Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, «ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, «ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՌԵՆԿՈ» Ս.Պ.Ա-Ի ՄԻ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

17 հունվարի 2019 թվականի N 38-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, «ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՌԵՆԿՈ» Ս.Պ.Ա-Ի ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1297-Ա որոշման 1-ին կետով հավանություն ստացած փոփոխված և վերաշարադրված շրջանակային համաձայնագրի 12-րդ հոդվածի «(e)» կետի «iii» ենթակետի «(C)» պարբերությունը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, «ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «ՌԵՆԿՈ» Ս.պ.Ա.-ի միջև կնքված Շրջանակային համաձայնագրի համաձայն ՈՒղղակի պայմանագրին` համաձայն հավելվածի:

2. Լիազորել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ստորագրել սույն որոշման 1-ին կետում նշված ՈՒղղակի պայմանագիրը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի հունվարի 17-ի

N 38-Ա որոշման

 

     DIRECT AGREEMENT                      ՈՒՂՂԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

THIS DIRECT AGREEMENT (including    ՍՈՒՅՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ (ներառյալ

the Appendices hereto) (the         դրա հավելվածները) («Պայմանագիր»)`

«Agreement») is made on ___         կնքվել է 2019թ-ի փետրվարի ______-ին

February 2019, among:               հետևյալ  կողմերի միջև.

 

(a) The Government of the Republic (a) Հայաստանի Հանրապետության

of Armenia (the «Government»);      Կառավարության («Կառավարություն»),

 

(b) ArmPower CJSC, a closed joint  (b) ԱրմՓաուեր ՓԲԸ-ի` փակ

stock company established under     բաժնետիրական ընկերության, որը

the laws of the Republic of         հիմնադրվել է Հայաստանի

Armenia (the «Developer»);          Հանրապետության օրենքների ներքո

                                    («Կառուցապատող»),

 

(c) Renco S.p.A., a corporation     (c) Ռենկո Ս.պ.Ա-ի` ընկերության,

organized and existing under the    որը կազմակերպվել և  գոյություն

laws of the Republic of Italy (the  ունի Իտալիայի Հանրապետության

«Sponsor» and, together with the    օրենքների ներքո («Հովանավոր» և  

Developer, the «Developer           Կառուցապատողի հետ միասին`

Parties»);                          «Կառուցապատողի Կողմեր»),

 

(d) Ameriabank CJSC, a closed       (d) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի` փակ

joint stock company established     բաժնետիրական ընկերության, որը

under the laws of Republic of       հիմնադրվել է Հայաստանի

Armenia, acting in its capacity     Հանրապետության օրենքների ներքո, և  

as onshore collateral agent         որը գործում է տեղական Տեղական Գրավի

pursuant to the Collateral Agency   Գործակալի կարգավիճակում` համաձայն

and Intercreditor Agreement (as     սույն օրով թվագրված Տեղական Գրավի

defined on Schedule 1 attached      Գործակալության և  Միջվարկատուական

hereto) and the Financing           Պայմանագրի (ինչպես սահմանված է

Documents dated as of the date      Հավելված 1-ում) և  Ֆինանսավորման

hereof (together with its           Փաստաթղթերի (այդ կարգավիճակում իր

successors and assigns in such      իրավահաջորդների և  ցեսիոներների և  

capacity and designees, the         նշանակված անձանց հետ միասին`

«Onshore Collateral Agent»);        «Տեղական Գրավի Գործակալ»),

 

(e) Asian Development Bank, an      (e) Ասիական Զարգացման Բանկի`

international organization          միջազգային կազմակերպության, որը

established by the Agreement        հիմնադրվել է Ասիական Զարգացման Բանկի

Establishing the Asian              Հիմնադրման պայմանագրով («ԱԶԲ» և  

Development Bank («ADB» and a       «Ավագ Վարկատու»),

«Senior Lender»);

 

(f) DEG - Deutsche Investitions-    (f) ԴԷԳ - Դոյչե. Ինվեստիցիոնս- ունդ

und Entwicklungsgesellschaft mbH,   Էնտվիքլունգսգեզելշաֆթ մբՀ-ի`

a financial institution             ֆինանսական հաստատության, որը

incorporated and existing as a      հիմնադրվել է և  գործում է որպես

limited liability company under     սահմանափակ պատասխանատվությամբ

the laws of the Federal Republic    ընկերություն` Գերմանիայի Դաշնային

of Germany («DEG» and a «Senior     Հանրապետության օրենքների ներքո

Lender»);                           («ԴԵԳ» և  «Ավագ Վարկատու»),

 

(g) The OPEC Fund for               (g) ՕՊԵԿ-ի Միջազգային Զարգացման

International Development, an       Հիմնադրամի` միջազգային

international organization          կազմակերպության, որը հիմնադրվել է

established by the Agreement        ՕՖԻԴ-ի Հիմնադրման Պայմանագրով, որի

Establishing OFID, having its       գլխավոր գրասենյակը գտնվում է

headquarters at Parkring 8, 1010    Փարքրինգ 8, 1010 Վիեննա, Ավստրիա

Vienna, Austria («OFID» and a       հասցեում (»ՕՖԻԴ» և  «Ավագ

«Senior Lender»); and               Վարկատու»),

 

(h) International Finance           (h) Միջազգային Ֆինանսական

Corporation, an international       Կորպորացիայի` միջազգային

organization established by the     կազմակերպության, որը հիմնադրվել է իր

Articles of Agreement among its     անդամ երկրների, այդ թվում` Հայաստանի

member countries, including the     Հանրապետության միջև  կնքված

Republic of Armenia («IFC» and a    պայմանագրով (»ՄՖԿ» և  «Ավագ

«Senior Lender», and, together      Վարկատու», իսկ ԱԶԲ-ի, ԴԵԳ-ի և  

with ADB, DEG and OFID, the         ՕՖԻԴ-ի հետ միասին` «Ավագ

«Senior Lenders»).                  Վարկատուներ»):

 

         RECITALS                             ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

(1) WHEREAS, each Developer Party  (1) ՔԱՆԻ ՈՐ յուրաքանչյուր

and the Government have entered     Կառուցապատողի Կողմը և  

into that certain Framework         Կառավարությունը 2017թ-ի ապրիլի 27-ին

Agreement dated as of April 27,     կնքել են Շրջանակային Համաձայնագիրը,

2017, as amended and restated on    ինչպես այն փոփոխվել և  վերաշարադրվել

November 13, 2018 and amended by    է 2018թ-ի նոյեմբերի 13-ին, և  

Amendment No. 1 dated December 14,  փոփոխվել է 2018թ-ի դեկտեմբերի 14-ով 2018 (as further amended, modified ամսագրված թիվ 1 լրացուցիչ

and supplemented from time to       համաձայնագրով (ինչպես այն կարող է

time, the «Framework Agreement»).   ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել և

լրացվել` «Շրջանակային Համաձայնագիր»).

 

(2) WHEREAS, on or about the date  (2) ՔԱՆԻ ՈՐ սույն Պայմանագրի ամսաթվին hereof, the Developer has entered  կամ դրա մոտակայքում Կառուցապատողը

or will enter into one or more      կնքել է կամ կկնքի մեկ կամ մի քանի

senior loan agreements with each    վարկային պայմանագրեր յուրաքանչյուր

Senior Lender (the «Loan            Ավագ Վարկատուի հետ («Վարկային

Agreements») and a common terms     Պայմանագրեր») և  ընդհանուր պայմանների

agreement (the «Common Terms        մասին համաձայնագիր («Ընդհանուր

Agreement»), by and among, inter    Պայմանների Մասին Համաձայնագիր»), ի

alios, the Senior Lenders, Law      թիվս այլոց, Ավագ Վարկատուների, Լո

Debenture Corporate Services        Դիբենչը Քորփրիթ Սերվիսիզ Լիմիթիդ,

Limited, a company incorporated     Անգլիայում և  Ուելսում գրանցված

under the laws of England and       ֆինանսական հաստատության

Wales (the «Intercreditor Agent»)   («Միջվարկատուական Գործակալ») և and the Onshore Collateral Agent,  Տեղական Գրավի Գործակալի միջև,

pursuant to which the Senior        համաձայն որոնց Ավագ Վարկատուները պետք

Lenders will make loans and extend  է Կառուցապատողին տրամադրեն

other credit to the Developer.      փոխառություններ և  այլ վարկեր.

 

(3) WHEREAS, as security for all  (3) ՔԱՆԻ ՈՐ որպես բոլոր Ապահովված

of the Secured Obligations (as      Պարտավորությունների (ինչպես սահմանված

defined in the Common Terms         են Ընդհանուր Պայմանների Մասին

Agreement), pursuant to that        Պայմանագրում) ապահովություն` համաձայն

certain Movable Property Pledge     Կառուցապատողի, Տեղական Գրավի Գործակալի

Agreement dated on or about the     և  Ավագ Վարկատուների միջև  սույն

date hereof among the Developer,    Պայմանագրի ամսաթվին կամ դրա

the Onshore Collateral Agent and    մոտակայքում ստորագրված շարժական գույքի

the Senior Lenders (the «Movable    գրավի պայմանագրի («Շարժական Գույքի

Property Pledge Agreement») and     Գրավի Պայմանագիր») և  Ապահովման

the Security Documents (as defined  Փաստաթղթերի (ինչպես սահմանված են

in Schedule 1 hereto) the           Հավելված 1-ում), Կառուցապատողը շնորհել

Developer has granted or will       է կամ պետք է շնորհի Տեղական Գրավի

grant to the Onshore Collateral     Գործակալին, որը գործում է իր, Ավագ

Agent a security interest in all    Վարկատուների և  ՄՖԿ-ի` որպես տոկոսների

of its right, title and interest    հեջավորման կողմի, անունից (միասին`

in, to and under the Framework      «Ապահովված Կողմեր»), ապահովման շահ

Agreement, acting for and on        Շրջանակային Համաձայնագրի նկատմամբ և  

behalf of itself, the Senior        դրա շրջանակներում ծագող իր բոլոր

Lenders and IFC, as interest rate   իրավունքների, սեփականության իրավունքի hedge counterparty, (collectively, և շահերի նկատմամբ: Վարկային

the «Secured Parties»). The Loan    Պայմանագրերը, Ընդհանուր Պայմանների

Agreements, the Common Terms        Մասին Համաձայնագիրը, Շարժական Գույքի

Agreement, the Movable Property     Գրավի Պայմանագիրը և  Ապահովման

Pledge Agreement and the Security   Փաստաթղթերը` այլ Ֆինանսավորման

Documents, along with the other     Փաստաթղթերի հետ միասին (ինչպես դրանք

Financing Documents (as defined in  սահմանված են Ընդհանուր Պայմանների

the Common Terms Agreement), are    Մասին Համաձայնագրում), այսուհետ

collectively referred to herein as  կոչվում են սույն Պայմանագրում

the «Financing Documents».          «Ֆինանսավորման Փաստաթղթեր»:

 

   NOW THEREFORE IT IS AGREED:      ՈՒՍՏԻ ՍՈՒՅՆՈՎ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵՑԻՆ.

                   

1. Superiority of Armenian Law and  1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և

Regulations; Relationship to the    իրավական ակտերի գերակայությունը.  

Framework Agreement; Definitions    Շրջանակային Համաձայնագրի հետ կապը;

                                    Սահմանումներ

 

(a) This Agreement confirms,        (a) Սույն Պայմանագիրը հաստատում,

clarifies and supplements, for the  պարզաբանում և լրացնում է` Ավագ comfort of the Senior Lenders, the Վարկատուների հանգստության համար,

undertakings, consents,             Կառավարության պարտավորությունները,

representations and                 համաձայնությունները, հավաստումները և

acknowledgements of the Government  հաստատումները, որոնք կատարվել են

made in the Framework Agreement.    Շրջանակային Համաձայնագրում:

 

(b) Neither the Framework           (b) Ո՛չ Շրջանակային Համաձայնագիրը և  

Agreement nor this Agreement is     ո՛չ էլ սույն Պայմանագիրը նախատեսված

intended nor may it be interpreted  չեն և չեն կարող մեկնաբանվել, թե դրանք

to supersede the supervisory and    փոխարինում են որևէ  Պետական Մարմնի`

governance authority and            Կիրառելի Օրենքներով սահմանված

responsibilities of any Government  կառավարչական կամ վերահսկողական

Authority under the Applicable      իրավասությունները և  

Laws, including with respect to     պարտականությունները, այդ թվում

any measures prescribed by the      Կիրառելի Օրենքներով նախատեսված և  

Applicable Laws and taken by the    Հայաստանի Հանրապետության Ազգային

National Assembly of the Republic   Ժողովի կամ Կառավարության կողմից

of Armenia or the Government in     ազգային կամ տարածաշրջանային արտակարգ

case of a national or regional      իրավիճակների դեպքում ձեռնարկվող

emergency to protect ArmeniaԺs      այնպիսի միջոցները, որոնք ուղղված են

national security and the welfare   պաշտպանելու Հայաստանի ազգային

of its population including         անվտանգությունը և  իր բնակչության

without limitation with respect to  բարեկեցությունը, այդ թվում, առանց the generation and distribution of սահմանափակման, Շրջանակային

electricity from, and the           Համաձայնագրի առարկա հանդիսացող Կայանի

operation of, the Plant that is     շահագործման, էլեկտրական էներգիայի

the subject of the Framework        արտադրման և  բաշխման առումով, ինչպես

Agreement and the urgent            նաև  այնպիսի հրատապ հանգամանքներում,

circumstances that could pose an    որոնք կարող են անմիջական վտանգ կամ

immediate danger or threat to the   սպառնալիք ստեղծել Կայանի կողմից generation and uninterrupted flow  էլեկտրաէներգիայի անխափան

and distribution of electricity     արտադրությանը, հոսքին և  բաշխմանը:

from the Plant.

 

(c) The parties to this Agreement  (c) Սույն Պայմանագրի կողմերը

agree that this Agreement is the    համաձայնվում են, որ սույն Պայմանագիրը`

Direct Agreement that relates to    Ուղղակի Պայմանագիրն է, որը վերաբերում

the Framework Agreement, which      է Շրջանակային Համաձայնագրին, որն

remains in full force and effect.   ամբողջովին պահպանում է իր ուժն ու

գործողությունը:

 

(d) Unless otherwise defined in     (d) Եթե այլ բան սահմանված չէ սույն

this Agreement (including the       Պայմանագրում (այդ թվում սույն

appendices and schedule attached    Պայմանագրի հավելվածներում), սույն

hereto), all capitalized terms      Պայմանագրում մեծատառերով գրված բոլոր

used in this Agreement have the     եզրույթները ունեն նույն

meanings given to them in the       նշանակությունը, ինչ Շրջանակային

Framework Agreement.                Համաձայնագրում:

 

2. Representations and Warranties  2. Հավաստումներ և երաշխավորումներ

 

The Government hereby represents    Կառավարությունը սույնով հավաստում և  

and warrants to each of the         երաշխավորում է յուրաքանչյուր

Developer Parties, the Onshore      Կառուցապատողի Կողմին, Տեղական Գրավի

Collateral Agent and each of the    Գործակալին և  յուրաքանչյուր Ապահովված

Secured Parties that:               Կողմին, որ.

 

(a) it has all regulatory            (i) նա ունի կարգավորող մարմինների

authorizations necessary, except     կողմից տրվող բոլոր անհրաժեշտ

for those procured or renewed in     լիազորությունները, բացառությամբ

the  normal course of government     այնպիսի լիազորությունների, որոնք ձեռք

administration, for it to legally    են բերվում կամ թարմացվում են պետական

perform its obligations under this   կառավարման բնականոն ընթացքում, որպեսզի

Agreement and the Framework          նա օրինական կերպով կատարի սույն

Agreement;                           Պայմանագրով և  Շրջանակային

                                     Համաձայնագրով իր ստանձնած

                                     պարտավորությունները,

 

(b) the execution, delivery and      (j) սույն Պայմանագրի և  Շրջանակային

performance of this Agreement and    Համաձայնագրի ստորագրումը, հանձնումը և

the Framework Agreement are within   կատարումը գտնվում է իր

its powers, have been duly           լիազորությունների շրջանակներում,

authorized by all necessary action   պատշաճորեն լիազորվել է բոլոր անհրաժեշտ and do not violate any of the terms գործողություններով և չի խախտում իր

and conditions in its governing      որևէ  նորմատիվ փաստաթղթի, որևէ  

documents, any contracts to which    պայմանագրի, որի կողմ է նա, կամ որևէ  

it is a party or any law, rule,      օրենքի, կանոնի, իրավական ակտի, հրամանի

regulation, order or the like        կամ նրա նկատմամբ կիրառելի որևէ  այլ

applicable to it;                    նմանատիպ փաստաթղթի որևէ  պայման կամ

                                     դրույթ,

 

. this Agreement, the Framework      (k) սույն Պայմանագիրը, Շրջանակային

Agreement and each other document    Համաձայնագիրը և  յուրաքանչյուր այլ

executed and delivered by it in      փաստաթուղթ, որը ստորագրվել է և  

accordance herewith or therewith,    ներկայացվել է իր կողմից դրանց

are in full force and effect and     համաձայն, ամբողջովին վավերական են և  

constitute its legally valid and     ուժի մեջ են, և  հանդիսանում են իր

binding obligations enforceable      իրավաբանորեն վավերական և  

against it in accordance with        պարտավորեցնող պարտավորությունները,

their respective terms; and          որոնք կարող են հարկադրվել իր նկատմամբ

                                     համաձայն դրանց համապատասխան

                                     պայմանների, և

 

(d) to the best of its knowledge,    (l) որքանով որ իրեն հայտնի է, առկա չէ

it is not in default under any       իր կողմից սույն Պայմանագրի կամ

covenant or obligation hereunder     Շրջանակային Համաձայնագրի որևէ  

or under the Framework Agreement,    հանձնառության կամ պարտավորության

and to its actual knowledge, none    խախտում, և  իր փաստացի

of the Developer Parties is in       տեղեկությունների համաձայն առկա չէ

default under any covenant or        Կառուցապատողի Կողմերից որևէ  մեկի

obligation under the Framework       կողմից Շրջանակային Համաձայնագրի որևէ  

Agreement.                           հանձնառության կամ պարտավորության

                                     խախտում:

 

3. Security Assignments in           3. Փոխառու Ֆինանսավորման հետ կապված

connection with Debt Financing       Ապահովում Իրավունքի Զիջմամբ

 

(a) The Government (i) subject to  (a) Կառավարությունը, (i) պայմանով, որ

its receipt of the Financing        նա կստանա Ֆինանսավորման Փաստաթղթերը,

Documents as provided in Section    ինչպես նախատեսված է սույն Պայմանագրի

6(b) (Sharing of Information and    6(b) Կետում (Տեղեկատվության

Notice of Material Events) hereof,  տրամադրումը և էական

irrevocably consents to (A) any     իրադարձությունների մասին ծանուցումը),

assignment as collateral security   սույնով անչեղարկելիորեն տալիս է իր or accession by way of security to համաձայնությունը. (Ա) այնքանով,

the extent permissible under the    որքանով դա թույլատրելի է Կիրառելի

Applicable Laws, by the Developer   Օրենքներով, որպես ապահովման միջոց` Parties (or, if applicable, their  գրավի առարկայի զիջմանը կամ պայմանագրի

Affiliates) to be made under the    կողմի փոփոխմանը Կառուցապատողի Կողմերի

terms of the Financing Documents    (կամ, եթե կիրառելի է, նրանց

of each Developer PartyԺs           Փոխկապակցված Անձանց) կողմից`

respective right, title and         Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի պայմանների

interest in the Framework           համաձայն` Շրջանակային Համաձայնագրով

Agreement including, without        յուրաքանչյուր Կառուցապատողի Կողմի

limitation, rights to receive       համապատասխան իրավունքների,

payments (if any) under the         սեփականության իրավունքի և  շահի, այդ

Framework Agreement; and (B) the    թվում, առանց սահմանափակման,

Onshore Collateral AgentԺs rights   Շրջանակային Համաձայնագրով սահմանված

to enforce, on behalf of the        կարգով վճարումներ ստանալու

Secured Parties, such right, title  իրավունքների (այդպիսիք առկա լինելու

and interests, subject to the       դեպքում) առնչությամբ, և  (Բ) սույն

provisions of this Agreement, and   Պայմանագրի պայմանների պահպանման

(ii) acknowledges that the          պայմանով` Տեղական Գրավի Գործակալի

Developer Parties may, under the    կողմից Ապահովված Կողմերի անունից

Financing Documents, grant          այդպիսի իրավունքների, սեփականության

collateral security in favor of     իրավունքի և  շահերի նկատմամբ

the Onshore Collateral Agent for    հարկադրման իրավունքներին, և  (ii)

the benefit of the Secured Parties  ընդունում է, որ Կառուցապատողի Կողմերը

with respect to each of the         կարող են Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի

Developer PartiesԺ right, title     համաձայն շնորհել գրավային ապահովում

and interest, as applicable, over   Տեղական Գրավի Գործակալին` ի շահ all of its other assets, including Ապահովված Կողմերի` յուրաքանչյուր

its rights under the Framework      Կառուցապատողի Կողմի իր մնացած բոլոր

Agreement, the Power Purchase       ակտիվների հետ կապված որևէ  իրավունքի,

Agreement, the Plant, the Project   սեփականության իրավունքի և շահի

Site and with respect to the        նկատմամբ, համապատասխանաբար, այդ թվում`

ownership interest in the           Շրջանակային Համաձայնագրով և  

Developer (the «Collateral»).       Էլեկտրական Էներգիայի Գնման Պայմանագրով

                                    սահմանված իր իրավունքների, Կայանի,

                                    Ծրագրի Տարածքի և Կառուցապատող

                                    ընկերությունում բաժնետիրական շահի

                                    նկատմամբ:  

 

(b) In the event of enforcement of (b) Գրավի առարկայի վրա բռնագանձում the Collateral, and provided that  տարածելու հնարավոր դեպքերում,

at such time the Plant has not      պայմանով, որ այդ պահի դրությամբ Կայանը

been materially damaged to an       չի ենթարկվել այնպիսի էական վնասվածքի,

extent that would prevent it from   որը կխոչընդոտեր դրա շարունակական

being continuously operated in      շահագործումը կիրառելի բնապահպանական և  

accordance with applicable          անվտանգության ստանդարտներին

environmental and safety standards  համապատասխան (բացառությամբ այն

(unless such material damage is     դեպքերի, երբ այդպիսի էական վնասվածքը

repairable and is being, or is      կարող է վերականգնվել, և  գտնվում է

schedule to be, repaired using      վերականգնման ընթացքում կամ ծրագրվում է

insurance proceeds available in     վերականգնման ապահովագրական

accordance with the terms of the    հատուցումների հաշվին` համաձայն

Common Terms Agreement), the        Ընդհանուր Պայմանների Մասին

Secured Parties agree that the      Համաձայնագրով նախատեսված պայմանների),

assets and rights that are          Ապահովված կողմերը համաձայնվում են որ

critical for ensuring               Կայանի շարունակական շահագործման համար

uninterrupted operation and         էական համարվող գույքը և  իրավունքները

maintenance of the Plant shall not  չեն կարող մաս-մաս փոխանցվել տարբեր

be transferred to different         Անձանց և  կարող են փոխանցվել միայն մեկ

Persons, and may only be            Իրավասու Փոխանցառուի, պայմանով` բոլոր

transferred to a single Eligible    դեպքերում, որ Կառուցապատողի

Transferee, provided that, in all   բաժնեմասերը կարող են փոխանցվել մեկ կամ cases, the shares of the Developer մի քանի անձանց, որոնցից յուրաքանչյուրը may be transferred to one or more  հանդիսանում է Իրավասու Փոխանցառու: Persons, each of which is an Eligible Transferee.

 

(c) After delivery to the           (c) Կառավարությանը Միջվարկատուական

Government by the Intercreditor     Գործակալի կողմից Ֆինանսավորման

Agent of a notice of an event of    Փաստաթղթերի շրջանակներում տեղի ունեցած

default (however defined) under     կետանցի դեպքի մասին (ինչպես էլ այն

the Financing Documents, the        սահմանված լինի) ծանուցում

Onshore Collateral Agent may, but   ներկայացվելուց հետո, Տեղական Գրավի

is not required to, exercise any    Գործակալը կարող է, սակայն պարտավոր չէ,

and all rights of either Developer  գործարկել ցանկացած Կառուցապատողի Կողմի

Party under the Framework           ցանկացած կամ բոլոր իրավունքները

Agreement in accordance with its    Շրջանակային Համաձայնագրով` դրա

terms and subject to the            պայմաններին համապատասխան, և  

requirements of the Applicable      Կառավարությունը պարտավոր է ընդունել

Laws, and the Government agrees to  նման գործարկումը և հետևել և կատարել

accept such exercise and to         պարտավորությունները, որոնք նա պետք է

observe and perform the             կատարի Շրջանակային Համաձայնագրի

obligations expressed to be         համաձայն` այդ պայմանագրի պայմանների

assumed by it in the Framework      համաձայն` ցանկացած դեպքում սույն

Agreement, in accordance with the   Պայմանագրի 7(d) կետի (Տեղական Գրավի

terms of that agreement, subject    Գործակալի ծանուցում և  խախտման

in any event to the provisions of   վերացման իրավունքներ) դրույթների

Section 7(d) (Onshore Collateral    պահպանմամբ:

AgentԺs Notice and Cure Rights) hereof.

 

(d) The Government agrees to        (d) Կառավարությունը համաձայնվում է

execute any additional documents    ստորագրել ցանկացած լրացուցիչ

reasonably requested by the         փաստաթուղթ, որը ողջամտորեն պահանջվում

Onshore Collateral Agent to record  է Տեղական Գրավի Գործակալի կողմից`

and perfect the collateral          արձանագրելու և  գրանցելու համար գրավի

assignment and accession of the     առարկայի զիջումը կամ պայմանագրի կողմի

type described in clause (a) above  փոփոխությունը, ինչպես նկարագրված է and any amendments to the Movable  վերը նշված (a) կետում, ինչպես նաև

Property Pledge Agreement or any    Շարժական Գույքի Գրավի Պայմանագրի կամ

other relevant documents,           Ապահովման Փաստաթղթերի կամ ցանկացած այլ

including any replacement or        համապատասխան փաստաթղթի ցանկացած

addition of the Onshore Collateral  փոփոխություն, այդ թվում` Տեղական Գրավի Agent or a Secured Party, it being Գործակալի կամ Ապահովված Կողմի ցանկացած

understood that such additional     փոփոխություն կամ հավելում` պայմանով,

documents are not intended to       որ նման լրացուցիչ փաստաթղթերը ուղղված

impose additional financial         չեն լինի Կառավարության մոտ լրացուցիչ

obligations on or otherwise impair  ֆինանսական պարտավորությունների the rights of the Government under առաջացմանը կամ այլ կերպ Շրջանակային the Framework Agreement, the Side  Համաձայնագրի, Հավելյալ Համաձայնագրի

Agreement or this Agreement.        կամ սույն Պայմանագրի ներքո

                                    Կառավարության իրավունքների խաթարմանը:

 

(e) Without prejudice to the        (e) Չհակասելով վերոգրյալին`

foregoing, the Government shall not Կառավարությունը պատասխանատվություն չի

be liable to any Developer Party    կրում որևէ  Կառուցապատողի Կողմի կողմից

for any actions taken or failure to սույն Պայմանագրի դրույթների համաձայն act in accordance with or pursuant կատարված կամ չկատարված որևէ

to the terms of this Agreement.     գործողության համար:

 

(f) The Onshore Collateral Agent    (f) Տեղական Գրավի Գործակալը (գործելով

(acting on the instructions of the  Միջվարկատուական Գործակալի Intercreditor Agent (itself acting հանձնարարականների համաձայն (ով իր

on the instructions of the          հերթին գործում է Հանձնարարող Խմբի

Instructing Group (as defined in    հանձնարարականների համաձայն (ինչպես

the Common Terms Agreement)))       սահմանված է Ընդհանուր Պայմանների Մասին

shall provide to the Government     Համաձայնագրով))), պետք է

copies of any document,             Կառավարությանն ապահովի ցանկացած

application, registration or other  փաստաթղթի, դիմումի, գրանցման կամ

instrument required by the          Կիրառելի Օրենքներով պահանջվող ցանկացած

Applicable Laws to be filed,        այլ փաստաթղթի պատճեններով, որոնք պետք

registered or signed and delivered  է ներկայացվեն, գրանցվեն կամ ստորագրվեն

by the Onshore Collateral Agent     և  հանձնվեն Տեղական Գրավի Գործակալի

relating to any subsequent          կողմից` կապված սույն Պայմանագրով

exercise of rights under this       սահմանված իրավունքների ցանկացած հետագա

Agreement within a reasonable time  գործարկման հետ` համապատասխանաբար այդ

period of such document,            փաստաթղթի, դիմումի, գրանցման կամ այլ

application, registration or other  փաստաթղթի ներկայացման, գրանցման և instrument being filed, registered հանձնման համար նախատեսված ողջամիտ

or signed and delivered, as the     ժամկետում:  

case may be.

 

4. Payments to be made to Secured  4. Ապահովված Հաշիվներին կատարվող

Accounts                            վճարումները

 

The Government irrevocably agrees  Կառավարությունն անչեղարկելիորեն

that all amounts duly payable by    համաձայնվում է, որ բոլոր վճարումները,

it to the Developer under or in     որոնք պետք է կատարվեն իր կողմից

connection with the Framework       Կառուցապատողին Շրջանակային

Agreement or this Agreement will    Համաձայնագրի կամ սույն Պայմանագրի,

be exclusively paid in immediately  Ծրագրի, Կայանի կամ Ծրագրի Տարածքի հետ

available funds, without            կապված, պետք է բացառապես վճարվեն

deduction, setoff or counterclaim,  անմիջապես հասանելի միջոցներով` առանց

only into accounts of the           պահումների, հաշվանցումների կամ

Developer identified in writing by  հակընդդեմ պահանջների, և միայն

the Developer.                      Կառուցապատողի հաշիվներին, որոնք գրավոր

                                    կնշվեն Կառուցապատողի կողմից:

 

5. Limitations on Fundamental       5. Հիմնարար փոփոխությունների

Changes                             սահմանափակումը

 

The Government agrees that it will Կառավարությունը համաձայնում է, որ

not, without the prior written      չպետք է առանց Տեղական Գրավի Գործակալից

consent of the Onshore Collateral   նախապես ստացված գրավոր համաձայնության, Agent, which consent shall not be  որի տրամադրումը չի կարող անողջամիտ

unreasonably withheld:              կերպով մերժվել`

 

(a) consent to or accept any total (a) համաձայնի կամ ընդունի Շրջանակային

or partial termination or any       Համաձայնագրի և/կամ  որևէ  Կառուցապատողի

transfer, assignment or pledge      Կողմի շահերի ամբողջական կամ մասնակի

(other than as contemplated by      դադարումը կամ որևէ  փոխանցումը, զիջումը

this Agreement) of the Framework    կամ գրավադրումը (բացառությամբ սույն

Agreement and/or the Developer      Պայմանագրով նախատեսված դեպքերի),

PartiesԺ interests in the Project by either Developer Party;

 

(b) amend or modify, or permit or  (b) լրացնել կամ փոփոխել, կամ

agree to any amendment or           թույլատրել կամ համաձայնվել

modification of, the Framework      Շրջանակային Համաձայնագրի որևէ  

Agreement; or                       լրացմանը կամ փոփոխմանը, կամ

 

(c) sell, assign, transfer or       (c) վաճառել, զիջել, փոխանցել կամ այլ

otherwise dispose of any part of    կերպ տնօրինել սույն Պայմանագրում կամ

its interest in this Agreement or   Շրջանակային Համաձայնագրում իր ունեցած

the Framework Agreement.            շահի որևէ  մաս:

 

6. Sharing of Information and       6. Տեղեկատվության տրամադրումը և  էական

Notice of Material Events           իրադարձությունների մասին ծանուցումը

 

(a) The Government will:            (a) Կառավարությունը պետք է`

 

(i) give the Onshore Collateral     (i) Տեղական Գրավի Գործակալին տրամադրի

Agent a copy of each written        յուրաքանչյուր գրավոր ծանուցման,

notice, request or demand it        պահանջի կամ նախապահանջի պատճենը, որը

delivers to or receives from        նա ներկայացնում է որևէ  Կառուցապատողի

either Developer Party under the    Կողմին կամ ստանում է որևէ  

Framework Agreement or in           Կառուցապատողի Կողմից Շրջանակային

connection with the Project at the  Համաձայնագրի համաձայն կամ Ծրագրի հետ

same time it gives (or, in the      կապված` այդ ծանուցման, պահանջի կամ

case of materials that it           նախապահանջի տրման հետ միաժամանակ (կամ

receives, promptly after receipt    ստացվող նյութերի դեպքում, անմիջապես

of) such notice, request or         ստանալուց հետո), և  

demand; and

 

(ii) notify the Onshore Collateral (ii) անհապաղ ծանուցի Տեղական Գրավի Agent promptly of any breach or any Գործակալին որևէ Կառուցապատողի Կողմի action or failure to act by either կողմից որևէ խախտման, գործողության կամ

Developer Party that with the       անգործության մասին, որի մասին

passage of time or notice could     Կառավարությունն իրականում տեղեկանում

become a breach under the Framework է, և որը ժամանակի ընթացքում կամ Agreement, of which the Government ծանուցման տրման դեպքում կարող է դիտվել

actually becomes aware.             որպես Շրջանակային Համաձայնագրի

                                    խախտում:

 

The Onshore Collateral Agent shall Տեղական Գրավի Գործակալը հնարավորինս as soon as reasonably practicable  շուտ պետք է Միջվարկատուական Գործակալին forward to the Intercreditor Agent ուղարկի Տեղական Գրավի Գործակալի կողմից a copy of any document received by Կառավարությունից ստացված ցանկացած the Onshore Collateral Agent from  փաստաթղթի պատճենը` սույն (a) կետի

the Government under this clause    համաձայն:

(a).

 

(b) The Onshore Collateral Agent    (b) Տեղական Գրավի Գործակալը և  Ավագ

and the Senior Lenders hereby       Վարկատուները սույնով համաձայնում են,

consent to the Developer providing  որ Կառուցապատողը Կառավարությանը

the Government an opportunity to    հնարավորություն տա ծանոթանալ Հավելված

review substantially final drafts   1-ում նշված Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի

of the Financing Documents          էապես վերջնական նախագծերին (միասին`

identified on Schedule 1 attached   «Կառուցապատողի Ֆինանսավորման

hereto (collectively, the           Փաստաթղթեր»), և  Կառավարությանը

«Developer Financing Documents»),   Կառուցապատողի Ֆինանսավորման

and to the delivery, to the         Փաստաթղթերի և  բոլոր առնչվող

Government, of the Developer        պայմանագրերը և  փաստաթղթերի

Financing Documents and all         ներկայացնելուն: Յուրաքանչյուր

ancillary agreements and documents  Կառուցապատողի Ֆինանսավորման Փաստաթուղթ

reasonably related thereto. Each    պետք է ներկայացվի Կառավարությանը

Developer Financing Document shall  Կառուցապատողի կողմից այդ փաստաթղթի դրա

be submitted by the Developer to    բոլոր կողմերի կողմից ստորագրվելու

the Government within ten (10)      օրվանից հաշված տասը (10) աշխատանքային

days from the execution of such     օրվա ընթացքում:  

document by all parties thereto.

 

7. Onshore Collateral AgentԺs       7. Տեղական Գրավի Գործակալի ծանուցում

Notice and Cure Rights              և  խախտման վերացման իրավունքներ

 

(a) The Government agrees that it  (a) Կառավարությունը համաձայնում է, որ

shall not, as a result of breach    Շրջանակային Համաձայնագրով որևէ  

or non-performance of or default    Կառուցապատողի Կողմի

of either Developer Party under     պարտավորությունների չկատարման կամ

the Framework Agreement, cancel or  խախտման հետևանքով չպետք է չեղյալ terminate, or suspend performance  համարի, դադարեցնի Շրջանակային under, the Framework Agreement or  Համաձայնագիրը, կամ կասեցնի դրա

consent to or accept any            կատարումը, կամ համաձայնություն տա կամ

cancellation, termination or        ընդունի ցանկացած նման կասեցում,

suspension thereof, unless the      չեղարկում կամ դադարեցում, եթե

Government shall have first         Կառավարությունը նախապես չի ներկայացրել

delivered to the Onshore            Տեղական Գրավի Գործակալին գրավոր

Collateral Agent written notice     ծանուցում` նշելով, որ այն մտադիր է

stating that it intends to          կիրառել այդ իրավունքը ծանուցման

exercise such right on a date not   ամսաթվից հետո` (i) նման ծանուցման less than (i) if on account of any ամսաթվից հաշված մեկ հարյուր քսան (120)

payment default, one hundred        օրվա ընթացքում, եթե դա արվում է

twenty (120) days after the date    վճարային պարտավորությունների խախտման

of such notice, or (ii) if on       հիմքով, կամ (ii) նման ծանուցման

account of any non-monetary         ամսաթվից հաշված մեկ հարյուր ութսուն

default, one hundred eighty (180)   (180) օրվա ընթացքում, եթե դա արվում է

days after the date of such         ոչ վճարային պարտավորությունների

notice, (in either case, the        խախտման հիմքով, (յուրաքանչյուր

«Notice Period») and specifying     դեպքում` «Ծանուցման ժամանակահատված»),

the nature of the default giving    նշելով խախտման բնույթը, որը հիմք է

rise to such right (and, in the     հանդիսացել նման իրավունքի առաջացման

case of a payment default,          համար (իսկ վճարային պարտավորության

specifying the amount thereof).     խախտման դեպքում` նշելով դրա գումարը):

The Onshore Collateral Agent shall  Տեղական Գրավի Գործակալին թույլատրվում be permitted (on behalf of, and as է (Միջվարկատուական Գործակալի անունից

instructed by, the Intercreditor    և  վերջինիս հանձնարարականի համաձայն)

Agent) to cure such default during  վերացնել նման խախտումը` Ծանուցման

the Notice Period by making a       ժամանակահատվածի ընթացքում`

payment in the amount in default    համապատասխանաբար վճարում կատարելու

or by performing or causing to be   միջոցով` վճարման ենթակա գումարի չափով,

performed the obligation in         կամ նաև  պարտավորության կատարման կամ

default, as the case may be. The    պարտավորության կատարումն առաջացնելու

Government agrees that it will not  միջոցով: Կառավարությունը համաձայնում prevent, obstruct or frustrate the է, որ չի խոչընդոտի կամ խափանի Տեղական diligent exercise and performance  Գրավի Գործակալի, որևէ Կառուցապատողի

by any of the Onshore Collateral    Կողմի կամ որևէ  այլ Անձի կողմից

Agent, the Developer Parties or     Շրջանակային Համաձայնագրի կամ որևէ  

any other Person of any rights or   Նախագծի Պայմանագրի ներքո Կառուցապատողի

obligations of the Developer        Կողմերի որևէ  իրավունքի կամ

Parties under the Framework         պարտականության ողջամիտ կատարմանը, իսկ

Agreement or any Project            Ավագ Վարկատուները և  Կառուցապատողի

Agreement, and the Senior Lenders   Կողմերը պետք է ողջամտորեն խորհրդակցեն

and the Developer Parties shall     Կառավարության հետ և  վերջինիս

reasonably consult with, and keep   տեղեկացնեն նախորդ նախադասության մեջ informed, the Government about any նախատեսվածի համաձայն ձեռնարկված բոլոր

remedial action taken as            գործողությունների մասին, որոնք ուղղված

contemplated by the preceding       է իրավիճակի շտկմանը:  

sentence.

 

(b) Notwithstanding anything to     (b) Չհակասելով սույն 7-րդ բաժնով

the contrary in this Section 7 or   սահմանված որևէ դրույթին կամ որևէ այլ

otherwise, if at any time the       պայմանին, եթե Տեղական Գրավի Գործակալը

Onshore Collateral Agent delivers   ցանկացած պահի գրավոր ծանուցում է a written notice to the Government ներկայացնում Կառավարությանը և and the Developer Parties that an  Կառուցապատողի Կողմերին, որ տեղի է event of default (however defined) ունեցել և շարունակվում է under the Financing Documents has  Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի

occurred and is continuing and      շրջանակներում խախտում (ինչպես էլ այն

that the Onshore Collateral Agent   սահմանված լինի), և Տեղական Գրավի is exercising its rights under the Գործակալը իրականացնում է իր Movable Property Pledge Agreement, իրավունքները Շարժական Գույքի Գրավի then, until the Government receive Պայմանագրերի ներքո, ապա մինչև a further written notice from the  Կառավարության կողմից հետագա գրավոր

Onshore Collateral Agent            ծանուցում Տեղական Գրավի Գործակալից

indicating that the Developer       ստանալը, առ այն, որ Կառուցապատողի

Parties may again exercise their    Կողմերը կարող են կրկին իրականացնել

rights under the Framework          իրենց իրավունքները Շրջանակային

Agreement, the Onshore Collateral   Համաձայնագրի ներքո, Տեղական Գրավի

Agent (and not the Developer        Գործակալը (այլ ոչ թե Կառուցապատողի

Parties) shall be entitled to       Կողմերը) իրավունք կունենա օգտվելու

enjoy all of the right, title,      Շրջանակային Համաձայնագրի ներքո

benefit and interest of the         Կառուցապատողի Կողմերի բոլոր

Developer Parties under the         իրավունքներից, սեփականության

Framework Agreement and be          իրավունքից և  շահերից, և  իրավունք

entitled to make all demands, give  կունենա ներկայացնել բոլոր պահանջները, all notices, take all actions and  տալ բոլոր ծանուցումները, կատարել բոլոր

exercise all rights of the          գործողությունները և  իրականացնել

Developer Parties under the         Կառուցապատողի Կողմերի Շրջանակային

Framework Agreement, in each case,  Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր in accordance with and subject to  իրավունքները, յուրաքանչյուր դեպքում`

their respective terms and the      դրանց պայմաններին համապատասխան, և  

requirements of the Applicable      Կառավարությունը բոլոր առումներով պետք

Laws, and the Government shall      է համապատասխանի իրավունքների նման

comply in all respects with such    կատարմանը: Կասկածից խուսափելու համար,

exercise. For the avoidance of      Կայանը կարող է շահագործվել միայն

doubt, the Plant may only be        Կառուցապատողի կողմից կամ Կայանի

operated by the Developer or        շահագործման վավեր լիցենզիա ունեցող այլ

another Person holding a valid      Անձի կողմից:

license for operation of the Plant.

 

(c) The Onshore Collateral Agent    (c) Տեղական Գրավի Գործակալը և  

and the Secured Parties will not    Ապահովված Կողմերը պարտավոր չեն կատարել

be obliged to perform (and no       որևէ  պարտականություն կամ

Developer Party will be released    պարտավորություն Շրջանակային

from) any of the obligations or     Համաձայնագրի ներքո կամ այլապես Ծրագրի,

duties of either Developer Party    Կայանի և  Ծրագրի Տարածքի հետ կապված

under the Framework Agreement or    (և  որևէ  Կառուցապատողի Կողմ չի

otherwise in connection with the    ազատվում դրանցից), բացառությամբ, եթե

Project, the Plant and the Project  Տեղական Գրավի Գործակալը (ով գործում է Site unless the Onshore Collateral ստորև բերված 11-րդ կետի (Տեղական

Agent (acting on instructions in    Գրավի Գործակալ) համաձայն տրված

accordance with Section 11          հրահանգների հիման վրա) բացահայտորեն

(Onshore Collateral Agent) below)   պարտավորվում է կատարել նման

expressly undertakes any such       պարտավորությունները կամ

obligations or duties. The extent   պարտականությունները: Յուրաքանչյուր

of any Senior Lender's liability    Ավագ Վարկատուի պատասխանատվության

will be limited to its actual       աստիճանը կսահմանվի իր փաստացի

interest in, and absent fraud,      հետաքրքրությամբ, և  խարդախության,

gross negligence or willful         կոպիտ անփութության կամ դիտավորյալ

misconduct no officer, director,    չարաշահումների բացակայությամբ, և  ոչ

employee, shareholder or agent      մի պաշտոնյա, տնօրեն, աշխատակից,

thereof will have any liability     բաժնետեր կամ գործակալ,

with respect to, the Framework      պատասխանատվություն չի կրի Շրջանակային

Agreement or otherwise in           Համաձայնագրի կամ այլապես Ծրագրի,

connection with the Project, the    Կայանի և  Ծրագրի Տարածքի հետ կապված:

Plant and the Project Site.         Ոչ Տեղական Գրավի Գործակալը, ոչ էլ իր

Neither the Onshore Collateral      որևէ  պաշտոնյա, տնօրեն, աշխատակից,

Agent nor any officer, director,    բաժնետեր կամ գործակալ,

employee, shareholder or agent of   պատասխանատվություն չեն կրի Շրջանակային the Onshore Collateral Agent shall Համաձայնագրի կամ Ծրագրի, Կայանի և

have any liability under the        Ծրագրի Տարածքի հետ կապված

Framework Agreement or otherwise    (բացառությամբ իր սեփական կոպիտ

in connection with the Project,     անփութության կամ դիտավորյալ արարքի

the Plant and the Project Site      համար, ինչպես կորոշվի իրավասու

(except for its own gross           դատարանի վերջնական անբողոքարկելի

negligence or willful misconduct,   որոշմամբ) կամ սույն Պայմանագրի

as determined in a final,           շրջանակներում ձեռնարկված կամ չկիրառված

non-appealable judgment by a court  գործողությունների համար, Ապահովված of competent jurisdiction), or for Կողմերի պահանջով (այդ թվում, Միջնորդ

any action taken or not taken by    վարկատուի միջոցով, ինչպես կիրառելի է):

it under this Agreement at the      Բացառությամբ Ապահովված Կողմերի և  

request of the Secured Parties      համաձայն սույն (c) կետի, որևէ  Անձ, ով

(including, through the             սույն Պայմանագրի կողմ չի հանդիսանում,

Intercreditor Agent, as             չպետք է ունենա որևէ  իրավունք համաձայն

applicable). Except for the         Անգլիական Պայմանագրերի մասին 1999 թ-ի

Secured Parties and as              (Երրորդ Կողմի Իրավունքներ) Ակտի`

contemplated by this clause (c), a  փոփոխություններով հանդերձ: Ո՛չ Person who is not a party to this  Տեղական Գրավի Գործակալը, ո՛չ էլ

Agreement shall have no rights      ցանկացած փոխանցառու, ինչպես նախատեսված

under the English Contracts         է Ապահովման Փաստաթղթերում կամ որևէ  

(Rights of Third Parties) Act       այլ Ապահովված Կողմ, պատասխանատվություն

1999, as amended. Neither the       չի ստանձնի, և  նրանց նկատմամբ կիրառելի

Onshore Collateral Agent nor any    չեն լինի Կառավարության որևէ  

transferee as contemplated by the   պաշտպանության միջոցներ, պահանջներ և

Security Documents or any other     հաշվանցներ, որոնք բխում են

Secured Party will assume           Կառուցապատողի Կողմերի

liability for, or be subject to     գործողություններից կամ անգործությունից

any defense against or offset       կամ որևէ  այլ Անձի գործողություններից

from, claims of the Government      կամ անգործությունից, մինչև  նրանց

arising from the Developer          կողմից (b) կետում նախատեսված

PartiesԺ acts or omissions or from  պարտավորությունների բացահայտ any acts or omissions of any other ստանձնումը, Person prior to its express assumption of obligations as provided for in clause (b) above.

 

(d) Upon the exercise by the        (d) Շրջանակային Համաձայնագրի նկատմամբ

Onshore Collateral Agent of any of  Շարժական Գույքի Գրավի Պայմանագրի

the remedies under the Movable      համաձայն ցանկացած միջոց Տեղական Գրավի

Property Pledge Agreement in        Գործակալի կողմից իրականացվելուց հետո,

respect of the Framework            Տեղական Գրավի Գործակալը կարող է որևէ  

Agreement, the Onshore Collateral   Իրավասու Փոխանցառուի կամ

Agent may assign its rights and     Կառավարությանը զիջել իր իրավունքները

interests and the rights and        և  շահերը, ինչպես նաև  Կառուցապատողի

interests of the Developer Parties  Կողմերի Շրջանակային Համաձայնագրից բխող

under the Framework Agreement to    շահերը և  իրավունքները: Տեղական Գրավի

any Eligible Transferee or the      Գործակալը պարտավոր է հնարավորինս շուտ

Government. The Onshore Collateral  տեղեկացնել Կառավարությանը ցանկացած Agent shall as soon as reasonably  առաջարկվող փոխանցառուի մասին: Սույն practicable notify the Government  Պայմանագրի նպատակների համար «Իրավասու

of any proposed transferee. For     Փոխանցառու» եզրույթը նշանակում է անձ,

purposes of this Agreement,         ով (i) բացահայտ կերպով ստանձնում է

«Eligible Transferee» shall mean a  Կառուցապատողի Կողմերի Շրջանակային Person that (i) expressly assumes  Համաձայնագրով և Հավելյալ in writing all of the outstanding  Համաձայնագրով նախատեսված կամ դրանցից

and future obligations of the       բխող բոլոր չմարված և  ապագա

Developer Parties under or          պարտավորությունները, (ii) կամ (A) ունի

pursuant to the Framework           100 ՄՎտ-ից ոչ պակաս հզորություն

Agreement and the Side Agreement,   ունեցող շոգեգազային էլեկտրակայանների (ii) either (A) has experience in  շահագործման փորձ և ունի կամ բնականոն

operating gas-fired power plants    ընթացքում կկարողանա ստանալ Կայանը

with generating capacity of not     սեփականության իրավունքով տիրապետելու

less than 100 MW and has, or will   և շահագործելու համար անհրաժեշտ be able to obtain in the ordinary  Կիրառելի Թույլտվությունները կամ (B) course of business, the Applicable Կառավարության և Ապահովված Կողմերի

Permits to own and operate the      միջև  ձեռք բերված համաձայնությամբ

Plant or (B) has been agreed        դիտվում է որպես որակավորված` Ծրագիրը,

between the Government and the      Կայանը և  Ծրագրի տարածքը շահագործելու

Secured Parties as qualified to     համար, (iii) կազմակերպված չէ,

operate the Project, the Plant and  ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չի

the Project Site, (iii) is not      վերահսկվում որևէ  պետության կողմից կամ

organized under, directly or        պետությունից. (A) որի հետ

indirectly controlled by or from    Կառավարությունը չունի դիվանագիտական

or located in, any country (A)      հարաբերություններ, (B) որը բացահայտ

with which the Government does not  թշնամաբար է տրամադրված Հայաստանի have diplomatic relations (B) that Հանրապետության նկատմամբ կամ, (C) որը

is openly hostile towards the       բացահայտորեն սատարում է ընդդեմ

Republic of Armenia or (C) that is  Հայաստանի Հանրապետության ուղղված

openly supportive of hostility      թշնամական տրամադրությունները, և  (iv)

towards the Republic of Armenia,    չի հանդիսանում ընդդեմ Հայաստանի

and (iv) is not openly supportive   Հանրապետության ուղղված թշնամական of hostility towards the Republic  տրամադրությունները բացահայտորեն

of Armenia. Upon such assignment    սատարող: Նման զիջման և  ստանձնման

and assumption, the Onshore         դեպքում Տեղական Գրավի Գործակալը և  

Collateral Agent and the Senior     Ավագ Վարկատուները պետք է ազատվեն

Lenders shall be relieved of all    Շրջանակային Համաձայնագրի ներքո բոլոր

obligations, if any, under the      պարտավորություններից, եթե այդպիսիք

Framework Agreement arising after   առկա են եղել, որոնք առաջացել են նման

such assignment and assumption.     զիջումից և  ստանձնումից հետո:  

 

8. New Framework Agreement          8.Նոր Շրջանակային Պայմանագիր

 

If the Framework Agreement is       Եթե Շրջանակային Համաձայնագիրը մերժվում

rejected by a trustee or similar    է հավատարմատարի կամ համանման կառավարչի

administrator or otherwise          կողմից կամ այլապես դադարեցվում է որևէ  

terminated in any bankruptcy,       սնանկության կամ նմանատիպ վարույթի

insolvency or similar proceeding    հետևանքով,  որում ներգրավված է

involving either Developer Party,   Կառուցապատողի Կողմը, կամ ցանկացած

or as a result of any default,      կետանցի, խախտման կամ այլ նմանատիպ

breach or other similar condition,  պայմանի հետևանքով, և եթե Ապահովված

and if the Secured Parties so       Կողմերը պահանջում են, ապա

request, then in each case, the     յուրաքանչյուր դեպքում Կառավարությունը

Government will enter into a new    նոր շրջանակային համաձայնագիր և  նոր

framework agreement and a new side  հավելյալ համաձայնագիր է կնքում agreement with the Secured Parties Ապահովված Կողմերի (կամ նրանց Իրավասու

(or their Eligible Transferee).     Փոխանցառուի) հետ: Նոր շրջանակային

The new framework agreement and     համաձայնագրի և  նոր հավելյալ

the new side agreement will have a  համաձայնագրի գործողության ժամկետը պետք term equal to the remainder of the է հավասար լինի սկզբնական Շրջանակային

originally scheduled term of the    Համաձայնագրի և  սկզբնական Հավելյալ

Framework Agreement and the Side    Համաձայնագրի գործողության ժամկետի

Agreement, and otherwise contain    մնացյալ մասին, և  պարունակի նույն

the same conditions, agreements,    պայմանները, համաձայնությունները,

terms, provisions and limitations   դրույթները և սահմանափակումները,

as the original Framework           ինչպես նախատեսված են սկզբնական

Agreement and the original Side     Շրջանակային Համաձայնագրով և  Հավելյալ

Agreement (except for any           Համաձայնագրով (բացառությամբ այն

requirements that have been         պահանջների, որոնք կատարվել են որևէ  

fulfilled by either Developer       Կառուցապատողի Կողմի և  Կառավարության

Party and the Government prior to   կողմից, մինչև այդ մերժումը կամ

such rejection or termination).     դադարեցումը): Սույն Պայմանագրում

References in this Agreement to     «Շրջանակային Համաձայնագրին» և  

the «Framework Agreement» and the   «Հավելյալ Համաձայնագրին» կատարվող

«Side Agreement» will be deemed     հղումները պետք է դիտվեն որպես հղումներ

also to refer to such new           նաև  այդ նոր շրջանակային համաձայնագրին

framework agreement and new side    և  հավելյալ համաձայնագրին:  

agreement.

 

-----------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
17.01.2019
N 38-Ա
Որոշում