Սեղմել Esc փակելու համար:
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (3-Ր ...

 

(ուժը կորցնելու է 01.02.2021 թվականից` 25.12.2019 թիվ 517-Ն որոշում)

600.0258.230107

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «23»         01           2007 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60007008

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

27 դեկտեմբերի 2006 թվականի N 358-Ն

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

Հավելված N 2

i

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

N 358-Ն որոշմամբ հաստատված

կանոնների

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ___

 

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՎՈՂ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ

 

    ________________________                      ______________20 թվական

         (կնքման վայրը)

 

Մատակարարը` ___________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)

ի դեմս _______________________________________________________________,

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը, լիազորված լինելու դեպքում

լիազորագրի տվյալները)

 

որը գործում է ____________________________________հիման վրա, մի կողմից,

(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը)

 

և կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգի միացման համար դիմող անձը (այսուհետ` Կառուցապատող)`

_______________________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, իրավաբանական

անձի դեպքում` անվանումը, ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, պաշտոնը,

լիազորված լինելու դեպքում` լիազորագրի տվյալները)

 

մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, ղեկավարվելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) հաստատած` էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոններով (այսուհետ` ԷՄՕԿ), սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն պայմանագրի համաձայն Մատակարարը պարտավոր է միացնել ____________

_______________________________________________________________________

          (կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի)

 

հասցեում գտնվող սպառման համակարգը (այսուհետ` Սպառման համակարգ) էլեկտրական ցանցին (այսուհետ` էլեկտրական ցանցին միացում), իսկ Կառուցապատողը` վճարել էլեկտրական ցանցին միացման դիմաց:

 

2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՎՃԱՐԸ

 

2. Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման վճարը (այսուհետ` Միացման վճար), կազմում է ___________________ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ` համաձայն սույն պայմանագրի N 1 հավելվածի:

3. Կառուցապատողը Միացման վճարը սույն պայմանագրի կնքման պահից 24 ամսվա ընթացքում փոխանցում է Մատակարարի` սույն պայմանագրի վավերապայմաններում նշված բանկային հաշվին:

i

4. Մատակարարը էլեկտրական ցանցին միացումը ապահովում է Միացման վճարի վճարմանը հաջորդող ________ օրվա ընթացքում (որը չի կարող գերազանցել ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետը)` համաձայն սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված տեխնիկական պայմանների և (կամ) N 3 հավելվածով սահմանված էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեմայի:

(4-րդ կետը փոփ. 02.05.18 թիվ 140-Ն որոշում)

5. Կառուցապատողի կողմից Միացման վճարը սույն պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն չվճարելու դեպքում սույն պայմանագիրը լուծվում է` սույն պայմանագրի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն:

 

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

6. Կողմերը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով, սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով:

7. Մատակարարը պարտավոր է`

1) սույն պայմանագրի 4-րդ կետի համաձայն ապահովել Սպառման համակարգի միացումն էլեկտրական ցանցին` լարման տակ չդնելով Սպառման համակարգը.

2) սույն պայմանագրի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն` Կառուցապատողի կողմից անհրաժեշտ աշխատանքները չկատարելու դեպքում իրականացնել Սպառման համակարգի միացումը էլեկտրական ցանցին` Կառուցապատողի կողմից Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները կատարելու վերաբերյալ տեղեկացվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3) Կառուցապատողին ներկայացնել Միացման վճարի վերաբերյալ հաշվարկային փաստաթուղթ` մինչև էլեկտրական ցանցին միացմանը հաջորդող ամսվա 10-ը.

4) սույն պայմանագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Միացման վճարը վերադարձնել Կառուցապատողին` վերջինիս նախընտրած (կանխիկ կամ անկանխիկ) ձևով.

5) սույն պայմանագրի 5-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Կառուցապատողին պատշաճ ձևով տեղեկացնել էլեկտրական ցանցին միացման ժամկետների փոփոխության մասին.

6) Կառուցապատողին վճարել տույժ էլեկտրական ցանցին միացման սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետների խախտման դեպքում` համաձայն սույն պայմանագրի 12-րդ կետի:

8. Մատակարարն իրավունք ունի`

1) Կառուցապատողի կողմից սույն պայմանագրի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետում վճարում չկատարելու դեպքում լուծել պայմանագիրը` սույն պայմանագրի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն:

9. Կառուցապատողը պարտավոր է`

1) վճարել Միացման վճարը` սույն պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն.

2) իրականացնել Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները, իսկ նշված պարտավորության խախտման դեպքում` Մատակարարին տեղեկացնել աշխատանքների իրականացման ավարտի մասին:

10. Կառուցապատողն իրավունք ունի`

1) գրավոր պահանջել Մատակարարից վերադարձնել Միացման վճարը` վճարման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետի ավարտից հետո Միացման վճարը վերադարձման ենթակա չէ.

2) սույն պայմանագրի 7-րդ կետով սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Մատակարարից պահանջել վճարելու տույժ` սույն պայմանագրի 12-րդ կետի համաձայն:

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

11. Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

12. Սույն պայմանագրի 7-րդ կետով սահմանված ժամկետները խախտելու դեպքում Կառուցապատողն իրավունք ունի Մատակարարից պահանջել վճարելու տույժ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` Միացման վճարի 0,1 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան Միացման վճարի ընդհանուր գումարը, բացառությամբ սույն պայմանագրի 5-րդ գլխով նախատեսված դեպքերի և, եթե Կառուցապատողը սույն պայմանագրի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն չի իրականացրել Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները:

 

5. ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ

 

13. Կողմերը սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է ֆորս-մաժորի: Սույն պայմանագրի իմաստով ֆորս-մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամքից անկախ և միևնույն ժամանակ անկախ վերջիններիս գործադրած ջանքերից, խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված Կողմերի գործողություններին:

14. Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են պետական իրավասու մարմինների կողմից ընդունված ակտերը, վերջիններիս գործողությունները կամ անգործությունը, բնական և տեխնածին աղետները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում` ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, սողանքներ), գործադուլները, հասարակական անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով` դրանք ֆորս-մաժոր ճանաչելու համար:

15. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ իրավիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց` նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր ժամկետները:

 

6. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 

16. Սույն պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի դեպքում` Հանձնաժողովի միջնորդությամբ:

17. Սույն պայմանագրի 16-րդ կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով:

 

7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 

18. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև սույն պայմանագրի 3-րդ գլխով ամրագրված Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացմանը վերաբերող Կողմերի պարտավորությունների ամբողջական կատարումը:

19. Սույն պայմանագիրը լուծվում է`

1) կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ.

2) Կառուցապատողի կողմից միակողմանի` այդ մասին Մատակարարին տեղեկացնելու պայմանով.

3) Մատակարարի կողմից միակողմանի` Կառուցապատողի կողմից Միացման վճարը սույն պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն չվճարելու կամ սույն պայմանագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն այն հետ պահանջելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում` այդ մասին Կառուցապատողին նախապես տեղեկացնելու պայմանով:

20. Հանձնաժողովի կողմից կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագրի նոր օրինակելի ձև հաստատվելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարվելու դեպքում Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:

21. Սույն պայմանագրում Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխություններ կարող են կատարվել գրավոր, պայմանով, որ չեն հակասում սույն պայմանագրին, ԷՄՕԿ-ին, Հանձնաժողովի ընդունած և այլ իրավական ակտերին:

22. Սույն պայմանագրի փոփոխումը կամ դադարումը Կողմերին չի ազատում մինչ այդ պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից:

23. Սույն պայմանագիրը կնքված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական` յուրաքանչյուր կողմի համար:

 

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ

 

24. Կողմերը պարտավոր են գրությունները, ծանուցումները և այլ փաստաթղթերը միմյանց հանձնել պատշաճ ձևով: Փաստաթղթերը համարվում են պատշաճ ձևով հանձնված, եթե դրանք ուղարկվել են պատվիրված նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ` սույն պայմանագրով նշված ծանուցման վայրի հասցեով, կամ հանձնվել են առձեռն` ստացականով, եթե առանձին դեպքերի համար ԷՄՕԿ-ով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված չէ պատշաճ հանձնման կոնկրետ ձև:

25. Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վավերապայմանների փոփոխության դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել միմյանց այդպիսի փոփոխության պահից 7 օրվա ընթացքում:

26. Այն դեպքում, երբ Կողմը գրավոր չի տեղեկացրել իր ծանուցման վայրի հասցեի փոփոխության մասին, ապա սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վայրով ուղարկված փաստաթուղթը համարվում է պատշաճ ձևով հանձնված:

 

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

27. Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելվածներն են`

1) Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման վճարի մասին N 1 հավելվածը.

2) Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման տեխնիկական պայմանների մասին N 2 հավելվածը.

3) Կառուցապատողի էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեմայի մասին N 3 հավելվածը:

 

10. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

    Մատակարար` Կառուցապատող`            Կառուցապատող`

_________________________________   __________________________________

 

    Գտնվելու վայրը`                     Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)`

_________________________________   __________________________________

Հեռախոս _________________________  Ծանուցման հասցեն`

__________________________________

Էլ. փոստ ________________________

ՀՎՀՀ ____________________________  Էլ. փոստ _________________________

Հ/հ _____________________________  Հեռախոս __________________________

Բանկ ____________________________  ՀՎՀՀ (իրավաբանական անձի դեպքում)

__________________________________

 

    Գործունեության լիցենզիա N           Բանկ _____________________________

__________________________________  Հ/հ ______________________________

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

    Կ. Տ.                               __________________________________

    (առկայության դեպքում)               (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

Հավելված N 1

Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի

կամ կառուցապատվող թաղամասի

սպառման համակարգն էլեկտրական

ցանցին միացման պայմանագրի

 

ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Միացման վճարի չափն է` _____________________________________________:

2. Միացման վճարը հաշվարկվել է համաձայն Հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 659-Ն որոշման հավելվածի` _______________________ (կոնկրետ հղումը):

 

ՄՎ = Վստ + Վլրաց + Վպահուստ =

 

Վստ - մեծությունը, հաշվարկման կարգը (բանաձև), համապատասխան բաղադրիչները

Վլրաց - մեծությունը, համապատասխան բաղադրիչները

Վպահուստ - մեծությունը, համապատասխան բաղադրիչները

 

    Մատակարար`                         Կառուցապատող`

________________________________   ___________________________________

       (անուն, ազգանուն, պաշտոն)                (անուն, ազգանուն)

________________________________   ___________________________________

           (ստորագրություն)                      (ստորագրություն)

 

Հավելված N 2

Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի

կամ կառուցապատվող թաղամասի

սպառման համակարգն էլեկտրական

ցանցին միացման պայմանագրի

 

ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

    Մատակարար`                         Կառուցապատող`

________________________________   ___________________________________

       (անուն, ազգանուն, պաշտոն)                (անուն, ազգանուն)

________________________________   ___________________________________

           (ստորագրություն)                      (ստորագրություն)

 

Հավելված N 3

Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի

կամ կառուցապատվող թաղամասի

սպառման համակարգն էլեկտրական

ցանցին միացման պայմանագրի

 

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԻԱԳԻԾ ՍԽԵՄԱՆ

 

    Մատակարար`                         Կառուցապատող`

________________________________   ___________________________________

       (անուն, ազգանուն, պաշտոն)                (անուն, ազգանուն)

________________________________   ___________________________________

           (ստորագրություն)                      (ստորագրություն)

 

(2-րդ հավելվածը լրաց. 21.12.07 թիվ 658-Ն, 30.05.12 թիվ 187-Ն, 31.05.17 թիվ 220-Ն որոշումներ)

 

Հավելված N 3

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

N 358-Ն որոշմամբ հաստատված

էլեկտրական էներգիայի

մատակարարման և օգտագործման

կանոնների

 

ԿԱՐԳ

ՆՈՐ ՍՊԱՌՈՂԻ ԿԱՄ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են մատակարարի կողմից նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման համար (այսուհետ` միացման դիմում) սույն կանոնների 13.2 կետով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը Դիմող անձի հայեցողությամբ էլեկտրոնային եղանակով մատակարարին ներկայացնելու պայմանները:

2. Միացման դիմումներն էլեկտրոնային կարգով ներկայացվում են հետևյալ հասցեով` www.ena.am/nor_miacum:

3. Դիմող անձը միացման դիմումը սույն կարգի 2-րդ կետում նշված հասցեում լրացնելուց բացի մատակարարին է ուղարկում սույն կանոնների 13.2 կետով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենները` ԴՈԿ (DOC) ԴՈԿԻՔՍ (DOCX), ՊԻԴԻԷՖ (PDF), ՋՓԵԳ (JPEG) ֆորմատների ֆայլերի տեսքով:

4. Միացման դիմումը համարվում է ներկայացված մատակարարի կայքում մուտք լինելու օրը: Մատակարարի մոտ միացման դիմումը մուտքագրված լինելու փաստը հաստատվում է հետադարձ ծանուցմամբ` էլեկտրոնային համակարգում դիմումը գրանցելուց անմիջապես հետո, որը պարունակում է x-նիշանոց ծածկագիր:

5. Մատակարարը, միացման դիմումը ստանալու օրվանից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ուսումնասիրում է այն և դիմումն ընդունելու կամ մերժելու (ներկայացված տեղեկատվությունը կամ նյութերը (փաստաթղթերը) թերի լինելու դեպքում) մասին Դիմող անձին տեղեկացնում է դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով և հեռախոսահամարով: Բացի այդ, դիմումի ուսումնասիրման արդյունքները պետք է արտածվեն նաև մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում:

6. Ներկայացված փաստաթղթերը թերի լինելու վերաբերյալ նախազգուշացում ստանալու դեպքում Դիմող անձը կարող է ուղարկել պակաս ներկայացված կամ ուղղված փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենները:

7. Դիմող անձը սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված անհրաժեշտ նոր փաստաթղթերը կամ նյութերը ներկայացնում է ի լրումն ներկայացված դիմումի` արդեն իսկ իրեն տրամադրված x-նիշանոց ծածկագրով համակարգ մուտք գործելու միջոցով:

i

8. Դիմող անձը իրեն տրամադրված x-նիշանոց ծածկագրով կարող է մուտք գործել էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ արտացոլված է հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) միացման դիմումի համարը,

2) միացման դիմումի` մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում ընդունված լինելու ամսաթիվը,

3) Դիմող անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը (իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը, գտնվելու վայրը),

4) պահանջվող հզորությունը, լարման մակարդակը,

5) միացման տեսակը (միաֆազ, եռաֆազ),

6) սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կամ Միացման պայմանագիր,

7) փաստացի էլեկտրամատակարարմամբ ապահովելու ամսաթիվը,

8) միացման վճարի վճարման առավելագույն ժամկետը` ներառյալ կանխավճարի կատարման առավելագույն ժամկետը,

9) այլ պայմաններ (այդպիսիք լինելու դեպքում):

(8-րդ կետը փոփ. 31.05.17 թիվ 220-Ն, 02.05.18 թիվ 140-Ն որոշումներ)

9. Մատակարարը, միացման վճարի վճարման վերջնաժամկետից (այդ թվում նաև` կանխավճարի կատարման վերջնաժամկետից) մեկ օր առաջ, վճարումը կատարելու մասին հիշեցում է ուղարկում Դիմող անձին` միացման դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով:

i

10. Միացման դիմումը ընդունված լինելու վերաբերյալ Դիմող անձին տեղեկացնելու օրվանից սկսած` մատակարարը սույն կանոններով նախատեսված կարգով ընթացք է տալիս էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ստացված միացման դիմումին:

(10-րդ կետը փոփ. 02.05.18 թիվ 140-Ն որոշում)

i

11. Միացման դիմումը մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում ընդունվելու օրվանից հետո, սույն կանոններով նախատեսված կարգով և ժամկետում համապատասխան գործողություններն ավարտելուց հետո, մատակարարը դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով և հեռախոսահամարով Դիմող անձին ներկայացնում է սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կամ Միացման պայմանագիր կնքելու առաջարկ` մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում տեղադրելով միակողմանի ստորագրված պայմանագիրը:

(11-րդ կետը փոփ. 27.11.13 թիվ 405-Ն, 31.05.17 թիվ 220-Ն, 02.05.18 թիվ 140-Ն որոշումներ)

12. Միացման պայմանագրի բնօրինակը կնքվում է դիմումին կից ներկայացված այն փաստաթղթերի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում, որոնք սույն կանոններով սահմանված կարգով մատակարարին պետք է ներկայացվեն բնօրինակի տեսքով:

13. Մատակարարը սույն կարգի 12-րդ կետում նշված փաստաթղթերի բնօրինակներն անմիջապես տեղում համեմատում է դիմումին կցված փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենների հետ` դրանց պատշաճ լինելու մեջ հավաստիանալու նպատակով, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակները վերադարձվում են Դիմող անձին: Նշված փաստաթղթերի բնօրինակները չներկայացվելու դեպքում միացման պայմանագիրը չի կնքվում:

(3-րդ հավելվածը լրաց. 13.06.12 թիվ 208-Ն որոշում)

 

Հավելված 4

i

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2017 թվականի մայիսի 17-ի

N 161-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են էլեկտրամատակարարման անխուսափելի իրավիճակներում (այսուհետ` վթարային) իրավիճակներում Մատակարարի կողմից իրականացվող գործողությունների ծրագրերին ներկայացվող պահանջները և պայմանները, ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորություններ ունեցող սպառողներին այդ ծրագրերում ներառելու պայմանները:

2. Սույն կարգում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են`

i

1) ավտոմատ բեռնաթափման ծրագիր`

համակարգի օպերատորի և մատակարարի կողմից կազմված և սահմանված կարգով հաստատված, համակարգային ավտոմատիկայի սարքերով կրիտիկական (վթարային) իրավիճակներում իրականացվող, էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագիր.

2) էլեկտրամատակարարման սահմանափակում`

ավտոմատ կամ կարգավարական բեռնաթափման ծրագրի համաձայն սնող գծի անջատում.

3) կարգավարական բեռնաթափման ծրագիր`

համակարգի օպերատորի և մատակարարի կողմից կազմված և սահմանված կարգով հաստատված, համակարգի կամ մատակարարի օպերատորի հրահանգով կրիտիկական (վթարային) իրավիճակներում իրականացվող էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագիր.

4) սնող գծի անջատում`

համակարգային ավտոմատիկայի սարքերով կամ օպերատորի հրահանգով սպառողի էլեկտրամատակարարումը ապահովող էլեկտրահաղորդման գծի անջատում սնող կենտրոնից.

5) սնող կենտրոն`

էլեկտրաէներգիա արտադրող, հաղորդող ընկերությունների բաշխիչ սարքավորում, ինչպես նաև մատակարարի 35, 110 կՎ ենթակայան, որտեղից իրականացվում է սպառողների էլեկտրամատակարարումը:

(2-րդ կետը փոփ. 25.10.17 թիվ 452-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 2.
Վթարային իրավիճակներում մատակարարի կողմից իրականացվող ծրագրերին ներկայացվող պահանջները

 

3. Վթարային իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման սահմանափակումները իրականացվում են ավտոմատ բեռնաթափման և (կամ) կարգավարական բեռնաթափման ծրագրերով, որոնք համատեղ կազմում են համակարգի օպերատորը և Մատակարարը` ելնելով համակարգի անվտանգությունն ու հուսալիությունն ապահովող հաստատված ցուցանիշներից, ինչպես նաև որոշակի սպառողների էլեկտրամատակարարման առաջնահերթության պայմաններից:

4. Ավտոմատ բեռնաթափման և կարգավարական բեռնաթափման ծրագրերում չեն ընդգրկվում կայանների սեփական կարիքների պահուստային էլեկտրասնումն ապահովող էլեկտրահաղորդման գծերը:

5. Ավտոմատ բեռնաթափման ծրագրերը կազմվում են հետևյալ պայմանների պարտադիր կատարմամբ.

1) ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորություն ունեցող այն սպառողների նկատմամբ, որոնց էլեկտրամատակարարման սահմանափակումը կարող է հանգեցնել մարդկանց կյանքի և շրջակա միջավայրի համար իրական ու անխուսափելի վտանգի և որոնց համար տեխնիկական կանոնակարգերով չի նախատեսվում սպառողին պատկանող էլեկտրասնման անկախ աղբյուր, էլեկտրամատակարարման սահմանափակում չի կիրառվում: Այդ բոլոր սպառողների ամրագրված տեխնոլոգիական և վթարային հզորությունների գումարային արժեքների մեծությունը չպետք է գերազանցի համակարգի անվտանգությունն ու հուսալիությունն ապահովող հաստատված ցուցանիշների հիման վրա համակարգի օպերատորի կողմից հաշվարկված մեծությունը.

2) «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածով սահմանված սպառողների, ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորություն ունեցող սպառողների անընդհատ տեխնոլոգիական ցիկլը և (կամ) անվտանգությունն ապահովող սնող գծի անջատումը կարող է իրականացվել ծրագրի վերջին հերթում.

3) էլեկտրամատակարարման սահմանափակում կիրառվում է մնացած բոլոր սպառողների նկատմամբ:

6. Սպառողները, որոնք, ըստ իրենց տեխնոլոգիաների կամ ծառայությունների բնույթի, պետք է պարտադիր կերպով ունենան էլեկտրասնման սեփական անկախ պահուստային աղբյուր, սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգերով:

7. Ավտոմատ բեռնաթափման ծրագրերում ներառված բոլոր սպառողների էլեկտրամատակարարման պայմանագրերում գրառում է կատարվում կիրառվող հերթի վերաբերյալ:

i

8. Կարգավարական բեռնաթափման ծրագրերը կազմվում են հետևյալ պայմանների պարտադիր կատարմամբ.

1) սույն կարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված սպառողների նկատմամբ, էլեկտրամատակարարման սահմանափակում կարող է կիրառվել միայն ծրագրի վերջում և օպերատիվ կարգով սպառողի համաձայնությունն ստանալուց հետո.

2) «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածով սահմանված սպառողների, ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորություն ունեցող սպառողների անընդհատ տեխնոլոգիական ցիկլը և (կամ) անվտանգությունն ապահովող սնող գծի անջատումը կարող են իրականացվել ծրագրի վերջին հերթում` առանց համաձայնեցման կամ նախազգուշացման.

3) առանց համաձայնեցման կամ նախազգուշացման էլեկտրամատակարարման սահմանափակում կիրառվում է մնացած բոլոր սպառողների նկատմամբ:

(8-րդ կետը փոփ. 25.10.17 թիվ 452-Ն որոշում)

9. Էլեկտրամատակարարման սահմանափակումները կիրառվում են սպառողներին այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելու պայմանով: Սպառողների տեղեկացման ձևերը սահմանվում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պայմանագրով:

10. Սույն կարգով իրականացվող էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների անընդմեջ տևողությունը չպետք է գերազանցի 4 ժամը:

i

11. Կրիտիկական (վթարային) իրավիճակների վերացման ընթացքում սպառողների էլեկտրամատակարարումը վերականգնվում է հետևյալ հերթականությամբ.

1) սույն կարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված սպառողների խումբ.

2) «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածով սահմանված սպառողների խումբ, ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորություն ունեցող սպառողների խումբ` առնվազն միացնելով անընդհատ տեխնոլոգիական ցիկլը և (կամ) վթարային հզորությունն ապահովող սնող գիծը.

3) մնացած բոլոր սպառողները:

(11-րդ կետը փոփ. 25.10.17 թիվ 452-Ն որոշում)

12. Վթարային իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերի կիրառման վերաբերյալ որոշումը կայացնում է համակարգի օպերատորը: Այդ իրավիճակներում համակարգի օպերատորը կարող է կատարել անջատումներ` առաջին իսկ հնարավորության դեպքում տեղեկացնելով մատակարարի օպերատորին:

13. Վթարային իրավիճակներում մատակարարի օպերատորը պարտավոր է համակարգի օպերատորի հրահանգով բաշխման ցանցում կատարել էլեկտրամատակարարման սահմանափակումներ:

14. Մատակարարի էլեկտրական ցանցում վթարային իրավիճակներում սպառողների էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերի կիրառման մասին որոշում կայացնում և իրականացնում է մատակարարի օպերատորը` սահմանափակումների ծավալների մասին տեղյակ պահելով համակարգի օպերատորին: Էլեկտրամատակարարումը վերականգնվում է համակարգի օպերատորի հետ համաձայնեցնելուց հետո:

15. Տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորությունները ամրագրվում են սպառողի և մատակարարի համատեղ կազմած ակտում` համաձայն հավելվածի, որը հանդիսանում է էլեկտրամատակարարման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

16. Յուրաքանչյուր տարի` մինչև դեկտեմբերի 1-ը, հիմք ընդունելով սպառողների հետ հաջորդ տարվա համար կնքված պայմանագրերը, համակարգի օպերատորը և մատակարարի օպերատորը համատեղ վերանայում են վթարային իրավիճակներում մատակարարի կողմից իրականացվող գործողությունների ծրագրերը, որոնք հաստատվում են «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի համաձայն:

 

Հավելված

 

ԱԿՏ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ

 

______________________________________________________________________

                         (ընկերության անվանումը)

______________________________________________________________________

                          (ընկերության հասցեն)

 

.__________________________________________________________________.

|Պայմանագրային|Տեխնոլոգիական|Վթարային    |Տեխնոլոգիական |Վթարային  |

|հզորությունը |հզորությունը |հզորությունը|գործընթացի    |հզորության|

|             |             |            |(ցիկլի)       |ապահովման |

|             |             |            |տևողությունը  |համար     |

|             |             |            |              |անհրաժեշտ |

|             |             |            |              |ժամանակը  |

|_____________|_____________|____________|______________|__________|

|     կՎտ     |      կՎտ    |     կՎտ    |     կՎտ      |  կՎտ     |

|_____________|_____________|____________|______________|__________|

|             |             |            |              |          |

.__________________________________________________________________.

 

1. Վթարային և (կամ) տեխնոլոգիական հզորություններ

 

._________________________________________________

|N   |Սնող   |Սնող|Սնող |Վթարային ամրագրում      |

|    |կենտրոն|գիծ |գծի  |________________________|

|    |       |    |բեռը,|էլեկտրա- |սնող   |սնող  |

|    |       |    |կՎտ  |ընդունիչ-|գծի վրա|գիծ,  |

|    |       |    |     |ներ,     |վթա-   |որի   |

|    |       |    |     |որոնց    |րային  |վրա   |

|    |       |    |     |էլեկտրա- |հզորու-|տեղա- |

|    |       |    |     |մատակա-  |թյունը,|փոխ-  |

|    |       |    |     |րարման   |կՎտ    |վում է|

|    |       |    |     |սահմանա- |       |վթա-  |

|    |       |    |     |փակումը  |       |րային |

|    |       |    |     |կարող է  |       |հզորու|

|    |       |    |     |հանգեցնել|       |թյունը|

|    |       |    |     |մարդկանց |       |      |

|    |       |    |     |կյանքի և |       |      |

|    |       |    |     |շրջակա   |       |      |

|    |       |    |     |միջավայրի|       |      |

|    |       |    |     |համար    |       |      |

|    |       |    |     |իրական ու|       |      |

|    |       |    |     |անխուսա- |       |      |

|    |       |    |     |փելի     |       |      |

|    |       |    |     |վտանգի   |       |      |

|    |       |    |     |         |       |      |

|    |       |    |     |         |       |      |

|    |       |    |     |         |       |      |

|____|_______|____|_____|_________|_______|______|

| 1  |   2   |  3 |  4  |    5    |   6   |   7  |

|____|_______|____|_____|_________|_______|______|

|ընդ.|       |    |     |         |       |      |

._________________________________________________

._______________________________________________________________.

|N   |Տեխնոլոգիական ամրագրում |Այլ հզորություն  |Ենթասպառող     |

|    |________________________|_________________|_______________|

|    |էլեկտրա- |սնող   |սնող  |հզորու-|օրական   |Ընդհա-|տեխնոլո-|

|    |ընդունիչ-|գծի վրա|գիծ,  |թյունը,|էլեկտրա- |նուր  |գիական  |

|    |ներ,     |տեխնոլո|որի   |կՎտ    |սպառումը,|բեռը, |և  վթա- |

|    |որոնց    |գիական |վրա   |       |կՎտժ     |կՎտ   |րային   |

|    |էլեկտրա- |հզորու-|տեղա- |       |         |      |ամրա-   |

|    |մատակա-  |թյունը,|փոխ-  |       |         |      |գրված   |

|    |րարման   |կՎտ    |վում է|       |         |      |հզորու- |

|    |սահմանա- |       |վթա-  |       |         |      |թյուն,  |

|    |փակումը  |       |րային |       |         |      |կՎտ     |

|    |կարող է  |       |հզորու|       |         |      |        |

|    |հանգեցնել|       |թյունը|       |         |      |        |

|    |մարդկանց |       |      |       |         |      |        |

|    |կյանքի և |       |      |       |         |      |        |

|    |շրջակա   |       |      |       |         |      |        |

|    |միջավայրի|       |      |       |         |      |        |

|    |համար    |       |      |       |         |      |        |

|    |իրական ու|       |      |       |         |      |        |

|    |անխուսա- |       |      |       |         |      |        |

|    |փելի     |       |      |       |         |      |        |

|    |վտանգի   |       |      |       |         |      |        |

|    |         |       |      |       |         |      |        |

|    |         |       |      |       |         |      |        |

|    |         |       |      |       |         |      |        |

|____|_________|_______|______|_______|_________|______|________|

| 1  |    8    |   9   |   10 |   11  |   12    |  13  |   14   |

|____|_________|_______|______|_______|_________|______|________|

|ընդ.|         |       |      |       |         |      |        |

._______________________________________________________________.

 

2. Հզորություն, որը ենթակա է անջատման

 

.____________________________________________________________________.

|N   |սնող   |սնող |սնող  |սնող գծի վրա |սնող գիծ,|անջատման |նշումներ|

|    |կենտրոն|գիծ  |գծի   |տեխնոլոգիական|որի վրա է|ենթակա   |        |

|    |       |     |բեռը, |և  վթարային  |տեղափոխ- |հզորու-  |        |

|    |       |     |կՎտ   |ամրագրված    |վում     |թյունը,  |        |

|    |       |     |      |հզորություն- |ամրագրված| կՎտ     |        |

|    |       |     |      |ների գումարը,|հզորու-  |         |        |

|    |       |     |      |կՎտ          |թյունը   |         |        |

|____|_______|_____|______|_____________|_________|_________|________|

| 1  |   2   |  3  |   4  |      5      |   6     |   7     |   8    |

|____|_______|_____|______|_____________|_________|_________|________|

|ընդ.|       |     |      |             |         |         |        |

.____________________________________________________________________.

 

3. Հզորություն, որը ենթակա չէ անջատման մինչև տեխնոլոգիական գործընթացի տևողության և վթարային հզորության ապահովման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածի ավարտը

 

.____________________________________________________________________.

|N   |սնող   |սնող|առավելագույն |վթարային     |տեխնոլոգիական|նշումներ|

|    |կենտրոն|գիծ |հզորությունը |ամրագրված    |ամրագրված    |        |

|    |       |    |սնող գծի վրա,|հզորությունը,|հզորությունը,|        |

|    |       |    |   կՎտ       |    կՎտ      |    կՎտ      |        |

|    |       |    |             |             |             |        |

|    |       |    |             |             |             |        |

|    |       |    |             |             |             |        |

|____|_______|____|_____________|_____________|_____________|________|

| 1  |   2   |  3 |      4      |      5      |     6       |   7    |

|____|_______|____|_____________|_____________|_____________|________|

|ընդ.|       |    |             |             |             |        |

.____________________________________________________________________.

 

    _____________________________     «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի

(ընկերության անվանումը)

 

    Տնօրեն_________________________    Տնօրեն_________________________

          (ստորագրություն,                   (ստորագրություն,

          անուն, ազգանուն)                   անուն, ազգանուն)

    ____ _________________ 201__ թ.      ____ ________________ 201__ թ.

 

(4-րդ հավելվածը լրաց. 17.05.17 թիվ 161-Ն որոշում)

 

 

pin
Հանրային ծառայ. կարգ. հանձնաժողով
27.12.2006
N 358-Ն
Որոշում