Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՓՈՍՏԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՓՈՍՏԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈ ...

Ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   10.09.1999  -ից մինչեւ     -ը:
 

 

041.0740.211298

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

21 դեկտեմբերի 1998 թվականի թիվ 740

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՍՏԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության փոստի և հեռահաղորդակցության նախարարության կանոնադրությունն ու կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը (կցվում են):

(1-ին կետն ուժը կորցրել է 20.08.99 թիվ 497 որոշում)

i

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1996 թվականի մարտի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարության կանոնադրությունը, ապարատի և համակարգի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 193 և 1997 թվականի նոյեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարության կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 544 որոշումները:

 

Հաստատված է

ՀՀ վարչապետի 1998թ.

դեկտեմբերի 21-ի թիվ 740

որոշմամբ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության փոստի և

հեռահաղորդակցության նախարարության

(կանոնադրությունն ուժը կորցրել է 20.08.99 թիվ 497 որոշում)

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության փոստի և հեռահաղորդակցության նախարարությունը (այսուհետև` նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն իրականացնում է համակարգի կառավարումը` ենթարկվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը:

2. Նախարարությունն իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառի կատարումը, պատասխանատու է ճյուղի, կառուցվածքային քաղաքականության և շուկայական հարաբերությունների զարգացման, ճյուղում սեփականության տարբեր ձևերի ներդաշնակ գործունեության ապահովման համար:

3. Նախարարությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ:

4. Նախարարությունն իրավաբանական անձ է, ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կնիք:

 

II. Նախարարության խնդիրներն ու գործառույթները

 

5. Նախարարության հիմնական խնդիրներն են`

ա) փոստի և հեռահաղորդակցության գործունեության կարգավորումը` ուղղված քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց, փոստի և հեռահաղորդակցության ծառայությունների մատուցման կարիքների բավարարմանը.

բ) փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացումը.

գ) փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառին առնչվող օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակումը, ինչպես նաև փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում գերատեսչական նորմատիվ ակտերի ընդունումը.

դ) փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների լիցենզավորումը.

ե) ռադիոհաճախության տիրույթի բաշխման և օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը.

զ) Հայաստանի Հանրապետության փոստի և հեռահաղորդակցության հանրային համակցման ցանցի սարքավորումների և ծառայությունների սերտիֆիկացման աշխատանքների կազմակերպումը.

է) փոստի և հեռահաղորդակցության կանոնների, հեռահաղորդակցության ցանցերի և տեխնիկական միջոցների, տվյալ բնագավառի կառույցների, ինչպես նաև ռադիոհաճախության տիրույթի պաշտպանության ու պահպանման նորմերի կիրառման կարգի սահմանումը.

ը) փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում մոբիլիզացիոն ծրագրի մշակումը և արտակարգ իրավիճակներում հեռահաղորդակցության գործող ցանցերի համակարգումը.

թ) փոստի և հեռահաղորդակցության մասին օրենքների, գործող լիցենզիաների, փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի պայմանների ու պահանջների կատարման, ինչպես նաև փոստի և հեռահաղորդակցության կանոնների ու նորմերի պահպանման պետական վերահսկողության իրականացումը.

ժ) հեռահաղորդակցության հանրային համակցված ցանցին այլ ցանցերի լծորդման տեխնիկական պայմանների սահմանումը.

ժա) հեռահաղորդակցության ծառայությունների համար հատկացված ռադիոհաճախության տիրույթի բաշխման և հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեծրային դիրքերի օգտագործման կարգավորման, ինչպես նաև օգտագործման կարգի և պայմանների հաստատման ուղղությամբ պետության բացառիկ իրավունքի իրականացումը.

ժբ) բացառիկ իրավունքով մատուցվող փոստի և հեռահաղորդակցության ծառայությունների սակագների հաստատումն ու հրապարակումը.

ժգ) փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովումը.

ժդ) փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառի աշխատողների սոցիալական պաշտպանվածության ու աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը.

ժե) Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային կազմակերպություններում սահմանված կարգով ներկայացնելը, փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնելը և դրանց պաշտպանության ապահովումը:

6. Իր առջև դրված խնդիրներին համապատասխան նախարարությունը`

ա) մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության փոստի և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագրի նախագիծը.

բ) շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների մասնակցությամբ մշակում է Հայաստանի Հանրապետության փոստի և հեռահաղորդակցության ցանցերի զարգացման ու դրանց կառավարման սխեմաները.

գ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ռադիոհաճախությունների պետական հանձնաժողովի հատկացրած ռադիոհաճախության տիրույթի բաշխումն ու օգտագործման վերահսկումը.

դ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում առաջարկություններ համակարգի ընկերությունների և այլ օբյեկտների սեփականաշնորհման ու ապապետականացման վերաբերյալ.

ե) Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրին համապատասխան ապահովում է սեփականաշնորհման և ապապետականացման գործընթացը.

զ) իրականացնում է մենաշնորհային գործունեության սահմանափակմանն ուղղված քաղաքականություն և օժանդակում հեռահաղորդակցության բնագավառում նոր տնտեսական կառույցների ստեղծմանը.

է) փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում իրականացնում է ներդրումների քաղաքականություն.

ը) իրականացնում է իր տված լիցենզիաների հաշվառումը և դրանց պայմանների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը.

թ) բացառիկ իրավունքով սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության փոստային նամականիշների պատկերի թեման, անվանագները, տպաքանակը, գործողության ժամկետները, կազմակերպում դրանց հրապարակումը և տարածումը, ինչպես նաև իրականացնում է փոստային ունիվերսալ ծառայություններ մատուցող փոստային օբյեկտների ինդեքսավորումը.

ժ) հաստատում է փոստային վճարումների, փոստային ծրարների և բացիկների նմուշները, սահմանում անվանագները և տպաքանակները, կազմակերպում դրանց հրատարակումն ու տարածումը.

ժա) իր իրավասության շրջանակներում սահմանում է փոստի և հեռահաղորդակցության ծառայությունների հիմնական տեսակների սակագները.

ժբ) կազմակերպում է հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության կատարելագործման աշխատանքները, քննարկում համակարգի ձեռնարկությունների հաշվապահական հաշվետվություններն ու դրանց հիման վրա կազմում ընդհանրացված հաշվապահական հաշվետվություն.

ժգ) կազմակերպում է փոստի և հեռահաղորդակցության բնագավառում մասնագետների պատրաստման աշխատանքները.

ժդ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ խնդիրներ ու գործառույթներ:

 

III. Նախարարության աշխատանքի կազմակերպումը

 

7. Նախարարության համակարգն ընդգրկում է իր ենթակայության ձեռնարկությունների ամբողջությունը:

8. Նախարարությունը ճյուղին վերաբերող բոլոր հարցերը լուծում է իրեն վերապահված իրավունքների սահմաններում չխախտելով ձեռնարկությունների համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված ինքնուրույնությունը:

9. Նախարարությունը մյուս նախարարությունների հետ համատեղ իրականացնում է գործարար կապեր և համագործակցություն` միջճյուղային հարցերի մշակման ու լուծման համար:

10. Նախարարությունը`

ա) մյուս նախարարությունների հետ համատեղ, անհրաժեշտության դեպքում, արձակում է հրամաններ և հրահանգներ.

բ) ընդհանրացնում է օրենսդրական ակտերի կիրառման պրակտիկան ճյուղում, օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ մշակում է առաջարկություններ և դրանք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին.

գ) սահմանված կարգով մասնակցում է նախարարության իրավասության մեջ մտնող հարցերի նկատմամբ միջազգային պայմանագրերի նախագծերի մշակմանն ու քննարկմանը.

դ) մասնակցում է համակարգի աշխատողների մասնագիտական պիտանիության և որակավորման վերաբերյալ պահանջների սահմանմանը, կոորդինացնում համակարգի ղեկավար կադրերի ընտրության, բաշխման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման աշխատանքները:

11. Նախարարությունը գլխավորում է նախարարը, որին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխան պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությամբ:

12. Նախարարն ունի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խորհրդակցելով նախարարի հետ:

13. Նախարարը`

ա) պատասխանատվություն է կրում նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.

բ) կատարում է նախարարի տեղակալների միջև պարտականությունների բաշխում, սահմանում նախարարության կենտրոնական ապարատի վարչությունների և բաժինների պետերի ու մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների իրավասությունները.

գ) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և հրահանգներ, տալիս ցուցումներ, որոնց կատարումը պարտադիր է նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների, ինչպես նաև քաղաքացիների համար.

դ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կասեցնում, վերացնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում համակարգի ձեռնարկությունների ղեկավարների` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող հրամաններն ու հրահանգները.

ե) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը, կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը և աշխատողների թիվը.

զ) հաստատում է նախարարության կենտրոնական ապարատի վարչությունների, բաժինների, նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների կանոնադրությունները.

է) առաջարկում է նախարարության կոլեգիայի անդամների թիվը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում կոլեգիայի անհատական կազմը.

ը) կազմակերպում և վարում է նախարարության կոլեգիայի նիստերը.

թ) կոնտրակտային եղանակով աշխատանքային պայմանագրեր է կնքում նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների ղեկավարների հետ.

ժ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

14. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկը:

15. Նախարարությունը ճյուղի կառավարման բոլոր հարցերի քննարկումն ու լուծումը կազմակերպում է կոլեգիալության և միանձնյա ղեկավարման զուգակցման հիման վրա` աշխատանքի հանձնարարված տեղամասում գործերի վիճակի ու որոշակի առաջադրանքների կատարման համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության ճշտորոշ սահմանմամբ:

16. Նախարարությունում ստեղծվում է կոլեգիա, որի կազմի մեջ մտնում է նախարարը (նախագահ), նախարարի տեղակալները ի պաշտոնե, նախարարության այլ ղեկավար աշխատողներ:

17. Նախարարության կոլեգիան իր պարբերաբար անցկացվող նիստերում (առնվազն երկու ամիսը մեկ անգամ) քննության է առնում ճյուղի զարգացման հարցերը, քննարկում համակարգի ձեռնարկությունների գործնական ղեկավարման, կատարման ստուգման, ղեկավար կադրերի ընտրության և օգտագործման հարցերը, կարևորագույն հրամանների և հրահանգների նախագծերը, լսում նախարարության վարչությունների ու բաժինների, նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների հաշվետվությունները:

18. Կոլեգիայի որոշումները, որպես կանոն, կենսագործվում են նախարարի հրամաններով: Նախարարի և կոլեգիայի անդամների միջև ծագած տարաձայնությունների դեպքում նախարարը կենսագործում է իր որոշումը, դրանց մասին զեկուցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, իսկ կոլեգիայի անդամներն իրենց հերթին կարող են իրենց կարծիքը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին:

19. Նախարարությունը ճյուղում կազմակերպում է գիտական հետազոտությունների անցկացում, տեղեկատվության հավաքում, մշակում և տարածում, զարգացնում և համակարգում է համագործակցությունն այլ երկրների հետ:

20. Նախարարությունն իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար կարող է ստեղծել խորհուրդներ, հանձնաժողովներ, խմբեր:

21. Նախարարությունը կազմակերպում է քաղաքացիների նամակների (դիմումների և գանգատների) ժամանակին քննարկումը, հասնելով այդ նամակներում բարձրացված հարցերի ճիշտ լուծմանը, ինչպես նաև միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների նամակներում հաղորդվող նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների գործունեության մեջ տեղ գտած թերությունների վերացման համար:

22. Նախարարության կենտրոնական ապարատի ֆինանսավորումն իրականացվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

 

Հաստատված է

ՀՀ վարչապետի 1998թ.

դեկտեմբերի 21-ի թիվ 740

որոշմամբ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Հայաստանի Հանրապետության փոստի և հեռահաղորդակցության

նախարարության կենտրոնական ապարատի

(կառուցվածքն ուժը կորցրել է 20.08.99 թիվ 497 որոշում)

 

Նախարարի աշխատակազմ

 

Հակամենաշնորհային քաղաքականության լիցենզիաների և

տեղեկատվության վարչություն

 

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն

 

Տեխնիկական վարչություն

 

Ռազմամոբիլիզացիոն վարչություն

 

Առաջին բաժին
Կադրերի բաժին

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
21.12.1998
N 740
Որոշում