Սեղմել Esc փակելու համար:
ԿԱՆՈՆՆԵՐ RL 1-001 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԿԱՆՈՆՆԵՐ RL 1-001 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈ ...

 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

26 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 37-Լ

 

ԿԱՆՈՆՆԵՐ RL 1-001 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅԱՆ

(ԱՊՊԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ)

(7-րդ մաս)

 

3. Միջին կամ բարձր ռիսկային դասում գտնվող և վերջին 1460 պայմանագրային օրվա ընթացքում անընդմեջ ընդհանուր առմամբ (-4) դաս ստացած Ապահովադիրը վերջին բոնուսային դասի ստացման ամսաթվից ստանում է ԲՄ բազիսային դասը:

4. ԲՄ դասի հաշվարկն իրականացվում է ապահովադիրների վերաբերյալ Տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվության հիման վրա:

5. ԲՄ դասին համապատասխանող գործակիցների մեծություններն են`

 

Աղյուսակ 6

 

.______________________________________________.

|ԲՄ ԽՈՒՄԲԸ     |ԲՄ ԴԱՍԸ|ԲՄ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ|

|______________|_______|_______________________|

|ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ|դաս 22 |250%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 21 |250%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 20 |250%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 19 |200%                   |

|______________________________________________|

|______________________________________________|

|ՄԻՋԻՆ ՌԻՍԿԱՅԻՆ|դաս 18 |144%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 17 |140%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 16 |132%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 15 |124%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 14 |116%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 13 |112%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 12 |108%                   |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 11 |104%                   |

|______________________________________________|

|______________________________________________|

|ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ     |դաս 10 |100%                   |

|______________________________________________|

|______________________________________________|

|ՑԱԾՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ |դաս 9  |97%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 8  |94%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 7  |91%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 6  |88%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 5  |85%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 4  |82%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 3  |75%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 2  |65%                    |

|              |_______|_______________________|

|              |դաս 1  |50%                    |

.______________________________________________.

 

6. Ապահովադրի ԲՄ դասի հաշվարկման ժամանակ սույն գլխով սահմանված հանգամանքները հիմք են ընդունվում` անկախ ավտոտրանսպորտային միջոցի կամ ապահովագրական ընկերության փոփոխման հանգամանքից:

 

ԳԼՈՒԽ 6. ԲՅՈՒՐՈՅԻ ԱՆԴԱՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

7. Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունները սույն կանոններով հաստատված սահմանաչափի նվազագույն և առավելագույն միջակայքում ինքնուրույն են ընտրում ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող հիմնական ապահովագրավճարի չափը` դրա գործողության մեջ մտնելուց առնվազն 10 օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Բյուրոյին:

8. Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններն անձամբ կամ իրենց ներկայացուցիչների` ներառյալ ապահովագրական գործակալների միջոցով իրավունք չունեն ԱՊՊԱ պայմանագրի համար սույն կանոնների համաձայն հաշվարկված վերջնական ապահովագրավճարների նկատմամբ կիրառել որևէ ուղղակի և անուղղակի զեղչեր` ներառյալ տրամադրել ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքմանը ուղեկցող ցանկացած անհատույց կամ զեղչված գնով ծառայություններ կամ նվերներ:

9. Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններն սույն կանոններով նախատեսված պայմանների շրջանակներում ինքնուրույն են որոշում և սահմանում ապահովագրավճարների տարաժամկետ վճարման հնարավորությունները և կարգը:

10. Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերություններն իրենց պաշտոնական ինտերնետային կայքում մշտապես հրապարակում են տվյալ պահի դրությամբ իրենց կողմից կիրառվող`

1) հիմնական և բազային ԱՊՊԱ ապահովագրավճարների չափերը,

2) ԱՊՊԱ ապահովագրավճարի տարաժամկետ վճարման հնարավորությունները,

3) ԱՊՊԱ ապահովագրավճարի էլեկտրոնային հաշվիչը, որով ցանկացած անձ կկարողանա սույն հավելվածով նախատեսված` ապահովագրավճարի մեծության վրա ազդող պայմանների մուտքագրմամբ հաշվարկել տվյալ ապահովագրական ընկերությունից ձեռքբերվող ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը:

 

ԳԼՈՒԽ 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

11. Ապահովադրի` սույն հավելվածին համապատասխան ԲՄ դասի հաշվարկման ժամանակ նրա` մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ձևավորված ապահովագրական պատմությունը հաշվի է առնվում հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո ուժի մեջ մտած որևէ ԱՊՊԱ պայմանագրում որպես լիազորված տիրապետող (ներառյալ` վարելու իրավունք ունեցող ապահովադիր) չնշված անձանց համար մինչև սույն հավելվածն ուժի մեջ մտնելը ձևավորված ողջ ապահովագրական պատմության նկատմամբ կիրառվում են սույն հավելվածի դրույթները,

2) 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո ուժի մեջ մտած որևէ ԱՊՊԱ պայմանագրում որպես լիազորված տիրապետող (ներառյալ` վարելու իրավունք ունեցող ապահովադիր) նշված անձանց համար որպես լիազորված տիրապետող հաշվարկված ԲՄ դասը մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը վերջին անգամ փոխվելու կամ ԲՄ դաս ստանալու օրը համարվում է իբրև սույն հավելվածով նախատեսված` ապահովադրի դասի վերջին վերահաշվարկման օր, իսկ որպես լիազորված տիրապետող ստացած ԲՄ դասը` իբրև ապահովադրի վերջին անգամ վերահաշվարկված ԲՄ դաս` այդ օրվանից հետո ընկած ժամանակահատվածի նկատմամբ կիրառելով սույն հավելվածի դրույթները,

3) սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված անձանց համար սույն հավելվածի 7-րդ կետով նախատեսված օրերի քանակի մեջ հաշվարկվում են այդ անձանց` մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը վերջին անգամ մալուս ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հետո ընկած պայմանագրային օրերը:

12. Ապահովադիրների որոշակի խմբի համար, ի լրումն սույն հավելվածով սահմանված կարգով հաշվարկված ԲՄ դասի, տրամադրվում է մեկանգամյա արտոնություն` համաձայն ենթահավելված 3.1-ի:

 

Ենթահավելված 3.1

«ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ»

կանոնների

 

1. 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ի դրությամբ սույն կանոնների հավելված 3-ի համաձայն հաշվարկված ԲՄ դասերը 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին սույն կանոնների ուժով հետևյալ պահանջներին բավարարող ապահովադիրների համար նվազեցվում են 4 դասով, բայց ոչ պակաս, քան բազիսային ԲՄ դասը.

1) տվյալ ապահովադիրն 2016 թվականի օգոստոսի 31-ի դրությամբ ունի (ունեցել է) կնքված և գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր, որում որպես օգտագործման նպատակ նշված է «հանրային տրանսպորտ» կամ «տաքսի»,

2) տվյալ ապահովադրի կողմից կնքված և 2016 թվականի օգոստոսի 31-ին գործողության մեջ եղած ԱՊՊԱ պայմանագրով (պայմանագրերով) ապահովագրված է եղել մեկից ավելի ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվությունը:

2. Բյուրոն Ապահովագրողներին տրամադրում է սույն ենթահավելվածի 1-ին կետով սահմանված պահանջներին բավարարող ապահովադիրների ցանկը (այսուհետ` Ցանկ), ինչպես նաև դրանցում կատարված փոփոխությունները և լրացումները:

3. Մինչև սույն ենթահավելվածի 1-ին կետով նախատեսված նվազեցումն ավտոմատ իրականացնող տեխնիկածրագրային փոփոխությունների ներդրումը Ցանկում ներառված ապահովադիրների համար սույն կանոններով նախատեսված արտոնություններն Ապահովագրողները հաշվարկում են ինքնուրույն` Տեղեկատվական համակարգից ստացված ԲՄ դասը նվազեցնելով 4 դասով, բայց ոչ պակաս, քան բազիսային ԲՄ դասը և նվազեցված դասերն արտացոլելով վերջինների հետ կնքվող ԱՊՊԱ պայմանագրերում: Սույն ենթահավելվածի 1-ին կետով նախատեսված նվազեցումն ավտոմատ իրականացնող տեխնիկածրագրային փոփոխությունների ներդրման պահից (ինչի մասին Բյուրոյի գործադիր տնօրենը գրավոր իրազեկում է Ապահովագրողներին) ԱՊՊԱ պայմանագրում պետք է արտացոլվեն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից ստացված ԲՄ դասերն` առանց որևէ ինքնուրույն նվազեցումների իրականացման:

4. Մինչև սույն ենթահավելվածի 1-ին կետով նախատեսված նվազեցումն ավտոմատ իրականացնող տեխնիկածրագրային փոփոխությունների ներդրումը Ապահովագրողների կողմից Ցանկում ներառված անձանց հետ ԱՊՊԱ պայմանագրեր կնքելիս սույն գլխով նախատեսված կարգով և արտոնության չափով Տեղեկատվական համակարգից ստացված ԲՄ դասի ինքնուրույնաբար նվազեցումը և դրա ԱՊՊԱ պայմանագրում արտացոլումը չի դիտարկվում որպես սույն կանոնների խախտում:

 

Հավելված 4

«ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ»

կանոնների

 

ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԻՄՔԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԴԱԴԱՐՄԱՆ ՊԱՀԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ, ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

._________________________________________________________________________.

|N  |ԱՊՊԱ պայմանագրի   |ԱՊՊԱ պայմանագրի    |ՊԿԱ-ին     |ԱՊՊԱ պայմանագրով  |

|   |վաղաժամկետ        |վաղաժամկետ դադարման|ներկայացվող|նախատեսված        |

|   |դադարեցման        |պահը               |փաստաթղթերի|ապահովագրավճարի   |

|   |հիմքը             |                   |ցանկը      |համապատասխան մասի |

|   |                  |                   |           |վերադարձման և     |

|   |                  |                   |           |դրա հաշվարկման    |

|   |                  |                   |           |կարգն ու          |

|   |                  |                   |           |պայմանները        |

|___|__________________|___________________|___________|__________________|

|1. |Հայաստանի         |Համապատասխան հիմքն |1. ԱՊՊԱ    |Վերադարձվում է    |

|   |Հանրապետության    |ի հայտ գալու պահին |պայմանագրի |պայմանագրի        |

|   |իրավասու պետական  |                   |վաղաժամկետ |գործողության      |

|   |մարմնի կողմից     |                   |դադարեցման |չլրացած ժամկետի   |

|   |Ավտոտրանսպորտային |                   |վերաբերյալ |համար վճարված     |

|   |միջոցի նկատմամբ   |                   |գրավոր     |ապահովագրավճարը`  |

|   |սեփականության     |                   |դիմում,    |(պայմանագրով      |

|   |իրավունքը գրանցվել|                   |2.         |նախատեսված        |

|   |է Ապահովադրից     |                   |Դադարեցման |ապահովագրավճար *  |

|   |տարբերվող այլ անձի|                   |համապատաս- |պայմանագրի        |

|   |անունով`          |                   |խան հիմքը  |չլրացած ժամկետի   |

|   |բացառությամբ եթե  |                   |հավաստող   |օրեր/պայմանագրի   |

|   |Ապահովադիրը       |                   |փաստա-     |գործողության      |

|   |ֆինանսական        |                   |թուղթը, եթե|օրեր) -           |

|   |վարձակալության    |                   |դրան ՊԿԱ-ն |պայմանագրի գծով   |

|   |(լիզինգի)         |                   |չի         |չվճարված          |

|   |պայմանագրով տվյալ |                   |տիրապետում`|ապահովագրավճար:   |

|   |ավտոտրանսպորտային |                   |ներառյալ   |Ընդ որում`        |

|   |միջոցի վարձակալն  |                   |Տեղեկատվա- |գործողության      |

|   |է: Եթե Ապահովադիրը|                   |կան        |չլրացած ժամկետը   |

|   |Ավտոտրանսպորտային |                   |համակարգից |հաշվարկվում է     |

|   |միջոցի ֆինանսական |                   |հարցում    |համապատասխան      |

|   |վարձակալության    |                   |կատարելու  |գրավոր դիմում     |

|   |(լիզինգի)         |                   |կամ ԱՊՊԱ   |ՊԿԱ-ին            |

|   |պայմանագրով       |                   |համակարգում|ներկայացնելու     |

|   |վարձակալն է, ապա  |                   |այլ կերպ   |օրվանից սկսած,    |

|   |ԱՊՊԱ պայմանագրի   |                   |ստանալու   |սակայն            |

|   |գործողությունը    |                   |միջոցով,   |համապատասխան      |

|   |վաղաժամկետ        |                   |3. Ներկայա-|հիմքն ի հայտ      |

|   |դադարում է այն    |                   |ցուցչի     |գալու օրվանից ոչ  |

|   |դեպքում, եթե      |                   |միջոցով    |շուտ              |

|   |դադարել է         |                   |դիմումը    |                  |

|   |ֆինանսական        |                   |ներկայացնե-|                  |

|   |վարձակալության    |                   |լիս` նաև   |                  |

|   |(լիզինգի)         |                   |ներկայա-   |                  |

|   |պայմանագիրը, և    |                   |ցուցչի     |                  |

|   |Ավտոտրանսպորտային |                   |պատշաճ     |                  |

|   |միջոցի նկատմամբ   |                   |լիազորված  |                  |

|   |սեփականության     |                   |լինելը     |                  |

|   |իրավունքը չի      |                   |հավաստող   |                  |

|   |գրանցվել          |                   |փաստաթղթերը|                  |

|   |Ապահովադրի անունով|                   |           |                  |

|   |կամ գրանցվելուց   |                   |           |                  |

|   |հետո օտարվել է այլ|                   |           |                  |

|   |անձի              |                   |           |                  |

|___|__________________|___________________|           |                  |

|2. |Ավտոտրանսպորտային |Ավտոտրանսպորտային  |           |                  |

|   |միջոցը հանվել է   |միջոցը հաշվառումից |           |                  |

|   |(ներառյալ`        |հանելու օրվան      |           |                  |

|   |ժամանակավոր)      |հաջորդող օրը`      |           |                  |

|   |հաշվառումից       |բացառությամբ       |           |                  |

|   |                  |խոտանման հիմքով    |           |                  |

|   |                  |հաշվառումից        |           |                  |

|   |                  |հանվելու,          |           |                  |

|   |                  |հաշվառումից        |           |                  |

|   |                  |ժամանակավոր        |           |                  |

|   |                  |հանվելու, ինչպես   |           |                  |

|   |                  |նաև  հաշվառումից   |           |                  |

|   |                  |հանվելու այնպիսի   |           |                  |

|   |                  |դեպքերի, երբ նույն |           |                  |

|   |                  |պահին              |           |                  |

|   |                  |ավտոտրանսպորտային  |           |                  |

|   |                  |միջոցը հաշվառվում է|           |                  |

|   |                  |այլ անձի անվամբ    |           |                  |

|   |                  |(անվանմամբ), որոնց |           |                  |

|   |                  |դեպքում պայմանագիրը|           |                  |

|   |                  |վաղաժամկետ դադարում|           |                  |

|   |                  |է ավտոտրանսպորտային|           |                  |

|   |                  |միջոցը հաշվառումից |           |                  |

|   |                  |հանվելու պահին     |           |                  |

|___|__________________|___________________|___________|                  |

|3. |ՊԿԱ-ն լուծարվել է,|Համապատասխան հիմքն |1. ԱՊՊԱ    |                  |

|   |և  Ապահովադիրը չի |ի հայտ գալու պահին |պայմանագրի |                  |

|   |ցանկանում         |                   |վաղաժամկետ |                  |

|   |պայմանագիրը       |                   |դադարեցման |                  |

|   |շարունակել այն    |                   |վերաբերյալ |                  |

|   |ապահովագրական     |                   |գրավոր     |                  |

|   |ընկերության հետ,  |                   |դիմում,    |                  |

|   |որին ՊԿԱ-ն        |                   |2. Ներկայա-|                  |

|   |փոխանցում է       |                   |ցուցչի     |                  |

|   |ապահովագրական     |                   |միջոցով    |                  |

|   |պորտֆելը          |                   |դիմումը    |                  |

|   |                  |                   |ներկայացնե-|                  |

|   |                  |                   |լիս` նաև   |                  |

|   |                  |                   |ներկայա-   |                  |

|   |                  |                   |ցուցչի     |                  |

|   |                  |                   |պատշաճ     |                  |

|   |                  |                   |լիազորված  |                  |

|   |                  |                   |լինելը     |                  |

|   |                  |                   |հավաստող   |                  |

|   |                  |                   |փաստաթղթերը|                  |

|___|__________________|                   |           |                  |

|4. |Օրենքով նախատեսված|                   |           |                  |

|   |դեպքերում ՊԿԱ-ն իր|                   |           |                  |

|   |ապահովագրական     |                   |           |                  |

|   |պորտֆելը փոխանցում|                   |           |                  |

|   |է այլ             |                   |           |                  |

|   |ապահովագրական     |                   |           |                  |

|   |ընկերության, և    |                   |           |                  |

|   |Ապահովադիրը չի    |                   |           |                  |

|   |ցանկանում         |                   |           |                  |

|   |պայմանագիրը       |                   |           |                  |

|   |շարունակել այդ    |                   |           |                  |

|   |ապահովագրական     |                   |           |                  |

|   |ընկերության հետ   |                   |           |                  |

|___|__________________|                   |___________|                  |

|5. |Պայմանագրի ուժի   |                   |1. ԱՊՊԱ    |                  |

|   |մեջ մտնելուց հետո |                   |պայմանագրի |                  |

|   |վերացել է ԱՊՊԱ    |                   |վաղաժամկետ |                  |

|   |պատահարի վրա      |                   |դադարեցման |                  |

|   |հասնելու          |                   |վերաբերյալ |                  |

|   |հնարավորությունը, |                   |գրավոր     |                  |

|   |և  ապահովագրական  |                   |դիմում     |                  |

|   |ռիսկի գոյությունը |                   |2. ԱՊՊԱ    |                  |

|   |դադարել է ԱՊՊԱ    |                   |պատահարի   |                  |

|   |պատահարից տարբեր  |                   |վրա        |                  |

|   |այլ հանգամանքների |                   |հասնելու   |                  |

|   |բերումով          |                   |հնարավորու-|                  |

|   |                  |                   |թյան       |                  |

|   |                  |                   |կամ ապահովա|                  |

|   |                  |                   |գրական     |                  |

|   |                  |                   |ռիսկի      |                  |

|   |                  |                   |գոյության  |                  |

|   |                  |                   |վերացումը  |                  |

|   |                  |                   |հիմնավորող |                  |

|   |                  |                   |փաստաթղթեր,|                  |

|   |                  |                   |եթե դրանց  |                  |

|   |                  |                   |ՊԿԱ-ն չի   |                  |

|   |                  |                   |տիրապետում,|                  |

|   |                  |                   |3. Ներկայա-|                  |

|   |                  |                   |ցուցչի     |                  |

|   |                  |                   |միջոցով    |                  |

|   |                  |                   |դիմումը    |                  |

|   |                  |                   |ներկայաց-  |                  |

|   |                  |                   |նելիս` նաև |                  |

|   |                  |                   |ներկայա-   |                  |

|   |                  |                   |ցուցչի     |                  |

|   |                  |                   |պատշաճ     |                  |

|   |                  |                   |լիազորված  |                  |

|   |                  |                   |լինելը     |                  |

|   |                  |                   |հավաստող   |                  |

|   |                  |                   |փաստաթղթերը|                  |

|___|__________________|___________________|___________|__________________|

|6. |Ապահովադրի        |Ապահովադրի կամ նրա |1. ԱՊՊԱ    |Վերադարձվում է    |

|   |պահանջով          |ներկայացուցչի      |պայմանագրի |պայմանագրի        |

|   |                  |դիմումի մեջ նշված  |վաղաժամկետ |գործողության      |

|   |                  |օրը, բայց ոչ շուտ, |դադարեցման |չլրացած ժամկետի   |

|   |                  |քան դիմումի        |վերաբերյալ |համար վճարված     |

|   |                  |ներկայացման        |գրավոր     |ապահովագրավճարը`  |

|   |                  |ամսաթվին հաջորդող  |դիմում,    |հաշվարկման ժամանակ|

|   |                  |օրը                |2. Ներկայա-|որպես հիմք        |

|   |                  |                   |ցուցչի     |ընդունելով        |

|   |                  |                   |միջոցով    |պայմանագրով       |

|   |                  |                   |դիմումը    |նախատեսված        |

|   |                  |                   |ներկայացնե-|ապահովագրավճարի   |

|   |                  |                   |լիս` նաև   |80%-ը`            |

|   |                  |                   |ներկայա-   |(պայմանագրով      |

|   |                  |                   |ցուցչի     |նախատեսված        |

|   |                  |                   |պատշաճ     |ապահովագրավճար *  |

|   |                  |                   |լիազորված  |80% / պայմանագրի  |

|   |                  |                   |լինելը     |գործողության օրեր)|

|   |                  |                   |հավաստող   |* պայմանագրի      |

|   |                  |                   |փաստաթղթերը|չլրացած օրեր      |

|   |                  |                   |           |- պայմանագրի գծով |

|   |                  |                   |           |չվճարված          |

|   |                  |                   |           |ապահովագրավճար:   |

|   |                  |                   |           |Ընդ որում`        |

|   |                  |                   |           |գործողության      |

|   |                  |                   |           |չլրացած ժամկետը   |

|   |                  |                   |           |հաշվարկվում է     |

|   |                  |                   |           |պայմանագրի        |

|   |                  |                   |           |գործողության      |

|   |                  |                   |           |դադարեցման օրվանից|

|   |                  |                   |           |սկսած: ՊԿԱ-ն      |

|   |                  |                   |           |իրավունք ունի իր  |

|   |                  |                   |           |հայեցողությամբ    |

|   |                  |                   |           |սույն հաշվարկում  |

|   |                  |                   |           |80%-ի փոխարեն հիմք|

|   |                  |                   |           |ընդունել          |

|   |                  |                   |           |ապահովագրավճարի   |

|   |                  |                   |           |80-ից ավելի բարձր`|

|   |                  |                   |           |մինչև  100%-ը     |

|   |                  |                   |           |ներառյալ:         |

|___|__________________|___________________|___________|__________________|

|7. |ՊԿԱ-ի պահանջով,   |ՊԿԱ-ի կողմից       |    -      |Վերադարձվում է    |

|   |եթե Ապահովադիրը   |խախտումը           |           |պայմանագրի        |

|   |թույլ է տվել սույն|հայտնաբերելու պահից|           |գործողության      |

|   |կանոնների էական   |եռամսյա ժամկետում` |           |չլրացած ժամկետի   |

|   |խախտում: Ընդ      |նրա պահանջը        |           |համար վճարված     |

|   |որում, ՊԿԱ-ն      |ներկայացվելուց     |           |ապահովագրավճարի և |

|   |իրավունք չունի    |անմիջապես հետո     |           |այդ պայմանագրով   |

|   |պահանջելու        |                   |           |ՊԿԱ-ի կողմից      |

|   |վաղաժամկետ լուծել |                   |           |վճարված           |

|   |պայմանագիրը, եթե  |                   |           |ապահովագրական     |

|   |Ապահովադիրը խախտել|                   |           |հատուցումների     |

|   |է սույն կանոնների |                   |           |դրական            |

|   |42-րդ կետով       |                   |           |տարբերությունը`   |

|   |սահմանված պահանջը,|                   |           |(պայմանագրով      |

|   |սակայն արդեն      |                   |           |նախատեսված        |

|   |վերացել են        |                   |           |ապահովագրավճար *  |

|   |ապահովագրական     |                   |           |պայմանագրի չլրացած|

|   |ռիսկի մեծացման վրա|                   |           |ժամկետի օրեր /    |

|   |որակապես ազդող    |                   |           |պայմանագրի        |

|   |փոփոխությունները, |                   |           |գործողության օրեր)|

|   |ինչպես նաև  եթե   |                   |           |- պայմանագրի գծով |

|   |Ապահովադրի կողմից |                   |           |չվճարված          |

|   |պայմանագրով       |                   |           |ապահովագրավճար -  |

|   |ստանձնած պարտավո- |                   |           |տվյալ պայմանագրով |

|   |րությունների      |                   |           |կատարված          |

|   |խախտումը կատարվել |                   |           |հատուցումների     |

|   |է ոչ իր մեղքով    |                   |           |գումար: Ընդ       |

|   |                  |                   |           |որում`            |

|   |                  |                   |           |գործողության      |

|   |                  |                   |           |չլրացած ժամկետը   |

|   |                  |                   |           |հաշվարկվում է     |

|   |                  |                   |           |պայմանագրի        |

|   |                  |                   |           |գործողության      |

|   |                  |                   |           |դադարեցման օրվանից|

|   |                  |                   |           |սկսած             |

|___|__________________|___________________|___________|__________________|

|8. |Ապահովադրի        |Ապահովադրի կողմից  |1. ԱՊՊԱ    |Վերադարձվում է    |

|   |պահանջով, եթե     |նման խախտումը      |պայմանագրի |հետևյալ           |

|   |ՊԿԱ-ն թույլ է տվել|հայտնաբերելու պահից|վաղաժամկետ |մեծություններից   |

|   |պայմանագրի        |եռամսյա ժամկետում` |դադարեցման |առավելագույնը`    |

|   |պայմանների էական  |նրա պահանջը        |վերաբերյալ |1. վճարված        |

|   |խախտում           |ներկայացվելուց     |գրավոր     |ապահովագրավճարներ |

|   |                  |անմիջապես հետո     |դիմում`    |և  այդ պայմանագրով|

|   |                  |                   |հիմնավորե- |ՊԿԱ-ի կողմից      |

|   |                  |                   |լով ՊԿԱ-ի  |վճարված           |

|   |                  |                   |կողմից     |ապահովագրական     |

|   |                  |                   |կատարված   |հատուցումների     |

|   |                  |                   |խախտում-   |դրական            |

|   |                  |                   |ները,      |տարբերությունը,   |

|   |                  |                   |2. Ներկայա-|կամ               |

|   |                  |                   |ցուցչի     |2. պայմանագրի     |

|   |                  |                   |միջոցով    |գործողության      |

|   |                  |                   |դիմումը    |չլրացած ժամկետի   |

|   |                  |                   |ներկայաց-  |համար վճարված     |

|   |                  |                   |նելիս` նաև |ապահովագրավճարը`  |

|   |                  |                   |ներկայացուց|(պայմանագրով      |

|   |                  |                   |չի պատշաճ  |նախատեսված        |

|   |                  |                   |լիազորված  |ապահովագրավճար *  |

|   |                  |                   |լինելը     |պայմանագրի չլրացած|

|   |                  |                   |հավաստող   |ժամկետի օրեր /    |

|   |                  |                   |փաստաթղթերը|պայմանագրի        |

|   |                  |                   |           |գործողության օրեր)|

|   |                  |                   |           |- Ապահովադրի      |

|   |                  |                   |           |կողմից չվճարված   |

|   |                  |                   |           |ապահովագրավճար:   |

|   |                  |                   |           |Ընդ որում`        |

|   |                  |                   |           |գործողության      |

|   |                  |                   |           |չլրացած ժամկետը   |

|   |                  |                   |           |հաշվարկվում է     |

|   |                  |                   |           |պայմանագրի        |

|   |                  |                   |           |գործողության      |

|   |                  |                   |           |դադարեցման օրվանից|

|   |                  |                   |           |սկսած: Այն        |

|   |                  |                   |           |դեպքում, երբ      |

|   |                  |                   |           |պայմանագրի լուծման|

|   |                  |                   |           |հիմք հանդիսացած   |

|   |                  |                   |           |խախտումը          |

|   |                  |                   |           |պայմանագրով       |

|   |                  |                   |           |վճարման ենթակա    |

|   |                  |                   |           |հատուցման ոչ լրիվ |

|   |                  |                   |           |կատարումն է (այն  |

|   |                  |                   |           |է` սույն կանոնների|

|   |                  |                   |           |խախտմամբ`         |

|   |                  |                   |           |սահմանված         |

|   |                  |                   |           |ժամկետում վճարման |

|   |                  |                   |           |ենթակա գումարի    |

|   |                  |                   |           |չվճարումը կամ ոչ  |

|   |                  |                   |           |ամբողջական        |

|   |                  |                   |           |վճարումը), ապա    |

|   |                  |                   |           |Ապահովադիրն       |

|   |                  |                   |           |իրավունք ունի հետ |

|   |                  |                   |           |ստանալու վճարված  |

|   |                  |                   |           |ապահովագրավճարներն|

|   |                  |                   |           |ամբողջությամբ:    |

|___|__________________|___________________|___________|__________________|

|9. |ՊԿԱ-ի պահանջով,   |ՊԿԱ-ի պահանջով`    |    -      |Ապահովագրավճարները|

|   |եթե պայմանագիրը   |անմիջապես          |           |վերադարձման ենթակա|

|   |կնքելուց հետո պարզ|                   |           |չեն               |

|   |է դարձել, որ      |                   |           |                  |

|   |Ապահովադիրը       |                   |           |                  |

|   |պայմանագիրը       |                   |           |                  |

|   |կնքելիս ՊԿԱ-ին    |                   |           |                  |

|   |(լիազորված անձին  |                   |           |                  |

|   |կամ ապահովագրական |                   |           |                  |

|   |գործակալին)       |                   |           |                  |

|   |ներկայացրել է     |                   |           |                  |

|   |ակնհայտ սխալ,     |                   |           |                  |

|   |ապակողմնորոշիչ,   |                   |           |                  |

|   |կեղծ կամ ոչ       |                   |           |                  |

|   |ամբողջական        |                   |           |                  |

|   |տեղեկություններ   |                   |           |                  |

|   |պատահարի տեղի     |                   |           |                  |

|   |ունենալու և  դրա  |                   |           |                  |

|   |արդյունքում       |                   |           |                  |

|   |հնարավոր վնասի    |                   |           |                  |

|   |չափը որոշելու     |                   |           |                  |

|   |համար էական       |                   |           |                  |

|   |նշանակություն     |                   |           |                  |

|   |ունեցող           |                   |           |                  |

|   |հանգամանքների     |                   |           |                  |

|   |երևան  գալու` իրեն|                   |           |                  |

|   |հայտնի            |                   |           |                  |

|   |հավանականության   |                   |           |                  |

|   |վերաբերյալ: Ընդ   |                   |           |                  |

|   |որում, ՊԿԱ-ն չի   |                   |           |                  |

|   |կարող օգտվել նշված|                   |           |                  |

|   |իր իրավունքից, եթե|                   |           |                  |

|   |պայմանագրի կնքման |                   |           |                  |

|   |պահին նա գիտեր կամ|                   |           |                  |

|   |կարող էր իմանալ,  |                   |           |                  |

|   |որ Ապահովադրի     |                   |           |                  |

|   |կողմից ներկայացվել|                   |           |                  |

|   |են ապակողմնորոշիչ,|                   |           |                  |

|   |կեղծ կամ ոչ       |                   |           |                  |

|   |ամբողջական        |                   |           |                  |

|   |տեղեկություններ,  |                   |           |                  |

|   |կամ պայմանագիրը   |                   |           |                  |

|   |կնքվել է Վկայագրի |                   |           |                  |

|   |համապատասխան      |                   |           |                  |

|   |մասերում          |                   |           |                  |

|   |տեղեկատվության    |                   |           |                  |

|   |բացակայության     |                   |           |                  |

|   |պայմաններում,     |                   |           |                  |

|   |ինչպես նաև        |                   |           |                  |

|   |Օրենքով նախատեսված|                   |           |                  |

|   |այլ դեպքերում     |                   |           |                  |

|___|__________________|___________________|___________|__________________|

|10.|Ապահովադրի        |Ապահովադրի         |1. ԱՊՊԱ    |Վերադարձվում է    |

|   |պահանջով, եթե     |պահանջով`          |պայմանագրի |պայմանագրի        |

|   |ՊԿԱ-ն սահմանված   |անմիջապես          |վաղաժամկետ |գործողության      |

|   |կարգով ծանուցել է |                   |դադարեցման |չլրացած ժամկետի   |

|   |սույն կանոնների   |                   |վերաբերյալ |համար վճարված     |

|   |դրույթների        |                   |գրավոր     |ապահովագրավճարը`  |

|   |փոփոխման մասին և  |                   |դիմում,    |(պայմանագրով      |

|   |Ապահովադիրը       |                   |2. Ներկայա-|նախատեսված        |

|   |համաձայն չէ       |                   |ցուցչի     |ապահովագրավճար *  |

|   |կատարված          |                   |միջոցով    |պայմանագրի չլրացած|

|   |փոփոխություններին |                   |դիմումը    |ժամկետի օրեր /    |

|   |                  |                   |ներկայացնե-|պայմանագրի        |

|   |                  |                   |լիս` նաև   |գործողության օրեր)|

|   |                  |                   |ներկայացուց|- պայմանագրի գծով |

|   |                  |                   |չի պատշաճ  |չվճարված          |

|   |                  |                   |լիազորված  |ապահովագրավճար:   |

|   |                  |                   |լինելը     |Ընդ որում`        |

|   |                  |                   |հավաստող   |գործողության      |

|   |                  |                   |փաստաթղթերը|չլրացած ժամկետը   |

|   |                  |                   |           |հաշվարկվում է     |

|   |                  |                   |           |պայմանագրի        |

|   |                  |                   |           |գործողության      |

|   |                  |                   |           |դադարեցման օրվանից|

|   |                  |                   |           |սկսած             |

|___|__________________|___________________|___________|                  |

|11.|Վկայագրով         |ՊԿԱ-ի կողմից       |    -      |                  |

|   |նախատեսված        |ուղարկված ծանուցման|           |                  |

|   |ապահովագրավճարի   |մեջ նշված ամսաթվից,|           |                  |

|   |(ապահովագրավճարի  |բայց ոչ շուտ, քան  |           |                  |

|   |առաջին կամ        |Ապահովագրավճարի    |           |                  |

|   |հերթական մասի)    |(ապահովագրավճարի   |           |                  |

|   |վճարումն          |հերթական մասի)     |           |                  |

|   |Ապահովադրի կողմից |չվճարման           |           |                  |

|   |կետանցվել է և     |(կետանցման) օրվանը |           |                  |

|   |ՊԿԱ-ն             |հաջորդող օրվանից   |           |                  |

|   |ապահովագրավճարի   |                   |           |                  |

|   |առաջին կամ        |                   |           |                  |

|   |հերթական մասի     |                   |           |                  |

|   |վճարման           |                   |           |                  |

|   |վերջնաժամկետից կամ|                   |           |                  |

|   |լրացուցիչ ժամկետի |                   |           |                  |

|   |ավարտից ոչ շուտ,  |                   |           |                  |

|   |քան քսան և  ոչ    |                   |           |                  |

|   |ուշ, քան տասն     |                   |           |                  |

|   |(ապահովագրավճարի  |                   |           |                  |

|   |առաջին մասի       |                   |           |                  |

|   |դեպքում` մեկ) օր  |                   |           |                  |

|   |առաջ ուղարկել է   |                   |           |                  |

|   |հիշեցում-ծանուցում|                   |           |                  |

|   |(համաձայն սույն   |                   |           |                  |

|   |կանոնների ձև      |                   |           |                  |

|   |1.2-ի)            |                   |           |                  |

|   |Ապահովադրին`      |                   |           |                  |

|   |ապահովագրավճարի   |                   |           |                  |

|   |հերթական մասը     |                   |           |                  |

|   |վճարելու          |                   |           |                  |

|   |անհրաժեշտության և |                   |           |                  |

|   |չվճարելու դեպքում,|                   |           |                  |

|   |որպես հետևանք     |                   |           |                  |

|   |ԱՊՊԱ պայմանագրի   |                   |           |                  |

|   |վաղաժամկետ        |                   |           |                  |

|   |դադարեցման մասին  |                   |           |                  |

|___|_____________________________________________________________________|

|12.|Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում և  կարգով                           |

|_________________________________________________________________________|

|Ապահովագրավճարի վերադարձման կարգն ու ժամկետները                          |

|_________________________________________________________________________|

|ՊԿԱ-ն սույն հավելվածով նախատեսված դեպքերում ապահովագրավճարի համապատասխան |

|մասի վերադարձման պարտավորության ծագման դեպքում պարտավոր է վաղաժամկետ     |

|դադարեցման դիմումի ստացման և  ԱՊՊԱ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման      |

|ամսաթվերից ավելի ուշ ամսաթվից սկսած 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում        |

|վերադարձնել ապահովագրավճարի համապատասխան մասը և  Ապահովադրին ծանուցել    |

|(տրամադրել) վաղաժամկետ դադարեցման արդյունքում վերադարձվող ապահովագրավճարի|

|հաշվարկը-ծանուցումը, որը պետք է առնվազն պարունակի սույն կանոնների Ձև     |

|1.3-ով նախատեսված տեղեկատվությունը:                                      |

._________________________________________________________________________.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5.

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԻՆ ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

Պարզեցված հատուցումների գործընթացի դեպքում

._________________________________________________________________________.

|ԴՍԱ-ին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը                                     |

|_________________________________________________________________________|

|Տուժողի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը                                |

|_________________________________________________________________________|

|Ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթի      |

|բնօրինակը                                                                |

|_________________________________________________________________________|

|Իրավահաջորդությունը հիմնավորող օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի      |

|բնօրինակը կամ դրա` նոտարապես հաստատված պատճենը, եթե ԴՍԱ-ին դիմել է տուժող|

|իրավահաջորդը                                                             |

|_________________________________________________________________________|

|Ներկայացուցչի միջոցով գրավոր դիմում ներկայացվելու դեպքում` լիազորված     |

|անձ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ դրա` նոտարապես        |

|հաստատված պատճենը և  լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը    |

|_________________________________________________________________________|

|Լրացման հրահանգին համապատասխան լրացված համաձայնեցված հայտարարագրի        |

|բնօրինակը, բացառությամբ եթե համաձայնեցված հայտարարագիրը լրացվել է        |

|համապատասխան էլեկտրոնային ծրագրի միջոցով (ընդ որում` եթե որևէ  փաստաթղթի |

|բացակայության հիմքով համաձայնեցված հայտարարագրի համապատասխան տողում գծիկ |

|դրված, ապա սույն կանոնների համաձայն այն համարվում է պատշաճ լրացված)      |

|_________________________________________________________________________|

|Ապահովագրական պատահարի վայրում իրականացված լուսանկարները և  (կամ)        |

|տեսանյութերը                                                             |

|_________________________________________________________________________|

|Սույն կանոններով սահմանված ժամկետում դիմելու և  (կամ) փաստաթղթեր         |

|ներկայացնելու անհնարինության կամ տեղյակ չլինելու հանգամանքները հիմնավորող|

|փաստաթղթերի կամ այլ ապացույցների բնօրինակները կամ պատճենները             |

._________________________________________________________________________.

 

Ստանդարտ հատուցման գործընթաց 1-ի դեպքում

._________________________________________________________________________.

|ԴՍԱ-ին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը                                     |

|_________________________________________________________________________|

|Տուժողի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը                                |

|_________________________________________________________________________|

|Ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթի      |

|բնօրինակը                                                                |

|_________________________________________________________________________|

|Իրավահաջորդությունը հիմնավորող օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի      |

|բնօրինակը կամ դրա` նոտարապես հաստատված պատճեն, եթե ԴՍԱ-ին դիմել է տուժողի|

|իրավահաջորդը                                                             |

|_________________________________________________________________________|

|Ներկայացուցչի միջոցով գրավոր դիմում ներկայացվելու դեպքում` լիազորված     |

|անձ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ դրա` նոտարապես        |

|հաստատված պատճեն և  լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը     |

|_________________________________________________________________________|

|Ապահովագրական պատահարի վայրում իրականացված լուսանկարները և  (կամ)        |

|տեսանյութերը (առկայության դեպքում)                                       |

|_________________________________________________________________________|

|Ելակետ 1-ի և  Ելակետ 2-ի պատճենները (լուսապատճենները)                    |

|_________________________________________________________________________|

|Ավտոտրանսպորտային միջոցից բացի այլ գույքին պատճառված վնասի հատուցման     |

|գծով` այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի,  |

|իսկ գույքը կորած լինելու դեպքում` նաև  կորած լինելը հավաստող փաստաթղթերի |

|և  (կամ) նյութերի բնօրինակները կամ դրանց` նոտարապես հաստատված պատճենները |

|_________________________________________________________________________|

|Սույն կանոններով սահմանված կարգով եռամսյա ժամկետում դիմելու և  (կամ)     |

|փաստաթղթեր ներկայացնելու անհնարինության կամ տեղյակ չլինելու հանգամանքները|

|հիմնավորող փաստաթղթերի կամ այլ ապացույցների բնօրինակները կամ պատճենները  |

._________________________________________________________________________.

 

Ստանդարտ հատուցման գործընթաց 2-ի դեպքում

._________________________________________________________________________.

|ԴՍԱ-ին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը                                     |

|_________________________________________________________________________|

|Տուժողի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը                                |

|_________________________________________________________________________|

|Ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթի      |

|բնօրինակը                                                                |

|_________________________________________________________________________|

|Իրավահաջորդությունը հիմնավորող օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի      |

|բնօրինակը կամ դրա` նոտարապես հաստատված պատճեն, եթե ԴՍԱ-ին դիմել է տուժողի|

|իրավահաջորդը                                                             |

|_________________________________________________________________________|

|Ներկայացուցչի միջոցով գրավոր դիմում ներկայացվելու դեպքում` լիազորված     |

|անձ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ դրա` նոտարապես        |

|հաստատված պատճենը և  լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը    |

|_________________________________________________________________________|

|Ապահովագրական պատահարի գծով հարուցված գործով օրինական ուժի մեջ մտած      |

|գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի բնօրինակը կամ պատճենը, իսկ վերջինի |

|բացակայության դեպքում` պատահարի գծով կազմված հետևյալ  փաստաթղթերից որևէ  |

|մեկի և  (առկայության դեպքում) դրա հիմքում ընկած փաստաթղթերի (դեպքի վայրի |

|սխեմա, բացատրություններ, փորձագիտական եզրակացություն) բնօրինակները կամ   |

|պատճենները` քրեական գործի հարուցումը մերժելու կամ քրեական գործը կարճելու |

|և  քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ Հայաստանի Հանրապետության քրեական |

|դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին (հայտնի չէ անձը, որը|

|գործով պետք է ներգրավվի որպես մեղադրյալ) կամ 2-րդ (մեղադրյալը թաքնվել է  |

|քննությունից կամ դատից, կամ նրա գտնվելու վայրն այլ պատճառներով պարզված չէ|

|կետով սահմանված հիմքով քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին որոշում  |

|կամ վարչական վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից ընդունված եզրակացություն  |

|կամ որոշում                                                              |

|_________________________________________________________________________|

|Ավտոտրանսպորտային միջոցից բացի այլ գույքին պատճառված վնասի հատուցման     |

|գծով` այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի,  |

|իսկ գույքը կորած լինելու դեպքում` նաև  կորած լինելը հավաստող փաստաթղթերի |

|և  (կամ) նյութերի բնօրինակները կամ դրանց` նոտարապես հաստատված պատճենները |

|_________________________________________________________________________|

|Տուժողի առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման համար`                 |

|_________________________________________________________________________|

|1) տուժողի կողմից ստացված վնասվածքների վերաբերյալ եզրահանգումը պարունակող|

|դատաբժշկական (բժշկական) փորձաքննության ակտի (եզրակացության) բնօրինակը,   |

|բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի      |

|եզրակացությունը կամ գործն ըստ էության լուծող և  օրինական ուժի մեջ մտած   |

|դատական ակտը վկայակոչում է դատաբժշկական փորձաքննության (եզրակացության)   |

|արդյունքները,                                                            |

|2.1) ամբուլատոր բժշկական օգնության դեպքում` ամբուլատոր քարտից քաղվածքի   |

|և  (կամ) բժշկական տեղեկանքի և  (կամ) կոնսուլտացիոն թերթիկի և  (կամ) բժշկի|

|եզրակացության բնօրինակը,                                                 |

|2.2) ստացիոնար բժշկական օգնության դեպքում` ստացիոնար քարտից քաղվածքի     |

|(էպիկրիզի) բնօրինակը և  հիվանդանոցային բժշկական օգնության և  սպասարկման  |

|ծավալների հաշվառման ձևի  (ձև  0001) բնօրինակները                         |

|3) միասնական էլեկտրոնային համակարգով պատշաճ կերպով դուրս գրված հաշիվ     |

|կամ բուժհաստատության ղեկավարի և  գլխավոր հաշվապահի կողմից ստորագրված և   |

|կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) թղթային հաշիվ, որոնցում պետք է        |

|արտացոլված լինեն նաև  բժշկական ծառայություն ստացած անձի անունը, ազգանունը|

|և  մատուցված բժշկական ծառայության տեսակը, իսկ առողջությանը պատճառված     |

|վնասների գծով տուժողի կամ երրորդ անձի կողմից արդեն իսկ վճարում կատարված  |

|լինելու դեպքերում`                                                       |

|ա) վճարման հաշվի (հաշիվ-ապրանքագրի) բնօրինակը և  հետևյալ  փաստաթղթերից   |

|որևէ  մեկի բնօրինակը` դրամարկղային ֆիսկալային կտրոն կամ դրամարկղի մուտքի |

|օրդեր (կանխիկ վճարման դեպքում) կամ բանկային փոխանցման անդորրագիր (անկան- |

|խիկ վճարման դեպքում) կամ վճարման փաստը հավաստող այլ փաստաթուղթ` ներառյալ |

|ծառայությունը մատուցած կամ ապրանքը վաճառած հաստատության կողմից տրված     |

|համապատասխան տեղեկանք,                                                   |

|բ) կամ դրամարկղային ֆիսկալային կտրոն կամ դրամարկղի մուտքի օրդեր (կանխիկ  |

|վճարման դեպքում), որոնցում հստակ արտացոլված է մատուցված ծառայությունների |

|կամ ձեռքբերված ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն,                    |

|4) տուժողի առողջությանը պատճառված վնասների հետևանքով  աշխատավարձի        |

|(եկամուտների) կորստի դեպքում` կորցրած աշխատավարձի (եկամուտների) չափը     |

|հաստատող փաստաթղթերի բնօրինակները                                        |

|5) Տուժողի առողջությանը պատճառված վնասների հետևանքով  աշխատունակության   |

|կորստի աստիճանը հիմնավորող փաստաթղթերի բնօրինակները:                     |

|_________________________________________________________________________|

|Տուժողի մահվան հետ կապված հատուցում ստանալու համար`                      |

|1) Օրենքի համաձայն տուժողի մահվան հետևանքով  վնասների հատուցման իրավունք |

|ունեցող անձ համարվելու փաստը հավաստող փաստաթղթերի բնօրինակները (եթե      |

|պահանջվում է հատուցել կերակրողին կորցնելու հետ կապված ծախսերը),          |

|2) դատաբժշկական (բժշկական) փորձաքննության ակտի (եզրակացության) բնօրինակը |

|կամ պատճենը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քրեական հետապնդում իրականացնող|

|մարմնի եզրակացությունը կամ գործն ըստ էության լուծող և  օրինական ուժի մեջ |

|մտած դատական ակտը վկայակոչում է դատաբժշկական փորձաքննության              |

|(եզրակացության) արդյունքները,                                            |

|3) մահվան վկայականի բնօրինակը,                                           |

|4) կերակրողին կորցնելու հետ կապված վնասի հատուցման չափը հավաստող         |

|փաստաթղթերի բնօրինակները (եթե պահանջվում է հատուցել կերակրողին կորցնելու |

|հետ կապված ծախսերը)                                                      |

|_________________________________________________________________________|

|Սույն կանոններով սահմանված ժամկետում դիմելու և  (կամ) փաստաթղթեր         |

|ներկայացնելու անհնարինության կամ տեղյակ չլինելու հանգամանքները հիմնավորող|

|փաստաթղթերի կամ այլ ապացույցների բնօրինակներ կամ պատճեններ               |

._________________________________________________________________________.

1. Հատուցում ստանալու գրավոր դիմումը ստորագրվում է երկկողմանի` դիմումատուի և դիմումն ընդունողի կողմից, այնուհետև ներկայացված դիմումը դիմումն ընդունած ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի կողմից պատճենահանվում է, և պատճենը տրվում է դիմումատուին:

2. Ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումը և այլ փաստաթղթերը Բյուրոյին կարող են ներկայացվել ցանկացած ապահովագրական ընկերության միջոցով, որի դեպքում դիմումը և (կամ) այլ փաստաթղթերն ընդունած ապահովագրական ընկերությունը դիմումի ստորագրված տարբերակը և կից ներկայացված փաստաթղթերը սքանավորում է և նույն օրվա ընթացքում ուղարկում է Բյուրոյի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեով` պատճենների վրա ստորագրությամբ հավաստելով դրանց բնօրինակին համապատասխանելու փաստը:

 

-------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Ավտոապահովագրողների բյուրո
26.09.2016
N 37-Լ
Որոշում