Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ Ե...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

011.0045.070200

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի երկրորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի (7 փետրվարի - 14 հունիսի) օրակարգում ընդգրկել հետևյալ օրենսդրական նախաձեռնությունները.

 

_________________________________________________________________________

 Հարցի անվանումը             Ներկայացնողը              Գլխադասային

                                                       հանձնաժողովը

_________________________________________________________________________

        1                         2                          3

_________________________________________________________________________

 1. «Պարտադիր             Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 սոցիալական ապահովա-         18.11.1999              բյուջետային և

 գրության վճարների                                   տնտեսական հարցերի

 մասին» ՀՀ օրենքում                                 մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (քվեարկություն)

 

 2. «Կրթության մասին»    ԱԺ պատգամավոր             Գիտության, կրթության,

 ՀՀ օրենքում լրացումներ    Գ. Սահակյան               մշակույթի և

 և  փոփոխություններ        25.10.1999                երիտասարդության

 կատարելու մասին                                     հարցերի մշտական

 (քվեարկություն)                                     հանձնաժողով

 

 3. ՀՀ քաղաքացիական        Կառավարություն            Պետական-իրավական

 օրենսգրքում փոփոխու-      09.11.1999                հարցերի,

 թյուններ և  լրացումներ                              Ֆինանսավարկային,

 կատարելու մասին                                     բյուջետային և

 (երկրորդ ընթերցում)                                 տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

 4. «Մարդու իմունային     Կառավարություն            Սոցիալական,

 անբավարարության           16.09.1999                առողջապահության և

 վիրուսից առաջացած                                   բնության

 հիվանդության կանխար-                                պահպանության

 գելման մասին»  ՀՀ                                  հարցերի մշտական

 օրենքում լրացումներ                                 հանձնաժողով

կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

 5. «ՀՀ պետական ձեռ-      ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

 նարկությունների և         Վ. Դալլաքյան              բյուջետային և

 անավարտ շինարարության     01.09.1999                տնտեսական հարցերի

 օբյեկտների սեփականա-                                մշտական հանձնաժողով

շնորհման և ապապետա- կանացման 1994թ. ծրագրի մասին» ՀՀ Գերագույն խորհրդի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

 6. Ապրանքների և           Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 սպասարկման նշանների,      09.11.1999                բյուջետային և

 ապրանքների ծագման                                   տնտեսական հարցերի

 տեղանունների մասին                                  մշտական հանձնաժողով

(երկրորդ ընթերցում)

 

 7. ՀՀ տարածքում գործող    ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

 կազմակերպություններում    Ա. Բաղդասարյան            հարցերի մշտական

 ստուգումների կազմակերպ-   Ա. Աղաջանյան              հանձնաժողով

 ման և  անցկացման մասին    Գ. Գասպարյան

 (երկրորդ ընթերցում)       Ս. Երիցյան

                           Ա. Ավետիսյան

                           23.06.1999

 

 8. «Հայաստանի Հանրա-     ԱԺ պատգամավոր             Պետական-իրավական

 պետության օրենքների,                                հարցերի մշտական

 այլ նորմատիվ իրավական                               հանձնաժողով

ակտերի հրատարակման և ուժի մեջ մտնելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

 9. Հայաստանի Հանրա-       Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 պետության մաքսային        09.11.1999                բյուջետային և

 օրենսգիրք (երկրորդ                                  տնտեսական հարցերի

 ընթերցում)                                          մշտական հանձնաժողով

 

 10. «Օտարերկրյա          Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 ներդրումների մասին»      09.11.1999                բյուջետային և

 ՀՀ օրենքում փոփո-                                   տնտեսական հարցերի

 խություն կատարելու                                  մշտական հանձնաժողով

մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

 11. «Ֆինանսական          Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 համահարթեցման             16.12.1999                բյուջետային և

 մասին»  ՀՀ օրենքում                                տնտեսական հարցերի

 փոփոխություններ                                     մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

 12. «ՀՀ բյուջետային      Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 համակարգի մասին» ՀՀ      16.12.1999                բյուջետային և

 օրենքում փոփոխություն-                              տնտեսական հարցերի

 ներ կատարելու մասին                                 մշտական հանձնաժողով

(երկրորդ ընթերցում)

 

 13. «Տեղական ինքնա-      Կառավարություն            Պետական-իրավական

 կառավարման մասին»        16.12.1999                հարցերի,

 ՀՀ օրենքում փոփոխու-                                Ֆինանսավարկային,

 թյուններ կատարելու                                  բյուջետային և

 մասին (երկրորդ                                      տնտեսական հարցերի

 ընթերցում)                                          մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

 14. «Ակցիզային հարկի     Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 մասին» ՀՀ օրենքում       24.12.1999                բյուջետային և

 փոփոխություն կատարելու                              տնտեսական հարցերի

 մասին (երկրորդ                                      մշտական հանձնաժողով

ընթերցում)

 

 15. «ՀՀ քաղաքացիների     ԱԺ պատգամավոր             Սոցիալական,

 պետական կենսաթոշակային    Հրանուշ Հակոբյան          առողջապահության և

 ապահովության մասին»      15.06.1999                բնության

 ՀՀ օրենքում փոփոխու-                                պահպանության

 թյուններ և  լրացում-                                հարցերի մշտական

 ներ կատարելու մասին                                 հանձնաժողով

 

 16. «Գյուղական           ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

 համայնքների վարչա-        Հրանուշ Հակոբյան          բյուջետային և

 կան տարածքներում          17.06.1999                տնտեսական հարցերի

 գտնվող պետական սե-                                  մշտական հանձնաժողով

փականություն համար- վող պահուստային ֆոնդի հողերի օտարման կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխու- թյուններ և լրացում- ներ կատարելու մասին

 

 17. Պետական նպաստների     Կառավարություն            Սոցիալական,

 մասին                     23.06.1999                առողջապահության և

                                                     բնության պահպանության

                                                     հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

 18. «Տեղական տուրքերի    ԱԺ պատգամավորներ          Ֆինանսավարկային,

 և  վճարների մասին» ՀՀ    Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

 օրենքում լրացումներ և     Ա. Աղաջանյան              տնտեսական հարցերի

 փոփոխություններ կատա-     Ս. Երիցյան                մշտական հանձնաժողով

 րելու մասին               Ս. Ավետիսյան

                           Գ. Գասպարյան

                           24.06.1999

 

 19. «Բնակչության         ԱԺ պատգամավորներ          Սոցիալական,

 բժշկական օգնության        Ա. Բաղդասարյան            առողջապահության և

 և  սպասարկման մասին»     Ա. Աղաջանյան              բնության պահպանության

 ՀՀ օրենքում լրացում-      Ս. Երիցյան                հարցերի մշտական

 ներ և  փոփոխություն-      Ս. Ավետիսյան              հանձնաժողով

 ներ կատարելու մասին       Գ. Գասպարյան

                           24.06.1999

 

 20. «Բաժնետիրական        Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 ընկերությունների          13.07.1999                բյուջետային և

 մասին» ՀՀ օրենքում                                 տնտեսական հարցերի

 փոփոխություններ և                                   մշտական հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

 21. «Հեռահաղորդակ-       Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 ցության մասին»  ՀՀ       27.08.1999                բյուջետային և

 օրենքում փոփոխություն-                              տնտեսական հարցերի

 ներ կատարելու մասին                                 մշտական հանձնաժողով

 

 22. Հարկ վճարողների       Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 հարկվող օբյեկտները և      27.08.1999                բյուջետային և

 հարկային պարտականու-                                տնտեսական հարցերի

 թյուններն անուղղակի                                 մշտական հանձնաժողով

եղանակով գնահատելու կարգի մասին

 

 23. «Հայաստանի Հան-      Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 րապետության բյուջե-       27.08.1999                բյուջետային և

 տային համակարգի                                     տնտեսական հարցերի

 մասին» ՀՀ օրենքում                                 մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

  24. Պետական վիճա-        Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

  կագրության մասին         27.08.1999                բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

 25. Հողի հարկի մասին      Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

                           27.08.1999                բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

 26. «Ապահովագրության     Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 մասին» ՀՀ օրենքում       27.08.1999                բյուջետային և

 փոփոխություններ և                                   տնտեսական հարցերի

 լրացումներ կատարելու                                մշտական հանձնաժողով

մասին

 

 27. Արդարադատության       Կառավարություն            Պետական-իրավական

 խորհրդի մասին             27.08.1999                հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

 28. Վարչական իրավա-       Կառավարություն            Պետական-իրավական

 խախտումների վերա-         27.08.1999                հարցերի մշտական

 բերյալ Հայաստանի                                    հանձնաժողով

Հանրապետության օրենսգրքում փոփո- խություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

 29. Վարչական իրավա-       Կառավարություն            Պետական-իրավական

 խախտումների վերաբերյալ    27.08.1999                հարցերի,

 Հայաստանի Հանրապետու-                               Ֆինանսավարկային,

 թյան օրենսգրքում                                    բյուջետային և

 լրացումներ և  փոփոխու-                              տնտեսական հարցերի

 թյուններ կատարելու                                  մշտական

 մասին                                               հանձնաժողովներ

 

 30. Ներքաղաքային վեր-     ԱԺ պատգամավոր             Սոցիալական,

 գետնյա և  ստորգետնյա      Ա. Բարսեղյան              առողջապահության և

 էլեկտրական տրանսպորտի     19.08.1999                բնության պահպանու-

 միջոցներից կենսաթոշա-                               թյան հարցերի

 կային տարիքի կենսաթո-                               մշտական հանձնաժողով

շակառուների և առաջին ու երկրորդ խմբի հաշ- մանդամների անվճար երթևեկելու մասին

 

 31. Պարտադիր սոցիալական   Կառավարություն            Սոցիալական,

 ապահովագրության մասին     27.08.1999                առողջապահության

                                                     և բնության

                                                     պահպանության հարցերի,

                                                     ֆինանսավարկային,

                                                     բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

 32. Բարեգործության        Կառավարություն            Սոցիալական,

 մասին                     27.08.1999                առողջապահության և

                                                     բնության

                                                     պահպանության,

                                                     Ֆինանսավարկային,

                                                     բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

 33. Էներգետիկայի          Կառավարություն            Պետական-իրավական

 բնագավառում շահա-         27.08.1999                հարցերի մշտական

 գործման, անվտան-                                    հանձնաժողով

գության տեխնիկայի, էլեկտրական, ջերմա- յին էներգիայից, բնական գազից օգտվելու կանոն- ների և այլ նոր- մատիվային ակտերի խախտման համար պատասխանատվության մասին

 

 34. «Բնակչության զբաղ-   Կառավարություն            Սոցիալական,

 վածության մասին» ՀՀ      27.08.1999                առողջապահության և

 օրենքում փոփոխություն-                              բնության

 ներ և  լրացումներ կա-                               պահպանության

 տարելու մասին                                       հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

 35. Կենդանական աշխարհի    Կառավարություն            Սոցիալական,

 մասին                     27.08.1999                առողջապահության և

                                                     բնության պահպանության

                                                     հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

 36. «ՀՀ Ազգային ժողովի   ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

 կանոնակարգ»  ՀՀ օրեն-    Ա. Բաղդասարյան            հարցերի,

 քում լրացում կատարելու    Ս. Երիցյան                Ֆինանսավարկային,

 մասին                     Գ. Գասպարյան              բյուջետային և

                           09.07.1999                տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

 37. «ՀՀ ԱԺ կանոնա-       ԱԺ պատգամավոր             Պետական-իրավական

 կարգ» ՀՀ օրենքում        Հ. Հակոբյան               հարցերի մշտական

 լրացումներ և  փոփո-       30.07.1999                հանձնաժողով

խություններ կատարելու մասին

 

 38. «Հայաստանի Հան-      ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

 րապետության Ազգային       Դ. Լոքյան                 հարցերի մշտական

 ժողովի կանոնակարգ»       Վ. Հովհաննիսյան           հանձնաժողով

 ՀՀ օրենքում լրացում-      Մ. Մաթևոսյան

 ներ և  փոփոխություն-      Ա. Պետրոսյան

 ներ կատարելու մասին       Ռ. Հակոբյան

                           Ա. Ռուստամյան

                           Մ. Միքայելյան

                           Ա. Վարդանյան

                           26.08.1999

 

 39. «Հայաստանի Հան-      Կառավարություն            Պետական-իրավական

 րապետության Ազգային       27.08.1999                հարցերի մշտական

 ժողովի կանոնակարգ»                                 հանձնաժողով

Հայաստանի Հանրապետու- թյան օրենքի 134 հոդ- վածում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 40. Հայաստանի Հանրա-      ԱԺ պատգամավորներ          Ֆինանսավարկային,

 պետությունում ջեռուց-     Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

 ման ժամանակաշրջանում      Ա. Աղաջանյան              տնտեսական հարցերի

 բնակչությանը ջերմային     Ս. Երիցյան                մշտական հանձնաժողով

 էներգիա մատակարարելու     Ս. Ավետիսյան

 և  էլեկտրաէներգիայից      Գ. Գասպարյան

 միասնական սակագին         24.06.1999

սահմանելու մասին

 

 41. Միջազգային պայ-       Կառավարություն            Արտաքին

 մանագրերի մասին           27.08.1999                հարաբերությունների

                                                     հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

 42. «Հայաստանի           Կառավարություն            Պետական-իրավական

 Հանրապետության            27.08.1999                հարցերի,

 Ազգային ժողովի կա-                                  Ֆինանսավարկային,

 նոնակարգ» Հայաս-                                   բյուջետային և

 տանի Հանրապետության                                 տնտեսական հարցերի,

 օրենքում փոփոխություն-                              Սոցիալական,

 ներ և  լրացումներ                                   առողջապահության և

 կատարելու մասին                                     բնության պահպանության

                                                     հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

 43. «Անհատ ձեռներեցի     Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 մասին»  ՀՀ օրենքում      27.08.1999                բյուջետային և

 փոփոխություն և  լրա-                                տնտեսական հարցերի

 ցում կատարելու մասին                                մշտական հանձնաժողով

 

 44. «Օտարերկրյա          ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

 պետություններից և         Ա. Բաղդասարյան            հարցերի մշտական

 միջազգային կազմակեր-      Ս. Ավետիսյան              հանձնաժողով

 պություններից ստացված     Ա. Աղաջանյան

 փոխառությունների և        Ս. Երիցյան

 վարկերի օգտագործման       Գ. Գասպարյան

 մասին»  ՀՀ կառավա-       Ս. Բարսեղյան

 րության հաշվետվու-        01.09.1999

թյունը Ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ ընդգրկելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ

 

 45. Հայաստանի Հանրա-      ԱԺ պատգամավորներ           Պետական-իրավական

 պետության Ազգային         Ս. Բադալյան                հարցերի մշտական

 ժողովի կանոնակարգ         Ֆ. Խառատյան                հանձնաժողով

                           Հ. Ոսկանյան

                           02.09.1999

 

 46. ՀՀ Ազգային            ԱԺ պատգամավորներ           Պետական-իրավական

 ժողովի պատգամավոր-        Ֆ. Խառատյան                հարցերի մշտական

 ների կարգավիճակի          Յ. Մանուկյան               հանձնաժողով

 մասին                     07.09.1999

 

 47. «Հայաստանի           ԱԺ պատգամավորներ           Պետական-իրավական

 Հանրապետության            Մ. Մկրտչյան                հարցերի մշտական

 Ազգային ժողովի            Գ. Հարությունյան           հանձնաժողով

 կանոնակարգ»  ՀՀ          07.09.1999

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 48. Տեղական ինքնակա-      ԱԺ պատգամավորներ           Պետական-իրավական

 ռավարման մասին            Վ. Զատիկյան                հարցերի մշտական

                           Ս. Միքայելյան              հանձնաժողով

                           Ռ. Գևորգյան

                           Հ. Հակոբյան

                           17.09.1999

 

 49. Հայաստանի Հան-        ԱԺ պատգամավոր              Պետական-իրավական

 րապետության ընտրական      Ֆ. Խառատյան                հարցերի մշտական

 օրենսգրքում փոփոխու-      25.09.1999                 հանձնաժողով

թյուններ մտցնելու մասին

 

 50. «Ռազմական դրու-      ԱԺ պատգամավոր              Պաշտպանության,

 թյան մասին»  ՀՀ          Վ. Դալլաքյան               ազգային անվտան-

 օրենքում լրացում          05.10.1999                 գության և  ներքին

 կատարելու մասին                                      գործերի մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 51. «Խաղաղ նպատակ-       ԱԺ պատգամավոր              Պաշտպանության,

 ներով ատոմային էներ-      Վ. Դալլաքյան               ազգային

 գիայի անվտանգ օգտա-       07.10.1999                 անվտանգության և

 գործման մասին» ՀՀ                                   ներքին գործերի

 օրենքում փոփոխու-                                    մշտական հանձնաժողով

թյուններ և լրացում- ներ կատարելու մասին

 

 52. «Բնակչության         ԱԺ պատգամավոր              Սոցիալական,

 բժշկական օգնության և      Վ. Դալլաքյան               առողջապահության և

 սպասարկման մասին» ՀՀ     08.10.1999                 բնության

 օրենքում փոփոխություն                                պահպանության

 կատարելու մասին                                      հարցերի մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 53. «Զինապարտության      ԱԺ պատգամավոր              Պաշտպանության,

 մասին» ՀՀ օրենքում       Վ. Դալլաքյան               ազգային

 լրացումներ կատարելու      05.10.1999                 անվտանգության և

 մասին                                                ներքին գործերի

                                                      մշտական հանձնաժողով

 

 54. Հայաստանի Հանրա-      Կառավարություն             Ֆինանսավարկային,

 պետության հողային         18.10.1999                 բյուջետային և

 օրենսգիրք                                            տնտեսական հարցերի,

                                                      Պետական-իրավական

                                                      հարցերի մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 55. Արժեթղթերի շուկայի    Կառավարություն             Ֆինանսավարկային,

 կարգավորման մասին         12.11.1999                 բյուջետային և

                                                      տնտեսական հարցերի

                                                      մշտական հանձնաժողով

 

 56. «Քաղաքաշինության     ԱԺ պատգամավոր              Պետական-իրավական

 բնագավառում իրավախախ-     Վ. Դալլաքյան               հարցերի մշտական

 տումների համար պատաս-     25.10.1999                 հանձնաժողով

խանատվության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխու- թյուններ կատարելու մասին

 

 57. «Երևանյան  լույ-     ԱԺ պատգամավոր              Ֆինանսավարկային,

 սեր»  հանրախանութ        Վ. Խաչատրյան               բյուջետային և

 սահմանափակ պատասխա-       25.10.1999                 տնտեսական հարցերի

 նատվությամբ ընկերու-                                 մշտական հանձնաժողով

թյանը փոքր օբյեկտների համար նախատեսված վճարման տարաժամկետ սանդղակով վճարում կատարելու թույլտվու- թյուն տալու մասին

 

 58. ՀՀ օրենսդիր, գոր-     ԱԺ պատգամավոր              Սոցիալական,

 ծադիր և  դատական իշ-      Վ. Դալլաքյան               առողջապահության և

 խանության մարմինների      10.11.1999                 բնության

 ղեկավար աշխատողների                                  պահպանության

 մահվան դեպքում նրանց                                 հարցերի մշտական

 սոցիալական պաշտպանու-                                հանձնաժողով

թյան մասին

 

 59. Բույսերի պաշտպա-      Կառավարություն             Ֆինանսավարկային,

 նության և  բույսերի       18.11.1999                 բյուջետային և

 կարանտինի մասին                                      տնտեսական հարցերի,

                                                      Սոցիալական,

                                                      առողջապահության և

                                                      բնության

                                                      պահպանության հարցերի

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 60. «Զինապարտության      ԱԺ պատգամավորներ           Պաշտպանության,

 մասին» ՀՀ օրենքում       Շ. Քոչարյան                ազգային

 փոփոխություն կատարելու    Գ. Սահակյան                անվտանգության և

 մասին                     21.12.1999                 ներքին գործերի,

                                                      Գիտության,

                                                      կրթության, մշակույթի

                                                      և երիտասարդության

                                                      հարցերի մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 61. «Բանկերի և           Կառավարություն             Ֆինանսավարկային,

 բանկային գործունեու-      18.11.1999                 բյուջետային և

 թյան մասին»  ՀՀ                                     տնտեսական հարցերի

 օրենքում փոփոխու-                                    մշտական հանձնաժողով

թյուններ և լրացում- ներ կատարելու մասին

 

 62. «Հացահատիկ գործա-     Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 կալություն»  բաց                                    բյուջետային և

 բաժնետիրական ընկերու-                                տնտեսական հարցերի

 թյանը,  «Երևանի                                     մշտական հանձնաժողով

ալրաղաց գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերու- թյանը, «Սերմեր» արտադրաառևտրական ֆիրմա» պետական փակ բաժնետիրական ընկերու- թյանը և «Համակցված կերերի գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերու- թյանը հարկային ար- տոնություն տալու մասին

 

 63. ՀՀ քաղաքացիական        Կառավարություն            Պետական-իրավական

 դատավարության օրենսգըր-    09.11.1999                հարցերի,

 քում փոփոխություններ       18.11.1999                Ֆինանսավարկային,

 և  լրացումներ կատարելու                              բյուջետային և

 մասին                                                տնտեսական հարցերի

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 64. ՀՀ քրեական դատա-       Կառավարություն            Պետական-իրավական

 վարության օրենսգրքում      09.11.1999                հարցերի,

 լրացում կատարելու          18.11.1999                Ֆինանսավարկային,

 մասին                                                բյուջետային և

                                                      տնտեսական հարցերի

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 65. Հայրենիքի պաշտպա-      ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

 նության համար զոհված-      Ա. Բաղդասարյան            հարցերի մշտական

 ների հիշատակի հավեր-       Ս. Բարսեղյան              հանձնաժողով

 ժացման մասին               Ս. Երիցյան

                            Գ. Գասպարյան

                            Ա. Աղաջանյան

                            19.11.1999

 

 66. ՀՀ պետական բնա-        Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 կարանային ֆոնդի բնա-       27.11.1999                բյուջետային և

 կարանների անհատույց                                  տնտեսական հարցերի,

 մասնավորեցման մասին                                  Սոցիալական,

                                                      առողջապահության և

                                                      բնության

                                                      պահպանության հարցերի

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 67. «Պետական տուրքի       Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 մասին» ՀՀ օրենքում        27.11.1999                բյուջետային և

 լրացումներ կատարելու                                 տնտեսական հարցերի

 մասին                                                մշտական հանձնաժողով

 

 68. Պետական գնումների      Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 մասին                      30.11.1999                բյուջետային և

                                                      տնտեսական հարցերի

                                                      մշտական հանձնաժողով

 

 69. «Ավելացված արժեքի     ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

 հարկի մասին» ՀՀ           Մ. Հովհաննիսյան           բյուջետային և

 օրենքում լրացումներ        03.12.1999                տնտեսական հարցերի

 կատարելու մասին                                      մշտական հանձնաժողով

 

 70. «ՀՀ պետական գույ-     ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

 քի մասնավորեցման           Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

 1998-2000 թվականների       Գ. Գասպարյան              տնտեսական հարցերի

 ծրագրի մասին» ՀՀ          Ս. Երիցյան                մշտական հանձնաժողով

 օրենքի 1998-2000 թթ.       Ա. Աղաջանյան

 մասնավորեցման առա-         Ս. Բարսեղյան

 ջարկվող պետական ըն-        02.12.1999

կերությունների (ձեռնարկությունների) ցանկում փոփոխություն- ներ կատարելու մասին

 

 71. «Մարդու իմունային     ԱԺ պատգամավոր             Սոցիալական,

 անբավարարության վիրու-     Վ. Դալլաքյան              առողջապահության և

 սից առաջացած հիվանդու-     09.12.1999                բնության

 թյան կանխարգելման մա-                                պահպանության

 սին»  ՀՀ օրենքում                                   հարցերի մշտական

 փոփոխություններ և                                    հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

 72. «ՀՀ պետական և         ԱԺ պատգամավոր             Սոցիալական,

 ծառայողական գաղտնիքի       Վ. Դալլաքյան              առողջապահության և

 մասին» ՀՀ օրենքում        09.12.1999                բնության

 փոփոխություններ և                                    պահպանության

 լրացումներ կատարելու                                 հարցերի,

 մասին                                                Պաշտպանության,

                                                      ազգային

                                                      անվտանգության և

                                                      ներքին գործերի

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 73. ՀՀ քաղաքացիական        Կառավարություն            Պետական-իրավական

 օրենսգրքում փոփոխու-       13.12.1999                հարցերի,

 թյուն կատարելու                                      Ֆինանսավարկային,

 մասին                                                բյուջետային և

                                                      տնտեսական հարցերի

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 74. ՀՀ քաղաքացիական        ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

 դատավարության օրենս-       Ա. Բաղդասարյան            հարցերի,

 գրքի երրորդ բաժինն         Գ. Գասպարյան              Ֆինանսավարկային,

 իրավաբանական անձանց        Ս. Երիցյան                բյուջետային և

 և  քաղաքացիների սնան-      13.12.1999                տնտեսական հարցերի

 կության գործերի վա-                                  մշտական

 րույթին վերաբերող նոր`                               հանձնաժողովներ

երկրորդ ենթաբաժնով լրացնելու մասին

 

 75. «ՀՀ պետական           ԱԺ պատգամավորներ          Ֆինանսավարկային,

 ձեռնարկությունների         Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

 և  անավարտ շինարա-         Ս. Երիցյան                տնտեսական հարցերի

 րության օբյեկտների         Ա. Աղաջանյան              մշտական հանձնաժողով

 սեփականաշնորհման և         Ս. Բարսեղյան

 ապապետականացման            Գ. Գասպարյան

 1996-97թթ. ծրագրի          13.12.1999

մասին» ՀՀ օրենքի 1996թ. սեփականաշը- նորհման առաջարկվող պետական ձեռնարկու- թյունների և անա- վարտ շինարարության օբյեկտների ցանկում փոփոխություններ կա- տարելու մասին

 

 76. ՀՀ առևտրաարդյու-       ԱԺ պատգամավորներ          Ֆինանսավարկային,

 նաբերական պալատի           Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

 մասին                      Ս. Երիցյան                տնտեսական հարցերի

                            Ս. Բարսեղյան              մշտական հանձնաժողով

                            Գ. Գասպարյան

                            16.12.1999

 

 77. «ՀՀ պետական           Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 գույքի մասնավորեց-                                   բյուջետային և

 ման 1998-2000թթ.                                     տնտեսական հարցերի

 ծրագրի մասին» ՀՀ                                    մշտական հանձնաժողով

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 78. ՀՀ Ազգային ժողովի      ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

 պատգամավորի կարգավի-       Լ. Ալեքսանյան             հարցերի մշտական

 ճակի մասին                 Հ. Աբրահամյան             հանձնաժողով

                            Վ. Մաթևոսյան

                            Գ. Մելիքյան

                            Գ. Ոսկանյան

                            20.12.1999

 

 79. «ՀՀ պետական           ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

 գույքի մասնավորեցման       Խ. Սուքիասյան             բյուջետային և

 1998-2000թթ. ծրագրի        22.12.1999                տնտեսական հարցերի

 մասին»  ՀՀ օրենքում                                 մշտական հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

 80. «Պետական գույքի       ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

 մասնավորեցման (սեփա-       Խ. Սուքիասյան             բյուջետային և

 կանաշնորհման) մասին»      22.12.1999                տնտեսական հարցերի

 ՀՀ օրենքում լրացում                                  մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

 81. Որբ, առանց ծնող-       ԱԺ պատգամավոր             Սոցիալական,

 ների և  զոհված ազա-        Ա. Բաղդասարյան            առողջապահության և

 տամարտիկների խնամքի        Ս. Երիցյան                բնության

 մնացած երեխաների ու        Ս. Բարսեղյան              պահպանության

 անձանց սոցիալական          Գ. Գասպարյան              հարցերի մշտական

 պաշտպանության լրա-         24.12.1999                հանձնաժողով

ցուցիչ երաշխիքների մասին

 

 82. «Բնապահպանական        Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

 և  բնօգտագործման           27.12.1999                բյուջետային և

 վճարների մասին» ՀՀ                                  տնտեսական հարցերի,

 օրենքում փոփոխու-                                    Սոցիալական,

 թյուններ և  լրացում-                                 առողջապահության և

 ներ կատարելու մասին                                  բնության

                                                      պահպանության հարցերի

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 83. «Զինապարտության       ԱԺ պատգամավոր             Պաշտպանության,

 մասին»  ՀՀ օրենքում       Հրանուշ Հակոբյան          ազգային

 փոփոխություններ կատա-      20.01.2000                անվտանգության և

 րելու մասին                                          ներքին գործերի,

                                                      Գիտության,

                                                      կրթության, մշակույթի

                                                      և երիտասարդության

                                                      հարցերի մշտական

                                                      հանձնաժողովներ

 

 84. «Կրթության մասին»    ԱԺ պատգամավոր             Գիտության,

 ՀՀ օրենքում փոփոխու-       Վ. Բաղդասարյան            կրթության,

 թյուններ և  լրացումներ     22.12.1999                մշակույթի և

 կատարելու մասին                                      երիտասարդության

                                                      հարցերի մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 85. «Կրթության մասին»    ԱԺ պատգամավոր             Գիտության,

 ՀՀ օրենքում փոփոխու-       Վ. Բաղդասարյան            կրթության,

 թյուններ և  լրացումներ     22.12.1999                մշակույթի և

 կատարելու մասին                                      երիտասարդության

                                                      հարցերի մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 86. 2000 թվականի պետա-     Կառավարություն            ԱԺ մշտական

 կան բյուջեի մասին                                    հանձնաժողովներ,

                                                      Վերահսկիչ պալատ

 

 87. Ազգային ժողովի         Ֆինանսավարկային,          Ֆինանսավարկային,

 Վերահսկիչ պալատի           բյուջետային և             բյուջետային և

 2000 թվականի տարեկան       տնտեսական հարցերի         տնտեսական հարցերի

 ծրագրի մասին               մշտական հանձնաժողով       մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 88. ՀՀ էներգետիկայի        ՀՀ էներգետիկ              Ֆինանսավարկային,

 հանձնաժողովի 2000          հանձնաժողով               բյուջետային և

 թվականի տարեկան                                      տնտեսական հարցերի

 ծրագրի մասին                                         մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 89. ՀՀ 1999 թվականի        Կառավարություն            ԱԺ մշտական

 պետական բյուջեի                                      հանձնաժողովներ,

 կատարման հաշվետվու-                                  Վերահսկիչ պալատ

թյունը հաստատելու մասին

 

 90. ՀՀ կենտրոնական         ՀՀ կենտրոնական            Ֆինանսավարկային,

 բանկի 1999 թվականի         բանկ                      բյուջետային և

 տարեկան հաշվետվության                                տնտեսական հարցերի

 մասին                                                մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 91. ՀՀ դրամավարկային       ՀՀ կենտրոնական բանկ       Ֆինանսավարկային,

 քաղաքականության 2000                                 բյուջետային և

 թվականի ծրագրի հրապա-                                տնտեսական հարցերի

 րակումը                                              մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 92. Վերահսկիչ պալատի       Ֆինանսավարկային,          Ֆինանսավարկային,

 1999 թվականի տարեկան       բյուջետային և             բյուջետային և

 հաշվետվության մասին        տնտեսական հարցերի         տնտեսական հարցերի

                            մշտական հանձնաժողով       մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

93. Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն

 

 94. ՀՀ միջազգային          ՀՀ նախագահ                Արտաքին

 պայմանագրերի վավերացում                              հարաբերությունների

                                                      մշտական

                                                      հանձնաժողով

 

 95. 1992-1999թթ. ընթաց-    Ժամանակավոր               Ֆինանսավարկային,

 քում էներգակիրների         հանձնաժողով               բյուջետային և

 ներկրման, արտադրված                                  տնտեսական հարցերի

 էլեկտրական էներգիայի                                 մշտական

 ծավալների ու օգտագործ-                               հանձնաժողով

ման, ինչպես նաև էներ- գետիկ համակարգին ուղղված վարկերի արդյունավետու- թյունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի տեղեկանքի հրապարակումը

 

(նոր 1-3 կետերը լրաց. 21.02.00 թիվ Ն-054-2 որոշում)

1. «ՀՀ Սահմանադրության      ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

i

3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ        Պ. Բոշնաղյան           հարցերի մշտական

և  7-րդ գլուխները             Գ. Թադևոսյան           հանձնաժողով

փոխելու մասին» ՀՀ օրենքի     Ֆ. Խառատյան

նախագիծը հանրաքվեի            Լ. Հակոբյան

դնելու մասին»  ՀՀ            Գ. Մանուկյան

Ազգային ժողովի որոշման        Յ. Մանուկյան

նախագիծ                       Ն. Պետրոսյան

                              Ի. Սարգսյան

                              Հ. Ոսկանյան

                              17.01.2000

 

2. «Հողի հարկի մասին»       ԱԺ պատգամավորներ       Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում լրացում           Վ. Դալլաքյան           բյուջետային և

կատարելու մասին               Վ. Բոստանջյան          տնտեսական հարցերի

                              20.01.2000             մշտական հանձնաժողով

 

3. «Հայանտառ» ՊՓԲ           ԱԺ պատգամավորներ       Ֆինանսավարկային,

ընկերությանը հարկային         Վ. Դալլաքյան           բյուջետային և

արտոնություններ տալու         Վ. Բոստանջյան          տնտեսական հարցերի

մասին                         20.01.2000             մշտական հանձնաժողով

 

(նոր 1-8 կետերը լրաց. 06.03.00 թիվ Ն-058-2 որոշում)

i

1. «Մթնոլորտային          Կառավարություն            Սոցիալական,

օդի պահպանության             25.01.2000              առողջապահության և

մասին» ՀՀ օրենքում                                  բնության

փոփոխություններ և                                    պահպանության

լրացումներ կատարելու                                 հարցերի մշտական

մասին                                                հանձնաժողով

 

2. «Եկամտահարկի           ԱԺ պատգամավորներ          Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում        Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

փոփոխություններ            Գ. Գասպարյան              տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին            Ս. Բարսեղյան              մշտական հանձնաժողով

                           Ս. Երիցյան

                           Ա. Աղաջանյան

                           27.01.2000

 

3. Կոնցեսիայի              ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

պայմանագրերի մասին         Վ. Խաչատրյան              բյուջետային և

                           01.02.2000                տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

4. Տնտեսական               ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

մրցակցության               Վ. Խաչատրյան              բյուջետային և

պաշտպանության մասին        01.02.2000                տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

5. ՀՀ բնական               ԱԺ պատգամավոր             Ֆինանսավարկային,

մենաշնորհների մասին        Վ. Խաչատրյան              բյուջետային և

                           01.02.2000                տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

6. «ՀՀ Ազգային            ԱԺ պատգամավորներ          Ֆինանսավարկային,

ժողովի վերահսկիչ           Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

պալատի մասին»  ՀՀ         Ս. Բարսեղյան              տնտեսական հարցերի

օրենքում լրացումներ        Ս. Երիցյան                մշտական հանձնաժողով

և  փոփոխություններ         Գ. Գասպարյան

կատարելու մասին            23.11.1999

 

7. ՀՀ Ազգային ժողովի       ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

կանոնակարգ                 Վ. Դալլաքյան              հարցերի մշտական

                           Վ. Բոստանջյան             հանձնաժողով

                           Վ. Խաչատրյան

                           Գ. Մինասյան

                           Ա. Գրիգորյան

                           Գ. Հարությունյան

                           02.03.2000

 

8. Արժեթղթերի շուկայի      Կառավարություն            Ֆինանսավարկային,

կարգավորման մասին          02.03.2000                բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

(նոր 1-14 կետերը լրաց. 20.03.00 թիվ Ն-066-2 որոշում)

 

1. ՀՀ քաղաքացիական     ԱԺ պատգամավորներ     Պետական-իրավական հարցերի

i

դատավարության          Վ. Մկրտչյան          մշտական հանձնաժողով

օրենսգրքում            Ս. Սարգսյան

փոփոխություններ և      Գ. Հարությունյան

լրացումներ             Մ. Մկրտչյան

կատարելու մասին        07.02.2000

 

2. «Դատարանակազ-      ԱԺ պատգամավորներ      Պետական-իրավական հարցերի

մության մասին» ՀՀ     Վ. Մկրտչյան           մշտական հանձնաժողով

օրենքում փոփոխու-      Ս. Սարգսյան

թյուններ և  լրա-       Գ. Հարությունյան

ցումներ կատարելու      Մ. Մկրտչյան

մասին                  07.02.2000

 

3. ՀՀ քրեական          ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական հարցերի

դատավարության          Վ. Մկրտչյան            մշտական հանձնաժողով

օրենսգրքում փոփո-      Ս. Սարգսյան

խություններ և          Գ. Հարությունյան

լրացումներ կատարե-     Մ. Մկրտչյան

լու մասին              07.02.2000

 

4. «Հաստատագրված      ԱԺ պատգամավոր          Ֆինանսավարկային,

վճարների մասին»       Խ. Սուքիասյան          բյուջետային և  տնտեսական

ՀՀ օրենքում փո-        10.02.2000             հարցերի մշտական

փոխություններ                                 հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

5. ՀՀ քրեական          ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական

դատավարության          Ռ. Գևորգյան            հարցերի մշտական

օրենսգրքում լրացում    Վ. Դալլաքյան           հանձնաժողով

կատարելու մասին        Մ. Մալխասյան

                       14.02.2000

 

6. «ՀՀ ազգային        ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական

ժողովի կանոնակարգ»    Ռ. Գևորգյան            հարցերի մշտական

ՀՀ օրենքի 20 հոդվա-    Վ. Դալլաքյան           հանձնաժողով

ծում փոփոխություն      Մ. Մալխասյան

կատարելու մասին        14.02.2000

 

7. «ՀՀ տոների և       ԱԺ պատգամավոր          Պետական-իրավական

հիշատակի օրերի         Վ. Դալլաքյան           հարցերի մշտական

մասին» ՀՀ օրենքում    09.12.1999             հանձնաժողով

լրացում կատարելու մասին

 

8. Վարչական            ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական

իրավախախտումների       Ա. Բաղդասարյան         հարցերի մշտական

վերաբերյալ ՀՀ          Գ. Գասպարյան           հանձնաժողով

օրենսգիրք              Ա. Աղաջանյան

                       Ս. Երիցյան

                       Ս. Բարսեղյան

                       20.01.2000

 

9. Հայաստանի           ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական

Հանրապետության         Ա. Բաղդասարյան         հարցերի մշտական

քրեական օրենսգրքում    Վ. Դալլաքյան           հանձնաժողով

և  Վարչական իրավա-     27.01.2000

խախտումների վերաբեր- յալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

10. «ՀՀ ուղղիչ        ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական

աշխատանքային           Ա. Բաղդասարյան         հարցերի մշտական

օրենսգիրք»  ՀՀ        Վ. Դալլաքյան           հանձնաժողով

օրենքում լրացում-      31.01.2000

ներ և փոփոխու- թյուններ կատարելու մասին

 

11. ՀՀ ընտրական        Կառավարություն         Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգրքում լրա-       13.03.2000             մշտական հանձնաժողով

ցումներ կատարելու մասին

 

12. Ծխախոտի արտադ-      Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

րանքի համար հաս-        13.02.2000            բյուջետային և  տնտեսական

տատագրված վճարների      20.03.2000            հարցերի մշտական

մասին                                         հանձնաժողով

 

13. Բնապահպանական       Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

վճարների դրույքաչա-     06.03.2000            բյուջետային և  տնտեսական

փերի մասին                                    հարցերի,

                                              Սոցիալական, առողջապահության

                                              և բնության պահպանության

                                              հարցերի մշտական

                                              հանձնաժողովներ

 

14. «ՀՀ ներմուծվող     Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

բենզինի համար հաստա-    06.03.2000            բյուջետային և  տնտեսական

տագրված վճարների                              հարցերի մշտական

մասին»  ՀՀ օրենքում                          հանձնաժողով

փոփոխություններ կատարելու մասին

 

(նոր 1-5 կետերը լրաց. 03.04.00 թիվ Ն-071-2 որոշում)

 

1. «ՀՀ տոների և  հի-   ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական հարցերի

i

շատակի օրերի մասին»    Լ. Հակոբյան            մշտական հանձնաժողով

ՀՀ օրենքում փոփոխու-    Հ. Ոսկանյան

թյուններ կատարելու      Գ. Թադևոսյան

մասին                   Պ. Բոշնաղյան

                        Խ. Սարգսյան

                        22.02.2000

 

2. «ՀՀ տոների և  հի-   ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական հարցերի

շատակի օրերի մասին»    Լ. Հակոբյան            մշտական հանձնաժողով

ՀՀ օրենքում փոփոխու-    Հ. Ոսկանյան

թյուններ կատարելու      Պ. Բոշնաղյան

մասին                   Գ. Թադևոսյան

                        Խ. Սարգսյան

                        22.02.2000

 

3. «ՀՀ տոների և  հի-   ԱԺ պատգամավորներ       Պետական-իրավական հարցերի

շատակի օրերի մասին»    Լ. Հակոբյան            մշտական հանձնաժողով

ՀՀ օրենքում փոփոխու-    Հ. Ոսկանյան

թյուններ կատարելու      Գ. Թադևոսյան

մասին                   Պ. Բոշնաղյան

                        Ի. Սարգսյան

                        22.02.2000

 

4. Օտարերկրյա պետու-    ԱԺ պատգամավորներ       Արտաքին հարաբերություն-

թյուններից և  միջազ-    Ա. Բաղդասարյան         ների, ֆինանսավարկային,

գային կազմակերպու-      Ա. Աղաջանյան           բյուջետային և  տնտեսական

թյուններից ստացվող      Ս. Բարսեղյան           հարցերի,

փոխառությունների և      Ս. Ավետիսյան           Պետական-իրավական հարցերի

վարկերի հետ կապված      Ս. Երիցյան             մշտական հանձնաժողովներ

միջազգային պայմանա-     Գ. Գասպարյան

գրերի վավերացման        22.02.2000

մասին

 

5. Ոստիկանության        ԱԺ պատգամավորներ       Պաշտպանության, ազգային

մասին                   Վ. Հովհաննիսյան        անվտանգության և  ներքին

                        Հ. Հակոբյան            գործերի,

                        Ս. Բարսեղյան           Պետական-իրավական հարցերի

                        Հ. Գրիգորյան           մշտական հանձնաժողովներ

                        Ն. Գևորգյան

                        Ռ. Գևորգյան

                        Գ. Եղիազարյան

                        Հ. Խաչատրյան

                        Է. Ծատուրյան

                        Ա. Հակոբյան

                        Է. Մադաթյան

                        Մ. Մալխասյան

                        Ա. Մխիթարյան

                        Ն. Պետրոսյան

                        Խ. Սարգսյան

                        Դ. Վարդանյան

                        Գ. Կոստանդյան

                        02.03.2000

 

(նոր 1-3 կետերը լրաց. 18.04.00 թիվ Ն-081-2 որոշում)

 

1. «Ամերիկայի Միացյալ      Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

Նահանգների կառավարության      28.09.1999         բյուջետային և

և  Հայաստանի Հանրապետու-                         տնտեսական հարցերի,

թյան կառավարության միջև                          Արտաքին հարաբերություն-

համագործակցության վերա-                          ների մշտական

բերյալ մարդասիրական օգ-                          հանձնաժողովներ

նության և տեխնիկական տնտեսական օգնության վե- րահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992թ. դեկ- տեմբերի 15-ին ստորա- գըրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների արտոնություն- ներից օգտվելու մասին

 

2. «Եկամտահարկի            ԱԺ պատգամավոր        Ֆինանսավարկային,

մասին»  ՀՀ օրենքում        Ս. Ավետիսյան         բյուջետային և

լրացում կատարելու           16.03.2000           տնտեսական հարցերի,

մասին                                            Գիտության, կրթության,

                                                 մշակույթի և

                                                 երիտասարդության հարցերի

                                                 մշտական հանձնաժողովներ

 

3. «Կրթության մասին»      ԱԺ պատգամավոր        Գիտության, կրթության,

ՀՀ օրենքում լրացում         Գ. Սահակյան          մշակույթի և

կատարելու մասին             05.04.2000           երիտասարդության հարցերի

                                                 մշտական հանձնաժողով

 

(նոր 1-3 կետերը լրաց. 01.05.00 թիվ Ն-085-2 որոշում)

 

i

1. Ֆինանսական առող-    ԱԺ պատգամավորներ    Ֆինանսավարկային,

ջացման հավաստի         Ա. Բաղդասարյան      բյուջետային և  տնտեսական

երաշխիքներ ունեցող     Ս. Բարսեղյան        հարցերի մշտական հանձնաժողով

պետական արդյունաբե-    Ս. Երիցյան

րական կազմակերպու-     Ա. Աղաջանյան

թյունների և  իրավա-    Գ. Գասպարյան

բանական անձանց նա-     Ս. Ավետիսյան

խորդ տարիների          24.03.2000

ապառքները որպես բյուջետային վարկ ձևակերպելու մասին

 

2. «ՀՀ պետական        Կառավարություն      Ֆինանսավարկային, բյուջետային

բնակարանային ֆոնդի     13.04.2000          և  տնտեսական հարցերի,

բնակարանների անհա-                         Սոցիալական, առողջապահության և

տույց մասնավորեց-                          բնության պահպանության

ման մասին» ՀՀ                             հարցերի մշտական հանձնաժողովներ

օրենքում լրացում- ներ կատարելու մասին

 

3. «Պետական տուր-     Կառավարություն      Ֆինանսավարկային, բյուջետային

քի մասին»  ՀՀ         13.04.2000          և  տնտեսական հարցերի,

օրենքում լրացում-                          Սոցիալական, առողջապահության

ներ կատարելու                              և  բնության պահպանության

մասին                                      հարցերի մշտական հանձնաժողովներ

 

(նոր 1-18 կետերը լրաց. 15.05.00 թիվ Ն-088-2 որոշում)

 

1. «Պարտադիր սոցիա-     Կառավարություն         Սոցիալական, առողջապահու-

i

լական ապահովագրության      04.04.2000           թյան և  բնության պահպա-

վճարների մասին» ՀՀ                             նության հարցերի, Ֆինան-

օրենքում փոփոխություն-                          սավարկային, բյուջետային

ներ և  լրացումներ                               և  տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին                                 մշտական հանձնաժողով

 

2. ՀՀ քաղաքացիական       Կառավարություն         Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգրքում լրացում        04.04.2000           մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

3. «ՀՀ քաղաքացիական     Կառավարություն         Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգիրքը գործողու-       04.04.2000           մշտական հանձնաժողով

թյան մեջ դնելու մա- սին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

4. «Բնակչության         ԱԺ պատգամավորներ       Սոցիալական,

զբաղվածության մա-          Ա. Բարսեղյան         առողջապահության և

սին» ՀՀ օրենքում          Գ. Ոսկանյան          բնության պահպանության

լրացում կատարելու          11.04.2000           հարցերի,

մասին                                           Պաշտպանության, ազգային

                                                անվտանգության և ներքին

                                                գործերի մշտական

                                                հանձնաժողովներ

 

5. «Եկամտահարկի         Կառավարություն         Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում        14.04.2000           բյուջետային և  տնտեսական

փոփոխություն և                                  հարցերի մշտական

լրացում կատարելու                               հանձնաժողով

մասին

 

6. Արվեստանոցների        ԱԺ պատգամավորներ       Ֆինանսավարկային,

մասնավորեցման (սե-        Վ. Բոստանջյան         բյուջետային և  տնտեսական

փականաշնորհման)           Վ. Դալլաքյան          հարցերի, Գիտության,

մասին                     Դ. Հովհաննիսյան       կրթության, մշակույթի և

                          Ս. Ավետիսյան          երիտասարդության հարցերի

                          Գ. Սահակյան           մշտական հանձնաժողովներ

                           14.04.2000

 

7. Հեռուստատեսու-        ԱԺ պատգամավորներ       Գիտության, կրթության,

թյան և  ռադիոյի            Ս. Երիցյան           մշակույթի և

մասին                      Հ. Հարությունյան     երիտասարդության հարցերի

                           Ս. Ավետիսյան         մշտական հանձնաժողով

                           Յ. Մանուկյան

                           Գ. Սահակյան

                           Մ. Միքայելյան

                           Վ. Գրիգորյան

                           Դ. Հովհաննիսյան

                           Հ. Գրիգորյան

                           Ա. Հովհաննիսյան

                           Շ. Քոչարյան

                           14.04.2000

 

8. «Եկամտահարկի           ԱԺ պատգամավոր        Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում        Խ. Սուքիասյան        բյուջետային և  տնտեսական

լրացումներ կատարելու       22.12.1999           հարցերի մշտական

մասին                                           հանձնաժողով

 

9. Հայաստանի Հանրապե-      Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

տության քրեական             03.05.2000          բյուջետային և  տնտեսական

օրենսգրքում և  Վար-                             հարցերի,

չական իրավախախտում-                             Պետական-իրավական հարցերի

ների վերաբերյալ ՀՀ                              մշտական հանձնաժողովներ

օրենսգրքում փոփոխու- թյուններ կատարելու մասին

 

10. «ՀՀ 2000 թվականի      Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

պետական բյուջեի մա-          10.05.2000         բյուջետային և  տնտեսական

սին»  ՀՀ օրենքում                              հարցերի մշտական

փոփոխություններ և                               հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

11. Գրավատների և           Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

գրավատնային գործու-          10.05.2000         բյուջետային և  տնտեսական

նեության մասին                                  հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

12. Շահումով խաղերի        Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

և  խաղատների մասին           10.05.2000         բյուջետային և  տնտեսական

                                                հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

13. Վիճակախաղերի           Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

մասին                       10.05.2000          բյուջետային և  տնտեսական

                                                հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

14. ՀՀ քաղաքացիական        Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

օրենսգրքում փոփոխու-        10.05.2000          բյուջետային և  տնտեսական

թյուն կատարելու                                 հարցերի մշտական

մասին                                           հանձնաժողով

 

15. «Պետական տուրքի       Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

մասին»  ՀՀ օրենքում        10.05.2000          բյուջետային և  տնտեսական

լրացումներ կատարելու                            հարցերի մշտական

մասին                                           հանձնաժողով

 

16. «Հաստատագրված         Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

վճարների մասին» և           10.05.2000         բյուջետային և  տնտեսական

«Եկամտահարկի մասին»                           հարցերի մշտական

ՀՀ օրենքներում                                  հանձնաժողով

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

17. Պարզեցված հարկերի      Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

մասին                        03.05.2000         բյուջետային և  տնտեսական

                                                հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

18. «Հարկերի մասին»      Կառավարություն       Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում լրացում          03.05.2000         բյուջետային և  տնտեսական

կատարելու մասին                                 հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

(ցանկը լրաց. տես 29.05.00 թիվ Ն-089-2 որոշում)

 

i

7 փետրվարի 2000 թվականի

Ն-045-2

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
07.02.2000
N Ն-045-2
Որոշում