Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.01....
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.01.5 «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0 ...

 

 

110.1331.251217

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2017 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11017504

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1331-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.01.5 «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0811.01.01.5 «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012Թ. ՄԱՐՏԻ 22-Ի N 200-Ն ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

Աղյուսակ 2

 

Միջին մասնագիտական կրթության 0811.01.5 «Գյուղատնտեսագիտություն» մասնագիտության 0811.01.01.5 «Գյուղատնտես» որակավորման հիմնական կրթական

ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների

մոդուլներ

 

._____________________________________________________________________.

|               ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»          |

|_____________________________________________________________________|

|1. |Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-001                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|2. |Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ            |

|   |                     |գիտելիքներ հողի կազմի, կառուցվածքի և       |

|   |                     |առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես  |

|   |                     |նաև  ձևավորել  կարողություններ բերրիության |

|   |                     |բարձրացման վերաբերյալ:                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|3. |Մոդուլի տևողությունը |68 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|4. |Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|5. |Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|6. |Ուսումնառության      |Տարբերակել հողերի ծագումնաբանական և        |

|   |արդյունք 1           |մորֆոլոգիական հատկանիշները, հողառաջացման   |

|   |                     |գործընթացը                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|7. |Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողառաջացման        |

|   |                     |հիմնական պայմանները` կլիման, ռելիեֆը,      |

|   |                     |ժամանակը, բնական և  պատմական գործոնները,   |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում հողառաջացման           |

|   |                     |գործընթացին մասնակցող բարձրակարգ և         |

|   |                     |ցածրակարգ բույսերի դերը,                   |

|   |                     |3) ճիշտ է տարբերակում հողերի               |

|   |                     |ծագումնաբանական և  մորֆոլոգիական           |

|   |                     |հատկանիշները:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|8. |Ուսումնառության      |Գնահատել հողի ֆիզիկական և  ֆիզիկաքիմիական  |

|   |արդյունք 2           |հատկությունները, որոշել հողի ծավալային և   |

|   |                     |տեսակարար կշիռը, առաձգականությունը         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|9. |Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողի կառուցվածքը    |

|   |                     |և  այն քայքայող գործոնները /մեխանիկական    |

|   |                     |ֆիզիկական, կենսաբանական/,                  |

|   |                     |2) ճիշտ է տարբերակում ՀՀ-ում առկա          |

|   |                     |հողատիպերը,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է գնահատում հողի հիմնական          |

|   |                     |ֆիզիկական և  ֆիզիկաքիմիական                |

|   |                     |հատկությունները,                           |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում հողի ծավալային և         |

|   |                     |տեսակարար կշիռը, առաձգականությունը,        |

|   |                     |ծակոտկենությունը:                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|10.|Ուսումնառության      |Տարբերակել հողում հանքային և  օրգանական    |

|   |արդյունք 3           |նյութերի գոյացման գործընթացը և             |

|   |                     |սննդատարրերի քանակը                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|11.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հումուսի            |

|   |                     |գոյացման գործընթացը, և  դրա նշանակությունը |

|   |                     |հողի բերրիության բարձրացման գործում,       |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում սննդարար տարրերի       |

|   |                     |յուրացման գործընթացը բույսերի կողմից,      |

|   |                     |3) ճիշտ է տարբերակում հողում հանքային և    |

|   |                     |օրգանական նյութերի գոյացման գործընթացը:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|12.|Ուսումնառության      |Տարբերակել հողի ջրային, ջերմային, օդային,  |

|   |արդյունք 4           |սննդային ռեժիմները                         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|13.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողի սննդային       |

|   |                     |ռեժիմը,                                    |

|   |                     |2)  ճիշտ է որոշում հողի ջրային             |

|   |                     |հատկությունները /ջրաթափանցելիություն,      |

|   |                     |ջուր բարձրացնելու և  գոլորշիացնելու        |

|   |                     |հատկություն/,                              |

|   |                     |3) ճիշտ է տարբերակում հողի ջերմային և      |

|   |                     |օդային ռեժիմները:                          |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ»        |

|_____________________________________________________________________|

|14.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-002                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|15.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |կարողություններ` հողի մշակման գործընթացների|

|   |                     |վերաբերյալ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|16.|Մոդուլի տևողությունը |68 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|17.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|18.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|19.|Ուսումնառության      |Ներկայացնել հողի մշակման տեխնոլոգիական     |

|   |արդյունք 1           |գործընթացները                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|20.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում հողի մշակման խնդիրները,|

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողի մշակման        |

|   |                     |նպատակը և  անհրաժեշտությունը,              |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում հողի մշակման        |

|   |                     |տեխնոլոգիական գործընթացները:               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|21.|Ուսումնառության      |Կատարել հողի հիմնական և  մակերեսային       |

|   |արդյունք 2           |մշակումը                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|22.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում հողի հիմնական մշակման  |

|   |                     |ձևերը,                                     |

|   |                     |2) ճիշտ է դասակարգում հողի հիմնական և      |

|   |                     |մակերեսային մշակման եղանակները,            |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում մշակաբույսերի պահանջը    |

|   |                     |հողային գործոնների նկատմամբ /խոնավություն, |

|   |                     |սննդային ռեժիմ/,                           |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում հողի հիմնական և         |

|   |                     |մակերեսային մշակումը:                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|23.|Ուսումնառության      |Իրականացնել հողի նախացանքային, ցանքային և  |

|   |արդյունք 3           |հետցանքային գործընթացները                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|24.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողի մշակման        |

|   |                     |համակարգերը տարբեր բնակլիմայական           |

|   |                     |գոտիներում,                                |

|   |                     |2) ճիշտ է իրականացնում բերքահավաքին        |

|   |                     |հաջորդող գործընթացները,                    |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում հողի ցանքային և     |

|   |                     |հետցանքային գործընթացները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|25.|Ուսումնառության      |Իրականացնել ցելերի կատարման տեխնոլոգիան    |

|   |արդյունք 4           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|26.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում ցելերի տեսակները    |

|   |                     |և  էությունը,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է կիրառում ցելերի մշակման          |

|   |                     |պայմանները,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում ցելերի մշակումը:    |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ»       |

|_____________________________________________________________________|

|27.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-003                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|28.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ |

|   |                     |պարարտանյութերի նշանակության և  տեսակների  |

|   |                     |մասին, ինչպես նաև  ձևավորել  յուրաքանչյուր |

|   |                     |մշակաբույսի պարարտացման վերաբերյալ         |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|29.|Մոդուլի տևողությունը |68 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|30.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախապես  |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՏԳ 5-17-002     |

|   |                     |«Հողի մշակման համակարգերը և  ագրոտեխնիկան» |

|   |                     |մոդուլը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|31.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|32.|Ուսումնառության      |Հաշվարկել յուրաքանչյուր մշակաբույսի միավոր |

|   |արդյունք 1           |մակերեսի համար անհրաժեշտ պարարտանյութի     |

|   |                     |նորման                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|33.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում տարբեր մշակաբույսերի   |

|   |                     |աճի և  զարգացման  համար անհրաժեշտ          |

|   |                     |պարարտանյութերի տեսակները,                 |

|   |                     |2) ճիշտ է դասակարգում պարարտանյութերը,     |

|   |                     |3) ճիշտ է հաշվարկում մշակաբույսի միավոր    |

|   |                     |մակերեսի համար անհրաժեշտ պարարտանյութի     |

|   |                     |նորմաները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|34.|Ուսումնառության      |Որոշել օրգանական պարարտանյութերի դաշտ      |

|   |արդյունք 2           |տեղափոխման ժամկետները                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|35.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում օրգանական            |

|   |                     |պարարտանյութերը /գոմաղբ, տորֆ, թռչունների  |

|   |                     |ծերտ/,                                     |

|   |                     |2) ճիշտ է իրականացնում գոմաղբի տեղափոխումը |

|   |                     |և  ցրումը,                                 |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում գոմաղբը դաշտ փոխադրելու  |

|   |                     |ժամկետները:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|36.|Ուսումնառության      |Իրականացնել հանքային պարարտացման           |

|   |արդյունք 3           |աշխատանքները` ըստ եղանակների և  ժամկետների |

|___|_____________________|___________________________________________|

|37.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում հանքային             |

|   |                     |պարարտանյութերը,                           |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հանքային տարբեր     |

|   |                     |պարարտանյութերի ազդեցությունը մշակաբույսի  |

|   |                     |վրա,                                       |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում հանքային            |

|   |                     |պարարտացումը` ըստ եղանակների և  ժամկետների:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|38.|Ուսումնառության      |Որոշել տարբեր մշակաբույսերի մշակության     |

|   |արդյունք 4           |համար անհրաժեշտ  բակտերիալ                 |

|   |                     |պարարտանյութերի քանակը                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|39.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում բակտերիալ            |

|   |                     |պարարտանյութերի տեսակները,                 |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում բակտերիալ           |

|   |                     |պարարտանյութի ազդեցությունը մշակաբույսի    |

|   |                     |վրա,                                       |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում բակտերիալ                |

|   |                     |պարարտանյութերի քանակը տարբեր              |

|   |                     |մշակաբույսերի մշակության համար:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|40.|Ուսումնառության      |Իրականացնել պարարտացման գործընթացը         |

|   |արդյունք 5           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|41.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական և         |

|   |                     |հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը,     |

|   |                     |2) ճիշտ է իրականացնում օրգանական           |

|   |                     |պարարտանյութերի կուտակումն ու դաշտ         |

|   |                     |տեղափոխումը,                               |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում հանքային            |

|   |                     |պարարտանյութերի դաշտ փոխադրումն ու         |

|   |                     |պահպանումը,                                |

|   |                     |4) ճիշտ է իրականացնում պարարտացման         |

|   |                     |գործընթացը:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|42.|Ուսումնառության      |Որոշել օրգանական և  անօրգանական            |

|   |արդյունք 6           |պարարտանյութերի անհրաժեշտ քանակը տվյալ     |

|   |                     |մշակաբույսերի մշակության համար             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|43.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում պարարտանյութերն`     |

|   |                     |ըստ պարունակության և  ազդման բնույթի,      |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում օրգանական և  անօրգանական |

|   |                     |պարարտանյութերի անհրաժեշտ քանակը           |

|   |                     |մշակաբույսերի մշակության համար:            |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ         |

|ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ»                                                          |

|_____________________________________________________________________|

|44.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-004                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|45.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ |

|   |                     |բույսերի աճի և  զարգացման գործոնների մասին,|

|   |                     |ինչպես նաև  ձևավորել  կարողություններ      |

|   |                     |բույսի վիճակի որոշման` արմատը վնասելու     |

|   |                     |դեպքում:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|46.|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|47.|Մուտքային պահանջները |Ուսանողը պետք է տիրապետի «Հողագիտության    |

|   |                     |հիմունքներ» ԳՏԳ 5-17-001 մոդուլին:         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|48.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|49.|Ուսումնառության      |Որոշել բույսի վիճակը արմատը վնասվելու      |

|   |արդյունք 1           |դեպքում                                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|50.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում արմատի միջոցով      |

|   |                     |ջրի, օրգանական նյութերի և  հանքային աղերի  |

|   |                     |տեղաշարժը,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում արմատային ճնշման       |

|   |                     |գործընթացը,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում բույսերի մոտ ավելորդ   |

|   |                     |ջրի և  հանքային աղերի հեռացման գործընթացը, |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում բույսի վիճակը արմատը     |

|   |                     |տարբեր պատճառներից վնասվելու դեպքում:      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|51.|Ուսումնառության      |Բացատրել ֆոտոսինթեզի դերը բույսերի         |

|   |արդյունք 2           |կենսագործունեությունն ապահովելու գործում   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|52.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տերևի  դերը         |

|   |                     |արեգակնային էներգիա կլանելու և  ֆոտոսինթեզ |

|   |                     |կատարելու գործում,                         |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում տերևաթափը  և  նրա      |

|   |                     |նշանակությունը բույսի համար,               |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում ֆոտոսինթեզի դերը       |

|   |                     |օրգանական նյութեր սինթեզելու գործում:      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|53.|Ուսումնառության      |Թվարկել բույսերի աճն ապահովող բուսական     |

|   |արդյունք 3           |հորմոնները                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|54.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում բուսական հորմոնների |

|   |                     |խթանիչ և  արգելակիչ ազդեցությունը բույսերի |

|   |                     |աճման գործում,                             |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում հորմոնների դերը        |

|   |                     |բույսերի աճման և  զարգացման գործընթացում,  |

|   |                     |3) ճիշտ է թվարկում բույսերի աճն ապահովող   |

|   |                     |հորմոնները:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|55.|Ուսումնառության      |Հիմնավորել բույսերի ադապտացիան` միջավայրի  |

|   |արդյունք 4           |տարբեր ջրային և  ջերմաստիճանային           |

|   |                     |պայմաններում                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|56.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է տարբերակում բույսերի արմատային   |

|   |                     |տիպերը, որոնք ընդունակ են կուտակելու ջուր  |

|   |                     |և  սննդային նյութեր,                       |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում բույսերի աճման         |

|   |                     |գործընթացում արմատի դերը` տարբեր           |

|   |                     |հողակլիմայական և  ջրային պայմաններին       |

|   |                     |հարմարվելուն,                              |

|   |                     |3)  ճիշտ է հիմնավորում տարբեր ջրային և     |

|   |                     |ջերմային պայմաններին հարմարվելու գործընթացը|

|   |                     |բույսերի կյանքում:                         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|57.|Ուսումնառության      |Ներկայացնել բույսերի սերմերի ծլման համար   |

|   |արդյունք 5           |անհրաժեշտ գործոնները                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|58.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում գյուղատնտեսական տարբեր |

|   |                     |մշակաբույսերի սերմերի ծլման համար անհրաժեշտ|

|   |                     |պայմանները,                                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի ծլման      |

|   |                     |համար անհրաժեշտ գործոնները` խոնավությունը  |

|   |                     |և  օդի ջերմաստիճանը:                       |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԵՌՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, |

|                    ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ, ԲԱՇԽՈՒՄ»                          |

|_____________________________________________________________________|

|59.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-005                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|60.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |կարողություններ գյուղատնտեսական բեռների,   |

|   |                     |արտադրանքի տեղափոխման և  պահեստավորման     |

|   |                     |վերաբերյալ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|61.|Մոդուլի տևողությունը |48 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|62.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախապես  |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՏԳ 5-17-003     |

|   |                     |«Պարարտանյութերի տեսակները և  օգտագործումը»|

|   |                     |մոդուլը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|63.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|64.|Ուսումնառության      |Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների        |

|   |արդյունք 1           |տեսակները, նրանց կառուցվածքը և             |

|   |                     |հնարավորությունները                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|65.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային       |

|   |                     |միջոցների շահագործման ցուցանիշները,        |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային       |

|   |                     |միջոցների տեսակները, կառուցվածքը և         |

|   |                     |տեխնիկական ցուցանիշները:                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|66.|Ուսումնառության      |Որոշել բեռնման և  բեռնաթափման միջոցների    |

|   |արդյունք 2           |շահագործման ցուցանիշները                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|67.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում բեռնման և           |

|   |                     |բեռնաթափման միջոցների տեսակները, նրանց     |

|   |                     |կառուցվածքը, տեխնիկական ցուցանիշները,      |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում բեռնման և  բեռնաթափման   |

|   |                     |միջոցների շահագործման ցուցանիշները:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|68.|Ուսումնառության      |Իրականացնել բեռների բեռնման, տեղափոխման    |

|   |արդյունք 3           |և  բեռնաթափման անվտանգության կանոնները     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|69.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում բեռների              |

|   |                     |տեսակները, նրանց հատկությունները,          |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում բեռների գաբարիտային      |

|   |                     |չափերի սահմանային արժեքները,               |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում բեռների բեռնման,    |

|   |                     |տեղափոխման և  բեռնաթափման անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|70.|Ուսումնառության      |Որոշել բեռնափոխադրումների և                |

|   |արդյունք 4           |բեռնաշրջանառության ծավալները               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|71.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում բեռնափոխադրումների և |

|   |                     |երթուղիների տեսակները,                     |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում բեռնափոխադրումների և     |

|   |                     |բեռնաշրջանառության ծավալները` ելնելով      |

|   |                     |տարեկան ծրագրից:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|72.|Ուսումնառության      |Ընտրել գյուղատնտեսական արտադրանքի տարբեր   |

|   |արդյունք 5           |տեսակի բեռների տեղափոխման համար            |

|   |                     |անհրաժեշտ արկղերի, բալոնների և  այլ        |

|   |                     |փաթեթավորման միջոցների տեսակները և  քանակը |

|___|_____________________|___________________________________________|

|73.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում գյուղատնտեսական      |

|   |                     |արտադրանքի և  բեռների տեսակները,           |

|   |                     |2) ճիշտ է ընտրում տարբեր տեսակի բեռների    |

|   |                     |տեղափոխման համար անհրաժեշտ արկղերի,        |

|   |                     |բալոնների տեսակները և  քանակը,             |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |բեռների և  արտադրանքի պահեստավորումը:      |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ     |

|                         ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»                                |

|_____________________________________________________________________|

|74.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-006                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|75.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |գիտելիքներ գյուղատնտեսական մեքենաների և    |

|   |                     |սարքավորումների տեսակների, կառուցվածքի,    |

|   |                     |շահագործման վերաբերյալ, ինչպես նաև         |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական      |

|   |                     |սպասարկման գործընթացների, վառելանյութերի   |

|   |                     |և  քսայուղերի տեսակները տարբերակելու, նրանց|

|   |                     |անհրաժեշտ  քանակը որոշելու վերաբերյալ      |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|76.|Մոդուլի տևողությունը |48 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|77.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախապես  |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՏԳ 5-17-002     |

|   |                     |«Հողի մշակման համակարգերը և  ագրոտեխնիկան» |

|   |                     |մոդուլը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|78.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|79.|Ուսումնառության      |Ներկայացնել մեքենաների համալիր և           |

|   |արդյունք 1           |ավտոմատացված համակարգերի գործընթացները     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|80.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում բուսաբուծական և      |

|   |                     |անասնապահական մթերքների արտադրության       |

|   |                     |գործընթացը,                                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատացված և      |

|   |                     |համալիր մեքենայացման գործընթացները:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|81.|Ուսումնառության      |Ներկայացնել գյուղատնտեսական մեքենաների և   |

|   |արդյունք 2           |սարքավորումների կառուցվածքը, տեխնիկական և  |

|   |                     |շահագործման ցուցանիշները                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|82.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների և        |

|   |                     |սարքավորումների շահագործման ցուցանիշները,  |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների          |

|   |                     |կառուցվածքը և  աշխատանքի սկզբունքը:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|83.|Ուսումնառության      |Որոշել մեքենայական ագրեգատների կազմը,      |

|   |արդյունք 3           |քանակը, վառելանյութերի և  քսայուղերի տեսակը|

|   |                     |և  քանակը                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|84.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է պատկերում տրակտորների և          |

|   |                     |ավտոմոբիլների ծանրաբեռնվածության գրաֆիկներ,|

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում մեքենայական ագրեգատների  |

|   |                     |վառելանյութերի և  քսայուղերի ծախսը:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|85.|Ուսումնառության      |Որոշել տեխնիկական սպասարկումների           |

|   |արդյունք 4           |տեսակները և  քանակը                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|86.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կազմում տրակտորների,             |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենաների և               |

|   |                     |սարքավորումների աշխատանքի պլան գրաֆիկը,    |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում տեխնիկական սպասարկումների|

|   |                     |և  նորոգումների տեսակները, քանակը և        |

|   |                     |կատարման ժամկետները:                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|87.|Ուսումնառության      |Իրականացնել պահպանման ժամանակ տեխնիկական   |

|   |արդյունք 5           |սպասարկման գործընթացները                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|88.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկայի պահպանման |

|   |                     |դրույթներն ու հրահանգները,                 |

|   |                     |2) ճիշտ է տարբերակում մեքենաների պահպանման |

|   |                     |եղանակները,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում պահպանման ժամանակ   |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկման գործընթացները,       |

|   |                     |4) ճիշտ է իրականացնում հակահրդեհային       |

|   |                     |միջոցառումներն և  ընտրում համապատասխան     |

|   |                     |միջոցներ:                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|89.|Ուսումնառության      |Իրականացնել տրակտորային ագրեգատների և      |

|   |արդյունք 6           |ավտոմոբիլների վարման անվտանգության         |

|   |                     |կանոնները                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|90.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է իրականացնում տրակտորների և       |

|   |                     |ավտոմեքենաների վրա աշխատելու ժամանակ       |

|   |                     |կիրառվող անվտանգության կանոնները,          |

|   |                     |2) ճիշտ է իրականացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |մեքենաների անվտանգ շահագործումը և          |

|   |                     |հակահրդեհային միջոցառումները:              |

|_____________________________________________________________________|

|      ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ»            |

|_____________________________________________________________________|

|91.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-007                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|92.|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |մշակաբույսերին հասցրած մոլախոտերի վնասի և  |

|   |                     |դրա դեմ պայքարի միջոցառումների վերաբերյալ  |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|93.|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|94.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախապես  |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՏԳ 5-17-001     |

|   |                     |«Հողագիտության հիմունքներ» մոդուլը:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|95.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|96.|Ուսումնառության      |Դասակարգել մոլախոտերը և  նրանց             |

|   |արդյունք 1           |կենսաբանական առանձնահատկությունները        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|97.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում մոլախոտերի           |

|   |                     |տիպերը /բազմամյա, սակավամյա/,              |

|   |                     |2) ճիշտ է տարբերակում գյուղատնտեսական      |

|   |                     |մշակաբույսերի ցանքերում տարածված           |

|   |                     |մոլախոտերը,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի հասցրած  |

|   |                     |վնասը,                                     |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի          |

|   |                     |կենսաբանական առանձնահատկությունները        |

|   |                     |/միաշաքիլ, երկշաքիլ և  բազմամյա/:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|98.|Ուսումնառության      |Իրականացնել մոլախոտերի դեմ պայքարի         |

|   |արդյունք 2           |ագրոտեխնիկական միջոցառումներ               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|99.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի դեմ      |

|   |                     |պայքարը հողի մշակման և  պարարտացման        |

|   |                     |ժամանակ,                                   |

|   |                     |2) ճիշտ է իրականացնում մոլախոտերի դեմ      |

|   |                     |պայքարը հողի ցանքաշրջանառության            |

|   |                     |համակարգումը,                              |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում մոլախոտերի դեմ      |

|   |                     |պայքարի ագրոտեխնիկական միջոցառումները:     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|100|Ուսումնառության      |Իրականացնել մոլախոտերի դեմ պայքարի         |

|   |արդյունք 3           |քիմիական միջոցառումները                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|101|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բնութագրում հերբիցիդները,        |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում տարբեր հերբիցիդների      |

|   |                     |օգտագործման ժամկետները,                    |

|   |                     |3) ճիշտ է դասակարգում  հերբիցիդները`       |

|   |                     |ըստ ազդեցության բնույթի /ընդհանուր         |

|   |                     |ազդեցության, հողային և  ոչ հողային/,       |

|   |                     |4) ճիշտ է կիրառում հերբիցիդների հետ        |

|   |                     |աշխատելու անվտանգության կանոնները,         |

|   |                     |5) ճիշտ է իրականացնում մոլախոտերի դեմ      |

|   |                     |պայքարի քիմիական միջոցառումները:           |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊՏՂԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ»        |

|_____________________________________________________________________|

|102|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-008                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|103|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |հմտություններ պտղատուների պատվաստի         |

|   |                     |եղանակների և  խաղողի տնկանյութի աճեցման    |

|   |                     |վերաբերյալ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|104|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|105|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախապես  |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել  ԳՏԳ 5-17-002    |

|   |                     |«Հողի մշակման համակարգերը և  ագրոտեխնիկան»,|

|   |                     |ԳՏԳ 5-17-004 «Բույսերի աճի և  զարգացման    |

|   |                     |համար անհրաժեշտ գործոնները» մոդուլները:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|106|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|107|Ուսումնառության      |Իրականացնել յուրարմատ տնկարանի             |

|   |արդյունք 1           |կազմակերպման աշխատանքները                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|108|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է նկարագրում տնկարանի տեսակները,   |

|   |                     |նրանց կառուցվածքը,                         |

|   |                     |2) ճիշտ է պատկերում պտղատու բույսերի       |

|   |                     |տնկարանի կառուցվածքը` ըստ սխեմայի,         |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում յուրարմատ տնկարանի  |

|   |                     |կազմակերպման աշխատանքները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|109|Ուսումնառության      |Որոշել տնկարանի բաժինները, կատարել         |

|   |արդյունք 2           |տնկարանի հողամասի ընտրություն և  տեղաձևում |

|___|_____________________|___________________________________________|

|110|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տնկարանի հողամասին  |

|   |                     |ներկայացվող պահանջները,                    |

|   |                     |2) ճիշտ է նախապատրաստում տնկարանի հողը     |

|   |                     |բաժանման,                                  |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում տնկարանի հողի       |

|   |                     |ընտրությունը և  տեղաձևումը,                |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում տնկարանի բաժինները`      |

|   |                     |կախված պտղատուների տեսակներից:             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|111|Ուսումնառության      |Որոշել պտղատուների տնկման եղանակները և     |

|   |արդյունք 3           |ժամկետները կախված նրանց սորտային           |

|   |                     |առանձնահատկություններից                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|112|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է իրականացնում սերմերի հավաքումը և |

|   |                     |նախացանքային մշակությունը,                 |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում պտղատուների         |

|   |                     |բազմացման եղանակները և  նրանց              |

|   |                     |առանձնահատկությունները,                    |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում խաղողի կտրոնների    |

|   |                     |ընտրությունը, նախապատրաստական              |

|   |                     |աշխատանքները և  տնկումը,                   |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում պտղատուների տնկման       |

|   |                     |ժամկետները և  եղանակները կախված սորտային   |

|   |                     |առանձնահատկություններից:                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|113|Ուսումնառության      |Կիրառել պատվաստի ժամանակ օգտագործվող       |

|   |արդյունք 4           |գործիքներն ու նյութերը                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|   |Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում պատվաստի ձևերը  և   |

|   |                     |կատարման ժամկետները և  դրանց կատարման      |

|   |                     |համար օգտագործվող գործիքներն ու նյութերը,  |

|   |                     |2) ճիշտ է իրականացնում պտղատու տնկիների    |

|   |                     |աճեցումը հիմնական տնկարանում,              |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում պատվաստի               |

|   |                     |կպչողականությունը,                         |

|   |                     |4) ճիշտ է կիրառում պատվաստի ժամանակ        |

|   |                     |օգտագործվող գործիքներն ու նյութերը:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|114|Ուսումնառության      |Որոշել խաղողի կտրոնների տնկման             |

|   |արդյունք 5           |ժամկետները, և  կատարել տնկման համար հողի   |

|   |                     |նախապատրաստման աշխատանքներ                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|115|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է որոշում տնկման համար խաղողի      |

|   |                     |կտրոնների կենսունակությունը,               |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում կտրոնների կիլչեցման    |

|   |                     |գործընթացը,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում կտրոնների տնկման    |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում խաղողի կտրոնների տնկման  |

|   |                     |ժամկետները և  հողի նախապատրաստման          |

|   |                     |աշխատանքները:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|   |Ուսումնառության      |Իրականացնել տնկարանի խնամքի աշխատանքները   |

|   |արդյունք 6           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|116|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տնկարանում կատարվող |

|   |                     |խնամքի աշխատանքները /տնկում, սնուցում,     |

|   |                     |պահպանում/,                                |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում տնկիների հանումը հողից  |

|   |                     |և  դրանց պահպանումը,                       |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում տնկիների ձևավորման     |

|   |                     |աշխատանքներն` ելնելով տեսակներից,          |

|   |                     |4) ճիշտ է իրականացնում տնկարանի 1, 2, 3    |

|   |                     |և  ավելի դաշտերի խնամքի աշխատանքները:      |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»    |

|_____________________________________________________________________|

|117|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-009                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|118|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |սերմերի արտադրության տեխնոլոգիայի և  դրանց |

|   |                     |պահպանման վերաբերյալ կարողություններ:      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|119|Մոդուլի տևողությունը |68 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|120|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախապես  |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՏԳ 5-17-020     |

|   |                     |«Դաշտային մշակաբույսերի մշակության և       |

|   |                     |բերքահավաքի տեխնոլոգիա» մոդուլը:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|121|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|122|Ուսումնառության      |Ներկայացնել սերմերի ձևավորման  պայմանների  |

|   |արդյունք 1           |ազդեցությունը, նրանց որակական ցուցանիշների |

|   |                     |վրա                                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|123|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում ագրոտեխնիկայի       |

|   |                     |ազդեցությունը բույսերի                     |

|   |                     |սերմնարտադրողականության և  սերմի որակի վրա,|

|   |                     |2) ճիշտ է տարբերակում սննդառության գլխավոր |

|   |                     |տարրերի փոխհարաբերության ազդեցությունը     |

|   |                     |բարձրորակ սերմ ստանալու համար,             |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում բույսերի սնման մակերեսը  |

|   |                     |բարձրորակ սերմ ստանալու համար:             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|124|Ուսումնառության      |Տարբերակել սերմի զարգացումը, հասունացումը  |

|   |արդյունք 2           |և  հանգիստը                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|125|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է տարբերակում սերմերի զարգացումը,  |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում սերմերի             |

|   |                     |հետբերքահավաքյան հասունացումը,             |

|   |                     |3) ճիշտ է տարբերակում սերմի հանգստի շրջանը |

|   |                     |և  սերմի շնչառությունը:                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|126|Ուսումնառության      |Որոշել սերմի ցանքային որակը                |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|127|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է որոշում սերմերի մաքրությունը,    |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում սերմերի ծլունակությունը, |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում սերմի տնտեսական          |

|   |                     |պիտանելիությունը,                          |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում սերմի բացարձակ կշիռը,    |

|   |                     |5) ճիշտ է որոշում սերմի խոնավությունը,     |

|   |                     |6) ճիշտ է տարբերակում սերմերի              |

|   |                     |հիվանդություններով և  վնասատուներով        |

|   |                     |վարակվածությունը:                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|128|Ուսումնառության      |Իրականացնել սերմերի պահպանման և            |

|   |արդյունք 4           |նախացանքային մշակման աշխատանքները          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|129|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է տարբերակում սերմերի չորացման,    |

|   |                     |զտման և  տեսակավորման աշխատանքները,        |

|   |                     |2) ճիշտ է իրականացնում սերմի պահպանման     |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում սերմի ախտահանման    |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում սերմի օդաջերմային       |

|   |                     |մշակման աշխատանքները:                      |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԿԵՐԵՐԻ   |

|                 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ»                        |

|_____________________________________________________________________|

|130|Մոդուլի դասիչը       |ԳՏԳ 5-17-010                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|131|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |անասնապահության համար կերային բազայի       |

|   |                     |ստեղծման, ինչպես նաև  դաշտային և  բնական   |

|   |                     |խոտհարքներից բերքի հավաքման, հումքի        |

|   |                     |արտադրության և  պահպանման վերաբերյալ       |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|132|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|133|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախապես  |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՏԳ 5-17-002     |

|   |                     |«Հողի մշակման համակարգը և  ագրոտեխնիկան»   |

|   |                     |մոդուլը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|134|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|135|Ուսումնառության      |Ներկայացնել դաշտային կերարտադրության       |

|   |արդյունք 1           |բազայի ստեղծման համար անհրաժեշտ բույսերի   |

|   |                     |տեսակները                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|136|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է տարբերակում դաշտային             |

|   |                     |ցանքաշրջանառությունում կերաբույսերի ցանքի  |

|   |                     |կատարման լավագույն ժամկետները,             |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում դաշտերի միջանկյալ   |

|   |                     |ցանքաշրջանառությունը` լրացուցիչ բերք       |

|   |                     |ստանալու նպատակով:                         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|137|Ուսումնառության      |Ներկայացնել բնական արոտավայրերի և          |

|   |արդյունք 2           |խոտհարքների բուսականության նշանակությունը  |

|   |                     |կերերի ստացման համար                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|138|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում արոտավայրերի և      |

|   |                     |խոտհարքների բուսականության դերը            |

|   |                     |կերարտադրության տեխնոլոգիաներում,          |

|   |                     |2) ճիշտ է տարբերակում բնական արոտավայրերի  |

|   |                     |և  խոտհարքների ռացիոնալ օգտագործումը և     |

|   |                     |հիմնավորում նրանց բնապահպանական            |

|   |                     |նշանակությունը:                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|139|Ուսումնառության      |Իրականացնել կոպիտ, հյութալի, համակցված     |

|   |արդյունք 3           |բուսական կերերի ստացման տեխնոլոգիաները     |

|___|_____________________|___________________________________________|

 

---------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
17.11.2017
N 1331-Ն
Հրաման