Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

(ուժը կորցրել` պետական հիմնարկների համար 2008 թվականի հունվարի 1-ից,

i

համայնքային հիմնարկների համար` 2009 թվականի հունվարի 1-ից

23.07.07 թիվ 597-Ն հրաման)

118.0049.170400

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

 

11 ապրիլի 2000 թ. N 49

 

i

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածի 5զ կետով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը վերապահված` բյուջետային հաշվառման և հաշվետվության մեթոդական ղեկավարման իրավասությունը հրամայում եմ`

Հաստատել բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի նախահաշվի օրինակելի ձևը (կցվում է):

Առդիր` 5 էջ:

 

Օրինակելի ձև թիվ 1

i

_______________________

                             հաստատվել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի

                             նախարարի 2000 թվականի ապրիլի 11-ի

                             թիվ 49 հրամանով

 

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

 

Նախահաշիվը` _____________________________________________________________

(ընդամենը գումարը թվերով և տառերով ****)

 

__________________________________________ հազար դրամ գումարով:

 

Կ.Տ.

 

_________________________________________________________________________

(ՀՀ պետական կառավարման վերադաս մարմնի ղեկավարի  (համայնքի ղեկավարի)

ստորագրությունը և Ա.Հ.Ա.)

 

«_____»______________» 200 ______ թ.

 

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ

 

«_____»______________»200 ___ թ. «_____»___________ 200 ___ թ.

 

ժամանակահատվածի համար

 

1. Հիմնարկի անվանումը ____________________________________________ 2. Փոստային հասցեն _______________________________________________ 3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդն ըստ  .___________.

   բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման        .___________.

4. ** ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման)

վերադաս մարմնի անվանումը ______________________________________ 5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ____________________________ 6. Հիմնարկի` ՏԳԲ-ում բացված գանձապետական հաշվի համարը .__________.

7. Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը (ՀՀ պետական բյուջե` 1,  .__________|______.

   համայնքի բյուջե` 2)                                            .______.

8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Խումբ թիվ.____________. Ենթախումբ թիվ.___________.

.____________.               .___________.

9. Ծրագրի անվանումը ______________________________________________

_______________________________________________________________

10. Ծրագրի կոդը      .____________.

.____________.

11. *** ՀՀ պետական կառավարման  (տեղական ինքնակառավարման) վերադաս մարմնի

կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման .__________.

.__________.

12. Չափի միավորը` հազար դրամ

 

._________________________________________________________________________.

| Տողի   |   Բյուջետային   |  Նույն ժամանա-     | Սույն   | այդ թվում`    |

| NN     |   ծախսերի տըն-  |  կահատվածի հա-     | նախա-   | ըստ եռամսյակ- |

|        |   տեսագիտական   |  մար նախկինում     | հաշվով  | ների(եռամսյա- |

|        |   դասակարգման   |  հաստատված`        | հաստատ- | կի ամիսների)  |

|        |   հոդվածների    |  գործող            | վող ցու-| աճողական      |

|        |_________________|____________________| ցանիշ-  |_______________|

|        | անվանումները|NN | նախա-      նախահաշ-| ները    |I  II  III  IY |

|        |             |   | հաշվի      վում կա-|         |               |

|        |             |   | ցուցա-     տարված  |         |               |

|        |             |   | նիշները    փոփոխու-|         |               |

|        |             |   |            թյունները         |               |

|        |             |   |            (ավելա- |         |               |

|        |             |   |            ցումը`  |         |               |

|        |             |   |            (+),    |         |               |

|        |             |   |            պակասե- |         |               |

|        |             |   |            ցումը`  |         |               |

|        |             |   |            (-) )   |         |               |

|________|_____________|___|____________________|_________|_______________|

|  Ա     |      Բ      | Գ |   1          2     |   3     4    5    6   7 |

|________|_____________|___|____________________|_________________________|

|1100000 |Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ   |   |                    |         |               |

|        |   ԾԱԽՍԵՐ`   |   |                    |         |               |

|        |   ԸՆԴԱՄԵՆԸ, |   |                    |         |               |

|        |   այդ թվում`| x |                    |         |               |

|________|_____________|___|____________________|_________|_______________|

|1110000 |1. ՊԵՏԱԿԱՆ,  |   |                    |         |               |

|        |ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔ- |   |                    |         |               |

|        |ՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ |   |                    |         |               |

|        |ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ,  |   |                    |         |               |

|        |ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ |   |                    |         |               |

|        |ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  |   |                    |         |               |

|        |ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ  |   |                    |         |               |

|        |ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  |                        |         |               |

|        |ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ` |                        |         |               |

|        |ԸՆԴԱՄԵՆԸ,    |                        |         |               |

|        |այդ թվում`   | x                      |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1111000 |- աշխատա-    |                        |         |               |

|        |վարձ և  աշ-  |                        |         |               |

|        |խատավարձին   |                        |         |               |

|        |հավասարեց-   |                        |         |               |

|        |ված այլ      |                        |         |               |

|        |վճարումներ   |0010                    |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1112000 |- հատուկ     |                        |         |               |

|        |նպատակային   |                        |         |               |

|        |ֆոնդերից     |                        |         |               |

|        |տրվող պար-   |                        |         |               |

|        |գեվատրում    |0020                    |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1113000 |- քաղաքացիա- |                        |         |               |

|        |կան ծառայող- |                        |         |               |

|        |ների պարգե-  |                        |         |               |

|        |վատրման ֆոն- |                        |         |               |

|        |դից տրվող    |                        |         |               |

|        |պարգևատրում- |                        |         |               |

|        |ներ          |0030                    |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1140000 |4. ԸՆԹԱՑԻԿ   |                        |         |               |

|        |ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵ- |                        |         |               |

|        |ՐԸ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ,|                        |         |               |

|        |այդ թվում    |  x                     |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1142000 |4.2. Թոշակներ| 1300                   |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1143000 |4.3. Կրթաթո- |                        |         |               |

|        |շակներ       | 1400                   |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1144000 |4.4. Նպաստներ| 1500                   |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1145000 |4.5. Այլ ըն- |                        |         |               |

|        |թացիկ տրանս- |                        |         |               |

|        |ֆերտայի վճար-|                        |         |               |

|        |ներ`  ընդա-  |  x                     |         |               |

|        |մենը, որից   |                        |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1145100 |- պարտադիր   |                        |         |               |

|        |սոցիալական   |                        |         |               |

|        |ապահովագրու- |                        |         |               |

|        |թյան վճարներ | 1600                   |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1145200 |- ոչ առևտրա- |                        |         |               |

|        |յին կազմակեր-|                        |         |               |

|        |պություններին| 1700                   |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1145300 |- ՀՀ ազգային |                        |         |               |

|        |ժողովի պատգա-|                        |         |               |

|        |մավորների    |                        |         |               |

|        |պատգամավորա- |                        |         |               |

|        |կան գործու-  |                        |         |               |

|        |նեության     |                        |         |               |

|        |(ՀՀ համայնք -|                        |         |               |

|        |ների ավագանի-|                        |         |               |

|        |ների անդամնե-|                        |         |               |

|        |րի` ավագանու |                        |         |               |

|        |աշխատանքներ- |                        |         |               |

|        |ում իրենց    |                        |         |               |

|        |գործուենու-  |                        |         |               |

|        |թյան) հետ    |                        |         |               |

|        |կապված ծախսե-|                        |         |               |

|        |ցում         | 1800                   |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1150000 |5. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ|                        |         |               |

|        |ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱ- |                        |         |               |

|        |ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵ-|                        |         |               |

|        |ՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ   |                        |         |               |

|        |ԾԱԽՍԵՐԸ`  ԸՆ-|                        |         |               |

|        |ԴԱՄԵՆԸ,      |                        |         |               |

|        |այդ թվում    |   x                    |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1151000 |5.1. Ապրանք- |                        |         |               |

|        |ների ձեռքբե- |                        |         |               |

|        |րում`  ընդա- |                        |         |               |

|        |մենը-        |                        |         |               |

|        |այդ թվում`   |   x                    |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1151100 |5.1.1. Գույք,|                        |         |               |

|        |գրանեսյակային|                        |         |               |

|        |ապրանքներ և  |                        |         |               |

|        |նյութեր`  ըն-|                        |         |               |

|        |դամենը,      |                        |         |               |

|        |որից`        |   x                    |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1151110 |- գրասենյակա-|                        |         |               |

|        |յին ապրանքներ|                        |         |               |

|        |և  նյութեր   |   2100                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1151120 |- գույք և    |                        |         |               |

|        |սարքավորում- |                        |         |               |

|        |ներ          |   2200                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1151130 |- փափուկ գույ|                        |         |               |

|        |և  հանդերձանք|   2300                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1151200 |5.1.2. Դեղո- |                        |         |               |

|        |րայք և  վիրա-|                        |         |               |

|        |կապային նյութե   2400                 |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1151300 |5.1.3. Սննդա-|                        |         |               |

|        |մթերք        |   2500                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1151400 |5.1.4. Այլ   |                        |         |               |

|        |ծախսեր       |   2600                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1152000 |5.2. Գործու- |                        |         |               |

|        |ղումներ և  ծա|                        |         |               |

|        |ռայողական ուղե-  2650                 |         |               |

|        |վորություններ|   2700                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1153000 |5.3. Տրանսպոր|                        |         |               |

|        |տային ծառայու|   2800                 |         |               |

|        |թյունների վճար   2900                 |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1154000 |5.4. Կապի ծա-|   3000                 |         |               |

|        |ռայությունների   3100                 |         |               |

|        |վճար         |   3200                 |         |               |

|        |             |   3300                 |         |               |

|        |             |   3400                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1155000 |5.5. Կոմունալ|                        |         |               |

|        |ծառայություննե-                       |         |               |

|        |րի վճար`  ընդա-                       |         |               |

|        |մենը,        |    x                   |         |               |

|        |այդ թվում`   |                        |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1155100 |5.5.1. Էլեկտրա-                       |         |               |

|        |էներգիայի, վա|                        |         |               |

|        |ռելիքի և  ջե-|   3500                 |         |               |

|        |ռուցման ծախսեր`  3550                 |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|11155200|5.5.2. Ջրմուղ-                        |         |               |

|        |կոյուղուց օգտ-                        |         |               |

|        |վելու վարձի  |                        |         |               |

|        |վճարման ծախսեր   3600                 |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1155300 |5.5.3. Այլ կո-                        |         |               |

|        |մունալ ծախսեր|   3700                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156000 |5.6. Այլ ծախսեր                       |         |               |

|        |ընդամենը,    |    x                   |         |               |

|        |այդ թվում`   |                        |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156100 |5.6.1. Գույքի|                        |         |               |

|        |վարձակալության                        |         |               |

|        |ծախսեր`  ընդա-                        |         |               |

|        |մենը, որից`  |    x                   |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156110 |- շենքերի, շի-                        |         |               |

|        |նությունների և                        |         |               |

|        |բնակարանների |                        |         |               |

|        |վարձակալության                        |         |               |

|        |ծախսեր       |   3800                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156120 | - սարքերի և |                        |         |               |

|        |սարքավորումնե-                        |         |               |

|        |րի վարձակալու-                        |         |               |

|        |թյան ծախսեր  |   3900                 |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156130 | - հողի վարձա-                        |         |               |

|        |կալության ծախ-                        |         |               |

|        |սեր          |    4000                |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156140 | - այլ գույքի|                        |         |               |

|        |վարձակալության                        |         |               |

|        |ծախսեր       |    4100                |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156200 |5.6.2. Արտագե-                        |         |               |

|        |րատեսչական պահ-                       |         |               |

|        |պանության ծախսեր  4200                |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1156300 |5.6.3. Հարկերի,                       |         |               |

|        |տուրքերի և  այլ                       |         |               |

|        |պարտադիր վճարնե-                      |         |               |

|        |րի կատարման ծախ-                      |         |               |

|        |սեր          |    4300                |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156400 |5.6.4. Գույքի|                        |         |               |

|        |պահպանության և                        |         |               |

|        |աշխատողների  |                        |         |               |

|        |առողջության  |                        |         |               |

|        |(կյանքի) ապահո-                       |         |               |

|        |վագրության ծախ-                       |         |               |

|        |սեր`  ընդամենը,     x                 |         |               |

|        |որից`        |                        |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156410 |- գույքի ապահո-                       |         |               |

|        |վագրության ծախսեր  4500               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1156420 |- աշխատողների|                        |         |               |

|        |առողջության  |                        |         |               |

|        |(կյանքի) ապահո-                       |         |               |

|        |վագրության ծախսեր  4600               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1156500 |5.6.5. ՀՀ ազգային                     |         |               |

|        |ժողովի պատգամա-                       |         |               |

|        |վորների նստաշրջա-                     |         |               |

|        |նային ծախսեր |     4800               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156600 |5.6.6. Ներկայա-    4900               |         |               |

|        |ցուցչական ծախ-     4940               |         |               |

|        |սեր          |     4970               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156700 |5.6.7. Ղեկավարի                       |         |               |

|        |ֆոնդ         |     5000               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1156800 |5.6.8. Այլ ծա-                        |         |               |

|        |ռայությունների                        |         |               |

|        |ձեռքբերման ծախ-                       |         |               |

|        |սեր          |     5600               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1200000 |Բ. ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽ-                       |         |               |

|        |ՍԵՐ`  ԸՆԴԱՄԵՆԸ      x                 |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1210000 |1. ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴԸ-                     |         |               |

|        |ՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ`                      |         |               |

|        |ԸՆԴԱՄԵՆԸ,    |      x                 |         |               |

|        |այդ թվում`   |                        |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1211000 |1.1. ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻ-                      |         |               |

|        |ՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽ-                      |         |               |

|        |ՍԵՐ          |     6300               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1212000 |1.2. ՆԱԽԱԳԾԱՀԵ-                       |         |               |

|        |ՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ   6400               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1213000 |1.3. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵ-                     |         |               |

|        |ՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ  6450               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1214000 |1.4. ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ                        |         |               |

|        |ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՊԵՏԱ-                     |         |               |

|        |ԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԻ)                        |         |               |

|        |ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐ-                     |         |               |

|        |ՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ   |     6500               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1215000 |1.5. ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿ-                      |         |               |

|        |ՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐ-                      |         |               |

|        |ՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ`  ԸՆ-                      |         |               |

|        |ԴԱՄԵՆԸ,      |      x                 |         |               |

|        |այդ թվում`   |                        |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1215100 |1.5.1. Շենքերի,                       |         |               |

|        |շինությունների և                      |         |               |

|        |բնակարանների ձեռք-                    |         |               |

|        |բերման ծախսեր|     6550               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1215200 |1.5.2. Սարքերի և                      |         |               |

|        |սարքավորումների                       |         |               |

|        |ձեռքբերման ծախսեր  6600               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1215300 |1.5.3. Տրանսպոր-                      |         |               |

|        |տային միջոցների                       |         |               |

|        |ձեռքբերման ծախսեր  6650               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1215400 |1.5.4. Հողի ձեռք-                     |         |               |

|        |բերման ծախսեր      6700               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1215500 |1.5.5. Հողի բա-                       |         |               |

|        |րելավման ծախսեր    6750               |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1215600 |1.5.6. Այլ ակտիվ-                     |         |               |

|        |ների ձեռքբերման                       |         |               |

|        |ծախսեր       |     6800               |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1216000 |1.6. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱ-                       |         |               |

|        |ԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ                         |         |               |

|        |ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽ-                       |         |               |

|        |ՍԵՐ`  ԸՆԴԱՄԵՆԸ,                       |         |               |

|        |այդ թվում`   |       x                |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1216100 |1.6.1. Բնական|                        |         |               |

|        |ռեսուրսների, հո-                      |         |               |

|        |ղամասերի օգտա-                        |         |               |

|        |գործման իրավունք-                     |         |               |

|        |ների ձեռքբերման                       |         |               |

|        |ծախսեր       |      6850              |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1216200 |1.6.2. Հեղինակա-                      |         |               |

|        |յին իրավունքների,                     |         |               |

|        |արտոնագրերի,                          |         |               |

|        |առևտրական  նշան-                      |         |               |

|        |ների օգտագործման                      |         |               |

|        |ծախսեր       |      6900              |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1216300 |1.6.3. Ոչ նյութա-                     |         |               |

|        |կան այլ ակտիվների                     |         |               |

|        |ձեռքբերման ծախսեր   6950              |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1217000 |1.7. ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ-                     |         |               |

|        |ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ|                        |         |               |

|        |ԾԱԽՍԵՐ       |7000                    |         |               |

|________|_____________|________________________|_________|_______________|

|1220000 |2. ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈ-                      |         |               |

|        |ԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ  7700                 |         |               |

|________|______________________________________|_________|_______________|

|1000000 |ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ      x                |         |               |

._________________________________________________________________________.

(աղուսայակը փոփ. 05.03.04 թիվ 193-Ն հրաման)

 

* ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ I.

_____________________

 

1. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2000 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 49 հրամանով հաստատված թիվ 1 օրինակելի ձևը (այսուհետ` թիվ 1 օրինակելի ձև) նախատեսված է պետական կամ համայնքային ենթակայության բյուջետային հիմնարկների` պետական կամ համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին պահպանման ծախսերի ամսեկան, եռամսյակային, կիսամյակային, ինն ամսվա և տարեկան նախահաշիվների (այսուհետ` նոր նախահաշիվ) կազմման և հաստատման համար: Դրա հետ մեկտեղ նշված օրինակելի ձևը առաջարկվում է նաև այլ` ոչ բյուջետային հիմնարկների համար: Թիվ 1 օրինակելի ձևը աղյուսակի յուրաքանչյուր տողին համապատասխանող` «Ա» սյունակում ամրագրված համարը փոփոխման ենթակա չէ:

2. Նոր նախահաշիվը հաստատվում է այն դեպքերում, երբ վերջինս (անկախ նրանից, թե որ ժամանակահատվածի համար է հաստատվում նոր նախահաշիվը) հաստատման պահին`

2.1. առկա չէ նույն ժամանակահատվածի համար նախկինում հաստատված` գործող նախահաշիվ (այսուհետ` նախկին նախահաշիվ): Այդ դեպքում նոր նախահաշվի` (ա) 1-ին և 2-րդ սյունակները չեն լրացվում, (բ) 3-րդ սյունակում ներկայացվում են այն ժամանակահատվածի (տարեկան, ինն ամսվա, կիսամյակի, եռամսյակի, կամ ամսվա) ցուցանիշները, որի համար հաստատվելու է նոր նախահաշիվը,

2.2. առկա է նախկին նախահաշիվ և վերջինումս` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել: Այդ դեպքում նոր նախահաշվի` (ա) 1-ին սյունակում ներկայացվում են սույն օրինակելի ձևով կազմված նախկին նախահաշվի 3-րդ սյունակում բերված համապատասխան ցուցանիշները, (բ) 2-րդ սյունակում ներկայացվում են 1-ին սյունակում բերված ցուցանիշներում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարվելիք այն փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են այն ժամանակահատվածին, որի համար հաստատվել է նախկին նախահաշիվը, (գ) 1-ին և 2-րդ սյունակներում բերված ցուցանիշների հանրագումարը ներկայացվում է 3-րդ սյունակում:

3. Անկախ նրանից, թե նոր նախահաշիվը սույն ծանոթագրության 2 կետում նշված որ դեպքում է հաստատվել, նրա (նոր նախահաշվի) 3-րդ սյունակում ներկայացված ցուցանիշների բաշխումը ըստ եռամսյակների (եռամսյակի ամիսների), կախված այն ժամանակահատվածից, որի համար հաստատվելու է նոր նախահաշիվը, տրվում է 4-ից 7-րդ սյունակներում: Մասնավորապես`

3.1. տարեկան նոր նախահաշվի` 3-րդ սյունակում ներկայացվում են տվյալ բյուջետային տարվա (տարեկան) ցուցանիշները, 4-ից 7-րդ սյունակներում համապատասխանաբար տվյալ բյուջետային տարվա առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակներով հաստատվող ցուցանիշները,

3.2. ինն ամսվա նոր նախահաշվի` 3-րդ սյունակում ներկայացվում են տվյալ բյուջետային տարվա ինն ամսվա ցուցանիշները, 4-ից 6-րդ սյունակներում` համապատասխանաբար տվյալ ժամանակահատվածի (ինն ամսվա) առաջին, երկրորդ և երրորդ եռամսյակներով հաստատվող ցուցանիշները, իսկ 7-րդ սյունակը չի լրացվում,

3.3. որևէ կիսամյակի նոր նախահաշվի` 3-րդ սյունակում ներկայացվում են տվյալ բյուջետային տարվա համապատասխան կիսամյակի ցուցանիշները, 4-րդ և 5-րդ սյունակներում` համապատասխանաբար տվյալ կիսամյակի առաջին և երկրորդ եռամսյակներով հաստատվող ցուցանիշները, իսկ 6-րդ և 7-րդ սյունակները չեն լրացվում:

3.4. Որևէ եռամսյակի նոր նախահաշվի` 3-րդ սյունակում ներկայացվում են տվյալ բյուջետային տարվա համապատասխան եռամսյակի ցուցանիշները, 4-ից 6-րդ սյունակներում` համապատասխանաբար տվյալ եռամսյակի առաջին, երկրորդ և երրորդ ամիսներով հաստատվող ցուցանիշները, իսկ 7-րդ սյունակը չի լրացվում:

3.5. Որևէ ամսվա նոր նախահաշվի` 3-րդ սյունակում ներկայացվում են տվյալ բյուջետային տարվա համապատասխան ամսվա ցուցանիշներ, իսկ 4-ից 7-րդ սյունակները չեն լրացվում:

 

** ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ II.

_______________________

 

Թիվ 1 օրինակելի ձևի նշված տողը ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վերադաս մարմինները չեն լրացնում:

 

*** ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ III.

_________________________

 

Թիվ 1 օրինակելի ձևի նշված տողը ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վերադաս մարմինները լրացնում են իրենց համար բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգմամբ սահմանած կոդը:

 

**** ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ IY.

_________________________

 

Թիվ 1 օրինակելի ձևի նշված տողը` անկախ նրանից, թե նոր նախահաշիվը սույն ձևի I ծանոթագրության 2 կետում նշված որ դեպքում է հաստատվում, լրացվում է թիվ 1 օրինակելի ձևի աղյուսակի «Ա» սյունակում ամրագրված թիվ 1000000 («Ընդամենը ծախսեր») տողի 3-րդ սյունակում բերված ցուցանիշի գումարով (թվերով և տառերով):

 

i

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ V. Եթե տվյալ տարվա ՀՀ պետական (համայնքի) բյուջեի ծախսերի կատարման եռամսյակային համամասնությունները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված են աճողական եղանակով (այն է` I եռամսյակ, I կիսամյակ, ինն ամիս), ապա N 1 օրինակելի ձևը թույլատրվում է լրացնել աճողական եղանակով: Այդ դեպքում վերը նշված ձևի.

ա) 4-ից 7-րդ սյունակներին համապատասխանող աղյուսակի գլխամասում` «այդ թվում` ըստ եռամսյակների (եռամսյակի ամիսների)» բառերից հետո լրացվում է «աճողական» բառը,

բ) 4-ից 6-րդ սյունակներում արտացոլվում են համապատասխանաբար I եռամսյակի, I կիսամյակի և ինն ամսվա ցուցանիշերը, իսկ 7-րդ սյունակը չի լրացվում:

(Ծանոթագրություն Y լրաց. 25.03.02 թիվ 243 հրաման)

 

«______» ____________» 200 __ թ.

 

       ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                       ____________________

                                                 (ստորագրություն)

 

Կ.Տ.

 

       ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ`             ____________________

          (ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ)                     (ստորագրություն)

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «17»  04  2000 Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11800031

 

17»

 

 

pin
Ֆինանսների (նախկին Ֆինանս. և էկոն.
11.04.2000
N 49
Հրաման