Սեղմել Esc փակելու համար:
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱ ...

 

 

040.0287.050599

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«5» մայիսի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

5 մայիսի 1999 թվականի թիվ 287

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 

Հավելված N 1

1999 թվականի պետական

վիճակագրական աշխատանքների ծրագիր

(մաս 2)

 

ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

___________________________________________________________________________

Աշխա- Աշխատանքի               Հաշվետ- Ընդգրկ- Պարբե- Աշխատանքի Սպառողները

տանքի (ցուցանիշի)             վության ման     րակա- (ցուցանիշի)

(ցու- անվանումը               ձևը     դաշտը   նու-   տրամադրման

ցանի-                         կամ             թյունը ժամկետը

շի)                           ցուցա-

ծած-                          նիշի

կագի-                         մշակման

րը                            համար

                              հիմք

                              հանդի-

                              սացող

                              նյու-

                              թերը

___________________________________________________________________________

1        2                     3        4        5       6         7

___________________________________________________________________________

4.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

03001 Հիմնական ֆոնդերի և    Ձև  N    հանրապե-  տարե-   6       ՀՀ Նախ.աշխ.

      օբյեկտների            2-կշ     տության   կան   ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

      գործարկումը, կապիտալ  (տարե-   կտրված-                   ՀՀ ֆին-

      ներդրումների          կան)     քով ըստ                   էկոնոմնախ.

      կատարումը և  անավարտ           ֆինանսա-                  ՀՀ քաղշին.

      շինարարությունը                վորման                    նախ

      տարեվերջին, այդ թվում`         աղբյուր-

      ներդրումների                   ների

տեխնոլոգիական և

վերարտադրողական

կառուցվածքը

 

03002 Հիմնական ֆոնդերի      Ձև  N    հանրապե-  -»-   -»-       ՀՀ Նախ.աշխ.

      սոցիալ-մշակութային,   2-կշ     տության                   ՀՀ կառ.աշխ.

      արտադրական            (ներ-    կտրված-                   ՀՀ ֆին-

      նշանակության          դրում-   քով                       էկոնոմնախ.

      օբյեկտների            ներ)

գործարկումը,

կապիտալ ներդրումների

իրացումն արտասահմանյան

ներդրումների հաշվին

 

03003 Անհատական բնակելի     Ձև  N 1- հանրապե-  -»-    9           -»-

      շինարարությունը       ԱԲՇ և    տության         փետրվա-

                            ամփոփ    մարզերի         րի

                            հաշվետ-  և

                            վություն տարածքա-

                            ըստ 1-   շրջան-

                            ԱԲՇ      ների

                            աղյուսա- կտրված-

                            կի       քով

 

03004 Շրջակա միջավայրի      Ձև  N    հանրապե-  -»-   -»-        -»-

      պահպանության և        18-կշ    տության            

      բնական ռեսուրսների             կտրված-            

      ռացիոնալ օգտագործման           քով                

համար իրացված կապիտալ

ներդրումներ

 

03005 Հիմնական ֆոնդերի      Ձև  N    ըստ       ամսա-   ըստ      ըստ

      օբյեկտների            2-կշ     հանրապե-  կան,   ժամանակա- ցուցակի

      գործարկումը և         (շտապ)   տության   (տե-   ցանկի

      կապիտալ ներդրումների           մարզերի   ղեկա-

      իրացումը                       և  քա-    գրերը`

                                     ղաքների   եռամս-

                                     (տեղե-    յակա-

                                     կագրեր    յին)   

                                     NN 2,3)

 

03006 Անհատական բնակելի     Ձև  N 1- ըստ       -»-    -»-           -»-

      շինարարությունը       ԱԲՇ      հանրապե-

                            (շտապ)   տության

                            ամփոփ    մարզերի

                            ըստ 1    և  քա-  

                            ԱՇԲ      ղաքների

                            (շտապ)   (տեղե-

                            ձևի      կագրեր

                                     NN 2,3,

                                     4)

 

03007 Բնակչության միջոցների Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

      հաշվին կառուցվող      1-ՄՇ

      արտադրական և  ոչ      (շտապ)

արտադրական

նշանակության

օբյեկտների վրա

կատարված աշխատանքների

ծավալների մասին

 

03008 Հանրապետության        Ձև  NN   ըստ       տարե- 6         ՀՀ Նախ.աշխ.

      ձեռնարկությունների    2-կշ     հանրապե-  կան,  ապրիլի,   ՀՀ կառ.աշխ.

      կողմից արտադրական     (տարե-   տության   եռամս 10        ՀՀ ֆին-

      հզորությունների և     կան),              յակա-          էկոնոմնախ.

      օբյեկտների            2-կշ               յին,   

      գործարկումը           (շտապ)             1

                            և  ամփոփ           կի-

                            հաշվետ-            սամ-,

                            վություն-          յակ 9

                            ներ                ամիս

 

03009 Աղետի գոտում հիմնական Ձև  NN   ըստ       ամսա-  10       ըստ

      ֆոնդերի, օբյեկտների   2-կշ     մարզերի   կան,   ըստ      ցուցակի

      գործարկումը, կապիտալ  (շտապ)   և  քա-    (տե-   ժամանակա-  

ներդրումների իրացումը և ամփոփ ղաքների   ղեկա-  ցանկի

                            հաշվետ-  (տեղե-    գրերը`

                            վու-     կագիր     եռամս-

                            թյուններ N 4)      յակա-

                                               յին)  

 

03010 Շինմոնտաժային         Ձև  NN   հանրապե-  տարե-  24       ՀՀ Նախ.աշխ.

      կազմակերպությունների  1-կշ,    տության   կան   փետրվա-   ՀՀ կառ.աշխ.

      խմբավորումն ըստ       ամփոփ    կտրված-         րի        ՀՀ ֆին-

      սեփական ուժերով       հաշվետ-  քով                       էկոնոմնախ.

      կատարված աշխատանքների վություն                           ՀՀ քաղշին.

      ծավալների             ըստ                                նախ

                            (կապալա-

                            ռու)

                            աղյուսակ

                            28-ի

 

03011 Հիմնական շինարարական  Ձև  N 12   -»-     տարե-  22       ՀՀ Նախ.աշխ.

      մեքենաների            շինարա-            կան   մարտի     ՀՀ կառ.աշխ.

      առկայությունը և       րություն                           ՀՀ ֆին-

      օգտագործումը                                             էկոնոմնախ.

 

03012 Հիմնական միջոցների    Ձև  N 11  -»-      -»-   17         -»-

      առկայությունը և       շինարա-                  մարտի

      շարժը                 րության

 

03013 Արտադրության հիմնական Ձև  NN    -»-      -»-   26         -»-

      միջոցների             11                       մարտի

      օգտագործումը          շինարա-

                            րության,

                            12

                            շինարա-

                            րության

                            և ամփոփ

                            հաշվետ-

                            վություն

                            ըստ     

                            (շինարա-

                            րության

                            տարածք)

                            աղյուսակ

                            11-ի

 

03014 Սոցիալ-մշակութային    Ձև       հանրապե-  ամսա-  10       ըստ

      նշանակության          N 1-կշ   տության   կան,   ըստ      ցուցակի

      օբյեկտների            (շտապ)   կտրված-   (տե-   ժամանակա-  

      գործարկումը և                  քով       ղեկա-  ցանկի

      կապալային                      (տեղե-    գրերը`

      աշխատանքների կատարումը         կագիր     եռամս-

                                     N 2)      յակա-

                                               յին)  

 

03015 Նախագծային            Ձև       հանրապե-  տարե-  2        ՀՀ Նախ.աշխ.

      հետախուզական          N 4-կշ   տության   կան   մարտի     ՀՀ կառ.աշխ.

      կազմակերպությունների  (տարե-   կտրված-                   ՀՀ ֆին-

      գործունեության        կան)     քով                       էկոնոմնախ.

հիմնական ցուցանիշները

 

03016 Հաշվետվություն        Ձև        -»-       -»-  5           -»-

      արտադրական            N 4-կշ                   մայիսի

      շինարարության         (տարե-

      արդյունքների և        կան)  

վիճակի մասին` 1999 թ.

ապրիլի 1-ի դրությամբ

 

4.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

04001 Ընդհանուր օգտագործման Ձև  N    ըստ     

      տրանսպորտի            65-երկաթ հանրապե-  եռամս- 30       ՀՀ Նախ.աշխ.

      ծառայությունները      65-ավտո, տության   յակա-           ՀՀ կառ.աշխ.

                            65-ավիա, ամբողջ    յին             ՀՀ ֆին-

                                     տրանս-                    էկոնոմնախ.

                                     պորտի,                    ՀՀ

                                     տրանս-                    տրանսնախ.

                                     պորտի

                                     յուրա-

                                     քանչյուր

                                     տեսակնե-

                                     րի,

                            65-      հաղորդակ- ամսա-  10       ՀՀ

                            էլեկտրո  ցության,  կան             տրանսնախ.

                                     կապի

                                     տեսակների

 

04002 Ընդհանուր օգտագործման Ձև  N    ըստ       ամսա-  10       ՀՀ Նախ.աշխ.

      շարժակազմի հետ        35-տր    հանրապե-  կան             ՀՀ կառ.աշխ.

      պատահած վթարները      (վթար)   տության                   ՀՀ ֆին-

                                     ավտոմո-                   էկոնոմնախ.

                                     բիլային,

                                     տրոլեյ-

                                     բուսային

                                     և երկա-

                                     թուղային,

                                     ավիացիոն

                                     տրանս-

                                     պորտի,

                                     տրամվա-

                                     յի

 

04003 Ոչ ընդհանուր          Ձև  N    -»-       տարե-  26       -»-

      օգտագործման           1-տր               կան   մայիսի

      երկաթուղային          (երկաթ)

տրանսպորտի մասին

 

04004 Ընդհանուր օգտագործման Ձև  N    ըստ       ամսա-  10       ՀՀ Նախ.աշխ.

      երկաթուղային          2-տր     հանրապե-  կան             ՀՀ կառ.աշխ.

      տրանսպորտի աշխատանքի  (երկաթ)  տության                   ՀՀ ֆին-

      մասին                                                    էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ

                                                               տրանսնախ.

 

04005 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ       տարե-  30       -»-

      ավտոտրանսպորտի և      1-տր     հանրապե-  կան   հունիսի

      գերատեսչական          (ավտո-   տության

      ավտոճանապարհների      տրանս-   մարզերի

      երկարության մասին     պորտ)    Երևան

                                     քաղաքի

 

04006 Ընդհանուր օգտագործման Ձև  N    ըստ       ամսա-  12       -»-

      ավտոտրանսպորտի        1-ավտո   հանրապե-  կան      

      առկայության և                  տության

աշխատանքի մասին

 

04007 Ընդհանուր օգտագործման Ձև  N    -»-       տարե-  8        -»-

      ավտոտրանսպորտի        3-ավտո-            կան    մարտի

      առկայության և         տրանս-      

      և  օգտագործման        պորտ

մասին

 

04008 Օտարման նպատակով      Ձև  N    -»-       եռամս- 15      -»-

      ավտոմեքենաների        1ա                 յակա-   

      հաշվառումից           ավտո-              յին      

      դուրսգրման մասին      տրանս-

                            պորտ

 

04009 Ընդհանուր օգտագործման Ձև  N    ըստ       տարե-  31       ՀՀ Նախ.աշխ.

      խճուղային ճանապարհներ 41-ճան   հանրապե-  կան    մարտի    ՀՀ կառ.աշխ.

                                     տության,                  ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի                   էկոնոմնախ.

 

04010 Ընդհանուր օգտագործման  Ձև      ըստ       -»-    -»-        -»-

խճուղային ճանապարհների N 1-ճան հանրապե-

      և  դրանց կառույցների           տության

մասին

 

04011 Տրամվայ-              Ձև  N     -»-      -»-    5        ՀՀ Նախ.աշխ.

      տրոլեյբուսային        1-էլեկտրո                 մարտի    ՀՀ կառ.աշխ.

      տրանսպորտի մասին                                         ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ

                                                               տրանսնախ

 

04012 Մետրոպոլիտենի         Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

      աշխատանքի մասին       1-մետրո

 

04013 Կապի միջոցների,       Ձև  N    ըստ       եռամս- 15       ՀՀ Նախ.աշխ.

      ծառայությունների,     13-կապ   հանրապե-  յակա-           ՀՀ կառ.աշխ.

      դրանց որակի և                  տության   յին             ՀՀ ֆին-

      եկամուտների մասին                                        էկոնոմնախ.

 

04014 Կապի ծառայությունների Ձև  N     -»-      ամսա-  10          -»-

      և  եկամուտների մասին  12-կապ             կան  

 

04015 կազմակերպությունների, Ձև  N    -»-       տարե-  22          -»-

      պետական դուստր        18-կապ             կան   մարտի

ընկերությունների,

բաժնետիրական

ընկերությունների թվի

(քանակի) մասին

 

04016 Բնեղեն արտահայտությամբ Ձև  N   -»-       եռամս- 20         -»-

      կապի ծառայությունների  11-ա              յակա-   

      մասին                  կապ               յին      

 

04017 Միջքաղաքային          Ձև  N    -»-       տարե-  25          -»-

      հեռախոսային           14-կապ             կան   մարտի

      միջոցների մասին       (հեռախոս)

 

04018 Հեռուստատեսության,    Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

      ռադիոհաղորդումների    51-կապ

և ռադիոկապի

տեխնիկական միջոցների

մասին

 

04019 Ռադիոհաղորդումների    Ձև  N     -»-      եռամս- 30           -»-

      և  ռադիոկապի          55-կապ             յակա-   

      տեխնիկական միջոցների  (ռադիո)            յին      

մասին

 

04020 Ընդհանուր և  ոչ       Ձև  N     -»-      տարե-  25           -»-

      ընդհանուր             57-կապ             կան   մարտի

օգտագործման ձայնային  (ռադիո)

հաղորդումների մասին

 

04021 Մայրուղային և         Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

      միջազգային կապի       61-կապ

գծերի մասին

 

04022 Հեռագրային կապերի,    Ձև  N     -»-      -»-    26           -»-

      կապուղիների           31-կապ                   մարտի

(կանալների) և

կոմուտացման

հանգույցների մասին

 

04023 Հեռախոսային կապի      Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

      միջոցների մասին       42-կապ

 

04024 Փոստային կապի մասին   Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

                            21-կապ

 

04025 Ըստ նշանակված         Ձև  N     -»-      եռամս- 30           -»-

      օդանավակայաններ       11-ՔԱ              յակա-   

      ուղևորների,  փոստի,                      յին      

բեռների փոխադրման

մասին

 

04026 Ուղևորների  և         Ձև  N     -»-      ամսա-  20          -»-

      բեռների փոխադրումների 12-ՔԱ              կան  

մասին

 

04027 Չվացուցակի կատարման,  Ձև  N     -»-             16          -»-

      ինքնաթիռների          30-ՔԱ                   

թռիչքների և դրանց

ուշացումների մասին`

ըստ

հաղորդակցությունների

տեսակների

 

04028 Ինքնաթիռների,         Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

      ուղղաթիռների          34-ՔԱ

օրացուցային ժամանակի

մասին

 

04029 Օդային տրանսպորտի     Ձև  N    ըստ       ամսա-  12       ՀՀ Նախ.աշխ.

      աշխատանքի մասին       1-ավիա   հանրապե-  կան             ՀՀ կառ.աշխ.

                                     տության                   ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ

                                                               տրանսնախ

 

04030 Չարտերային չվերթերի   Ձև  N     -»-      -»-   -»-       ՀՀ Նախ.աշխ.

      և  դրանց գծով         1-չարտեր                           ՀՀ կառ.աշխ.

      կատարված աշխատանքների                                    ՀՀ ֆին-

      մասին                                                    էկոնոմնախ.

 

4.5. ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

09001 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ       ամսա-  15       ՀՀ Նախ.աշխ.

      ապրանքաշրջանառության  1-առև-   հանրապե-  կան             ՀՀ կառ.աշխ.

      մասին                 տուր     տության,                  ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի                   էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ արդ. և

                                                               առ. նախ.

 

09002 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ       տարե-  29       ՀՀ Նախ.աշխ.

      առևտրի  ցանցի և       1-առև-   հանրապե-  կան   մարտի     ՀՀ կառ.աշխ.

      ապրանքաշրջանառության  տուր     տության,                  ՀՀ ֆին-

      մասին (ներառյալ       (շրջանա- մարզերի                   էկոնոմնախ.

      սեզոնային ցանցը)      յին ցանց) և  քաղաք-                ՀՀ արդ. և

                                      ների                     առ. նախ.

                                                               ՀՀ արտգործ

                                                               նախ

 

09003 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ       եռամս- 25           -»-

      մանրածախ առևտրի       3-առև-   հանրապե-  յակա-   

      օբյեկտների            տուր     տության,  յին      

      ապրանքաշրջանառության           մարզերի

      կառուցվածքի մասին                        տարե-  29  

      (վաճառքը և  մնացորդը)                    կան   մարտի

 

09004 Հաշվետվություն        Ձև  N     -»-      տարե-  25            -

      առևտրական             6-առև-             կան   մարտի

կազմակերպությունների  տուր

պահեստային ցանցի մասին

 

09005 Հաշվետվություն        Ձև  N     -»-      տարե-  29            -

      առևտրի  օբյեկտների    6-առև-             կան   մարտի

      դրամարկղի             տուր

շրջանառության մասին

 

09006 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ       -»-   10             -

      քաղաքային շուկաների   12-առև-  հանրապե-        փետրվա-

      ֆինանսատնտեսական      տուր     տության         րի     

գործունեության մասին

 

09007 Մենատնտեսների,        Ձև       ըստ       ամսա- հաշվետու       -

      գյուղացիական կոլեկտիվ N 2      ընտրան-   կան   ամսվա

      տնտեսությունների,              քային           26-ին

      գյուղացիների կողմից            կարգի,

      շուկաներում                    քաղաք-

      գյուղմթերքների և               ների

անասունների վաճառքի

գների ամենամսյա

գրանցման ձև

 

09008 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ       տարե-  29            -

      առևտրական             1-ֆ      հանրապե-  կան   մարտի

գործունեության մասին  հավել-   տության,

                            ված      մարզերի

 

09009 Հաշվետվություն        Ձև  N    -»-       ամսա-  15       ՀՀ Նախ.աշխ.

      տոնավաճառներում և     N 1-               կան             ՀՀ կառ.աշխ.

      գյուղմթերքների        տոնառ                              ՀՀ արդ. և

      շուկաներում առևտրի                                       առ. նախ.

կետերի թվի հաշվառման

մասին

 

09012 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ       եռամս- 25       ՀՀ Նախ.աշխ.

      առևտրի  թվաքանակի,    1-ա-առ-  հանրապե-  յակա-           ՀՀ կառ.աշխ.

      զբաղեցրած տարածքների  սպառ     տության,  յին             ՀՀ արդ. և

      չափերի և                       մարզերի                   առ. նախ.

      ապրանքաշրջանառության            -»-      տարե-  29         -»-

      մասին                                    կան   մարտի

 

09013 Քաղաքային շուկաներում  Ձև      ըստ       ամսա-  10         -»-

      ապրանքների վաճառքի և  N 6      ընտրան-   կան,  

      գների ինդեքսների               քային     եռամս- 25    

      հաշվարկման ձև                  կարգի,    յակա-

                                     քաղաք-    յին,   

                                     ների      տարե-  10

                                               կան    մարտի

 

09014 Հաշվետվություն        Ձև       -»-       -»-   հաշվետու    -»-

      գյուղամթերքների       Բ-2                      ամսվա

      շուկաներում                                    29-ին

ապրանքների վաճառքի

մասին

 

ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

05001 Բնակչության կենցաղ-   Ձև  N    ըստ       տարե-  25          -

      սպասարկման            1-կենցաղ հանրապե-  կան   մայիսի

      ձեռնարկությունների    (ցանց)   տության,

      ցանցն ու                       Երևան  

      գործունեությունը               քաղաքի,

                                     նախարա-

                                     րություն-

                                     ների

 

05002 Բնակչության վճարովի   Ձև  N    ըստ       տարե- 30        ՀՀ Նախ.աշխ.

      ծառայությունների      1-ծառա-  հանրապե-  կան   ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

      իրացումը              յու-     տության,  1     30        ՀՀ ֆին-

                            թյուն-   մարզերի   կիսամ սեպտեմ-   էկոնոմնախ.

                            ների     (ծառա-    յակ   բերի

                                     յութուն-

                                     ների

                                     տեսակնե-

                                     րով),

                                     նախարա-

                                     րություն-

                                     ների

 

05003 Բնակչության վճարովի   -»-      ըստ       ամսա-  15        -»-

      ծառայությունների               հանրապե-  կան      

      իրացումը                       տության,

                                     մարզերի,

                                     նախարա-

                                     րություն-

                                     ների

 

05004 Բնակչության           Ձև  N    ըստ       տարե- 30        ՀՀ Նախ.աշխ.

      կենցաղային            1-ծառա-  հանրապե-  կան   ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

      ծառայությունների      յու-     տության,  1     27        ՀՀ ֆին-

      իրացումը              թյուն-   մարզերի   կիսամ սեպտեմ-   էկոնոմնախ.

                            ներ      (ծառա-    յակ   բերի      ՀՀ արդ. և

                            (կենցաղ) յութուն-                  առ. նախ.

                                     ների

                                     տեսակնե-

                                     րով),

                                     նախարա-

                                     րություն-

                                     ների

 

05005 Բնակչության           Ձև  N    ըստ       ամսա-  15        -»-

      կենցաղային            1-ծառա-  հանրապե-  կան      

      ծառայությունների      յու-     տության,

      իրացումը              թյուն-   մարզերի,

                            ներ      նախարա-

                                     րություն-

                                     ների

 

05006 Հաշվետվություն        Ձև  N    ըստ ՀՀ    ամսա-  15        -»-

ավիացիոն տրանսպորտով  1-ծառա-  ուղևո-   կան

      բնակչությանը          յու-     րատար

      մատուցվող վճարովի     թյուն-   ավիաըն-

      ծառայությունների      ներ      կերու-

      մասին                 (ՔԱ)     թյան,

                                     ՀՀ քաղա-

                                     քացիական

                                     ավիացիա-

                                     յի

                                     գլխավոր

                                     վարչու-

                                     թյան

 

05007 Բնակչության վճարովի   Ձև  N    ըստ       տարե- մայիս     ՀՀ Նախ.աշխ.

      ծառայությունների      1-ծառա-  հանրապե-  կան   հոկտեմ-   ՀՀ կառ.աշխ.

      իրացման ծավալն ըստ    յու-     տության,  1     բեր       ՀՀ արդ. և

      սեփականության ձևերի   թյուն-   մարզերի   կիսամ           առ. նախ.

      և  ծառայությունների   ներ                յակ

      տեսակների             (կենցաղ)

 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

5.1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

12001 Մշտական նախադպրոցական Ձև  N    ըստ       տարե- 21        ՀՀ Նախ.աշխ.

      հիմնարկների մասին     85-գմ    հանրապե-  կան   ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

                                     տության,                  ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի                   էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ կրթ. և

                                                               գիտ. նախ

 

12002 Ցերեկային հանրակրթական Ձև  N    -»-       -»-  22          -»-

      դպրոցների մասին        76-ա                    հոկտեմ-

                                                     բերի    

 

12003 Երեկոյան              Ձև  N     -»-       -»-  3           -»-

     (հերթափոխային)         ԱՎ-1                     նոյեմ-

     հանրակրթական դպրոցների                          բերի    

մասին

 

12004 Միջնակարգ մասնագիտական Ձև  N   ըստ       -»-   1 դեկ-      -»-

      ուսումնական            2-գմ    հանրապե-        տեմբեր

      հաստատությունների              տության,

      գործունեության մասին           ուսուց-

                                     ման

                                     բոլոր

                                     ձևերի,

                                     ինչպես

                                     նաև

                                     առանձին-

                                     առանձին

                                     ցերեկա-

                                     յին,

                                     երեկոյան

                                     և հեռակա

                                     ուսուց-

                                     ման

                                     ձևերի,

                                     մասնագի-

                                     տություն-

                                     ների,

                                     պետպատ-

                                     վերի, և

                                     վճարովի

                                     ուսուցման

 

12005 Ոչ պետական միջնակարգ   Ձև  N   ըստ       -»-   -»-         -»-

      մասնագիտական           2-գմ-1  հանրապե-     

      ուսումնական                    տության,

      հաստատությունների              ուսուց-

      գործունեության մասին           ման

                                     բոլոր

                                     ձևերի,

                                     ինչպես

                                     նաև

                                     առանձին-

                                     առանձին

                                     ցերեկա-

                                     յին,

                                     երեկոյան

                                     և հեռակա

                                     ուսուց-

                                     ման

                                     ձևերի,

                                     մասնագի-

                                     տություն-

                                     ների

 

12006 Բարձրագույն           Ձև  N    ըստ       -»-   -»-         -»-

      ուսումնական           3-գմ     հանրապե-

      հաստատությունների              տության,

      գործունեության մասին           ուսուց-

                                     ման

                                     բոլոր

                                     ձևերի,

                                     ինչպես

                                     նաև

                                     առանձին-

                                     առանձին

                                     ցերեկա-

                                     յին,

                                     երեկոյան

                                     և հեռակա

                                     ուսուց-

                                     ման

                                     ձևերի,

                                     մասնագի-

                                     տություն-

                                     ների,

                                     պետպատ-

                                     վերի, և

                                     վճարովի

                                     ուսուցման

 

12007 Ոչ պետական            Ձև  N    ըստ       -»-   -»-         -»-

      բարձրագույն           3-գմ-1   հանրապե-

      ուսումնական                    տության,

      հաստատությունների              ուսուց-

      գործունեության մասին           ման

                                     բոլոր

                                     ձևերի,

                                     ինչպես

                                     նաև

                                     առանձին-

                                     առանձին

                                     ցերեկա-

                                     յին,

                                     երեկոյան

                                     և հեռակա

                                     ուսուց-

                                     ման

                                     ձևերի,

                                     մասնագի-

                                     տություն-

                                     ների

 

12008 Ասպիրանտուրայի        Ձև  N    ըստ       տարե- 31        ՀՀ Նախ.աշխ.

      (մագիստրատուրայի)     1-գմ     հանրապե-  կան   մայիսի    ՀՀ կառ.աշխ.

      աշխատանքների մասին             տության,                  ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի,                  էկոնոմնախ.

                                     նախարա-

                                     րություն-

                                     ների,

                                     գերատես-

                                     չություն-

                                     ների,

                                     գիտության

                                     ճյուղերի

                                     և

                                     մասնագի-

                                     տություն-

                                     ների

 

12009 Գիտատեխնիկական        Ձև  N    ըստ       -»-   1          -»-

      աշխատանքների կատարման գիտու-   հանրապե-        հունիսի

      մասին                 թյուն    տության,

                                     կազմա-

                                     կերպու-

                                     թյունների,

                                     գիտության

                                     ճյուղերի

 

12010 Ամփոփ հաշվետվություն  Ձև  N    ըստ       -»-   30         -»-

      գրադարանների          6-գմ     հանրապե-        ապրիլի

      գործունեության մասին           տության,

                                     մարզերի,

                                     քաղաքների,

                                     գյուղական

                                     վայրերի,

                                     գրադարան-

                                     ների

                                     բնույթի

 

12011 Հիմնարկություններում, Ձև  N    ըստ       -»-   19         -»-

      ձեռնարկություններում, 1-սպորտ  հանրապե-        մարտի

      կազմակերպություններում         տության,

      ֆիզկուլտուրայի և               մարզերի

մարզական աշխատանքների

մասին

 

12012 Ֆիզկուլտուրայի և      Ձև  N     -»-      -»-   -»-           -»-

      սպորտային             2-սպորտ

կազմակերպությունների

աշխատանքի մասին

 

12013 Թերթերի և  ամսագրերի  Ձև  N    ըստ       -»-   30            -»-

      հրատարակման մասին     1-մամուլ հանրապե-        ապրիլի

                                     տության

 

12014 Գրքերի և  բրոշյուրների Ձև  N 1  -»-      -»-   -»-            -»-

      հրատարակման մասին     հրատարակ-

                            չություն

 

12015 Թանգարանների          Ձև  N 1- ըստ       -»-   15             -»-

      աշխատանքների մասին    թանգարան հանրապե-        ապրիլի

                                     տության

 

12016 Թատրոնների            Ձև  N 1-  -»-      -»-   26             -»-

      գործունեության մասին  թատրոն                   ապրիլի

 

12017 Համերգային            Ձև  N 1-  -»-      -»-   9              -»-

      կազմակերպությունների  համերգ                   ապրիլի

գործունեության մասին

 

12018 Կինոարտադրող          Ձև  N 1- ըստ       -»-   15             -»-

      կազմակերպությունների  կինո     հանրապե-        ապրիլի

      գործունեության մասին           տության

 

12019 Զբոսաշրջիկությամբ     Ձև  N 1-  -»-      եռամս-30            -»-

      զբաղվող               զբոսա-             յակա-

      կազմակերպությունների  շրջիկ              յին  

մասին

 

12020 Կենդանաբանական այգու  Ձև  N 1-  -»-      տարե- 26           -»-

      գործունեության մասին  կենդանա-           կան   ապրիլի

                            բանական

 

12021 Հայտնաբերված վարչական Ձև  N    ըստ       տարե- 24        ՀՀ Նախ.աշխ.

      իրավախախտումների և    1-վի     հանրապե-  կան   մարտի     ՀՀ կառ.աշխ.

      վարչական                       տության,                  ՀՀ ֆին-

      պատասխանատվության              մարզերի                   էկոնոմնախ.

ենթարկված անձանց թվի

մասին

 

12022 Հանցագործությունների  Ձև  N 1-  -»-      ամսա-  15       ՀՀ Նախ.աշխ.

      մասին                 հանցագոր-          կան             ՀՀ կառ.աշխ.

                            ծություն                           ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ արդարա-

                                                               դատության

                                                               նախ.

 

12023 Հետաքննչական գործերի  Ձև  N 2- ըստ       եռամս- -»-      ՀՀ Նախ.աշխ.

      մասին (մաքսային       հետաքն-  հանրապե-  յակա-           ՀՀ կառ.աշխ.

      վարչություն)          նություն տության   յին             ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

 

12024 Հետաքննությունների    Ձև  N 1-   -»-      -»-    -»-        -»-

      գործերի մասին         հետաքն-

(հարկային նություն

տեսչություն)

 

12025 Ստանդարտացման,        Ձև  N 1-   -»-      -»-    -»-        -»-

      սերտիֆիկացման,        ստանդարտ

հավատարմագրման և

պետական

վերահսկողության մասին

 

12026 Պետական նոտարական     Ձև  N 1-   -»-      -»-    -»-     ՀՀ Նախ.աշխ.

      գրասենյակի            նոտար                              ՀՀ կառ.աշխ.

      գործունեության մասին                                     ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ արդարա-

                                                               դատության

 

12027 Առանձին տարափոխիկ և   Ձև  N      -»-     ամսա-   -»-     ՀՀ Նախ.աշխ.

      մակաբուծական          85-ամս             կան             ՀՀ կառ.աշխ.

      հիվանդությունների                                        ՀՀ ֆին-

      մասին                                                    էկոնոմնախ.

 

12028 Ժամանակավոր           Ձև  N    ըստ       տարե- 26        ՀՀ Նախ.աշխ.

      անաշխատունակության,   7-ժավ    հանրապե-  կան   մայիսի    ՀՀ կառ.աշխ.

      դժբախտ դեպքերի և               տության,                  ՀՀ ֆին-

      արտադրությունում               մարզերի                   էկոնոմնախ.

      ստացած վնասվածքների                                      ՀՀ

      մասին                                                    սոցապնախ

 

12029 Երկրաբանահետախուզական Ձև  N    ըստ       -»-   13        ՀՀ Նախ.աշխ.

      աշխատանքների կատարման 01-եհա   հանրապե-        ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

      մասին                          տության                   ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ

                                                               բնութնախ

 

12030 Երկրաբանահետախուզական  -»-      -»-      եռամս- 30          -»-

      աշխատանքների կատարման                    յակա-

      մասին                                    յին   

 

12031 Օգտակար հանածոների    Ձև  N     -»-      տարե- 16        ՀՀ Նախ.աշխ.

      կորզումն              70-տա              կան   ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

      արդյունահանման ժամանակ                                   ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

 

12032 Մակաբացված ապարների   Ձև  N     -»-      -»-    -»-        -»-

      և  արտադրության       71-տա

թափոնների հարստացման

և մետաղագործական

վերափոխման ժամանակ

օգտակար հանածոների

համալիր օգտագործման

մասին

 

12033 Անտառկուլտուրական     Ձև  N     -»-      -»-   12        ՀՀ Նախ.աշխ.

      աշխատանքների մասին    1-ատ                     փետրվա-   ՀՀ կառ.աշխ.

                                                     րի        ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ

                                                               բնութնախ

 

12034 Անտառավերականգնման,   Ձև  N     -»-      -»-   17          -»-

      խնամքի և  սանիտարական 3-ատ                     փետրվա-

      հատումների մասին                               րի     

 

12035 Հատատեղերում          Ձև  N    ըստ       տարե- 10        ՀՀ Նախ.աշխ.

      փայտանյութի           4-ատ     հանրապե-  կան   սեպտեմ-   ՀՀ կառ.աշխ.

      մնացորդների և  հատված          տության         բերի      ՀՀ ֆին-

      տարածքի մասին                                            էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ

                                                               բնութնախ

 

12036 Անտառային հրդեհների   Ձև  N     -»-      -»-   24          -»-

      մասին                 5-ատ                     փետրվա-

                                                     րի     

 

12037 Անտառատնտեսական       Ձև  N     -»-      -»-   -»-         -»-

      աշխատանքների մասին    7-ատ                     

 

12038 Անտառապաշտպանության   Ձև  N     -»-      -»-   26          -»-

      մասին                 12-ատ                    փետրվա-

                                                     րի     

 

12039 Անտառխախտումների      Ձև  N     -»-      -»-   11        ՀՀ Նախ.աշխ.

      մասին                 5-անտառ-                մարտի      ՀՀ կառ.աշխ.

                            տնտ                                ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

 

12040 Արգելոցների,          Ձև  N 1-  -»-      -»-   10        ՀՀ Նախ.աշխ.

      արգելոցաորսորդական    արգելոց                 մարտի      ՀՀ կառ.աշխ.

      տնտեսությունների և                                       ՀՀ ֆին-

      բնական ազգային                                           էկոնոմնախ.

      զբոսայգիների մասին                                       ՀՀ

                                                               բնութնախ

 

12041 Որսորդական            Ձև  N 2-  -»-      -»-   16        ՀՀ Նախ.աշխ.

      տնտեսությունների      տնտ (որս)               մարտի      ՀՀ կառ.աշխ.

      մասին                                                    ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

 

12042 Անշարժ աղբյուրներից   Ձև  N 2- ըստ       -»-   9         ՀՀ Նախ.աշխ.

      մթնոլորտ արտանետվող   տնտ (օդ) հանրապե-        հունիսի   ՀՀ կառ.աշխ.

      վնասակար նյութերի              տության,                  ՀՀ ֆին-

      մասին                          մարզերի,                  էկոնոմնախ.

                                     քաղաքների                 ՀՀ

                                                               բնութնախ

 

12043 Բնօգտագործման և       Ձև  N      -»-     -»-   9           -»-

      շրջակա միջավայրի      1-բավ                    հունիսի

աղտոտման դիմաց

վճարումների մասին

 

12044 Թափոնների առաջացման,  Ձև  N 1-  -»-      -»-    -»-        -»-

      օգտագործման և         թափոն

վնասազերծման մասին

 

12045 Ջրապահպան օբյեկտների  Ձև  N    ըստ       -»-   22        ՀՀ Նախ.աշխ.

      շինարարության և       3-մպ     հանրապե-        մարտի     ՀՀ կառ.աշխ.

      կեղտոտ հոսքաջրերի              տության                   ՀՀ ֆին-

      դադարեցման մասին                                         էկոնոմնախ.

 

12046 Բնապահպանության       Ձև  N    ըստ       -»-   26         -»-

      ընթացիկ ծախսումների   4-մպ     հանրապե-        մայիսի

      մասին                          տության,              

                                     քաղաքների

 

12047 Արժեքավոր             Ձև  N    ըստ       -»-   31         -»-

      արդյունագործական      5-մպ     հանրապե-        մարտի

      ձկների պահպանման և             տության,              

վերարտադրության մասին

 

12048 Բնապահպանության և     Ձև  N 1-  -»-      կիսամ- 30        -»-

      բնական պաշարների      բնապահպա-          յակա-

      արդյունավետ           նություն           ին

օգտագործման պետական

վերահսկողության մասին

 

12049 Բնակֆոնդի մասին       Ձև  N 1- ըստ       տարե- 13        ՀՀ Նախ.աշխ.

                            բնակֆոնդ հանրապե-  կան   հուլիսի   ՀՀ կառ.աշխ.

                                     տության,                  ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի,                  էկոնոմնախ.

                                     քաղաքների,                ՀՀ քաղշին

                                     գյուղական                 նախ

                                     վայրերի,

                                     նախարա-

                                     րություն-

                                     ների,

                                     սեփակա-

                                     նության

                                     ձևերի

 

12050 Գյուղական             Ձև  N 2- ըստ       -»-   -»-       ՀՀ Նախ.աշխ.

      համայնքներում         բնակֆոնդ հանրապե-                  ՀՀ կառ.աշխ.

      բնակչության անձնական           տության,                  ՀՀ ֆին-

      սեփականության                  մարզերի,                  էկոնոմնախ.

      իրավունքով պատկանող            քաղաքների,

      բնակելի տների մասին            գյուղական

                                     վայրերի,

                                     սեփակա-

                                     նության

                                     ձևերի

 

12051 Պետական, հասարակական  Ձև  N 4- ըստ       -»-   30        ՀՀ Նախ.աշխ.

      բնակելի տներում       բնակֆոնդ հանրապե-        ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

      բնակարան ստացած                տության,                  ՀՀ ֆին-

      ընտանիքների թվի մասին          մարզերի,                  էկոնոմնախ.

                                     քաղաքների,                ՀՀ քաղշին

                                     գյուղական                 նախ

                                     վայրերի

 

12052 Բնակարանների          Ձև  N 1- ըստ       եռամս- 40       ՀՀ Նախ.աշխ.

      սեփականաշնորհման     սեփականա- հանրապե-  յակա-           ՀՀ կառ.աշխ.

      մասին                շնորհում  տության,  յին             ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի,                  էկոնոմնախ.

                                     քաղաքների,                ՀՀ քաղշին

                                     գյուղական                 նախ

                                     վայրերի

 

12053 Բնակարանների առք և    Ձև  N 2- ըստ       -»-   -»-       ՀՀ Նախ.աշխ.

      վաճառքի մասին         բնառ-վաճ հանրապե-                  ՀՀ կառ.աշխ.

                                     տության,                  ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի                   էկոնոմնախ.

 

12054 Հյուրանոցների         Ձև  N 1-  -»-      կիսամ- 10       ՀՀ Նախ.աշխ.

      աշխատանքի մասին       հյուրանոց          յակա-  օգոս-    ՀՀ կառ.աշխ.

                                               ին     տոսի     ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ արդ. և

                                                               առ. նախ.

 

12055 Բնակավայրերի          Ձև  N    ըստ       տարե- 24        ՀՀ Նախ.աշխ.

      գազիֆիկացման մասին    1-գազ    հանրապե-  կան   փետրվա-   ՀՀ կառ.աշխ.

                                     տության,        րի        ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի,                  էկոնոմնախ.

                                     քաղաքների,

                                     գյուղական

                                     վայրերի

 

12056 Ջրմուղի (առանձին      Ձև  N      -»-      -»-  3         ՀՀ Նախ.աշխ.

      ջրմուղ ցանցերի)       1-ջրմուղ                 մայիսի    ՀՀ կառ.աշխ.

      աշխատանքի մասին                                          ՀՀ ֆին-

                                                               էկոնոմնախ.

                                                               ՀՀ քաղշին

                                                               նախ

 

12057 Կոյուղու (կոյուղու    Ձև  N 1-   -»-      -»-  6          -»-

      առանձին ցանցերի)      կոյուղի                  մայիսի

աշխատանքների մասին

 

12058 Ջերմային էներգիայի    Ձև  N 1- ըստ       -»-   15        ՀՀ Նախ.աշխ.

      մատակարարման մասին    ջերմային հանրապե-        ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

                            էներգիա  տության,                  ՀՀ ֆին-

                                     մարզերի,                  էկոնոմնախ.

                                     քաղաքների,

                                     գյուղական

                                     վայրերի,

                                     Երևանի

 

12059 Քաղաքների մեքենայացված Ձև  N 1 ըստ       -»-   31         -»-

      մաքրման մասին          հատուկ  հանրապե-        մայիսի

                             տրանս-  տության,              

                             պորտ    մարզերի,              

                                     քաղաքների

 

12060 Ճանապարհային          Ձև  N 1-    -»-     -»-  16         -»-

      տնտեսությունը և       բարեկարգ-                հունիսի

      փողոցների             վածություն

լուսավորվածությունը

 

12061 Քաղաքային հողեր և     Ձև  N 1-    -»-     -»-  30         -»-

      կանաչ տնկարկներ       կանաչ                    հունիսի

 

12062 Դատական ակտերի        Ձև  N       -»-    եռամս- եռամս-   ՀՀ Նախ.աշխ.

      հարկադիր կատարման     1-դակ              յակա- յակը     ՀՀ կառ.աշխ.

      մասին                                    յին    հաջոր-   ՀՀ արդարա-      

                                                      դող      դատության       

                                                      ամսվա    

                                                      25-ին    

 

12063 Ջրօգտագործման մասին   Ձև  N    ըստ       տարե- 31        ՀՀ Նախ.աշխ.

                            2-ջրտնտ  հանրապե-  կան   մայիսի    ՀՀ կառ.աշխ.

                            (ամփո-   տության                   ՀՀ

                            փում,                              բնութնախ

                            ելքային

                            աղյուսակ-

                            ների

                            ստացում)

 

5.2. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

16001 Տնային                Ձև  N 1  ըստ       եռամս-  50

      տնտեսությունների               հանրապե-  յակա-

      կառուցվածքը, դրամական          տության   յին   

եկամուտները և ծախսերը,

սպառման կառուցվածքը

 

16002 Տնային տնտեսության    -»-        -»-       -»-    -»-

դասակարգումն ըստ մեկ

շնչին ընկնող դրամական

եկամուտների

 

16003 Կնոջ գլխավորությամբ    -»-        -»-    տարե-   60      ՀՀ Նախ.աշխ.

      տնային տնտեսություններ                   կան             ՀՀ կառ.աշխ.

                                                               ՀՀ

                                                               քաղշիննախ

                                                               ՀՀ սոցապ.

                                                               նախ

 

 16004 Ընտանիքի անդամների  Ձև  N 1  ըստ       տարե-   60       ՀՀ Նախ.աշխ.

       միջին թիվը                   հանրապե-  կան              ՀՀ կառ.աշխ.

                                    տության                    ՀՀ

                                                               քաղշիննախ

                                                               ՀՀ սոցապ.

                                                               նախ

 

16005 Տնային                -»-      -»-       -»-    -»-         -»-

տնտեսությունների

բարեկարգվածության

մակարդակը

 

16006 Նվազագույն սպառողական                    եռամս-  15      ՀՀ Նախ.աշխ.

      զամբյուղի հաշվարկը                       յակա-           ՀՀ կառ.աշխ.

                                               յին             ՀՀ սոցապ.

                                                               նախ

 

16007 Տնային                                   կիսամ-  50      ՀՀ վիճնախ.

      տնտեսությունների                         յակա-           գների և

      ծախսերի կառուցվածքը                      ին              միջազգային

      250 ապրանքատեսակների                                     համադրում-

      գծով                                                     ների բաժին

 

5.3. ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

11001 1998 թ. գրանցված      քաղաքա-  աղյու-    տարե- 8      

      ծնվածների,            ցիական   սակներ    կան   փետրվա-

      մահացածների,          կացու-   E1, E2,         րի     

      ամուսնությունների թվի թյան     ըստ     

վերաբերյալ նախնական   ակտերի   հանրապե-

      արդյունքները (ըստ     II օրի-  տության

գրանցման ամսաթվի և   նակները  մարզերի

մշտական բնակավայրի)

 

11002 1998 թ. բնակչության    -»-     աղյու-    -»-   21        ՀՀ Նախ.աշխ.

      բնական շարժի հիմնական          սակներ          ապրիլի    ՀՀ կառ.աշխ.

      արդյունքները                   A, P, C,                  ՀՀ ֆին

-

                                     Բ, K, ըստ                 էկոնոմնախ.

                                     հանրապե-                  ՀՀ առողջապ.

                                     տության,                  նախ., ՀՀ

                                     մարզերի,                  քաղշիննախ.,

                                     Երևանի                    ՀՀ

                                                               սոցապ.նախ

 

11003 Տվյալներ 1998 թ.      աղյու-   ըստ         -»-    23    

      բնակչության բնական    սակներ   հանրապե-           ապրիլի

      շարժի վերաբերյալ`     C41,     տության,

      բնակչության           C42,     Երևանի

սեռատարիքային կազմը   C43,

      հաշվարկելու համար     P241

 

11004 Տեղեկություններ       քաղաքա-  ըստ       ամսա-  30

գրանցված ծնունդների,  ցիական   հանրապե-  կան

      ամուսնությունների,    կացու-   տության,

      ամուսնալուծությունների թյան    (ամբողջ

և մահերի` ըստ մահվան ակտերի   բնակչու-

      պատճառների թվի        II օրի-  թյանը),

վերաբերյալ (համաձայն  նակները, Երևանի

      ամսաթվի և  վայրի)     մահվան

                            վերաբերյալ

                            բժշկական

                            վկայական-

                            ներ,

                            բուժական

                            տեղեկանք-

                            ներ

 

11005 1999 թ. բնակչության   քաղաքա-  աղյու-    -»-   30-րդ

      բնական շարժի          ցիական   սակներ          օրը, 1

      տվյալների գրանցման    կացու-   E1, E2,         եռամս-

      ամենամսյա նախնական    թյան     ըստ             յակը`

      արդյունքների մշակում  ակտերի   հանրապե-        60-րդ

                            II օրի-  տության,        օրը

                            նակներ   մարզերի

                                     և առանձ-

                                     նացված

                                     քաղաքների

 

11006 1998 թ. բնակչության   եկողների աղյու-    տարե- 5

      տեղաշարժի հիմնական    և  մեկ-  սակներ    կան   մարտի

      արդյունքները          նողների  M01, M05,

                           թերթիկնե- M07, MB2,

                            րին կից  MA3,

                            վիճակա-  ըստ     

                            գրական   հանրապե-

                           հաշվառման տության,

                            կտրոններ Երևանի

 

11007 Տեղեկություններ       -»-      ձև  A,    եռամս-  24

      բնակչության տեղաշարժի          ըստ       յակա-    

      մասին                          հանրապե-  յին       

                                     տության,

                                     առանձ-

                                     նացված

                                     քաղաքների

 

11008 Բնակչության            եկողների   -»-       -»-    -»-

      տեղաշարժի հիմնական     և  մեկ-

      արդյունքները           նողների

                             թերթիկնե-

                             րին կից

                             վիճակա-

                             գրական   

                             հաշվառման

                             կտրոններ

 

11009 Տվյալներ արտերկրներ     -»-    աղյու-     -»-  36-րդ     ՀՀ Նախ.աշխ.

      ուղևորվող  և  ժամանող          սակ             օրը, 1    ՀՀ կառ.աշխ.

      քաղաքացիների մասին             MB1,            եռամս-    ՀՀ արդ. և

                                     ըստ             յակը`     առ. նախ.

                                     հանրապե-        60-րդ     ՀՀ

                                     տության,        օրը       սոցապ.նախ

                                     Երևանի

 

11010 Տվյալներ ԱՊՀ անդամ    եկողների  աղյու-     -»-  -»-

      պետություններից       թերթիկնե- սակ           

      եկողների մասին        րին կից   M08,          

                            վիճակա-   ըստ           

                            գրական    հանրապե-      

                           հաշվառման  տության,      

                            կտրոններ Երևանի

 

11011 1999 թ. բնակչության   եկողների  ըստ      ամսա-  24       ՀՀ Նախ.աշխ.

      ամենամսյա տեղաշարժի   և  մեկ-   հանրապե- կան             ՀՀ կառ.աշխ.

      նախնական տվյալների    նողների   տության,                 ՀՀ

      մշակում               թերթիկ-   քաղաքների                սոցապ.նախ

                            ներին     և

                            կից       գյուղական

                            վիճակա-   վայրերի

                            գրական   

                            հաշվառ-

                            ման

                            կտրոններ

 

11012 Մահացության           բնակչու- աղյու-    տարե- 2

      աղյուսակների ստացում  թյան     սակներ    կան   հունիսի

                            բնական   1-TC,

                            շարժի    2-TC,

                            հիմնական 3-TC

                           արդյունք- (կրճատ),

                            ների     3-TC

                            աղյու-   (լրիվ),

                            սակներ   ըստ     

                                     հանրապե-

                                     տության,

                                     Երևանի

 

11013 Ծնելիության           -»-      աղյու-     -»-  5          -»-

      աղյուսակների ստացում           սակներ          հունիսի

                                     1-TP,

                                     2-TP

                                     (լրիվ),

                                     2-TP

                                     (կրճատ).

                                     3-TP,

                                     ըստ     

                                     հանրապե-

                                     տության,

                                     Երևանի

 

11014 1999 թ. հունվարի 1-ի  ՀՀ ԱԺ    ըստ        -»-  11         -»-

      դրությամբ             որոշում- հանրապե-        փետրվա-

      վարչատարածքային       ներ, ՀՀ  տության         րի     

      միավորների քանակը,    Նախագահի և

      հրամանագրերի          հրամանա- մարզերի

      տեղեկատու             գրեր

 

11015 1999 թ. տեղի ունեցած  -»-      ըստ       տարվա            -»-

      վարչատարածքային                հանրապե-  ընթաց-

      փոփոխությունների               տության   քում

ընթացիկ հաշվառումը

 

11016 1999 թ. հունվարի 1-ի  ձև  N    ըստ       տարե- 23         -»-

      դրությամբ գյուղական   9-Ս,     հանրապե-  կան   ապրիլի

      բնակչության           օժանդակ  տության,

սեռատարիքային կազմի   աղյու-   մարզերի,

      մասին                 սակ,     տարածքա-

                            ամփոփ    շրջան-

                            տեղեկա-  ների

                            գիր

 

11017 Բնակչության           բնակչու- ըստ       տարե- 19         -»-

      սեռատարիքային կազմի   թյան     հանրապե-  կան   մայիսի

      հաշվարկ               թիվը     տության,

                            տարե-    Երևանի

                            սկզբին,

                            աղյու-

                            սակներ

                            C41,

                            C42,

                            C43,

                            P241,

                            M07

 

11018 ՀՀ բնակչության        բնակչու- ըստ       եռամս- 36-րդ     ՀՀ Նախ.աշխ.

      թիվը 1999 թ.          թյան     հանրապե-  յակա-  օրը, 1    ՀՀ կառ.աշխ.

                            թիվը     տության   յին,   եռամս-    ՀՀ ԿԲ,

                            տարե-    մարզերի,  տարե-  յակը`     ՀՀ        

                            սկզբին,  Երևանի    կան    60-րդ     քաղշիննախ

                            բնական                    օրը       ՀՀ         

                            շարժի                               սոցապ.նախ

                            և

                            բնակչու-

                            թյան

                            տեղաշարժի

 

-------------------------------------------------------

հեղինակների կողմից - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
05.05.1999
N 287
Որոշում