Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի N 946-Ն ...

 

 

040.1200.051113

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

31 հոկտեմբերի 2013 թվականի N 1200-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի N 946-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերին, 9-րդ և 10-րդ հոդվածներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի «Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու կարգն ու պայմանները սահմանելու, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերը և որակավորման ընթացակարգը հաստատելու մասին» N 946-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները`

i

1) որոշման 1-ին կետի «ա» ենթակետը «պայմանագրի» բառից առաջ լրացնել «հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման» բառերով.

2) որոշման N 1 հավելվածում`

i

ա. 3-րդ կետում «առևտրի և տնտեսական զարգացման» բառերը փոխարինել «էկոնոմիկայի» բառով,

բ. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

i

«4. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգ ստանալու նպատակով հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը (Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում) կամ անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ` հայտատու) որակավորող մարմին է ներկայացնում հայտ` թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով, որում նշվում են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, տեսակը, կոնտակտային տվյալները (այդ թվում` էլեկտրոնային փոստի հասցեն) ու ակնկալվող որակավորման կարգը և համապատասխանաբար պետական գրանցման կամ հաշվառման համարը:»,

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 4.1-ին կետով.

i

«4.1. Էլեկտրոնային եղանակով հայտը ներկայացնելու և ընդունելու գործընթացն իրականացվում է հետևյալ կերպ`

ա) հայտը և սույն ընթացակարգով նախատեսված փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենները ներկայացվում են [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` DOC, DOCX, PDF, JPEG, XLS կամ XLSX ֆորմատների ֆայլերի տեսքով,

բ) հայտը համարվում է ընդունված` որակավորող մարմին մուտք լինելու օրվանից,

գ) հայտատուն սույն ընթացակարգի 19-րդ կետով նախատեսված դրական եզրակացությամբ արձանագրությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում որակավորող մարմին է ներկայացնում այն փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք օրենքով կամ սույն ընթացակարգով որակավորող մարմին պետք է ներկայացվեն բնօրինակի տեսքով,

դ) որակավորող մարմինը հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտին կցված փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենների հետ` դրանց պատշաճ լինելու մեջ հավաստիանալու նպատակով, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակները, բացառությամբ պետական տուրքի անդորրագրի, վերադարձվում են հայտատուին:»,

i

դ. 5-րդ կետի «բ» ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 1998 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 168 հրամանին» բառերը փոխարինել «քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի սահմանած կարգին» բառերով, իսկ «այլ իրավական ակտ» բառերը` «` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթուղթ» բառերով,

ե. 5-րդ կետի «գ» և «դ» ենթակետերում «10» թիվը փոխարինել «30» թվով,

զ. 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

i

«6. Հայտն ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում որակավորող մարմինը քննարկում է այն, շարունակում որակավորման գործընթացը կամ ընդունում որոշում հայտը մերժելու մասին:»,

i

է. 7-րդ կետի «ա» ենթակետում «5-րդ կետով» բառերը փոխարինել «4.1-ին կետի «գ» ենթակետով, 5-րդ և 19.1-ին կետերով» բառերով,

i

ը. 9-րդ կետը «պատշաճ ձևով» բառերից հետո լրացնել «(էլեկտրոնային եղանակով հայտի ստացման դեպքում` էլեկտրոնային փոստի հասցեին)» բառերով,

թ. 13-րդ կետում «9» թիվը փոխարինել «11» թվով,

i

ժ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 19.1-ին կետով.

i

«19.1. Հայտատուն սույն ընթացակարգի 19-րդ կետով նախատեսված դրական եզրակացությամբ արձանագրությունն ստանալուց հետո 3-օրյա ժամկետում որակավորող մարմին է ներկայացնում պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, իսկ էլեկտրոնային վճարման պետական համակարգի միջոցով վճարում կատարելու դեպքում` էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը կամ անդորրագրի 20-նիշանոց համարը:»,

ժա. 26-րդ կետից հանել «ա» տառը,

i

ժբ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 27.1-ին կետով.

«27.1. Որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանման փոփոխության դեպքում հյուրանոցային ծառայություն մատուցող անձը դրա մասին տեղեկացնում է որակավորող մարմնին` հանձնելով որակավորման վկայականը, ինչի հիման վրա որակավորող մարմնի որոշմամբ տրվում է նոր որակավորման վկայական:»,

ժգ. VI գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

i

«VI. ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

31. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգը հավաստվում է համապատասխան որակավորման վկայականով:

32. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգի նշանի գրաֆիկական պատկերը ցանկացած չափի համապատասխան հնգաթև աստղերն են կամ ցանկացած չափի հռոմեական թվանշանները, իսկ հինգաստղանի «Դելյուքս» հյուրանոցների համար` ցանկացած չափի հինգ հնգաթև աստղեր և «Դելյուքս» գրառումը: Ընդ որում, հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի ցանկությամբ «Դելյուքս» գրառումը կարող է նշվել նաև անգլերեն` «Deluxe» տառադարձությամբ:

33. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի տեսակը, անվանումը, որակավորման վկայականով հավաստված որակավորման կարգին համապատասխանող նշանը նշվում են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի ճակատային մասում` սպառողների համար դրսից տեսանելի հատվածում, ընդունելության նախասրահում, ինչպես նաև գլխավոր մուտքի հարակից պատին տեղադրվող ցուցանակի վրա: Որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի ցուցանակի վրա նշվում է նաև որակավորող մարմնի անվանումը: Սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի ցանկությամբ կարող է նշվել նաև այլ լեզուներով:

34. Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձը հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտն ինտերնետային կայքում կամ գովազդային նյութերում (գովազդային պրակներ, զանգվածային լրատվության միջոցներով գովազդներ և այլն) ներկայացնելիս պետք է նշի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, տեսակը և որակավորման վկայականով հավաստված որակավորման կարգին համապատասխանող նշանը` սույն կարգին համապատասխան:

35. Որակավորող մարմինը, համաձայն հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների առանձին տեսակների, վարում է որակավորման կարգ ստացած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի գրանցամատյան, որը բաց է հանրության համար:».

i

3) որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ի

N 1200-Ն որոշման

 

«Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2004 թվականի հունիսի 10-ի

N 946-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԹԵԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

._________________________________________________________________________.

|NN |Նվազագույն պահանջները |                     Կարգերը                  |

|ը/կ|                      |______________________________________________|

|   |                      |* ****|* **** |****   |***    |**         |*  |

|   |                      |«Դել- |       |       |       |           |   |

|   |                      |յուքս»|       |       |       |           |   |

|   |                      |______|_______|_______|_______|___________|___|

|   |                      |   Հ  | Հ | Մ | Հ | Մ | Հ | Մ | Հ | Մ | Հ | Մ |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 1 |           2          |   3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |I. Շինությունը,       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |արտաքին բարեկարգման   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տարրերը, ավտոկայանման |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հնարավորությունը,     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մուտքը                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|1. |Օբյեկտը հանդիսանում է |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |առանձին շինություն կամ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |շինության առանձնացված |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մաս կամ շինությունների|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համալիր               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|2. |Շինության առանձին     |   +  | + |   | + |   | + |   |   |   |   |   |

|   |մասերը պետք է միացված |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լինեն իրար ստացիոնար  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կառուցված անցումներով`|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օբյեկտի բոլոր         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ծառայությունների      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հասանելիությունն      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ապահովելու համար:     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Չի վերաբերում քաղաքներ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |վարչական տարածքներից  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |դուրս գտնվող          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օբյեկտներին:          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|3. |Դեպի ընդունելության   |   +  | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախասրահ տանող ուղղակի|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մուտք, որը պետք է     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պաշտպանված լինի սառը  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օդի ներխուժումից      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|4. |Դեպի ընդունելության   |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |նախասրահ տանող մուտքը |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պետք է հարմարեցված    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լինի հաշմանդամների    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տեղաշարժման համար     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|5. |Գլխավոր մուտքի վրա    |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |ծածկ, որմնախորշում    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գտնվող մուտք կամ      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ավտոմատ եղանակով      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գործող դռներ          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|6. |Ավտոմեքենաների համար  |   +  | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |օբյեկտի մուտքի վրա    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ծածկ` 4,5 մ           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |բարձրությամբ          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Չի վերաբերում այն     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցներին, որոնք |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գտնվում են քաղաքային  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |խիտ կառուցապատման     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գոտում, և  առկա է     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տեղական               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ինքնակառավարման մարմնի|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |(Երևան  քաղաքում`     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Երևանի  քաղաքապետի)   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համապատասխան          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |եզրակացությունը       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|7. |Առանձնացված մուտք ու  |   +  | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ճանապարհ` հյուրերի    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ուղեբեռի համար        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|8. |Մատակարարման համար    |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |առանձնացված ճանապարհ  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Չի վերաբերում ***     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցներին, որոնք |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գտնվում են քաղաքային  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |խիտ կառուցապատման մեջ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|9. |Օբյեկտի շրջակայքը պետք|   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |է լինի բարեկարգված,   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պետք է ունենա         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ավտոմեքենաների և      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հետիոտների համար կոշտ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ծածկով ճանապարհներ և  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |արահետներ, դեկորատիվ  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կանաչապատում ու կանաչ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գոտի` համապատասխան    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |արտաքին               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լուսավորությամբ:      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Օբյեկտի շրջակայքում   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տնտեսական մասի        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |առկայության դեպքում   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |այն պետք է առանձնացված|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լինի հյուրերի համար   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հասանելի մասից:       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Քաղաքների վարչական    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տարածքներում գտնվող   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |***** Դելյուքս, ***** |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |և  **** օբյեկտների    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |շենքերը պետք է        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գեղարվեստական արտաքին |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լուսավորում ունենան:  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Կանաչ գոտու           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |առկայությունը չի      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |վերաբերում քաղաքների  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |վարչական տարածքներում |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գտնվող ***-ից *       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցներին:       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|10.|Հսկվող ավտոտնակներ կամ|   +  | + |   | + |   | + |   | + |   | + |   |

|   |ավտոկայանատեղիներ     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Ընդ որում, 100 և      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ավելի ննջատեղ ունեցող |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |***** Դելյուքս        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցները պետք է  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ապահովված լինեն 20,   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |***** հյուրանոցները`  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |15, ****              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցները` 10, իսկ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |*** հյուրանոցները` 6  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մեքենայի տեղերով:     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Չի վերաբերում այն     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցներին, որոնք |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գտնվում են քաղաքային  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |խիտ կառուցապատման     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գոտում և  առկա է      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տեղական               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ինքնակառավարման մարմնի|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համապատասխան          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |եզրակացությունը: Այդ  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |դեպքում պետք է        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ապահովել ավտոմեքենաներ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կանգնեցնելու տեղեր    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրերի ժամանման և   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մեկնման ընթացքում:    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|11.|Օբյեկտին կից          |      |   | + |   | + |   | + |   | + |   | + |

|   |ավտոտնակներում կամ    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ավտոկայանատեղիներում  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պետք է ապահովված տեղեր|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լինեն բոլոր բ/մ-ների  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համար                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |II. Տեխնիկական        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |սարքավորումներ,       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հարմարանքներ, այլ     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|12.|Հանրամատչելի մասերում`|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ներառյալ              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ընդունելության սրահը, |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հասարակական սննդի և   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |բազմաֆունկցիոնալ      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |սրահներն ու           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |դահլիճները`           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) օդակարգավորում կամ |  +   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |այլ սարքավորումների և |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համակարգերի միջոցով   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օդափոխության, օդի     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |18-21o ջերմաստիճանի և |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |45-60% խոնավության    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ապահովում և  պահպանում|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) մեխանիկական        |      |   |   |   |   | + | + |   |   |   |   |

|   |օդափոխում - 1/        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) գրավիտացիոն կամ    |      |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |

|   |մեխանիկական օդափոխում |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|13.|Բնակելի մասում - բ/մ` |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) օդակարգավորում կամ |   +  | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |

|   |այլ սարքավորումների և |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համակարգերի միջոցով   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օդափոխության, օդի     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |18-21o ջերմաստիճանի և |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |45-60% խոնավության    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ապահովում և           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պահպանում` *****      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Դելյուքս              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցներում       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |անհատական կարգավորման |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հնարավորությամբ       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) գրավիտացիոն կամ    |      |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + |

|   |մեխանիկական օդափոխում |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|14.|Արտաքաշող մեխանիկական |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |օդափոխում ս.հ.հ-ում:  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |** և  * օբյեկտներում  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |թույլատրվում է        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գրավիտացիոն           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օդափոխում, եթե        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ս.հ.հ-ներն ապահովված  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |են կենտրոնացված տաք   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ջրամատակարարմամբ և    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ունեն պատուհաններ կամ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ս.հ.հ-ի խցիկի ծավալը  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գերազանցում է         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |6,5 խ/մ-ը:            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|15.|Ջեռուցում ամբողջ      |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |օբյեկտում կամ դրա     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |չօդակարգավորվող մասում|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |***** Դելյուքս, ***** |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |և  **** օբյեկտներում  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պետք է ապահովվի       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կենտրոնացված          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ջեռուցում:            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|16.|Գործող պահանջներին    |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |համապատասխանող որակի  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տաք և  սառը ջրի       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |շուրջօրյա             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ջրամատակարարում       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կենտրոնացված տաք      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ջրամատակարարման       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համակարգով            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |(Պարբերությունն ուժը  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կորցրել է 02.08.07 թ. |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |N 873-Ն)              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |****-ից * օբյեկտների  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ջրամատակարարման       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տեխնիկական            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հնարավորություններից  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կախված` թույլատրվում է|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |շուրջօրյա             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ջրամատակարարումն      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ապահովել              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |այլընտրանքային        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |միջոցներով (օրինակ`   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հատուկ                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տարողություններում    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կուտակված խմելու ջրի  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հաշվին)               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|17.|Լրացուցիչ             |   +  | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |ձայնամեկուսացում      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |բ/մ-ներում և          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կոնֆերանս դահլիճներում|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|18.|Տարածքների բնույթին   |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |հարմարեցված ներքին    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լուսավորություն       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|19.|Հյուրերին հասանելի    |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |հեռախոս և  ֆաքս`      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ընդունելության սրահում|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|20.|Սենյակներում կամ      |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |առանձնացված կետերում  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ինտերնետից օգտվելու   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հնարավորություն       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |***** Դելյուքս        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցի ամբողջ     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տարածքում ինտերնետից  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |(հանրամատչելի մասում` |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |անլար) օգտվելու       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հնարավորություն:      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|21.|Ռադիոհեռուստատեսային  |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |սարքավորումներ`       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հարմարեցված տեղական և |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |արբանյակային ծրագրերի |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ընդունման համար       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|22.|Մարդատար վերելակներ   |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |(հնարավոր է           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |շարժասանդուղքներ)     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) զրո հարկից ցածր    |   +  | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հարկերում գտնվող բոլոր|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |սպասարկման            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տարածքներում          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |(ավտոտնակներ,         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կենսավերականգնողական  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համալիր)              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) մեկ հարկից բարձր   |   +  | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |շինությունում`        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրերի համար        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախատեսված մասում     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) երկու հարկից բարձր |      |   |   | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |շինությունում`        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրերի համար        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախատեսված մասում     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |4) երեք հարկից բարձր  |      |   |   |   |   | + | + |   |   |   |   |

|   |շինությունում`        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրերի համար        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախատեսված մասում     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |5) չորս հարկից բարձր  |      |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |

|   |շինությունում`        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրերի համար        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախատեսված մասում     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|23.|Առանձին բեռնատար      |   +  | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |վերելակ` այն թվով     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մարդկանց համար, որքան |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախատեսված է տվյալ    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օբյեկտի մարդատար      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |վերելակի համար        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|24.|Շուրջօրյա             |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |էներգամատակարարում    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) երկկողմանի         |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |էներգամատակարարում և  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |վթարային գեներատոր    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) վթարային գեներատոր |      |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |III. Օբյեկտի          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գործարկմանը,          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |սպասարկմանը վերաբերվող|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հիմնական տարրեր       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|25.|Հանրամատչելի մասում`  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |սանիտարահիգիենիկ      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համալիր`              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |Նվազագույն            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հարմարանքներ          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) լվացարաններ`       |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |սեղանով կամ դարակով   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) յուրաքանչյուր      |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |լվացարանի վերևում     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հայելի` վերին կամ     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կողային լուսավորմամբ  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |(բացի ընդհանուր       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լուսավորությունից)    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) հեղուկ օճառ        |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |4) զուգարանի թուղթ    |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |5) աղբարկղ            |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |6) ձեռքերը չորացնելու |   +  | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + |

|   |համար էլ. սարք կամ    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մեկանգամյա օգտագործման|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |սրբիչներ              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |7) պատի կախիչներ      |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |8) զուգարան (*****    |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |Դելյուքս, *****, **** |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |և  *** օբյեկտներում   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կանանց և  տղամարդկանց |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համար առանձին)        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |9) միզարան`           |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |տղամարդկանց           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |զուգարանում           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |IV. Բնակելի մաս       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|26.|Համարի բնակելի        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մակերեսը` ք/մ-ով      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |(առանց առանձնացված    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ս.հ.հ-ի, նախասրահների,|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |սյուների և  այլն)`    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) 1-տեղանոց համար    |    20| 14| 14| 12| 12| 10| 10|  9|  9|  8|  8|

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) 2-տեղանոց համար    |    25| 18| 18| 16| 16| 14| 14| 12| 12| 10| 10|

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) 3-տեղանոց համար    |      |   |   |   |   | 16| 16| 16| 15| 15| 14|

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |4) 4-տեղանոց համար    |      |   |   |   |   |   |   |   | 18| 18| 16|

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |5) 4-ից բարձր տեղանոց |      |   |   |   |   |   |   |   |4,5|  4|  4|

|   |համարում` 4-տեղանոց   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համարի մակերեսին      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լրացուցիչ ավելացվում է|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |յուրաքանչյուր հաջորդ  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տեղի համար հետևյալ    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մակերեսը` քմ-ով:      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |*** - * օբյեկտներում  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |թույլատրվում է շեղում`|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համարի բնակելի        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մակերեսի մինչև  10%-ի |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |չափով, որը            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |փոխհատուցվում է բ/մ-ի |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մնացած մասերի         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մակերեսով և           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կահավորման ֆունկցիոնալ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |գործածությամբ         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|27.|Լյուքս կարգի համարը   |   +  | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ներառում է            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրասենյակ, ննջարան`|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ս.հ.հ.-ով, մուտքի     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մասում առանձնացված    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լրացուցիչ զուգարան:   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |***** Դելյուքս        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրանոցի դեպքում    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրասենյակի և       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ննջասենյակի ընդհանուր |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |բնակելի մակերեսը պետք |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |է լինի առնվազն        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |38 քառ. մ, իսկ *****  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |օբյեկտի դեպքում       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |28 քառ. մ             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|28.|Համարների ընդհանուր   |      | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |թվի 5%-ը պետք է լինի  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լյուքս կարգի (բայց ոչ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պակաս, քան 2-ը)       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|29.|Համարների ընդհանուր   |   +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |թվի 10%-ը պետք է լինի |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լյուքս կարգի (բայց ոչ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |պակաս, քան 5-ը)       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|30.|Համարների ընդհանուր   |   +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |թվի 10%-ը պետք է      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախատեսված լինի       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |չծխողների համար (բայց |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ոչ պակաս, քան 5-ը)    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|31.|Կահույքով և  լրացուցիչ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |տարրերով բ/մ-ի        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հագեցվածությունը      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) միասնական լրակազմ  |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) բազմաֆունկցիոնալ   |      |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |

|   |կահույք               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|32.|Կահավորման լրակազմ    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) մեկտեղանոց         |      | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |մահճակալ` 90 x 200 սմ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նվազագույն չափով      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) մեկտեղանոց         |   +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մահճակալ` 100 x 200 սմ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նվազագույն չափով      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) 2-տեղանոց մահճակալ`|      | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |140 x 200 սմ          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նվազագույն չափով      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |4) 2-տեղանոց մահճակալ`|   +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |180 x 200 սմ          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նվազագույն չափով      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |5) մահճակալների 10%-ի |   +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |երկարությունը պետք է  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լինի առնվազն 210 սմ   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|33.|Ներքնակի հատուկ       |   +  | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |հիգիենիկ ծածկ         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|34.|Առնվազն երկու բարձ    |   +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |(հնարավորության       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |դեպքում` տարատեսակ)   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |յուր. անձի համար      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|35.|Սպիտակեղենը պետք է    |   +  | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |լինի բարձրորակ,       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |նախընտրելի է միագույն |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|36.|Յուրաքանչյուր ննջատեղի|   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |մոտ պահարանիկ         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |Զգեստապահարան կամ     |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |որմնախորշի մեջ        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |ներկառուցված պահարան` |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |յուրաք. հյուրի համար  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |առնվազն 5 կախիչով:    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|37.|***** Դելյուքս, ***** |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |և  **** օբյեկտներում  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |առնվազն յուրաք.       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հյուրի համար 8 կախիչ` |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |բարձր որակի:          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|38.|Գրասեղան կամ սեղան    |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|39.|ՈՒղեբեռի պահարան կամ  |   +  | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |

|   |տակդիր                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|40.|Աթոռ կամ նստելու համար|      |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + |

|   |որևէ  այլ կահույք (1  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |միավոր` յուրաքանչյուր |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |անձի համար)           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|41.|Մեկտեղանոց            |  +   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |համարներում` 2 աթոռ   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կամ նստելու համար     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |որևէ  այլ կահույք, իսկ|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |մյուս համարներում`    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |աթոռ` 1 միավոր        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |յուրաքանչյուր անձի    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համար, բազկաթոռ`      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |առնվազն 2 հատ կամ     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |բազմոց                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|42.|Լյուքս կարգի համարում`|  +   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |

|   |աթոռ` 1 միավոր`       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |յուրաքանչյուր անձի    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համար, բազմոց և  երկու|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |բազկաթոռ` փոքր սեղանով|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|43.|Լուսավորություն`      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |1) յուրաքանչյուր      |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |մահճակալի մոտ լամպ    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |2) աշխատատեղը (սեղանը |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |

|   |կամ գրասեղանը)        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լուսավորող լամպ       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |3) ընդհանուր          |   +  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

|   |լուսավորություն       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |4) մահճակալի մոտից    |   +  | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |համարի ընդհանուր      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |լուսավորության        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |կարգավորման           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |հնարավորություն       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|______________________|______|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 

----------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
31.10.2013
N 1200-Ն
Որոշում