Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՊԱՐԱՏԻ ԵՎ ...

01.01.1999 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   27.03.1996  -ից մինչեւ   01.01.1999  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 21.12.98 թիվ 740 որոշում)

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

27 մարտի 1996 թվականի թիվ 193

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՊԱՐԱՏԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարության կանոնադրությունը, ապարատի և համակարգի կառուցվածքը (կցվում են):

i

2. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարության կոլեգիայի անդամների թվաքանակը` 9 մարդ:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1992 թվականի մայիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարության մասին» թիվ 267 որոշման 1-ին և 2-րդ կետերը:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ վարչապետի 1996 թ. մարտի

27-ի թիվ 193 որոշմամբ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարությունը (այսուհետև` նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն իրականացնում է համակարգի կառավարումը` ենթարկվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը:

2. Նախարարությունն իր իրավասության շրջանակներում իրականացնում է կառավարումն կապի բնագավառում, պատասխանատու է ճյուղի զարգացման, կառուցվածքային քաղաքականության և շուկայական հարաբերությունների նախադրյալների ստեղծման, ճյուղում սեփականության տարբեր ձևերի ներդաշնակ գործունեության ապահովման համար:

3. Նախարարությունն իրավաբանական անձ է, ունի Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կնիք:

 

II. Նախարարության խնդիրներն ու գործառույթները

 

4. Նախարարության հիմնական խնդիրներն են`

ա) էլեկտրական և փոստային կապի գործունեության կարգավորումը` ուղղված քաղաքացիների, պետական մարմինների պաշտպանությանը, անվտանգությանը, իրավակարգի պաշտպանությանը, տնտեսավարող սուբյեկտների և այլ իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների կապի ծառայությունների մատուցման կարիքների բավարարմանը.

բ) կապի բոլոր ցանցերի զարգացման համակարգումը, կապի ցանցերի կառուցման և վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության իրականացումը, բացառությամբ ներարտադրական և տեխնոլոգիական կապի ցանցերի.

գ) կապի բնագավառին առնչվող օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակումը, ինչպես նաև կապի բնագավառում գերատեսչական նորմատիվ ակտերի ընդունումը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հրապարակումը.

դ) կապի բնագավառում տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների լիցենզավորումը.

ե) ռադիոհաճախության տիրույթի բաշխման և օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը.

գ) Հայաստանի Հանրապետության կապի փոխկապված ցանցի կապի միջոցների և ծառայությունների սերտիֆիկացման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը.

է) կապի միջոցների և ցանցերի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացումը, բացառությամբ ներարտադրական և տեխնոլոգիական կապի ցանցերի.

ը) կապի բնագավառում մոբիլիզացիոն ծրագրի մշակումը և արտակարգ իրավիճակներում միջոցառումների իրականացումը.

թ) կապի բնագավառում գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովումը.

ժ) կապի բնագավառի աշխատողների սոցիալական պաշտպանվածության և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը.

ի) Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնելը և կապի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանության ապահովումը:

5. Իր առջև դրված խնդիրներին համապատասխան նախարարությունը`

ա) մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կապի ենթակառուցվածքային զարգացման ծրագրի նախագիծը.

բ) շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների մասնակցությամբ մշակում է Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական և փոստային կապի ցանցերի զարգացման և դրանց կառավարման սխեմաները.

գ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ռադիոհաճախությունների պետական հանձնաժողովի հատկացրած ռադիոհաճախության տիրույթի բաշխումը և օգտագործման վերահսկումը.

դ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում առաջարկություններ կապի ձեռնարկությունների և այլ օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման վերաբերյալ.

ե) Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման ծրագրերին համապատասխան ապահովում է սեփականաշնորհման և ապապետականացման գործընթացը նախարարության համակարգի ձեռնարկություններում.

զ) իրականացնում է մենաշնորհային գործունեության սահմանափակմանն ուղղված քաղաքականություն, օժանդակում կապի բնագավառում նոր տնտեսական կառույցներին.

է) կապի բնագավառում իրականացնում է ներդրումների քաղաքականություն.

ը) իրականացնում է իր տված լիցենզիաների հաշվառումը և դրանց պայմանների կատարման վերահսկումը.

թ) հաստատում է փոստային վճարումների, փոստային ծրարների և բացիկների նմուշները, սահմանում անվանագները և տպաքանակները, կազմակերպում դրանց հրատարակումն ու տարածումը.

ժ) սահմանում է կապի ծառայությունների հիմնական տեսակների սակագները.

i

ի) կազմակերպում է հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության կատարելագործման աշխատանքները, քննարկում պետական ձեռնարկությունների հաշվապահական հաշվետվությունները և դրանց հիման վրա կազմում ընդհանրացված հաշվապահական հաշվետվություն.

լ) կազմակերպում է կապի բնագավառում մասնագետների պատրաստման աշխատանքները.

խ) միջազգային կազմակերպություններում հանդես է գալիս որպես կապի գործադիր իշխանության պետական մարմին (ադմինիստրացիա), իր լիազորությունների սահմաններում ներկայացնում և պաշտպանում է էլեկտրական ու փոստային կապի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության շահերը, կապի միջազգային կազմակերպություններում համակարգում է նշված բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեությունը:

 

III. Նախարարության աշխատանքի կազմակերպումը

 

6. Նախարարության համակարգն ընդգրկում է իր ենթակայության ձեռնարկությունների ամբողջությունը:

7. Նախարարությունը ճյուղին վերաբերող բոլոր հարցերը լուծում է իրեն վերապահված իրավունքների սահմաններում` չխախտելով ձեռնարկությունների համար Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ նախատեսված ինքնուրույնությունը:

8. Նախարարությունը մյուս նախարարությունների հետ համատեղ իրականացնում է գործնական կապեր ու համագործակցություն` միջճյուղային հարցերի մշակման ու լուծման համար:

9. Նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հանձնարարությամբ իրականացնում է ճյուղի պետական գույքի տիրապետման և օգտագործման գործառույթները: Նախարարության համակարգի ձեռնարկություններում ապահովում է պետական սեփականության պահպանությունը:

1). Նախարարությունը`

ա) ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ ու, դրանց հիման վրա և ի կատարումն դրանց , իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ և տալիս ցուցումներ, որոնց կատարումը պարտադիր է ձեռնարկությունների, ինչպես նաև քաղաքացիների համար.

բ) մյուս նախարարությունների հետ համատեղ, անհրաժեշտության դեպքում, արձակում է հրամաններ և հրահանգներ.

գ) ընդհանրացնում է օրենսդրական ակտերի կիրառման պրակտիկան ճյուղում, առաջարկություններ մշակում օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ և դրանք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի քննարկմանը.

դ) սահմանված կարգով մասնակցում է նախարարության իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի նախագծերի մշակմանն ու քննարկմանը.

ե) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կասեցնում, վերացնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում համակարգի ձեռնարկությունների կողմից ընդունված հրամաններն ու հրահանգները:

11. Նախարարությունը ճյուղի կառավարման բոլոր հարցերի քննարկումն ու լուծումը կազմակերպում է կոլեգիալության և միանձնյա ղեկավարման զուգակցման հիման վրա, աշխատանքի հանձնարարված տեղամասում գործերի վիճակի ու որոշակի առաջադրանքների կատարման համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության ճշտորոշ սահմանումով:

12. Նախարարությունը գլխավորում է նախարարը, որին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխան պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությամբ:

13. Նախարարն ունի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը` խորհրդակցելով նախարարի հետ:

14. Նախարարը`

ա) պատասխանատվություն է կրում նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների կատարման համար.

բ) սահմանում է նախարարի տեղակալների, վարչությունների ու բաժինների պետերի և նախարարության մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների պատասխանատվության աստիճանը` նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների գործունեության համար.

գ) կատարում է նախարարի տեղակալների միջև պարտականությունների բաշխում.

դ) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության ապարատի կառուցվածքը և աշխատողների թվաքանակը.

ե) հաստատում է նախարարության վարչությունների, բաժինների, նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների կանոնադրությունները.

զ) առաջարկում է նախարարության կոլեգիայի անդամների թվաքանակը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում կոլեգիայի անհատական կազմը.

է) կազմակերպում և ղեկավարում է նախարարության կոլեգիայի նիստերը.

ը) կոնտրակտային եղանակով աշխատանքային պայմանագրեր է կնքում նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների ղեկավարների հետ, բացառությամբ հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկությունների:

15. Նախարարի բացակայության ժամանակ, նրա համաձայնությամբ, նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի առաջին տեղակալը:

16. Նախարարությունում ստեղծվում է կոլեգիա, որի կազմի մեջ մտնում է նախարարը (նախագահ), նախարարի տեղակալները` ի պաշտոնե, նախարարության ղեկավար աշխատողներ:

17. Նախարարության կոլեգիան իր պարբերաբար անցկացվող նիստերում քննության է առնում ճյուղի զարգացման հիմնական հարցերը, քննարկում համակարգի ձեռնարկությունների գործնական ղեկավարման, կատարման ստուգման, ղեկավար կադրերի ընտրության և օգտագործման հարցերը, կարևորագույն հրամանների և հրահանգների նախագծերը, լսում նախարարության վարչությունների և բաժինների, նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների հաշվետվությունները:

18. Կոլեգիայի որոշումները կենսագործվում են, որպես կանոն, նախարարի հրամաններով: Նախարարի և կոլեգիայի անդամների միջև առկա տարաձայնությունների դեպքում նախարարը կենսագործում է իր որոշումը, ծագած տարաձայնությունների մասին զեկուցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, իսկ կոլեգիայի անդամներն իրենց հերթին կարող են իրենց կարծիքը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ Հայաստանի հանրապետության վարչապետին:

19. Նախարարությունը ճյուղում կազմակերպում է գիտական հետազոտությունների անցկացում, տեղեկատվության հավաքում, մշակում և տարածում, զարգացնում և կոորդինացնում է համագործակցությունն այլ երկրների հետ:

2Օ. Գիտության և տեխնիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկությունները քննության առնելու, ճյուղում գիտականորեն հիմնավորված միասնական տեխնիկական քաղաքականություն իրականացնելու, տնտեսական-շուկայական ձևերն արմատավորելու վերաբերյալ հանձնարարություններ մշակելու համար նախարարությունում ստեղծվում է գիտատեխնիկական խորհուրդ` բաղկացած մասնագետներից, գիտական փորձագետներից (այդ թվում` օտարերկրյա), ինչպես նաև այլ ներկայացուցիչներից:

Գիտատեխնիկական խորհրդի կազմը և խորհրդի կանոնադրությունը հաստատում է նախարարը:

21. Նախարարությունը մասնակցում է համակարգի աշխատողների մասնագիտական պիտանիության և որակավորման վերաբերյալ պահանջների սահմանման գործին, կոորդինացնում համակարգի ղեկավար կադրերի ընտրության, բաշխման և որակավորման բարձրացման աշխատանքները:

22. Նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստեղծում, վերակազմավորում և լուծարում է համակարգի ձեռնարկությունները:

23. Նախարարությունը համակարգի ձեռնարկություններին թույլտվություն է տալիս պետական սեփականություն հանդիսացող դուստր ձեռնարկություններ, բաժանմունքներ, մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ հիմնադրելու, տեղաբաշխելու և լուծարելու, ինչպես նաև ձեռնարկությունների տնտեսական միավորումներին անդամակցելու համար:

24. Նախարարությունը համակարգի ձեռնարկություններին թույլտվություն է տալիս իրենց տնօրինության տակ գտնվող պետական ֆինանսական միջոցները Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս ներդնելու համար:

25. Նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկում է համակարգի ձեռնարկությունների տնօրինությանը հանձնված պետական գույքի օգտագործումը, ինչպես նաև համաձայնություն է տալիս այդ գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար:

26. Նախարարությունն իրականացնում է համակարգի ձեռնարկությունների գործունեության, ներառյալ հիմնադիր փաստաթղթերի և նրանց կողմից կնքված պայմանագրերի օրինականության վերահսկումը:

27. Նախարարությունը կազմակերպում է քաղաքացիների նամակների (դիմումների և գանգատների) ժամանակին քննարկումը, հասնելով այդ նամակներում բարձրացված հարցերի ճիշտ լուծմանը, ինչպես նաև միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների նամակներում հաղորդվող` նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների գործունեության մեջ տեղ գտած թերությունների վերացման համար:

28. Նախարարության ապարատի ֆինանսավորումն իրականացվում է միայն պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 27-Ի ԹԻՎ 193 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

._____________.          .______________.

|Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր|__________|   ԿՈԼԵԳԻԱ    |

._____________.      |   .______________.

|             |   .______________.

|             |   |   ՆԱԽԱՐԱՐԻ   |

.____________.                  |             |___|  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  |

|   ՀՀՑ ՊՁ   |____.             |             |   .______________.

.____________.    |             |             |

.____________.    |             |             |   .______________.

| «ՌԱԴԻՈ»    |____|             ._______.     |   |   ՆԱԽԱՐԱՐԻ   |

|  ՀՆՊՁ      |    |                     |     |___| ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐ|

.____________.    |                     |     |   .______________.

.____________.    |                     |     |   .______________.

|ՀՌՀՀԿ ՀՆՊՁ  |____|    ._____________.  |     |   | ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ |

.____________.    |____|   ՆԱԽԱՐԱՐԻ  |  |     |___|  ԵՎ ԿԱԴՐԵՐԻ  |

.____________.    |    | 1-ԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ|__|_.   |   | ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  |

|«ՌԱԴԻՈՖԻԿԱ- |____|    ._____________.  | |   |   .______________.

|ՑՈՒՄ» ՀՆ/ՊՁ |    |                     | |   |   .______________.

.____________.    |                     | |   |___|  1-ԻՆ ԲԱԺԻՆ  |

.___________.    |                     | |   |   .______________.

| ՆՓԿ ՊՁ    |____|                     | |   |   .______________.

.___________.    |                     | |   |   |  ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ   |

.___________.    |                     | |   .___|  ԿԵՆՏՐՈՆ     |

|2-ՐԴ ԲԱԺՆԻ |    |                     | |       .______________.

|  ԲԱԶԱ     |____.                     | |

.___________.                          | |

| |     .__________________.

.____________.                           | |  .__|  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ   |

|  «ՀԱՅՓՈՍՏ» |                           | |  |  |   ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ    |

|    ՀՆՊՁ    |______.                    | |  |  .__________________.

.____________.      |                    | |  |

.____________.      |                    | |__|  .__________________.

|«ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ»|      |                    | |  |  |  ԿԱՊԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ   |

|    ՀՆՊՁ    |______|                    | |  |__|    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ     |

.____________.      |                    | |  |  |   ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ    |

.____________.      |                    | |  |  .__________________.

| «ՀԱՅԿԱՊՇԻՆ»|      |                    | |  |

|     ՊՁ     |______|                    | |  |  .__________________.

.____________.      |                    | |  |  | ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ|

.___________.       |                    | |  |  | ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  |

| «ՆԱՄԱԿԱՆԻՇ|       |    .____________.  | |  |__| ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ  |

| ՀՐԱՏԱՐԱԿՉ.|       |    |  ՆԱԽԱՐԱՐԻ  |__|_|__|  |   ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ    |

| ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ|_______|____|  ՏԵՂԱԿԱԼ   |  | |  |  .__________________.

| ՖԻՐՄԱ» ՊՁ |       |    .____________.  | |__|

.___________.       |                    | |  |  .__________________.

.___________.       |                    | |  |  |     ԱՐՏԱՔԻՆ      |

| ՎԱՐՉԱՏՆՏԵ-|       |                    | |  |__|ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ|

|  ՍԱԿԱՆ ՊՁ |_______|                    | |  |  |      ԲԱԺԻՆ       |

.___________.       |                    | |  |  .__________________.

.___________.       |                    | |  |

| ՆՅՈՒԹԱՏԵԽ-|       |                    | |  |  .__________________.

| ՆԻԿԱԿԱՆ   |       |                    | |  |__|   2-ՐԴ ԲԱԺԻՆ     |

| ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ-|       |                    | |  |  .__________________.

| ՄԱՆ ԵՎ    |_______.                    | |  |

| ԱՌԵՎՏՐԱ-  |                            | |  |  .__________________.

| ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ|                            | |  .__| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ  |

|   ՊՁ      |                            | |     .__________________.

.___________.                            | |

| |

| |

._____________.                         | |

|«ՌԱԴԻՈՀԱՃԱ-  |                         | |

|ԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-|                         | |

|ՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ |                         | |

|ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐ- |_____.                   | |

|ՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» |     |    .__________.   | |

|   ՊՁ        |     |    | ՆԱԽԱՐԱՐԻ |   | |

._____________.     |____| ՏԵՂԱԿԱԼ  |_____.

|    .__________.

._____________.     |

|«ԿԱՊ» ԳԱՀ»   |_____.

|   ՊՁ        |

._____________.

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
27.03.1996
N 193
Որոշում