Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2913 «ԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2913 «ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԷԼԵԿՏ ...

 

 

110.0368.160513

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «16»        05            2013 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11013188

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

9 ապրիլի 2013 թվականի N 368-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2913 «ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ «ՏԵԽՆԻԿ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2009 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 1079-Ն ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

|____|_____________________|__________________________________________|

|177.|ՈՒսումնառության      |Օգտվել ստանդարտացման նորմատիվային         |

|    |արդյունք 1           |փաստաթղթերից                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|178.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական  |

|    |                     |բաղադրամասերի տերմինաբանական ստանդարտները,|

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական  |

|    |                     |բաղադրամասերի պարամետրերի չափման մեթոդների|

|    |                     |ստանդարտները,                             |

|    |                     |3) ճիշտ է օգտվում անհրաժեշտ ստանդարտից և  |

|    |                     |նորմատիվային փաստաթղթերից` շենքերի        |

|    |                     |էլեկտրասարքավորումների տեղակայման,        |

|    |                     |շահագործման, փորձարկման աշխատանքներում:   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|179.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տեխնիկական փաստաթղթերի        |

|    |արդյունք 2           |տեսակները                                 |

|____|_____________________|__________________________________________|

|180.|Կատարման չափանիշներ  |1) ներկայացնում է փաստաթղթավորման         |

|    |                     |կարևորությունը,                           |

|    |                     |2) ներկայացնում է ընդհանուր նշանակության  |

|    |                     |փաստաթղթերի տեսակները և  կարևորությունը,  |

|    |                     |3) ներկայացնում է տեխնիկական փաստաթղթերի  |

|    |                     |տեսակները և  կարևորությունը,              |

|    |                     |4) ներկայացնում է փաստաթղթերի             |

|    |                     |վավերապայմանները:                         |

|____|_____________________|__________________________________________|

|181.|ՈՒսումնառության      |Կազմել գործավարական փաստաթղթեր            |

|    |արդյունք 3           |                                          |

|____|_____________________|__________________________________________|

|182.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կազմում վերանորոգված,           |

|    |                     |կարգավորված էլեկտրասարքավորումների        |

|    |                     |հանձնման-ընդունման ակտը,                  |

|    |                     |2) ճիշտ է կազմում էլեկտրասարքավորումների  |

|    |                     |հսկման արդյունքների ամփոփման փաստաթղթեր,  |

|    |                     |3) ճիշտ է կազմում արդյունաբերական և       |

|    |                     |քաղաքացիական շենքերի                      |

|    |                     |էլեկտրասարքավորումների հետազոտման         |

|    |                     |արդյունքների մասին փաստաթղթեր,            |

|    |                     |4) ճիշտ է կազմում արդյունաբերական և       |

|    |                     |քաղաքացիական շենքերի                      |

|    |                     |էլեկտրասարքավորումների փորձարկման ակտերը: |

|____|_____________________|__________________________________________|

|183.|ՈՒսումնառության      |Մասնակցել տեխնիկական փաստաթղթերի կազմմանը |

|    |արդյունք 4           |                                          |

|____|_____________________|__________________________________________|

|184.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում կազմման համար      |

|    |                     |առաջադրված տեխնիկական փաստաթղթերի համար   |

|    |                     |անհրաժեշտ տվյալները,                      |

|    |                     |2) ճիշտ է հիմնավորում տեխնիկական          |

|    |                     |փաստաթղթերի կազմման համար ներկայացված     |

|    |                     |տվյալները,                                |

|    |                     |3) ճիշտ է կազմում առաջադրած տեխնիկական    |

|    |                     |փաստաթուղթը:                              |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ       |

|                     ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ»                            |

|_____________________________________________________________________|

|185.|Մոդուլի դասիչը       |ԱՔՇԷ-5-11-015                             |

|____|_____________________|__________________________________________|

|186.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողին գործնական     |

|    |                     |գիտելիքներ տալ քաղաքացիական և             |

|    |                     |արդյունաբերական շենքերի հուսալի           |

|    |                     |էլեկտրամատակարարման մեթոդների և           |

|    |                     |միջոցների, էլեկտրական էներգիայի որակական  |

|    |                     |ցուցանիշների, կարճ միացման հոսանքների     |

|    |                     |սահմանափակման եղանակների, ռելեական        |

|    |                     |պաշտպանությունների մասին և  ձևավորել      |

|    |                     |մինչև  0,4 կՎ և  6/10 կՎ լարման ցանցերի   |

|    |                     |հաշվարկման կարողություններ:               |

|____|_____________________|__________________________________________|

|187.|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                    |

|____|_____________________|__________________________________________|

|188.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը|

|    |                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՔՇԷ-5-11-013   |

|    |                     |«Արդյունաբերական և  բնակելի շենքերի       |

|    |                     |էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը և   |

|    |                     |գործառույթները» մոդուլը:                  |

|____|_____________________|__________________________________________|

|189.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը            |

|    |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված   |

|    |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի    |

|    |                     |ապահովումն է                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|190.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել էլեկտրական համակարգերի և      |

|    |արդյունք 1           |ցանցերի կառուցվածքը, բաղկացուցիչ մասերի   |

|    |                     |աշխատանքային գործառույթները               |

|____|_____________________|__________________________________________|

|191.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում էլեկտրական համակարգերի|

|    |                     |և  ցանցերի կառուցվածքը,                   |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական         |

|    |                     |համակարգերի և  ցանցերի բաղկացուցիչ մասերի |

|    |                     |աշխատանքային գործառույթները,              |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում ցանցերի և          |

|    |                     |ընդունիչների լարման սանդղակները և  նրանց  |

|    |                     |տարբերությունները,                        |

|    |                     |4) ճիշտ է թվարկում էլեկտրական ցանցերում   |

|    |                     |չեզոքի կիրառության ստացած ռեժիմները և     |

|    |                     |առանձնահատկությունները:                   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|192.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել էլեկտրական ընդունիչների       |

|    |արդյունք 2           |տեսակները և  հաշվարկել դրանց աշխատանքը    |

|    |                     |բնութագրող հիմնական մեծությունները        |

|____|_____________________|__________________________________________|

|193.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում ընդունիչները,       |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական         |

|    |                     |ընդունիչների աշխատանքը բնութագրող հիմնական|

|    |                     |մեծությունները ըստ ընդունիչների տեսակները,|

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում բեռնվածության      |

|    |                     |գրաֆիկները,                               |

|    |                     |4) ճիշտ է հաշվարկում էլեկտրական           |

|    |                     |բեռնվածությունը,                          |

|    |                     |5) ճիշտ է հաշվարկում էլեկտրական էներգիայի |

|    |                     |ծախսը,                                    |

|    |                     |6) ճիշտ է հաշվարկում գծերում և            |

|    |                     |տրանսֆորմատորներում ակտիվ հզորության      |

|    |                     |կորուստները,                              |

|    |                     |7) ճիշտ է բացատրում ռեակտիվ հզորության    |

|    |                     |հավասարակշռման հասկացությունը,            |

|    |                     |8) ճիշտ է ներկայացնում ռեակտիվ հզորության |

|    |                     |հավասարակշռման միջոցները և  եղանակները:   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|194.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել քաղաքացիական և                |

|    |արդյունք 3           |արդյունաբերական շենքերի հուսալի           |

|    |                     |էլեկտրամատակարարման ապահովման եղանակները  |

|    |                     |և  միջոցները                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|195.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում էլեկտրամատակարարման |

|    |                     |հուսալիության հիմնախնդիրները,             |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամատակարարման|

|    |                     |հուսալիության ապահովման եղանակներն ու     |

|    |                     |միջոցները:                                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|196.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել էլեկտրական էներգիայի որակի    |

|    |արդյունք 4           |պարամետրերին ներկայացվող պահանջները       |

|____|_____________________|__________________________________________|

|197.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական         |

|    |                     |էներգիայի որակի պայմաններին ներկայացվող   |

|    |                     |պահանջները,                               |

|    |                     |2) ճիշտ է կատարում լարման շեղումների      |

|    |                     |հաշվարկը տարբեր հոսանքային ռեժիմների      |

|    |                     |դեպքում,                                  |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում լարման կարգավորման |

|    |                     |մեթոդներն ու միջոցները,                   |

|    |                     |4) կատարում է լարման շեղումների հաշվարկ,  |

|    |                     |5) ներկայացնում է լարման կարգավորման      |

|    |                     |մեթոդներն ու միջոցները:                   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|198.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել էլեկտրական համակարգերում կարճ |

|    |արդյունք 5           |միացման հոսանքների առաջացման պատճառները,  |

|    |                     |դրանց սահմանափակման եղանակները և          |

|    |                     |պաշտպանությունը                           |

|____|_____________________|__________________________________________|

|199.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական         |

|    |                     |համակարգերում առաջացող կարճ միացումների   |

|    |                     |մասին հիմնական հասկացությունները,         |

|    |                     |2) ճիշտ է բացատրում կարճ միացման          |

|    |                     |հոսանքների ջերմային և  մեխանիկական        |

|    |                     |ազդեցություններն էլեկտրական ցանցի         |

|    |                     |սարքավորումների վրա,                      |

|    |                     |3) ճիշտ է կիրառում կարճ միացման հոսանքների|

|    |                     |հաշվարկի պարզագույն եղանակները,           |

|    |                     |4) ճիշտ է բացատրում կարճ միացման          |

|    |                     |հոսանքների սահմանափակման եղանակները,      |

|    |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում ռելեական           |

|    |                     |պաշտպանության մասին հիմնական              |

|    |                     |տեղեկությունները,                         |

|    |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում ռելեական           |

|    |                     |պաշտպանության տեսակները,                  |

|    |                     |7) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական գծերի,  |

|    |                     |տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների  |

|    |                     |ռելեական պաշտպանության ուրվագծերը,        |

|    |                     |8) ճիշտ է կատարում ռելեական պաշտպանության |

|    |                     |հաշվարկները:                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|200.|ՈՒսումնառության      |Կատարել մինչև  1000 Վ լարման ցանցերի      |

|    |արդյունք 6           |հաշվարկներ                                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|201.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում հաղորդալարերի          |

|    |                     |ընտրությունը,                             |

|    |                     |2) ճիշտ է ընտրում մինչև  1000 Վ լարման    |

|    |                     |հաղորդալարերի հատույթը,                   |

|    |                     |3) ճիշտ է հաշվարկում լարման կորուստները   |

|    |                     |ցանցերում,                                |

|    |                     |4) ճիշտ է կատարում մինչև  1000 Վ լարման   |

|    |                     |ուժային ցանցերի և  էլեկտրալուսավորման     |

|    |                     |ցանցերի հաշվարկը:                         |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ   |

|            ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»            |

|_____________________________________________________________________|

|202.|Մոդուլի դասիչը       |ԱՔՇԷ-5-11-016                             |

|____|_____________________|__________________________________________|

|203.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ        |

|    |                     |ձևավորել  արդյունաբերական և  քաղաքացիական |

|    |                     |շենքերի ներքին էլեկտրական ցանցերի         |

|    |                     |տեղակայման և  շահագործման կարողություններ:|

|____|_____________________|__________________________________________|

|204.|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                    |

|____|_____________________|__________________________________________|

|205.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը|

|    |                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՔՇԷ-5-11-007   |

|    |                     |«Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-013 «Արդյունաբերական և  բնակելի |

|    |                     |շենքերի էլեկտրասարքավորումների            |

|    |                     |նշանակությունը և  գործառույթները»,        |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-014 «Տեխնիկական փաստաթղթերի     |

|    |                     |կազմում» մոդուլները:                      |

|____|_____________________|__________________________________________|

|206.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը            |

|    |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված   |

|    |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի    |

|    |                     |ապահովումն է                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|207.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել արդյունաբերական և             |

|    |արդյունք 1           |քաղաքացիական շենքերի ներքին էլեկտրական    |

|    |                     |ցանցերի էլեկտրական ուրվագծերի տեսակները   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|208.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում արդյունաբերական    |

|    |                     |շենքերի ներքին էլեկտրական ցանցերի         |

|    |                     |էլեկտրական ուրվագծերի տեսակները, դրանց    |

|    |                     |առանձնահատկությունները,                   |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում արդյունաբերական    |

|    |                     |շենքերի ներքին էլեկտրական ցանցերի տարբեր  |

|    |                     |տեսակների առանձնահատկությունները,         |

|    |                     |3) ճիշտ է թվարկում քաղաքացիական շենքերի   |

|    |                     |ներքին էլեկտրական ցանցերի էլեկտրական      |

|    |                     |ուրվագծերի տեսակները, ներկայացնում դրանց  |

|    |                     |առանձնահատկությունները,                   |

|    |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական       |

|    |                     |շենքերի ներքին էլեկտրական ցանցերի տարբեր  |

|    |                     |տեսակների առավելությունները և             |

|    |                     |թերությունները:                           |

|____|_____________________|__________________________________________|

|209.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել շենքերում էլեկտրահաղորդման    |

|    |արդյունք 2           |գծերի տեղակայման եղանակները և             |

|    |                     |տեխնոլոգիաները                            |

|____|_____________________|__________________________________________|

|210.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում շենքերում          |

|    |                     |էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման         |

|    |                     |եղանակները,                               |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում շենքերում          |

|    |                     |էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման         |

|    |                     |տեխնոլոգիաները,                           |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում շենքերում          |

|    |                     |էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման         |

|    |                     |եղանակների և  տեխնոլոգիաների              |

|    |                     |առավելությունները և  թերությունները,      |

|    |                     |4) ճիշտ է ընտրում շենքերում               |

|    |                     |էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման         |

|    |                     |եղանակները և  տեխնոլոգիաները:             |

|____|_____________________|__________________________________________|

|211.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել շենքերի ներքին էլեկտրական     |

|    |արդյունք 3           |ցանցերում կիրառվող մալուխների ու          |

|    |                     |հաղորդալարերի տեսակները                   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|212.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է թվարկում շենքերի ներքին         |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերում կիրառվող մալուխների  |

|    |                     |և  հաղորդալարերի տեսակները, մակնիշները,   |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում շենքերի ներքին     |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերում կիրառվող մալուխների  |

|    |                     |և  հաղորդալարերի ընտրության սկզբունքները: |

|____|_____________________|__________________________________________|

|213.|ՈՒսումնառության      |Ընտրել շենքերի ներքին էլեկտրական ցանցերում|

|    |արդյունք 4           |կիրառվող էլեկտրասարքավորումներ և          |

|    |                     |հարմարանքներ                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|214.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է թվարկում շենքերի ներքին         |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերում կիրառվող             |

|    |                     |էլեկտրասարքավորումների տեսակները և        |

|    |                     |մակնիշները,                               |

|    |                     |2) ճիշտ է թվարկում շենքերի ներքին         |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերում կիրառվող էլեկտրական  |

|    |                     |վահանների, բաշխիչ սարքավորումների, բաշխիչ |

|    |                     |հաղորդաձողալարերի տեսակները և  մակնիշները,|

|    |                     |3) ճիշտ է ընտրում շենքերի ներքին          |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերում կիրառվող             |

|    |                     |էլեկտրասարքավորումները:                   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|215.|ՈՒսումնառության      |Կատարել տեղակայված ներքին էլեկտրական      |

|    |արդյունք 5           |ցանցերի փորձարկումներ                     |

|____|_____________________|__________________________________________|

|216.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում տեղակայված ներքին      |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերի փորձարկումներ` ըստ     |

|    |                     |գործող նորմերի և  կանոնների,              |

|    |                     |2) ճիշտ է կազմում ներքին էլեկտրական       |

|    |                     |ցանցերը շահագործման հանձնելու համար       |

|    |                     |անհրաժեշտ փաստաթղթերը,                    |

|    |                     |3) պահպանում է անվտանգության կանոնները:   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|217.|ՈՒսումնառության      |Կազմակերպել շենքերի ներքին էլեկտրական     |

|    |արդյունք 6           |ցանցերի շահագործման աշխատանքներ           |

|____|_____________________|__________________________________________|

|218.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում շենքերի ներքին     |

|    |                     |էլեկտրական ցանցի շահագործման կարգը` ըստ   |

|    |                     |գործող նորմերի և  կանոնների,              |

|    |                     |2) ճիշտ է թվարկում շենքերի ներքին         |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերի շահագործմանը վերաբերող |

|    |                     |զննումների տեսակները, ներկայացնում        |

|    |                     |կատարման պարբերականությունները,           |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում շենքերի ներքին     |

|    |                     |էլեկտրական ցանցի շահագործմանը վերաբերող   |

|    |                     |զննումների ընթացակարգը,                   |

|    |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում շենքերի ներքին     |

|    |                     |էլեկտրական ցանցի պրոֆիլակտիկ հսկումների և |

|    |                     |չափումների կատարման պարբերականություններն |

|    |                     |ու տեսակները,                             |

|    |                     |5) ճիշտ է կազմակերպում շենքերի ներքին     |

|    |                     |էլեկտրական ցանցի պրոֆիլակտիկ հսկման և     |

|    |                     |չափման աշխատանքները,                      |

|    |                     |6) պահպանում է անվտանգության կանոնները:   |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԻՆՉԵՎ 1000 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ  |

|                      ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»                                |

|_____________________________________________________________________|

|219.|Մոդուլի դասիչը       |ԱՔՇԷ-5-11-017                             |

|____|_____________________|__________________________________________|

|220.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել   |

|    |                     |մինչև  1000 Վ լարման մալուխային գծերի     |

|    |                     |տեղակայման (մոնտաժման) և  շահագործման     |

|    |                     |կարողություններ:                          |

|____|_____________________|__________________________________________|

|221.|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                    |

|____|_____________________|__________________________________________|

|222.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը|

|    |                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՔՇԷ-5-11-007   |

|    |                     |«Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-013 «Արդյունաբերական և  բնակելի |

|    |                     |շենքերի էլեկտրասարքավորումների            |

|    |                     |նշանակությունը և  գործառույթները»,        |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-014 «Տեխնիկական փաստաթղթերի     |

|    |                     |կազմում» մոդուլները:                      |

|____|_____________________|__________________________________________|

|223.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը            |

|    |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված   |

|    |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի    |

|    |                     |ապահովումն է                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|224.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել մինչև  1000 Վ լարման          |

|    |արդյունք 1           |մալուխային գծերի տեղակայման               |

|    |                     |առանձնահատկությունները                    |

|____|_____________________|__________________________________________|

|225.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում մինչև  10 կՎ լարման|

|    |                     |մալուխային գծերի տեղակայման նորմատիվները, |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում ուժային մալուխների |

|    |                     |կառուցվածքը,                              |

|    |                     |3) ճիշտ է տարբերակում ուժային մալուխների  |

|    |                     |մակնիշները,                               |

|    |                     |4) ճիշտ է ընտրում ուժային մալուխները` ըստ |

|    |                     |շահագործման պայմանների,                   |

|    |                     |5) ճիշտ է ընտրում ուժային մալուխները` ըստ |

|    |                     |նշանակության,                             |

|    |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում ուժային մալուխների |

|    |                     |թույլատրելի հոսանքային բեռնվածությունները,|

|    |                     |7) ճիշտ է ընտրում մալուխների տեղակայման   |

|    |                     |տեղը,                                     |

|    |                     |8) ճիշտ է ներկայացնում մալուխների փռման և |

|    |                     |ամրացման եղանակները:                      |

|____|_____________________|__________________________________________|

|226.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել մալուխային կցորդիչների        |

|    |արդյունք 2           |կառուցվածքը, տեսակները, նշանակությունը և  |

|    |                     |գործառությունները, մալուխների հողանցման   |

|    |                     |տեսակները և  եղանակները                   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|227.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային         |

|    |                     |կցորդիչների նշանակությունը,               |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային կցորդիչի|

|    |                     |կառուցվածքը,                              |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային         |

|    |                     |կցորդիչների տեսակները,                    |

|    |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային         |

|    |                     |կցորդիչների գործառությունները,            |

|    |                     |5) ճիշտ է ընտրում մալուխային կցորդիչ` ըստ |

|    |                     |նշանակության,                             |

|    |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային         |

|    |                     |ամրանների մոնտաժման համար օգտագործվող     |

|    |                     |նյութերը,                                 |

|    |                     |7) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային         |

|    |                     |ամրանների մոնտաժման համար օգտագործվող     |

|    |                     |պատրաստվածքները,                          |

|    |                     |8) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային         |

|    |                     |հողանցման տեսակները,                      |

|    |                     |9) ճիշտ է կատարում մալուխային             |

|    |                     |հողանցումներ,                             |

|    |                     |10) պահպանում է անվտանգության կանոնները:  |

|____|_____________________|__________________________________________|

|228.|ՈՒսումնառության      |Կատարել մինչև  1000 Վ լարման մալուխային   |

|    |արդյունք 3           |գծերի տեղակայման նախապատրաստական          |

|    |                     |աշխատանքներ                               |

|____|_____________________|__________________________________________|

|229.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կազմում մինչև  10 կՎ լարման     |

|    |                     |կաբելային գծերի տեղակայման օրացուցային    |

|    |                     |պլանները և  գրաֆիկները,                   |

|    |                     |2) ճիշտ է ընտրում աշխատանքների համար      |

|    |                     |անհրաժեշտ նյութեր,                        |

|    |                     |3) ճիշտ է ընտրում աշխատանքների համար      |

|    |                     |անհրաժեշտ պատրաստվածքներ,                 |

|    |                     |4) ճիշտ է ընտրում աշխատանքների համար      |

|    |                     |անհրաժեշտ մեխանիզմներ,                    |

|    |                     |5) ճիշտ է ընտրում աշխատանքների համար      |

|    |                     |անհրաժեշտ գործիքներ:                      |

|    |                     |6) ճիշտ է նախապատրաստում մալուխային գծերի |

|    |                     |տեղակայման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական  |

|    |                     |փաստաթղթեր:                               |

|____|_____________________|__________________________________________|

|230.|ՈՒսումնառության      |Կատարել մալուխային գծերի տեղակայում       |

|    |արդյունք 4           |(մոնտաժ), մալուխային կցորդիչների տեղադրում|

|____|_____________________|__________________________________________|

|231.|Կատարման չափանիշներ  |1) ցույց է տալիս տեխնիկական օգնություն    |

|    |                     |մալուխային գծերի տեղակայման առաջադրված    |

|    |                     |պայմանական աշխատանքներին,                 |

|    |                     |2) ճիշտ է կատարում մալուխային կցորդիչների |

|    |                     |տեղադրումը,                               |

|    |                     |3) ստուգում է մալուխային գծերի տեղակայման |

|    |                     |ճշտությունը` համաձայն աշխատանքային        |

|    |                     |գծագրերի,                                 |

|    |                     |4) ճիշտ է հրահանգավորում տեղակայված       |

|    |                     |մալուխային գծերը ցանցին միացնելու         |

|    |                     |աշխատանքները,                             |

|    |                     |5) ստուգում է մալուխային գծերի աշխատանքը  |

|    |                     |լարման տակ,                               |

|    |                     |6) ճիշտ է փորձարկում կաբելային գծերն` ըստ |

|    |                     |գործող նորմերի և  կանոնների,              |

|    |                     |7) ճիշտ է բացատրում տեղակայված մալուխային |

|    |                     |գծերի տեխնիկական շահագործմանը հանձնման    |

|    |                     |կարգը,                                    |

|    |                     |8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|    |                     |կանոնները:                                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|232.|ՈՒսումնառության      |Կազմակերպել մինչև  1000 Վ լարման          |

|    |արդյունք 5           |մալուխային գծերի տեխնիկական սպասարկում    |

|____|_____________________|__________________________________________|

|233.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային գծերի   |

|    |                     |շահագործումն ըստ գործող նորմերի և         |

|    |                     |կանոնների                                 |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային գծերի   |

|    |                     |շահագործմանը վերաբերող զննումների         |

|    |                     |սահմանված պարբերականությունները,          |

|    |                     |3) ճիշտ է կազմում պարբերական զննումների   |

|    |                     |օրացույցները,                             |

|    |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային գծերի   |

|    |                     |շահագործմանը վերաբերող զննումների         |

|    |                     |ընթացակարգը,                              |

|    |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային գծերում |

|    |                     |կատարվող պրոֆիլակտիկ հսկումների և         |

|    |                     |չափումների տեսակները,                     |

|    |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային գծերում |

|    |                     |կատարվող պրոֆիլակտիկ չափումների կատարման  |

|    |                     |պարբերականությունները,                    |

|    |                     |7) ճիշտ է կատարում մալուխային գծերի       |

|    |                     |պրոֆիլակտիկ հսկման և  չափման աշխատանքները,|

|    |                     |8) պահպանում է անվտանգության կանոնները:   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|234.|ՈՒսումնառության      |Կազմել մինչև  1000 Վ լարման մալուխային    |

|    |արդյունք 6           |գծերի շահագործման վերաբերյալ փաստաթղթեր   |

|____|_____________________|__________________________________________|

|235.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կազմում մինչև  1000 Վ լարման    |

|    |                     |կաբելային գծերի շահագործման               |

|    |                     |առանձնահատկությունների փաստաթուղթը,       |

|    |                     |2) ճիշտ է կազմում մինչև  1000 Վ լարման    |

|    |                     |կաբելային գծերի զննման և  ստուգման        |

|    |                     |արդյունքների անհրաժեշտ փաստաթղթերը:       |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԵՆՔԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ   |

|                         ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»                                |

|_____________________________________________________________________|

|236.|Մոդուլի դասիչը       |ԱՔՇԷ-5-11-018                             |

|____|_____________________|__________________________________________|

|237.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողին գործնական     |

|    |                     |գիտելիքներ տալ լույսի աղբյուրների         |

|    |                     |բնութագրերի, արհեստական լուսավորման       |

|    |                     |կանոնների և  նորմերի, լուսատեխնիկական     |

|    |                     |հաշվարկների մասին, ձևավորել  լուսավորման  |

|    |                     |համակարգերի տեղակայման և  շահագործման     |

|    |                     |կարողություններ:                          |

|____|_____________________|__________________________________________|

|238.|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                    |

|____|_____________________|__________________________________________|

|239.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը|

|    |                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՔՇԷ-5-11-007   |

|    |                     |«Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-009 «Չափիչ, ստուգիչ             |

|    |                     |սարքավորումների և  գործիքների կիրառում»,  |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-013 «Արդյունաբերական և  բնակելի |

|    |                     |շենքերի էլեկտրասարքավորումների            |

|    |                     |նշանակությունը և  գործառույթները»,        |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-014 «Տեխնիկական փաստաթղթերի     |

|    |                     |կազմում» մոդուլները:                      |

|____|_____________________|__________________________________________|

|240.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը            |

|    |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված   |

|    |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի    |

|    |                     |ապահովումն է                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|241.|ՈՒսումնառության      |Բացատրել լուսատեխնիկայում օգտագործվող     |

|    |արդյունք 1           |հիմնական հասկացությունները                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|242.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում լուսատեխնիկայում   |

|    |                     |օգտագործվող հիմնական հասկացությունները և  |

|    |                     |միավորները (լուսային հոսք, լույսի ուժ,    |

|    |                     |լուսավորվածություն, պայծառություն),       |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում լուսային չափումների|

|    |                     |տեսակները և  եղանակները,                  |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում մարմինների լուսային|

|    |                     |հատկությունները և  դրանց բնութագրող       |

|    |                     |գործակիցները:                             |

|____|_____________________|__________________________________________|

|243.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել արդյունաբերական և             |

|    |արդյունք 2           |քաղաքացիական շենքերում կիրառվող լույսի    |

|    |                     |աղբյուրների և  լուսային սարքերի           |

|    |                     |բնութագրերն ու առանձնահատկությունները     |

|____|_____________________|__________________________________________|

|244.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում արդյունաբերական    |

|    |                     |շենքերում կիրառվող լույսի աղբյուրների     |

|    |                     |տեսակները,                                |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական       |

|    |                     |շենքերում կիրառվող լույսի աղբյուրների     |

|    |                     |տեսակները,                                |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում լույսի աղբյուրների |

|    |                     |լուսատեխնիկական բնութագրերը,              |

|    |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր լույսի      |

|    |                     |աղբյուրների առավելություններն ու          |

|    |                     |թերությունները,                           |

|    |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում լուսային սարքերի   |

|    |                     |հիմնական տեսակները,                       |

|    |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում լուսային սարքերի   |

|    |                     |գործառական բնութագրերը (լուսատեխնիկական,  |

|    |                     |անվտանգության, աշխատանքի հուսալիության,   |

|    |                     |միջավայրի ազդեցություններից               |

|    |                     |պաշտպանվածության, տեղակայման և            |

|    |                     |շահագործման, զանգվածի և  չափերի),         |

|    |                     |7) ճիշտ է ներկայացնում լուսային սարքերի   |

|    |                     |տեխնիկատնտեսական բնութագրերը (օ.գ.գ.-ն,   |

|    |                     |ծառայության ժամկետը, հզորության           |

|    |                     |կորուստները, ինքնարժեքը),                 |

|    |                     |8) ճիշտ է ներկայացնում լուսային սարքերի   |

|    |                     |հավաքման և  տեղակայման եղանակները:        |

|____|_____________________|__________________________________________|

|245.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել լուսավորման համակարգերի       |

|    |արդյունք 3           |տեղակայման առանձնահատկությունները         |

|____|_____________________|__________________________________________|

|246.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում արհեստական         |

|    |                     |լուսավորման կանոնները և  նորմերը,         |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորման        |

|    |                     |համակարգերի տեղակայման նորմատիվները,      |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում արդյունաբերական    |

|    |                     |շենքերի լուսավորվածությանը ներկայացվող    |

|    |                     |հիմնական պահանջները,                      |

|    |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական       |

|    |                     |շենքերի լուսավորվածությանը ներկայացվող    |

|    |                     |հիմնական պահանջները,                      |

|    |                     |5) ճիշտ է կատարում                        |

|    |                     |էլեկտրալուսավորվածության հաշվարկները,     |

|    |                     |6) ճիշտ է ընտրում տեղակայման համար        |

|    |                     |անհրաժեշտ լուսարձակիչը,                   |

|    |                     |7) ճիշտ է ներկայացնում լուսարձակիչի       |

|    |                     |տեղակայումը ըստ կառուցվածքի,              |

|    |                     |8) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորման        |

|    |                     |համակարգի տեղակայումը ըստ կլիմայական      |

|    |                     |պայմանների,                               |

|    |                     |9) ճիշտ է ընտրում լուսավորման համակարգի   |

|    |                     |տեղակայման տեղը,                          |

|    |                     |10) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորման       |

|    |                     |տեղակայանքների նախագծերի կազմը և          |

|    |                     |բովանդակությունը:                         |

|____|_____________________|__________________________________________|

|247.|ՈՒսումնառության      |Կատարել լուսավորման համակարգերի տեղակայման|

|    |արդյունք 4           |աշխատանքներ                               |

|____|_____________________|__________________________________________|

|248.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում լուսավորման           |

|    |                     |համակարգերի տեղակայման նախապատրաստական    |

|    |                     |աշխատանքների հաջորդականությունը,          |

|    |                     |2) ճիշտ է կազմում աշխատանքների կատարման   |

|    |                     |օրացուցային պլաններ և  գրաֆիկներ,         |

|    |                     |3) ճիշտ է ցուցադրում աշխատանքի համար      |

|    |                     |անհրաժեշտ նյութեր, պատրաստվածքներ,        |

|    |                     |մեխանիզմներ և  գործիքներ պատվիրելու,      |

|    |                     |ստանալու և  պահեստավորելու                |

|    |                     |գործողությունները,                        |

|    |                     |4) ճիշտ է կազմակերպում և  իրականացնում    |

|    |                     |տեղակայման բնիկի պատրաստումը,             |

|    |                     |5) ճիշտ է կազմակերպում և  իրականացնում    |

|    |                     |տեղակայման անցքերը, ամրախորշը` հենարանային|

|    |                     |կոնստրուկցիաների համար, ցույց է տալիս     |

|    |                     |տեխնիկական օգնություն լուսավորման         |

|    |                     |համակարգերի տեղակայման աշխատանքներին,     |

|    |                     |6) ճիշտ է նախապատրաստում տեղակայվող       |

|    |                     |լուսավորման համակարգը,                    |

|    |                     |7) ճիշտ է կազմակերպում էլեկտրական         |

|    |                     |ապարատների տեղակայման համար անհրաժեշտ     |

|    |                     |նախապատրաստական աշխատանքները              |

|    |                     |8) ստուգում է տեղակայման ճշտությունը      |

|    |                     |համաձայն աշխատանքային գծագրերի,           |

|    |                     |9) հրահանգավորում է տեղակայված լուսավորման|

|    |                     |համակարգը ցանցին և  սպառիչներին միացնելու |

|    |                     |աշխատանքները,                             |

|    |                     |10) ստուգում է լուսավորման համակարգի      |

|    |                     |աշխատանքը լարման տակ,                     |

|    |                     |11) բացատրում է տեղակայված լուսավորման    |

|    |                     |համակարգը տեխնիկական շահագործմանը հանձնման|

|    |                     |կարգը                                     |

|    |                     |12) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության   |

|    |                     |կանոնները:                                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|249.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել լուսավորման համակարգերի       |

|    |արդյունք 5           |տեխնիկական շահագործման կանոնները,         |

|    |                     |կազմակերպել դրանց տեխնիկական սպասարկումը  |

|____|_____________________|__________________________________________|

|250.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորման        |

|    |                     |համակարգերի տեխնիկական շահագործման        |

|    |                     |կանոնները,                                |

|    |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորման        |

|    |                     |էլեկտրական ցանցերի զննման և  ստուգման     |

|    |                     |պարբերականությունները վթարային և          |

|    |                     |բանվորական լուսավորման համար,             |

|    |                     |3) ճիշտ է կազմակերպում լուսավորման        |

|    |                     |համակարգի պրոֆիլակտիկ զննման աշխատանքները,|

|    |                     |4) ճիշտ է կազմակերպում լուսային սարքերի   |

|    |                     |մաքրման, լույսի աղբյուրների փոխարինման    |

|    |                     |աշխատանքները,                             |

|    |                     |5) կազմակերպում է կոնտակտների մաքրման և   |

|    |                     |կարգավորման աշխատանքները,                 |

|    |                     |6) ճիշտ է կատարում անհրաժեշտ              |

|    |                     |լուսատեխնիկական չափումներ,                |

|    |                     |7) ճիշտ է կազմակերպում լուսավորման        |

|    |                     |համակարգի մաշված դետալների փոխման         |

|    |                     |աշխատանքները,                             |

|    |                     |8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|    |                     |կանոնները:                                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|251.|ՈՒսումնառության      |Կազմել սարքավորումների շահագործման        |

|    |արդյունք 6           |վերաբերյալ փաստաթղթեր                     |

|____|_____________________|__________________________________________|

|252.|Կատարման չափանիշներ  |1) ըստ լուսավորման համակարգերի            |

|    |                     |գործունեության խմբերի ճիշտ է կազմում      |

|    |                     |շահագործման առանձնահատկությունների        |

|    |                     |փաստաթուղթը,                              |

|    |                     |2) ճիշտ է մշակում լուսավորման համակարգերի |

|    |                     |շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական |

|    |                     |փաստաթղթեր,                               |

|    |                     |3) ճիշտ է կազմում զննման և  ստուգման      |

|    |                     |արդյունքների անհրաժեշտ փաստաթղթերը:       |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԵՆՔԵՐԻ ՄԻՆՉԵՎ 1000 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ|

|                  ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»                         |

|_____________________________________________________________________|

|253.|Մոդուլի դասիչը       |ԱՔՇԷ-5-11-019                             |

|____|_____________________|__________________________________________|

|254.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել   |

|    |                     |ցածր լարման էլեկտրական ապարատների         |

|    |                     |տեղակայման, շահագործման և  սպասարկման     |

|    |                     |կարողություններ:                          |

|____|_____________________|__________________________________________|

|255.|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                    |

|____|_____________________|__________________________________________|

|256.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը|

|    |                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՔՇԷ-5-11-007   |

|    |                     |«Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-009 «Չափիչ, ստուգիչ             |

|    |                     |սարքավորումների և  գործիքների կիրառում»,  |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-013 «Արդյունաբերական և  բնակելի |

|    |                     |շենքերի էլեկտրասարքավորումների            |

|    |                     |նշանակությունը և  գործառույթները»,        |

|    |                     |ԱՔՇԷ-5-11-014 «Տեխնիկական փաստաթղթերի     |

|    |                     |կազմում» մոդուլները:                      |

|____|_____________________|__________________________________________|

|257.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը            |

|    |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված   |

|    |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի    |

|    |                     |ապահովումն է                              |

|____|_____________________|__________________________________________|

|258.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել էլեկտրական ապարատների         |

|    |արդյունք 1           |տեղակայման առանձնահատկությունները         |

|____|_____________________|__________________________________________|

|259.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական         |

|    |                     |ապարատների տեղակայման նորմատիվները,       |

|    |                     |2) ճիշտ է ընտրում տեղակայման համար        |

|    |                     |անհրաժեշտ էլեկտրական ապարատը,             |

|    |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական         |

|    |                     |ապարատների տեղակայման                     |

|    |                     |առանձնահատկությունները` ըստ կառուցվածքի,  |

|    |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական         |

|    |                     |ապարատների տեղակայման                     |

|    |                     |առանձնահատկությունները` ըստ կլիմայական    |

|    |                     |պայմանների,                               |

|    |                     |5) ճիշտ է ընտրում էլեկտրական ապարատների   |

|    |                     |տեղակայման տեղը:                          |

|____|_____________________|__________________________________________|

|260.|ՈՒսումնառության      |Ընտրել արդյունաբերական և  քաղաքացիական    |

|    |արդյունք 2           |շենքերում օգտագործվող էլեկտրական          |

|    |                     |ապարատները                                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|261.|Կատարման չափանիշներ  |1) էլեկտրական ապարատների ընտրության       |

|    |                     |պայմանները ճիշտ է ներկայացնում,           |

|    |                     |2) ճիշտ է ընտրում արդյունաբերական և       |

|    |                     |քաղաքացիական շենքերում օգտագործվող        |

|    |                     |էլեկտրական ապարատները` ըստ հզորության,    |

|    |                     |3) ճիշտ է ընտրում էլեկտրական ապարատը` ըստ |

|    |                     |բեռնվածության,                            |

|    |                     |4) ճիշտ է ընտրում էլեկտրական ապարատը` ըստ |

|    |                     |լարման մեծության,                         |

|    |                     |5) ճիշտ է ընտրում էլեկտրական ապարատը` ըստ |

|    |                     |շրջակա միջավայրի աշխատանքային պայմանների: |

|____|_____________________|__________________________________________|

|262.|ՈՒսումնառության      |Կազմակերպել և  իրականացնել էլեկտրական     |

|    |արդյունք 3           |ապարատի տեղակայման նախապատրաստական        |

|    |                     |աշխատանքներ                               |

|____|_____________________|__________________________________________|

|263.|Կատարման չափանիշներ  |1) բացատրում է էլեկտրական ապարատի         |

|    |                     |տեղակայման նախապատրաստական աշխատանքների   |

|    |                     |հաջորդականությունը,                       |

|    |                     |2) կազմակերպում և  իրականացնում տեղակայման|

|    |                     |բնիկի պատրաստումը,                        |

|    |                     |3) կազմակերպում և  իրականացնում տեղակայման|

|    |                     |անցքերը, ամրախորշը` հենարանային           |

|    |                     |կոնստրուկցիաների համար,                   |

|    |                     |4) կազմակերպում է տեղակայման ամրացնող     |

|    |                     |դետալների նախապատրաստումը                 |

|    |                     |5) նախապատրաստում է տեղակայվող էլեկտրական |

|    |                     |ապարատը,                                  |

|    |                     |6) ճիշտ է կազմակերպում էլեկտրական         |

|    |                     |ապարատների մոնտաժի համար անհրաժեշտ        |

|    |                     |նախապատրաստական աշխատանքները,             |

|    |                     |7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|    |                     |կանոնները:                                |

|____|_____________________|__________________________________________|

|264.|ՈՒսումնառության      |Կատարել էլեկտրական ապարատների տեղակայման  |

|    |արդյունք 4           |համար անհրաժեշտ մոնտաժային աշխատանքներ    |

|____|_____________________|__________________________________________|

 

-----------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
09.04.2013
N 368-Ն
Հրաման