Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ ...

 

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
07 օգոստոսի 2014 թ.
պետական գրանցման թիվ 05014308

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

24 հունիսի 2014 թվականի թիվ 147-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 50-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով հստակեցնել բանկերի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների լրացման կարգը,

հիմք ընդունելով «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը,

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «իա» կետերով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի ««Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ում (այսուհետ` Կանոնակարգ 3) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Կանոնակարգ 3-ի 2-րդ կետի աղյուսակում.

i

ա. աղյուսակի 3-րդ տողում «Ն1» բառը փոխարինել «Ն1.1, Ն1.2» բառերով,

բ. աղյուսակը լրացնել նոր տողով` հետևյալ բովանդակությամբ.

 

32 Հաշվետվություն երկարաժամկետ ստորադաս փոխառությունների վերաբերյալ 36 (տարեկան, յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում)

 

2) Կանոնակարգ 3-ի 6-րդ կետի.

i

ա. 3-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«1-ին էջում ներկայացվում և ամփոփվում են հիմնական տնտեսական նորմատիվների (բացառությամբ` պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի) հաշվարկին մասնակցող միջին ամսական ցուցանիշներն ու տնտեսական նորմատիվների փաստացի մեծությունները` հաշվարկված` համաձայն Կանոնակարգ 2-ի: 1-ից 10-րդ սյունակներում, բացառությամբ 8-րդ սյունակի, ամփոփվում են, համապատասխանաբար, հիմնական կապիտալի, ընդհանուր կապիտալի, ընդհանուր ակտիվների, վարկային ռիսկի, արտարժութային ռիսկի, տոկոսադրույքի ռիսկի, կապիտալի գործիքների գնային ռիսկի, բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների նորմատիվային միջին ամսական մեծությունները, իսկ 8-րդ սյունակում` գործառնական ռիսկի նորմատիվային մեծությունը: 4-րդ սյունակի վարկային ռիսկի հաշվարկն իրականացվում է 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ էջերի համաձայն: 11-րդ և 13-րդ սյունակների տվյալները վերցվում են սույն կանոնակարգի ձև թիվ 14 «Հաշվետվություն Ն31 և Ն32 նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող ցուցանիշների հաշվարկի վերաբերյալ» հաշվետվությունից: Եթե բանկը թույլ չի տվել մեկ փոխառուի և բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով բանկի ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվների խախտում, ապա 11-րդ և 12-րդ սյունակներում ներկայացվում են, համապատասխանաբար, մեկ փոխառուի և բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի ամենամեծ գումարները: Եթե նորմատիվները խախտվել են, ապա 11-րդ և 12-րդ սյունակների 1-ին տողում ցույց է տրվում ամենամեծ խախտումը առաջացնող գումարը, իսկ հաջորդ տողերում` խախտում առաջացրած բոլոր այլ գումարները` ըստ նվազման հաջորդականության: 13-րդ և 14-րդ սյունակներում, համապատասխանաբար, լրացվում են խոշոր փոխառուների և բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն գումարները: Բանկը հաշվետվությանը կից ներկայացնում է տեղեկանք` խախտում առաջացրած բոլոր գումարների տրամադրման պահի դրությամբ խախտման փաստի առկայության մասին: 1-ին էջի «Արժույթը» սյունակում լրացվում են երկրորդ խմբի այն արտարժույթները, որոնք ներկայացված են սույն հաշվետվության 18-րդ էջի երրորդ աղյուսակում:».

բ. Վերջին պարբերությունում «20-րդ» բառը փոխարինել «19-րդ» բառով, ինչպես նաև «2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8-րդ» բառերը փոխարինել «3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9-րդ» բառերով.

գ. Կետը լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«20-րդ էջում ներկայացվում են բանկի հետ կապված այն անձանց գծով Ն41 և Ն42 նորմատիվների հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը` համաձայն Կանոնակարգ 2-ի, որոնց դեպքում տեղի են ունեցել նշված նորմատիվների խախտումներ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (օրինակ` պարտավորության ծագման պահին), սակայն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ խախտումը վերացվել է: Աղյուսակը լրացվում է նույն սկզբունքով, ինչ որ սույն հաշվետվության 19-րդ էջում ներկայացված աղյուսակը: Աղյուսակի վերջին սյունակում լրացվում է խախտման օրը: Հաշվետվության 20-րդ էջում ներկայացման համար նախատեսված յուրաքանչյուր Ն42 նորմատիվի խախտման դեպքի համար ներկայացվում է առանձին 20-րդ էջ:»:

3) Կանոնակարգ 3-ի 9-րդ կետի.

i

ա. 4-րդ պարբերությունը 1-ին նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Աղյուսակում պահանջվող ակտիվի պայմանագրային ժամկետը ակտիվի պայմանագրային վերջնաժամկետն է, այսինքն` ակտիվի գծով առանձին դրամական հոսքերը (մայր գումարի մասնակի մարումները) ըստ վերջիններիս պայմանագրային ժամկետների չեն ներկայացվում: Միևնույն ժամանակ, այն պայմանագրերը, որոնք պարունակում են ենթապայմանագրեր, ներկայացվում են ըստ ենթապայմանագրերի և այն ժամկետային սյունակներում, որոնց համապատասխանում է տվյալ ենթապայմանագրի վերջնաժամկետը:».

բ. 17-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն խմբում ընդգրկված (45), (46) և (47) ենթատողերի հանրագումարը չի կարող տարբերվել «G. Առևտուր» տողում արտացոլված գումարից:».

գ. 21-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն խմբում ընդգրկված ենթատողերի հանրագումարը չի կարող տարբերվել «K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն.» տողում արտացոլված գումարից:».

դ. 28-րդ ենթակետը «որոնք ապահովված են տվյալ անշարժ գույքով» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև կառուցապատման իրավունքի գրավադրմամբ կառուցման նպատակով տրամադրված վարկերը» բառերով.

ե. 28-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն խմբում ընդգրկված ենթատողերի հանրագումարը չի կարող տարբերվել «Հիպոթեքային վարկեր.» տողում արտացոլված գումարից:».

զ. 30-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Վարկառուի գործունեության հիմնական խումբը ըստ շրջանառության ծավալում ունեցած կշիռների որոշելու դեպքում` վարկառուի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է ճշգրտվի ըստ բանկի` վարկերի գծով մոնիտորինգի իրականացման ցիկլի: Այն դեպքում, երբ վարկառուի շրջանառության ծավալը հավասարաչափ բաժանվել է երկու կամ ավելի խմբերի, անհրաժեշտ է առաջնորդվել նախորդ ժամանակաշրջաններից ամենավերջին անհավասարաչափ բաշխման արդյունքներով:».

է. 31-րդ ենթակետի 1-ին նախադասությունը վերջից լրացնել հետևյալ բառերով.

«, ընդ որում, ակտիվների ժամկետանց և/կամ երկարաձգված օրերը հաշվի են առնվում միայն այն դեպքում, եթե վերջիններս փոփոխում են ակտիվի պայմանագրային վերջնաժամկետը, այսինքն` պայմանագրի վերջնաժամկետի ավարտից հետո մայր գումարի գծով առաջացող ժամկետանց և/կամ երկարաձգված օրերը գումարվում են վերջնաժամկետին:»:

4) Կանոնակարգ 3-ի 10-րդ կետի.

i

ա. 3-րդ պարբերությունը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Աղյուսակներ 1-ի, 2-ի և 2.1-ի «Տարբերություն (+/-)» սյունակներում ներկայացված թվերի բացասական լինելու դեպքում, նրանք արտացոլվում են «-» նշանով:».

բ. 4-րդ պարբերությունը լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

««Տարբերությունը (+/-)» տողում արտացոլվում է` արտարժութային դիրքի երկար լինելու դեպքում (թիվը դրական է), «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» և «Արտարժույթի տնօրինման նորմատիվի սահմանաչափը» տողերի տարբերությունը, արտարժութային դիրքի կարճ լինելու դեպքում (թիվը բացասական է) «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» և «Արտարժույթի տնօրինման նորմատիվի սահմանաչափը» տողերի հանրագումարը: Աղյուսակներ 3-ում, 4-ում և 4.1-ում ներկայացված թվերի բացասական լինելու դեպքում, նրանք արտացոլվում են «-» նշանով:»:

5) Կանոնակարգ 3-ի 12-րդ կետի.

i

ա. 3-րդ պարբերությունը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ`

«Այն պարտատոմսերը, որոնք զեղչատոկոսով են, ներկայացվում են անվանական արժեքի և զեղչի գումարի տարբերության չափով:».

բ. 18-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ`

««Ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր» տողում լրացվում են ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթերը: Ընդ որում, արժեթղթերը տարանջատվում են ըստ մարմանը մնացած օրերի:».

գ. 19-րդ պարբերության 1-ին նախադասության վերջում «տոկոսները» բառից հետո լրացնել «(զեղչատոկոսները)» բառը.

դ. 33-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ`

«Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են նույն անձանց գծով բոլոր այն պարտավորությունների անվանական արժեքների և անվանական տոկոսների հանրագումարները, որոնց հաշվեկշռային արժեքների հանրագումարները, կազմում են բանկի ընդհանուր պարտավորությունների 5 և ավելի տոկոսը` առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը:»:

6) Կանոնակարգ 3-ի 16-րդ կետի.

i

ա. 1-ին պարբերությունում «2 էջից» բառերը փոխարինել «4 էջից» բառերով,

բ. Կետը վերջից լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«3-րդ և 4-րդ էջերում ներկայացվում են այն անձանց գծով Ն31 և Ն32 նորմատիվների հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը` համաձայն Կանոնակարգ 2-ի, որոնց դեպքում տեղի են ունեցել նշված նորմատիվների խախտումներ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (օրինակ` պարտավորության ծագման պահին), սակայն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ խախտումը վերացվել է: Աղյուսակները լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ սույն հաշվետվության 1-ին և 2-րդ էջերում ներկայացված աղյուսակները: 3-րդ էջում ներկայացված աղյուսակի վերջին սյունակում լրացվում է խախտման օրը: Հաշվետվության 4-րդ էջում ներկայացման համար նախատեսված յուրաքանչյուր դեպքի համար ներկայացվում է առանձին 4-րդ էջ»:

i

7) Կանոնակարգ 3-ի 19-րդ կետի 12-րդ պարբերությունում «3-րդ և 4-րդ էջերում ցպահանջ միջոցների» բառերը փոխարինել «4-րդ էջում ցպահանջ միջոցների» բառերով:

i

8) Կանոնակարգ 3-ի 20-րդ կետում կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները.

ա. 1-ին ենթակետում «իրականացված բոլոր գործառնությունները» բառերը փոխարինել «ֆինանսական բոլոր փոխհարաբերությունները» բառերով.

բ. 2-րդ ենթակետից հետո ավելացնել նոր 2.1 պարբերություն` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հաշվետվության մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված բոլոր գումարները (բացառությամբ` I աղյուսակի «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Պասիվ» մասում լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով կամ հաշվարկային փոխարժեքի միջոցով հաշվարկված քրոս-կուրսով:».

գ. 4-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել.

դ. 6-րդ ենթակետում «(մայր գումարների)» բառերից հետո ավելացնել «և դրանց հետ կապված ստացվելիք/վճարվելիք անվանական տոկոսների հաշվեկշռային» բառերը.

ե. 8-րդ պարբերությունում «վերջին օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսները» բառերից հետո լրացնել «` անկախ այն բանից, թե պարտքային գործիքը, վարկը կամ ավանդը գործում է, թե ոչ հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ» բառերը.

զ. 9-րդ ենթակետից հանել «` թողնելով նախորդ ժամանակաշրջանի համապատասխան տողերը դատարկ:» բառերը.

է. 19-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ֆինանսական ածանցյալ գործիքները ներառում են ոչ ռեզիդենտների հետ ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն, սվոփ և այլ ածանցյալ գործիքների զուտ դիրքերը, ընդ որում, գործիքի իրական արժեքի բացասական մնացորդն արտացոլվում է «Պասիվ» մասում, իսկ իրական արժեքի դրական մնացորդը` «Ակտիվ» մասում:».

ը. 20-րդ ենթակետի առաջին նախադասությունից հանել «տվյալներ» բառը.

թ. 22-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր` «Ընդ որում, լրացվում են պահանջների և պարտավորությունների միայն ժամկետանց մասը:» նախադասությամբ.

ժ. 26-րդ ենթակետում ««Պասիվ» մասի վերաբերյալ» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև «Ավանդներ» բաժնում արտացոլված երկարաժամկետ ստորադաս փոխառությունների վերաբերյալ» բառերը.

ժա. 26-րդ ենթակետում «գրանցման երկիրը» բառերը փոխարինել «գրանցման երկրի` Ստանդարտների միջազգային կազմակերպության կոդը (ISO կոդ)» բառերով, իսկ «Հավելված 1-ում» բառերը` «Հավելված 18.2-ում» բառերով.

ժբ. 26-րդ ենթակետի «բ5.» պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«բ5. Եթե Ֆ-ն, Մ-ն, Պ-ն, Ի-ն կամ Տ-ն տվյալ բանկի կամ վարկային կազմակերպության համար հանդիսանում է ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտ (ուղղակի ներդրողի և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների մանրամասն սահմանումները տես IV աղյուսակի բացատրություններում), ապա համապատասխան տառերը գրվում են շտրիխներով (ՖԺ, ՄԺ, ՊԺ, ԻԺ կամ Տ՛):».

ժգ. 26-րդ ենթակետում լրացնել նոր` «բ6.» պարբերություն` հետևյալ բովանդակությամբ.

«բ6. Տ-ն ներառում է ֆիզիկական անձանց և տնային տնտեսությունները:».

ժդ. 26-րդ ենթակետի գ. պարբերությունում «օվերդրաֆտ» բառից հետո լրացնել «, փոխառություն» բառը.

ժե. 33-րդ ենթակետը լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում, տոկոսագումարներն արտացոլվում են համախառն հիմքով` առանց շահութահարկի զտման:».

ժզ. 37-րդ ենթակետը լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Բոլոր բաժինները լրացվում են համապատասխան ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ անվանական գումարների (մայր գումարների) և դրանց հետ կապված ստացվելիք/վճարվելիք անվանական տոկոսների հաշվեկշռային մնացորդների հիման վրա:».

ժէ. 41-րդ ենթակետից հանել «(չի վերաբերում հաշվեգրված տոկոսներին, որոնք ներառվում են յուրաքանչյուր գործիքի հետ մեկտեղ)» բառերը:

9) Կանոնակարգ 3-ի 21-րդ կետում.

i

ա. 10-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Երկրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի տեսակը և ստանում է հետևյալ արժեքը.

«1» - SPOT տեսակի գործառնություններ (բացառությամբ` սվոփ գործառնությունների մաս կազմող գործառնությունների)».

բ. Կետը վերջից լրացնել նոր պարբերություններով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հաշվետվության երկրորդ էջը լրացվում է սույն հաշվետվության առաջին էջի լրացման համար նախատեսված կանոնների համաձայն: «Ֆիզիկական անձ/Տնտեսության ճյուղ» սյունակում լրացվում է համապատասխան ճյուղի թվային ցուցիչը` հետևյալ սկզբունքով. «1» - ֆիզիկական անձ (անհատ ձեռներեց), «2» - գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն/ձկնաբուծություն, «3» - հանքագործական արդյունաբերություն, «4» - սննդի արդյունաբերություն, «5» - խմիչքների և ծխախոտի արդյունաբերություն, «6» - այլ մշակող արդյունաբերություն, «7» - էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, էլեկտրականության, գազի, ջրի մատակարարում, «8» - շինարարություն, «9» - առևտուր, «10» - փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, «11» - կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում, «12» - տեղեկատվություն և կապ, «13» - ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, «14» - այլ ճյուղեր: Տնտեսության ճյուղերի դասակարգումն իրականացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի թիվ 6 հաշվետվությամբ սահմանված սկզբունքների:

«Կանխիկ/անկանխիկ» սյունակում լրացվում է «1» - կանխիկ գործարքների համար կամ «2» անկանխիկ գործարքների համար:»:

10) Կանոնակարգ 3-ի 25-րդ կետի.

i

ա. 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«բ. «ստացված», եթե տեղի է ունեցել արտասահմանից դեպի ՀՀ կատարված փոխանցումների ստացում: Այս մասում բացառություն են կազմում որպես միջնորդ օղակ արտասահմանից ստացված և անմիջապես ՀՀ տարածքում գործող մեկ այլ բանկի փոխանցված միջոցները: Եթե հաշվետու առևտրային բանկը ստանում է հանձնարարական արտասահմանից, որպեսզի ստացված միջոցները մուտքագրի իր մոտ սպասարկվող առևտրային բանկի հաշվին, ապա այդ ստացումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացնում է շահառուին վճարումը ապահովող (շահառուի հաշվին միջոցները մուտքագրող/ շահառուին կանխիկ վճարող) բանկը: Միաժամանակ բացառություն են կազմում այն փոխանցումները, որոնց դեպքում և՛ վճարողը, և՛ շահառուն, կամ և՛ վճարողի, և՛ շահառուի հաշիվները գտնվում են ՀՀ տարածքում, իսկ վճարումները կատարվում են արտասահմանյան փոխանցումների համակարգերով:».

բ. 8-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

««8) Փոխանցման նպատակը» սյունակում լրացվում է «առևտրային», «ոչ առևտրային» կամ «հաշվից հաշիվ փոխանցումներ» տարբերակը:

«Հաշվից հաշիվ փոխանցումներ» են համարվում այն միջազգային փոխանցումները, որոնց դեպքում հաճախորդը տվյալ բանկում ունեցած իր հաշվից փոխանցում է իրականացրել իր` արտասահմանյան բանկում ունեցած հաշվին կամ արտասահմանյան բանկում ունեցած իր հաշվից միջոցներ է փոխանցել տվյալ բանկում ունեցած իր հաշվին:

Սույն հաշվետվության իմաստով` ֆիզիկական անձանց համար ոչ առևտրային նպատակով իրականացվող փոխանցումներ են համարվում.

ա. հաճախորդի անունով արտերկրից ստացված (արտերկիր փոխանցված) անհատույց ֆինանսական միջոցները, որոնց նպատակը ընթացիկ կարիքների բավարարումն է, մասնավորապես` ընթացիկ ֆինանսական օգնությունը և նվիրատվությունները (բացառությամբ` անշարժ գույքի ձեռքբերման, ներդրումների և շինարարական աշխատանքների իրականացման համար ստացված/փոխանցված ֆինանսական օգնությունը), նպաստները, թոշակները և այլ նմանատիպ միջոցները,

բ. աշխատանքի դիմաց ստացված (վճարված) աշխատավարձը, երբ աշխատողը աշխատել է արտերկրում տեղակայված կազմակերպությունում և աշխատավարձը ստանում է` գտնվելով արդեն իր երկրում, բանկային փոխանցման միջոցով,

գ. երբ աշխատողը աշխատում է ՀՀ-ում տեղակայված այնպիսի կազմակերպությունում, որտեղ աշխատավարձը ստանում է արտերկրից աշխատավարձի ուղղակի փոխանցման միջոցով:

Մնացած բոլոր դեպքերում, այդ թվում` անշարժ գույքի ձեռքբերման, շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կատարվող փոխանցումները, այդ թվում` նաև այս նպատակներով տրամադրվող անհատույց ֆինանսական օգնությունը և նվիրատվությունները չպետք է դիտել որպես ոչ առևտրային նպատակով իրականացվող փոխանցում` դիտարկելով որպես «առևտրային»:

Եթե արտերկրից ՀՀ փոխանցումներում առկա են այնպիսի դեպքեր, որտեղ փոխանցման նպատակը հստակ նշված չէ, և չկան համապատասխան տեղեկություններ նշված փոխանցումը դասակարգելու համար, ապա բանկը պետք է որպես կողմնորոշիչ ցուցանիշներ օգտագործի հետևյալը.

ա. Եթե ֆիզիկական անձի կողմից իրականացված փոխանցման (ստացման) շահառուն (վճարողը) իրավաբանական անձ է, ապա նշված միջոցը պետք է դասակարգել որպես «առևտրային,

բ. եթե փոխանցումն իրականացնողը (ստացողը) ֆիզիկական անձ է, ապա այն պետք է դիտարկել որպես ոչ առևտրային նպատակով իրականացված փոխանցում/ստացում և ընդգրկել «ոչ առևտրային» սյունակում միայն այն դեպքում, եթե փոխանցվող գումարի չափը չի գերազանցում 10 000 ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք գումարը ներառյալ:

Սույն հաշվետվության իմաստով` իրավաբանական անձանց համար ոչ առևտրային նպատակով իրականացվող փոխանցումներ են դրամաշնորհները, նվիրատվությունը և այլ անհատույց ստացված/փոխանցված միջոցները:

Եթե հաճախորդի կողմից փոխանցվող/ստացվող գումարի նպատակը ըստ նշված կանոնների չի դասակարգվում որպես «ոչ առևտրային», ապա այն նշվում է որպես «առևտրային» բնույթ ունեցող:»,

գ. 11-րդ ենթակետը «փոխարժեքով» բառից հետո լրացնել «, ընդ որում, տվյալները լրացնել ստորակետից հետո առնվազն երկու նիշ ճշտությամբ» բառերով:

i

11) Կանոնակարգ 3-ի 26-րդ կետի 9-րդ պարբերությունը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ընդ որում, ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձը հաշվարկվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ:»:

i

12) Կանոնակարգ 3-ի 27-րդ կետի 2-րդ պարբերությունում «լրացվում է» բառը փոխարինել «լրացվում և ներկայացվում է» բառերով:

i

13) Կանոնակարգ 3-ի 33-րդ կետում «2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 71-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» 18-18.2-րդ կետերի» բառերը փոխարինել «2013 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ 102-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները» Կանոնակարգ 4-ի» բառերով:

i

14) Կանոնակարգ 3-ը լրացնել նոր` 33.2-րդ կետով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«33.2. Հաշվետվություն ձև թիվ 36-ում ներկայացվում են հաշվետու բանկին տրամադրված` Կանոնակարգ 2-ի Հավելված 10-ի պահանջներին բավարարող երկարաժամկետ ստորադաս փոխառության (սույն կետում այսուհետ` փոխառություն) և այդ փոխառությունը տրամադրած անձի (սույն կետում այսուհետ` անձ) վերաբերյալ տեղեկություններ: Հաշվետվությունը լրացվում է հետևյալ սկզբունքների համաձայն.

1) «Անձի անունը և ազգանունը (անվանումը)» սյունակում լրացվում է փոխառություն տրամադրող անձի անունը և ազգանունը, եթե փոխառություն տրամադրողը ֆիզիկական անձ է, կամ նրա անվանումը, եթե փոխառություն տրամադրողը իրավաբանական անձ է:

2) «Անձի անձնագրային տվյալները (հարկային հաշվառման համարը)» սյունակում լրացվում է անձի փոխառություն տրամադրող անձի անձնագրի (բացակայության դեպքում` անձը հաստատող այլ փաստաթղթի) համարը, եթե փոխառություն տրամադրողը ֆիզիկական անձ է, կամ նրա հարկային հաշվառման համարը, եթե փոխառություն տրամադրողը իրավաբանական անձ է:

3) «Անձի ռեզիդենտությունը» սյունակում լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ»` համաձայն սույն կանոնակարգում ներառված` ռեզիդենտության որոշման համար նախատեսված հարցաթերթիկի արդյունքների:

4) «Փոխառության ներգրավման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է փոխառության փաստացի ստացման ամսաթիվը, հետևյալ սկզբունքով` XX.XX.XXXX (օր.ամիս.տարի):

5) «Փոխառության մարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է փոխառության մարման (սկզբնական պայմանագրով նախատեսված) ամսաթիվը, հետևյալ սկզբունքով` XX.XX.XXXX (օր.ամիս.տարի):

6) «Փոխառության երկարաձգման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է փոխառության պայմանագրի երկարաձգման արդյունքում ձևավորված մարման ամսաթիվը, հետևյալ սկզբունքով` XX.XX.XXXX (օր.ամիս.տարի):

7) «Փոխառության արժույթը» սյունակում լրացվում է փոխառության արժույթը` համաձայն ISՕ (ԻՍՕ) 4217 կոդերի:

8) «Համախառն հաշվեկշռային մնացորդը» սյունակի «Ընդամենը» մասում լրացվում է հաշվետու օրվա դրությամբ փոխառության հաշվեկշռային արժեքը (ներառյալ փոխառության գծով հաշվարկված, բայց դեռ չվճարված տոկոսները):

9) «Համախառն հաշվեկշռային մնացորդը» սյունակի «մայր գումարի մնացորդը» մասում լրացվում է հաշվետու օրվա դրությամբ փոխառության մայր գումարի մնացորդը:

10) «Համախառն հաշվեկշռային մնացորդը» սյունակի «հաշվեգրված տոկոսներ» մասում լրացվում է հաշվետու օրվա դրությամբ փոխառության գծով անվանական տոկոսադրույքով հաշվարկված, բայց դեռ չվճարված տոկոսների գումարը:

11) «Ընդհանուր կապիտալի հաշվարկում մասնակցող գումարը» սյունակում լրացվում է ընդհանուր կապիտալի հաշվարկին ընդգրկվող երկարաժամկետ ստորադաս փոխառության գումարը` համաձայն Կանոնակարգ 2-ի պահանջների:»:

i

15) Կանոնակարգ 3-ը լրացնել նոր` 40.3-րդ կետով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«40.3. Թիվ 36 հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև յուրաքանչյուր փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 6-րդ աշխատանքային (բանկային) օրը:»:

i

16) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 1 և Ձև թիվ 2 հաշվետվությունների 142-րդ բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի (կցվում է):

i

17) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 3 հաշվետվության առաջին էջը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն սույն որոշման Հավելված 2-ի (կցվում է):

18) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 3 հաշվետվության երկրորդ էջի 8-րդ սյունակի անվանումից հանել «(ոչ ավելի, քան հիմնական կապիտալի 50%)» բառերը:

19) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 3 հաշվետվության 19-րդ էջը շարադրել նոր խմբագրությամբ Հավելված 3-ի (կցվում է), ինչպես նաև նույն հաշվետվությունը լրացնել նոր աղյուսակով` համաձայն սույն որոշման Հավելված 4-ի (կցվում է):

i

20) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 6 հաշվետվության «I. Վարկային ներդրումներ, ավանդներ, լիզինգ, ֆակտորինգ և ռեպո համաձայնագրեր` ըստ ժամկետների» և «IV. Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ`» աղյուսակների «անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր» տողից հետո լրացնել նոր` «անշարժ գույքի կառուցապատման հիփոթեքային վարկեր» տող:

21) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 6 հաշվետվության «II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկված պահուստների չափը» աղյուսակում «Ընդամենը» տողերից հետո լրացնել մեկական «այդ թվում` լրացուցիչ պահուստավորում» տող:

i

22) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 11 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն սույն որոշման Հավելված 5-ի (կցվում է):

23) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 14 հաշվետվության առաջին և երկրորդ էջերի աղյուսակներում 1-ին սյունակներից հետո լրացնել նոր սյունակ` հետևյալ բովանդակությամբ.

 

Փոխառուի հարկային հաշվառման համարը (անձնագրային տվյալները)
1.1

 

i

24) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 14 հաշվետվությունը լրացնել նոր` 3-րդ և 4-րդ էջերով` համաձայն սույն որոշման Հավելված 6-ի (կցվում է):

25) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 15 հաշվետվության աղյուսակում երկրորդ սյունակից հետո լրացնել նոր սյունակ` հետևյալ բովանդակությամբ.

 

Փոխառուի հարկային հաշվառման համարը (անձնագրային տվյալները)
2.1

 

26) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 17 հաշվետվության «III. Ներգրավված միջոցների միջին արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ» աղյուսակից հանել «Ցպահանջ» սյունակը:

i

27) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 18.1 հաշվետվությունը լրացնել նոր` 2.1. պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«2.1. Եթե ուղղակի ներդրողը ֆիզիկական անձ է, ապա համարվում է ուղղակի ներդրման փոխհարաբերության մեջ իր տնային տնտեսության անդամների հետ: Այն դեպքում, երբ նույն տնային տնտեսության անդամներն ունեն ներդրումներ նույն ընկերության բաժնետիրական կապիտալում, նրանց ներդրումը դիտվում է համատեղ:»:

i

28) Կանոնակարգ 3-ի Ձև թիվ 19 հաշվետվությունը լրացնել նոր էջով` համաձայն սույն որոշման Հավելված 6-ի (կցվում է):

29) Կանոնակարգ 3-ը լրացնել նոր` «Հաշվետվություն երկարաժամկետ ստորադաս փոխառությունների վերաբերյալ» ձև թիվ 36-ով` համաձայն սույն որոշման Հավելված 7-ի (կցվում է):

30) Կանոնակարգ 3-ում ներառված` ռեզիդենտության որոշման համար նախատեսված հարցաթերթիկի նախավերջին պարբերությունում «գրանցման վայրից» բառերը փոխարինել «գործունեության իրականացման վայրից» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերության, 14-րդ, 15-րդ և 29-րդ ենթակետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության, 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերության և 17-րդ ենթակետի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-ԻՆ

 

Հավելված 1
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

142  Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ 
  1420  Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով 
    14200    
    14200PC   20 (ընդհանուր պահուստ)
    14200PS   20 (հատուկ պահուստ)
    14200PA   20 (լրացուցիչ պահուստ)
    14201   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով
    14201PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14201PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14201PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14202   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով
    14202PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14202PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14202PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14203   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով
    14203PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14203PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14203PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14204   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով
    14204PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14204PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14204PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
 
  1421 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով
    14210   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով
    14210PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14210PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14210PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14211   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով
    14211PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14211PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14211PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14212   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով
    14212PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14212PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)
    14212PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14213   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով
    14213PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14213PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14213PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14214   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով
    14214PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14214PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)
    14214PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14215   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով
    14215PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14215PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)
    14215PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14216   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով
    14216PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14216PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)
    14216PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)
    14217   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով 
    14217PC   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)
    14217PS   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)
    14217PA   Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 

Հավելված 2
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ն 1.1, Ն 1.2, Ն 2.1, Ն 2.1.1, Ն 2.1.2, Ն 2.2, Ն 2.2.1, Ն 2.2.2, Ն 3.1, Ն 3.2, Ն 4.1, Ն 4.2 և ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվների վերաբերյալ

 

Ձև թիվ 3
(ամսական)

 

Բանկի անվանումը  ___________________________

 

Ամսաթիվը     _________________ թ-ից մինչև  ___________ թ.

 

(հազ. դրամ)

Հիմնա-
կան կապի-
տալ
Ընդ-
հանուր կապի-
տալ
Ընդ-
հանուր ակտիվ-
ներ
Ռիսկով կշռված ակտիվներ Բարձր իրաց-
վելի ակտիվ-
ներ
Ցպա-
հանջ պար-
տավո-րու-
թյուն-
ներ
Մեկ փոխա-ռուի գծով ռիսկի գու-
մարը
Բան-
կի հետ կապ-
ված մեկ անձի գծով ռիսկի գու-
մարը
Խոշոր փոխա-ռու-
ների գծով ռիսկի գու-
մար
Բան-
կի հետ կապ-
ված բոլոր ան-
ձանց գծով ռիսկի գու-
մարը
Վար-
կային ռիսկ
Շուկայական ռիսկ Գոր-
ծառ-նական ռիսկ
Ար-
տար-ժու-
թային ռիսկ
Տո-
կոսա-դրույքի ռիսկ
Կապի-
տալի գոր-
ծիք-
ների գնային ռիսկ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
       
   
   
Ն 1.1 Ն 1.2 Ն 2.1 Ն 2.2 Ն 3.1 Ն 4.1 Ն 3.2 Ն 4.2      
նորմա-
տիվի մեծու-
թյունը
նորմա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
   
(1/ (4+(8.33)*(5+6+7+8))) (2/ (4+(8.33)*(5+6+7+8))) (9/3) (9/10) (11/2) (12/2) (13/2) (14/2)    
                   
             
  Ն 2.1.1 Ն 2.2.1        
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
       
           
           
         
   Արժույթը Ն 2.1.2 Ն 2.2.2        
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
նոր-
մա-
տիվի մեծու-
թյունը
       
           
             
             
             
           
         
     
   
   
   
   

 

Բանկի վարչության նախագահ` ________________________

 

Կ.Տ.

 

Գլխավոր հաշվապահ` ________________________

 

Հավելված 3
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

Ն4.1 և Ն4.2 Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Կանոնակարգ 2-ի համաձայն բանկի հետ կապված անձանց նկատմամբ ունեցած պահանջները
Հ/հ Կազ-
մակեր-
պության (վարկա-
ռուի) անվա-
նումը (անունը, ազգա-
նունը)
Փոխա-
ռուի հարկային հաշվառ-
ման համարը (անձնա-
գրային տվյալները)
Ժամ-
կետային վարկի մնացորդը
Երկարա-
ձգված և ժամկե-
տանց վարկի մնացորդը
Հետհաշվե-
կշռային երաշխա-
վորություն-
ներ, ակրեդի-
տիվներ, գնման սվոպեր, վարկային գծերի, քարտերի և օվերդրաֆտ-
ների չօգտա-
գործված մասեր
Ժամկե-
տային այլ փոխա-
ռություն-
ների և բանկի նկատմամբ այլ պարտավո-
րություն-
ների մնացորդը
Երկա-
րաձգված և ժամկետանց այլ փոխա-
ռություն-
ների և բանկի նկատմամբ այլ պարտավո-
րություն-
ների մնացորդը
  1 2 3 4 5 6 7
Ընդամենը   0 0 0 0 0
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              

 

Ն4.1 և Ն4.2 Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Այլ անձին նույն բանկի հանդեպ ունեցած պարտավո-
րություն-
ների դիմաց տրված երաշխիք-
ների կամ երաշխավո-րություն-
ների, ինչպես նաև ցանկացած այլ ապա-
հովվա-
ծության արժեքի (ապա-
հովված ընդհանուր պարտավո-
րությունը չգերազան-
ցող գումարի չափով)
Ընդամենը (3+4+5+ 6+7+8+9) Հնարա-
վոր կորուստ-
ների պա-
հուստ
Ընդա-
մենը ռիսկով չկշռվող հոդված (10-11)
Միջբան-
կային ավանդ-
ներ, թղթակցա-
յին հաշիվ-
ներ, օտար-
երկրյա կառավա-
րություն-
ների և կենտրո-
նական բանկերի նկատ-
մամբ պահանջ-
ներ
Հնարա-
վոր կորուստ-
ների պա-
հուստ
Ընդա-
մենը ռիսկով կշռվող հոդված (13-14)
Գու-
մարը հա-
մապա-
տասխան ռիսկի կշռով
Գու-
մարը (12+16)
Ն42 նորմա-
տիվի հաշվարկ-
ման մեջ ընդգրկվող մեծու-
թյունը (17 - 8+ հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ 8-րդ սյունա-
կում նշված մեծություն-
ների գծով)
բանկի հետ կապ-
ված ան-
ձինք
այլ ան-
ձինք
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  
    0   0     0   0  

 

Հավելված 4
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

Ն4.1 և Ն4.2 Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

Կանոնակարգ 2-ի համաձայն բանկի հետ կապված անձանց նկատմամբ ունեցած պահանջները  
Հ/հ Կազ-
մակեր-
պության (վարկա-
ռուի) անվա-
նումը (անունը, ազգա-
նունը)
Փոխառուի հարկային հաշվառ-
ման համարը (անձնա-
գրային տվյալները)
Ժամկե-
տային վարկի մնացորդը
Երկարա-
ձըգված և ժամկե-
տանց վարկի մնացորդը
Հետհաշվե-
կշռային երաշխավո-
րություններ, ակրե-
դիտիվներ, գնման սվոպեր, վարկային գծերի, քարտերի և օվեր-
դրաֆտների չօգտա-
գործված մասեր
Ժամկե-
տային այլ փոխա-
ռություն-
ների և բանկի նկատմամբ այլ պարտավո-
րություն-
ների մնացորդը
Երկա-
րաձգված և ժամկետանց այլ փոխառու-
թյունների և բանկի նկատմամբ այլ պարտավո-
րություն-
ների մնացորդը
Այլ անձին նույն բանկի հանդեպ ունեցած պարտավո-
րությունների դիմաց տրված երաշխիք-
ների կամ երաշխավո-
րությունների, ինչպես նաև ցանկացած այլ ապահովվա-
ծության արժեքի (ապահովված ընդհանուր պարտավո-
րությունը չգերազան-
ցող գումարի չափով)
Ընդա-
մենը (3+4+5+ 6+7+8+9)
բանկի հետ կապ-
ված անձինք
այլ ան-
ձինք
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ընդամենը   0 0 0 0 0   0 0
1                   0
2                   0
3                   0
4                   0
5                   0
6                   0
7                   0
8                   0
9                   0
10                   0
11                   0
12                   0
13                   0
14                   0
15                   0
16                   0
17                   0
18                   0
19                   0
20                   0
21                   0
22                   0
23                   0
24                   0
25                   0
26                   0
27                   0
28                   0
29                   0
30                   0
31                   0
32                   0
33                   0
34                   0
35                   0
36                   0
37                   0

 

Հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ
Ընդա-
մենը ռիսկով չկշռվող հոդված (10-11)
Միջբան-
կային ավանդներ, թղթակ-
ցային հաշիվներ, օտար-
երկրյա կառավա-րություն-
ների և կենտրո-նական բանկերի նկատմամբ պահանջներ
Հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ
Ընդա-
մենը ռիսկով կշռվող հոդված (13-14)
Գումարը համա-պատաս-խան ռիսկի կշռով Գումարը (12+16) Ն42 նորմատիվի հաշվարկ-
ման մեջ ընդգրկվող մեծությունը (17 - 8+ հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ 8-րդ սյունակում նշված մեծություն-
ների գծով)
Խախտ-
ման դրու-
թյամբ ընդհա-
նուր կապի-
տալ
Խախտ-
ման ամսա-
թիվը
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0   0
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      
  0     0   0      

 

 

Հավելված 5
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

Ձև թիվ 11

(ամսական, եռամսյակային, տարեկան)

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի փոփոխության վերաբերյալ

 

Բանկի անվանումը ____________________

Ամսաթիվը _______- թ. -ից__________ թ.

 

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Հաշվետու ժամանակա-
շրջան
Մեծությունը ժամանակաշրջանի սկզբում x
Ընդհանուր կապիտալ 0
Հիմնական կապիտալ 0
Սովորական բաժնետոմսեր + էմիսիոն եկամուտ - զեղչ  
Ծանուցում. Իրացված բաժնետոմսերի քանակ (հատ)  
Գլխավոր պահուստ  
Չբաշխված շահույթ` Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված սահմանաչափով  
Արտոնյալ բաժնետոմսեր` Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված սահմանաչափով  
Հիմնական կապիտալից նվազեցվող գումարներ` այդ թվում` 0
Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերության  
Սովորական բաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերության  
Ոչ նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերության  
Նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «դ» պարբերության  
Գրավի առարկայի տնօրինման արդյունքում բանկի սեփականությանն անցածբաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ե» պարբերության  
Նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության  
Բանկի կողմից վարձակալված հիմնական միջոցների վրա կատարված կապիտալներդրումներ  
Հետաձգված հարկային ակտիվների և հետաձգված հարկային պարտավորությունների դրական տարբերություն  
Այլ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ անձանց կանոնադրականկապիտալներում ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «թ» պարբերության  
Այլ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ անձանց կանոնադրականկապիտալներում ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժ» պարբերության  
Այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալներում կատարված ներդրումներ`ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժա» պարբերության  
Այլ կազմակերպություններում կատարված փոխադարձ ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժբ» պարբերության  
   Լրացուցիչ կապիտալ 0
Բանկի գործունեության համար օգտագործվող նյութական ակտիվներիվերագնահատման պահուստ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «ա» ենթակետի  
Հաշվեկշռի միավորման ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստ  
Արտոնյալ բաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «գ» ենթակետի  
Բանկի կողմից ներգրավված երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «դ» ենթակետի  
Այլ պահուստներ` (բացի Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված բացառություններից)  
Փոփոխություն ժամանակաշրջանի ընթացքում x
Ընդհանուր կապիտալ 0
Հիմնական կապիտալ 0
Սովորական բաժնետոմսեր + էմիսիոն եկամուտ - զեղչ  
Ծանուցում. Իրացված բաժնետոմսերի քանակ (հատ)  
Գլխավոր պահուստ  
Չբաշխված շահույթ` Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված սահմանաչափով  
Արտոնյալ բաժնետոմսեր` Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված սահմանաչափով  
Հիմնական կապիտալից նվազեցվող գումարներ` այդ թվում` 0
Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդկետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերության  
Սովորական բաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերության  
Ոչ նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերության  
Նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «դ» պարբերության  
Գրավի առարկայի տնօրինման արդյունքում բանկի սեփականությանն անցածբաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ե» պարբերության  
Նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության  
Բանկի կողմից վարձակալված հիմնական միջոցների վրա կատարված կապիտալ ներդրումներ  
Հետաձգված հարկային ակտիվների և հետաձգված հարկային պարտավորությունների դրական տարբերություն  
Այլ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ անձանց կանոնադրականկապիտալներում ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «թ» պարբերության  
Այլ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ անձանց կանոնադրականկապիտալներում ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժ» պարբերության  
Այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալներում կատարված ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժա» պարբերության  
Այլ կազմակերպություններում կատարված փոխադարձ ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժբ» պարբերության  
   Լրացուցիչ կապիտալ 0
Բանկի գործունեության համար օգտագործվող նյութական ակտիվների վերագնահատման պահուստ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «ա» ենթակետի  
Հաշվեկշռի միավորման ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստ  
Արտոնյալ բաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «գ» ենթակետի  
Բանկի կողմից ներգրավված երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «դ» ենթակետի  
Այլ պահուստներ` (բացի Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված բացառություններից)  
Մեծությունը ժամանակաշրջանի վերջում x
Ընդհանուր կապիտալ 0
Հիմնական կապիտալ 0
Սովորական բաժնետոմսեր + էմիսիոն եկամուտ - զեղչ  
Ծանուցում. Իրացված բաժնետոմսերի քանակ (հատ)  
Գլխավոր պահուստ  
Չբաշխված շահույթ` Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված սահմանաչափով  
Արտոնյալ բաժնետոմսեր` Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված սահմանաչափով  
Հիմնական կապիտալից նվազեցվող գումարներ` այդ թվում` 0
Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդկետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերության  
Սովորական բաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերության  
Ոչ նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերության  
Նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «դ»պարբերության  
Գրավի առարկայի տնօրինման արդյունքում բանկի սեփականությանն անցածբաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ե» պարբերության  
Նյութական ակտիվներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության  
Բանկի կողմից վարձակալված հիմնական միջոցների վրա կատարված կապիտալ ներդրումներ  
Հետաձգված հարկային ակտիվների և հետաձգված հարկային պարտավորությունների դրական տարբերություն  
Այլ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ անձանց կանոնադրականկապիտալներում ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «թ» պարբերության  
Այլ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և այլ անձանց կանոնադրականկապիտալներում ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժ» պարբերության  
Այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալներում կատարված ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժա» պարբերության  
Այլ կազմակերպություններում կատարված փոխադարձ ներդրումներ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.1-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ժբ» պարբերության  
   Լրացուցիչ կապիտալ 0
Բանկի գործունեության համար օգտագործվող նյութական ակտիվների վերագնահատման պահուստ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «ա» ենթակետի  
Հաշվեկշռի միավորման ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստ  
Արտոնյալ բաժնետոմսեր` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «գ» ենթակետի  
Բանկի կողմից ներգրավված երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ` ըստ կանոնակարգ 2-ի 28.2-րդ կետի «դ» ենթակետի  
Այլ պահուստներ (բացի Կանոնակարգ 2-ով նախատեսված բացառություններից)  

 

Հավելված 6
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

Հ/հ Կազ-
մակեր-
պության (փոխա-
ռուի) անվա-
նումը
Կազ-
մակեր-
պության (փոխա-
ռուի) հար-
կային հաշվառ-
ման համարը (անձնա-
գրային տվյալ-
ները)
Ժամկե-
տային վարկի մնա-
ցորդը
Երկա-
րաձգված և ժամկե-
տանց վարկի մնացոր-
դը
Հետ-
հաշվե-
կշռային երաշխա-
վորու-
թյուն-
ներ, ակրեդի-
տիվներ, գնման սվոպեր, վարկային գծերի, քարտերի և օվեր-
դրաֆտ-
ների չօգտա-
գործված մասեր
Ժամկե-
տային այլ փոխա-
ռություն-
ների և բանկի նկատ-
մամբ այլ պարտա-վորու-
թյուն-
ների մնացոր-
դը
Երկա-
րաձգված և ժամկե-
տանց այլ փոխա-
ռություն-
ների և բանկի նկատ-
մամբ այլ պար-
տավո-
րություն-
ների մնացոր-
դը
Տվյալ փոխա-
ռուի հետ փոխկա-
պակցված անձանց ընդ-
հանուր պար-
տավորու-
թյունների գումարը
Այլ անձին (որը փոխառուի հետ փոխկա-
պակցված անձ չէ) նույն բանկի հանդեպ ունեցած պարտավո-
րությունների դիմաց տրված երաշխավո-
րությունների, ինչպես նաև ցանկացած այլ ապահովվա-
ծության արժեքի (ապահովված ընդհանուր պարտավո-
րությունը չգերազանցող գումարի) չափով
Ընդա-
մենը (3+4+ 5+6+ 7+8+ 9+10)
Խոշոր փոխա-
ռուների մասով
Ոչ խոշոր փոխա-
ռուների մասով
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ընդա-
մենը
    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1                     0
2                     0
3                     0
4                     0
5                     0
6                     0
7                     0
8                     0
9                     0
10                     0
11                     0
12                     0
13                     0
14                     0
15                     0
16                     0
17                     0
18                     0
19                     0
20                     0
21                     0
22                     0
23                     0
24                     0
25                     0
26                     0
27                     0
28                     0
29                     0
30                     0
31                     0
32                     0
33                     0
34                     0
35                     0
36                     0
37                     0
38                     0
39                     0
40                     0
41                     0
42                     0
43                     0
44                     0
45                     0
46                     0
47                     0
48                     0
49                     0
50                     0
51                     0
52                     0
53                     0
54                     0
55                     0
56                     0
57                     0
58                     0
59                     0
60                     0

 

Հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ
Ընդա-
մենը ռիսկով չկշռվող հոդված-
ներ (11-12)
Միջբանկային ավանդներ, վարկեր, թղթակցային հաշիվներ, օտարերկրյա կառավա-րությունների և կենտրոնական բանկերի նկատմամբ պահանջներ Հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ
Ընդա-
մենը ռիսկով կշռվող հոդված (14+15-16)
Գու-
մարը համա-պատաս-խան ռիսկի կշռով (17 տողի)
Գու-
մարը (13+18)
Ն32 նորմատիվի հաշվարկի մեջ ընդգրկվող մեծությունը (19-9+ հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ 9-րդ սյունակում նշված մեծություն-
ների գծով)
Խախտ-
ման դրու-
թյամբ ընդ-
հանուր կապիտալ
Խախտ-
ման ամսա-
թիվը
փոխա-
ռուի գծով
փոխա-
ռուի հետ փոխկա-պակցված անձանց գծով
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    
  0       0   0 0    

 

Հ/Հ Կազ-
մակեր-
պու-
թյան (փոխա-
ռուի) անվա-
նումը
Կազ-
մակեր-
պության (փոխա-
ռուի) հար-
կային հաշ-
վառման համարը (անձնա-
գրային տվյալ-
ները)
Տվյալ փոխա-
ռուի հետ փոխկա-
պակց-
ված անձանց անուն-
ները (անվա-
նում-
ները)
 Այն անձանց անուն-
ները (անվա-
նումները, որը փոխա-
ռուի հետ փոխկա-պակցված անձ չէ) , որոնց տվյալ փոխա-
ռուն նույն բանկի հանդեպ ունեցած պար-
տավո-րություն-
ների դիմաց տվել է երաշխա-
վորու-
թյուններ ինչպես նաև ցան-
կացած այլ ապա-
հովվա-
ծության արժեքներ
Ժամ-
կետային վարկի մնացոր-
դը
Եր-
կարա-
ձըգված և ժամկե-
տանց վարկի մնացոր-
դը
Հետ-
հաշվե-
կշռային երաշ-
խավո-
րություն-
ներ, ակրեդի-
տիվներ, գնման սվոփեր, վար-
կային գծերի, քար-
տերի և օվեր-
դրաֆտ-
ների չօգտա-
գործված մասեր
Ժամ-
կետային այլ փոխա-
ռություն-
ների և բանկի նկատ-
մամբ այլ պար-
տավո-
րություն-
ների մնա-
ցորդը
Երկարա-
ձգված և ժամ-
կետանց այլ փոխա-
ռու-
թյունների և բանկի նկատ-
մամբ այլ պար-
տավո-
րություն-
ների մնա-
ցորդը
Այլ անձին (որը փոխա-
ռուի հետ փոխ-
կապակց-
ված անձ չէ) նույն բանկի հանդեպ ունեցած պար-
տավո-
րություն-
ների դիմաց տրված երաշ-
խավո-
րություն-
ների ինչպես նաև ցան-
կացած այլ ապահով-
վածության արժեքի (ապահով-
ված ընդ-
հանուր պար-
տավո-
րությունը չգերազան-
ցող գումարի) չափով
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ընդա-
մենը
                   
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
32                    
33                    
34                    
35                    
36                    
37                    
38                    
39                    
40                    
41                    
42                    
43                    
44                    
45                    
46                    
47                    
48                    
49                    
50                    
51                    
52                    
53                    
54                    
55                    
56                    
57                    
58                    
59                    
60                    

 

Ընդամենը (5+6+7+8+9+10) Հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ
Ընդամենը ռիսկով չկշռվող հոդված-
ներ (11-12)
Միջբան-
կային ավանդներ, վարկեր, թղթակ-
ցային հաշիվներ, օտար-
երկրյա կառավա-
րություն-
ների և կենտրո-
նական բանկերի նկատմամբ պահանջներ
Հնարավոր կորուստ-
ների պահուստ
Ընդա-
մենը ռիսկով կշռվող հոդված (14-15)
Գումարը համապա-
տասխան ռիսկի կշռով
Գումարը (13+17) Խախտ-
ման դրու-
թյամբ ընդ-
հանուր կապի-
տալ
Խախտ-
ման ամսա-
թիվը
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              0.0    
0   0     0   0    
0   0     0   0     
0   0     0   00    
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   00     
0   0     0    
0   0     0   0    
0   0     0   0    

 

Հավելված 7
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններ` ըստ ճյուղերի

 

Հ/հ Գոր-
ծարքի տեսակը
Փոխարկ-
վող արժույթ-
ներ (գնվող / վաճառ-
վող)
Առքի ծավալ (արտար-
ժույթով)
Առքի միջին կշռված փոխար-
ժեք
Վա-
ճառքի ծավալ (արտար-
ժույթով)
Վա-
ճառքի միջին կշռված փոխար-
ժեք
Միջին փոխար-
ժեք
Ֆիզի-
կական անձ/ տնտեսու-
թյան ճյուղ
Կանխիկ/ անկան-
խիկ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

 

Հավելված 8
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2014 թվականի հունիսի 24-ի
թիվ 147-Ն որոշմամբ

 

Ձև 36
(տարեկան, յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում)

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Բանկի անվանումը ___________________________

 

Ամսաթիվը _________________ թ-ից մինչև ___________ թ.

 

Հ/Հ Անձի անունը և ազգա-
նունը (անվա-
նումը)
Անձի անձնա-
գրային տվյալ-
ները (հար-
կային հաշվառ-
ման համարը)
Անձի ռեզի-
դեն-
տու-
թյունը
Փոխա-
ռության ներ-
գրավ-
ման ամսա-
թիվը
Փոխա-
ռության մարման ամսա-
թիվը
Փոխա-
ռության եր-
կարա-
ձգման ամսա-
թիվը
Փոխա-
ռության արժույթը
Փոխա-
ռության անվա-
նական տոկոսա-
դրույք
Համախառն հաշվեկշռային մնացորդ Ընդ-
հանուր կապի-
տալի հաշ-
վար-
կում մաս-
նակ-
ցող գու-
մարը
ընդա-
մենը
այդ թվում`
մայր գու-
մարի մնա-
ցոր-
դը
հաշ-
վեգըր-
ված տոկոս-
ներ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ընդա-
մենը
                       
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42                        
43                        
44                        
45                        
46                        
47                        
48                        
49                        
50                        
51                        
52                        
53                        
54                        
55                        
56                        
57                        
58                        
59                        
60                        

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
24.06.2014
N 147-Ն
Որոշում