Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ

30.05.1998 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   21.04.1997  -ից մինչեւ   30.05.1998  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 26.05.98 թիվ ՆՀ-55 հրամանագիր)

i

030.0717.030497

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ

 

Մինչև էներգետիկայի մասին օրենքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետությունում էներգասպառողներին հիմնավորված սակագներով էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի հուսալի ու անվտանգ մատակարարումների ապահովման, էներգետիկայի բնագավառում մրցակցային հարաբերությունների զարգացման, ֆինանսական գործունեության բարելավման, տեղական և օտարերկրյա ներդրումների խթանման նպատակով որոշում եմ.

1. Ստեղծել էներգետիկայի բնագավառում /էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության, հաղորդում, բնական գազի տեղափոխում, բաշխում/ սակագների սահմանումն ու լիցենզավորումն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողով /այսուհետ` հանձնաժողով/:

i

Հանձնաժողովն էներգետիկայի բնագավառում կարգավորող պետական մարմին է, որը գործում է օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վերապահված որոշակի լիազորությունները հանձնաժողովին պատվիրակելու հիման վրա:

Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է սույն հրամանագրով, այլ իրավական ակտերով և անկախ է իր գործունեության մեջ` իրեն վերապահված իրավասության սահմաններում:

Հանձնաժողովի հիմնական խնդիրը էներգետիկայի բնագավառում էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության, հաղորդման, բնական գազի տեղափոխման, դրանց բաշխման գործունեությամբ զբաղվող պետական և ոչ պետական ձեռնարկությունների համար միատեսակ պայմաններ ապահովելով` Հայաստանի Հանրապետության էներգասպառողներին հիմնավորված սակագներով հուսալի ու անվտանգ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի մատակարարման երաշխիքների ստեղծումն է:

2. Հանձնաժողովն էներգետիկայի բնագավառում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

ա/ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի ու բնական գազի սակագների հաստատումը.

բ/ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության և հաղորդման, բնական գազի տեղափոխման ու կարգավարական ծառայության, բաշխման գործունեության լիցենզավորումը, լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումը և լիցենզիայի գործողության դադարեցումը.

գ/ ձեռնարկությունների միջև կնքված էներգամատակարարման պայմանագրերի գրանցումը ու էներգասպառողներին էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի մատակարարման պայմանագրերի օրինակելի ձևերի մշակումը և կիրառումը.

դ/ մրցակցության խթանումը և ներդրումների խրախուսումը.

ե/ միջազգայնորեն ընդունված հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների հիման վրա միասնական և ստանդարտացված համակարգի մշակումը, որը պետք է դառնա ֆինանսական և տնտեսական հաշվետվությունների ձև: Այս համակարգը հիմք պետք է ծառայի սակագների հաշվարկման և քննարկման համար.

զ/ ձեռնարկությունների միջև առաջացած տարաձայնությունների լուծման նպատակով իր իրավասությունների սահմաններում քննարկումների անցկացումը.

է/ էներգասպառողների շահերի պաշտպանությունը.

թ/ նշված գործառույթներից բխող այլ գործունեություն:

3. Հանձնաժողովը կազմված է հինգ անդամից` նախագահ, տեղակալ և երեք անդամ:

Հանձնաժողովի անդամներին պաշտոնի է նշանակում և ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ:

Հանձնաժողովի անդամներից հանձնաժողովի նախագահ և հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ:

Հանձնաժողովի անդամների լիազորությունների ժամկետը հինգ տարի է: Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվելու դեպքում թեկնածու է առաջադրվում սահմանված ժամկետի մնացած ժամանակահատվածի համար:

Հանձնաժողովի անդամ կարող են նշանակվել բարձրագույն կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք իրենց մասնագիտական կարողություններով ի վիճակի են ապահովել սույն հրամանագրով սահմանված պարտականությունների կատարումը:

Հանձնաժողովի անդամներ չեն կարող նշանակվել`

ա/ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձինք.

բ/ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտված անձինք.

գ/ օրենքով սահմանված կարգով որոշակի պաշտոն վարելու իրավունքից զրկված անձինք.

դ/ 65 տարին լրացած անձինք:

Հանձնաժողովի անդամների լիազորությունները կարող են վաղաժամկետ դադարեցվել միայն սույն կետի «ա», «բ» և «զ» ենթակետերում նշված, ինչպես նաև նրանց` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարման դեպքերում` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ:

Հանձնաժողովի անդամները և աշխատակազմի աշխատողներն իրենց պաշտոնավարության ընթացքում էներգետիկայի բնագավառում ուղղակիորեն կամ անուղղակի արժեթղթեր, բաժնեմաս կամ փայամասնակցություն ունենալու իրավունք չունեն:

Հանձնաժողովի անդամները չեն կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել այլ վճարովի աշխատանք, լինել ներկայացուցչական մարմինների անդամ:

Նույն անձը ավելի քան երկու անգամ չի կարող նշանակվել հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանձնաժողովի աշխատանքից հեռացված անդամը չի կարող նշանակվել հանձնաժողովի անդամ կամ հանձնաժողովի աշխատակազմում զբաղեցնել այլ պաշտոն:

Հանձնաժողովի անդամները կարող են հրաժարական տալ` այդ մասին մեկ ամիս առաջ գրավոր տեղեկացնելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին:

4. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով և ընդունում որոշումներ:

Հանձնաժողովի նիստերը անցկացվում են դռնբաց` առնվազն երկու շաբաթը մեկ անգամ:

Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե նիստին ներկա են հանձնաժողովի անդամներից առնվազն երեքը, այդ թվում` հանձնաժողովի նախագահը կամ նախագահի տեղակալը: Որոշումը համարվում է ընդունված, եթե կողմ է քվեարկել հանձնաժողովի անդամների մեծամասնությունը:

5. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության կամ պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում` հանձնաժողովի տարիքով ավագ անդամը:

6. Հանձնաժողովի նախագահը`

ա/ համակարգում և ապահովում է հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը.

բ/ նախագահում է հանձնաժողովի նիստերը, ստորագրում հանձնաժողովի որոշումները և նիստերի արձանագրությունները.

գ/ իր իրավասության շրջանակներում ներկայացնում է հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում.

դ/ հաստատում է հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատողների հաստիքացուցակը, աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատողներին:

7. Հանձնաժողովն իր աշխատանքը կազմակերպում է ինքնուրույն` հանձնաժողովի աշխատակազմի միջոցով:

8. Հանձնաժողովը յուրաքանչյուր տարի կազմում է հաջորդ տարվա իր ծախսերի նախահաշիվը /հանձնաժողովի բյուջեն/ և սահմանված ժամկետում ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, որն այն առանց փոփոխության պետական բյուջեի նախագծում առանձին հոդվածով ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով:

Հանձնաժողովի ծախսերի նախահաշիվը պետք է ապահովի սույն հրամանագրում ամրագրված հանձնաժողովի գործառույթների իրականացումը:

i

Հանձնաժողովի գործունեության ֆինանսավորման աղբյուր են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր վճարները և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն:

9. Հանձնաժողովն իր իրավասության շրջանակներում ընդունում է որոշումներ, իսկ հանձնաժողովի նախագահը` արձակում հրամաններ, որոնք հաշվառվում են հանձնաժողովի գրանցման մատյանում: Հանձնաժողովի նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակվում են «Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում» և ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից:

Հանձնաժողովը պարտավոր է ապահովել իր կողմից ընդունվող իրավական ակտերի մատչելիությունը: Հանձնաժողովը հրապարակում է նիստերի անցկացման տեղը և ժամանակը, օրակարգը, որոշումների նախագծերի բովանդակությունը` հնարավորություն ընձեռելով շահագրգիռ կողմերին և հասարակության ներկայացուցիչներին մասնակցելու նիստերին, ներկայացնելու տեղեկություններ և ունենալու ելույթներ:

Եթե շահագրգիռ կողմն անհարգելի պատճառով կրկին անգամ չի ներկայանում հանձնաժողովի նիստին, ապա որոշումն ընդունվում է առանց շահագրգիռ կողմի մասնակցության:

10. Հանձնաժողովն ամեն տարի ֆինանսական հաշվետվություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմնին: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմինը ֆինանսական հաշվետվության հավաստիությունը ճշտելու նպատակով կարող է անցկացնել հանձնաժողովի գործունեության աուդիտ, իսկ հանձնաժողովը պարտավոր է աջակցել դրա անցկացմանը:

Հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին է ներկայացնում տարեկան տեղեկատվություն հանձնաժողովի գործունեության մասին:

Հանձնաժողովը պարտավոր է ապահովել իր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունը:

Հանձնաժողովի գործունեությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է հասու լինեն հասարակությանը:

11. Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության, հաղորդման, բնական գազի տեղափոխման, բաշխման նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինները, որոնք հայտնաբերված խախտումների մասին տեղյակ են պահում հանձնաժողովին:

Հանձնաժողովն իր գործառույթներն իրականացնելիս հավաստի տեղեկատվություն ստանալու նպատակով իր իրավասության սահմաններում կարող է դիմել պետական մարմիններ և ազատ մուտք ունենալ էներգետիկայի բնագավառի ցանկացած ձեռնարկություն` անկախ սեփականության ձևից:

Հանձնաժողովն իր աշխատանքներում կարող է ներգրավել անկախ փորձագետների:

12. Հանձնաժողովի հաստատած սակագինը ենթակա չէ գանգատարկման:

i

Հանձնաժողովի այն որոշումները, որոնք ընդունվել են սույն հրամանագրի խախտումներով, ենթակա են գանգատարկման դատական կարգով:

13. Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի սակագների սահմանման սկզբունքներն են`

ա/ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի սակագներով էներգետիկայի բնագավառի ձեռնարկությունների անվտանգ ու արդյունավետ գործունեությունն ապահովող շահագործման, պահպանման ծախսերի, հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի ամորտիզացիոն հատկացումների, ինչպես նաև միջազգային ստանդարտներին համապատասխան և հիմնական միջոցների հիմնավորված վերագնահատված հաշվեկշռային արժեքի ամորտիզացիոն հատկացումների, հիմնանորոգման, կապիտալ ներդրումների, վարկերի սպասարկման ծախսերի փոխհատուցումը և շահույթի ապահովումը.

բ/ էներգետիկայի բնագավառին ցույց տրված պետական աջակցության հաշվի առնելը.

գ/ սպառողների տարբեր խմբերի համար տարբեր սակագների սահմանումը` կախված առաքման արժեքից.

դ/ սպառողների համար տարբերակված սակագների սահմանումը` կախված սպառման ծավալից, տարվա եղանակից, օրվա ժամերից, ծառայությունների տեսակից:

Հանձնաժողովն ուսումնասիրում, հաստատում կամ մերժում է էներգետիկայի բնագավառի ձեռնարկությունների առաջարկած սակագները` սույն հրամանագրի դրույթներին համապատասխան:

Հանձնաժողովի գործող սակագների վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է սակագները փոխելու մասին դիմումն ստանալուց հետո 90-օրյա ժամկետում: Նոր սակագների վերաբերյալ որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից 30 օր հետո:

Սակագինը փոխելու մասին դիմումի ձևը և ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է հանձնաժողովը:

14. Էներգետիկայի բնագավառում`

ա/ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության, հաղորդման, բնական գազի տեղափոխման, բաշխման գործունեությունն իրականացվում է միայն հանձնաժողովի տված լիցենզիայի առկայության դեպքում:

Էլեկտրական և ջերմային էներգիա արտադրողից լիցենզիա չի պահանջվում, եթե այդ էներգիան օգտագործվում է բացառապես սեփական կարիքների համար.

բ/ լիցենզիա ունեցող ձեռնարկությունն իրավունք չունի իր լիցենզիան օտարել կամ փոխանցել մեկ այլ ձեռնարկության.

գ/ լիցենզավորման պայմանները սահմանվում են սույն հրամանագրի, Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև ստանդարտների, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների և այլ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի դրույթներին ու պահանջներին համապատասխան:

15. Հանձնաժողովը լիցենզիայի հայտ ներկայացողներից պահանջում է ֆինանսական երաշխիքներ, որոնց ձևերը և ներկայացնելու կարգը սահմանում է հանձնաժողովը:

16. Լիցենզիա ստանալու համար ներկայացվող դիմումի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի և դրանց ձևերի, ներկայացված փաստաթղթերի քննարկման և լիցենզիա տալու կարգը սահմանում է հանձնաժողովը:

17. Հանձնաժողովը որոշում ընդունելուց հետո 10-օրյա ժամկետում լիցենզիա տալը մերժելու վերաբերյալ որոշման պատճենը պաշտոնապես հանձնում է դիմողին:

18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը`

ա/ 15-օրյա ժամկետում հանձնաժողովն ապահովել իր գործունեության համար անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններով.

բ/ երկամսյա ժամկետում լուծել հանձնաժողովին Երևան քաղաքում տարածք, ինչպես նաև գույք և 1997 թվականի գործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու հարցերը.

i

գ/ միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, գերատեսչությունների ակտերը սույն հրամանագրի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար:

i

19. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին` 10-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հաստատմանը ներկայացնել հանձնաժողովի անդամների, հանձնաժողովի նախագահի և հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածությունները, հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի առաջին կազմի անդամների լիազորությունների ժամկետները սահմանվում են.

 

մեկ անդամի համար` մեկ տարի,

մեկ անդամի համար` երկու տարի,

մեկ անդամի համար` երեք տարի,

մեկ անդամի համար` /հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ/`

չորս տարի,

մեկ անդամի համար` /հանձնաժողովի նախագահ/`

հինգ տարի:

 

20. Հանձնաժողովին`

ա/ մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել ընթացիկ տարվա ծախսերի նախահաշիվը.

բ/ մինչև 1997 թվականի հունիսի 30-ը սույն հրամանագրի պահանջներին համապատասխան գրանցել էներգետիկայի բնագավառի ձեռնարկությունների միջև գործող էներգամատակարարման պայմանագրերը և վերանայել գործող սակագները:

21. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

3 ապրիլի 1997 թ.

ՆՀ-717

 

 

pin
ՀՀ Նախագահ
03.04.1997
N ՆՀ-717
Հրամանագիր