Սեղմել Esc փակելու համար:
ԿԱՆՈՆՆԵՐ RL 1-001 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԿԱՆՈՆՆԵՐ RL 1-001 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈ ...

 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

26 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 37-Լ

 

ԿԱՆՈՆՆԵՐ RL 1-001 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅԱՆ

(ԱՊՊԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ)

(1-ին մաս)

 

ԲԱԺԻՆ 1. Ընդհանուր դրույթներ

ԳԼՈՒԽ 1. Սահմանումներ և կարգավորումներ
ԳԼՈՒԽ 2. ԱՊՊԱ ոլորտում հաղորդակցման ստանդարտները
ԳԼՈՒԽ 3. Պայմանագրի կողմերը
ԳԼՈՒԽ 4. Պայմանագրի առարկան, ապահովագրության օբյեկտը

ԲԱԺԻՆ 2. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման կարգը և պայմանները

ԳԼՈՒԽ 5. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման նկատմամբ պահանջները
ԳԼՈՒԽ 6. Ապահովագրական ռիսկեր, ապահովագրական պատահար, ապահովագրական ռիսկի աստիճանի փոփոխությունը
ԳԼՈՒԽ 7. Ապահովագրական պատահար չհամարվող դեպքերը, չհատուցվող գումարի չափը
ԳԼՈՒԽ 8. Ապահովագրական գումարը
ԳԼՈՒԽ 9. ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարի հաշվարկման մեթոդաբանությունը
ԳԼՈՒԽ 10. Ապահովագրավճարի վճարման կարգն ու պայմանները
ԳԼՈՒԽ 11. ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողությունը և դադարումը
ԳԼՈՒԽ 12. Կողմերի գործողությունները վկայագրի վնասման (խոտանման), կորստի, հափշտակման կամ ոչնչացման դեպքերում

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարների կարգավորումը

ԳԼՈՒԽ 13. ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարների խմբերը
ԳԼՈՒԽ 14. Ապահովագրական պատահարի մասին տեղեկացումը և կողմերի գործողություններն ապահովագրական պատահարից հետո
ԳԼՈՒԽ 15. Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար դիմելու կարգն ու ժամկետները
ԳԼՈՒԽ 16. Ապահովագրական հատուցումների գործընթացի կարգավորման և փորձաքննությունների իրականացման կարգն ու պայմանները
ԳԼՈՒԽ 17. Ապահովագրական հատուցումների մերժման հիմքերը
ԳԼՈՒԽ 18. Հետադարձ պահանջի իրավունքի կիրառումը

ԲԱԺԻՆ 4. Այլ դրույթներ

ԳԼՈՒԽ 19. Տույժեր
ԳԼՈՒԽ 20. Վեճերի լուծման կարգը և ապահովագրական խարդախությունների հետևանքները

 

._________________________________________________________________________.

|ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է                            |ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է                       |

|                                       |                                 |

|«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» |(վերջին փոփոխությունը գրանցված է)|

|ԻԱՄ խորհրդի                            |                                 |

|26/09/2016թ թիվ 37-Լ որոշմամբ          |ՀՀ կենտրոնական բանկում           |

|Փոփոխված է                             |«17» մարտի 2017թ                 |

|28/02/2017թ թիվ 8-Լ որոշմամբ           |                                 |

|                                       |ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ     |

|«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» |                                 |

|ԻԱՄ խորհրդի նախագահ                    |_________________ Արթուր Ջավադյան|

|                                       |                                 |

|__________________ Ներսես Երիցյան      |                                 |

._________________________________________________________________________.

 

ԿԱՆՈՆՆԵՐ RL 1-001 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅԱՆ (ԱՊՊԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ)

 

ԵՐԵՎԱՆ - 2017

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

 

1. Սույն կանոններով կարգավորվում են ԱՊՊԱ ոլորտի մասնակիցների միջև պայմանագրերի կնքման, պատահարների կարգավորման, փորձաքննությունների իրականացման, հատուցումների կարգավորման և հետադարձ պահանջի կիրառման գործընթացում առաջացող հարաբերությունները: Սույն կանոններով սահմանված դրույթները միաժամանակ հանդիսանում են Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության ընդհանուր պայմանները, որոնք ԱՊՊԱ վկայագրի (այսուհետ նաև` Վկայագիր) հետ կազմում են ԱՊՊԱ պայմանագիրը և սույն կանոններում անվանվում են ԱՊՊԱ պայմանագիր:

2. ԱՊՊԱ պայմանագրի առարկա հանդիսացող հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ նաև` Օրենք), այլ իրավական ակտերով, Վկայագրով և սույն կանոններով: Ընդ որում, այն դեպքում, երբ Ապահովագրողների համար սույն կանոններով նախատեսված են Օրենքով սահմանվածից առավել խիստ պայմաններ` ներառյալ որոշակի գործողությունների իրականացման առավել կարճ ժամկետներ, ապա Ապահովագրողներն այդ մասով առաջնորդվում են սույն կանոններով:

3. Սույն կանոններում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստը`

1) Բյուրո` «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ,

2) Ապահովագրող` Բյուրոյին անդամակցող և ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման իրավունք ունեցող ապահովագրական ընկերություն,

3) Պայմանագիր կնքած Ապահովագրող կամ ՊԿԱ` Ապահովադրի հետ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած Ապահովագրող,

4) Դիմում ստացած Ապահովագրող կամ ԴՍԱ` Ապահովագրող կամ Բյուրո, որին, համաձայն սույն կանոնների, պետք է ներկայացվի ապահովագրական հատուցման վերաբերյալ դիմումը, և (կամ) որը փաստացի կարգավորում է տուժողի ապահովագրական հատուցման գործընթացը` ներառյալ կատարում է կանխավճարներ կամ նախնական հատուցումներ (այսուհետ` Կանխավճարներ),

5) Հատուցման պարտավորությամբ Ապահովագրող կամ ՀՊԱ` Օրենքի համաձայն տուժողին ապահովագրական հատուցում վճարելու պարտավորություն ունեցող Ապահովագրող կամ Բյուրո,

6) Ապահովադիր` Ապահովագրողի հետ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած անձ,

7) Ապահովագրված անձ` Ավտոտրանսպորտային միջոցը (հատուցման գործընթացում` պատահարում ներգրավված ավտոտրանսպորտային միջոցը (միջոցները)) օրինական հիմքով տիրապետող անձ,

8) տուժող` ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով Օրենքով նախատեսված անձնական կամ գույքին պատճառված վնասներ կրած ցանկացած անձ, որն Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգով ունի հատուցման իրավունք: Տուժող են համարվում նաև սույն ենթակետի առաջին նախադասությամբ նախատեսված` անձի մահվան դեպքում Օրենքի համաձայն վնասների հատուցման իրավունք ունեցող անձինք: Տուժողի մահվանից կամ գործունեության դադարեցումից հետո նրա վերաբերյալ սույն կանոններով սահմանված կարգավորումները տարածվում են նրա իրավահաջորդների վրա,

9) Ավտոտրանսպորտային միջոց` տվյալ ԱՊՊԱ պայմանագրի Վկայագրում կամ դրա հավելվածում նշված համարանիշին կամ սույն կանոններով նախատեսված դեպքերում նույնացման համարին կամ թափքի համարին` ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին պետական հաշվառում իրականացնող մարմնի և (կամ) արտադրողի տվյալներով համապատասխանող ավտոտրանսպորտային միջոց,

10) վնասների փորձագետ` Բյուրոյի կանոնների համաձայն` ԱՊՊԱ ոլորտում գույքին պատճառված վնասների գնահատում իրականացնելու իրավունք ունեցող անձ,

11) պատճառների փորձագետ` Բյուրոյի կանոնների համաձայն` ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձ,

12) փորձագետ` վնասների փորձագետ և պատճառների փորձագետ,

13) վերանորոգող կազմակերպություն` Բյուրոյի կանոնների համաձայն` համապատասխան վնասի վերականգնում իրականացնելու իրավունք ունեցող անձ,

14) Հանձնաժողով` Օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն` Բյուրոյի կազմում ստեղծված Բժշկական հանձնաժողով,

15) Ելակետ 1` վարչական վարույթի բացակայության դեպքում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու պետական մարմնի կազմած` պատահարի հանգամանքները ամրագրող փաստաթուղթ կամ փաստաթղթերի ամբողջություն,

16) Ելակետ 2` ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու պետական մարմնի կողմից կազմված` պատահարի վայրի սահմանված ձևով գծագիր (սխեմա) և (կամ) ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու պետական մարմնի կողմից տրամադրված պատահարի ամբողջական տեսագրությունը:

4. ԱՊՊԱ պայմանագրում օգտագործվող` սույն սույն կանոններով չնախատեսված այլ հասկացություններն ունեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և Օրենքում կիրառվող նշանակությունը, եթե կոնկրետ դրույթի բովանդակությունից չի բխում դրա օգտագործման այլ իմաստ:

5. Սույն կանոնները, բացառությամբ Ենթահավելված 8.2.1.3-ի, հաստատված են Բյուրոյի խորհրդի կողմից, իսկ Ենթահավելված 8.2.1.3-ը հաստատված է Հանձնաժողովի կողմից: Սույն կանոնների առանձին դրույթներ կարող են փոփոխվել, վերացվել կամ լրացվել բացառապես Բյուրոյի խորհրդի (Ենթահավելված 8.2.1.3-ի մասով` Հանձնաժողովի) կամ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից միակողմանի (առանց Ապահովադրի համաձայնության)` Օրենքով սահմանված կարգով: Ընդ որում, սույն կանոններում կատարվող ցանկացած փոփոխությունների և (կամ) լրացումների և (կամ) գործողության դադարեցման մասին Ապահովադիրը տեղեկանում է Բյուրոյի պաշտոնական www.appa.am ինտերնետային կայքից, որտեղ դրանք հրապարակվում են ուժի մեջ մտնելու պահից առնվազն տասն օրացուցային օր առաջ:

6. Սույն կանոններով սահմանված օրերը համարվում են աշխատանքային օրեր` բացառությամբ, երբ կանոնի կոնկրետ դրույթում նշված է օրացուցային օր:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՊՊԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ

 

7. Բյուրոն, ՊԿԱ-ն և ԴՍԱ-ն պարտավոր են սույն կանոններով նախատեսված բոլոր ծանուցումները սույն կանոններով նախատեսված անձանց ուղարկել պատշաճ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծանուցում ստացողը երբևէ ԱՊՊԱ պայմանագիր չի կնքել (Ապահովադիր չի հանդիսացել): Սույն կանոնների իմաստով պատշաճ էլեկտրոնային փոստի հասցե է համարվում`

1) տվյալ ԱՊՊԱ պայմանագրով Ապահովադրի և Ապահովագրված անձի համար` Ապահովադրի` Վկայագրում նշված էլեկտրոնային հասցեն, իսկ Վկայագրի կնքումից հետո Ապահովադրի կողմից ՊԿԱ-ին այլ էլեկտրոնային հասցե տրամադրված լինելու դեպքում` վերջին անգամ տրամադրված էլեկտրոնային հասցեն,

2) տուժողի համար` պատահարում ներգրավված իր ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ պատահարի պահին գործող ԱՊՊԱ պայմանագրի Վկայագրում նշված էլեկտրոնային հասցեն, իսկ դրա բացակայության դեպքում` նրա կողմից վերջին անգամ որևէ Ապահովագրողի հետ կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրի Վկայագրում նշված էլեկտրոնային հասցեն, իսկ կոնկրետ հատուցման գործընթացում տուժողի կողմից ծանուցման համար այլ էլեկտրոնային հասցե տրամադրված լինելու դեպքում` միայն տվյալ գործընթացի շրջանակներում` այդ էլեկտրոնային հասցեն,

3) Բյուրոյի և Ապահովագրողների համար` հաղորդակցման համար միմյանց միջև գրավոր փոխհամաձայնեցված էլեկտրոնային հասցեն:

8. Սույն կանոնների 7-րդ կետով սահմանված բացառություն համարվող դեպքերի համար ծանուցումը պետք է իրականացվի հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով`

1) ծանուցումն առձեռն հանձնելու միջոցով` ստացման մասին ստորագրությամբ, կամ

2) ծանուցումը համապատասխան անձի կողմից գրավոր տրամադրած փոստային հասցեին հետպատասխան տեղեկացմամբ պատվիրված նամակով ուղարկելու միջոցով, կամ

3) ծանուցումը տվյալ անձի համար ինտերնետային կայքում ստեղծված համապատասխան բաժնում տեղադրելու միջոցով` պայմանով» որ ծանուցումն իրականացնողը տվյալ անձին նախապես գրավոր ձևով հայտնել է ինտերնետային կայքի հասցեն» տվյալ անձի համար ստեղծված բաժին մուտք գործելու համար անհրաժեշտ մուտքային տվյալները և բաժնից օգտվելու կարգը: Ընդ որում, եթե ծանուցումն իրականացնողը ծանուցումը տեղադրելուց հետո մեկ օրվա ընթացքում ծանուցման ընթերցման վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկացում չի ստանում, ապա պարտավոր է դրան հաջորդող մեկ օրվա ընթացքում ծանուցվող անձին հեռախոսազանգի միջոցով տեղեկացնել ծանուցման տեղադրման մասին:

9. Սույն կանոններով նախատեսված կարգով ծանուցումներն անձի կողմից համարվում են պատշաճ ստացված և վերջինների կողմից որոշակի գործողություններ կատարելու համար սահմանված ժամկետները ծանուցող անձի կողմից սկսվում են հաշվարկվել`

1) էլեկտրոնային փոստով ուղարկվելու դեպքում` ծանուցումն ուղարկելու օրվան հաջորդող օրվանից,

2) ծանուցումն ստորագրությամբ առձեռն հանձնվելու դեպքում` հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից,

3) պատվիրված նամակով ուղարկվելու դեպքում` հետպատասխան տեղեկացման մեջ նշված ծանուցման ստացման կամ որևէ հիմքով նամակը փոստի ծառայության կողմից հետ վերադարձվելու հաջորդող օրվանից,

4) ծանուցումը տվյալ անձի համար ինտերնետային կայքում ստեղծված համապատասխան բաժնում տեղադրվելու դեպքում`

ա. ծանուցումն ընթերցելուն հաջորդող օրվանից, եթե ծանուցումը տեղադրելուց հետո` 1 օրվա ընթացքում, ստացվել է ծանուցման ընթերցման վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկացում»

բ. ծանուցող անձի կողմից հեռախոսազանգով տեղեկացնելու օրվան հաջորդող օրվանից, եթե ծանուցումը տեղադրելուց հետո` 1 օրվա ընթացքում, ծանուցող անձը չի ստանում ծանուցման ընթերցման վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկացում և ծանուցվող անձին հեռախոսազանգի միջոցով է տեղեկացնում ծանուցման վերաբերյալ:

10. Ապահովադիրը սույն կանոններով նախատեսված ծանուցումն ստանալուց անմիջապես հետո պարտավոր է ծանուցմամբ նախատեսված տեղեկատվությունը փոխանցել իր հետ կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրով Ապահովագրված անձին` կրելով վերջինի կողմից ծանուցումը փաստացի չստանալու հետ կապված բացասական հետևանքների համար պատասխանատվության ռիսկը:

11. Ապահովադիրը, Ապահովագրված անձը և տուժողը սույն կանոններով նախատեսված դիմումները, ինչպես նաև ստացված ծանուցումների վերաբերյալ իրենց համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը կամ սույն կանոններով նախատեսված ցանկացած այլ պատասխանները համապատասխան անձանց կարող են ներկայացնել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով`

1) առձեռն` համապատասխան անձի գրասենյակում, որի դեպքում անձի նույնականացումն ապահովելու նպատակով ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում` նաև համապատասխան գործողությունների իրականացման լիազորություններ ունենալու փաստը հավաստող փաստաթղթերը (նախկինում դրանք ներկայացված չլինելու դեպքում),

2) իրենց պատշաճ էլեկտրոնային փոստի հասցեից համապատասխան անձանց այն էլեկտրոնային հասցեին, որից ստացվել է ծանուցումը, իսկ ծանուցումների հետ չկապված դիմումները` Վկայագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով: Սույն ենթակետով նախատեսված եղանակով ուղարկված դիմումները, համաձայնությունները, անհամաձայնությունները և սույն կանոններով նախատեսված այլ պատասխանները համարվում են ստորագրված համապատասխան Ապահովադրի, Ապահովագրված անձի կամ տուժողի կողմից: Ընդ որում, սույն ենթակետում նշված եղանակը կիրառելի չէ այն դիմումների և պատասխանների համար, որոնցով սույն կանոններով սահմանված որևէ գումար ստանալու համար ներկայացվում է տվյալ Վկայագրում կամ նույն հարցին վերաբերող առձեռն ներկայացված դիմումում կամ պատասխանում նախատեսվածից տարբերվող բանկային հաշվեհամար:

12. Սույն կանոնների համաձայն` դիմումներին կամ պատասխաններին կից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերն Ապահովադիրը, Ապահովագրված անձը և տուժողը սույն կանոններով նախատեսված համապատասխան անձանց կարող են ներկայացնել հետևյալ եղանակով`

1) փաստաթղթի բնօրինակը կամ դրա նոտարական կարգով հաստատված պատճենը ներկայացվում է համապատասխան անձի գրասենյակ կամ ուղարկվում է նրա պաշտոնական փոստային հասցեին: Ընդ որում, Բյուրոն, ՊԿԱ-ն, ԴՍԱ-ն կամ ՀՊԱ-ն պարտավոր է գրասենյակում ներկայացված փաստաթուղթն անմիջապես պատճենահանել և հետ վերադարձնել այն ներկայացրած անձին, իսկ փոստով ուղարկված փաստաթղթի բնօրինակը մեկ օրվա ընթացքում պատճենահանել և փոստով հետ վերադարձնել այն ուղարկողի նշած եղանակով կամ փոստային հասցեով: Սույն ենթակետի համաձայն պատճենահանված փաստաթղթի վրա փաստաթուղթն ստացած անձի կողմից կատարում է «Բնօրինակն անձամբ տեսել եմ» նշումը, լրացվում տեսնելու ամսաթիվը և ստորագրվում: Սույն ենթակետով նախատեսված` Բյուրոյի, ՊԿԱ-ի, ԴՍԱ-ի կամ ՀՊԱ-ի կողմից ստացված փաստաթղթի վերադարձման պահանջը չի տարածվում լիազորագրերի կամ դրանց նոտարական կարգով հաստատված պատճենների վրա,

2) փաստաթղթի պատճենը (լուսապատճենը) ներկայացվում է առձեռն` համապատասխան անձի գրասենյակում (որի դեպքում սույն կանոնների 11-րդ կետով սահմանված կարգով իրականացվում է դրանք ներկայացրած անձի նույնականացում) կամ ուղարկվում է պատշաճ էլեկտրոնային փոստի հասցեից:

13. Սույն կանոնների համաձայն ԱՊՊԱ ոլորտում նախատեսված ցանկացած գործընթացի կազմակերպման, դրանում նախատեսված փաստաթղթերի փոխանակման, հարցումների կատարման և դրանց պատասխանների ստացման, համաձայնեցված հայտարարագրի լրացման, ելակետային տվյալների հավաքագրման, պատվերների տրամադրման, եզրակացությունների ստացման և ցանկացած այլ գործընթացի կազմակերպման համար կարող են ստեղծվել (ներդրվել) ԱՊՊԱ համակարգի համապատասխան մասնակիցների կողմից պարտադիր կիրառման ենթակա միասնական էլեկտրոնային հարթակներ, ծրագրային համակարգեր, բջջային հավելվածներ և ցանկացած այլ տեխնիկական լուծումներ (այսուհետ` միասնական էլեկտրոնային հարթակ): Միասնական էլեկտրոնային հարթակը ստեղծվում և դրա օգտագործման ուղեցույցները հաստատվում և փոփոխվում են Բյուրոյի գործադիր տնօրենի կողմից, հրապարակվում են Բյուրոյի պաշտոնական ինտերնետային կայքում և պարտադիր են դրանց օգտագործողների համար: Որևէ գործընթացի շրջանակներում միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով ուղեցույցին համապատասխան ստացված կամ ստեղծված տեղեկատվությունը և (կամ) փաստաթուղթը և (կամ) կատարված գործողությունը Բյուրոյի, ՊԿԱ-ի, ԴՍԱ-ի, ՀՊԱ-ի կամ փորձագետի կողմից համարվում է պատշաճ ստացված (ներկայացված, կատարված) տվյալ փաստաթղթին կամ տեղեկատվությանը փաստացի տիրապետելու պահից և ենթակա չէ լրացուցիչ ներկայացման դրանք ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող անձի կողմից:

14. Սույն կանոններով նախատեսված ցանկացած գործընթացի շրջանակներում ներկայացված և (կամ) կիրառվող փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները ԱՊՊԱ ոլորտում համարվում են հավաստի, քանի դեռ սույն կանոններով սահմանված կարգով կամ ՀՀ օրենսդրության համաձայն տվյալ փաստաթուղթը կազմած անձանց կամ մարմինների, դրանց վերադաս մարմինների կողմից կամ դատական կարգով այլ փաստ չի հաստատվել, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն կանոններով: Անձի` Ձև 11-ի համաձայն տրված գրավոր հայտարարության հիման վրա համապատասխան Ապահովագրողը կամ Բյուրոն կարող է այդ անձի հետ կապված ապահովագրական հատուցման գործընթացներում սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերի` տվյալ անձին վերաբերող տեղեկատվության փոխարեն հավաստի համարել Ձև 11-ով իրեն ներկայացված հայտարարության մեջ նշված տեղեկատվությունը: Ընդ որում` Ձև 11-ով ներկայացված հայտարարության մեջ նշված` փոփոխվող տեղեկատվությունը և դրա հետևանքները կիրառելի են միայն տվյալ անձի և հայտարարությունն ընդունած և դրան համաձայնություն տված Ապահովագրողի կամ Բյուրոյի միջև հարաբերություններում և չեն կարող դրվել այլ անձանց շահերին առնչվող գործընթացների հիմքում:

15. Սույն կանոններով նախատեսված դիմումները, պատասխանները կամ փաստաթղթերը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ տեղեկացումները սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում համապատասխան ժամկետները կետանցած անձը զրկվում է դիմումը, փաստաթղթերը կամ պատասխանը ներկայացնելու արդյունքում առաջացող իրավունքից և (կամ) կրում է չտեղեկացման համար սահմանված բացասական հետևանքները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ժամկետի բացթողումը սույն կանոններով սահմանված հիմքերով հարգելի է ճանաչվել դիմումը, պատասխանը կամ տեղեկացումն ստացած անձի կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից կամ դատական կարգով:

16. Սույն կանոններով ժամկետի բացթողումը հարգելի է ճանաչվում, եթե ժամկետները բաց թողած անձն ապացուցում է հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության փաստը.

1) ժամկետի բացթողնման պատճառ է հանդիսացել տվյալ անձի անգիտակից վիճակում կամ այնպիսի իրավիճակում գտնվելը, որն անհնարին է դարձրել նրա կողմից սահմանված ժամկետում դիմումի, պատասխանի կամ փաստաթղթերի ներկայացումը կամ տեղեկացման պարտավորության կատարումը` ներառյալ ներկայացման ենթակա իրավասու պետական մարմնի ակտն ընդունված և (կամ) ուժի մեջ մտած չլինելու պատճառով, կամ եթե այդ անձը տեղյակ չի եղել և չէր կարող տեղյակ լինել համապատասխան գործողությունների կատարման հիմքերի մասին (ընդ որում, նման դեպքում, որպես տեղյակ չլինելու հիմնավոր պատճառ սույն կանոններով կարող է գնահատվել միայն անձի` Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվելը), և

2) անձը դիմումը կամ պատասխանը ներկայացրել է կամ տեղեկացման պարտավորությունը կատարել է սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված հիմքերը վերանալուց հետո` համապատասխան գործողության կատարման համար սույն կանոններով սահմանված ժամկետում:

17. Ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումների ներկայացման համար սույն կանոններով սահմանված ժամկետը սույն կետով նախատեսված դեպքերում սկսում է գործել հետևյալ պահից (մինչև այդ պահն ընկած ժամանակահատվածում համարելով, որ առկա են եղել դիմելն անհնարին դարձնող հանգամանքներ, ինչը տուժողի կողմից լրացուցիչ ապացուցման ենթակա չէ)`

1) տուժողի իրավահաջորդի համար ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու մասով` համապատասխան ժառանգության վկայագիրն ստանալու օրվանից, իսկ ժառանգության վկայագիրն ստանալու նպատակով դիմում ներկայացնելու համար օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետում համապատասխան դիմում չներկայացնելու դեպքում` այդ ժամկետի վերջին օրվանից,

2) ապահովագրական պատահարի գծով իրավասու պետական մարմնի կողմից վարույթ և (կամ) դատական գործընթաց իրականացվելու դեպքում` այդ վարույթի և (կամ) դատական գործընթացի գծով այնպիսի գործն ըստ էության լուծող կամ գործը կասեցնող ակտի ուժի մեջ մտնելու և տուժողի կողմից դրա ստանալու օրվանից, որով առաջին անգամ հաստատվել է ապահովագրական պատահարում տուժողին վնաս պատճառած անձի մեղավորությունը կամ մեղավորության ավելի բարձր աստիճանը,

3) տուժողի մահվանից հետո ծնված նրա երեխայի համար որպես կերակրողին կորցրած անձ ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու մասով` երեխայի ծնվելու օրվանից,

4) տուժողի խնամքի ներքո գտնվող և նրա մահվանից հետո` 5 տարվա ընթացքում, անաշխատունակ դարձած անձի համար որպես կերակրողին կորցրած անձ ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու մասով` այդ անձին անաշխատունակ ճանաչելու օրվանից:

18. Սույն կանոններով սահմանված ծանուցումները, տեղեկացումները և ցանկացած այլ հաղորդակցումները հավաստող փաստաթղթերը և (կամ) նյութերը, ինչպես նաև սույն կանոնների համաձայն հատուցման գործընթացում իրենց ներկայացված փաստաթղթերը Բյուրոյի, ՊԿԱ-ի և ԴՍԱ-ի մոտ պահպանվում են`

1) գույքին պատճառված վնասներով հատուցումների դեպքում` հատուցման (տվյալ գործով վերջին հատուցման) վճարման ամսաթվից հետո` առնվազն 3 տարի ժամկետով,

2) անձնական վնասներով հատուցումների դեպքում` հատուցման (տվյալ գործով վերջին հատուցման) վճարման ամսաթվից հետո առնվազն 10 տարի ժամկետով:

19. Ծանուցումները, տեղեկացումները և ցանկացած այլ հաղորդակցումները հավաստող փաստաթղթեր և (կամ) նյութեր են համարվում`

1) ծանուցումը, տեղեկացումը և ցանկացած այլ հաղորդակցումն էլեկտրոնային փոստով ուղարկման դեպքում` համակարգչում և (կամ) փոստային սերվերում պահպանված` ուղարկված էլեկտրոնային ծանուցումը, որտեղ պետք է հստակ տեսանելի լինի, թե ում, երբ և ինչ տեղեկատվություն է ուղարկվել,

2) ծանուցումը, տեղեկացումը և ցանկացած այլ հաղորդակցումն ստորագրությամբ առձեռն հանձնվելու դեպքում` ստացման մասին հասցեատիրոջ ստորագրության նշումով ծանուցման մեկ օրինակը կամ պատճենը,

3) ծանուցումը, տեղեկացումը և ցանկացած այլ հաղորդակցումը պատվիրված նամակով ուղարկվելու դեպքում` տվյալ ծանուցման գծով ստացված հետպատասխան տեղեկացման կտրոնը,

4) ծանուցումը, տեղեկացումը և ցանկացած այլ հաղորդակցումը տվյալ անձի համար ինտերնետային կայքում ստեղծված համապատասխան բաժնում տեղադրելու դեպքում` ծանուցումն իրականացրած անձի սերվերի և (կամ) համակարգչի վրա ծանուցումը տեղադրելը, ընթերցելը և դրանց ժամկետները հավաստող լոգերը, իսկ սույն կանոնների 9-րդ կետի 4)-րդ ենթակետի «բ» պարբերությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև հեռախոսային ձայնագրությունը,

5) ծանուցումը, տեղեկացումը և ցանկացած այլ հաղորդակցումը հեռախոսազանգով իրականացնելու դեպքում` տվյալ հեռախոսազանգի ամբողջական ձայնագրությունը:Սույն կանոններով նախատեսված ծանուցումների, տեղեկացումների և ցանկացած այլ հաղորդակցումների, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի` սույն կանոններով նախատեսված ժամկետներում չպահպանելու բացասական հետևանքների ռիսկը կրում է տվյալ ծանուցումը, տեղեկացումը, ցանկացած այլ հաղորդակցումը և փաստաթուղթը պահպանելու պարտավորություն ունեցող անձը:

20. Սույն կանոններով նախատեսված այն դեպքերում, երբ ծանուցման պարտականություն ունեցող անձը համընկնում է ծանուցվող անձի հետ, այդ մասով ծանուցման պարտականությունը դադարում է:

21. Այն դեպքում, երբ սույն կանոնների համաձայն` Բյուրոյի կամ Ապահովագրողների կողմից ծանուցման ենթակա փաթեթում ներառված են լուսանկարներ և (կամ) տեսանյութեր, որոնք պարունակում են տվյալ գործընթացում ներգրավված անձանցից բացի այլ ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ ակնհայտ գաղտնիք պարունակող պատկերներ, ապա տվյալ մասը պետք է տեխնիկական եղանակով անհասանելի դարձվի հասցեատերերի համար:

22. ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվում են սույն կանոնների Հավելված 1-ով սահմանված հետևյալ տիպային ձևերը`

 

._____________________________________________________________________.

|Ձև  1    |Ձև  1.1` Վկայագրի ձևը                                      |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  1.2` Ապահովագրավճարի հերթական մասի վճարման և  դրա      |

|         |չվճարման հետևանքների  վերաբերյալ հիշեցում - ծանուցում      |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  1.3` ԱՊՊԱ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման արդյունքում |

|         |վերադարձվող (վճարման ենթակա) ապահովագրավճարի հաշվարկ -     |

|         |ծանուցում                                                  |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  2    |Ձև  2.1` Գույքին պատճառված վնասների գծով ապահովագրական     |

|         |հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում                       |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  2.2` Անձնական վնասների գծով ապահովագրական հատուցում    |

|         |ստանալու վերաբերյալ դիմում                                 |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  2.3` Ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ       |

|         |ներկայացված դիմումին ընթացք չտալու վերաբերյալ դիմում       |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  2.4` Ապահովագրական հատուցման գործընթացը դադարեցնելու   |

|         |վերաբերյալ ծանուցում                                       |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  3    |Պատահարում կողմերի մեղավորության մասով նախնական նշումների  |

|         |վերաբերյալ համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ հարցում     |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  4    |Փորձաքննություն (նախնական զննություն) կատարելու վերաբերյալ |

|         |պատվեր (պատվիրատուից փորձագետին)                           |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  5    |Ձև  5.1` Պատահարի առաջացման պատճառների փորձաքննություն     |

|         |իրականացնող փորձագետի եզրակացություն                       |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  5.2` Վնասների գնահատման փորձաքննություն իրականացնող    |

|         |փորձագետի եզրակացություն                                   |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  5.3` Վնասված գույքի փորձաքննության համար նախնական      |

|         |զննության ակտ                                              |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  6    |Փորձաքննության (նախնական զննության) արդյունքների           |

|         |(անհնարինության) ծանուցում (փորձագետից պատվիրատուին)       |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  7    |Ձև  7.1` Վնասված գույքի փորձաքննության համար նախնական      |

|         |զննության ակտի ծանուցում (ԴՍԱ-ից շահագրգիռ անձանց)         |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  7.2` Փորձաքննության արդյունքների և  ապահովագրական      |

|         |հատուցումը վճարելու (մերժելու) վերաբերյալ ծանուցում-որոշում|

|         |(կիրառելի է Պարզեցված հատուցման գործընթացի դեպքում)        |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  7.3` Փորձաքննության արդյունքների և  ապահովագրական      |

|         |հատուցումը վճարելու (մերժելու) վերաբերյալ ծանուցում-որոշում|

|         |(կիրառելի է Ստանդարտ հատուցման հատուցման գործընթացի դեպքում|

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  8    |Ձև  8.1` Լրացուցիչ փորձաքննություն իրականացնելու պահանջի   |

|         |վերաբերյալ դիմում                                          |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  8.2` Կրկնակի փորձաքննություն իրականացնելու պահանջի     |

|         |վերաբերյալ Բյուրոյին ներկայացվող դիմում                    |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  9    |Ձև  9.1` Կրկնակի (լրացուցիչ) փորձաքննության նշանակման      |

|         |(մերժման) մասին ծանուցում                                  |

|         |___________________________________________________________|

|         |Ձև  9.2` Կրկնակի փորձաքննության արդյունքների ծանուցում     |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  10   |Ապահովագրական հատուցման վճարման վերաբերյալ ծանուցում ԴՍԱ-ից|

|         |ՀՊԱ-ին (ՀՊԱ-ներին)                                         |

|_________|___________________________________________________________|

|Ձև  11   |Հայտարարություն տեղեկատվության ճշգրտման վերաբերյալ         |

._____________________________________________________________________.

 

23. Սույն գլխով նախատեսված բոլոր տիպային ձևերում արտացոլված`

1) տեղեկությունների տրամադրումը և (կամ) փաստաթղթերի կցումը համարվում է սույն կանոններով նախատեսված պարտադիր պահանջ համապատասխան փաստաթուղթը ներկայացնող (ծանուցող) անձի համար, եթե այլ բան սահմանված չէ տվյալ տիպային ձևում,

2) բոլոր դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման, ընդ որում` եթե կոնկրետ տողը կամ դաշտը նախատեսված է միայն կոնկրետ դեպքերում լրացման համար, ապա այդ տողը կամ դաշտը փաստաթղթում փաստացի արտացոլվում և լրացվում է միայն համապատասխան դեպքերում,

3) տեքստը կազմվում է համակարգչի առնվազն 10 տառաչափով` բացառությամբ տիպային օրինակներով նախատեսված տողատակի նշումների, որոնք պետք է լինեն առնվազն 8 տառաչափով:

24. Բյուրոն և Ապահովագրողներն իրենց պաշտոնական ինտերնետային կայքերում մշտապես ապահովում են ապահովագրական հատուցումների կարգավորման գործընթացում սույն կանոններով նախատեսված այն տիպային ձևերի հրապարակումը` յուրաքանչյուրն իր մասով լրացված վավերապայմանների նշումով, որոնք ենթակա են լրացման և (կամ) ներկայացման Ապահովադիրների, Ապահովագրված անձանց և (կամ) տուժողների կողմից:

25. Սույն կանոններով նախատեսված` ծանուցվող անձանց գործողությունների և իրավունքների ուղեցույցը հաստատվում է Բյուրոյի գործադիր տնօրենի կողմից` հիմք ընդունելով Օրենքով, այլ իրավական ակտերով և Բյուրոյի կանոններով նախատեսված կարգավորումները: Սույն կետում նշված ուղեցույցը մշտապես հրապարակվում է Բյուրոյի և Ապահովագրողների պաշտոնական ինտերնետային կայքերում:

26. Բյուրոն, ՊԿԱ-ն, ԴՍԱ-ն և ՀՊԱ-ն ԱՊՊԱ ոլորտում իրավունք չունեն օգտագործել սույն գլխով նախատեսված տիպային ձևերից տարբերվող ցանկացած այլ փաստաթղթեր` անկախ դրանց օգտագործման նպատակից: Բյուրոյի, ԴՍԱ-ի կամ ՀՊԱ-ի կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում ցանկացած նպատակով սույն գլխով չնախատեսված փաստաթղթերի օգտագործումը որևէ իրավական հետևանք չի առաջացնում:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՈՂՄԵՐԸ

 

27. ԱՊՊԱ պայմանագրի կողմեր են համարվում Վկայագրի համապատասխան դաշտերում նշված Ապահովագրողը և Ապահովադիրը: Սույն կանոնների և Վկայագրի դրույթներն ու պահանջները պարտադիր են պայմանագրի կողմերի համար: Այն դեպքում, երբ Ապահովադիրն Ավտոտրանսպորտային միջոցը վարման է հանձնում այլ անձի, ապա Ապահովադիրը պարտավոր է վերջիններին տեղեկացնել սույն կանոններով նախատեսված պարտավորությունների անվերապահ կատարման մասին: Նման պարտավորությունների չկատարման առնչությամբ ապահովագրական հատուցումների հետ կապված բացասական հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է Ապահովադիրը` բացառությամբ Օրենքով նախատեսված դեպքերի:

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ

 

28. ԱՊՊԱ պայմանագրով ապահովագրության օբյեկտ են համարվում Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) այն գույքային շահերը, որոնք կապված են Ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) քաղաքացիական պատասխանատվության հետ, որն առաջանում է Ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից տուժողին կամ նրա գույքին պատճառված Օրենքով և սույն կանոններով սահմանված վնասների գծով:

 

ԲԱԺԻՆ 2. ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ 5. ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

29. ԱՊՊԱ պայմանագրերը կնքվում են անձի բանավոր կամ գրավոր դիմումի (պահանջի) համաձայն և Օրենքի և սույն կանոնների շրջանակներում նրա համար նախընտրելի պայմաններով, բացառությամբ ապահովագրավճարի վճարման կարգին և ժամկետին վերաբերող պայմանի, որը համաձայնեցվում է կողմերի միջև: Ապահովագրողները պարտավոր են անձի պահանջը և սույն կանոններով նախատեսված փաստաթղթերն ու տեղեկություններն ստանալուց անմիջապես հետո, բայց ոչ ուշ, քան` մինչև հինգ Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրի կնքման դեպքում 1 օրվա ընթացքում, իսկ հինգ և ավելի Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրերի կնքման դեպքում` 3 օրվա ընթացքում, վերջինիս հետ կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիր կամ 2 օրվա ընթացքում գրավոր պատասխանել մերժման մասին` նշելով նաև մերժման հիմնավորումները:

30. Ապահովագրողներն ԱՊՊԱ պայմանագրերը կնքում են անձամբ կամ իրենց կողմից լիազորված անձանց (ներառյալ ապահովագրական գործակալների) միջոցով: ԱՊՊԱ պայմանագիրը սույն կանոններով նախատեսված կարգով և դեպքերում կարող է կնքվել նաև Ապահովադրի կողմից առցանց էլեկտրոնային ցանկացած եղանակով` ներառյալ ինտերնետային կայքի, վճարային համակարգերի, տերմինալների միջոցով և բջջային հավելվածներով (այսուհետ` առցանց էլեկտրոնային եղանակով կնքում): Ապահովագրական ընկերության կողմից պատշաճ լիազորված անձի` ներառյալ ապահովագրական գործակալի, հետ ցանկացած եղանակով` ներառյալ առցանց էլեկտրոնային եղանակով կնքված, ԱՊՊԱ պայմանագիրն Ապահովադրի տեսանկյունից բոլոր դեպքերում համարվում է տվյալ ապահովագրական ընկերության հետ պատշաճ կնքված ԱՊՊԱ պայմանագիր, և ապահովագրական ընկերության լիազորված անձի կողմից իր լիազորությունների շրջանակն անցնելու, զեղծարարության, պայմանագիրը փաստացի չհաշվառվելու և նմանատիպ այլ հանգամանքների բացասական հետևանքների ռիսկը կրում է Ապահովագրողը, բացառությամբ սույն կանոնների 37-րդ կետի համաձայն Ապահովադրի վրա դրված ռիսկերի:

31. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման համար անձի կողմից ներկայացված կամ ՊԿԱ-ի կողմից այլ անձից օրինական եղանակով ինքնուրույնաբար ստացած փաստաթղթերը (դրանցում պարունակվող տվյալները) կամ տեղեկությունները կարող են օգտագործվել կամ փոխանցվել այլ Ապահովագրողներին կամ այլ անձանց այդ փաստաթղթերում կամ ԱՊՊԱ պայմանագրում արտացոլված տեղեկությունների ստուգման, որևէ ԱՊՊԱ պատահարում պատճառված վնասների հատուցման գործընթացը հավուր պատշաճի իրականացնելու, հատուցման վճարմամբ պայմանավորված հետադարձ պահանջի իրավունքի արդյունավետ իրականացման և ԱՊՊԱ ոլորտում անհրաժեշտ այլ գործողություններ իրականացնելու համար: Նշված տվյալները կարող են օգտագործվել ԱՊՊԱ պայմանագրի վերակնքման մասին Ապահովադրին տեղեկացնելու նպատակով միայն տվյալ պայմանագրով ՊԿԱ-ի կողմից:

32. Վկայագրի ձևը և հավելվածը սահմանված են սույն կանոնների Հավելված 1-ով (Ձև 1.1), իսկ Վկայագիրը կազմելու տեխնիկական պահանջները և Վկայագիրը լրացնելու հրահանգը, ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման ժամանակ պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը, ինչպես նաև ԱՊՊԱ պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համաձայնագրի ձևը սահմանված են սույն կանոնների Հավելված 2-ով (Հավելված 2.1` Վկայագիրը կազմելու տեխնիկական պահանջները և Վկայագիրը լրացնելու հրահանգը, Հավելված 2.2` ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման համար Ապահովադրի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը, Հավելված 2.3` ԱՊՊԱ պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համաձայնագրի ձևը): Ապահովագրողին (ներառյալ իր լիազորված անձի կամ ապահովագրական գործակալի միջոցով) արգելվում է ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու համար իրեն դիմած անձից պահանջել Հավելված 2.2-ով չնախատեսված տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր կամ այդպիսի տեղեկությունների (փաստաթղթերի) ներկայացումը համարել ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման նախապայման կամ այդպիսի տեղեկությունների (փաստաթղթերի) չներկայացման հիմնավորմամբ ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքել Ապահովադրի վիճակը վատթարացնող պայմաններով:

33. Վկայագրի դաշտերը լրացվում են սույն կանոններով նախատեսված` Ապահովադրի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերում ներառված և Ապահովադրի կողմից ներկայացված (հայտարարված) տեղեկությունների հիման վրա: ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման համար սույն կանոններով նախատեսված` Ապահովադրի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերում ներառված տեղեկությունները, ինչպես նաև ապահովագրավճարի հաշվարկման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկատվությունը Ապահովագրողը կարող է նաև օրինական եղանակով ինքնուրույնաբար իրական ժամանակի ռեժիմում ստանալ ԱՊՊԱ միասնական տեղեկատվական համակարգից, եթե վերջինս ինտեգրված է այլ համապատասխան տեղեկատվական համակարգերի հետ, այդ համակարգերը ներառում են պահանջվող համապատասխան տեղեկատվությունը, և ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին առկա չեն տեխնիկական խոչընդոտներ նշված տվյալների ստացման համար: Ընդ որում, նման հնարավորության առկայության դեպքում Ապահովագրողը Վկայագրի կնքման համար պարտավոր է հիմք ընդունել ԱՊՊԱ միասնական տեղեկատվական համակարգից ստացված տվյալները` անկախ Ապահովադրի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերում արտացոլված տեղեկությունների հետ դրանց անհամապատասխանության հանգամանքից:

34. ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքվում է Ապահովադրի համար նախընտրելի` Օրենքով թույլատրված ժամկետով, բացառությամբ սույն կանոններով նախատեսված դեպքերում Ավտոտրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշի բացակայության հիմքով նույնացման (VIN) համարի կամ թափքի համարի հիման վրա կնքվող ԱՊՊԱ պայմանագրերի, որոնք կնքվում են բացառապես տասն օր ժամկետով:

35. Վկայագրի` ՊԿԱ-ի օրինակին պարտադիր կցվում են Ապահովադրի կողմից ներկայացված և սույն կանոններով նախատեսված այն փաստաթղթերի պատճենները, որոնք հիմք են հանդիսացել Վկայագրի համապատասխան դաշտերի լրացման համար` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Վկայագրում տեղեկատվության լրացման համար հիմք են հանդիսացել սույն կանոններով սահմանված կարգով ԱՊՊԱ միասնական տեղեկատվական համակարգից ինքնաշխատ ստացված տվյալները, որոնց մասով փաստաթղթերի պատճենները Վկայագրին կցելը պարտադիր չէ:

36. ԱՊՊԱ պայմանագիրը կարող է կնքվել առցանց էլեկտրոնային եղանակով, եթե բավարարված են հետևյալ պայմանները միաժամանակ`

1) ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքվում է անձամբ Ապահովադրի կողմից,

2) առցանց էլեկտրոնային եղանակով ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման հնարավորություններն Ապահովագրողի կողմից սահմանափակված չեն Օրենքով և սույն կանոններով նախատեսված Ապահովադիրների և ավտոտրանսպորտային միջոցների որևէ խմբի, ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործման նպատակի, պայմանագրի գործողության ժամկետի և ապահովադրի համար նախընտրելի ցանկացած այլ պայմանով կնքման համար` բացառությամբ ապահովագրավճարի վճարման կարգին և ժամկետին վերաբերող պայմանի,

3) Վկայագրում Ապահովադիրը չի նշում բանկային հաշվեհամար կամ նշում է նախկինում առցանց էլեկտրոնային եղանակից տարբերվող` սույն կանոններով նախատեսված այլ եղանակներով կնքված Վկայագրում նշված բանկային հաշվեհամարը:

37. ԱՊՊԱ պայմանագիրն առցանց էլեկտրոնային տարբերակով կնքվելու դեպքում սույն կանոններով ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման համար նախատեսված փաստաթղթերը չեն ներկայացվում ՊԿԱ-ին, և դրանց տիրապետելու և այդ տվյալներն առցանց մուտքագրելու միջոցով Օրենքի համաձայն Ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու իրավասություն ունենալու համապատասխան հիմքերի առկայության, ինչպես նաև մուտքագրվող տվյալների` իրականությանը համապատասխանելու համար պատասխանատվությունը (բացասական հետևանքների ռիսկը) կրում է Ապահովադիրը:

38. ԱՊՊԱ պայմանագիրն առցանց էլեկտրոնային տարբերակով կնքվելու դեպքում ՊԿԱ-ն կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրի էլեկտրոնային տարբերակը պայմանագրի կնքման պահից հետո` մեկ օրվա ընթացքում, ուղարկում է Ապահովադրի պատշաճ էլեկտրոնային հասցեին:

39. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքումից հետո Վկայագրի հետ միասին Ապահովադրին (նրա կողմից լիազորված անձին) տրվում է Բյուրոյի կայքում հրապարակված համաձայնեցված հայտարարագրի նմուշը: Առցանց էլեկտրոնային եղանակով ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու դեպքում Ապահովադիրը (նրա կողմից լիազորված անձը) պայմանագիրը կնքելուց հետո ցանկացած ժամանակ, կարող է համաձայնեցված հայտարարագրի նմուշն ստանալ ՊԿԱ-ի գլխամասային գրասենյակից կամ մասնաճյուղերից կամ նրա ցանկացած գործակալից, ինչպես նաև Բյուրոյի գրասենյակից: Բոլոր դեպքերում ցանկացած անձ համաձայնեցված հայտարարագրի նմուշը կարող է ներբեռնել Բյուրոյի պաշտոնական կայքից: Բյուրոն իր կայքում մշտապես ապահովում է համաձայնեցված հայտարարագրի նմուշի հրապարակումը և դրա լրացման հրահանգը:

40. ԱՊՊԱ պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարվում են ՊԿԱ-ի և Ապահովադրի միջև Հավելված 2.3-ով սահմանված ձևով համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որի նկատմամբ, կիրառելիության դեպքում, տարածվում են ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման նկատմամբ սահմանված պահանջները, բացառությամբ առցանց էլեկտրոնային եղանակով կնքմանը վերաբերող դրույթների: Ընդ որում, կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրում փոփոխման ենթակա չէ Ապահովադիրը և ՊԿԱ-ն:

 

ԳԼՈՒԽ 6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

41. ԱՊՊԱ պայմանագրի համաձայն` ապահովագրական պատահար (ԱՊՊԱ պատահար) է համարվում Ապահովադրի և (կամ) Ավտոտրանսպորտային միջոցն (միջոցներն) օրինական հիմքերով տիրապետող այլ անձի (անձանց) կողմից տվյալ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում Ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով տուժող անձին (անձանց) հետևյալ վնասների պատճառումը.

1) անձնական վնասներ, որոնք ներառում են տուժողի առողջությանը պատճառված վնասները և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձը (եկամուտները), ինչպես նաև տուժողի մահը,

2) գույքին պատճառված վնասներ, որոնք ներառում են տուժողի ավտոտրանսպորտային միջոցի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուստը, տուժողին պատկանող այլ գույքի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուստը, ինչպես նաև վնաս պատճառող Ավտոտրանսպորտային միջոցին կամ դրա կցորդին (կիսակցորդին) կցված կամ դրանց մեջ (վրա) գտնվող և սեփականության իրավունքով տուժողին պատկանող գույքին պատճառված վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուստը:

42. ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողության ընթացքում Ապահովադիրը պարտավոր է ՊԿԱ-ին ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում, իսկ ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման նպատակի փոփոխման վերաբերյալ` նախապես, հայտնել ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքելիս սույն կանոններով նախատեսված` Ապահովադրի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերում ներառված և (կամ) Ապահովադրի կողմից ներկայացված (հայտարարված) այն տեղեկություններում կատարված փոփոխությունների մասին, որոնք հիմք են ընդունվել ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման համար, եթե այդ փոփոխությունները կարող են որակապես ազդել ապահովագրական ռիսկի մեծացման վրա: Ընդ որում, սույն գլխի իմաստով` ապահովագրական ռիսկի մեծանալու վրա որակապես ազդող փոփոխություններ են համարվում այն փոփոխությունները, որոնց պայմաններում ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման դեպքում ենթակա կլիներ վճարման ավելի բարձր ապահովագրավճար: ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողության ընթացքում Ապահովադիրը պարտավոր է ՊԿԱ-ին սույն կետում նախատեսված ժամկետում հայտնել նաև Ավտոտրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշի փոփոխության մասին և ՊԿԱ-ի հետ կնքել Վկայագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ համաձայնագիր:

43. Բոլոր դեպքերում ապահովագրական ռիսկի մեծանալու կամ նվազելու վրա որակապես ազդող փոփոխություն չի համարվում ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողության ընթացքում Ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասի փոփոխությունը:

44. Ապահովագրական ռիսկի փոփոխման վրա որակապես ազդող փոփոխության մասին տեղեկացված ՊԿԱ-ն կամ Ապահովադիրն իրավունք ունեն միմյանցից պահանջելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Օրենքի և սույն կանոնների շրջանակներում փոփոխել Վկայագրի պայմանները կամ ճշգրտել ապահովագրավճարի չափն ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողության մնացած ժամանակահատվածի համար:

45. Ապահովադրի կողմից սույն գլխով սահմանված տեղեկացման պարտականությունը պատշաճ կերպով չկատարվելու դեպքում փոփոխված հանգամանքները համարվում են առկա ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքելու պահից, որոնց մասին սուտ տեղեկություններ հայտնած Ապահովադիրը կրում է սույն կանոններով նախատեսված պատասխանատվությունը:

 

ԳԼՈՒԽ 7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ ՉՀԱՄԱՐՎՈՂ ԴԵՊՔԵՐԸ, ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

 

46. ԱՊՊԱ պատահար չեն համարվում և ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում ենթակա չեն հատուցման Ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով հետևյալ վնասների պատճառումը`

1) անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժոր) հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում պատճառված վնասները,

2) ահաբեկչական, ռազմական գործողությունների, խռովությունների կամ զանգվածային անկարգությունների հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում պատճառված վնասները,

3) վտանգավոր թափոնների տեղափոխման ժամանակ պատճառված վնասները, եթե դրանք կապված են բացառապես վտանգավոր թափոնների հետ,

4) տուժողի դիտավորության հետևանքով տվյալ տուժողին պատճառված վնասները,

5) պետական սեփականություն համարվող բուսական կամ կենդանական աշխարհին, օդին, մակերևութային կամ ստորգետնյա ջրերին, ընդերքին պատճառված վնասները,

6) արվեստի գործերին, թանկարժեք զարդերին, քարերին կամ մետաղներին պատճառված վնասները,

7) բեռների փոխադրման պայմանագրով փոխադրվող բեռներին պատճառված վնասները,

8) օրենքով նախատեսված այլ վնասներ:

47. Ապահովագրական պատահարի ժամանակ տվյալ ԱՊՊԱ պայմանագրով տուժող չեն համարվում և դրա շրջանակներում ապահովագրական հատուցում ստանալու իրավունքից չեն օգտվում`

1) Ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերը և պատահարի պահին այն տիրապետող այլ անձը, ինչպես նաև Ապահովադիրը,

2) անձինք, ովքեր գտնվել են հափշտակված կամ առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած Ավտոտրանսպորտային միջոցի մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ անձինք տեղյակ չեն եղել, որ Ավտոտրանսպորտային միջոցը հափշտակված կամ առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած է եղել, կամ Ավտոտրանսպորտային միջոցի մեջ գտնվել են իրենց կամքին հակառակ.

3) Ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ կամ օրինական հիմքով այն տիրապետող այլ անձի ընտանիքի անդամները` գույքին պատճառված վնասների մասով:

48. ԱՊՊԱ ոլորտում չհատուցվող գումարի չափը 0 ՀՀ դրամ է:

 

ԳԼՈՒԽ 8. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԸ

 

49. Ապահովագրական գումարը ապահովագրական պատահարի դեպքում Ապահովագրողի կողմից տուժողին կամ Օրենքով և (կամ) սույն կանոններով նախատեսված դեպքերում այլ անձանց վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է:

50. ԱՊՊԱ պայմանագրով մեկ Ավտոտրանսպորտային միջոցի հետ կապված ապահովագրական գումարը մեկ ապահովագրական պատահարի հետևանքով յուրաքանչյուր տուժողին պատճառված վնասների գծով կազմում է`

1) անձնական վնասների համար` երեք միլիոն երեք հարյուր հազար ՀՀ դրամ,

2) գույքին պատճառված վնասների համար` մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար ՀՀ դրամ:

51. ԱՊՊԱ պայմանագրով մեկ ապահովագրական պատահարի հետևանքով բոլոր տուժողներին պատճառված վնասների հանրագումարի գծով ապահովագրական գումարը կազմում է`

1) անձնական վնասների համար` երեսուներեք միլիոն ՀՀ դրամ,

2) գույքին պատճառված վնասների համար` տասնութ միլիոն ՀՀ դրամ` բացառությամբ մեկ ապահովագրական պատահարի հետևանքով յուրաքանչյուր ավտոտրանսպորտային միջոցին և այդ ավտոտրանսպորտային միջոցին կամ դրա կցորդին (կիսակցորդին) կցված կամ դրանց մեջ (վրա) գտնվող` այլ անձանց պատկանող գույքին պատճառված վնասների, որոնց հանրագումարի գծով ապահովագրական գումարը մեկ ապահովագրական պատահարի հետևանքով կազմում է մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար ՀՀ դրամ:

52. Պատահարի հետևանքով տուժողների վնասներն ապահովագրական գումարը գերազանցելու դեպքում հատուցվող գումարը տուժողների միջև բաշխվում է Օրենքով սահմանված կարգով:

53. Բյուրոյի կողմից իրականացվող հատուցումների գործընթացում ապահովագրական գումարը սահմանված է Օրենքով:

54. Ապահովագրական գումարը պայմանագրի գործողության ընթացքում ենթակա չէ նվազեցման` անկախ այդ ընթացքում ապահովագրական պատահարների դիմաց վճարված ապահովագրական հատուցումների ծավալից և քանակից:

 

ԳԼՈՒԽ 9. ԱՊՊԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

55. ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը` ներառյալ հիմնական և բազային ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերը, ռիսկայնության գործակիցների թույլատրելի արժեքները, Բոնուս-Մալուս համակարգի կիրառման կարգը, Բոնուս-Մալուս գործակիցների մեծությունները և Ապահովագրողների կողմից ապահովագրավճարի սահմանման և դրա կիրառման գործընթացի նկատմամբ նվազագույն պահանջները սահմանված են սույն կանոնների Հավելված 3-ով:

 

ԳԼՈՒԽ 10. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

56. Ապահովագրավճարը վճարվում է Վկայագրում նշված չափով և ժամկետներում:

57. Ապահովագրավճարի վճարման եղանակը` միանվագ կամ տարաժամկետ (վերջինի դեպքում` նաև վճարման նվազագույն պարբերականությունը և չափերը) որոշվում և Վկայագրում ամրագրվում են Ապահովադրի և ՊԿԱ-ի փոխադարձ համաձայնությամբ:

58. Վկայագրով սահմանված ապահովագրավճարի վճարումը կարող է կատարվել`

1) կանխիկ կերպով`

ա. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին վճարվող ապահովագրավճարը (դրա առաջին մասը) ՊԿԱ-ի գրասենյակում համապատասխան աշխատակցին կամ ՊԿԱ ապահովագրական գործակալին անմիջապես վճարելու (գումարը նրան հանձնելու) միջոցով, ինչպես նաև առցանց էլեկտրոնային եղանակով` վճարային տերմինալների միջոցով վճարում կատարելու միջոցով,

բ. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքումից հետո` Վկայագրով նախատեսված ժամկետներում, վճարվող ապահովագրավճարը (դրա առաջին կամ հետագա մասերը)Վկայագրում կամ ՊԿԱ-ի կողմից ներկայացված վճարման հաշվում նշված բանկային հաշվին վճարելու կամ ՊԿԱ-ի դրամարկղ վճարելու միջոցով,

2) անկանխիկ կերպով`

ա. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին վճարվող ապահովագրավճարը (դրա առաջին մասը) առցանց եղանակով ինտերնետային կայքի, վճարային համակարգերի կամ բջջային հավելվածների միջոցով վճարումներ կատարելու միջոցով,

բ. ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքումից հետո` Վկայագրով նախատեսված ժամկետներում, վճարվող ապահովագրավճարը (դրա առաջին կամ հետագա մասերը) Վկայագրում կամ ՊԿԱ-ի կողմից ներկայացված վճարման հաշվում նշված բանկային հաշվին փոխանցում կատարելու միջոցով:

59. Սույն կանոնների 58-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» և 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություններով նախատեսված դեպքերում ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման և դրանով նախատեսված ապահովագրավճարի (դրա առաջին մասի) վճարման գործընթացները համարվում են մեկ միասնական (անբաժանելի) ամբողջություն` արդյունքում ստեղծվող և Ապահովադրին տրվող մեկ միասնական փաստաթղթով` կնքված Վկայագրով: Սույն կանոնների 58-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» և 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություններով նախատեսված դեպքերում ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքումը և դրանով նախատեսված ապահովագրավճարի (դրա առաջին կամ հետագա մասերի) վճարումը համարվում են սույն կանոններով նախատեսված առանձին գործընթացներ` յուրաքանչյուր գործընթացի արդյունքում ստեղծվող առանձին փաստաթղթերով` համապատասխանաբար Վկայագրով և վճարման հիմքը հավաստող փաստաթղթով (անդորրագրով):

 

ԳԼՈՒԽ 11. ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ

 

60. ԱՊՊԱ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից, եթե Ապահովագրողը պայմանագրում, որպես գործողության ժամկետի սկիզբ չի նշում կնքման պահին գործող ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին հաջորդող պահը, կամ եթե Ապահովագրողը և Ապահովադիրը փոխադարձ համաձայնությամբ չեն սահմանում, որ այն ուժի մեջ է մտնում նշված ժամկետներից ավելի ուշ ժամկետում: Ամեն դեպքում`

1) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով Հայաստանի Հանրապետության տարածք վարելու միջոցով մուտք գործող Ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում կնքման պահից,

2) այլ անձին սեփականության իրավունքի փոխանցման գործընթացում գտնվող Ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում կնքման պահից, բայց ոչ շուտ, քան Ավտոտրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքը իրավասու պետական մարմնի կողմից նոր սեփականատիրոջ անունով գրանցելը և Ավտոտրանսպորտային միջոցը հաշվառելը:

61. ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողությունը դադարում է Վկայագրի «Ապահովագրության ժամկետը» դաշտում նշված ավարտի ժամկետը լրանալու պահից:

62. ԱՊՊԱ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերը, յուրաքանչյուր հիմքի դեպքում ԱՊՊԱ պայմանագրի դադարման պահը և ապահովագրավճարի համապատասխան մասի վերադարձման դեպքերը, ինչպես նաև վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարի հաշվարկման կարգն ու պայմանները սահմանված են Հավելված 4-ով: ԱՊՊԱ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարն ԱՊՊԱ պայմանագրի դադարեցման ամսաթվին հաջորդող 2 օրերի ընթացքում փոխանցվում է Վկայագրում կամ ԱՊՊԱ պայմանագրի դադարեցման դիմումում նշված բանկային հաշվեհամարին, իսկ նման հաշվեհամարի բացակայության դեպքում` ՀՀ-ում գործող որևէ առևտրային բանկում ՊԿԱ-ի համապատասխան բանկային հաշվեհամարին` ստացողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների նշումով և տվյալ բանկի ցանկացած մասնաճյուղից ստացողին վճարելու հանձնարարականով:

63. Այն դեպքում, երբ Վկայագրում նշված են մեկից ավելի Ավտոտրանսպորտային միջոցներ և Հավելված 4-ով սահմանված պայմանագրի դադարման հիմքերը վերաբերում են դրանցից ոչ բոլորին, ապա պայմանագիրը դադարեցվում է միայն տվյալ Ավտոտրանսպորտային միջոցի (միջոցների) մասով, և Հավելված 4-ով սահմանված հաշվարկները կատարվում են միայն այդ Ավտոտրանսպորտային միջոցի (միջոցների) մասով:

 

ԳԼՈՒԽ 12. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎՆԱՍՄԱՆ (ԽՈՏԱՆՄԱՆ), ԿՈՐՍՏԻ, ՀԱՓՇՏԱԿՄԱՆ ԿԱՄ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ

 

64. Վկայագրի վնասման (խոտանման), կորստի, հափշտակման կամ ոչնչացման դեպքում այն ենթակա է փոխարինման կրկնօրինակով:

65. Վկայագրի կրկնօրինակ ստանալու նպատակով Ապահովադիրը կորստից հետո ցանկացած ժամկետում դիմում է տվյալ Վկայագրով ՊԿԱ-ին և վերջինի որևէ բանկային հաշվին վճարում է նրա կողմից «Կրկնօրինակ վկայագրի տրամադրման համար» սահմանված ծառայության վճարը (առկայության դեպքում), որը չի կարող 1.000 ՀՀ դրամից ավելի լինել:

66. Սույն կանոնների 65-րդ կետով սահմանված վճարումն ստանալուց հետո ՊԿԱ-ն Ապահովադրին տրամադրում է Վկայագրի կրկնօրինակը` Վկայագրի վրա սահմանված կարգով կատարելով «ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿ» նշագրում` ՊԿԱ-ի գրասենյակ Ապահովադրի (նրա կողմից լիազորված անձի) ներկայանալուց և համապատասխան անդորրագիրը ներկայացնելուց անմիջապես հետո կամ Ապահովադրի համապատասխան պահանջից անմիջապես հետո, եթե ՊԿԱ-ն այդ ծառայության համար որևէ վճար չի սահմանել:

 

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՊՊԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ 13. ԱՊՊԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԸ

 

67. ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատահարների և հատուցման դիմումների կարգավորման գործընթացները տարանջատվում են երկու հիմնական խմբերի`

1) Պարզեցված ընթացակարգով ապահովագրական պատահարների և հատուցումների կարգավորման գործընթաց (այսուհետ` Պարզեցված հատուցման գործընթաց),

2) Ստանդարտ ընթացակարգով ապահովագրական պատահարների և հատուցումների կարգավորման գործընթաց (այսուհետ` Ստանդարտ հատուցման գործընթաց):

68. Պարզեցված հատուցման գործընթացը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ առկա են հետևյալ պայմանները միաժամանակ`

1) տեղի է ունեցել ապահովագրական պատահար,

2) ապահովագրական պատահարում ներգրավված է միայն երկու ավտոտրանսպորտային միջոց, որոնցից առնվազն մեկի վերաբերյալ ապահովագրական պատահարի պահին առկա է գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր,

3) ապահովագրական պատահարի արդյունքում վնաս է պատճառվել միայն այդ ավտոտրանսպորտային միջոցներին կամ դրանցից մեկին,

4) ապահովագրական պատահարում ներգրավված ավտոտրանսպորտային միջոցներից որևէ մեկի վարորդն ընդունում է, որ ապահովագրական պատահարի առաջացման մեջ միակ մեղավորն ինքն է, և դրա վերաբերյալ ավտոտրանսպորտային միջոցների վարորդների միջև առկա է փոխադարձ համաձայնություն,

5) տուժողի կամ նրա ավտոտրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից վնաս պատճառողից ակնկալվող վնասի հատուցման չափը չի գերազանցում Օրենքով նախատեսված ինքնուրույն կարգավորման միջոցով հատուցվող վնասի առավելագույն չափը, որը կազմում է 100.000 ՀՀ դրամ:

69. Ստանդարտ հատուցման գործընթացը կիրառվում է Պարզեցված հատուցման գործընթացի պայմաններին չբավարարող բոլոր այլ դեպքերում և կարգավորման տեսանկյունից իր հերթին բաժանվում է երկու ենթախմբի`

1) ապահովագրական պատահարներ, որոնց գծով չի իրականացվել քրեական և (կամ) վարչական վարույթ, և չի հարուցվել քաղաքացիական գործ, այսուհետ` Ստանդարտ հատուցման գործընթաց 1,

2) ապահովագրական պատահարներ, որոնց գծով իրականացվել է քրեական և (կամ) վարչական վարույթ, կամ հարուցվել է քաղաքացիական գործ, այսուհետ` Ստանդարտ հատուցման գործընթաց 2:

70. Օրենքով նախատեսված համաձայնեցված հայտարարագրի միջոցով հատուցվող վնասի առավելագույն չափը և սույն կանոնների 68-րդ կետով սահմանված պայմաններին չբավարարող դեպքերի համար Օրենքով նախատեսված ինքնուրույն կարգավորման միջոցով հատուցվող վնասի առավելագույն չափը սույն կանոններով սահմանվում են 0 ՀՀ դրամ:

 

-------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Ավտոապահովագրողների բյուրո
26.09.2016
N 37-Լ
Որոշում