Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀՇՆ 30-01-2014 «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՔԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀՇՆ 30-01-2014 «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈ ...

Ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   13.11.2014  -ից մինչեւ     -ը:
 

 

117.0263.241014

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «24»        10            2014 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11714466

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

14 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 263-Ն

 

ՀՀՇՆ 30-01-2014 «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(5-րդ մաս)

 

XXIII. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

 

385. Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին N 2.1.7.003, N 2.1.8-010 սանիտարական կանոններով և նորմերով, ՀՀՇՆ 22-04 շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

386. Քաղաքային և գյուղական նոր բնակավայրերի կառուցման, գոյություն ունեցող բնակավայրերի զարգացման համար տարածքների ընտրությունը պետք է կատարել սահմանված կարգով հաստատված և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և նորմատիվ-իրավական ակտերի հիման վրա մշակված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի հիման վրա:

387. Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարումը:

388. Բուժիչ և առողջարարական վայրերի, առողջարանների սանիտարական տեղամասի կազմում առանձնացվում են գոտիներ` պահպանության տարբեր ռեժիմներով.

1) առաջին գոտի, որտեղ արգելվում են տնտեսական գործունեության բոլոր տիպերը, բացի բնական բուժիչ ռեսուրսների ուսումնասիրության հետ կապված աշխատանքներից` էկոլոգիապես մաքուր և ռացիոնալ տեխնոլոգիաների պարտադիր կիրառմամբ,

2) երկրորդ գոտի, որի տարածքում արգելվում է առողջարանային բուժման և հանգստի ոլորտի հետ կապ չունեցող օբյեկտների և կառուցվածքների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրը, բնական բուժիչ ռեսուրսները աղտոտող կամ դրանց աղքատացմանը նպաստող աշխատանքների իրականացումը,

3) երրորդ գոտի, որի տարածքում իրականացվում են շրջակա միջավայրը, բուժիչ ռեսուրսները աղտոտող արդյունաբերական և գյուղատնտեսական շենքերի և շինությունների և կազմակերպությունների տեղադրման սահմանափակումներ:

389. Օբյեկտների տեղադրումը խմելու ջրերի աղբյուրների II և III սանիտարական գոտիները պետք է իրականացնել ՀՀ ջրային օրենսդրությանը, 2-III-Ա2-1 և 2-III-Ա2-2 սանիտարական նորմերին և կանոններին համաձայն:

390. Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում,

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում:

391. Մերձքաղաքային գոտու ծառապատ տարածքներում պետք է նախատեսել անտառայգու և անտառտնտեսական հատվածների տարանջատում, հանգստի վայրերի և պահպանվող տարածքների առանձնացում` ապահովելով կանաչապատ տարածքի բնապահպանական և առողջարարական գործառույթները:

392. Անտառազուրկ և սակավանտառ շրջաններում քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի շուրջն անհրաժեշտ է նախատեսել քամապաշտպան և ափապաշտպան անտառաշերտեր, որոնց շերտի լայնությունը պետք է ընդունել 500 մ-ից ոչ պակաս` խոշորագույն և խոշոր քաղաքների համար, 100 մ` մեծ և միջին քաղաքների համար և 50 մ ` փոքր քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի համար, ինչպես նաև իրականացնել բլուրների, չոր հեղեղատների կանաչապատում:

393. Քաղաքների, սանիտարական պահպանման տեղամասերի կանաչ գոտու անտառները, որոնք պատկանում են I խմբի անտառներին, պետք է օգտագործվեն ռեկրեացիոն, սանիտարահիգիենիկ և առողջարարական նպատակներով:

394. Բնակավայրերի նախագծման և կառուցապատման ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել գործող սանիտարական նորմերով մթնոլորտային օդի որակին ներկայացվող պահանջները, ընդ որում բնակավայրի բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման գոտիներում չի թույլատրվում սանիտարական նորմերով սահմանված աղտոտվածության սահմանային թույլատրելի խտությունների (ՍԹԽ) գերազանցում, իսկ մթնոլորտային օդի որակին հատուկ պահանջներ ներկայացնող գոտիներում (առողջապահական, մանկական, նախադպրոցական, դպրոցական, ռեկրեացիոն օբյեկտների տարածքներում) պետք է ապահովել 0.8 ՍԹԽ:

395. Բնակելի, հասարակական կառուցապատման գոտիներում վտանգավոր նյութերի սահմանային խտությունների մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է նախատեսել տեխնոլոգիական և նախագծային բնույթի միջոցառումներ, ընդգրկելով նաև սանիտարապաշտպանիչ գոտիների սահմանները` համաձայն սույն շինարարական նորմերի 111-րդ կետի:

396. Բնակելի, հասարակական և ռեկրեացիոն օբյեկտները պետք է տեղադրել աղտոտման հիմնական աղբյուր հանդիսացող արտադրական և հրդեհավտանգ օբյեկտների նկատմամբ հողմահար կողմից (գերակշռող քամիների ուղղության համար):

397. Մթնոլորտային օդի հատուկ մաքրություն պահանջող կազմակերպությունները չի կարելի տեղադրել մթոնոլորտի աղտոտման աղբյուր հանդիսացող հարևան կազմակերպությունների նկատմամբ` գերակշռող ուղղության քամիների հողմահար կողմից: Անասնաբուծական կազմակերպությունները, թունաքիմիկատների, զինամթերքների, պարարտանյութերի պահեստները, ինչպես նաև հրդեհավտանգ պահեստները և արտադրությունները, թափոնների օգտահանման արտադրամասերը, կաթսայատները, մաքրման կայանները, գոմաղբի բաց տիպի պահոցները հարկավոր է տեղադրել բնակելի, հասարակական, ռեկրեացիոն գոտիների, արտադրական գոտու օբյեկտների և կազմակերպությունների նկատմամբ հողմհակառակ կողմից` ՍՆ 245 սանիտարական նորմերի դրույթներին համապատասխան:

398. Մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուր հանդիսացող արտադրական կազմակերպությունները, որոնք տեխնոլոգիական միջոցառումների վերակառուցումից հետո պահանջում են 500 և ավելի մետր սանիտարական գոտիների սահմանում, չի կարելի տեղադրել մինչև 1 մ/վրկ արագությունը չգերազանցող քամիների գերակայությամբ, երկարատև և հաճախ կրկնվող անհողմությունների, ինվերսիաների, մշուշների առկայությամբ շրջաններում (տարեկան 30-40%, ձմեռային ամիսներին` 50-60% օր): Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հաշվարկը պետք է իրականացնել սույն շինարարական նորմերի 12-րդ բաժնի պահանջների համաձայն` հաշվի առնելով ավտոմոբիլային տրանսպորտից արտանետվող վնասակար նյութերը:

399. Ջրատարների, ջրամբարների պահպանության միջոցառումները պետք է նախատեսել ՀՀ ջրային օրենսդրությանը և 2-III-Ա2-2 սանիտարական նորմերի պահանջներին համապատասխան` պահպանելով աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ) տնտեսական-խմելու նպատակներով ջրամատակարարման, բնակչության հանգստի, ձկնաբուծության համար օգտագործվող, այդ թվում բնակավայրերի սահմաններում տեղակայված, ջրային օբյեկտներում:

400. Բնակավայրերի բնակեցման, հասարակական, խառը և ռեկրեացիոն գոտիները հարկավոր է տեղակայել ջրատարերը և ջրավազանները թափվող բոլոր կարգի հեռացվող կեղտաջրերի թողարկման վայրերից վերև, հոսանքն ի վեր: Դրանց տեղադրումը նշված վայրերից ցածր թույլատրվում է 2-III-Ա2-2 սանիտարական կանոնների համաձայն:

401. Բնակավայրերի նախագծման և կառուցապատման ժամանակ ջրային ավազանների համար անհրաժեշտ է նախատեսել ջրապահպան գոտիներ և ափամերձ պահպանիչ շերտեր, որոնց չափերը և ռեժիմները պետք է ընդունել` ապահովելով ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչները` ՀՀ ջրային օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան:

402. Ջրամբարների և դրանց ցածր ջրամասերի շահագործումը, օգտագործումը որպես տնտեսական-խմելու և մշակութակենցաղային ջրամատակարարման աղբյուրներ, հարկավոր է իրականացնել` հաշվի առնելով ջրամբարների նախագծման, շինարարության և շահագործման ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 648 որոշման դրույթները:

403. Գոյություն ունեցող, ինչպես նաև նախագծվող հանգստի գոտիներում ջրամբարների և ջրատարների ջրապահպան միջոցառումները պետք է իրականացնել ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 648 որոշման պահանջներին համապատասխան:

404. Տնտեսական-խմելու ջրամատակարարման համար նախատեսվող աղբյուրների համար պետք է սահմանել սանիտարական պահպանության տեղամաս` II և III գոտիներով, համաձայն ՀՀ ջրային օրենսգրքի:

405. Ջրային ավազանների առափնյա պաշտպանիչ շերտերում արտադրական կազմակերպությունների տեղաբաշխումը թույլատրվում է միայն տեխնոլոգիական պայմաններով թելադրված անհրաժեշտությամբ` ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 648 որոշման դրույթներին համապատասխան:

406. Ջրային ավազաններին հարող արտադրական կազմակերպությունների թիվը և չափերը պետք է լինեն նվազագույնը:

407. Ափամերձ տեղամասերում և դրանց հետ անմիջական կապ չունեցող գյուղատնտեսական կազմակերպությունների տեղաբաշխման ժամանակ հարկավոր է նախատեսել չկառուցապատված ափամերձ շերտ` 50 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ` համաձայն ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 648 որոշման դրույթներին:

408. Հանքային պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցների պահեստները հարկավոր է տեղակայել ձկնատնտեսական ջրավազաններից 24 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա:

409. Հանքային պարարտանյութերի, բույսերի, անասնապահական և թռչնաբուծական կազմակերպություններին անհրաժեշտ քիմիական միջոցների պահեստների տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է նախատեսել միջոցառումներ` վերոհիշյալ քիմիական նյութերի, ինչպես նաև գոմաղբային, թռչնաղբային հոսքերի ներթափանցումը ջրավազաններ բացառելու համար:

410. Բնակավայրերի բնակեցման տարածքներում տեղակայված լողի համար նախատեսված ջրավազաններում (անարտահոս), ամռան ամիսներին հարկավոր է նախատեսել ջրի պարբերաբար թարմացում, փոխում` կախված ջրավազանի հայելու մակերեսից (3 հա ջրավազանի հայելու մակերես ունեցող դեկորատիվ ջրավազաններում - 2 անգամ, 3 հա-ից մեծ` 1 անգամ, լողի համար նախատեսված ջրավազաններում` համապատասխանաբար 4 և 3 անգամ, իսկ 2 հա-ից մեծ մակերեսի դեպքում` 2 անգամ):

411. Բնակավայրերի բնակեցման տարածքներում տեղակայված ջրավազաններում (անարտահոս) ջրի խորությունը գարնանային-ամառային ժամանակահատվածում պետք է լինի 1.5 մ-ից ոչ պակաս, իսկ առափնյա գոտում, ջրային բուսականության պարբերաբար հեռացման պայմանով` 1 մ-ից ոչ պակաս:

412. Բնահողի պաշտպանության միջոցառումներն անհրաժեշտ է նախատեսել ՀՀ օրենսդրությամբ և N 2.1.7.003-10 սանիտարական նորմերին համապատասխան:

413. Բնակավայրերի տարածքների բնահողի որակին վերաբերող հիգիենիկ պահանջները սահմանվում են առաջին հերթին մեծ ռիսկի գոտիների համար (մանկական և վթարային հիմնարկների, սպորտային, մանկական հրապարակների, հանգստի հրապարակների, ռեկրեացիոն գոտիների, ջրավազանների սանիտարական պահպանության գոտիների, առափնյա գոտիների, սանիտարապաշտպանիչ գոտիների):

414. Մեծ աղտոտվածություն ունեցող բնահողը հարկավոր է տեղափոխել և օգտահանել հատուկ մասնագիտացված պոլիգոններում` N 2.1.7.003-10 սանիտարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

415. Բնահողի ճառագայթային անվտանգության ապահովման նպատակով տարբեր նպատակներով օգտագործվող բոլոր ինժեներական և շինարարական սարքավորումները անհրաժեշտ է ենթարկել վերահսկողության` ճառագայթային անվտանգության որոշումով` համաձայն ՀՀ գործող իրավական ակտերի պահանջների` N 2.1.7.003-10 սանիտարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

416. Բնահողի որակին ներկայացվող պահանջները պետք է տարբերակել ըստ գործառական նշանակության տարածքների (բնակելի, հասարակական, արտադրական)` N 2.1.7.003-10 սանիտարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

 

XXIV. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ, ԹՐԹՌՈՒՄՆԵՐԻՑ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻՑ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

 

417. Աղմուկի թույլատրելի պայմանները բնակելի, հասարակական շենքերի և դրանց հարող տարածքների համար, արտաքին աղմուկի աղբյուրների բնութագիրը, սպասվող աղմուկի մակարդակի որոշման կարգը պետք է ընդունել ըստ N 2-III-11.3 սանիտարական նորմերի պահանջների:

418. Բնակելի և հասարակական շենքերում թույլատրելի թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի թույլատրելի թրթռումների սանիտարական նորմերին: Վերոհիշյալ պահանջների իրականացման համար անհրաժեշտ է բնակելի, հասարակական շենքերի և թրթռման աղբյուրների միջև նախատեսել անհրաժեշտ հեռավորություն, իսկ թրթռման աղբյուրները մեկուսացնել թրթռումը նվազեցնող նյութերով և կոնստրուկցիաներով:

419. Փոքր խորության վրա նախատեսվող մետրոպոլիտենի գծերի և բնակելի, հասարակական շենքերի միջև պետք է սահմանել թրթռման և աղմուկի հաշվարկային մակարդակ` ըստ N 2-III-11.3 սանիտարական նորմերի պահանջների:

420. Ռադիոտեխնիկական օբյեկտների (օդերևութաբանական ռադիոլոկատորներ, հեռուստակենտրոններ, ռադիոկայաններ, ալեհավաքներ, բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծեր, արդյունաբերական գեներատորներ և այլ էլեկտրամագնիսական էներգիա ճառագայթող օբյեկտներ) տեղադրման դեպքում պետք է ղեկավարվել N 2.1.8-010 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:

421. Ռադիոակտիվ նյութերի արտադրության, վերամշակման, օգտագործման, պահեստավորման, տեղափոխման, վնասազերծման, թաղման ժամանակ ճառագայթահարման անվտանգությունը պետք է ապահովել ըստ 1219-Ն որոշման պահանջների:

422. Ատոմակայանների տեղադրումը և արտաքին ճառագայթումից մարդկանց անհրաժեշտ պաշտպանությունն իրագործվում է ըստ 1219-Ն որոշման պահանջների:

423. Բնակավայրերի նախագծման և կառուցապատման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՀՀՇՆII-7.01 շինարարական նորմերով սահմանված կլիմայական հարաչափերը և մշակել միջոցառումներ` բնակավայրի մեզո և միկրոկլիմայական պայմանների բարելավման ուղղությամբ (պաշտպանություն քամուց, օդափոխման ապահովում, կանաչապատման և ջրարբիացման եղանակով ջերմաստիճանային խոնավային ռեժիմների բարելավում, արեգակնային ճառագայթման արդյունավետ օգտագործում և այլն):

424. Բնակելի և հասարակական շենքերի տեղադրումը և կողմնորոշումը պետք է ապահովի շենքերի և տարածքների ինսոլյացիայի տևողությունը` համաձայն բնակելի և հասարակական շենքերի, բնակելի կառուցապատման տարածքների անընդմեջ ինսոլյացիայի տևողության ապահովման շինարարական նորմերի` ՀՀՇՆ II-8.03 և համաձայն շինարարական կլիմայաբանության ՀՀՇՆ II-7.01 շինարարական նորմերով սահմանված ՀՀ տարածքի կլիմայական շրջանացման.

1) ցուրտ գոտու համար` օրական 2.5 ժ-ից ոչ պակաս, ապրիլի 22-ից մինչև օգոստոսի 22-ը,

2) չափավոր գոտու համար` օրական 2 ժ-ից ոչ պակաս, մարտի 22-ից մինչև սեպտեմբերի 22-ը,

3) տաք գոտու համար` օրական 1.5 ժ-ից ոչ պակաս, փետրվարի 22-ից մինչև հոկտեմբերի 22-ը:

425. Անընդմեջ ինսոլյացիայի տևողությունը նորմավորվում է տարբերակված` բնակելի և հասարակական շենքերի համար, կապված շենքի գործառնական նշանակության, բնակավայրի տարբեր գոտիների, բնակարանների տիպերի, կլիմայական շրջանացման հետ: Կլիմայական շրջանացումը հարկավոր է ընդունել համաձայն ՀՀՇՆII-7.01 շինարարական նորմերի:

426. Առանձին դեպքերում կառուցապատման պայմաններում թույլատրվում է բնակելի շենքերում ինսոլյացիայի միանգամյա ընդհատում` յուրաքանչյուր գոտու համար ինսոլյացիայի գումարային տևողությունը մեծացնելով օրվա ընթացքում 0.5 ժ-ով:

427. Ամառանոցային կառուցապատման բնակելի շենքերի համար, որտեղ ինսոլացվում են բնակարանի բոլոր սենյակները, ինչպես նաև բարդ քաղաքաշինական պայմաններում (պատմականորեն արժեքավոր քաղաքային միջավայր, թանկարժեք ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումների կիրառում) թույլատրվում է յուրաքանչյուր գոտու համար ինսոլյացիայի տևողությունը կրճատել 0.5 ժ-ով:

428. Տաք գոտիների համար հարկավոր է նախատեսել ինսոլյացիայի ջերմային ազդեցությունը սահմանափակող միջոցառումներ` տարվա տաք եղանակների ժամանակ (մանկական խաղահրապարակների, սպորտային կառուցվածքների, բնակչության հանգստի վայրերի, արդյունավետ կանաչապատումով, հատուկ արևապաշտպան կառուցվածների տեղադրումով):

 

XXV. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

429. Բնակավայրերում պահպանված պատմական կառուցապատման գոտիներն ու դրանցում առկա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները պետք է պահպանվեն պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրերի պահպանության ու օգտագործման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության և միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների պահանջները: Պատմության և մշակույթի հուշարձանի տարածքը ենթակա է պահպանման իր իսկ հուշարձանի հետ, որպես մեկ միասնություն:

430. Քաղաքաշինական գործունեությունը պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման ու կառուցապատման կարգավորման գոտիներում իրականացվում է յուրաքանչյուր գոտու համար սահմանված քաղաքաշինական սահմանափակումների պահանջների պահպանմամբ և չպետք է հանգեցնի պահպանման ենթակա օբյեկտի տեսողական (վիզուալ) ընկալման խաթարմանը:

431. Հուշարձանների պահպանման ու կառուցապատման գոտիներում քաղաքաշինական գործունեության սահմանափակումներն արտահայտող քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթում պետք է արտահայտված լինեն.

1) պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման ու կառուցապատման կարգավորման գոտիների սահմանները,

2) պատմական ժամանակաշրջանների կառուցապատման ձևակերպերը, դրանց բնորոշ նորմատիվ և գեղագիտական չափորոշիչների պահպանման պայմանները (կառուցապատման հարկայնություն խտություն, ոճայնություն, ինքնատիպ շինանյութ, գունային ներկապնակ, միջավայրին բնորոշ այլ առանձնահատկություններ),

3) տարածքում պատմամշակութային լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացման անհրաժեշտությունն ու պայմանները,

4) կառուցապատման ծավալատարածական կերպարի ու դրան հարող բնապատկերի ավանդական տեսաընկալումն ապահովող պահանջներն ու միջամտության սահմանափակումները:

432. Պատմամշակութային արգելոցներում քաղաքաշինական գործունեության կարգավարումը չպետք է հակասի այդ արգելոցների համար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված պայմանակարգերին (ռեժիմներին):

433. Պատմական կառուցապատման գոտիներից պետք է դուրս բերվեն դրանում առկա արտադրական այն կազմակերպությունները, որոնք բացասական ազդեցություն են գործում շրջակա միջավայրի վրա:

434. Պատմական կառուցապատման գոտիները պետք է բեռնաթափվեն տրանսպորտային երթևեկությունից, հատկապես` բեռնափոխադրումներից ու տարանցիկ հոսքերից:

435. Հեռավորությունը պատմամշակութային հուշարձանների և տրանսպորտային կամ ինժեներական այլ ենթակառուցվածքների միջև հարկավոր է ընդունել սույն շինարարական նորմերի 43-րդ աղյուսակում տրված ցուցանիշներից ոչ պակաս:

 

Աղյուսակ 43

 

.________________________________________________________________.

|Հ/Հ| Ենթակառուցվածքների տեսակները            |Հեռավորությունը, մ|

|___|_________________________________________|__________________|

|1. |Մինչև  արագընթաց մայրուղիները և          |                  |

|   |ոչ խորը տեղադրված   մետրոպոլիտենի գծերը. |                  |

|   |1) բարդ ռելիեֆային պայմաններում,         |       100        |

|   |2) հարթ ռելիեֆային պայմաններում          |        50        |

|___|_________________________________________|__________________|

|2. |Մինչև  ջրամատակարարման, կոյուղու և       |        15        |

|   |ջերմամատակարարման ցանցերը                |                  |

|___|_________________________________________|__________________|

|3. |Մինչև  այլ ստորգետնյա ինժեներական        |         5        |

|   |հաղորդակցուղիները                        |                  |

.________________________________________________________________.

 

436. Վերակառուցման պայմաններում վերոհիշյալ տարածությունները մինչև ինժեներական հաղորդակցուղիները թույլատրվում է կրճատել, սակայն ընդունել.

1) 5 մետրից ոչ պակաս` մինչև ջրատար խողովակաշարերը,

2) 2 մետրից ոչ պակաս` մինչև ոչ ջրատար խողովակաշարերը:

437. Արգելվում է ինժեներական ցանցերի վերգետնյա մոնտաժումը բնակավայրի պատմամշակութային կառուցապատման և/կամ առանձնացված հուշարձանի պահպանման գոտում:

438. Ստորգետնյա ինժեներական հաղորդակցուղիների շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել պաշտպանիչ լրացուցիչ տեխնիկական միջոցառումներ, որոնք կերաշխավորեն հուշարձանի ֆիզիկական անվտանգությունը:

 

XXVI. ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

439. Բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական կազմակերպությունների օժանդակ շենքերի միջև հակահրդեհային հեռավորությունները հարկավոր է ընդունել ըստ սույն շինարարական նորմերի 44-րդ աղյուսակի տվյալների, իսկ արդյունաբերական և գյուղատնտեսական կազմակերպությունների արտադրական շենքերի միջև` ՀՀՇՆ 21.01, ՀՀՇՆ III-9.02.02, ՍՆիՊ II-106, ՍՆիՊ 2.11.06, ՍՆիՊ II շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

440. Ամենափոքր հեռավորությունը I և II աստիճանի հրակայունությամբ բնակելի, հասարակական և օժանդակ կառույցներից մինչև I և II աստիճանի հրակայունությամբ արտադրական շենքերը և ավտոտնակները հարկավոր է ընդունել 9 մ-ից ոչ պակաս, իսկ մինչև արտադրական շենքերը, որոնց ծածկերում օգտագործված են պոլիմերներից կամ այրվող նյութերից տաքացուցիչներ` 15 մ:

 

Աղյուսակ 44

 

.____________________________________________.

|Հ/Հ|Շենքի           |Հեռավորությունը, մ, ըստ|

|   |հրակայունության |շենքերի հրակայունության|

|   |աստիճանը        |       աստիճանի        |

|   |                |_______________________|

|   |                | I, II | III |IV, V    |

|___|________________|_______|_____|_________|

|1. | I, II          |   6   | 8   |  10     |

|___|________________|_______|_____|_________|

|2. | III            |   8   | 8   |  10     |

|___|________________|_______|_____|_________|

|3. | IV, V          |   10  | 10  |  15     |

.____________________________________________.

 

441. Շենքերի դասակարգումն ըստ հրակայունության աստիճանի հարկավոր է ընդունել ՀՀՇՆ 21-01 շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

442. Հեռավորությունը շենքերի և շինությունների միջև համարվում է` արտաքին պատերի և այլ կոնստրուկցիաների միջև առլույս հեռավորությունը: Շենքերից և շինություններից 1 մ-ից ավելի արտացցված ոչ հրակայուն նյութերից կառուցված մասերի առկայության դեպքում, ընդունվում է այդ կոնստրուկցիաների միջև եղած հեռավորությունը:

443. Առանց պատուհանների բացվածքների շենքերի պատերի միջև հեռավորությունը թույլատրվում է փոքրացնել 20%-ով, բացառությամբ IV և V աստիճանի հրակայունությամբ շենքերի:

444. I և II աստիճանի հրակայունությամբ շենքերի միջև հեռավորությունը թույլատրվում է նախատեսել 6 մ-ից 20%-ով պակաս այն պայմանով, եթե ամենաբարձր շենքի պատը, որը տեղադրված է մյուս շենքի դիմաց, համարվում է հրդեհակայուն:

445. Հեռավորությունները մեկ, երկու բնակարանով շենքերից և տնամերձ հողամասում տեղադրված տնտեսական շինություններից (ցախատուն, ավտոտնակ, բաղնիք) մինչև հարևան հողամասում տեղակայված բնակելի շենքերը և տնտեսական շինություններն ընդունվում են ըստ սույն շինարարական նորմերի 44-րդ աղյուսակի, հաշվի առնելով նաև սույն շինարարական նորմերի 442-րդ կետի պահանջները: Հեռավորությունները բնակելի շենքի և տնտեսական շինությունների միջև, ինչպես նաև մեկ հողակտորի սահմաններում տնտեսական շինությունների միջև (անկախ դրանց գումարային մակերեսից) չեն նորմավորվում:

446. Հեռավորությունները բնակելի շենքերի, ինչպես նաև շենքերի և տնտեսական շինությունների (ցախատների, ավտոտնակների, բաղնիքների) միջև չեն նորմավորվում` կառուցապատման գումարային մակերեսի (դրանց միջև եղած չկառուցապատված մակերեսը ներառյալ) և միևնույն մակերեսով առանց հրդեհակայուն պատերի նույն աստիճանի հրակայունությամբ մեկ շենքի (հարկի) առավելագույն թույլատրվող կառուցապատման մակերեսին հավասարության դեպքում, ՀՀՇՆ 21-01 շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

447. Տնտեսական շինությունների (ցախատների, ավտոտնակների, բաղնիքների) միջև ընկած հեռավորությունները, որոնք տեղադրված են տնամերձ հողամասից դուրս, չեն նորմավորվում այն պայմանով, եթե կցակառույց տնտեսական շինությունների մակերեսը չի գերազանցում 400 մ2-ին: Հեռավորությունները կցակառույց տնտեսական շինությունների խմբերի միջև ընդունվում են ըստ սույն շինարարական նորմերի 44-րդ աղյուսակի:

448. Անցումներ և հետիոտն ճանապարհներ նախագծելիս անհրաժեշտ է ապահովել հրշեջ մեքենաների մոտեցման հնարավորությունը դեպի բնակելի և հասարակական շենքերը, այդ թվում կցակառուցված-ներկառուցված սենքերը և ավտոաստիճաններից կամ ավտոամբարձիչներից հրշեջների մոտեցման հնարավորությունը ցանկացած բնակարանին կամ սենքին:

449. Հեռավորությունը անցումի եզրից մինչև շենքի պատը, մինչև 9 հարկանի շենքերի համար հարկավոր է ընդունել 5-8 մ, իսկ 9 և ավելի հարկայնության դեպքում` 8-10 մ: Այդ գոտում չեն թույլատրվում պարիսպների տեղադրում, հոսանքի հաղորդման օդային գծերի անցկացում և ծառերի շարքային տնկումների իրականացում:

450. Շենքերի մուտքեր չունեցող ճակատների երկարությամբ թույլատրվում է նախատեսել հրշեջ մեքենաների մոտեցման համար 6 մ լայնությամբ անցումներ` հաշվի առնելով դրանց թույլատրելի բեռնվածությունը գրունտի կամ ծածկի վրա:

451. Բնակելի և հասարակական շենքերի հեռավորությունը նավթ և նավթամթերքներ պահելու համար I խմբի պահեստներից հարկավոր է ընդունել համաձայն ՍՆիՊ II-106 շինարարական նորմերի պահանջների: Իսկ մինչև բնակելի և հասարակական շենքեր սպասարկող կաթսայատների, դիզելային էլեկտրակայանների և այլ էներգաօբյեկտների կազմում նախատեսված II խմբի պահեստները` սույն շինարարական նորմերի 45-րդ աղյուսակում տրված ցուցանիշից ոչ պակաս:

 

Աղյուսակ 45

 

._______________________________________________.

|Հ/Հ|Պահեստների         |Բնակելի և  հասարակական |

|   |տարողունակությունը,|շենքերի հրակայունության|

|   |խոր.մ              |աստիճանը               |

|   |                   |_______________________|

|   |                   |I-ին,   |III-րդ|IV-րդ  |

|   |                   |II-րդ   |      |       |

|___|___________________|________|______|_______|

|1. |800-ից մինչև  10000|  40    |  45  |  50   |

|___|___________________|________|______|_______|

|2. |100-ից մինչև  800  |  30    |  35  |  40   |

|___|___________________|________|______|_______|

|3. |մինչև  100         |  20    |  25  |  30   |

._______________________________________________.

 

452. Մանկական նախադպրոցական հիմնարկներից, հանրակրթական դպրոցներից, դպրոց-ինտերնատներից, առողջապահական և հանգստի հիմնարկներից, դիտահանդիսային հիմնարկներից և սպորտային կառույցներից մինչև 100 մ3 տարողությամբ պահեստների հեռավորությունը հարկավոր է մեծացնել երկու անգամ, իսկ 100 մ3-ից ավելի տարողությամբ պահեստները` ընդունել ՍՆիՊ II-106 շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

453. Հրշեջ մեքենաները ջրով լցավորելու համար գետերի և ջրավազանների մոտ հարկավոր է նախատեսել կոշտ ծածկույթով մոտեցման ճանապարհներ:

454. Քաղաքային բնակավայրերի կառուցապատման սահմաններից մինչև անտառային զանգվածները հեռավորությունները պետք է լինեն 50 մ-ից ոչ պակաս, իսկ մինչև գյուղական բնակավայրերի և ամառանոցային տարածքների կառուցապատումը` 15 մ-ից ոչ պակաս:

 

Հավելված 1

 

ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Աղյուսակ 1

 

._________________________________________________________.

|Հ/Հ|  Շենքի տիպը         |Բնակչության խտությունը մարդ/հա,|

|   |                     |ընտանիքի միջին կազմով, մարդ    |

|   |                     |_______________________________|

|   |                     |2,5|3,0|3,5|4,0|4,5|5,0|5,5|6,0|

|___|_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|1. |Առանձնատնային տնամերձ|   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հողամասով, մ2        |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |1) 2500              |  8| 10| 12| 14|16 | 18| 20| 22|

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) 2000              | 10| 12| 14| 16|18 | 20| 22| 24|

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) 1500              | 13| 15| 17| 20|22 | 25| 27| 30|

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |4) 1200              | 17| 21| 23| 25|28 | 32| 33| 37|

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |5) 1000              | 20| 24| 28| 30|32 | 35| 38| 44|

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |6) 800               | 25| 30| 33| 35|38 | 42| 45| 50|

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |7) 600               | 30| 33| 40| 41|44 | 48| 50| 60|

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |8) 400               | 35| 40| 44| 45|50 | 54| 56| 65|

|___|_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|2. |Սեկցիոն (հատվածքային)|   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հարկերի թվով         |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) 2                 |  -|130| - | - |-  | - | - | - |

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) 3                 |  -|150| - | - |-  | - | - | - |

|   |_____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) 4                 |  -|170| - | - |-  | - | - | - |

._________________________________________________________.

 

Հավելված 2

 

ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԵՐ

Ընդհանուր ապրանքային պահեստների հողամասերի մակերեսներ և չափեր

 

Աղյուսակ 1

 

1000 մարդու հաշվով

._____________________________________________________________________.

|Հ/Հ|Ընդհանուր       |Պահեստների մակերեսը, մ2 |Հողամասերի չափը, մ2    |

|   |ապրանքային      |________________________|_______________________|

|   |պահեստներ       |Քաղաքների|Գյուղական     |Քաղաքների |Գյուղական   |

|   |                |համար    |բնակավայրերի  |համար     |բնակավայրերի|

|   |                |         |համար         |          |համար       |

|___|________________|_________|______________|__________|____________|

|1. |Պարենային       |  77     |  19          | 310*/210 |    60      |

|   |ապրանքների      |         |              |          |            |

|___|________________|_________|______________|__________|____________|

|2. |Ոչ պարենային    |  217    |  193         | 740/490  |    580     |

|   |ապրանքների      |         |              |          |            |

|___|_________________________________________________________________|

|3. |Մասնագիտացված խմբերի կազմում ընդհանուր ապրանքային պահեստների     |

|   |տեղադրման դեպքում հողամասերի չափերը անհրաժեշտ է կրճատել 30%-ով:  |

|___|_________________________________________________________________|

|4. |Վաղաժամկետ ներբերվող ապրանքների գոտիներում պահեստների            |

|   |հողամասերի չափերը անհրաժեշտ է մեծացնել 40%-ով:                   |

|___|_________________________________________________________________|

|5. |Ընդհանուր ապրանքային պահեստների ապրանքների պաշարների մակարդակը,  |

|   |ըստ մանրածախ վաճառքի օրերի քանակի (ապրանքաշրջանառության),        |

|   |որոշվում է նախագծման առաջադրանքով:                               |

|___|_________________________________________________________________|

|6. |Ապրանքային պաշարների գլխավորապես գյուղական բնակավայրերում        |

|   |պահպանման դեպքում դրանց պահեստների մակերեսները և  հողամասերի     |

|   |չափերը կարող են մեծացվել` համապատասխանաբար փոքրացնելով նույն     |

|   |ցուցանիշները քաղաքում:                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|7. |* Համարիչում բերված են մեկ հարկանի պահեստների նորմեր,            |

|   |հայտարարում` բազմահարկերի (հարկի միջին բարձրությունը` 6 մ):      |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 3

 

Շինանյութերի և կոշտ վառելիքի պահեստների հողամասերի չափեր 1000

մարդու հաշվով

 

.___________________________________________________________________.

|Հ/Հ|Պահեստներ                                           |Հողամասերի|

|   |                                                    |չափերը, մ2|

|___|____________________________________________________|__________|

|1. |Շինանյութերի պահեստներ (պահանջարկային)              |   300    |

|___|____________________________________________________|__________|

|2. |Առավել օգտագործվող կոշտ վառելիքի պահեստներ`         |          |

|   |1) ածուխ                                            |   300    |

|   |2) փայտ                                             |   300    |

|___|_______________________________________________________________|

|3. |Կոշտ վառելիքի պահեստների հողամասերի չափերը IV կլիմայական շրջանի|

|   |համար հարկավոր է ընդունել 0,6 գործակցով:                       |

.___________________________________________________________________.

 

Հավելված 3

 

ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՆՈՐՄԵՐ

 

Աղյուսակ 1

 

.___________________________________________________________________.

|Հ/Հ|Ռեկրեացիոն տարածքներ, հանգստի    |Հաշվարկային      |Հաշվարկային|

|   |օբյեկտներ, շենքեր և              |միավորը          |միավորում  |

|   |կառույցներ                       |                 |կայանման   |

|   |                                 |                 |տեղերի     |

|   |                                 |                 |քանակը     |

|___________________________________________________________________|

|1.   Ռեկրեացիոն տարածքներ և  հանգստի գոտիներ                       |

|___________________________________________________________________|

|   |1) Հանգստի գոտում լողափեր        |100 միաժամանակյա |15-20      |

|   |և  զբոսայգիներ                   |հաճախորդ         |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |2) Անտառայգիներ և  արգելոցներ    | -»-             |7-10       |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |3) Կարճատև  հանգստի հանգրվաններ  | -»-             |10-15      |

|   |(սպորտային, դահուկային,          |                 |           |

|   |ձկնորսական, որսորդական և  այլն)  |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |4) Փոքր նավատորմի ափամերձ        | -»-             |10-15      |

|   |հանգրվաններ                      |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |5) Հանգստյան տներ, առողջարաններ, |100 հանգստացող   |3-5        |

|   |առողջարաններ-պրոֆիլակտորիումներ, |և  սպասարկող     |           |

|   |կազմակերպությունների հանգստի և   |անձնակազմ        |           |

|   |զբոսաշրջության հանգրվաններ       |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |6) Հյուրանոցներ (զբոսաշրջային    |-»-              |5-7        |

|   |և  առողջարանային)                |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |7) Մոթելներ և  կեմպինգներ        | -»-             |հաշվարկային|

|   |                                 |                 |տեղերով    |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |8) Հանգստի գոտում հասարակական    |100 տեղ          |7-10       |

|   |սննդի կազմակերպություններ,       |դահլիճներում կամ |           |

|   |առևտրի  և  կոմունալ-կենցաղային   |միաժամանակյա     |           |

|   |սպասարկման օբյեկտներ             |հաճախորդներ և    |           |

|   |                                 |սպասարկողներ     |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |9) Ամառանոցային ընկերություններ  |10 հողակտոր      |7-10       |

|___|_______________________________________________________________|

|2. |Շենքեր և  շինություններ                                        |

|___|_______________________________________________________________|

|   |1) Կառավարչական, վարկաֆինանսական |                 |           |

|   |և  իրավաբանական հիմնարկներ`      |                 |           |

|   |ա. հանրապետական նշանակության,    |10 աշխատակից     |10-20      |

|   |բ. տեղական նշանակության          |-»-              |5-7        |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |2) Գիտական, նախագծային           |10 աշխատակից     |10-15      |

|   |կազմակերպություններ, բարձրագույն |                 |           |

|   |և  միջին մասնագիտական ուսումնական|                 |           |

|   |հաստատություններ                 |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |3) Արդյունաբերական               |100 աշխատակից    |7-10       |

|   |կազմակերպություններ              |երկու հերթափոխով |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |4) Հիվանդանոցներ                 |100 մահճակալ     |7-10       |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |5) Պոլիկլինիկաներ                |100 այցելու      |2-3        |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |6) Սպորտային շենքեր և            |100 տեղ          |3-5        |

|   |տրիբունաներով շինություններ      |                 |           |

|   |500-ից ավելի հանդիսատեսի համար   |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |7) Թատրոններ, կրկեսներ,          |100 տեղ կամ      |10-15      |

|   |կինոթատրոններ, համերգային        |միաժամանակյա     |           |

|   |դահլիճներ, թանգարաններ,          |100 այցելու      |           |

|   |ցուցահանդեսներ                   |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |8) Հանգստի և  մշակույթի          |100 միաժամանակյա |5-7        |

|   |զբոսայգիներ                      |այցելու          |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |9) Առևտրի  կենտրոններ,           |100 մ2 առևտրական |5-7        |

|   |հանրախանութներ, 200 մ2 ավելի     |մակերես          |           |

|   |մակերեսով առևտրական  դահլիճներով |                 |           |

|   |խանութներ                        |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |10) Շուկաներ                     |50 առևտրական  տեղ|20-25      |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |11) Ռեստորաններ և  համաքաղաքային |100 տեղ          |10-15      |

|   |նշանակության սրճարաններ          |                 |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |12) Բարձրակարգ հյուրանոցներ      |-»-              |10-15      |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |13) Այլ հյուրանոցներ             |100 տեղ          |6-8        |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |14) Բոլոր տեսակի տրանսպորտի      |«Պիկ» ժամերին    |10-15      |

|   |կայարաններ                       |ժամանած հեռավոր  |           |

|   |                                 |և  տեղական       |           |

|   |                                 |հաղորդակցության  |           |

|   |                                 |100 ուղևոր       |           |

|___|_________________________________|_________________|___________|

|   |15) Արագընթաց մարդատար           |100 ուղևոր  «պիկ»|5-10       |

|   |տրանսպորտի վերջնական             |ժամին            |           |

|   |(ծայրամասային) և  գոտիական       |                 |           |

|   |կայարաններ                       |                 |           |

|___|_______________________________________________________________|

|   |16) Հետիոտն անցման հեռավորությունը մարդատար ավտոմոբիլների      |

|   |ժամանակավոր պահպանման կայաններից մինչև  զանգվածային հանգստի    |

|   |գոտիների օբյեկտներ չպետք է գերազանցի 1000 մետրը:               |

|___|_______________________________________________________________|

|   |17) Խոշորագույն քաղաքներում, քաղաք-կենտրոններում և             |

|   |զբոսաշրջության քաղաք-կենտրոններում զբոսաշրջիկներին պատկանող    |

|   |մարդատար ավտոմոբիլների և  ավտոբուսների համար հարկավոր է        |

|   |նախատեսել կայաններ, որոնց քանակը որոշվում է հաշվարկով: Նշված   |

|   |կայանները պետք է տեղադրված լինեն` հաշվի առնելով զբոսաշրջիկների |

|   |այցելության օբյեկտների հարմար մոտեցումների ապահովումը, բայց 500|

|   |մ-ից ոչ ավելի հեռավորությամբ, չխախտելով պատմական միջավայրի     |

|   |ամբողջական բնութագիրը:                                         |

|___|_______________________________________________________________|

|   |18) Կայանման տեղերի քանակը պետք է որոշել` ելնելով հաշվարկային  |

|   |ժամկետում ավտոմոբիլացման մակարդակից:                           |

.___________________________________________________________________.

 

Հավելված 4

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐ

 

Աղյուսակ 1

 

.___________________________________________________________________.

|Հ/Հ|Օբյեկտներ                       |Հաշվարկային|Օբյեկտի |Օբյեկտի  |

|   |                                |միավորը    |տարողու-|հողակտորի|

|   |                                |           |թյունը  |մակերեսը,|

|   |                                |           |        |  հա     |

|___|________________________________|___________|________|_________|

|1. |Բազմահարկ կայանատեղեր մարդատար  |տաքսի,     |   30   |   0.2   |

|   |տաքսիների համար և  մարդատար     |վարձույթի  |   60   |   0.3   |

|   |ավտոմոբիլների վարձույթի բազաներ |ավտոմոբիլ  |  100   |   0.5   |

|   |                                |           |  300   |   1.2   |

|   |                                |           |  500   |   1.6   |

|___|________________________________|___________|________|_________|

|2. |Բեռնատար ավտոմոբիլների          |ավտոմոբիլ  |   30   |   0.9   |

|   |կայանատեղեր                     |           |   60   |   1.2   |

|   |                                |           |  100   |   2.0   |

|   |                                |           |  300   |   4.5   |

|___|________________________________|___________|________|_________|

|3. |Տրամվայի հավաքակայան`           |վագոն      |   35   |   2.1   |

|   |1) առանց վերանորոգման           |           |   45   |   3.0   |

|   |արհեստանոցների                  |           |        |         |

|   |2) վերանորոգման                 |-»-        |   35   |   2.4   |

|   |արհեստանոցներով                 |           |   45   |   3.3   |

|___|________________________________|___________|________|_________|

|4. |Տրոլեյբուսի հավաքակայան`        |           |        |         |

|   |1) առանց վերանորոգման           |տրոլեյբուս |   30   |   1.35  |

|   |արհեստանոցների                  |           |   45   |   1.8   |

|   |2) վերանորոգման                 |-»-        |   30   |   1.5   |

|   |արհեստանոցներով                 |           |   45   |   2.1   |

|___|____________________________________________|________|_________|

|5. |Ավտոբուսի կայանատեղեր            ավտոբուս   |   30   |   0.9   |

|   |                                            |   60   |   1.5   |

|   |                                            |  100   |   2.3   |

|___|_______________________________________________________________|

|6. |Վերակառուցման պայմաններում համապատասխան հիմնավորման առկայության|

|   |դեպքում հողամասերի չափերը թույլատրվում է փոքրացնել, բայց 20%-ից|

|   |ոչ ավելի չափով:                                                |

.___________________________________________________________________.

 

Հավելված 5

 

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

 

Աղյուսակ 1

 

Ստորգետնյա ինժեներական ցանցերից մինչև մոտակա շենքերն ու

շինությունները հորիզոնական (առլույս) հեռավորությունները

 

.____________________________________________________________________

|      Հորիզոնական հեռավորությունները, մ, (առլույս) ստորգետնյա

|                          ցանցերից մինչև

|____________________________________________________________________

|Հ/Հ|Ինժեներական|Շեն-  |Կազմա-  |Եզրային գծի առանցքը|Փողոցի, |Ճանա- |

|   |ցանցեր     |քերի  |կերպու- |                   |ճանա-   |պարհի |

|   |           |և     |թյուն-  |                   |պարհի   |լիրքի |

|   |           |շինու-|ների    |___________________|եզրային |հատակը|

|   |           |թյուն-|ցանկա-  |1520 մմ   |750 մմ  |քարը    |կամ   |

|   |           |ների  |պատերի  |անվամեջով |անվամե- |(երթևե- |առվակի|

|   |           |հիմ-  |հիմքերը,|երկաթգիծը,|ջով     |կելի    |եզրը  |

|   |           |քերը  |էստա-   |բայց ոչ   |երկաթ-  |մասի    |      |

|   |           |      |կադների |պակաս     |գիծը և  |եզրը)   |      |

|   |           |      |(ուղեան-|խրամատի   |տրամվայի|        |      |

|   |           |      |ցերի)   |խորքից    |գիծը    |        |      |

|   |           |      |հպու-   |մինչև     |        |        |      |

|   |           |      |մային   |լիրաթմբի  |        |        |      |

|   |           |      |ցանցի,  |հատակը և  |        |        |      |

|   |           |      |կապի և  |հանվածքի  |        |        |      |

|   |           |      |երկաթգծի|եզերքը    |        |        |      |

|   |           |      |հենարան-|          |        |        |      |

|   |           |      |ները    |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|1  |    2      |  3   |   4    |    5     |    6   |   7    |   8  |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|1. |Ջրմուղ և   |  5   |   3    |    4     |   2,8  |   2    |   1  |

|   |ճնշումային |      |        |          |        |        |      |

|   |կոյուղի    |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|2. |Ինքնահոս   |  3   |   1,5  |    4     |   2,8  |   1,5  |   1  |

|   |կոյուղի    |      |        |          |        |        |      |

|   |(կենցաղային|      |        |          |        |        |      |

|   |և          |      |        |          |        |        |      |

|   |անձրևային) |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|3. |Ցամաքուրդ  |  3   |   1,5  |     4    |   2,8  |   1,5  |   1  |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|4. |ՈՒղեկցող   | 0,4  |   0,4  |     0,4  |   0,4  |   0,4  |   -  |

|   |ցամաքուրդ  |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|5. |Գազամուղեր |      |        |          |        |        |      |

|   |ՄՊա ճնշմամբ|      |        |          |        |        |      |

|   |(կգու/սմ2),|      |        |          |        |        |      |

|   |           |      |        |          |        |        |      |

|   |1) ցածր`   |  2   |    1   |    3,8   |   2,8  |   1,5  |   1  |

|   |մինչև      |      |        |          |        |        |      |

|   |0,005 (0,5)|      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|   |2) միջին`  |  4   |    1   |    4,8   |   2,8  |   1,5  |   1  |

|   |0,005-ից   |      |        |          |        |        |      |

|   |(0,05)     |      |        |          |        |        |      |

|   |մինչև      |      |        |          |        |        |      |

|   |0,3 (3)    |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|   |3) բարձր`  |   7  |   1    |    7,8   |   3,8  |   2,5  |   1  |

|   |0,3-ից (3) |      |        |          |        |        |      |

|   |մինչև      |      |        |          |        |        |      |

|   |0,6 (6)    |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|   |4) բարձր`  |  10  |   1    |   10,8   |  3,8   |   2,5  |   2  |

|   |0,6-ից (6) |      |        |          |        |        |      |

|   |մինչև      |      |        |          |        |        |      |

|   |1,2 (12)   |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|6. |Ջերմային   |  2   |  1,5   |    4     |  2,8   |   1,5  |   1  |

|   |ցանցեր`    |      |        |          |        |        |      |

|   |անցուղու   |      |        |          |        |        |      |

|   |կամ թունելի|      |        |          |        |        |      |

|   |արտաքին    |      |        |          |        |        |      |

|   |պատից      |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|7. |Բոլոր      |  0,6 |  0,5   |   3,2    |  2,8   |   1,5  |  1   |

|   |լարվածու-  |      |        |          |        |        |      |

|   |թյան       |      |        |          |        |        |      |

|   |ուժային    |      |        |          |        |        |      |

|   |մալուխներ  |      |        |          |        |        |      |

|   |և  կապի    |      |        |          |        |        |      |

|   |մալուխներ  |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|8. |Անցուղիներ,|  2   |  1,5   |   4      |  2,8   |   1,5  |   1  |

|   |հաղորդակ-  |      |        |          |        |        |      |

|   |ցության    |      |        |          |        |        |      |

|   |թունելներ  |      |        |          |        |        |      |

|___|___________|______|________|__________|________|________|______|

|9. |Ճնշումային |  2   |   1    |  3,8     |   2,8  |   1,5  |   1  |

|   |աղբամղիչներ|      |        |          |        |        |      |

.____________________________________________________________________

._________________________________________.

|Հորիզոնական հեռավորությունները, մ,       |

|(առլույս) ստորգետնյա ցանցերից մինչև      |

|_________________________________________|

|Հ/Հ|Ինժեներական||Էլեկտրահաղորդման օդային |

|   |ցանցեր     ||գծերի հենարանների       |

|   |           ||հիմքերը (լարումով)      |

|   |           ||________________________|

|   |           ||մինչև   |1-ից  |35-ից   |

|   |           ||1 կՎ    |մինչև |մինչև   |

|   |           ||արտաքին |35 կՎ |110 կՎ  |

|   |           ||լուսա-  |      |և  բարձր|

|   |           ||վորման, |      |        |

|   |           ||տրամվայի|      |        |

|   |           ||և  տրո- |      |        |

|   |           ||լեյբուսի|      |        |

|   |           ||գծերը   |      |        |

|   |           ||        |      |        |

|   |           ||        |      |        |

|   |           ||        |      |        |

|   |           ||        |      |        |

|   |           ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|1  |    2      ||    9   |  10  |  11    |

|___|___________||________|______|________|

|1. |Ջրմուղ և   ||   1    |  2   |   3    |

|   |ճնշումային ||        |      |        |

|   |կոյուղի    ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|2. |Ինքնահոս   ||   1    |  2   |   3    |

|   |կոյուղի    ||        |      |        |

|   |(կենցաղային||        |      |        |

|   |և          ||        |      |        |

|   |անձրևային) ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|3. |Ցամաքուրդ  ||   1    |  2   |   3    |

|___|___________||________|______|________|

|4. |ՈՒղեկցող   ||   -    |  -   |   -    |

|   |ցամաքուրդ  ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|5. |Գազամուղեր ||        |      |        |

|   |ՄՊա ճնշմամբ||        |      |        |

|   |(կգու/սմ2),||        |      |        |

|   |           ||        |      |        |

|   |1) ցածր`   ||    1   |  5   |   10   |

|   |մինչև      ||        |      |        |

|   |0,005 (0,5)||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|   |2) միջին`  ||    1   |   5  |   10   |

|   |0,005-ից   ||        |      |        |

|   |(0,05)     ||        |      |        |

|   |մինչև      ||        |      |        |

|   |0,3 (3)    ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|   |3) բարձր`  ||    1   |   5  |   10   |

|   |0,3-ից (3) ||        |      |        |

|   |մինչև      ||        |      |        |

|   |0,6 (6)    ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|   |4) բարձր`  ||    1   |   5  |   10   |

|   |0,6-ից (6) ||        |      |        |

|   |մինչև      ||        |      |        |

|   |1,2 (12)   ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|6. |Ջերմային   ||    1   |   2  |   3    |

|   |ցանցեր`    ||        |      |        |

|   |անցուղու   ||        |      |        |

|   |կամ թունելի||        |      |        |

|   |արտաքին    ||        |      |        |

|   |պատից      ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|7. |Բոլոր      ||  0,5 * |  5 * |  10 *  |

|   |լարվածու-  ||        |      |        |

|   |թյան       ||        |      |        |

|   |ուժային    ||        |      |        |

|   |մալուխներ  ||        |      |        |

|   |և  կապի    ||        |      |        |

|   |մալուխներ  ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|8. |Անցուղիներ,||    1   |   2  |   3 *  |

|   |հաղորդակ-  ||        |      |        |

|   |ցության    ||        |      |        |

|   |թունելներ  ||        |      |        |

|___|___________||________|______|________|

|9. |Ճնշումային ||    1   |   3  |    5   |

|   |աղբամղիչներ||        |      |        |

.__________________________________________

 

----------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Քաղաքաշինության կոմիտե /նախկին նախ
14.10.2014
N 263-Ն
Հրաման