Սեղմել Esc փակելու համար:
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

 

10 սեպտեմբեր 2018 թվականի N 410-Ն

 

i

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել ծրագրային վճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վճարման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հավելված

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2018 թվականի սեպտեմբերի 10-ի

N 410-Ն հրամանի

 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

I. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն հավելվածով կարգավորվում են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված ծրագրային վճարի հաշվարկման մեթոդաբանության և վճարման հետ կապված հարաբերությունները:

 

II. ՍՈՒՅՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2. Սույն հավելվածում կիրառվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) յուրաքանչյուր տարիքում ծրագրային վճարի ստացման ժամանակահատված` մահացության աղյուսակներով սահմանված կենսաթոշակային տարիքից հետո կյանքի սպասվող միջին տևողություն յուրաքանչյուր տարիքում.

2) մահացության աղյուսակներ` Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հաշվարկված և հրապարակված` երկու սեռի համար ունիվերսալ մահացության աղյուսակներ.

3) կենսաթոշակի ընտրության դիմում` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կենսաթոշակի ընտրության դիմում:

3. Սույն հավելվածում օգտագործվող մյուս հասկացությունները կիրառվում են «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» և «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքներով սահմանված իմաստով:

 

III. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

 

4. Կենսաթոշակի ընտրության դիմումը ներկայացվելու պահին մասնակցի տարիքին համապատասխան ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածը սահմանվում է` ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված մահացության աղյուսակների:

5. Եթե մասնակիցն իր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մի մասը ծրագրային վճարի տեսքով ստանալու ընտրություն է կատարել` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետին համապատասխան, ապա սույն հավելվածի 4-րդ կետին համապատասխան ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածը սահմանվում է` ըստ ստորև ներկայացվող սանդղակի.

 

.________________________________________________________________.

|Տարիքը |                 Ժամանակահատվածը (տարի)                 |

|_______|________________________________________________________|

|63-67  |Տվյալ միջակայքի վերին տարիքի համար հրապարակված          |

|_______|ժամանակահատված` ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության |

|68-72  |կողմից հրապարակված մահացության աղյուսակների             |

|_______|                                                        |

|73-77  |                                                        |

|_______|                                                        |

|78-ից  |                                                        |

|բարձր  |                                                        |

.________________________________________________________________.

 

6. Ծրագրային վճարների ստացման ժամանակահատվածը յուրաքանչյուր մասնակցի համար որոշվում է մեկ անգամ` մասնակիցների ռեեստրը վարողին կենսաթոշակի ընտրության դիմում ներկայացնելուց հետո, որից հետո` հետագա յուրաքանչյուր ամսվա մարվող փայերի թվի հաշվարկման ժամանակ, սույն հավելվածի 17-րդ և 18-րդ կետերով սահմանված բանաձևում այդ որոշված մեծությունից նվազեցվում է մեկական ամիս:

7. Եթե մասնակիցը ցանկանում է, որ իր համար ծրագրային վճարը հաշվարկվի սույն հավելվածի սահմանված ծրագրային վճարի ստացման նվազագույնից ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, ապա կենսաթոշակի ընտրության դիմումում նշվում է ավելի երկար ժամանակահատված:

 

IV. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՍՏԱՑՈՒՄԸ

 

8. Մասնակիցների ռեեստրը վարողն օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում ծրագրային եղանակով կենսաթոշակ ստացող յուրաքանչյուր մասնակցի համար ամսական պարբերականությամբ հաշվարկում է ծրագրային վճարի չափը` բացառապես մարման ենթակա փայերի թվի հիման վրա, կազմակերպում է յուրաքանչյուր անգամ դրա վճարման համար անհրաժեշտ փայերի մարումը և մասնակցին ծրագրային վճարի կատարումը:

9. Ծրագրային վճարի կատարման ամբողջ ընթացքում չմարված փայերի մասով մասնակիցը պահպանում է իր` որպես կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակցի` օրենքով վերապահված իրավունքները:

10. Ծրագրային վճարի հաշվարկման և կատարման համար հիմք են ընդունվում մասնակցին պատկանող բոլոր կենսաթոշակային ֆոնդերի բոլոր փայերը` բացառությամբ այն փայերի, որոնց մարումը տվյալ պահին օրենքով սահմանված կարգով կասեցված է:

11. Ծրագրային վճար կատարելու համար սույն ընթացակարգով որոշված անհրաժեշտ թվով փայերը մարվում են փայերի` ծրագրային վճարի կատարման ամսվա առաջին աշխատանքային օրվա դրությամբ փայի վերջին հայտնի հաշվարկային արժեքով:

12. Ծրագրային վճարի կատարման համար անհրաժեշտ մարվող փայերի թիվը որոշելու համար հաշվարկումը պետք է կատարվի ամսական կտրվածքով` յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը` յուրաքանչյուր անգամ փայերի մարումից առաջ:

13. Ծրագրային վճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար կատարվում է մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա տասներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

14. Սույն ընթացակարգով փայերի մարումից առաջացած համապատասխան գումարը փոխանցվում է մասնակցի բանկային հաշվին:

15. Ծրագրային վճարը կատարվում է` կենսաթոշակի ընտրության դիմումը մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացնելու ամսվան հաջորդող ամսվանից սկսած:

16. Ծրագրային վճարի կատարումը դադարում է`

1) մասնակցի` կենսաթոշակային հաշվում առկա բոլոր փայերի մարումից և համապատասխան վճարումն ավարտվելուց հետո.

2) մասնակցի մահվան դեպքում:

17. Ամսական ծրագրային վճարի կատարման համար անհրաժեշտ մարվող փայերի թիվը հաշվարկվում է` ըստ հետևյալ բանաձևի`

 

ՓՔi = ՓԸՔi/ԾՎԺ,

որտեղ`

Փքi-ն i-րդ ֆոնդից մարվող փայերի թիվն է,

ՓԸՔi-ն i-րդ ֆոնդում շահառուի ունեցած փայերի ընդհանուր թիվն է` տվյալ ամսվա վերջի դրությամբ,

ԾՎԺ-ն սույն հավելվածի 4-րդ կամ 5-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածն է (արտահայտված ամիսներով)` մինչև ծրագրային վճարի ստացման ժամանակահատվածի վերջը:

Բոլոր ֆոնդերի համար բանաձևը կլինի հետևյալը`

 

             n            n

             ---         ---

             \    ՓՔi =  \   ՓԸՔi /ԾՎԺ:

            /___        /___

             i=1         i=1

 

18. Եթե սույն հավելվածի 17-րդ կետի համաձայն հաշվարկված փայերի ընդհանուր արժեքը փոքր է, քան պահանջվող նվազագույն արժեքը`

n

---

             \    (ՓՔi x ՓՀԱi) < ՀԿ x 1/4,

            /___

             i=1

 

որտեղ`

ՓՀԱi-ն i-րդ ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքն է` ըստ սույն հավելվածի 11-րդ կետի,

ՀԿ-ն վճարման պահին «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված պետական կենսաթոշակային ապահովության բաղադրիչից վճարվող հիմնական կենսաթոշակն է, ապա բոլոր ֆոնդերից մարվող փայերի թիվը համամասնորեն ավելացվում է այնքան, մինչև ընդհանուր գումարը լինի ՀԿ x 1/4`

 

ՓՔik = ՓԸՔi/ԾՎԺ x k,

որտեղ`

n

---

             k=(ՀԿ x 1/4/  \   (ՓՔi x ՓՀԱi):

                          /___

                           i=1

 

Բոլոր ֆոնդերի համար բանաձևը կլինի հետևյալը`

 

            n            n

           ---          ---

           \    ՓՔik =  \   ՓԸՔi /ԾՎԺxk,

          /___         /___

           i=1          i=1

 

որտեղ`

 

ՓՔik-ն i-րդ ֆոնդից մարվող փայերի թիվն է, եթե

 

n

---

           \   (ՓՔi x ՓՀԱi) < ՀԿ x 1/4:

          /___

           i=1

 

 

pin
Ֆինանսների (նախկին Ֆինանս. և էկոն.
10.09.2018
N 410-Ն
Հրաման