Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՎՏՈՄՈԲԻ ...

 

 

116.0116.170497

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

 

17 ապրիլի 1997թ. թիվ 116-0003

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի գործադրումն ՀՀ կառավարության 1997թ. մարտի 13-ի «ՀՀ նախարարների խորհրդի 1991թ. մարտի 5-ի թիվ 161 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» որոշման, ՀՀ տրանսպորտի նախարարության կողմից իրականացվող ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու լիցենզավորման գործընթացը կանոնակարգելու նպատակով

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ

 

1. Հաստատել «ՀՀ տրանսպորտի նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու լիցենզավորման» կարգը:

2. Հրամանը և կարգը ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ`

ՀՀ տրանսպորտի նախարար

------------ Հ. Քոչինյան

17.04.1997թ.

Հրաման թիվ 1160003

 

Կ Ա Ր Գ

 

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարության

կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմոբիլային

փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու լիցենզավորման

 

1. Սույն կարգը բխում է ՀՀ կառավարության 1997թ. մարտի 13-ի «ՀՀ նախարարների խորհրդի 1991թ. մարտի 5-ի թիվ 161 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 143 որոշման դրույթներից, ՀՀ տրանսպորտի նախարարության կանոնադրական խնդիրներից և կանոնակարգում է ՀՀ տրանսպորտի նախարարության կողմից իրականացվող ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու լիցենզավորման գործընթացը:

2. Սույն կարգը պարտադիր է «Ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձեռնարկությունների կազմակերպական-իրավական բոլոր տեսակների և անհատ ձեռներեցների համար (բացառությամբ գործող պետական մասնագիտացված ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների), ովքեր տնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով մատուցում են ուղևորների և բեռների ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություն:

Ծառայություններ են համարվում.

ա) եթե բեռը չի պատկանում ավտոմեքենայի սեփականատիրոջը կամ օգտագործողին.

բ) միջմարզային, միջպետական երթուղիներով, չվերթներով, պատվերով կատարվող, ինչպես նաև տաքսամոտորային ուղևորափոխադրումները:

3. Լիցենզիա ստանալու համար ձեռնարկությունը, անհատ ձեռներեցը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությանը ներկայացնում է հայտ (ձևը կցվում է, հավելված թիվ 1), որին կցվում են ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվողի մասնագիտության վերաբերյալ փաստաթղթերը` համաձայն կից ցանկի (հավելված թիվ 2) և լիցենզիայի համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20 հոդվածով սահմանված տուրքի վճարման անդորրագիրը:

4. Ձեռնարկությունը, անհատ ձեռներեցը իրավունք ունի առանձին հայտերով ստանալ թե ուղևորափոխադրումների, թե բեռնափոխադրումների լիցենզիաներ:

5. Լիցենզավորվող ձեռնարկությունը, անհատ ձեռներեցը պարտավոր է`

ա) կատարել ավտոփոխադրումների համապատասխան բնագավառին վերաբերվող` գերատեսչական նորմատիվ ակտերի պահանջները.

բ) հնարավորություն ընձեռնել լիցենզավորվող պետական կառավարման մարմնի լիազորված անձանց ստուգելու լիցենզիա ստանալու հայտին կից փաստաթղթերում եղած տեղեկությունների համապատասխանությունը իրականությանը.

գ) թույլատրել լիցենզավորվող մարմնի լիազորված անձանց ուսումնասիրել և եզրակացություն տալ գործող տեխնիկական նորմերին տրանսպորտային միջոցի համապատասխանության մասին:

6. Լիցենզիան տալու կամ մերժելու մասին որոշումը կայացվում է հայտը ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում, իսկ հայտին կցվող փաստաթղթերում պարունակող տվյալների վերաբերյալ համապատասխան մասնագիտական (փորձագետների) եզրակացության անհրաժեշտության դեպքում` այդ եզրակացությունն ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում:

7. Լիցենզիան (ձևերը կցվում են հավելվածներ թիվ/թիվ 3, 4) հայտատուին է հանձնվում (տեղեկանքի ձևով) որոշում կայացնելուց հետո` 3 օրվա ընթացքում:

8. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը սահմանվում է մինչև 5 տարի` կախված հայտատուի պահանջից և փոխադրամիջոցի տեխնիկական վիճակից:

9. Լիցենզիայի հետ միասին հայտ ներկայացնողին հանձնվում է լիցենզիայի ներդիրներ (ձևը կցվում է. հավելված թիվ 5) լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված հայտին կից ցուցակում թվարկված յուրաքանչյուր միավոր ավտոմոբիլի համար մեկ հատ, որն աշխատանքի ընթացքում փակցվում է ավտոմոբիլի հողմահար ապակու տակ:

10. Լիցենզիա ունեցող ձեռնարկությունը, անհատ ձեռներեցը կարող է ստանալ նոր ներդիրներ այլ ավտոմոբիլների համար, ներկայացնելով միայն սույն կարգի թիվ 2 հավելվածում բերված ցանկի 2 կետում նշված փաստաթղթերը:

11. Լիցենզիայի ներդիրների ուժի մեջ լինելու ժամկետները կարող են սահմանափակվել ավտոմոբիլների վարձակալության պայմանագրի ժամկետով, ավտոմոբիլը ժամանակավոր օգտագործման ստացման լիազորագրի ժամկետով:

12. Լիցենզիա ստանալու հայտը կարող է մերժվել, եթե`

ա) լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված հայտնում և նրան կցվող փաստաթղթերում կան սխալ տեղեկություններ, անհամապատասխանություններ իրականությանը.

բ) ավտոմոբիլի տիպը չի համապատասխանում հայտնում նշված գործունեության տեսակով զբաղվելուն.

գ) ավտոմոբիլը սահմանված կարգով պետական տեխնիկական զննություն չի անցել.

դ) անհատ ձեռներեցը չունի տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու համար պահանջվող որակավորումը նրա առողջական վիճակի մասին բժշկական հանձնաժողովի տեղեկանքը ժամկետանց է:

13. Աննպատակահարմարության շարժառիթներով լիցենզիաների տրման մերժումը արգելվում է:

14. Լիցենզիայի հայտի մերժման մասին որոշման մեջ նշվում են մերժման պատճառները և իրավական հիմքերը, այն հայտատուին է հանձնվում որոշումն ընդունելուց հետո 3 օրվա ընթացքում:

15. Լիցենզիայի հայտի մերժման մասին որոշումը հայտատուն իրավունք ունի 30 օրվա ընթացքում գանգատարկել դատական կարգով:

16. Լիցենզիան, ինչպես նաև միայն տվյալ ավտոմոբիլին վերաբերվող լիցենզիայի ներդիրը ուժը կորցրած ճանաչելը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարության կողմից հետևյալ դեպքերում`

ա) լրացել է անհատ ձեռներեցի առողջական վիճակի բժշկական քննության տեղեկանքում նշված գործողության ժամկետը.

բ) Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարության, վերահսկող պետական մարմինների ակտերի հիման վրա, կապված լիցենզիա ունեցողի կողմից սույն կարգի խախտումների հետ:

17. Լիցենզիայի կամ նրա ներդիրի ուժի մեջ լինելը չթույլատրելու մասին Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությունը կայացնում է որոշում` սահմանելով ժամկետ` չթույլատրելու պատճառների հիմք հանդիսացող խախտումների վերացման համար, որոշման մասին հայտնվում է ձեռնարկությանը, անհատ ձեռներեցին:

18. Լիցենզիայի կամ նրա ներդիրի ուժի մեջ լինելը վերականգնվում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարության նոր որոշումով` խախտումների վերացման մասին ձեռնարկության, անհատ ձեռներեցի կողմից հիմնավորվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 օրվա ընթացքում:

Սահմանված ժամկետում խախտումները չվերացնելու դեպքում չթույլատրված լիցենզիան կամ նրա ներդիրը կարող են ճանաչվել ուժը կորցրած, որի մասին Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությունը կայացնում է որոշում և այդ մասին եռօրյա ժամկետում ծանուցագրում է ձեռնարկությանը, անհատ ձեռներեցին:

19. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը ձեռնարկությունը, անհատ ձեռներեցն իրավունք ունի 30 օրվա ընթացքում գանգատարկել դատական կարգով:

20. Ձեռնարկությունը, անհատ ձեռներեցը իր գործունեության դադարեցման դեպքում լիցենզիան հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությանը, և այդ լիցենզիան համարվում է ուժը կորցրած:

Հանձնման են ենթակա նաև սույն կարգի 19 կետին համապատասխան ուժը կորցրած ճանաչված լիցենզիան, դրա ներդիրները:

21. Անհատ ձեռներեցի բնակության, կամ ձեռնարկության գրանցման վայրի փոփոխման, ինչպես նաև ձեռնարկության վերակազմավորման այլ կազմակերպական-իրավական տեսակի, ինչպես նաև ավտոմեքենայի պետհամարանիշի փոփոխման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությունը վերագրանցում է լիցենզիան կամ նրա ներդիրը համապատասխան հայտ ստանալուց հետո, 3 օրվա ընթացքում (առանց պետական տուրքի գանձման):

22. Լիցենզիան, նրա ներդիրները օտարելը, փոխանցելը այլ անձի արգելվում է:

23. Ուժը կորցրած ճանաչված լիցենզիայի փոխարեն նոր լիցենզիայի ստացումը կատարվում է ընդհանուր հիմունքներով:

24. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությունը վարում է տրված, գործողությունը կասեցված, ուժը կորցրած ճանաչված և վերագրանցված լիցենզիաների և դրանց ներդիրների գրանցման հաշվառման-մատյան:

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 09. 09. 1997 Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 18970049

 

Հավելված թիվ 1

ՀՀ տրանսպորտի նախարարության կողմից

ավտոմոբիլային փոխադրումների

ծառայություններով զբաղվելու

լիցենզավորման կարգի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ

 

Հ  Ա  Յ  Տ

 

ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայությամբ

զբաղվելու լիցենզիայի

 

Հայտատու --------------------------------------------------------------

(ձեռնարկության անվանումը,

 

--------------------------------------------------------------------------

անհատ ձեռներեցի անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը, հասցեն)

 

Տեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարության կողմից իրականացվող ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու լիցենզավորման կարգին, -------------- ավտոմոբիլային փոխադրումներին վերաբերվող գերատեսչական նորմատիվ ակտերին, պարտավորվում է կատարել դրանց դրույթները և խնդրում է տալ լիցենզիա ------------------------------------- տարածքում ------------------------------------------------ ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու համար:

Կից ներկայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը լիցենզավորման կարգի 6-րդ կետի համաձայն:

 

   --------------------- 199  թ.  ---------------------       կնիք

                                    (ստորագրություն)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

1. Լիցենզիան տրված է ------------------ 199 թ. սերիա ---- թիվ -----

Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր թիվ ---------------------------------

Լիցենզիան չի տրված` պատճառը ------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Լիցենզիայի մերժման ծանուցագիրը տրված է -------- 199   թ.  թիվ -----

Լիցենզավորման պատասխանատու անձ ----------------------------------------

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Հավելված թիվ 2

ՀՀ տրանսպորտի նախարարության կողմից

ավտոմոբիլային փոխադրումների

ծառայություններով զբաղվելու

լիցենզավորման կարգի

 

Ց  Ա  Ն  Կ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմոբիլային փոխադրումների

ծառայություններով զբաղվելու լիցենզիա ստանալու հայտին

կցվող փաստաթղթերի

 

1. Ձեռնարկության, անհատ ձեռներեցի պետական գրանցման (ռեգիստր) վկայականի և վկայականի ներդիրի պատճենները:

2. Ձեռնարկությանը պատկանող կամ վարձակալած, լիազորագրով ժամանակավոր օգտագործման համար ստացած այն ավտոմոբիլների ցուցակը և տեխնիկական անձնագրերը (հայտի գրանցումից հետո վերադարձվում են հայտատուին), որոնցով կատարվելու են լիցենզավորվող փոխադրումները:

Վարձակալությամբ կամ լիազորագրով օգտագործման համար վերցրած ավտոմոբիլների դեպքում ներկայացվում է նաև վարձակալման պայմանագրի, լիազորագրի պետական նոտարի կողմից հաստատված պատճենը:

3. ՀՀ կառավարության 1991 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 681 որոշմանը համաձայն ձեռնարկության` ավտոմոբիլային բանած գազերի թունավորության վերահսկման-կարգավորման կետի` Հայպետստանդարտի կողմից ատեստավորման վկայականի պատճենը: Այդպիսի կետ չունեցող ձեռնարկությունների, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների համար-վերահսկման-կարգավորման կետ ունեցող որևէ ձեռնարկության հետ իր ավտոմոբիլների բանած գազերի թունավորության կարգավորման վերաբերյալ պայմանագրի պատճենը:

4. Անհատ ձեռներեցը և ձեռնարկությունը` ներդիրներ ստանալու համար ներկայացնում է նաև.

ա) վարորդական իրավունքի վկայականի պատճեն.

բ) սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմոբիլի դեպքում` դրա վրա աշխատելու թույլտվության պատճեն.

գ) առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական հանձնաժողովի տեղեկանքի պատճեն:

5. Հարկային տեսչության գրանցման կոդը:

 

Հավելված թիվ 3

Հայաստանի Հանրապետությունում

ավտոմոբիլային փոխադրումների

ծառայություններով զբաղվելու

լիցենզավորման կարգի

 

---------------------------------------------------

(պետական կառավարման մարմնի անվանումը)

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու

 

ՍԵՐԻԱ ---------- ԹԻՎ ----------

 

Ձեռնարկությունը ----------------------------------------------------------

(անվանումը, հասցեն)

 

--------------------------------------------------------------------------

Փոխադրումների տեսակը ----------------------------------------------------- Գործողության տարածքը ----------------------------------------------------- Տրման օրը ---------------------------------------------------- Ուժի մեջ լինելու ժամկետը -------------------------------------

 

       Կ.Տ.                ---------------------------

                                (ստորագրություն)

 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ .    Միջազգային օգտագործման համար տեքստը կարող է

                     կրկնվել անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով:

 

Հավելված թիվ 4

Հայաստանի Հանրապետությունում

ավտոմոբիլային փոխադրումների

ծառայություններով զբաղվելու

լիցենզավորման կարգի

 

-----------------------------------------

(պետական կառավարման մարմնի անվանումը)

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու

 

ՍԵՐԻԱ --------- ԹԻՎ --------

 

Անհատ ձեռներեցը ----------------------------------------------------------

(անունը, ազգանունը, հասցեն)

 

Փոխադրումների տեսակը ----------------------------------------------------- Գործողության տարածքը ----------------------------------------------------- Տրման օրը ------------------------------------------- Ուժի մեջ լինելու ժամկետը ----------------------------

 

Ն.Տ.

 

                Կ.Տ.           -------------------------

                                   (ստորագրություն)

 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.    Միջազգային օգտագործման համար տեքստը կարող է

                    կրկնվել անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով:

 

Հավելված թիվ 5

Հայաստանի Հանրապետությունում

ավտոմոբիլային փոխադրումների

ծառայություններով զբաղվելու

լիցենզավորման կարգի

 

------------------------------------------------

(պետական կառավարման մարմնի անվանումը)

 

Ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա Յ Ի Ն Ե Ր Դ Ի Ր ԹԻՎ -----

 

1. Լիցենզիայի սերիան ---------------------- համարը --------------- 2. Ձեռնարկությունը, անհատ ձեռներեցը --------------------------------------

 

 

pin
Բարձր տեխնոլոգիաների արդ. /Տրանսպոր
17.04.1997
N 116
Հրաման