Սեղմել Esc փակելու համար:
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՄԱ ...

01.03.1997 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   18.06.1995  -ից մինչեւ   01.03.1997  -ը:
 
i

/ուժը կորցրել է 03.12.96 օրենք` 01.03.97 թվականից/

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

 

Օրինագիծն ընդունված է ՀՀ Գերագույն խորհրդի
կողմից «17» մայիսի 1995թ. Հ.Ն-1167-I

 

i

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Սույն օրենքով սահմանվում է ձեռնարկությունները և անհատ ձեռներեցներին սնանկ /անվճարունակ/ պարտապան հայտարարելու, նրանց հնարավոր սնանկացումը /անվճարունակությունը/ կանխարգելելու, անվճարունակ պարտապանին վերակազմավորելու և /կամ/ դրանց գույքն իրացնելու կարգը:

Օրենքի նպատակն է`

հնարավոր առավելագույն չափով բավարարել պարտատերերի օրինական պահանջները,

հնարավորություն ստեղծել պարտապանի և պարտատիրոջ միջև համաձայնության պայմանագրերի կնքման համար` պարտապանի վերակազմավորման, ֆինանսական դրության առողջացման և հաշտության գործարքի կնքման միջոցով,

սնանկ ճանաչված պարտապանին ազատել այն պարտքերի վճարումից, որոնց կատարման համար հնարավորություններ չկան,

պարտապանին հնարավորություն տալ պահպանելու ձեռնարկությունը և դրա անխափան գործունեությունը, իսկ անհնարինության դեպքում` վերակազմավորել ձեռնարկությունը, իսկ պարտատիրոջը` առավելագույնս պաշտպանել իր օրինական շահերը:

Սույն օրենքը`

իրավական հիմք է ստեղծում անվճարունակ ձեռնարկությունների հարկադրական լուծարքի կամ վերակազմավորման համար, եթե դրանց ֆինանսական դրության առողջացումը տնտեսապես նպատակահարմար չէ կամ դրական արդյունքներ չի տվել, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների գործունեության հարկադրական դադարեցման համար

սահմանում է նաև սնանկացման կամ հնարավոր սնանկացման կանխարգելման արտադատարանային որոշում ընդունելու կարգը, որը կատարվում է միասնական դատավարական գործողությունների շրջանակներում` պարտապանի և պարտատիրոջ միջև հաշտության համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով.

սահմանում է այն կանոնները, որոնցով պետք է առաջնորդվեն սնանկացման մասին որոշում ընդունող դատարանը և գործին մասնակցող անձինք:

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկացման մասին օրենսդրությունը

 

Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկացման վերաբերյալ ընթացակարգը սահմանվում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերով, «Ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և օրենսդրական այլ ակտերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի գործողության սահմանները

 

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է պարտապան հանդիսացող և «Ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների վրա:

Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում պարտապան հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բյուջետային հիմնարկների, կազմակերպությունների, բանկերի և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների, հասարակական, հասարակական-քաղաքական և կրոնական կազմակերպությունների վրա:

 

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

1. Պարտավորություններ են համարվում ձեռնարկությունների, անհատ ձեռներեցների գույքային պարտավորությունները` Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական բյուջեների, իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների սեփականատերերի, անհատ ձեռներեցների, ֆիզիկական այլ անձանց նկատմամբ:

Գույքային պարտավորությունները օրինական են ճանաչվում, եթե ձևակերպված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Եթե պարտատերը միջազգային կազմակերպություն է, ապա վերջինիս գույքային պարտավորությունները օրինական են ճանաչվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան չի նախատեսված:

2. Պարտապան են իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող այն ձեռնարկությունները, անհատ ձեռներեցները և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկության սեփականատերերը /մասնակիցները/, որոնք ի վիճակի չեն կամ հրաժարվում են ժամանակին կատարել պարտատիրոջ հանդեպ ունեցած իրենց պարտավորությունները:

3.Պարտատեր են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների այն ֆիզիկական անձինք, անհատ ձեռներեցները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների սեփականատերերը /մասնակիցները/, իրավաբանական անձինք, Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունները, որոնք պարտապանի հանդեպ օրինական պահանջներ ունեն:

Մրցութային պարտատեր է պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի գրավառու հանդիսացող պարտատերը:

4. Սնանկացման /անվճարունակ/ վիճակ է համարվում պարտատերերի հանդեպ պարտապանի պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուց հետո երեք ամիս անց այդ պարտավորությունների կատարման անկարողությունը, որը պայմանավորված է վճարման միջոցների կայուն անբավարարությամբ:

5. Սնանկացում /անվճարունակություն/ է համարվում պարտատիրոջ /պարտատերերի/ հանդեպ պարտապանի ստանձնած գույքային պարտավորությունների կատարման կասեցումը դատարանի որոշմամբ կամ պարտապանի և պարտատիրոջ /պարտատերերի/ համաձայնությամբ` կապված վճարման միջոցների անբավարարության պատճառով պարտապանի կողմից այդ գույքային պարտավորությունների կատարման անկարողության հետ:

Սնանկացումը համարվում է կայացած այդ փաստը դատարանի կողմից ճանաչվելու կամ սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրա մասին Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում գրանցում կատարելու պահից:

6. Հնարավոր սնանկացումը /անվճարունակությունը/ ձեռնարկությունների կամ անհատ ձեռներեցների այնպիսի վիճակն է, որի շարունակումը կարող է հանգեցնել սնանկացման, եթե ժամանակին չսկսվի սնանկացման գործի դատական քննությունը:

7. Դատարան է համարվում Հայաստանի Հանրապետության դատական այն մարմինը, որը քննում է սնանկացման վերաբերյալ գործեր:

8. Պետական մասնակցությամբ ձեռնարկություններ են համարվում այն ձեռնարկությունները, որոնց գույքի կազմում պետական /իշխանության տեղական մարմինների/ սեփականության մասը 50 և ավելի տոկոս է:

9. Սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույք են համարվում սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքային օբյեկտները և գույքային իրավունքները, իսկ պետական /իշխանության տեղական մարմինների/ ձեռնարկությունների համար` դրանց կողմից լրիվ տնտեսավարման իրավունքով օգտագործվող և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված գույքային օբյեկտները և գույքային իրավունքները:

10. Մրցութային վարույթ է համարվում սնանկացման վերաբերյալ դատական քննության այն փուլը, որ որպես կանոն անցկացվում է նախնական ընթացակարգից հետո, պարտապանին վերակազմավորելու և /կամ/ սեփականության իրավունքով նրան պատկանող գույքի իրացումը, վաճառքը դատարանի կողմից հաստատված կարգով իրականացնելու, ինչպես նաև պարտատերերի օրինական պահանջների բավարարման և պարտապանին պարտքերից ազատելու նպատակով:

11. Մրցութային վարույթի սկզբնական հաշվեկշիռ է համարվում պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող այն գույքի արժեքային գնահատականը /մրցութային վարույթ հարուցելու օրվա դրությամբ/, որի վրա կարող է բռնագանձում տարածվել և, որը սույն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա է իրացման սնանկ ճանաչված պարտապանի պարտավորությունների մարման նպատակով:

Մրցութային վարույթի լուծարման հաշվեկշիռ է համարվում սնանկ ճանաչված պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը, այդ թվում` նրա պարտավորությունների կատարման նպատակով իրացված գույքի արժեքը` մրցութային կառավարչի հաշվետվությունը ներկայացնելու պահի դրությամբ:

12. Մրցութային կառավարիչ է համարվում դատարանի կողմից նշանակված և սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքը սույն օրենքով սահմանված կարգով կառավարելու իրավունք ստացած ցանկացած անձ:

13. Պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացում է համարվում պարտատերերի կամ այլ անձանց կողմից տրամադրվող ֆինանսական, վարկային, տեխնիկական և այլ կարգի օգնությունների, առաջարկվող միջոցառումների իրականացումը, որով նպատակ է դրվում պարտապանին դուրս բերել սնանկացման վիճակից:

14. Ձեռնարկության վերակազմավորումը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված կառուցվածքային, կազմակերպական-իրավական, տեխնոլոգիական և այլ կարգի փոփոխությունների իրականացման գործընթացն է, որը կատարվում է ձեռնարկության ֆինանսական դրության առողջացման կամ պարտատերերի օրինական պահանջների առավելագույն բավարարման նպատակով:

 

Հոդված 4. Սնանկացման վերաբերյալ գործը

 

Սնանկացման վերաբերյալ գործը բաղկացած է նախնական ընթացակարգից և մրցութային վարույթից:

Սնանկացման վերաբերյալ գործը քննում է պարտապանի գտնվելու /գրանցման/ վայրի դատարանը, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաև այլ պետությունների պարտատերերի, որպես պարտատեր հանդես եկող միջազգային կազմակերպությունների և պարտապանի միջև կնքված պայմանագրերով այլ բան չի նախատեսված:

Սնանկացման վերաբերյալ գործի վարույթի կարգը որոշվում է սույն օրենքով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի` սույն օրենքին չհակասող մասով:

Մինչև դատարանի կողմից սնանկացման մասին որոշման կայացումը պարտապանը կարող է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել ցանկացած տնտեսական գործունեություն, այդ թվում` ձեռք բերել, վաճառել և օգտագործել գույք ըստ իր հայեցողության:

Սնանկացման վերաբերյալ գործի դատական քննությունն անցկացվում է դռնբաց: Գործն սկսելու մասին հաղորդվում է զանգվածային լրատվության միջոցներով` ելնելով փաստացի և ենթադրյալ պարտատերերի շահերից:

Սնանկացման վերաբերյալ գործի քննությունն սկսելու մասին հայտնվում է պետական մարմիններին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ցանկին համապատասխան:

 

Հոդված 5. Կանխամտածված սնանկացում

 

1. Կանխամտածված սնանկացում է համարվում պարտատերերի օրինական պահանջների լրիվ կամ մասնակի կատարումից խուսափելու նպատակով պարտապանի կողմից կազմակերպված, այդ թվում` օրինական ճանապարհով սնանկացումը:

2. Կանխամտածված սնանկացումը հայտարարվում է դատարանի կողմից` պարտատերերի ժողովի /կոմիտեի/ կամ առանձին պարտատերերի դիմումի և ներկայացրած ապացույցների հիման վրա, կամ սեփական նախաձեռնությամբ:

3. Կանխամտածված սնանկացման վերաբերյալ գործ քննելիս դատարանը պարտավոր է` ուսումնասիրել պարտապանի բոլոր այն գործարքները, որոնք առնչվում են գործին, ստանալ փորձագետի եզրակացությունները և ընդունել համապատասխան որոշում:

4. Կանխամտածված սնանկացում հայտարարելու վերաբերյալ որոշումը դատարանին իրավական հիմք է տալիս պարտապանին /պարտապան ձեռնարկության ղեկավարին/ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար:

5. Կանխամտածված սնանկացում հայտարարելուց հետո պարտապանի պարտավորությունների կատարման ժամկետները դեռևս չլրացած, պարտատերերը իրավունք ունեն ժամկետից շուտ պահանջելու դրանց կատարումը:

Կանխամտածված սնանկացում հայտարարելուց հետո պարտապանի մրցութային և արտամրցութային բոլոր միջոցները սույն օրենքով սահմանված կարգով և հերթականությամբ ուղղվում են պարտատերերի օրինական պահանջների բավարարմանը:

 

Հոդված 6. Ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում գրանցումը

 

Դատարանի որոշումները պարտապանի նկատմամբ սնանկացման գործ հարուցելու, գործը կասեցնելու, կարճելու, հաշտության գործարք կնքելու, պարտապանին սնանկ ճանաչելու, պարտապան հանդիսացող ձեռնարկությունները վերակազմավորելու կամ լուծարելու, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների գործունեության դադարման մասին գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանումներում:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՑՈՒՄԸ

 

Հոդված 7. Սնանկացման վերաբերյալ գործի հարուցման հիմքը

 

1. Սնանկացման վերաբերյալ դատարանում գործի հարուցման համար հիմք է հանդիսանում պարտատիրոջ կամ նրա կողմից լիազորված անձի /մարմնի/ /այսուհետ` պարտատեր/ հայցադիմումը պարտապանի կամ նրա կողմից լիազորված անձի /մարմնի/ /այսուհետ` պարտապան/ դատարան ներկայացրած գրավոր դիմումը:

2. Սնանկացման վերաբերյալ հայցը պարտատիրոջ կողմից կարող է ներկայացվել այն դեպքում, եթե պարտապանը չի կատարում պարտատիրոջ հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները:

3. Պարտապանը պարտավոր է իր սնանկության վերաբերյալ գործ հարուցելու մասին սեփական նախաձեռնությամբ դիմում ներկայացնել դատարան:

Իրավաբանական անձ հանդիսացող պարտապանը կարող է իր սնանկության վերաբերյալ գործ հարուցելու մասին դիմում ներկայացնել դատարան նաև այն դեպքում, եթե սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի արժեքը դարձել է կամ կարող է դառնալ պարտատիրոջ հանդեպ ստանձնած իր պարտավորությունների արժեքից ավելի ցածր, երբ դեռ չի գտնվում սնանկացման վիճակում:

4. Սնանկացման վերաբերյալ գործի հարուցման համար դիմում ներկայացրած կողմը պարտավոր է մուծել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված տուրք:

 

Հոդված 8. Պարտատիրոջ հայցադիմումը

 

Պարտապանի նկատմամբ սնանկացման վերաբերյալ գործ հարուցելու մասին պարտատիրոջ հայցադիմումը ներկայացվում է դատարան պարտապանի գույքային պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուց երեք ամիս հետո:

Հայցադիմումի մեջ նշվում են`

պարտատիրոջ և պարտապանի անվանումները և հասցեները.

հայցի գումարը և պահանջի իրավաբանական հիմնավորվածությունը.

պարտատիրոջ և պարտապանի հաշվարկային կամ այլ հաշիվների համարները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ տեղեկություններ:

Այն պարտատերերը, ովքեր ունեն արտարժույթով արտահայտված գույքային պահանջներ, հայցեր ներկայացնելիս հայցի գումարը արտահայտում են արտարժույթով:

Եթե ներկայացվում են հայցեր, որոնք առնչվում են տարվող մեկ այլ դատաքննությանը, ապա հայցադիմումում նշվում է այն դատարանը, որտեղ այդպիսի քննություն:

Այն հայցերը, որոնք դատարան են ներկայացվել հաշտության գործարք կնքելու կապակցությամբ, համարվում են նաև մրցութային վարույթի կարգով ներկայացված:

 

Հոդված 9. Պարտապանի դիմումը

 

1. Սնանկացման վիճակում գտնվող պարտապանի դիմումը պետք է ներկայացվի կայուն անվճարունակության առաջացման օրվանից սկսած մինչև երկու ամսվա ընթացքում և բովանդակի տեղեկություններ պարտապանի կայուն անվճարունակության մասին: Դիմումը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու դեպքում պարտապանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթարկվում է պատասխանատվության:

Այն դեպքում, երբ պարտապանը դեռ չի գտնվում սնանկացման վիճակում, դիմումը պետք է բովանդակի տեղեկություններ պարտապանի հնարավոր սնանկացման /անվճարունակության/ մասին:

2. Պարտապանի դիմումին կից պետք է ներկայացվեն`

ա/ պարտատերերի և դեբիտորների ցուցակը.

բ/ իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ձեռնարկության դեպքում` վերջին հաշվապահական հաշվեկշիռը` ըստ դիմումը ներկայացնելու ամսաթվի, իսկ անհատ ձեռներեցի և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունը.

գ/ տվյալներ սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքի վերաբերյալ, ընդ որում անհատ ձեռներեցը և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկության սեփականատերը նշում է անձնական սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող այն գույքի կազմը, որի վրա կարող է բռնագանձում տարածվել` առանձին նշելով ձեռնարկությունում օգտագործվող, ինչպես նաև գրավ դրված գույքի կազմը:

Իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների սեփականատիրոջը /սեփականատերերին, մասնակիցներին/ և անհատ ձեռներեցներին պատկանող գույքի կազմը, որի վրա չի կարող բռնագանձում տարածվել, սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Եթե պարտատիրոջ գտնվելու երկրում սահմանված է անհատ ձեռներեցներին և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների սեփականատերերին /մասնակիցներին/ սեփականության իրավունքով պատկանող և բռնագրավման ոչ ենթակա գույքի այլ կազմ, քան սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և, եթե այդ մասին նշված է պարտապանի և պարտատիրոջ /պարտատերերի/ միջև կնքված պայմանագրում, ապա կիրառվում է պարտատիրոջ երկրում գործող օրենսդրությունը.

իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ձեռնարկության դեպքում նշվում է դիմում ներկայացնելու ամսաթվի վիճակով վերջին հաշվապահական հաշվեկշռում նշված ձեռնարկության գույքի կազմը և առանձին` գրավ դրված գույքի կազմը.

դ/ տվյալներ ձեռնարկության սեփականատիրոջ /սեփականատերերի/ կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում ձեռնարկությունից ստացված եկամուտների մասին, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ տվյալ կազմակերպական - իրավական տեսակի ձեռնարկության համար սահմանված է ձեռնարկության սեփականատիրոջ /սեփականատերերի/ անձնական գույքային պատասխանատվություն ձեռնարկության պարտավորությունների համար:

 

Հոդված 10. Հայցադիմումը /դիմումը/ ներկայացնելու և հետ վերցնելու համար իրավասու անձինք /մարմինները/

 

Պարտապանի` իր սնանկացման վերաբերյալ գործ հարուցելու մասին դիմում ներկայացնելու և հետ վերցնելու իրավունք ունեն`

իրավաբանական անձ հանդիսացող ձեռնարկությունների անունից` տվյալ ձեռնարկության կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից լիազորված անձը /մարմինը/, եթե այլ բան չի նախատեսված ձեռնարկության հիմնադիր փաստաթղթերում.

Իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների անունից` սեփականատերերը կամ սեփականատերերի /լիակատար անդամների/ միաձայն որոշմամբ` նրանցից մեկը.

անհատ ձեռներեցի անունից` անհատ ձեռներեցը.

Հայաստանի Հանրապետության պետական /իշխանության տեղական/ մարմինների ձեռնարկությունների անունից` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ լիազորված մարմինը:

 

Հոդված 11. Հայցադիմումը /դիմումը/ հետ վերցնելը

 

1. Սնանկացման վերաբերյալ պարտապանի կողմից գործ հարուցելու մասին դիմումը չի կարող հետ վերցվել առանց դատարանի համապատասխան որոշման:

2. Պարտատիրոջ կողմից պարտապանի սնանկացման վերաբերյալ գործի հարուցման մասին հայցադիմումը կարող է դիմողի կողմից հետ վերցվել մինչև պարտապանի սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի որոշման ընդունումը:

Մեկից ավելի պարտատերերի առկայության դեպքում, սնանկացման վերաբերյալ գործը կարող է կարճվել միայն բոլոր պարտատերերի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

3. Հայցադիմումը /դիմումը/ հետ վերցնելու դեպքում դատարանի կատարած փաստացի ծախսերը կրում է այն անձը /մարմինը/, ով ներկայացրել է սնանկացման վերաբերյալ գործ հարուցելու մասին հայցադիմումը /դիմումը/, իսկ եթե վերջինը ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության պետական /իշխանության տեղական/ մարմինների ձեռնարկությունների անունից` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ լիազորված մարմինը:

 

Հոդված 12. Սնանկացման վերաբերյալ գործի սկիզբը

 

1. Պարտապանի, ինչպես նաև պարտատիրոջ կողմից պարտապանի սնանկացման վերաբերյալ գործի հարուցման մասին հայցադիմումի /դիմումի/ ընդունումը դատարանի կողմից պարտապանի սնանկացման վերաբերյալ գործի սկիզբն է, որի վերաբերյալ դատարանը կայացնում է համապատասխան որոշում:

Սնանկացման վերաբերյալ գործի նախնական ընթացակարգը գանգատարկման ենթակա չէ:

2. Դատարանը կարող է մերժել հայցադիմումի /դիմումի/ ընդունումը, եթե այն չի համապատասխանում սույն օրենքի պահանջներին:

3. Դատարանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշում է գործի վարույթն իրականացնելու համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների նախնական չափը: Այն դեպքում, եթե պարտապանի ներկայացրած տվյալները սույն օրենքով սահմանած կարգով ստուգվելուց հետո վկայում են, որ սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքի արժեքը բավարար չէ դատական ծախսերը հատուցելու համար, պարտապանը սույն օրենքով սահմանված կարգով դատարանի որոշմամբ ճանաչվում է սնանկ և ենթարկվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության:

 

Հոդված 13. Պարտապանի դիմումի հիման վրա հարուցված գործի նախնական ընթացակարգի սկիզբը

 

1. Սնանկացման վերաբերյալ պարտապանի դիմումը ընդունելուց հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում դատարանը որոշում է կայացնում գործն իր վարույթն ընդունելու և սնանկացման գործի նախնական ընթացակարգը սկսելու մասին:

2. Դատարանը, ելնելով դիմումին կից ներկայացված պարտատերերի ցուցակից, պարտատերերից պահանջում է տասնօրյա ժամկետում դատարան ներկայացնել պարտապանի նկատմամբ ունեցած նրանց պահանջները հաստատող փաստաթղթեր: Այդ փաստաթղթերի օրինականությունը ստուգելուց հետո դատարանը որոշում է պարտատերերի ցանկը:

Պարտապանի այն պարտավորությունները, որոնց օրինականությունը չի ապացուցվել, դատարանի կողմից չեն քննարկվում:

3. Եթե ներկայացված փաստաթղթերից ոչ մեկի օրինականությունը չի ապացուցվել դատարանի կողմից, ապա գործը կարճվում է , իսկ նախնական ընթացակարգի հետ կապված ծախսերը հատուցվում են դիմում տված անձի /անձանց/ կողմից:

 

Հոդված 14. Պարտատիրոջ հայցադիմումի հիման վրա հարուցված գործի նախնական ընթացակարգի սկիզբը

 

1. Սնանկացման վերաբերյալ պարտատիրոջ հայցադիմումը ընդունելուց հետո, մեկ շաբաթվա ընթացքում, դատարանը որոշում է կայացնում գործն իր վարույթն ընդունելու և սնանկացման գործի նախնական ընթացակարգը սկսելու վերաբերյալ, որի մասին տեղյակ է պահվում պարտապանին:

2. Դատարանը ստուգում է դիմումին կից ներկայացված այն փաստաթղթերի օրինականությունը, որոնք հաստատում են պարտատիրոջ պահանջները պարտապանի նկատմամբ:

Օրինական ճանաչված փաստաթղթերի հիման վրա դատարանը սահմանում է պարտատիրոջ /պարտատերերի/ հայցագումարի չափը: Օրինական չճանաչված պահանջները դատարանի կողմից չեն քննարկվում:

3. Եթե ներկայացված փաստաթղթերից ոչ մեկի օրինականությունը չի ապացուցվել դատարանում, ապա գործը կարճվում է, իսկ նախնական ընթացակարգի հետ կապված ծախսերը հատուցվում են հայցադիմում տված անձի /անձանց/ կողմից:

4. Դատարանի կողմից պարտատիրոջ պահանջները օրինական ճանաչվելուց հետո, տասնօրյա ժամկետում, պարտապանը պետք է տվյալներ ներկայացնի դատարանի սույն օրենքի 9 հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան: Պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները պարտապանի կողմից չներկայացվելու դեպքում դատարանը հանձնարարում է իր կողմից նշանակված իրավասու անձանց /անկախ փորձագետներին կամ աուդիտին/ անհրաժեշտ տեղեկություններ ձեռք բերել` կատարված ծախսերի փոխհատուցման պարտականությունը դնելով պարտապանի վրա:

5. Դատարանը պարտապանի գործի հիման վրա որոշում է հայցագումարի ընդհանուր չափը:

6. Նախնական ընթացակարգը շարունակվում է այն դեպքում, եթե հայցագումարի չափը գերազանցում է սույն օրենքով սահմանված կարգով դատարանի կողմից որոշված`

անհատ ձեռներեցների և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների սեփականատերերին /մասնակիցներին/ անձնական սեփականության իրավունքով պատկանող այն գույքի 50 տոկոսը, որի վրա կարող է բռնագանձում տարածվել.

իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ձեռնարկության կանոնադրական հիմնադրամի 50 տոկոսը:

7. Եթե պարտատիրոջ կողմից ներկայացված հայցագումարի մեծությունը չի բավարարում սույն հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներին, ապա դատարանի որոշմամբ նախնական ընթացակարգը չի սկսվում, որի մասին դատարանը տեղեկացնում է պարտապանին և պարտատիրոջը:

Սնանկացման վերաբերյալ ավարտված դատական գործը պահպանվում է Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Հոդված 15. Նախնական ընթացակարգը

 

1. Նախնական ընթացակարգն սկսելու մասին որոշման կայացման օրվանից սկսած, մեկ ամսվա ընթացքում, դատարանը նշանակում է նիստ, որին հրավիրվում են պարտապանը, դատարանի կողմից որոշված պարտատերերը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ անձինք, որոնց տեղեկացնում է`

նախնական ընթացակարգի շարունակման, կասեցման կամ կարճման մասին.

պարտապանի պարտավորությունների գումարային մեծության և սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքի մասին.

սնանկացման գործի վարույթի, պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացման, հաշտության գործարք կնքելու և պարտքի հետաձգման վերաբերյալ նախատեսված կարգի, ինչպես նաև այդ հարցերի վերաբերյալ դատարանի կողմերի ներկայացրած առաջարկությունների մասին:

2. Պարտատիրոջ կողմից սնանկացման հայցադիմում ներկայացվելու դեպքում, դատարանի կողմից գործը վարույթ ընդունելու որոշման օրվանից սկսած մեկամսյա ժամկետում պարտապանը կարող է միջնորդել դատարանին իր ֆինանսական դրության առողջացման մասին: Դատարանը երկշաբաթյա ժամկետում քննարկում է միջնորդությունը և որոշում կայացնում դրա բավարարման կամ մերժման վերաբերյալ:

ֆինանսական դրության առողջացման հնարավորությունը կամ նպատակահարմարությունը որոշելու համար դատարանը կարող է ներգրավել անկախ փորձագետների, որոնց գործունեության հետ կապված ծախսերը հատուցվում են պարտապանի հաշվին:

Պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացման վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո դատարանը կարող է հայտարարել հրապարակային մրցույթ պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացմանը մասնակցելու ցանկություն ունեցող ձեռնարկություններ և քաղաքացիներ ի հայտ բերելու նպատակով: Մրցույթի կայացման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում պարտապանի հանդեպ պարտատիրոջ /պարտատերերի/ օրինական գույքային պահանջների բավարարումը և դատական ծախսերի հատուցումը:

Եթե մեկ ամսվա ընթացքում պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացմանը մասնակցել ցանկացողներ ի հայտ չեն գալիս, կամ պարտապանը համաձայն չէ իր ֆինանսական դրության առողջացմանը մասնակցել ցանկացողների առաջարկած պայմաններին, ապա նախնական ընթացակարգը շարունակվում է:

3. Նախնական ընթացակարգն ընդհատելու նպատակով պարտապանը պարտատերերին կարող է դիմել հաշտության գործարք կնքելու առաջարկությամբ, որը պարտապանին հնարավորություն կտա հետաձգել վճարումները, ինչպես նաև պարտավորություններից զեղչեր ստանալ: Պարտապանի համաձայնությամբ դատարանին նման առաջարկությամբ կարող են դիմել նաև պարտատերերը: Պարտատերերի և պարտապանի միջև հաշտության գործարքը հաստատվում է սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Եթե հաշտության գործարքը կնքված է նախնական ընթացակարգի ժամանակ, ապա մինչև հաշտության գործարքի ավարտը թույլ չի տրվում պարտապանի նկատմամբ մրցութային վարույթ հարուցել:

4. Եթե դատաքննության ընթացքում պարտատերերը հայտարարում են պարտքի հետաձգման մասին, ապա դատարանը, հաշվի առնելով արված հայտարարությունը, պարտապանի համաձայնությունը, և պահանջելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքներ, կարող է որոշում կայացնել գործը կասեցնելու մասին այն դեպքում, եթե պարտքի հետաձգման հետևանքով չեն բավարարում սույն օրենքի 14 հոդվածի 6-րդ կետի պահանջները:

Պարտքի հետաձգման մասին հայտարարած պարտատերը / պարտատերերը/ դատարանի կողմից գործը կասեցնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվելուց հետո պարտապանի պարտավորությունների վերաբերյալ ունեցած իր /իրենց/ երաշխիքների չափով համապարտ պատասխանատվություն է /են/ կրում այլ պարտատերերի առջև:

Այդ որոշումը կարող է գանգատարկվել պարտապանի կամ պարտատերերի կողմից:

5. Դատարանը դադարեցնում է նախնական ընթացակարգը և կարճում գործը պարտատիրոջ կողմից սնանկացման վերաբերյալ գործի հարուցման մասին հայցադիմումը հետ վերցնելիս, եթե մնացած հայցերի գումարը դառնում է սույն օրենքի 14 հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված հայցագումարի չափից պակաս: Հակառակ դեպքում նախնական ընթացակարգը չի դադարեցվում, իսկ հայցագումարի մեծությունը համապատասխանաբար նվազում է հետ վերցված հայցագումարի չափով:

Դատարանը նախնական ընթացակարգը դադարեցնում է նաև այն դեպքում, եթե պարզվի, որ պարտապանը, մինչ նախնական ընթացակարգի ավարտը, դարձել է վճարունակ, և նրա կողմից չկատարված պարտավորությունների արժեքը չի գերազանցում սույն օրենքի 14 հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված չափերը:

 

Հոդված 16. Նախնական ընթացակարգի առանձնահատկությունները պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունների դեպքում

 

Պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունների վերաբերյալ սնանկացման հայցադիմում ստանալու դեպքում դատարանը պարտապանի գույքը կառավարելու համար լիազորված պետական մարմնին եռօրյա ժամկետում ծանուցում է գործը վարույթ ընդունելու մասին:

Պարտապանի գույքը կառավարելու համար լիազորված պետական մարմինը ծանուցումն ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում դատարանին տեղեկացնում է պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացման նպատակահարմարության մասին: Պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացման վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացվելու դեպքում պարտապանի գույքը կառավարելու համար լիազորված պետական մարմինը պարտավոր է երաշխավորել պարտատերերի պահանջների բավարարումը և սահմանված ժամկետում դատական ծախսերի հատուցումը` նշելով դրա աղբյուրները:

Պարտապանի գույքը կառավարելու նպատակով լիազորված պետական մարմնի ձեռնարկության ֆինանսական դրության առողջացմանն ուղղված երաշխիքները դատարանին հիմք են տալիս կասեցնելու գործը ոչ ավելի, քան 12 ամսով: Պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացումը լիազորված պետական մարմնի կողմից աննպատակահարմար գտնելու, սույն հոդվածի երրորդ մասում նշված ժամկետում դատարանին պատասխան չներկայացնելու, ինչպես նաև պարտապանի ֆինանսական դրության առողջացման հարցում պարտատերերի անհամաձայնության դեպքերում, սնանկացման վերաբերյալ նախնական ընթացակարգը շարունակվում է:

 

Հոդված 17. Դատարանի որոշումը պարտապանին սնանկ ճանաչելու և մրցութային վարույթ հարուցելու մասին

 

Դատարանի նախնական ընթացակարգի արդյունքների հիման վրա կայացնում է որոշում `

գործը կասեցնելու մասին.

գործը կարճելու մասին.

պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին:

Պարտապանին սնանկ ճանաչելուց հետո դատարանը որոշում է կայացնում մրցութային վարույթ հարուցելու մասին:

Դատարանը որոշում է կայացնում մրցութային վարույթի ավարտման մասին այն դեպքում, եթե պարզվի, որ պարտապանի գույքը չի բավարարում այդ մրցույթի ծախսերը փոխհատուցելու համար: Այդ դեպքում պարտապանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթարկվում է պատասխանատվության:

Մրցութային վարույթի հարուցման կամ ավարտման վերաբերյալ դատարանի որոշումը կարող է գանգատարկվել մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Որոշման գանգատարկումը չի կասեցնում մրցութային վարույթը:

 

Հոդված 18. Սնանկացման մասին հայտարարությունը

 

Պարտապանին սնանկ ճանաչելու և մրցութային վարույթ հարուցելու վերաբերյալ որոշումը դատարանը հրապարակում է մամուլում:

Հրապարակումը պետք է բովանդակի`

գործը վարող դատարանի անվանումը, նրա հաշվարկային հաշվի համարը և այն բանկային հաստատության անվանումը, որտեղ բացած է հաշիվը.

պարտապանի անվանումը և հասցեն.

սնանկացման վերաբերյալ գործ հարուցելու ամսաթիվը.

հայտարարություն` երկամսյա ժամկետում պարտապանի հանդեպ պարտատերերի կողմից պահանջներ ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին.

մրցութային վարույթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ տեղեկություններ:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹ

 

Հոդված 19. Մրցութային վարույթի մասնակիցները

 

Մրցութային վարույթի մասնակիցներն են` դատարանը, մրցութային կառավարիչը, պարտատերերի ժողովը /կոմիտեն/ և սույն օրենքով նախատեսված այլ սուբյեկտներ:

 

Հոդված 20. Պարտապանի հաշիվները

 

Սնանկ ճանաչված պարտապանի դրամական հաշիվները Հայաստանի Հանրապետության բանկերում փակվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, և բացվում է նոր հաշիվ, որտեղ փոխանցվում են պարտապանի նախկին հաշիվներում եղած միջոցները:

 

Հոդված 21. Գույքային և ոչ գույքային հայցեր

 

Պարտատիրոջ հանդեպ պարտապանի գույքային պարտավորությունների կատարման ժամկետից անկախ մրցութային վարույթի հարուցման օր է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված դրանց կատարման ժամկետը:

Պարտապանի ոչ գույքային պարտավորությունները, այդ թվում` ոչ գույքային այն պարտավորությունները, որոնց կատարման պայմանագրով նախատեսված ժամկետը դեռ չի լրացել, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դատարանի որոշմամբ, դրամական արտահայտությամբ` հաշվանցվում են մրցութային միջոցների հաշվին:

Արտարժույթով արտահայտված հայցերի գումարներն ընդգրկվում են մրցութային միջոցների կազմում վերահաշվարկված` մրցութային վարույթ հարուցելու մասին դատարանի որոշման օրվա դրությամբ արտարժույթի փոխանակման պաշտոնական կուրսին համապատասխան:

 

Հոդված 22. Պարտապանի գործունեությունը մրցութային վարույթի ընթացքում

 

Մրցութային վարույթի ընթացքում պարտապանն իրականացնում է միայն այնպիսի գործողություն, որը սկսվել է մինչև մրցութային վարույթի հարուցումը, և որի կասեցումը վնաս կհասցնի սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքին:

Այդպիսի գործունեությունը շարունակելու մասին որոշումը ընդունում է մրցութային կառավարիչը` դատարանի որոշման հիման վրա:

Նոր պայմանագրեր կնքելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշում ընդունում է մրցութային կառավարիչը` դատարանի համաձայնությամբ:

2. Մրցութային վարույթ հարուցելու պահից պարտապանը իրավունք ունի մրցութային կառավարչի գործողությունները գանգատարկել դատարանին, իսկ դատարանի կողմից ընդունված որոշումները` վերադաս դատարանին, եթե սույն օրենքով այլ բան չի նախատեսված:

 

Հոդված 23. Դատարանի ֆունկցիաները մրցութային վարույթի ընթացքում

 

1. Մրցութային վարույթ հարուցելու մասին դատարանը տեղեկացնում է`

պարտապանին կամ նրա կողմից լիազորված անձին /մարմնին/.

պետական գույքի կառավարման համար լիազորված մարմնին, եթե մրցութային վարույթը հարուցվում է պետական մասնակցությամբ ձեռնարկության նկատմամբ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական /իշխանության տեղական/ լիազորված մարմիններին:

2. Դատարանը մրցութային վարույթի ընթացքում`

հարուցում և կասեցնում է մրցութային վարույթը.

հաստատում է մրցութային կառավարչին` սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքը կառավարելու համար.

հրավիրում է պարտատերերի ժողով /կոմիտեի նիստ /.

իրականացնում է մրցութային կառավարչի և պարտատերերի ժողովի /կոմիտեի/ գործունեության վերահսկողություն, հաստատում է պարտապանի գործունեության շարունակման մասին մրցութային կառավարչի որոշումները.

որոշում է կայացնում սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքի իրացման և դրա ժամկետների մասին.

որոշում է կայացնում սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող, մրցութային վարույթի արդյունքում չիրացված, գույքը տնօրինելու վերաբերյալ.

ապահովում է սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքի իրացումից ստացված դրամական միջոցների սույն օրենքով սահմանված կարգով բաշխումը պարտատերերի և շահագրգիռ մյուս կողմերի միջև.

պաշտպանում է պարտատերերին և շահագրգիռ մյուս կողմերին պարտապանի անբարեխիղճ գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել սեփականության իրավունքով նրան պատկանող գույքի արժեքի նվազեցմանը.

կանխում է առանձին պարտատերերի կողմից այլ պարտատերերի հանդեպ սույն օրենքով չնախատեսված առավելությունների առաջացումը.

դասակարգում է պարտապանների հայցերը` սույն օրենքի 33 հոդվածով սահմանված հերթականության համաձայն.

սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում մրցութային վարույթին վերակազմավորված պարտապանին ներգրավելու մասին.

կազմում է լուծարային հանձնաժողով.

պարտապանի և պարտատիրոջ /պարտատերերի/ միջև հաշտության գործարք կնքվելու դեպքում ընդունում է համապատասխան որոշում:

3. Դատարանի որոշումները` դրանք ընդունվելու օրվանից մեկ ամսյա ժամկետում, կարող են գանգատարկվել վերադաս դատարանին, եթե սույն օրենքով այլ բան չի նախատեսված:

Գանգատարկված որոշման վերաբերյալ վերադաս դատարանի կայացրած որոշումը վերջնական է:

 

Հոդված 24. Մրցութային կառավարչի գործունեությունը

 

i

1. Պարտապանի լուծարումը կամ վերակազմավորումն իրականացնում է դատարանի կողմից նշանակված մրցութային կառավարչի, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի /այդ թվում` աուդիտի, խորհրդատվական և այլ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, ինչպես նաև պարտապանի վարձու աշխատողների/ կողմից:

Պարտապանի դիմումի հիման վրա, նրան սնանկ ճանաչելուց հետո, դատարանը որոշում է կայացնում մրցութային վարույթ հարուցելու մասին և 7 օրվա ընթացքում նշանակում է մրցութային կառավարիչ:

Մրցութային կառավարչի թեկնածությունն առաջարկվում է սնանկացման գործընթացում գտնվող ձեռնարկության պարտատիրոջ կամ պարտատերերի ժողովի /կոմիտեի/, ինչպես նաև պարտապանի կողմից, եթե առկա է պարտատիրոջ կամ պարտատերերի ժողովի գրավոր համաձայնությունը:

Մրցութային կառավարիչ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը`

ա/ ունի դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, կամ որի նկատմամբ որպես պատիժ կիրառվել է որոշակի պաշտոններ վարելու իրավունքից զրկելը.

բ/ տվյալ պահին քրեական գործով հանդես է գալիս որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ.

գ/ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն շահագրգռված է տվյալ ձեռնարկության սնանկացման ելքում, կամ որի անաչառության մասին կան հիմնավոր կասկած հարուցող այլ հանգամանքներ.

դ/ անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ է ճանաչվել.

ե/ սնանկ է ճանաչվել:

/լրաց. 10.06.96 օրենք/

2. Մրցութային կառավարիչը`

պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի որոշման հիման վրա ձևավորում է լուծարային հանձնաժողով և ղեկավարում նրա գործունեությունը.

ղեկավարում է պարտապանի գործունեությունը.

կառավարում է պարտապանին պատկանող գույքը, վերահսկում պարտապանի գործունեությունը.

իրականացնում է պարտապանի ֆինանսական դրության վերլուծությունը.

ուսումնասիրում է պարտատերերի պահանջների հիմնավորվածությունը.

ձևավորում է մրցութային միջոցները.

սույն օրենքով սահմանված կարգով իրացնում է սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքը.

մշակում և իրականացնում է պարտապանի վերակազմավորման նախագիծը. մրցութային  վարույթի հարուցման պահից երեք ամիսը մեկ անգամ դատարանի, ինչպես նաև պարտատերերի ժողովի /կոմիտեի/ պահանջով վերջիններին գրավոր զեկուցում է սնանկացման ընթացքի և մրցութային միջոցների մասին.

վիճարկում է դատարանում պարտապանի այն գործարքները, որոնք վերջինս կնքել է գտնվելով անվճարունակ վիճակում.

դատարանին է ներկայացնում լուծարային հանձնաժողովի ամփոփիչ հաշվետվությունը:

3. Մրցութային կառավարիչն իրավասու է`

դատարանի որոշմամբ վարկ ստանալ պարտապանի գործունեությունն ապահովելու համար և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանած կարգով գրավ դնել սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքը.

դատարանի որոշմամբ անվավեր հայտարարել, մինչև մրցութային վարույթ հարուցելը, սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքի օտարմանը վերաբերող և գործին առնչվող ցանկացած պայմանագիր, որը կնքվել է ի վնաս որևէ պարտատիրոջ /պարտատերերի/ շահերի.

դատարանի որոշմամբ անվավեր հայտարարել, մինչև մրցութային վարույթ հարուցելը, պարտապանի կողմից կնքված և գործին առնչվող ցանկացած պայմանագիր` կապված սեփականության իրավունքով  պարտապանին պատկանող գույքի օտարման կամ պարտապանի ստանձնած այնպիսի պարտավորությունների հետ, որոնք կատարված են /նախատեսված են/ պարտապանի գույքը պարտատերերից թաքցնելու, պարտատիրոջը /պարտապաններին / պարտքերը վճարելուց խուսափելու նպատակով կամ, եթե այդ պարտավորությունների կատարման արդյունքում ստացվել է էապես քիչ արժեք, քան գույքի իրավական արժեքն է, եթե պարտապանը պարտավորությունն ստանձնելու կամ գործարքն իրականացնելու պահին արդեն եղել է անվճարունակ կամ դարձել է անվճարունակ այդ գործարքի հետևանքով:

Դատարանը գործարքը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ որոշում չի կարող կայացնել, մրցութային կառավարիչը այդ գործարքը չի կարող անվավեր հայտարարել, եթե գործարքը կնքվել է սույն հոդվածի երկրորդ և երրորդ պարբերությունների պայմանների երկկողմանի շրջանցումով:

4. Եթե մրցութային կառավարիչը չի հանդիսանում պարտապանը կամ նրա կողմից լիազորված անձը /մարմինը/ կամ պարտապանի վարձու աշխատողը, ապա պարտապանի գործերը վարելու համար պարտապանը կարող է նշանակել այլ անձանց կամ ինքնուրույն իրականացնել ֆինանսական վերահսկիչի ֆունկցիաներ:

Պարտապանը կամ նրա կողմից լիազորված անձը /մարմինը/ կարող է փոխհատուցել դատարանի կողմից որոշված գրավի արժեքը, որն իր արժեքով համապատասխանում է հայցագումարի չափին և պարտատերերի ժողովի /կոմիտեի/ համաձայնությամբ ու դատարանի որոշմամբ նշանակել մրցութային կառավարիչ:

Եթե մրցութային կառավարիչն ինքը` պարտապանն է կամ նրա կողմից լիազորված անձը /մարմինը/ կամ պարտապանի աշխատակիցներից մեկը, ապա ֆինանսական վերահսկիչի ֆունկցիաները իրականացնում է դատարանի կողմից նշանակված անձը:

Մրցութային կառավարիչ նշանակելու հարցի շուրջ դատարանի և պարտատերերի ժողովի /կոմիտեի/ միջև տարաձայնություններ առաջանալու դեպքում մրցութային կառավարիչ նշանակելու որոշում ընդունում է դատարանը:

Պարտատերերի ժողովը /կոմիտեն/ կարող է մեկամսյա ժամկետում դատարանի որոշումը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գանգատարկել վերադաս դատարանին, որի որոշումը վերջնական է:

5. Մրցութային կառավարչի գործունեությունը դադարեցվում է նրա ներկայացրած ամփոփիչ հաշվետվությունը դատարանի կողմից հաստատվելուց հետո:

6. Մրցութային կառավարչի այն գործողությունները, որոնք պարտատերերի և պարտապանի կարծիքով վնաս են հասցնում իրենց շահերին, գանգատարկվում են մրցութային կառավարիչ նշանակելու մասին որոշում կայացրած դատարանին:

 

Հոդված 25. Մրցութային կառավարչի պարտականությունները

 

1. Մրցութային կառավարիչը պարտավոր է`

դատարանի կողմից սահմանված ժամկետներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնել հաշվապահական հաշվառման այն փաստաթղթերը, որոնք բնութագրում են պարտապանի ֆինանսական վիճակը մրցութային վարույթ հարուցելու օրվա դրությամբ, այդ թվում` կազմել մրցութային վարույթի սկզբնական հաշվեկշիռը.

կազմել սնանկացման գործի վարույթի հետ կապված ծախսերի նախահաշիվ և այն ներկայացնել դատարանի հաստատմանը.

ապահովել մինչև մրցութային վարույթի հարուցումը պարտապանի սկսած այն գործունեությունը, որի կասեցումը կարող է վնաս հասցնել պարտապանին պատկանող գույքին.

կազմել մրցութային և արտամրցութային միջոցների բաշխման նախագիծ և այն ներկայացնել դատարանի հաստատմանը.

սեփականության իրավունքով պարտապանին պատկանող գույքը, որը մտնում է մրցութային միջոցների կազմի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերածել դրամական միջոցների.

կազմել մրցութային եզրափակիչ հաշվեկշռի նախագիծ և ներկայացնել դատարանի հաստատմանը:

2. Մրցութային կառավարիչը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, պատասխանատվություն է կրում իր գործողությունների հետևանքով մրցութային վարույթի յուրաքանչյուր մասնակցին պատճառած վնասի համար: Եթե վնասն ի հայտ է եկել դատարանի կողմից հավանության արժանացած կամ նրա ցուցումով կառավարչի կատարած գործողությունների հետևանքով, ապա մրցութային կառավարիչը պատասխանատություն չի կրում, բացի այն դեպքերից, երբ հավանությունը կամ ցուցումը ստացված են եղել կեղծիքի միջոցով:

 

 

pin
ՀՀ 15.06.1995
N ՀՕ-141 օրենք