Զորահավաքային նախապատրաստության       ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    հիմնական դրույթները հաստատելու մասին      առընթեր        մարմինների

                                           ռազմատնտեսական

                                              ծրագրերի

                                            վարչություն

 

69. Ռազմական դրության ժամանակ հավաքագրման ՀՀ պաշտպանության    վարչական

    ենթակա տրանսպորտային միջոցների         նախարարություն    մարմինների

մշտական պատրաստության մասին

 

70. Ռազմական դրության և  ուսումնական      ՀՀ պաշտպանության    վարչական

    հավաքների ժամանակ ներգրավման ենթակա    նախարարություն    մարմինների

ձեռնարկություններին ու քաղաքացիներին

պատկանող տրանսպորտային միջոցների

հաշվառման կարգը հաստատելու մասին

 

71. Ռադիոհաճախականությունների բաշխման,    ՀՀ պաշտպանության    վարչական

    դրանց վրա ժամանակավոր արգելքներ ու     նախարարություն    մարմինների

սահմանափակումներ դնելու կարգի մասին

 

72. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի       ՀՀ պաշտպանության   վարչական

    Հանրապետության օրենքի կիրարկումն        նախարարություն   մարմինների

    ապահովելու միջոցառումների մասին       ՀՀ արտաքին գործերի

                                            նախարարություն

 

-----------------

Ծանոթագրություն:  Նշված են այն հարցերը, որոնց ներկայացման ժամանակ

պահանջվում են լրացուցիչ հիմնավորումներ նախագծի

ընդունման անհրաժեշտության և ժամկետների մասին:

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

1999 թվականի երրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության

նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզպետների և

Երևանի քաղաքապետի` իրենց գործունեության մասին

հաշվետվությունները ներկայացնելու

_________________________________________________________________________

NN    Նախարարության        Նախարարի     ՀՀ կառավարության ՀՀ կառավարության

ը/կ  (գերատեսչության)   (գերատեսչության    աշխատակազմ        նիստում

        անվանումը         ղեկավարի)      ներկայացնելու      քննարկման  

                          անվանումը         ժամանակը         ժամկետը

_________________________________________________________________________

 1          2                3                 4                5

_________________________________________________________________________

 1. ՀՀ ֆինանսների և      Է. Սանդոյան         21.06.99        01.07.99

էկոնոմիկայի

նախարարություն

 

 2. ՀՀ կառավարությանն    Մ. Վարդանյան        05.07.99        15.07.99

առընթեր անշարժ

գույքի պետական

միասնական կադաստրի

վարչություն

 

 3. ՀՀ տրանսպորտի        Ե. Զախարյան         09.07.99        22.07.99

նախարարություն

 

 4. ՀՀ արդյունաբերության Հ. Գևորգյան         15.07.99        29.07.99

և առևտրի

նախարարություն

 

 5. ՀՀ առողջապահության   Հ. Նիկողոսյան       19.07.99        05.08.99

նախարարություն

 

 6. ՀՀ բնապահպանության   Գ. Վարդանյան        23.07.99        12.08.99

նախարարություն

 

 7. ՀՀ գյուղատնտեսության Վ. Մովսիսյան        13.08.99        19.08.99

նախարարություն

 

 8. ՀՀ մշակույթի,        Ռ. Շառոյան          20.08.99        26.08.99

երիտասարդության

հարցերի և սպորտի

նախարարություն

 

 9. ՀՀ հարկային          Ս. Այվազյան         25.08.99        02.09.99

տեսչություն

 

10. ՀՀ կառավարությանն    Վ. Հարությունյան    06.09.99        16.09.99

առընթեր արտակարգ

իրավիճակների

վարչություն

 

11. ՀՀ մաքսային          Հ. Գևորգյան         25.09.99        30.09.99

վարչություն

 

12. ՀՀ կառավարությանն    Է. Ղևոնդյան         27.08.99        02.09.99

առընթեր հատուկ

ծրագրերի

վարչություն

 

13. ՀՀ կառավարությանն    Հ. Կարապետյան       16.09.99        23.09.99

առընթեր

տեղեկատվության և

գրահրատարակչության

վարչություն

 

14. ՀՀ կառավարությանն    Գ. Մանասարյան       25.08.99        09.09.99

առընթեր

ռազմատնտեսական

ծրագրերի

վարչություն

 

15. ՀՀ կառավարությանն    Ա. Ազիզյան          16.09.99        23.09.99

առընթեր

ստանդարտացման,

չափագիտության և

սերտիֆիկացման

վարչություն

 

16. ՀՀ կառավարությանն    Ս. Բալասանյան       23.08.99        02.09.99

առընթեր սեյսմիկ

պաշտպանության

ազգային

ծառայություն

 

17. Հայպետատոմհսկողու-   Ա. Մարտիրոսյան      01.07.99        08.07.99

թյուն

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 1999 թվականի

ապրիլի 23-ի N 268 որոշման

 

ՑԱՆԿ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերում

1999 թվականի չորրորդ եռամսյակում քննարկման ենթակա հարցերի

 

_________________________________________________________________________

NN               Հարցերը                   Պատասխանատու      Հարցի նախա-

ը/կ                                          կատարողը        պատրաստման

                                                             համար պատաս-

                                                             խանատուն

                                                             (վարչու-

                                                             թյունը)   

_________________________________________________________________________

 1                  2                           3                4

_________________________________________________________________________

 1. «Սոցիալական երաշխիք» պետական          ՀՀ սոցիալական      սոցիալական

    ծառայություն ստեղծելու մասին          ապահովության         հարցերի

                                          նախարարություն

 

 2. «Արտագնա աշխատանքային գործունեության  ՀՀ սոցիալական      սոցիալական

    կարգավորման մասին» Հայաստանի          ապահովության         հարցերի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   նախարարություն

 

 3. Բնակավայրերի պատմամշակութային         ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    հիմնավորման, պատմության և  մշակույթի  նախարարություն     թյան և  

    անշարժ հուշարձանների պահպանության     ՀՀ պատմության և    բնական

    գոտիների նախագծերի մշակման և          մշակույթի          ռեսուրսների

    հաստատման կարգը հաստատելու մասին      հուշարձանների

                                          պահպանության

                                          վարչություն

 

 4. «Հայաստանի Հանրապետության             ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    բնակավայրերի և  գործառնական           նախարարություն     թյան և  

    տարածքների մասին» Հայաստանի           ՀՀ պատմության և    բնական

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   մշակույթի          ռեսուրսների

                                          հուշարձանների

                                          պահպանության

                                          վարչություն

 

5. «Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ ՀՀ քաղաքաշինության քաղաքաշինու-

    կարգավորման օբյեկտների առանձնացման և  նախարարություն     թյան և  

դրանց գործունեության սահմանման կարգի  ՀՀ պատմության և   բնական

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության       մշակույթի          ռեսուրսների

    օրենքի նախագծի մասին                  հուշարձանների

                                          պահպանության

                                          վարչություն

 

6. «Հայաստանի Հանրապետության անտառային  ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    օրենսգրքում փոփոխություններ և         նախարարություն     թյան և  

    լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի                    բնական

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին                      ռեսուրսների

 

7. Կարմիր գրքի վարման կարգը հաստատելու  ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    մասին                                 նախարարություն     թյան և  

                                                             բնական

                                                             ռեսուրսների

 

 8. Անտառային պահպանության ծառայության    ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    կանոնադրությունը հաստատելու մասին     նախարարություն     թյան և  

                                                             բնական

                                                             ռեսուրսների

 

9. Բնակչության անհատական պաշտպանության  ՀՀ կառավարությանն  վարչական

    միջոցներով ապահովելու կարգի մասին     առընթեր արտակարգ   մարմինների

                                          իրավիճակների     

                                          վարչություն

 

10. Փրկարարների ատեստավորման կարգի մասին ՀՀ կառավարությանն  վարչական

առընթեր արտակարգ  մարմինների

իրավիճակների

վարչություն

 

11. Արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցերով  ՀՀ կառավարությանն  վարչական

    բնակչության ուսուցման կազմակերպման    առընթեր արտակարգ   մարմինների

    կարգի մասին                           իրավիճակների     

                                          վարչություն

 

12. Սերտիֆիկացման ենթակա փոստի միջոցների  ՀՀ փոստի և          արտադրական

    ցանկը հաստատելու մասին                հեռահաղորդակցության ենթակառուց-

                                          նախարարություն       վածքների

 

13. Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ՀՀ ֆինանսների և  տնտեսագիտա-

    պետական բյուջեի ինն ամիսների կատարման էկոնոմիկայի            կան

    արդյունքների մասին                    նախարարություն

 

14. Հայաստանի Հանրապետության ռազմական     ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    նշանակության 2000 թվականի պետական     առընթեր            մարմինների

    պատվերի մասին                         ռազմատնտեսական

                                          ծրագրերի

                                          վարչություն

 

15. «Համայնքային սեփականություն համարվող ՀՀ կառավարությանն քաղաքաշինու-

    հողերի օգտագործման տրամադրման կարգի   առընթեր անշարժ     թյան և  

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության       գույքի պետական     բնական

    օրենքի նախագծի մասին                  միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                          վարչություն

 

16. «Պետական սեփականություն համարվող      ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    հողերի օգտագործման տրամադրման կարգի   առընթեր անշարժ     թյան և  

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության       գույքի պետական     բնական

    օրենքի նախագծի մասին                  միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                          վարչություն

 

17. «Ռիելտորական գործունեության մասին»    ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի       առընթեր անշարժ     թյան և  

    նախագծի մասին                         գույքի պետական     բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                          վարչություն

 

18. «Գնահատողների մասին» Հայաստանի        ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   առընթեր անշարժ     թյան և  

                                          գույքի պետական     բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                          վարչություն

 

19. Գյուղատնտեսության և  ոչ               ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    գյուղատնտեսության հողերի գնահատման    առընթեր անշարժ     թյան և  

    նպատակով դրանց տեղադրության           գույքի պետական     բնական

    (տարածագնահատման գոտիականության)      միասնական կադաստրի ռեսուրսների

    գործակիցները հաստատելու մասին         վարչություն

 

20. Անշարժ գույքի համագործակցված          ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    դիտարկումների իրականցման միասնական    առընթեր անշարժ     թյան և  

    մեթոդիկայի հաստատման մասին            գույքի պետական     բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                          վարչություն

 

21. Անշարժ գույքի համակարգված             ՀՀ կառավարությանն  քաղաքաշինու-

    դիտարկումների իրականացման միասնական   առընթեր անշարժ     թյան և  

    ծրագիրը հաստատելու մասին              գույքի պետական     բնական

                                          միասնական կադաստրի ռեսուրսների

                                          վարչություն

 

22. «Ընդերքի մասին» Հայաստանի             ՀՀ բնապահպանության քաղաքաշինու-

    Հանրապետության օրենսգրքի նախագծի      նախարարություն     թյան և  

    մասին                                                    բնական

                                                             ռեսուրսների

 

23. Կառավարման մարմինների                 Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    կանոնադրություններում փոփոխություններ թյուն              ենթակառուց-

    և  լրացումներ կատարելու մասին                             վածքների

                                          

24. Հատուկ նյութերի, սարքավորումների,     Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    տեխնոլոգիաների ցանկը հաստատելու մասին թյուն              ենթակառուց-

                                                              վածքների

 

25. Ռադիոկապի թափոնների հավաքման,         Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    պահեստավորման և  թաղման կազմակերպման  թյուն              ենթակառուց-

    կարգը հաստատելու մասին                                    վածքների

 

26. ռադիոակտիվ թափոնների պետական գրանցման Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    կարգը հաստատելու մասին                թյուն              ենթակառուց-

                                                              վածքների

 

27. Միջուկային և  ռադիոակտիվ նյութերի     Հայպետատոմհսկողու- արտադրական

    փոխադրման հատուկ կանոնները հաստատելու թյուն              ենթակառուց-

    մասին                                                     վածքների

 

28. «Տարանցիկ ավտոմոբիլային փոխադրումների ՀՀ տրանսպորտի      արտադրական

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության       նախարարություն     ենթակառուց-

    օրենքի նախագծի մասին                                      վածքների

 

29. «Երիտասարդության մասին» Հայաստանի     ՀՀ մշակույթի,      արտադրական

    Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին   երիտասարդության    ենթակառուց-

                                          հարցերի և սպորտի   վածքների

                                          նախարարություն

 

30. Հայաստանի Հանրապետության պետական      ՀՀ կրթության և     սոցիալական

    բուհերի վճարովի նախապատրաստական       գիտության            հարցերի

    բաժինների ստեղծման մասին              նախարարություն

 

31. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների  ՀՀ կրթության և     քաղաքաշինու-

    պետական կադաստրի վարման կարգը         գիտության          թյան և  

    հաստատելու մասին                      նախարարություն     բնական

                                                             ռեսուրսների

 

32. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքով    ՀՀ տրանսպորտի      արտադրական

    տարանցիկ ավտոմոբիլային փոխադրումների  նախարարություն     ենթակառուց-

    մասին» Հայաստանի Հանրապետության                           վածքների

օրենքի նախագծի մասին

 

33. Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ՀՀ տրանսպորտի      արտադրական

    հիմնադրամի տուրքերի հավաքման,         նախարարություն     ենթակառուց-

    հաշվառման, հսկման և  նպատակային                           վածքների

օգտագործման կարգի մասին

 

34. Հայաստանի Հանրապետության վճարովի      ՀՀ տրանսպորտի      արտադրական

    ավտոճանապարհներով երթևեկելու          նախարարություն     ենթակառուց-

    սակագների, գանձման, հաշվառման և                           վածքների

հսկման կարգի մասին

 

35. «Աուդիտորական գործունեության մասին»  ՀՀ ֆինանսների և  տնտեսագիտա-

    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի       էկոնոմիկայի           կան

    նախագծի մասին                         նախարարություն

 

36. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    ռազմաարդյունաբերական ոլորտում         առընթեր            մարմինների

    ընդգրկված ձեռնարկությունների          ռազմատնտեսական     տնտեսագիտա-

    գործունեության բարելավման ծրագրի      ծրագրերի              կան

    մասին                                 վարչություն        արտադրական

                                          ՀՀ                 ենթակառուց-

                                          արդյունաբերության   վածքների

                                          և առևտրի

                                          նախարարություն

 

37. Հայաստանի Հանրապետության              ՀՀ կառավարությանն   վարչական

    ռազմաարդյունաբերական ոլորտում         առընթեր            մարմինների

    ընդգրկված ձեռնարկությունների          ռազմատնտեսական     տնտեսագիտա-

    գործունեության բարելավման ծրագրի      ծրագրերի              կան

    մասին                                 վարչություն        արտադրական

                                          ՀՀ                 ենթակառուց-

                                          արդյունաբերության   վածքների

                                          և առևտրի

                                          նախարարություն

 

-----------------

Ծանոթագրություն:  Նշված են այն հարցերը, որոնց ներկայացման ժամանակ

պահանջվում են լրացուցիչ հիմնավորումներ նախագծի

ընդունման անհրաժեշտության և ժամկետների մասին:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
23.04.1999
N 268
Որոշում