Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

8 հուլիսի 2015 թվականի N 32

 

2. ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|Միջոցառման      |Պատասխանատու /|Կատարման|Ակնկալվող   |Ակնկալվող |Վերստու-|

|անվանումը       |Համակատարող   |ժամկետը |արդյունք    |ֆինանսական|գելի    |

|                |              |        |            |միջոցները |չափանիշ |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|5) Իրականացնել  |ՀՀ առողջա-    |2019-   |Հակամանրէա- |ՀՀ օրենքով|2021    |

|ռեֆերենս        |պահության     |2020 թթ.|յին դեղերի  |չարգելված |թվականին|

|լաբորատորիայի   |նախարարու-    |        |նկատմամբ    |աղբյուրներ|առնվազն |

|համագործակցու-  |թյուն /       |        |կայունության|          |2       |

|թյուն բժշկական  |Երևանի        |        |որոշման     |          |բժշկական|

|օգնություն և    |քաղաքա-       |        |ազգային     |          |օգնու-  |

|սպասարկում      |պետարան       |        |ռեֆերենս    |          |թյուն և |

|իրականացնող     |(համաձայ-     |        |լաբորատո-   |          |սպասար- |

|կազմակերպու-    |նությամբ)     |        |րիայի և     |          |կում    |

|թյունների հետ,  |Հայաստանի     |        |բժշկական    |          |իրականաց|

|սահմանել        |Հանրապետու-   |        |օգնություն  |          |նող     |

|լաբորատոր       |թյան          |        |և           |          |կազմակեր|

|հետազոտու-      |մարզպետա-     |        |սպասարկում  |          |պություն|

|թյունների       |րաններ        |        |իրականացնող |          |ներում  |

|արդյունքների և  |              |        |կազմակերպու-|          |լաբորա- |

|որակի գնահատման |              |        |թյունների   |          |տոր հետա|

|կանոնավոր       |              |        |միջև  համա- |          |զոտու-  |

|գործընթացներ:   |              |        |գործակցու-  |          |թյուն-  |

|                |              |        |թյան        |          |ների    |

|                |              |        |մեխանիզմների|          |արդյունք|

|                |              |        |առկայություն|          |ների և  |

|                |              |        |ներառյալ    |          |որակի   |

|                |              |        |լաբորատոր   |          |գնահատ- |

|                |              |        |արդյունքների|          |ման     |

|                |              |        |հսկողու-    |          |իրականա-|

|                |              |        |թյունը և    |          |ցում:   |

|                |              |        |հաստատումը: |          |        |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|6) Շարունակաբար |ՀՀ առողջա-    |2015-   |Միջազգային  |ՀՀ օրենքով|Առնվազն |

|զարգացնել       |պահության     |2020 թթ.|չափանիշներին|չարգելված |տարին 1 |

|ազգային ռեֆերենս|նախարարություն|        |համապատաս-  |աղբյուրներ|անգամ   |

|լաբորատորիայի   |              |        |խան`        |          |մասնագետ|

|հակամանրէային   |              |        |լաբորատոր   |          |ների`   |

|դեղերի նկատմամբ |              |        |ծառայության |          |համապա- |

|կայունության    |              |        |որակի       |          |տասխան  |

|որոշման         |              |        |ապահովում:  |          |թեմայով |

|կարողությունները|              |        |            |          |միջազ-  |

|                |              |        |            |          |գային   |

|                |              |        |            |          |դասընթաց|

|                |              |        |            |          |ներին/  |

|                |              |        |            |          |աշխատա- |

|                |              |        |            |          |ժողով-  |

|                |              |        |            |          |ներին   |

|                |              |        |            |          |մասնակ- |

|                |              |        |            |          |ցություն|

|_________________________________________________________________________|

|Ռազմավարական ուղղություն 5. Նպատակը` ՀՀ դեղերի արտադրության, բաշխման,    |

|պահպանման, դեղատնային գործունեության օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որակի|

|անվտանգության և  արդյունավետության երաշխավորում, դեղերի նշանակման և      |

|կիրառման բարելավում, կիրառման շարունակական դիտարկման ապահովում և  ոչ     |

|ռացիոնալ կիրառման նվազեցում                                              |

|_________________________________________________________________________|

|1) Դեղերի       |ՀՀ առողջա-    |2015-   |Դեղերի      |Ֆինանսա-  |Տարեկան |

|շրջանառության   |պահության     |2020 թթ.|գրանցման և  |վորում չի |առնվազն |

|օրենսդրական     |նախարարություն|        |հետգրանցու- |պահանջում |5       |

|դաշտի           |              |        |մային       |          |իրավական|

|կարգավորում     |              |        |դիտարկում-  |          |ակտերի  |

|                |              |        |ների գործըն-|          |ընդու-  |

|                |              |        |թացների     |          |նում,   |

|                |              |        |հստակեցում, |          |այդ     |

|                |              |        |ինչպես նաև  |          |թվում   |

|                |              |        |արտադրության|          |«Դեղերի |

|                |              |        |բաշխման,    |          |մասին»  |

|                |              |        |պահպանման,  |          |նոր     |

|                |              |        |դեղատնային  |          |օրենքից |

|                |              |        |գործունեու- |          |բխող:   |

|                |              |        |թյան,       |          |        |

|                |              |        |գովազդի և   |          |        |

|                |              |        |տեղեկատվու- |          |        |

|                |              |        |թյան        |          |        |

|                |              |        |պահանջների  |          |        |

|                |              |        |սահմանում:  |          |        |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|2) Իրականացնել  |ՀՀ առողջա-    |2015-   |Որակի       |Ֆինանսա-  |Դեղերի  |

|դեղերի որակի    |պահության     |2020 թթ.|ապահովման և |վորում չի |արտադրու|

|ապահովման       |նախարարություն|        |կեղծ դեղերի |պահանջում |թյուն,  |

|համակարգի       |              |        |հայտնաբերման|          |դեղերի  |

|մշտադիտարկում   |              |        |նպատակով`   |          |մեծածախ |

|                |              |        |դեղերի      |          |իրացում |

|                |              |        |արտադրական, |          |և  դեղա-|

|                |              |        |բաշխման և   |          |տնային  |

|                |              |        |դեղատնային  |          |գործու- |

|                |              |        |գործունեու- |          |նեու-   |

|                |              |        |թյան համա-  |          |թյուն   |

|                |              |        |պատասխանու- |          |իրականաց|

|                |              |        |թյան        |          |նող     |

|                |              |        |դիտարկում:  |          |սուբյեկտ|

|                |              |        |            |          |ների    |

|                |              |        |            |          |տարեկան |

|                |              |        |            |          |առնվազն |

|                |              |        |            |          |20%-ի   |

|                |              |        |            |          |դիտար-  |

|                |              |        |            |          |կումների|

|                |              |        |            |          |հաշվետ- |

|                |              |        |            |          |վություն|

|                |              |        |            |          |ներ:    |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|3) Իրականացնել  |ՀՀ առողջա-    |2015-   |Հակամանրէա- |ՀՀ օրենքով|Նշված   |

|հակամանրէային   |պահության     |2020 թթ.|յին դեղերի  |չարգելված |ժամ-    |

|դեղերի կիրառման |նախարարություն|        |կիրառման    |աղբյուրներ|կետում  |

|մշտադիտարկում   |              |        |տվյալների   |          |հակա-   |

|                |              |        |հիմնապաշար` |          |մանրէա- |

|                |              |        |միտումները  |          |յին     |

|                |              |        |հայտնաբերե- |          |դեղերի  |

|                |              |        |լու, կայու- |          |կիրառման|

|                |              |        |նության     |          |տվյալ-  |

|                |              |        |դիտարկման   |          |ների    |

|                |              |        |տվյալների   |          |հիմնա-  |

|                |              |        |հետ համադը- |          |պաշարի  |

|                |              |        |րելու, այլ  |          |գործար- |

|                |              |        |երկրների    |          |կում և  |

|                |              |        |տվյալների   |          |արդյունք|

|                |              |        |հետ համեմա- |          |ների վրա|

|                |              |        |տելու       |          |հիմնված |

|                |              |        |նպատակով    |          |աշխատանք|

|                |              |        |            |          |ների և  |

|                |              |        |            |          |միջոցա- |

|                |              |        |            |          |ռումների|

|                |              |        |            |          |իրականա-|

|                |              |        |            |          |ցում    |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|4) Մշակել և     |ՀՀ առողջա-    |2016-   |Հակամանրէա- |ՀՀ օրենքով|Նշված   |

|իրականացնել     |պահության     |2020 թթ.|յին դեղերի  |չարգելված |ժամ-    |

|համաճարակաբանա- |նախարարություն|        |կիրառման    |աղբյուրներ|կետում  |

|կան             |              |        |վերաբերյալ  |          |հակա-   |

|հետազոտության   |              |        |հավաստի     |          |մանրէա- |

|կարճատև         |              |        |տվյալների   |          |յին     |

|ծրագրեր`        |              |        |առկայու-    |          |դեղերի  |

|հակամանրէային   |              |        |թյուն:      |          |կիրառման|

|դեղերի կիրառման |              |        |            |          |վերա-   |

|միտումները      |              |        |            |          |բերյալ  |

|հայտնաբերելու   |              |        |            |          |հետազո- |

|համար:          |              |        |            |          |տություն|

|                |              |        |            |          |ների    |

|                |              |        |            |          |արդյունք|

|                |              |        |            |          |ների    |

|                |              |        |            |          |վերա-   |

|                |              |        |            |          |բերյալ  |

|                |              |        |            |          |հաշվետ- |

|                |              |        |            |          |վություն|

|                |              |        |            |          |ների    |

|                |              |        |            |          |առկայու-|

|                |              |        |            |          |թյուն   |

|_________________________________________________________________________|

|Ռազմավարական ուղղություն 6. Նպատակը` հակամանրէային դեղերի օգտագործման    |

|և  դեղակայուն ձևերի  վերաբերյալ առողջապահական ոլորտի մասնագետների        |

|գիտելիքների բարելավում և  կարողությունների զարգացում, ինչպես նաև         |

|հակամանրէային դեղերի խելամիտ օգտագործման կարևորության  վերաբերյալ        |

|հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում                          |

|_________________________________________________________________________|

|1) Ապահովել     |ՀՀ առողջա-    |2015-   |Առողջապահա- |ՀՀ օրենքով|Նշված   |

|հակամանրէային   |պահության     |2020 թթ.|կան ոլորտի  |չարգելված |ժամկե-  |

|դեղեր նշանակող  |նախարարու-    |        |մասնագետների|աղբյուրներ|տում    |

|առողջապահական   |թյուն /       |        |հակամանրէա- |          |առողջա- |

|ոլորտի          |Տեղական       |        |յին դեղերի  |          |պահական |

|մասնագետների    |ինքնակառավար- |        |նկատմամբ    |          |ոլորտի  |

|շարունակական    |ման մարմիններ |        |կայունության|          |համա-   |

|ուսուցում`      |(համաձայնու-  |        |կանխարգելման|          |պատասխան|

|(ներառյալ       |թյամբ)        |        |վերաբերյալ  |          |մասնագետ|

|միջազգային      |Հասարակական   |        |իրազեկվածու-|          |ների    |

|սեմինարներին,   |կազմակերպու-  |        |թյան        |          |առնվազն |

|դասընթացներին,  |թյուններ      |        |բարձրացում; |          |20%-ի   |

|աշխատաժողով-    |(համաձայնու-  |        |            |          |մասնակ- |

|ներին,          |թյամբ)        |        |            |          |ցություն|

|համաժողովներին  |Միջազգային    |        |            |          |շարունա-|

|մասնակցություն) |կազմակերպու-  |        |            |          |կական   |

|հակամանրէային   |թյուններ      |        |            |          |ուսուց- |

|դեղերի նկատմամբ |(համաձայնու-  |        |            |          |ման     |

|կայունության    |թյամբ)        |        |            |          |դասընթաց|

|կանխարգելման և  |              |        |            |          |ներին:  |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|2) Հակամանրէային|ՀՀ կրթության  |2018    |Ժամանակակից |Ֆինանսա-  |2020    |

|դեղերի նկատմամբ |և  գիտության  |թվականին|պահանջներին |վորում չի |թվականին|

|կայունության    |նախարարու-    |        |համապատաս-  |պահանջում |ինտեգր- |

|կանխարգելման և  |թյուն /       |        |խան`        |          |ված     |

|հակամանրէային   |ՀՀ առողջա-    |        |բժշկական    |          |կրթական |

|դեղերի պատշաճ   |պահության     |        |մասնագի-    |          |թեմանե- |

|օգտագործման     |նախարարու-    |        |տական       |          |րով     |

|վերաբերյալ      |թյուն         |        |բազային     |          |ուսումնա|

|կրթական թեմաներն|              |        |կրթության   |          |կան     |

|ինտեգրել        |              |        |բարեփոխում: |          |ծրագրե- |

|բարձրագույն և   |              |        |            |          |րով     |

|միջին           |              |        |            |          |ուսու-  |

|մասնագիտական    |              |        |            |          |ցում    |

|ուսումնական     |              |        |            |          |        |

|հաստատու-       |              |        |            |          |        |

|թյունների       |              |        |            |          |        |

|բժշկական        |              |        |            |          |        |

|մասնագիտու-     |              |        |            |          |        |

|թյունների       |              |        |            |          |        |

|ուսումնական     |              |        |            |          |        |

|ծրագրերում:     |              |        |            |          |        |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|3) Բնակչության  |ՀՀ առողջա-    |2015-   |Բնակչության |ՀՀ        |Տարեկան |

|շրջանում        |պահության     |2020 թթ.|շրջանում    |օրենքով   |առնվազն |

|կազմակերպել     |նախարարու-    |        |հակամանրէա- |չարգելված |2       |

|հակամանրէային   |թյուն /       |        |յին դեղերի  |աղբյուրներ|հանրային|

|դեղերի          |Տեղական       |        |նկատմամբ    |          |իրազեկ- |

|օգտագործման և   |ինքնակառավար- |        |կայունության|          |ման     |

|հակամանրէային   |ման մարմիններ |        |կանխարգելման|          |միջոցառ-|

|դեղերի          |(համաձայնու-  |        |վերաբերյալ  |          |ման     |

|կայունության    |թյամբ)        |        |իրազեկվածու-|          |իրականա-|

|վերաբերյալ      |Հասարակական   |        |թյան        |          |ցում:   |

|գիտելիքների     |կազմակերպու-  |        |մակարդակի   |          |        |

|տարածում,       |թյուններ      |        |բարձրացում, |          |        |

|ներառյալ        |(համաձայնու-  |        |ծրագրի      |          |        |

|տեղեկատվական    |թյամբ)        |        |ընթացքի     |          |        |

|կրթական նյութերի|Դոնոր կազմա-  |        |ամենամյա    |          |        |

|տարածումը,      |կերպություններ|        |գնահատում և |          |        |

|սոցիալական      |(համաձայնու-  |        |ամփոփում:   |          |        |

|գովազդների,     |թյամբ)        |        |            |          |        |

|քարոզարշավների  |              |        |            |          |        |

|կազմակերպումը,  |              |        |            |          |        |

|իրականացվող     |              |        |            |          |        |

|ծրագրերի        |              |        |            |          |        |

|վերաբերյալ      |              |        |            |          |        |

|ամենամյա        |              |        |            |          |        |

|հաշվետվություն- |              |        |            |          |        |

|ների,           |              |        |            |          |        |

|զեկույցների     |              |        |            |          |        |

|պատրաստումը և   |              |        |            |          |        |

|հրապարակումը:   |              |        |            |          |        |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|4) Իրականացնել  |ՀՀ առողջապա-  |2016-   |Հակամանրէա- |Ֆինանսա-  |2020    |

|հակամանրէային   |հության       |2020 թթ.|յին դեղերի  |վորում չի |թվականին|

|դեղերի նկատմամբ |նախարարու-    |        |նկատմամբ    |պահանջում |հակա-   |

|կայունության    |թյուն /       |        |կայունության|          |մանրէա- |

|վերաբերյալ      |ՀՀ կրթության  |        |վերաբերյալ  |          |յին     |

|գիտահետազոտական |և  գիտության  |        |փաստացի     |          |դեղերի  |

|ուսումնասիրու-  |նախարարություն|        |տվյալների   |          |նկատմամբ|

|թյուններ        |Հայաստանի     |        |առկայություն|          |կայունու|

|իրականացնող     |Հանրապետության|        |և  կիրառում:|          |թյան    |

|կազմակերպու-    |գյուղատնտե-   |        |            |          |կանխար- |

|թյունների       |սության       |        |            |          |գելման  |

|հաշվառում,      |նախարարության |        |            |          |գործըն- |

|ուղղահայաց և    |Սննդամթերքի   |        |            |          |թացում  |

|հորիզոնական     |անվտանգության |        |            |          |հաշվառ- |

|համագործակցու-  |պետական       |        |            |          |ված     |

|թյան հաստատում, |ծառայություն  |        |            |          |գիտա-   |

|մեթոդաբանական   |              |        |            |          |հետազո- |

|աջակցության     |              |        |            |          |տական   |

|տրամադրում:     |              |        |            |          |կազմա-  |

|                |              |        |            |          |կերպու- |

|                |              |        |            |          |թյուն-  |

|                |              |        |            |          |ների    |

|                |              |        |            |          |առնվազն |

|                |              |        |            |          |20%-ի   |

|                |              |        |            |          |ներգրա- |

|                |              |        |            |          |վում:   |

|_________________________________________________________________________|

|Ռազմավարական ուղղություն 7. Նպատակը` ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտներում    |

|հակամանրէային դեղերի օգտագործման վերահսկման, փոխտեղեկատվության ապահովում,|

|հակամանրէային դեղերի օգտագործման և  դեղակայուն ձևերի  վերաբերյալ         |

|անասնաբուժության ոլորտի մասնագետների շարունակական ուսուցման ապահովում    |

|_________________________________________________________________________|

|1) Ապահովել     |ՀՀ գյուղա-    |2017-   |Անասնաբու-  |ՀՀ        |2019    |

|անասնաբուժության|տնտեսության   |2018 թթ.|ժության     |օրենքով   |թվականին|

|ոլորտի          |նախարարու-    |        |ոլորտի      |չարգելված |անասնա- |

|մասնագետների    |թյուն /       |        |մասնագետ-   |աղբյուրներ|բուժու- |

|մասնակցությունը |ՀՀ Կրթության  |        |ների        |          |թյան    |

|հակամանրէային   |և  գիտության  |        |հակամանրէա- |          |ոլորտի  |

|դեղերի պատշաճ   |նախարարություն|        |յին դեղերի  |          |մասնա-  |

|օգտագործման և   |ՀՀ առողջա-    |        |նկատմամբ    |          |գետների |

|հակամանրէային   |պահության     |        |կայունության|          |առնվազն |

|դեղերի նկատմամբ |նախարարություն|        |կանխարգելման|          |10%-ի   |

|կայունության    |Հասարակական   |        |վերաբերյալ  |          |մասնակ- |

|վերաբերյալ      |կազմակերպու-  |        |իրազեկվածու-|          |ցություն|

|սեմինարներին և  |թյուն/ներ     |        |թյան        |          |սեմինար-|

|հանդիպումներին: |(համաձայնու-  |        |բարձրացում; |          |ներին և |

|                |թյամբ)        |        |            |          |հանդի-  |

|                |              |        |            |          |պումնե- |

|                |              |        |            |          |րին:    |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|2) Հակամանրէային|ՀՀ Կրթության  |2018-   |Ժամանակակից |ՀՀ        |2020    |

|դեղերի պատշաճ   |և  գիտության  |2019 թթ.|պահանջներին |օրենքով   |թվականին|

|օգտագործման     |նախարարու-    |        |համապատաս-  |չարգելված |ինտեգր- |

|վերաբերյալ      |թյուն /       |        |խան`        |աղբյուրներ|ված     |

|կրթական թեմաներն|ՀՀ գյուղա-    |        |«անասնաբու- |          |կրթական |

|ինտեգրել        |տնտեսության   |        |ժություն»   |          |թեմանե- |

|բարձրագույն և   |նախարարություն|        |մասնագիտու- |          |րով     |

|միջին           |ՀՀ առողջա-    |        |թյան բազային|          |ուսումնա|

|մասնագիտական    |պահության     |        |կրթության   |          |կան     |

|ուսումնական     |նախարարություն|        |բարեփոխում: |          |ծրագրե- |

|հաստատություն-  |              |        |            |          |րով     |

|ների անասնա-    |              |        |            |          |ուսու-  |

|բուժության      |              |        |            |          |ցում:   |

|մասնագիտության  |              |        |            |          |        |

|ուսումնական     |              |        |            |          |        |

|ծրագրերում:     |              |        |            |          |        |

|________________|______________|________|____________|__________|________|

|3) Մշակել և     |ՀՀ գյուղա-    |2016-   |Անասնաբու-  |Ֆինանսա-  |2020    |

|իրավական ակտով  |տնտեսության   |2019 թթ.|ծության     |վորում չի |թվականին|

|ընդունել        |նախարարու-    |        |ոլորտում    |պահանջում |համա-   |

|անասնաբուծության|թյուն /       |        |հակամանրէա- |          |պատասխան|

|ոլորտում որպես  |ՀՀ առողջա-    |        |յին դեղերի  |          |կազմակեր|

|կերային հավելում|պահության     |        |օգտագործման |          |պություն|

|օգտագործվող     |              |        |            |          |        |

|հակաբիոտիկների  |նախարարություն|        |սահմանափա-  |          |ների    |

|օգտագործմանը    |              |        |կում`       |          |առնվազն |

|ներկայացվող     |              |        |մարդկանց մոտ|          |40%-ում |

|պահանջները      |              |        |հակամանրէա- |          |իրականաց|

|սահմանող        |              |        |յին դեղերի  |          |ված     |

|մեխանիզմներ:    |              |        |նկատմամբ    |          |գնահա-  |

|                |              |        |կայունության|          |տում:   |

|                |              |        |զարգացումը  |          |        |

|                |              |        |կանխելու    |          |        |

|                |              |        |նպատակով:   |          |        |

._________________________________________________________________________.

(2-րդ հավելվածը փոփ. 16.11.17 թիվ 48 արձանագրային որոշում)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
08.07.2015
N 32
Արձանագրային որոշում