Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ...

 

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
28 հունիսի 2012 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05012260

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ

 

29 մայիսի 2012 թ. թիվ 144-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 50-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով հստակեցնել բանկերի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների լրացման կարգը, հիմք ընդունելով «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «իա» կետերով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի ««Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ում (այսուհետ` Կանոնակարգ 3) կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

i

1) Կանոնակարգ 3-ի 2-րդ կետի աղյուսակում`

ա. 15-րդ կետում «Հաշվետվություն արտասահմանյան և հայրենական բանկերի հետ «լորո» և «նոստրո» հաշիվների վերաբերյալ» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն միջբանկային պահանջների և պարտավորությունների վերաբերյալ» բառերով,

բ. 17-րդ կետում «Հաշվետվություն բանկի և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված գործառնությունների և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի վերաբերյալ» բառերով,

գ. 22-րդ կետում «Հաշվետվություն ֆիզիկական անձանց անունով բանկերի միջոցով արտերկրից մուտք եղած և արտերկիր ուղարկված գումարների վերաբերյալ» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն բանկերի միջոցով արտերկրից մուտք եղած և արտերկիր ուղարկված գումարների վերաբերյալ» բառերով,

դ. 26-րդ կետից «(եթե տվյալ ամսվա ընթացքում առկա են փոփոխություններ)» բառերը հանել,

ե. 29-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

2) Կանոնակարգ 3-ի 3-րդ կետում`

ա. երկրորդ պարբերությունից «, բացառությամբ թիվ 33 հաշվետվության» բառերը հանել,

բ. երրորդ պարբերությունում «Սվիֆտ կոդերը և Տելեքս համարները» բառերը փոխարինել «Սվիֆթ կոդերը, Տելեքս համարները և այլ կոդերը» բառերով,

գ. չորրորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերություններով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության համախառն հաշվեկշռային մնացորդ (արժեք) է համարվում վերջինիս գծով հաշվեկշռում գրանցված գումարը, ներառյալ` տոկոսները, տույժերը և տուգանքները, առանց նրա գծով ձևավորված պահուստի, կուտակված ամորտիզացիայի կամ արժեզրկման նվազեցման, եթե այդպիսիք կան:

Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության հաշվեկշռային մնացորդ (արժեք) է համարվում նրա համախառն հաշվեկշռային մնացորդը նվազեցրած նրա գծով ձևավորված պահուստը, կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումը, եթե այդպիսիք կան:»,

դ. հինգերորդ պարբերությունում «բավարարեն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի «է» կետով սահմանված պահանջները» բառերը փոխարինել «համաձայն «Ֆինանսական հաշվետվողականության հիմունքների» («The Conceptual Framework for Financial Reporting»` Դը Քընսեպչուըլ Ֆռեյմվորկ ֆոր Ֆայնեյշլ Ռիփոռտինգ) պահանջների» բառերով:

3) Կանոնակարգ 3-ի 5-րդ կետի երրորդ պարբերությունում վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Օրինակ` «10420 NV» տողում ներկայացվում է «10420» տողի հանրագումարում ընդգրկված տվյալ ակտիվի մայր գումարը, իսկ «10421 NI» տողում` «10421» տողի հանրագումարում ընդգրկվող հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարին վերաբերող մասը:»:

4) Կանոնակարգ 3-ի 6-րդ կետում`

ա. առաջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվությունում հաշվեկշռային ֆինանսական գործիքները ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:»,

բ. երրորդ պարբերությունում ««Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 258-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 629-Ն հրամանով համատեղ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 322-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1032-Ն համատեղ հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի»» բառերով,

գ. հինգերորդ և վեցերորդ պարբերություններում համապատասխանաբար «հաշվեկշռային արժեքն» և «հաշվեկշռային արժեքը» բառերից առաջ լրացնել «համախառն» բառով,

դ. յոթերորդ և ութերորդ պարբերություններում «1-ից 21-րդ» բառերը փոխարինել «1-ից 24-րդ» բառերով,

ե. յոթերորդ պարբերությունում «22-ից 31-րդ» բառերը փոխարինել «25-ից 34-րդ» բառերով,

զ. ութերորդ պարբերությունում «22-րդ» բառերը փոխարինել «25-րդ» բառով,

է. ութերորդ պարբերությունում «23-րդ» բառերը փոխարինել «26-րդ» բառով,

ը. ութերորդ պարբերությունում «24-ից 33-րդ» բառերը փոխարինել «27-ից 36-րդ» բառերով,

թ. ութերորդ պարբերությունում «28-րդ» բառերը փոխարինել «31-րդ» բառով,

ժ. ութերորդ պարբերությունում «30-րդ» բառերը փոխարինել «33-րդ» բառով:

i

5) Կանոնակարգ 3-ի 7-րդ կետը «ներգրավված միջոցները» բառերից հետո լրացնել «(անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդները)» բառերով:

i

6) Կանոնակարգ 3-ի 9-րդ կետում`

ա. երկրորդ պարբերությունում «հաշվեկշռային մնացորդները» բառերը փոխարինել «անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդները (բացառությամբ` «Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)» և «Ընդամենը (քանակ)» սյունակներում ներկայացվող տեղեկատվության)» բառերով,

բ. երրորդ պարբերությունում «երկու» բառը փոխարինել «վեց» բառով,

գ. վեցերորդ պարբերությունում վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Ընդ որում, «Ընդամենը (մայր գումարի մնացորդ)», «Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)», «Ընդամենը (քանակ)» սյունակներում «1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» տողը պետք է հավասար լինի 1.1, 1.2 և 1.3 տողերի համապատասխան թվերի հանրագումարներին:»,

դ. յոթերորդ պարբերությունում «երկու «Ընդամենը» սյունակները» փոխարինել «վեց «Ընդամենը» սյունակները» բառերով,

ե. 29-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«29) Սպառողական և այլ վարկեր. Այս խմբում ներառվում են տնային տնտեսություններին տրամադրվող բոլոր վարկերը, բացառությամբ «Հիփոթեքային վարկեր» խմբում ընդգրկվող վարկերի: Խմբում ընդգրկվում են նաև ֆիզիկական անձ հաճախորդներին` անշարժ գույքի ձեռքբերման և/կամ վերանորոգման նպատակով տրամադրված այն վարկերը, որոնք ապահովված չեն տվյալ անշարժ գույքով:»,

զ. երեսունմեկերորդ պարբերությունում «միայն վերջին երկու սյունակները» բառերը փոխարինել «միայն վերջին վեց սյունակները» բառերով,

է. երեսուներկուերորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

««Ընդամենը (մայր գումարի մնացորդ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի մայր գումարի մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ համապատասխան արժույթների: Ընդ որում, 14-րդ սյունակի բոլոր տողերում թվերը պետք է հավասար լինեն 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ և 12-րդ սյունակների համապատասխան տողերի թվերի հանրագումարին, իսկ 15-րդ սյունակի բոլոր տողերում թվերը պետք է հավասար լինեն 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 13-րդ սյունակների համապատասխան տողերի թվերի հանրագումարին:»,

ը. երեսուներեքերորդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ`

««Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի համախառն հաշվեկշռային մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ համապատասխան արժույթների: Հաշվեգրված տույժերը և տուգանքները, որոնք հաշվարկվել են ժամկետանց կամ երկարաձգված ակտիվների նկատմամբ, ներկայացվում են համապատասխանաբար սյունակի «Ժամկետանց ակտիվներ» կամ «Երկարաձգված ակտիվներ» տողերում:

«Ընդամենը (քանակ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի քանակները` ըստ համապատասխան արժույթների: Միևնույն ակտիվի քանակը լրացվում է 1.1, 1.2, 1.3 տողերից միայն մեկում (օրինակ` սյունակում չաշխատող (ժամկետանց) ակտիվի քանակը լրացվում է միայն «Ժամկետանց ակտիվներ» տողում):»,

թ. երեսունչորսերորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկված պահուստների չափը» աղյուսակի 2-րդ, 6-րդ, 10-րդ և 14-րդ սյունակներում, համապատասխանաբար, լրացվում են տրված վարկերի (ներառյալ` միջբանկային ավանդների և թղթակցային հաշիվների), դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների քանակները` ըստ համապատասխան արժույթների, 3-րդ, 7-րդ, 11-րդ և 15-րդ սյունակներում, համապատասխանաբար, լրացվում են վարկերի (ներառյալ` միջբանկային ավանդների և թղթակցային հաշիվների), դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների հանրագումարները` ըստ համապատասխան արժույթների, իսկ 4-րդ, 8-րդ, 12-րդ և 16-րդ սյունակներում, համապատասխանաբար` վերջիններիս գծով ձևավորված պահուստները` ըստ համապատասխան արժույթների, ընդ որում` հաշվեկշռային հոդվածներն ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:»,

ժ. երեսունվեցերորդ պարբերությունում «չաշխատող վարկերի, ավանդների, թղթակցային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը» բառերը փոխարինել «չաշխատող վարկերի, ավանդների, թղթակցային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի համախառն հաշվեկշռային մնացորդների հանրագումարը» բառերով,

ժա. երեսունյոթերորդ պարբերությունը լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. ««Հետհաշվեկշռային ակտիվների հաշվարկային փոփոխություններ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշռում հաշվառվող ակտիվների գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի և տուգանքների գումարները, եթե այդպիսիք կան, հակառակ դեպքում սյունակը չի լրացվում:»:

i

7) Կանոնակարգ 3-ի 10-րդ կետը առաջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվությունում հաշվեկշռային արտարժութային հոդվածները և արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային հոդվածները ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:»:

i

8) Կանոնակարգ 3-ի 11-րդ կետում`

ա. երկրորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվությունում հոդվածները ընդգրկվում են անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդներով: Եթե հոդվածը չունի անվանական արժեք, ապա այն հաշվետվության մեջ ընդգրկվում է համախառն հաշվեկշռային մնացորդով:»,

բ. յոթերորդ և տասնչորսերորդ պարբերություններից «, ներառյալ` օվերնայթների դիմաց ստացվող տոկոսները» բառերը հանել,

գ. ութերորդ և իններորդ պարբերություններից «և արժութային սվոփի» բառերը հանել,

դ. իններորդ պարբերությունից «և արժութային սվոփով» բառերը հանել,

ե. տասներկուերորդ պարբերությունում վերջին նախադասությունը և Աղյուսակ 27-ը հանել,

զ. տասնութերորդ և տասնիններորդ պարբերություններում «զուտ» բառը փոխարինել «համախառն» բառով:

i

9) Կանոնակարգ 3-ի 12-րդ կետում`

ա. առաջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվությունում հոդվածները ընդգրկվում են անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդներով: Եթե հոդվածը չունի անվանական արժեք, ապա այն հաշվետվության մեջ ընդգրկվում է համախառն հաշվեկշռային մնացորդով:»,

բ. իններորդ պարբերությունում «արժեթղթերի փաթեթի կառավարման և արժեքների ի պահ ընդունման գործառնությունների» բառերը փոխարինել «արժեթղթերի փաթեթի կառավարման, արժեքների ի պահ ընդունման, արժեթղթերով գործարքների, խորհրդատվության, այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների» բառերով,

գ. իններորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններից «և արժութային սվոփը» բառերը հանել,

դ. տասներորդ պարբերությունում «արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գործառնությունների» բառերը փոխարինել «արժեթղթերի փաթեթի կառավարման, արժեթղթերով գործարքների, արժեքների ի պահ ընդունման, խորհրդատվության, այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների» բառերով,

ե. տասնմեկերորդ պարբերությունում «հավատարմագրային կառավարման» բառերը փոխարինել «արժեթղթերի փաթեթի կառավարման, արժեթղթերով գործարքների, արժեքների ի պահ ընդունման, խորհրդատվության, այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների» բառերով,

զ. տասնհինգերորդ պարբերությունը «ՀՀ պետական պարտատոմսերը» բառերից հետո լրացնել «, որոնք հաշվառվում են հետհաշվեկշռում» բառերով,

է. տասնվեցերորդ պարբերությունը «այլ արժեթղթերը» բառերից հետո լրացնել «, որոնք հաշվառվում են հետհաշվեկշռում» բառերով,

ը. տասնութերորդ պարբերությունում 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Չաշխատող ակտիվների դիմաց հաշվեգրված անվանական տոկոսների մեծությունը լրացվում է «Չաշխատող» սյունակի համապատասխան ենթասյունակներում և ընդգրկվում է «1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնի «Ընդամենը» տողի հաշվարկի մեջ:»,

թ. տասնիններորդ պարբերությունը «ստացվելիք շահաբաժինները,» բառերից հետո լրացնել «տույժերը, տուգանքները,» բառերով,

ժ. քսաներորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել,

ժա. քսանութերորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. ««Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծով» տողում արտացոլվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վաճառքի արդյունքում առաջացած պարտավորությունների գումարները:»,

ժբ. երեսունմեկերորդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ`

««Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են այն բոլոր պարտավորությունների անվանական արժեքների և անվանական տոկոսների հանրագումարները, որոնց հաշվեկշռային արժեքները, առանձին վերցված, կազմում են բանկի ընդհանուր պարտավորությունների 5 և ավելի տոկոսը` առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը:»:

i

10) Կանոնակարգ 3-ի 13-րդ կետում առաջին պարբերությունը «փոփոխության դեպքում» բառերից հետո լրացնել «, այդ թվում` հաշվետվության ձևի փոփոխության դեպքում» բառերով:

i

11) Կանոնակարգ 3-ի 16-րդ կետում`

ա. երկրորդ պարբերությունում «անհրաժեշտ տարրերը» բառերից հետո լրացնել «, ընդ որում հաշվեկշռային ֆինանսական գործիքները ներկայացվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով» բառերով,

բ. աղյուսակի «Հետհաշվեկշռային երաշխավորություններ, ակրեդիտիվներ,» բառերից հետո լրացնել «գնման սվոփեր.» բառերով:

i

12) Կանոնակարգ 3-ի 17-րդ կետում`

ա. ութերորդ պարբերությունը վերջին նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Տույժերի և տուգանքների համար 6-րդ սյունակում լրացվում է տվյալ տույժի կամ տուգանքի հաշվեգրման առաջին օրվա ամսաթիվը, իսկ 7-րդ սյունակը չի լրացվում:» բառերով,

բ. իններորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. ««Պարտքի գումարը» սյունակում (9-րդ սյունակ) լրացվում է պարտքի համախառն հաշվեկշռային մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ, ընդ որում` պարտավորության դիմաց անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված տոկոսագումարները, ինչպես նաև տույժերը և տուգանքները ներկայացվում են առանձին տողերում:

10-րդ սյունակում լրացվում է միայն մեկ պարտատիրոջ նկատմամբ բոլոր տեսակի պարտավորությունների հանրագումարը (ընդ որում, լրացվում է միայն վերջին պարտքի տողին կից վանդակը), իսկ 11-րդ սյունակում` տվյալ պարտատիրոջ հետ փոխկապակցված անձանց նկատմամբ բանկի ունեցած պարտավորությունների գումարը (ընդ որում, լրացվում է միայն 10-րդ սյունակում արտացոլված գումարին կից վանդակը):»:

i

13) Կանոնակարգ 3-ի 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«18. Ձև թիվ 16 հաշվետվությունում արտացոլվում են ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ բանկի պահանջների և պարտավորությունների անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդները` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Հաշվետվությունում պահանջները և պարտավորությունները համախմբվում են ըստ թղթակից բանկերի. սկզբում ներկայացվում են տվյալ թղթակից բանկի նկատմամբ բոլոր պահանջները, այնուհետև` պարտավորությունները:

1) «Բանկի անվանում» սյունակում լրացվում է հաշվետու բանկի նկատմամբ պահանջ և/կամ պարտավորություն ունեցող բանկի (այսուհետ` թղթակից բանկ) անվանումը:

2) «Բանկի կոդ» սյունակում լրացվում է թղթակից ռեզիդենտ բանկի` Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված կոդը: Ոչ ռեզիդենտ թղթակից բանկի համար այս սյունակը չի լրացվում:

3) «ՍՎԻՖԹ/ՏԵԼԵՔՍ» սյունակում լրացվում է թղթակից բանկի ՍՎԻՖԹ կոդը կամ ՏԵԼԵՔՍ համարը: Եթե թղթակից բանկն ունի և ՍՎԻՖԹ կոդ, և ՏԵԼԵՔՍ համար, ապա լրացվում է ՍՎԻՖԹ կոդը:

4) «Բանկի ռեզիդենտություն» սյունակում լրացվում է «ռեզիդենտ», եթե թղթակից բանկը ռեզիդենտ է, և «ոչ ռեզիդենտ», եթե թղթակից բանկը ոչ ռեզիդենտ է:

5) «Գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում են թղթակից բանկի գլխամասի կամ այն մասնաճյուղի գտնվելու երկիրը, երկրի կոդը և քաղաքը, որի միջոցով կնքվել է գործարքը: Ընդ որում, բանկի գլխամասի (մասնաճյուղի) երկրի կոդը լրացվում է ԻՍՕ 3166-1 ալֆա-3 (ISO 3166-1 alpha-3) կոդերով:

6) «Վարկանիշ» սյունակում լրացվում է թղթակից բանկի վարկանիշը: Թղթակից բանկի վարկանշի բացակայության դեպքում վանդակը չի լրացվում, իսկ մի քանի կազմակերպությունների կողմից վարկանշված լինելու դեպքում լրացվում է ամենացածր վարկանիշը:

7) «Պահանջի/պարտավորության բնույթ» սյունակում լրացվում է «Ակտիվային», «Պայմանական ակտիվ», «Պասիվային» կամ «Պայմանական պարտավորություն» տարբերակներից մեկը: «Ակտիվային» տարբերակը լրացվում է, եթե բանկը հաշվեկշռային պահանջի իրավունք ունի թղթակից բանկի նկատմամբ, «Պայմանական ակտիվ» տարբերակը լրացվում է, եթե բանկը հետհաշվեկշռային պահանջի իրավունք ունի թղթակից բանկի նկատմամբ, «Պասիվային» տարբերակը ընտրվում է, եթե բանկը հաշվեկշռային պարտավորություն ունի թղթակից բանկի նկատմամբ, և «Պայմանական պարտավորություն» տարբերակը ընտրվում է, եթե բանկը հետհաշվեկշռային պարտավորություն ունի թղթակից բանկի նկատմամբ:

8) «Պահանջի/պարտավորության տեսակ» սյունակում լրացվում է պահանջի/պարտավորության հետևյալ տեսակներից մեկը` «հաշիվ», «ավանդ», «վարկ», «վարկային գիծ և օվերդրաֆտ», «ռեպո համաձայնագիր», «արժեթուղթ», «ռեպո համաձայնագրով ձեռք բերված արժեթուղթ» (լրացվում է և ռեպո համաձայնագրով արժեթուղթը ձեռք բերելիս, և արժեթուղթը վաճառելիս), «լիզինգ», «ֆակտորինգ», «երաշխիք/երաշխավորություն», «ակրեդիտիվ», «գնման սվոպ», «վաճառքի սվոպ» և «այլ»: Ընդ որում, սյունակում «գնման սվոպ» տեսակը լրացնելու դեպքում, «Պահանջի/պարտավորության բնույթ» սյունակում լրացվում է «Պայմանական ակտիվ» տարբերակը, իսկ «վաճառքի սվոպ» տեսակը նշելու դեպքում` «Պայմանական պարտավորություն» տարբերակը:

9) «Ժամկետայնություն» սյունակում լրացվում է պահանջի/պարտավորության պայմանագրային ժամկետը` ըստ «ցպահանջ», «ժամկետային», «անժամկետ» տարբերակների:

10) «Արժութային կոդ» սյունակում լրացվում է արժույթի կոդը` տարադրամների ԻՍՕ (ISO) կոդերի տեսքով:

11) «Մնացորդը» սյունակում լրացվում է պահանջի/պարտավորության մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ` հազար դրամներով:

Եթե 1-ից 10-ը կետերում նշված սյունակներում լրացվող տվյալները նույնն են, ապա նրանք համախմբվում են մեկ տողում և այս սյունակում ներկայացվում են ընդհանուր մնացորդային գումարով:

Հաշվետվության մեջ չեն լրացվում այն պահանջները/պարտավորությունները, որոնց մնացորդային գումարները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ կազմում են 0 ՀՀ դրամ, բացառությամբ` թղթակցային հաշիվների, որոնք պարտադիր լրացվում են անկախ մնացորդի մեծությունից:»:

i

14) Կանոնակարգ 3-ի 19-րդ կետում`

ա. առաջին պարբերությունից «արժութային սվոփի,» բառերը հանել,

բ. առաջին պարբերությունից ութերորդ նախադասությունը հանել,

գ. տասներեքերորդ պարբերությունում «3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում ընդգրկվում են ակտիվների և պարտավորությունների` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված գործարքների գումարները,» բառերը փոխարինել «3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում ընդգրկվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի ներգրավված կամ տեղաբաշխված գումարներն ամբողջությամբ,» բառերով,

դ. տասնչորսերորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «3-րդ և 4-րդ էջերի առանձին աղյուսակներում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված նոր գործարքների պայմանագրային գումարները հազար դրամներով, ընդ որում, վարկային գծերի և օվերդրաֆտների գումարները չեն ընդգրկվում: Աղյուսակներում արտարժութային հոդվածները ներկայացվում են դրամական արտահայտությամբ` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքներով:»,

ե. տասնյոթերորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Այն դեպքում, երբ վարկը տրամադրվելու է մի քանի փուլերով, ապա ամբողջ պայմանագրին վերաբերող գրավադրված գույքի ապահովագրության վճարը, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները ներառվում են յուրաքանչյուր փուլի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկում` համամասնորեն բաշխվելով փուլերի միջև:»:

i

15) Կանոնակարգ 3-ի 20-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ`

«20. Թիվ 18 հաշվետվությունը բաղկացած է 4 աղյուսակներից: Տվյալները լրացվում են միայն հաշվետվության ազատ վանդակներում:

1) ՀաշվետվությանI աղյուսակում գրանցվում են բանկի կողմից ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված բոլոր գործառնությունները, II աղյուսակում` միայն ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի ու դրանց սպասարկման վերաբերյալ տվյալները, III աղյուսակում` ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց ոչ ռեզիդենտներից ստացված եկամուտների և նրանց տրված ծախսերի վերաբերյալ տվյալները, իսկ IV աղյուսակում` բանկի պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

2) Հաշվետվությունը լրացվում է միլիոն դրամներով, բացառությամբ հաշվետվության II աղյուսակի 4-րդ սյան, որտեղ տվյալները լրացվում են համապատասխան արժույթի միավորով, ընդ որում, գումարները նշվում են ամբողջությամբ:

3) ՀաշվետվությանI աղյուսակում յուրաքանչյուր գործառնություն տարանջատվում է ըստ արժույթների. Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ռուսական ռուբլի, ճապոնական իեն, ֆունտ ստերլինգ, շվեյցարական ֆրանկ, իրանական ռիալ և այլ արտարժույթ (ներառյալ` բանկային ոսկին):

4) Հաշվետվության I աղյուսակի մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված բոլոր գումարները (բացառությամբ` «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Պասիվ» մասում լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով կամ հաշվարկային փոխարժեքի միջոցով հաշվարկված քրոս-կուրսով:

5) Հաշվետվության մեջ գործիքների ժամկետայնությունը տարանջատվում է հետևյալ ձևով` «Կարճաժամկետ» տողում գրանցվում են տվյալներ այն գործիքների վերաբերյալ, որոնց պայմանագրային ժամկետը (վարկերի, ավանդների համար) կամ թողարկման պահին սկզբնական ժամկետայնությունը (արժեթղթերի համար) չի գերազանցում մեկ տարին ներառյալ, իսկ մնացածը գրանցվում է «Երկարաժամկետ» տողում:

6) Բոլոր բաժինները, բացառությամբ «Շահաբաժիններ», «Հաշվեգրված տոկոսներ», «Եկամուտներ/ծախսեր» տողերի, լրացվում են համապատասխան ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդների հիման վրա:

7) «Շահաբաժիններ» հոդվածի «Ակտիվ» մասում լրացվում են տարեսկզբից աճողական տվյալներ սովորական բաժնետոմսերի գծով հայտարարված (ստացվելիք), արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով հաշվեգրված (ստացվելիք) շահաբաժինների, իսկ «Պասիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ սովորական բաժնետոմսերի մասով հայտարարված (վճարվելիք), արտոնյալ բաժնետոմսերի մասով հաշվեգրված (վճարվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ: Այն դեպքում, եթե արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահաբաժինները չեն հաշվեգրվել, դրանք հաշվետվությունում արտացոլվում են այն պահին, երբ ճանաչվում են վճարման ենթակա: Եթե շահաբաժինները եռամսյակի ընթացքում փաստացի վճարվել են, դրանք չեն նվազեցվում շահաբաժինների կուտակային գումարից:

8) «Ակտիվ» մասի «Հաշվեգրված տոկոսներ» տողերում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի, նրանց տրամադրված վարկերի և ավանդների գծով հաշվեգրված անվանական տոկոսների, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտներին վաճառված պարտքային արժեթղթերի, նրանցից ներգրաված վարկերի և ավանդների գծով հաշվեգրված անվանական տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ: Տվյալները լրացվում են աճողական կարգով` տարեսկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսները: Ընդ որում, վարկերի և ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսները լրացնելիս անհրաժեշտ է տարանջատել դրանք ըստ արժույթների, այսինքն` յուրաքանչյուր արժույթով ներգրավված (տրամադրված) ավանդների կամ վարկերի գծով հաշվեգրված տոկոսները անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան արժույթի սյան մեջ, այլ ոչ թե, օրինակ, բոլոր հաշվեգրված ծախսերը (եկամուտները) արտացոլել դրամային սյան մեջ, այն պատճառով, որ տոկոսային եկամուտների հաշվեգրումը կատարվում է դրամով: Այս տողում չեն ներառվում առանձին գործիքների գծով ոչ տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը:

9) Ֆինանսական ածանցյալների գծով «Եկամուտներ/ծախսեր» տողի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ածանցյալ գործիքների (ֆյուչերս, ֆորվարդ, սվոպ, օպցիոն) իրական արժեքի փոփոխության գծով եկամուտները (ոչ տոկոսային եկամուտներ), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսային եկամուտները, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխության գծով ծախսերը (ոչ տոկոսային ծախսեր), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսային ծախսերը: Ընդ որում, տվյալները կարող են լրացվել համախմբված ձևով դրամով սյան մեջ:

10) Առաջին եռամսյակի հաշվետվությունում անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն հաշվետու ժամանակաշրջանի գործիքների գծով շահաբաժինները, հաշվեգրված տոկոսները և օգուտները/կորուստները` թողնելով նախորդ ժամանակաշրջանի համապատասխան տողերը դատարկ: «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են բանկի կողմից որևէ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները, իսկ «Պասիվ» մասում` բանկի բաժնետիրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտների կողմից կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները:

11) Կապիտալի արժեթղթերի հետ կապված գործարքների բաժանումը «Ուղղակի ներդրումների» և «Պորտֆելային ներդրումների»` կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով:

12) Ուղղակի (նշանակալից մասնակցություն) համարվում են այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսը, իսկ պորտֆելային (ոչ նշանակալից մասնակցություն)` այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի մինչև 10 տոկոսը:

13) Կապիտալ արժեթղթերում ներառվում են նաև արտոնյալ բաժնետոմսերը, որոնք ապահովում են իրավունք ընկերության մնացորդային արժեքի նկատմամբ: Եթե ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերը գտնվում են ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի մոտ, ապա ներառվում են ուղղակի ներդրումներում, իսկ եթե դրանք գտնվում են ոչ ռեզիդենտ պորտֆելային ներդրողի մոտ, ապա ներառվում են պորտֆելային ներդրումներում:

14) «Ներդրումային հիմնադրամներում փայաբաժիններ» հոդվածը լրացվում է միայն «Ակտիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ ոչ ռեզիդենտ ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած փայաբաժինների դիրքի վերաբերյալ: Այս բաժինը տարանջատվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի` կարճաժամկետ և երկարաժամկետ (ժամկետայնության որոշումը տես վերևում): «Շահաբաժիններ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտ ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած փայաբաժինների գծով հայտարարված (ստացվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ տվյալներ ըստ արժութային բաշխվածքի:

15) «Պարտքային արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից թողարկված և բանկի կողմից ձեռք բերված ցանկացած տեսակի պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ «Պասիվ» մասում` հաշվետու բանկի կողմից թողարկված և ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ: Այս բաժնում ներառվում են պարտատոմսերը, մուրհակները և այլ արժեթղթերը:

16) «Կանխիկ արտարժույթ» բաժնում լրացվում են բանկի կանխիկ արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալներ` ներառյալ կանխիկը ճանապարհին:

17) «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են բանկի կողմից ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների (հաշվեգրված, սակայն չստացված տոկոսների) հաշվեկշռային անվանական գումարները: «Պասիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից բանկին տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների (հաշվեգրված չվճարված տոկոսների) գումարները: Ընդ որում` վարկային գծերի և օվերդրաֆտների ծավալները գրանցվում են փաստացի մնացորդի (օգտագործված մասի) չափով: Այս բաժնում պետք է ներառել նաև ռեպո գործառնությունների, ֆակտորինգի և ֆինանսական վարձակալության հետևանքով առաջացած պահանջներն ու պարտավորությունները:

18) «Ավանդներ» բաժինը լրացվում է «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի լրացման սկզբունքով: «Ավանդներ» բաժնում լրացվում են բանկային հաշիվների, ժամկետային ու ցպահանջ ավանդների, ինչպես նաև թղթակցային «նոստրո» և «լորո» հաշիվների ու դրանց հետ կապված ստացվելիք (վճարվելիք) տոկոսների վերաբերյալ տվյալները:

19) Ֆինանսական ածանցյալ գործիքները ներառում են ոչ ռեզիդենտների հետ ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն, սվոփ և այլ ածանցյալ գործիքների դիրքերը, ընդ որում գործիքի իրական արժեքի նվազումը արտացոլվում է «Պասիվ» մասում, իսկ իրական արժեքի աճը` «Ակտիվ» մասում:

20) «Ապրանքների, ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց կանխավճարներ և հետաձգված վճարներ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են տվյալներ ապրանքների, ծառայությունների դիմաց բանկի կողմից տրված կանխավճարները, ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտներից ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց ստացվելիք գումարները: «Պասիվ» մասում լրացվում են բանկին ծառայությունների դիմաց տրված կանխավճարների, ինչպես նաև ստացված ապրանքների, ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց ոչ ռեզիդենտներին վճարվելիք գումարների վերաբերյալ: Այս բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են նաև բանկի կողմից ոչ ռեզիդենտներին, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների կողմից բանկին մատուցված ծառայությունների (փոխանցումներ, հավատարմագրային կառավարում, արժեթղթերի փաթեթի կառավարում, խորհրդատվական ծառայություններ, պահառություն, փոխարկումներ, երաշխիքներ, ակրեդիտիվներ կամ այլ նմանատիպ ծառայություններ), վարկերի սպասարկման վճարների, վարկային գծերի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող եկամուտների/ծախսերի գծով ստացվելիք/վճարվելիք գումարների վերաբերյալ տվյալներ: Աշխատավարձի գծով վճարվելիք գումարները ներառվում են «Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում:

21) «Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում լրացվում են այն բոլոր գործառնությունները, որոնք տվյալ բանկն իրականացնում է ոչ ռեզիդենտների հետ և որոնք չեն հանդիսանում վերը նշված գործառնություններից և ոչ մեկը: Այս բաժնում, մասնավորապես, արտացոլվում են վճարային չեկերի գծով առկա պահանջներն ու պարտավորությունները:

22) «Ժամկետանց պահանջներ և պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են հաշվեկշռային տվյալներ բանկի կողմից ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց պահանջների, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների վերաբերյալ:

23) «Արտահաշվեկշռում հաշվառված ակտիվներ» բաժնում լրացվում է տեղեկատվություն հաշվեկշռից դուրս գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և դուրս գրված այլ ակտիվների վերաբերյալ, ընդ որում, դրանց գծով նախկինում հաշվեգրված տոկոսները ներառվում են գործիքի գումարի մեջ: Յուրաքանչյուր նման գործառնություն ներկայացվում է արժութային բաշխվածքով և վերածվում է դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով:

24) «Հաշվեկշռից դուրս գրված ակտիվների գծով կորուստների վերականգնում» բաժնում լրացվում են այն մարումները, որոնք ստացվել են հաշվեկշռից դուրս գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների դիմաց:

25) «Արտահաշվեկշռից դուրս գրված/ներված ակտիվներ և պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են բանկի կողմից ներված վարկերը, դեբիտորական պարտքերը և ներված այլ ակտիվները, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր եկամուտները, իսկ «Պասիվ» մասում գրանցվում են բանկին ներված վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը և այլ պարտավորություններ, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր ծախսերը:

26) Հաշվետվության I մասի 4-րդ կետի` «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի «Պասիվ» մասի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները հավաքագրվում են Հաշվետվության II աղյուսակում: Հաշվեկշռային տվյալները լրացվում են անվանական գումարներով (մայր գումարներով): Հաշվետվության II աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

ա. 2-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի գրանցման երկիրը: Այն դեպքում, երբ վարկը տրամադրված է միջազգային ֆինանսական կազմակերպության կողմից, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա) (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված է Հավելված 1-ում):

բ. 3-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի հատվածի պատկանելությունը` ըստ հետևյալ տառերի.

բ1. Ֆ-ն ընդգրկում է ոչ ռեզիդենտ բանկերը, ներդրումային ընկերությունները, ներդրումային հիմնադրամները, փոխադարձ հիմնադրամները (mutual funds), դրամական շուկայի հիմնադրամները, բորսաները, այլ ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունները (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները),

բ2. Մ-ն ընդգրկում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները (միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ավելի մանրամասն բացատրությունները տես «Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ» հավելված 18.2),

բ3. Պ-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կառավարությունները (կենտրոնական և տեղական մակարդակներով),

բ4. Ի-ն ընդգրկում է Ֆ-ում և Պ-ում չներառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները (այսինքն` պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ պետական կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող սուբյեկտները և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները),

բ5. Եթե Ֆ-ն, Մ-ն, Պ-ն կամ Ի-ն տվյալ բանկի կամ վարկային կազմակերպության համար հանդիսանում է ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտ (ուղղակի ներդրողի և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների մանրամասն սահմանումները տես IV աղյուսակի բացատրություններում), ապա համապատասխան տառերը գրվում են շտրիխներով (Ֆ’, Մ’, Պ’ կամ Ի’):

գ. 4-րդ սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր պարտքային գործիքի տեսակը, այսինքն` վարկ, ռեպո գործառնություն, օվերդրաֆտ կամ օվերնայթ:

դ. 5-րդ, 6-րդ սյունակներում նշվում են վարկի գումարը վարկային պայմանագրում նշված արժույթով (գումարը լրացվում է ամբողջությամբ) և արժույթի` Ստանդարտների միջազգային կազմակերպության կոդը:

ե. 7-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի ներգրավման ամսաթիվը` հետևյալ ֆորմատով` 25/03/12:

զ. 8-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի մարման ժամկետը` հետևյալ ֆորմատով` 25/06/17:

27) Եթե վարկային պայմանագրով նախատեսված չէ մարման ժամկետ և տոկոսադրույք, այսինքն` վարկը ստացվում է առանձին մասնաբաժիններով և դրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված են առանձին պայմաններ, ապա յուրաքանչյուր մասնաբաժնի համար տվյալները լրացվում են առանձին տողերի համապատասխան սյուներում:

28) 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են վարկի սպասարկման պայմանները, համապատասխանաբար` վարկի դիմաց տոկոսագումարի վճարման պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կամ ոչ պարբերական), տոկոսագումարի առաջին վճարման ամսաթիվը, հիմնական գումարի մարման պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կամ ոչ պարբերական) և վարկի հիմնական գումարի առաջին վճարման ամսաթիվը: Բոլոր ամսաթվերը պետք է նշվեն հետևյալ ֆորմատով` 25/06/2010:

29) 13-րդ սյունակում նշվում է վարկի տոկոսադրույքը: Եթե, օրինակ, տոկոսադրույքը կազմում է ԼԻԲՕՐ գումարած 5%, ապա այն լրացվում է «ԼԻԲՕՐ+5»:

30) 14-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակի սկզբի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի մայր գումարների մնացորդները:

31) 15-րդ սյունակում նշվում է հաշվետու եռամսյակի ընթացքում տվյալ վարկային պայմանագրի շրջանակներում կատարված վարկային մուտքերը:

32) 16-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում վարկի հիմնական գումարի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը: Տվյալ եռամսյակում հիմնական գումարի միանվագ մարումը նշվում է ամբողջ ծավալով:

33) 17-րդ և 18-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար եռամսյակի ընթացքում վարկի դիմաց հաշվեգրված և փաստացի վճարված տոկոսագումարները:

34) 19-րդ սյունակում լրացվում է եռամսյակի վերջի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի մայր գումարների մնացորդները:

35) 20-րդ սյունակում լրացվում են հաշվեգրված, սակայն եռամսյակի վերջի դրությամբ չվճարված տոկոսագումարները:

36) Հաշվետվության III աղյուսակում լրացվում են տվյալներ ոչ ռեզիդենտներին մատուցված ու ոչ ռեզիդենտներից ստացված ծառայությունների և կատարված աշխատանքների մասին տվյալներ: Աղյուսակում ներկայացվող հաշվեգրված եկամտի ու ծախսերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են տարվա սկզբից աճողական կարգով: Հաշվետվության III աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

ա. «Վարձակալության գծով ծառայություններ» բաժնում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներին վարձակալության տրված անշարժ գույքի («Ակտիվ») և ոչ ռեզիդենտներից վարձակալության վերցված անշարժ գույքի («Պասիվ») գծով ստացված վճարները:

բ. «Հեռահաղորդակցության, համակարգչային և տեղեկատվական ծառայություններ» բաժնում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներին մատուցված և ոչ ռեզիդենտներից ստացված հեռահաղորդակցության, համակարգչային և տեղեկատվական ոլորտի ծառայությունների դիմաց ստացված և վճարված եկամուտներն ու ծախսերը: Մասնավորապես, այս բաժնում ներառվում են համակարգչային ծրագրերի օգտագործման վճարները, այս ոլորտում մտավոր սեփականության օգտագործման համար վճարները, տեխնիկական և ծրագրային ապահովման վերաբերյալ խորհրդատվության դիմաց վճարները, ինչպես նաև թերթերին և պարբերականներին բաժանորդագրման վճարներ: Ընդ որում, այստեղ ներառվում են նաև ՍՎԻՖԹ համակարգի գծով ծախսերը:

գ. «Ֆինանսական ծառայություններ, բացառությամբ դրամական փոխանցումների համակարգերի» բաժնի մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներին մատուցված և ոչ ռեզիդենտներից ստացված ֆինանսական ծառայությունների դիմաց եկամուտներն ու ծախսերը, բացառությամբ դրամական համակարգերի միջոցով դրամական փոխանցումների գծով ստացված/վճարված եկամուտներից: Ընդ որում, այս բաժնում ներառվում են ավանդների տրամադրման և ստացման գծով ծախսերը, վարկերի դիմաց ստացված/վճարված սպասարկման վճարները, վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվեգրված տոկոսավճարները, կանխիկացման վճարները, ինչպես նաև ֆինանսական խորհրդատվության դիմաց վճարները:

դ. «Մասնագիտական և կառավարման գծով խորհրդատվական, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքների հետ կապված ծառայություններ» բաժնի մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներին մատուցված և ոչ ռեզիդենտներից ստացված մասնագիտական և կառավարման գծով խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց եկամուտներն ու ծախսերը, ոչ ռեզիդենտներին մատուցված և ոչ ռեզիդենտներից ստացված գիտահետազոտական աշխատանքների հետ կապված ծառայությունների դիմաց եկամուտներն ու ծախսերը` բացառությամբ իրավաբանական, ապահովագրական և հաշվապահական ծառայությունների: Մասնավորապես, այս բաժնում ներառվում են գովազդի, շուկայի ուսումնասիրման, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման, նոր ապրանքների և գործընթացների հետ կապված հիմնավոր և կիրառական հետազոտությունների հետ կապված ծառայությունների գծով եկամուտներն ու ծախսերը:

ե. «Գործառնական վարձակալություն» բաժնում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներին վարձակալության տրված և ոչ ռեզիդենտներից վարձակալության վերցված գույքի դիմաց վճարները:

զ. «Դրամական համակարգերի միջոցով դրամական փոխանցումների գծով ստացված/վճարված միջոցներ» բաժնում ներառվում են դրամական փոխանցման համակարգերի կողմից բանկերին տրված/բանկերից ստացված ծառայությունների դիմաց վճարները, ինչպես նաև դրամական փոխանցման համակարգերի սպասարկման վճարները:

է. «Այլ ծառայություններ» բաժնում ներառվում են ոչ ռեզիդենտներին մատուցված և ոչ ռեզիդենտներից ստացված նախորդ բոլոր բաժիններում չներառված ծառայությունների դիմաց եկամուտներն ու ծախսերը:

ը. «Անդամավճարներ» հոդվածի մեջ ներառվում են անդամավճարները և նմանատիպ վճարները ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին:

թ. «Ոչ ռեզիդենտներին վճարված աշխատավարձ» բաժնում ներառվում են ոչ ռեզիդենտներին վճարվելիք աշխատավարձերի գծով հաշվեգրված գումարները:

37) Հաշվետվության IV աղյուսակում լրացվում են բանկի պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի, ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրման ընկերության և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Յուրաքանչյուր սուբյեկտի նկատմամբ պահանջներն ու պարտավորությունները լրացվում են առանձին:

38) Ուղղակի ներդրող է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտը, որն իրականացրել է ներդրումներ բանկի բաժնետիրական կապիտալում կամ ձեռք է բերել փայամասնակցություն և ստացել է ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10% և ավելին: Համապատասխանաբար, ուղղակի ներդրման ընկերություն է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը, որի կապիտալում բանկն ունի 10% և ավելի փային իրավունք տվող մասնակցություն:

39) Նույն խմբի մեջ մտնող են համարվում բանկի հետ անուղղակիորեն ուղղակի ներդրման հարաբերություններում ներգրավված ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները, որոնք ունեն ընդհանուր ուղղակի ներդրող, կամ հանդիսանում են ուղղակի ներդրումային շղթայի մի մաս (օրինակ. նույն մայր ընկերության` տարբեր երկրներում գտնվող երկու ուղղակի ներդրումներով ձեռնարկությունները):

40) Ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ մտնող կազմակերպությունների ավելի մանրամասն նկարագրությունը տրված է «Ուղղակի ներդրումներ և նույն խմբի մեջ մտնող կազմակերպություններ» հավելված 18.1-ում:

41) Այս բաժնում ուղղակի ներդրողների կամ նրանց հետ կապված անձանց նկատմամբ պահանջը կամ պարտավորությունը պետք է լրացվեն այն դեպքում, եթե դրանք գերազանցում են 5 մլն դրամը (չի վերաբերվում հաշվեգրված տոկոսներին, որոնք ներառվում են յուրաքանչյուր գործիքի հետ մեկտեղ):

42) Աղյուսակում գործիքները ներկայացվում են խմբավորված ըստ տեսակների, ընդ որում տարանջատումը իրականացվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի:

43) Աղյուսակի վերջում լրացվում են ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների գործիքների գծով հաշվեգրված տոկոսային եկամուտները/ծախսերը, իսկ բաժնետիրական կապիտալում ներդրման գծով` հայտարարված շահաբաժինները` համախմբված ձևով: Տվյալները լրացվում են տարեսկզբից աճողական կարգով: «Հաշվեգրված տոկոսային եկամուտներ/ծախսեր, հայտարարված շահաբաժիններ ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող ֆինանսական ընկերությունների նկատմամբ (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների)» տողում լրացվում են միայն ֆինանսական ընկերություններ (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների) հանդիսացող ուղղակի ներդրողների, ուղղակի ներդրման ձեռնարկությունների և նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունների գծով հաշվարկված տոկոսային եկամուտները/ծախսերը, կամ հայտարարված շահաբաժինները:

44) Հաշվետվության IV աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

ա. 1-ին սյունակում լրացվում է տեղեկատվություն սուբյեկտի վերաբերյալ` ուղղակի ներդրող է (ուղղակի ներդրող), ուղղակի ներդրման ընկերություն (ուղղակի ներդրման ընկերություն), թե նույն խմբի մեջ մտնող (նույն խմբի մեջ մտնող):

բ. 2-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի գրանցման երկիրը (ֆիզիկական անձանց դեպքում ռեզիդենտության երկիրը): Այն դեպքում, երբ ուղղակի ներդրողը կամ նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունը հանդիսանում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա) (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված է Հավելված 18.2-ում):

գ. 3-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի հատվածի պատկանելությունը` աղյուսակ II-ի նմանությամբ (տառերը չեն նշվում շտրիխով):

դ. 4-րդ և 9-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար տվյալ սուբյեկտի բաժնետիրական կապիտալում ունեցած ներդրումները (ներառյալ` արտոնյալ բաժնետոմսերի տեսքով), իսկ պարտավորություններում` նրա կողմից տվյալ ընկերության բաժնետիրական կապիտալում ներդրումները (ներառյալ արտոնյալ բաժնետոմսերը):

ե. 5-րդ և 10-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկերի և փոխառությունների գծով «Պահանջներ» մասում տվյալ սուբյեկտին տրամադրված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով տրամադրված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը և վարկային գծերի օգտագործված մասերը, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` նրանից ստացված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով ստացված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը և վարկային գծերի օգտագործված մասերը:

զ. 6-րդ և 11-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար ավանդների գծով «Պահանջներ» մասում բանկի կողմից տվյալ սուբյեկտի մոտ ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, թղթակցային հաշիվները և դրանց հավասարեցված միջոցները, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` բանկում նրա կողմից ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, թղթակցային հաշիվները և դրանց հավասարեցված միջոցները:

է. 7-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար պարտատոմսերի և այլ պարտքային արժեթղթերի գծով «Պահանջներ» մասում` տվյալ սուբյեկտի պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում բանկի իրականացրած ներդրումները, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` նրա կողմից իրականացրած ներդրումները բանկի պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում:

ը. 8-րդ և 13-րդ սյունակներում լրացվում են տվյալ սուբյեկտի նկատմամբ ունեցած այն բոլոր պահանջներն ու պարտավորություններն են, որոնք ներառված չեն նախորդ խմբերում»:

i

16) Կանոնակարգ 3-ի 22-րդ կետում 3-րդ և 3.1-րդ ենթակետերը ուժը կորցրած ճանաչել:

i

17) Կանոնակարգ 3-ի 25-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«25. Թիվ 24 հաշվետվությունում ներկայացվում է բանկերի միջոցով արտերկրից մուտք եղած և արտերկիր ուղարկված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվություն ամսական կտրվածքով: Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկերի միջոցով արտասահմանից ստացված և արտասահման փոխանցված միջոցների և դրանց քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որոնք իրականացվել են բանկերի, ոչ բանկ ֆինանսական կազմակերպությունների, իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, ֆիզիկական անձանց կողմից: Հաշվետվության մեջ լրացվող տեղեկատվությունը դասակարգվում է նաև ըստ երկրների, Երևանի և մարզերի, առանց բանկային հաշվի բացման դրամական փոխանցումների իրականացման համակարգերի և այլն: Սույն հաշվետվության իմաստով հաճախորդ կարող է հանդիսանալ հաշվետու բանկին դիմած ցանկացած սուբյեկտ: Ընդ որում.

1) «Փոխանցողի/ստացողի դասակարգումը» սյունակում ներկայացվում է ՀՀ տարածքում գումարի փոխանցումը նախաձեռնող կամ ՀՀ տարածքում գումարը ստացող կողմը, որը լրացվում է ըստ նշված դասակարգման «բանկ», «ոչ բանկ ֆինանսական կազմակերպություն», «իրավաբանական անձ», «անհատ ձեռնարկատեր», «ֆիզիկական անձ» (կամ Հաճախորդ): Որտեղ լրացվում է.

ա. «Բանկ», եթե իրականացվել են բանկ հաճախորդների հանձնարարությամբ կամ բանկի սեփական նախաձեռնությամբ փոխանցումներ, ինչպես նաև վերջիններիս ուղղված միջազգային ստացումներ,

բ. «Ոչ-բանկ ֆինանսական կազմակերպություն», երբ ԿԲ կողմից լիցենզավորվող ոչ բանկ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաճախորդների կողմից նախաձեռնվել են կամ ստացվել են վերջիններիս ուղղված միջազգային փոխանցումներ` ըստ առանձին համակարգերի,

գ. «իրավաբանական անձ», երբ իրավաբանական անձանց կողմից նախաձեռնվել են փոխանցումներ կամ իրականացվել վերջիններիս ուղղված միջազգային ստացումներ ըստ առանձին համակարգերի,

դ. «անհատ ձեռնարկատեր», երբ կատարվել են անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող անձանց կողմից նախաձեռնված փոխանցումներ կամ վերջիններիս ուղղված միջազգային ստացումներ` ըստ առանձին համակարգերի,

ե. «Ֆիզիկական անձ», երբ կատարվել են ֆիզիկական անձանց կողմից նախաձեռնված կամ վերջիններիս ուղղված միջազգային փոխանցումներ` ըստ առանձին համակարգերի,

զ. Աղյուսակի տողերում նշված դասակարգումները և դրանց հետ կապված փոխանցումները չեն կրկնվում մյուս տողերում նշվող տեղեկատվության հետ:

2) «ՀՀ ուղարկված/ստացված» սյունակում լրացվում է «ուղարկված» կամ «ստացված» արտահայտությունը: Որտեղ նշվում է.

ա. «ուղարկված», եթե իրականացվել են ՀՀ-ից դեպի արտասահման կատարված փոխանցումներ: Այս դեպքում բացառություն են կազմում որպես միջնորդ օղակ արտասահմանից ստացված և անմիջապես արտասահման փոխանցված միջոցները: Եթե հաշվետու առևտրային բանկը ներկայացնում է հանձնարարական մեկ այլ առևտրային բանկին միջազգային փոխանցում կատարելու նպատակով, ապա այդ փոխանցումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացնում է հանձնարարականը կատարող բանկը,

բ. «ստացված», եթե տեղի է ունեցել արտասահմանից դեպի ՀՀ կատարված փոխանցումների ստացում: Այս մասում բացառություն են կազմում որպես միջնորդ օղակ արտասահմանից ստացված և անմիջապես ՀՀ տարածքում գործող մեկ այլ բանկի փոխանցված միջոցները: Եթե հաշվետու առևտրային բանկը ստանում է հանձնարարական արտասահմանից, որպեսզի ստացված միջոցները մուտքագրի իր մոտ սպասարկվող առևտրային բանկի հաշվին, ապա այդ ստացումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացնում է շահառուին վճարումը ապահովող (շահառուի հաշվին միջոցները մուտքագրող/շահառուին կանխիկ վճարող) բանկը:

Միաժամանակ բացառություն են կազմում այն փոխանցումները, որոնց դեպքում և՛ վճարողը, և՛ շահառուն գտնվում են ՀՀ տարածքում, որոնց վճարումները կատարվում են արտասահմանյան փոխանցումների համակարգերով:

3) «ՀՀ-ում ուղարկվել/ստացվել է բանկային հաշվով կամ կանխիկ միջոցներով» սյունակում լրացվում է «բանկային հաշվով» կամ «կանխիկ միջոցներով» արտահայտությունը: Որտեղ նշվում է.

ա. «բանկային հաշվով», եթե ՀՀ-ում սպասարկված հաճախորդի կողմից միջոցների փոխանցումը նախաձեռնվել է բանկային հաշվով կամ հաճախորդի անունով ստացված միջոցները մուտքագրվել են վերջինիս հաշվին,

բ. «կանխիկ միջոցներով», եթե ՀՀ-ում սպասարկված հաճախորդի կողմից միջոցների փոխանցումը նախաձեռնվել է կանխիկ միջոցներով կամ հաճախորդի անունով ստացված միջոցները վերջինիս վճարվել են կանխիկ:

4) «Փոխանցման միջոց/համակարգ» սյունակում լրացվում է տվյալ փոխանցումը/ստացումը իրականացնելու հետ կապված այն դրամական փոխանցումների իրականացման համակարգի անվանումը, որի միջոցով ստացվել կամ փոխանցվել է գումարը: Եթե բանկի կողմից արտասահմանյան փոխանցումներ կատարելու համար չի շահագործվում որևէ վճարային համակարգ, այլ փոխանցումները իրականացվում են թղթակցային հաշիվներով` օգտագործելով որևէ տեխնիկածրագրային միջոց (օրինակ` ՍՎԻՖԹ, տելեքս, Ֆաքս, և այլ), ապա այդ փոխանցումները դասակարգվում և նշվում են որպես «Փոխանցումներ այլ միջոցներով` բանկի թղթակցային հաշիվներով»:

5) «Տեխնիկածրագրային միջավայր» սյունակում լրացվում է այն տեխնիկածրագրային միջավայրը, որը բանկի կողմից օգտագործվում է «Փոխանցման միջոց/համակարգ» աղյուսակում նշված համակարգերով, ինչպես նաև «Փոխանցումներ այլ միջոցներով` բանկի թղթակցային հաշիվներով» համապատասխան տողում նշված փոխանցումների/ստացումների իրականացման համար: Ընդ որում, կարող է նշվել «ՍՎԻՖԹ», «Տելեքս», «Ֆաքս», «Ինտերնետ միջավայր» կամ «Առանձնացված կապուղի»:

6) «ՀՀ-ում ստացման/փոխանցման մարզը կամ տարածաշրջանը» սյունակում լրացվում է Երևան քաղաքը կամ այն մարզը, որտեղ իրականացվել է հաճախորդի կողմից դեպի արտասահման փոխանցում կատարելու նախաձեռնումը կամ դեպի ՀՀ ուղղված միջոցների ստացումը: Հաշվետվության մեջ սույն տվյալները չեն լրացվում ըստ հաճախորդի գրանցման վայրի:

7) «Փոխանցման/ստացման երկրի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է ՀՀ-ից բացի այն Երկրի կոդը (ըստ ISO 3166-1 alpha-3 միջազգային ստանդարտի), որտեղից կատարվել է դեպի ՀՀ փոխանցումը, կամ այն Երկրի կոդը, որտեղ պետք է կատարվի դեպի արտասահման փոխանցված գումարի վճարումը:

8) «Փոխանցման նպատակը» սյունակում լրացվում է «առևտրային» կամ «ոչ առևտրային» տարբերակը: Սույն հաշվետվության իմաստով` ոչ առևտրային նպատակով իրականացվող փոխանցումներ են համարվում.

ա. հաճախորդի անունով արտերկրից ստացված (արտերկիր փոխանցված) անհատույց ֆինանսական միջոցները, որոնց նպատակը ընթացիկ կարիքների բավարարումն է, մասնավորապես` ֆինանսական օգնությունը, նվիրատվությունները, նպաստները, թոշակները և այլ նմանատիպ միջոցները,

բ. աշխատանքի դիմաց ստացված (վճարված) աշխատավարձը, երբ աշխատողը աշխատել է արտերկրում տեղակայված կազմակերպությունում և աշխատավարձը ստանում է գտնվելով արդեն իր երկրում, բանկային փոխանցման միջոցով,

գ. երբ աշխատողը աշխատում է տվյալ երկրում տեղակայված այնպիսի կազմակերպությունում, որտեղ աշխատավարձը ստանում է արտերկրից աշխատավարձի ուղղակի փոխանցման միջոցով:

Մնացած բոլոր դեպքերում, այդ թվում` անշարժ գույքի ձեռքբերման, շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կատարվող փոխանցումները, չպետք է դիտել որպես ոչ առևտրային նպատակով իրականացվող փոխանցում, դիտարկելով որպես «առևտրային»:

Եթե արտերկրից ՀՀ փոխանցումներում առկա են այնպիսի դեպքեր, որտեղ փոխանցման նպատակը հստակ նշված չէ, և չկան համապատասխան տեղեկություններ նշված փոխանցումը դասակարգելու համար, ապա բանկը պետք է որպես կողմնորոշիչ ցուցանիշներ վերցնի հետևյալը.

ա. եթե փոխանցումն իրականացնողը (ստացողը) իրավաբանական անձ է, ապա նշված միջոցը պետք է դասակարգել որպես առևտրային նպատակով և ընտրել «առևտրային» նպատակը,

բ. եթե փոխանցումն իրականացնողը (ստացողը) ֆիզիկական անձ է, ապա այն պետք է դիտարկել որպես ոչ առևտրային նպատակով իրականացված փոխանցում/ստացում և ընդգրկել «ոչ առևտրային» սյունակում միայն այն դեպքում, եթե փոխանցվող գումարի չափը չի գերազանցում 10 000 ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք գումարը ներառյալ:

Եթե հաճախորդի կողմից փոխանցվող/ստացվող գումարի նպատակը ըստ նշված կանոնների չի դասակարգվում որպես «ոչ առևտրային», ապա այն նշվում է որպես «առևտրային» բնույթ ունեցող:

9) «Գումարի մեծության դասակարգիչ (ԱՄՆ դոլարին համարժեք)» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր փոխանցված/ստացված մեկ գումարի մեծությունից կախված միևնույն տողում խմբավորված գումարների դասակարգման բնութագրումը` ըստ «մինչև 10000» կամ «10000 և ավելի» տարբերակների: Սույն հաշվետվության միևնույն տողում փոխանցված/ստացված գումարների խմբավորման ժամանակ հաշվի է առնվում մեկ փոխանցված /ստացված գումարի մեծությունը. եթե`

ա. փոխանցված/ստացված մեկ գումարի մեծությունը չի գերազանցում «10000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք» գումարը, ապա հաշվետվության մյուս սյունակների պայմանների ապահովման դեպքում այդպիսի գումարները կարող են խմբավորվել մեկ տողում, իսկ այս սյունակում որպես բնութագրիչ լրացվում է «մինչև 10000» տարբերակը,

բ. փոխանցված/ստացված մեկ գումարի մեծությունը համարժեք է կամ գերազանցում է 10000 ԱՄՆ դոլարին, ապա հաշվետվության մյուս սյունակների պայմանների ապահովման դեպքում այդպիսի գումարները կարող են խմբավորվել մեկ տողում, իսկ այս սյունակում որպես բնութագրիչ լրացվում «10000 և ավելի» տարբերակը:

10) «Փոխանցման/ստացման գումարը և արժույթի ISO կոդը» սյունակի համապատասխան ենթասյուներում լրացվում է փոխանցման կատարման կամ վճարման համար ստացված գումարը և վերջինիս ISO կոդը:

11) «Գումարը արտահայտված ԱՄՆ դոլարով» սյունակում լրացվում է փոխանցման կատարման կամ վճարման համար ստացված գումարը արտահայտված ԱՄՆ դոլարով, հաշվարկված տվյալ օրվա դրությամբ` արժույթ/ԱՄՆ դոլար Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով:

12) «Գումարը արտահայտված ՀՀ դրամով» սյունակում լրացվում է փոխանցման կատարման կամ վճարման համար ստացված գումարը արտահայտված ՀՀ դրամով, հաշվարկված տվյալ օրվա դրությամբ` ՀՀ դրամ /ԱՄՆ դոլար Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով:

13) «Քանակ» սյունակում լրացվում է 1-11 սյունակներում նշված նույն բնութագրիչներն ունեցող փոխանցումների/ստացումների քանակը:»:

i

18) Կանոնակարգ 3-ի 28-րդ կետը երրորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվության մեջ վարկերը և ավանդները ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:»:

i

19) Կանոնակարգ 3-ի 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«29. Թիվ 30 «Շահագործման հանձնված և շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ» հաշվետվության մեջ լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ տեղադրված և գործող բոլոր տերմինալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Տերմինալներ են համարվում ավտոմատ գանձման մեքենաները (ԱԳՄ), վճարումների ընդունման տերմինալները, տեղեկատվական վճարային տերմինալները/կիոսկները, արտարժույթի ավտոմատ փոխանակման տերմինալները և այլ վճարային տերմինալներ, որոնք թույլ են տալիս մատուցել վճարային ծառայություններ: Սույն հաշվետվության մեջ չեն նշվում ՊՈՍ-տերմինալների և իմպրինտրների վերաբերյալ տվյալները: Հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար: Եթե հաշվետու ժամանակահատվածում բանկի կողմից չեն տեղադրվել նոր տերմինալներ կամ հանվել շահագործումից, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է անփոփոխ տվյալներով: Ներկայացվող տվյալներում հաշվի են առնվում հաշվետու ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունները կապված տերմինալների տեղադրման, տեղափոխման, փոխարինման կամ շահագործման դադարեցման հետ: Սույն հաշվետվության միջոցով ներկայացվում է նաև տեղեկատվություն շարժական տերմինալների վերաբերյալ, որոնք կազմակերպությունը տեղադրել և հանել է շահագործումից հաշվետու ժամանակահատվածում: Ընդ որում.

Թիվ 30 «Շահագործման հանձնված և շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ» հաշվետվությունը բաղկացած է.

1) «Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» և «Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակներից:

2) «Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» աղյուսակում ընդգրկվում են հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ բանկի կողմից շահագործվող այդ թվում, փոխարինված (արդեն նշված հասցեում շահագործվող տերմինալների փոխարինումը նորով) կամ նոր հասցե տեղափոխված և արդեն նոր տեղադրված` շահագործման հանձնված տերմինալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

3) «Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» աղյուսակի «Տերմինալի շահագործման հասցեն/գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում տեղադրված և շահագործվող տերմինալի հասցեն: «Տերմինալի շահագործման հասցեն/գտնվելու վայրը» սյունակը տրոհված է երեք ենթասյունակների` «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման», «Քաղաք/գյուղ» և «Փողոց», որոնք լրացվում են հետևյալ կերպ.

ա. «Երևանի, մարզերի կամ տարածաշրջանի կոդը» սյունակում լրացվում է սույն հաշվետվության 2-րդ էջի «Երևանի, մարզերի և տարածաշրջանի կոդերը» աղյուսակում ներկայացված համապատասխան մարզի, Երևանի (Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մարզկենտրոնների, քաղաքային կամ գյուղական համայնքների, Երևանի վարչական շրջանների) կամ տարածաշրջանի համար սահմանված կոդը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը,

բ. «Քաղաք/գյուղ» սյունակում լրացվում է այն քաղաքի, գյուղի անվանումը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը,

գ. «Փողոց» սյունակում լրացվում է այն փողոցի անվանումը, տան, շենքի, բնակարանի, համարը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը: Այն դեպքում, երբ տերմինալը տեղադրված է որևէ խանութում կամ կազմակերպության ներսում, ապա նշվում է նաև վերջինիս անվանումը:

4) «1. Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» աղյուսակում սույն տվյալները լրացվում են.

ա. «Տերմինալի արտադրողը, մակնիշը» սյունակում նշվում է տվյալ տերմինալը արտադրող կազմակերպության անվանումը և այդ սարքավորման մակնիշը,

բ. «Տերմինալի տեսակը ըստ ֆունկցիոնալ խմբավորման» սյունակում նշվում է համապատասխանաբար շահագործման հանձնված տերմինալների տեսակը` ըստ իրենց ֆունկցիոնալ խմբավորման (ԱԳՄ, վճարումների ընդունման տերմինալներ, տեղեկատվական վճարային տերմինալներ/կիոսկներ և այլն),

գ. «Տեսախցիկների քանակը» սյունակում նշվում է համապատասխան տեղեկատվություն տերմինալով գործառնությունների/տերմինալի տեղադրման տարածքի նկարահանման նպատակով տեղադրված տեսախցիկների քանակի վերաբերյալ` թվերով: Եթե նույն հասցեում շահագործվում են մեկից ավելի տերմինալներ, որոնց համար տեղադրված է մեկ տեսախցիկ, ապա այդ տեսախցիկի մասին սյունակում նշվում է մեկ անգամ` մեկ տերմինալի դիմաց,

դ. «Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» սյունակում նշվում է տվյալ հասցեում տերմինալի շահագործումը սկսելու ամսաթիվը, երբ այն պատրաստ է գործառնություններ իրականացնելու համար,

ե. «Որպես սպասարկման կետ տերմինալին նույնականացնող կոդը» սյունակում նշվում է կազմակերպության կողմից տեղադրված տերմինալին` որպես սպասարկման կետ նույնականացնելու նպատակով տրամադրված կոդը,

զ. «Տեղադրման վայրի նկարագրություն» սյունակում նկարագրվում են տերմինալի տեղադրման վայրի առանձնահատկությունները: Օրինակ` բանկի «Կենտրոն» մասնաճյուղի արտաքին պատին, «Հայաստան» հանրախանութի ներսում, հատուկ պատրաստված կրպակի արտաքին պատին և այլն:

5) «Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակում ընդգրկվում է տեղեկատվություն բանկի կողմից նախկինում նշված հասցեով շահագործվող և հաշվետու ամսվա ընթացքում շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ: Այս աղյուսակում լրացվում է նաև տեղեկատվություն այն տերմինալների վերաբերյալ, որոնք տվյալ շահագործվող հասցեից հանվել են նոր հասցե տեղափոխելու նպատակով կամ փոխարինվել են մեկ այլ տերմինալով: Սույն աղյուսակում նշվում է նաև տեղեկատվություն շարժական տերմինալների վերաբերյալ, որոնք կազմակերպությունը տեղադրել և հանել է շահագործումից` հաշվետու ժամանակահատվածում:

6) «Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակի «Շահագործումից հանված տերմինալի հասցեն» սյունակում նշվում է այն հասցեն, որտեղ գտնվող տերմինալը հաշվետու ամսվա ընթացքում հանվել է շահագործումից: «Շահագործումից հանված տերմինալի հասցեն» սյունակը տրոհված է երեք ենթասյունակների` «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման», «Քաղաք/գյուղ», «Փողոց», որոնք լրացվում են հետևյալ կերպ.

ա. «Երևանի, մարզերի կամ տարածաշրջանի կոդը» սյունակում լրացվում է սույն հաշվետվության 2-րդ էջի «Երևանի, մարզերի և տարածաշրջանի կոդերը» աղյուսակում ներկայացված համապատասխան մարզի, Երևանի (Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մարզկենտրոնների, քաղաքային կամ գյուղական համայնքների, Երևանի վարչական շրջանների) կամ տարածաշրջանի համար սահմանված կոդը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը,

բ. «Քաղաք/գյուղ» սյունակում լրացվում է այն քաղաքի, գյուղի անվանումը, որտեղ շահագործումից հանվել է տվյալ տերմինալը,

գ. «Փողոց» սյունակում լրացվում է այն փողոցի անվանումը, տան, շենքի, բնակարանի համարը, որտեղ շահագործումից հանվել է տվյալ տերմինալը: Այն դեպքում, երբ շահագործումից հանված տերմինալը տեղադրված է եղել որևէ խանութում կամ կազմակերպության ներսում, ապա նշվում է նաև վերջինիս անվանումը:

7) «Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակում «Տերմինալի արտադրողը, մակնիշը» սյունակում նշվում է տվյալ տերմինալը արտադրող կազմակերպության անվանումը և այդ սարքավորման մակնիշը:

8) «Շահագործումից հանված տերմինալներ աղյուսակում «Տերմինալի տեսակը ըստ ֆունկցիոնալ խմբավորման» սյունակում նշվում է համապատասխանաբար շահագործումից հանված տերմինալների տեսակն ըստ իրենց ֆունկցիոնալ խմբավորման (ԱԳՄ, վճարումների ընդունման տերմինալներ, տեղեկատվական վճարային տերմինալներ/կիոսկներ և այլն):

9) «Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակի «Ամսաթիվը» սյունակը բաղկացած է «Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» և «Շահագործման դադարեցման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» ենթասյուներից: Ընդ որում`

ա. «Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» սյունակում նշվում է տվյալ հասցեում տերմինալի շահագործումը սկսելու ամսաթիվը, երբ այն պատրաստ է եղել գործառնություններ իրականացնելու համար (կատարում է փաստացի սպասարկում),

բ. «Շահագործման դադարեցման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» սյունակում նշվում է տվյալ հասցեում տերմինալի միջոցով գործառնությունների իրականացումը դադարեցնելու ամսաթիվը:

10) «Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակի «Որպես սպասարկման կետ տերմինալին նույնականացնող կոդը» սյունակում նշվում է կազմակերպության կողմից տվյալ տերմինալին տրված և որպես սպասարկման կետ նույնականացնելու նպատակով շահագործման ընթացքում կիրառված ունիկալ կոդը:

Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ սույն հաշվետվության միջոցով տերմինալների վերաբերյալ ներկայացվող տվյալները չեն փոփոխվել, ապա այն ներկայացվում է առանց փոփոխությունների:»:

i

20) Կանոնակարգ 3-ի 30.1-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

i

21) Կանոնակարգ 3-ի 32-րդ կետում «և 5-րդ աղյուսակում ներկայացվող հաշվեկշռում արտացոլվող արժութային սվոփ գործարքների, որոնք պարտադիր ներկայացվում են բոլոր բանկերի կողմից» բառերը փոխարինել «, որը պարտադիր ներկայացվում է բոլոր բանկերի կողմից» բառերով:

22) Կանոնակարգ 3-ի 35-րդ կետի «գ.» պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

i

23) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 1 և Ձև թիվ 2 հաշվետվություններում`

ա. 12, 13 և 14 բաժինները շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է),

բ. «31120 Այլ պարտավորություններ կառավարության նկատմամբ» տողերից հետո լրացնել նոր տողերով` հետևյալ բովանդակությամբ. «31120NV Այլ պարտավորություններ կառավարության նկատմամբ (անվանական մնացորդ)»:

i

24) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 3 հաշվետվության «Հետհաշվեկշռային երաշխավորություններ, ակրեդիտիվներ,» բառերից հետո լրացնել «գնման սվոփեր,» բառերով:

i

25) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 5 հաշվետվությունում`

ա. 1.5-րդ կետը «Օվերդրաֆտից» բառից հետո լրացնել «և վարկային գծից» բառերով,

բ. 2.9-րդ կետը «Օվերդրաֆտի» բառից հետո լրացնել «և վարկային գծի» բառերով,

գ. 7-րդ, 7.1-րդ և 7.2-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

i

26) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 6 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

i

27) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 8 հաշվետվությունում`

ա. «Ներգրավված միջոցներ» աղյուսակների 10-րդ կետերից «և արժութային սվոպով» բառերը հանել,

բ. «Տեղաբաշխված միջոցներ» աղյուսակների 7-րդ կետերից «և արժութային սվոպ» բառերը հանել:

i

28) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 14 հաշվետվությունում «Հետհաշվեկշռային երաշխավորություններ, ակրեդիտիվներ,» բառերից հետո լրացնել «գնման սվոփեր,» բառերով:

29) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 16 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն սույն որոշման հավելված 3-ի (կցվում է):

30) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 17 հաշվետվությունում`

ա. աղյուսակում «1.9 Արժութային սվոպ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. աղյուսակում «2.11 Արժութային սվոպ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

գ. «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ (Ներգրավված միջոցների)» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածից հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված միջոցների արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ» բառերով,

դ. լրացնել նոր «III.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (ներգրավված միջոցներ)» աղյուսակով` հետևյալ բովանդակությամբ.

III.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (ներգրավված միջոցներ)

 

(հազ. դրամ)

 

Պայմանագրային գումար

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

1. Տնային տնտեսություններից ներգրավված միջոցներ

   

2. Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված միջոցներ

   

 

ե. «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ (Տեղաբաշխված միջոցների)» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածում հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղաբաշխված միջոցների արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ» բառերով,

զ. 3.6, 4.4 կետերը «օվերդրաֆտներ» բառից հետո լրացնել «և վարկային գծեր» բառերով,

է. «Ցպահանջ միջոցներ» սյունակում «օվերդրաֆտներ» բառից հետո լրացնել «և վարկային գծեր» բառերով,

ը. լրացնել նոր «IV.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (տեղաբաշխված միջոցներ)» աղյուսակով` հետևյալ բովանդակությամբ.

IV.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (տեղաբաշխված միջոցներ)

 

(հազ. դրամ)

  Պայմանագրային գումար
ՀՀ դրամ արտարժույթ
1. Տնային տնտեսություններին տրամադրված միջոցներ    
2. Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրված միջոցներ    

 

թ. «(Նոր Գործարքներ)» բառերը հանել:

i

31) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 18 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 4-ի (կցվում է):

i

32) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 20 հաշվետվությունում 3-րդ և 3.1-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել:

i

33) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 24 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 5-ի (կցվում է):

i

34) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 30 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 6-ի (կցվում է):

i

35) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 33 հաշվետվությունը հանել:

i

36) Կանոնակարգ 3-ը լրացնել ձև 18.1-ով` համաձայն հավելված 7-ի (կցվում է):

i

37) Կանոնակարգ 3-ը լրացնել ձև 18.2-ով` համաձայն հավելված 8-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվան հաջորդող ամսվա 1-ին, բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության, 16-րդ, 17-րդ, 32-րդ, 33-րդ ենթակետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2012 թվականի սեպտեմբերի 1-ին և սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերության, 15-րդ, 31-րդ, 36-րդ, 37-րդ ենթակետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ին:

 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան


2012 թ. հունիսի 1
Երևան

 

Հավելված 1
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2012 թվականի մայիսի 29-ի
թիվ 144-Ն որոշմամբ

 

12

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվներ

 

120

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

1200

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

 

12000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

12000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

12001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

12001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201

Պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

 

 

12011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202

Ոչ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12020

Սովորական բաժնետոմսեր

 

 

 

 

 

12021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

 

 

 

 

 

12022

Այլ փայամասնակցություններ

 

 

 

 

 

12023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12023NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

 

12024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12024NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

 

12030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

12030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

12031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

12031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

 

 

1210

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

12117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

1220

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

12200

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 

 

 

12201

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 

 

 

12202

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 

 

 

12203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 

 

 

12204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 

 

 

12205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 

 

 

12206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 

 

 

12207

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

12210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 

 

 

12211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 

 

 

12212

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 

 

 

12213

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 

 

 

12214

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 

 

 

12215

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 

 

 

12216

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 

 

 

12217

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

12220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 

 

 

12221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 

 

 

12222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 

 

 

12223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 

 

 

12224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 

 

 

12225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 

 

 

12226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 

 

 

12227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1223

Այլ անձանց հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

12230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

 

 

 

 

 

12231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

 

 

 

 

 

12232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

 

 

 

 

 

12233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

 

 

 

12234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 

 

 

12235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 

 

 

12236

Այլ անձանց հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 

 

 

12237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 

123

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 

 

1230

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

 

 

12300

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 

 

 

12301

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

12302

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 

 

 

12303

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 

 

 

12304

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1231

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 

 

 

12310

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

12311

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

12312

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 

 

 

12313

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

12314

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

12315

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 

 

 

12316

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 

 

 

12317

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 

 

 

 

 

 

124

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

1240

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1241

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1242

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1243

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

  

 

 

 

 

 

1244

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1245

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

1250

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1251

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1252

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1253

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1254

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1255

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1256

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12560

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12560NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12561

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12561NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12562

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12562NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12563

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12563NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12564

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12565

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12566

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12566NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12567

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12567NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12568

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12568NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1257

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

 

 

12570

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12570NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12571

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12571NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12572

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12572NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12573

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12573NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12574

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12575

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12576

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12576NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12577

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

12577NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12578

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12578NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

1260

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1261

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1262

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1263

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1264

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1265

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

1270

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12700

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12700NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12701

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12701NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12702

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12702NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12703

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12703NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12704

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12705

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12706

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12706NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12707

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12707NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12708

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12708NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1271

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12710

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12710NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12711

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12711NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12712

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12712NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12713

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12713NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12714

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12715

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12716

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12716NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12717

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12717NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12718

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12718NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1272

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12720

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12720NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12721

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12721NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12722

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12722NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12723

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12723NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12724

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12725

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12726

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12726NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12727

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

12727NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12728

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12728NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1273

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12730

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12730NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12731

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12731NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12732

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12732NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12733

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12733NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12734

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

 

12735

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12736

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12736NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12737

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

12737NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12738

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12738NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12740

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12740NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12741

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12741NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12742

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12742NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12743

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12743NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12744

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12745

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12746

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12746NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12747

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

12747NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12748

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12748NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1275

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12750

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12750NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12751

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12751NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12752

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12752NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12753

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12753NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12754

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12755

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12756

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12756NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12757

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

12757NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12758

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12758NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1276

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12760

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12760NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12761

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12761NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12762

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12762NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12763

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12763NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12764

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12765

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12766

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12766NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12767

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

12767NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12768

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12768NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1277

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

12770

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12770NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12771

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

12771NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12772

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12772NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12773

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12773NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12774

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12775

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12776

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

12776NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12777

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

12777NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

12778

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

12778NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 

 

1280

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

12800

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 

 

 

12801

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 

 

 

12802

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1281

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

12810

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

 

 

13

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

 

 

 

130

Արժեթղթեր

 

 

 

 

 

1300

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

 

13000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

13000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

13001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

13001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301

Պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

 

 

13011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1302

Ոչ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13020

Սովորական բաժնետոմսեր

 

 

 

 

 

13021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

 

 

 

 

 

13022

Այլ փայամասնակցություններ

 

 

 

 

 

13023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1303

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

13030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

13031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

13031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

 

1310

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

13117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 

 

1320

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

 

 

13200

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 

 

 

13201

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

13202

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 

 

 

13203

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 

 

 

13204

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1321

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 

 

 

13210

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

13211

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

13212

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 

 

 

13213

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

13214

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

13215

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 

 

 

13216

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 

 

 

13217

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

1330

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13304

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13305

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13306

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13306NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13307

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13307NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13308

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13308NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1331

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13314

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13315

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13316

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13316NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13317

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13317NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13318

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13318NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1332

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13324

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13325

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13326

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13326NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13327

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13327NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13328

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13328NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1333

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13334

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13335

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13336

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13336NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13337

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13337NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13338

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13338NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1334

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13344

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13345

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13346

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13346NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13347

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13347NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13348

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13348NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1335

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13354

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13355

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13356

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13356NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13357

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13357NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13358

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13358NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

134

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

1340

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1341

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1342

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1343

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1344

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1345

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1346

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13464

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13465

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13466

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13466NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13467

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13467NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13468

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13468NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1347

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

 

 

13470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13474

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13475

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13476

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13476NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13477

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13477NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13478

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13478NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

135

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

1350

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1351

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1352

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1353

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1354

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1355

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

1360

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1361

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1362

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1363

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1364

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1365

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1366

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13664

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13665

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13666

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13666NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13667

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13667NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13668

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13668NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1367

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

13670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

13671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13674

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13675

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13676

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

13676NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13677

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

13677NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

13678

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

13678NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

137

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 

 

 

 

1370

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

13700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 

 

 

13701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 

 

 

13702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1371

Ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

13710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

 

 

 

140

Արժեթղթեր

 

 

 

 

 

1400

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

14000NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

14001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

14001NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14002

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14002NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1401

Պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

14010NV

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

14011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14011NV

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14012

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14012NI

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1402

Ոչ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14020

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

14020NV

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14020NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

 

 

 

14021

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14021NV

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14022

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14022NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1403

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

 

14030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

 

 

14030NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 

 

 

14031NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14032

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14032NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

141

Ֆակտորինգ

 

 

 

 

 

1410

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14100

Բանկերի հետ ֆակտորինգ

 

 

 

 

 

14100NV

Բանկերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14101

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14101NI

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14102

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14102NV

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14103

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14104

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14104NV

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14105

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14106

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14106NV

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14108

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14108NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14110NV

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14112

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ

 

 

 

14112NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14113

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14113NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14120

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

 

 

14120NV

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

 

14121

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14121NI

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14122

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14122NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14125

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14125NI

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1413

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

 

 

 

 

 

14130

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14130NV

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14131

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14131NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14132

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ

 

 

 

14132NV

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14133

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14134

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

 

 

 

 

 

14134NV

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 

 

 

14135

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

 

 

14135NI

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 

 

1420

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

 

 

14200

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 

 

 

14201

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

14202

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 

 

 

14203

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 

 

 

14204

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1421

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 

 

 

14210

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

14211

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

14212

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 

 

 

14213

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

14214

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

 

 

14215

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 

 

 

14216

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 

 

 

14217

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

1430

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14304

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14304NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14305

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14305NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14306

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14306NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14314

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14314NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14315

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14315NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14316

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14316NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1432

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14324

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14324NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14325

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14325NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14326

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14326NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1433

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14334

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14334NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14335

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14335NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14336

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14336NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1434

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14344

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14344NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14345

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14345NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14346

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14346NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1435

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14354

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14354NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14355

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14355NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14356

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14356NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

144

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

1440

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14404

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14404NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14405

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14405NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14406

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14406NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1441

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14414

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14414NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14415

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14415NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14416

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14416NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1442

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14424

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14424NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14425

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14425NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14426

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14426NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1443

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14434

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14434NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14435

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14435NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14436

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14436NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1444

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14444

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14444NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14445

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14445NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14446

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14446NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1445

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14454

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14454NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14455

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14455NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14456

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14456NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1446

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14464

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14464NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14465

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14465NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14466

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14466NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1447

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

 

 

14470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14474

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14474NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14475

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14475NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14476

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14476NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

145

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

1450

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14504

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14504NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14505

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14505NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14506

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14506NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1451

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14514

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14514NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14515

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14515NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14516

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14516NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1452

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14524

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14524NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14525

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14525NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14526

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14526NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1453

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14534

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14534NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14535

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14535NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14536

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14536NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1454

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14544

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14544NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14545

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14545NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14546

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14546NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1455

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14554

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14554NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14555

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14555NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14556

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14556NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

146

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

1460

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14604

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14604NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14605

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14605NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14606

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14606NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1461

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14614

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14614NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14615

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14615NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14616

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14616NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1462

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

 

14620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14624

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14624NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14625

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14625NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14626

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14626NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1463

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14634

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14634NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14635

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14635NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14636

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14636NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1464

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14644

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14644NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14645

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14645NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14646

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14646NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1465

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14654

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14654NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14655

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14655NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14656

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14656NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1466

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

14660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14664

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14664NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14665

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14665NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14666

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14666NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1467

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

 

 

 

14670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

14671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14674

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

 

 

14674NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14675

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 

 

 

14675NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

14676

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

 

 

14676NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

 

 

 

 

 

 

 

147

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 

 

 

 

1470

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 

 

 

14700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 

 

 

14701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 

 

 

14702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1471

Ածանցյալ գործիքներ

 

 

 

 

 

14710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

 

Հավելված 2
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2012 թվականի մայիսի 29-ի
թիվ 144-Ն որոշմամբ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

 

Ձև թիվ 6
(ամսական)

 

Բանկի անվանումը ____________________

Ամսաթիվը ______ թ-ից մինչև _______ թ.

 

I. Վարկային ներդրումներ, ավանդներ, լիզինգ, ֆակտորինգ և ռեպո համաձայնագրեր` ըստ ժամկետների

(հազար դրամ) (հատ)

 

Ժամկետները

Ընդա-
մենը
(մայր գումարի մնա-
ցորդ)

Ընդա-
մենը (համա-խառն հաշվե-
կշռային մնա-
ցորդ)

Ընդա-
մենը (քա-
նակ)

մինչև 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից 270 օր

271 օր-ից 1 տարի

1-ից 5 տարի

5 տա-րուց ավելի

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր (2+3)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

այդ թվում`
1.1. Ժամկետային ակտիվներ`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` վարկեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

միջբանկային վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Երկարաձգված ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` վարկեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

միջբանկային վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Ժամկետանց ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` վարկեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

միջբանկային վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`
2.1. Ժամկետային ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Երկարաձգված ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ժամկետանց ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Գյուղատնտե-
սություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(01.1/3) բուսաբուծություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(01.4) անասնապա-
հություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(02) անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(03) ձկնորսություն և ձկնաբուծություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Հանքա-
գործական արդյունա-
բերություն և բացահանքերի շահագործում, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(07) մետաղական հանքաքարի արդյունահանում