Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԼԵԶՎԻ ՊԵՏԱԿ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԼԵԶՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ...

08.01.2003 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   23.11.1999  -ից մինչեւ   08.01.2003  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 28.12.02 թիվ 797-Ն որոշում)

i

041.0689.121199

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

12 նոյեմբերի 1999 թվականի թիվ 689

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԼԵԶՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Հաստատել`

ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության կանոնադրությունը (կցվում է):

բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը (կցվում է):

գ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության խորհրդի կազմը (կցվում է):

2. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության խորհրդի անդամների թիվը` 5 մարդ:

i

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի հունվարի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 43 որոշումը:

 

Հաստատված է

ՀՀ վարչապետի 1999 թ.

նոյեմբերի 12-ի N 689

որոշմամբ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն

առընթեր լեզվի պետական տեսչության

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչությունը (այսուհետև` տեսչություն) պետական կառավարման հանրապետական մարմին է, որը լեզվի կիրառման և ուսուցման, զարգացման և անաղարտության պահպանման ոլորտում իրականացնում է պետական միասնական քաղաքականություն` ենթարկվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը:

2. Տեսչությունը պատասխանատու է ոլորտում տիրող վիճակի և դրա զարգացման, պետական լեզվաքաղաքականության իրականացման համար:

3. Տեսչությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան և իր խնդիրները լուծելու նպատակով իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները:

Տեսչությունն իր իրավասությունների սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության անունից իր գործողություններով կարող է գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ ու պարտականություններ ձեռք բերել և իրականացնել, ինչպես նաև հանդես գալ դատարանում:

4. Տեսչությունն իր իրավասությունների սահմաններում ընդունում է գերատեսչական նորմատիվ ակտեր:

5. Տեսչությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կնիք, դրոշմակնիք, ձևաթուղթ:

6. Տեսչության կենտրոնական ապարատի պահպանման և գործունեության համար անհրաժեշտ ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

 

II. Տեսչության խնդիրներն ու գործառույթները

 

7. Տեսչությունը`

i

ա) մշակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիրը, վերահսկում դրա իրականացման ընթացքը.

բ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` վերահսկողություն է իրականացնում «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ.

գ) կազմակերպում է գրական հայերեն կանոնարկման աշխատանքները.

դ) կազմակերպում է հայերեն ուսուցում, մեթոդական, խորհրդատվական ծառայություններ.

ե) կազմակերպում է հայոց լեզվի դասընթացներ ոչ հայախոսների համար.

զ) սահմանում է հայերեն անաղարտության գործնական չափանիշները.

է) անցկացնում է լեզվաքաղաքականության վերաբերյալ հասարակական կարծիքի պարբերական ուսումնասիրություններ, հարցումներ, սոցիոլոգիական հետազոտություններ.

ը) սահմանված կարգով լեզվաքաղաքականության վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն.

թ) վարչական վարույթ հարուցելու համար նախապատրաստում և դատարան է ներկայացնում «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտումների վերաբերյալ նյութերը.

ժ) ընդհանրացնում է բնագավառի օրենսդրական կիրառման պրակտիկա, մշակում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ և դրանք սահմանված կարգով ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն.

ժա) Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, գերատեսչությունների հետ համատեղ մշակում է համալիր միջոցառումների ծրագրեր, ոլորտին վերաբերող հարցերի քննարկման և լուծման համար ստեղծում մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովներ.

ժբ) սահմանված կարգով մասնակցում է տեսչության իրավասություններին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի նախագծերի մշակմանն ու քննարկմանը.

ժգ) համագործակցում է օտարերկրյա պետությունների համանման կազմակերպությունների հետ և կազմակերպում փորձի փոխանակում.

ժդ) Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետական մարմինների ու կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացնում է հանրապետությունից դուրս բնակվող հայերի շրջանում հայոց լեզվի պահպանման, տարածման և զարգացման աշխատանքներ, մասնակցում է փախստականների ու այլազգիների համար լեզվական ուսուցման հատուկ ծրագրերի մշակման, հայոց լեզվի ուսումնական ծրագրերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, ինքնուսույցների, բառարանների, զրուցարանների, քննարկման հարցարանների ստեղծման աշխատանքների կազմակերպմանը.

ժե) սահմանված կարգով մասնակցում է հայոց լեզվի կրթական չափորոշիչների, պետական ուսումնական ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

ժզ) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հետ համաձայնեցնելով` վերահսկում է լեզվական ուսուցման և հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցման դրվածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ուսումնական և ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում:

 

III. Տեսչության աշխատանքի կազմակերպումը

 

8. Տեսչությունը մյուս պետական մարմինների հետ իրականացնում է գործարար կապեր ու համագործակցություն` միջճյուղային հարցերի մշակման և լուծման համար:

9. Տեսչությունը գլխավորում է պետը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը:

10. Տեսչության պետն ունի տեղակալ, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը` խորհրդակցելով տեսչության պետի հետ:

Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնական պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է տեղակալը:

11. Տեսչության պետը`

ա) կազմակերպում է և ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը և պատասխանատու է տեսչության` սույն կանոնադրությամբ սահմանված խնդիրների և գործառույթների իրականացման համար.

բ) ներկայացնում է տեսչությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում.

գ) իր իրավասությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս ցուցումներ, հրահանգներ, որոնց կատարումը պարտադիր է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, հիմնարկների, կազմակերպությունների ու քաղաքացիների համար.

դ) անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ համատեղ արձակում է հրամաններ.

ե) սահմանում է պետի տեղակալի, տեսչության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների իրավասությունների շրջանակը.

զ) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում տեսչության կանոնադրությունը, կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը, խորհրդի կազմը և կենտրոնական ապարատի աշխատողների թիվը.

է) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատում է տեսչության կենտրոնական ապարատի աշխատողների հաստիքացուցակը.

ը) կազմակերպում և վարում է տեսչության խորհրդի նիստերը.

թ) հաստատում է տեսչության կենտրոնական ապարատի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները.

ժ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

12. Տեսչությունը ոլորտում կառավարման հարցերը քննարկում և լուծում է կոլեգիալության և միանձնյա կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ:

13. Տեսչությունում ստեղծվում է խորհուրդ` խորհրդակցական մարմնի կարգավիճակով, որի անդամների թիվը և անհատական կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը:

14. Խորհրդի կազմի մեջ մտնում են տեսչության պետը (խորհրդի նախագահ), պետի տեղակալը, տեսչության կենտրոնական ապարատի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

Խորհրդի նիստերին կարող են մասնակցել քննարկվող հարցերին առնչվող այլ անձինք:

15. Խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ, որոնցում քննարկվում են տեսչության հիմնական խնդիրներին և գործունեությանը վերաբերող հարցեր, գործնական ղեկավարման, կատարման ստուգման, ղեկավար կադրերի ընտրության հարցերը, լսվում են տեսչության կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանումների գործունեության մասին հաշվետվությունները, դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքները և այլ հարցեր:

16. Խորհրդի որոշումները, որպես կանոն, կենսագործվում են տեսչության պետի հրամաններով:

17. Տեսչության պետի և խորհրդի անդամների միջև խորհրդի նիստում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ տարաձայնությունների առկայության դեպքում տեսչության պետը կենսագործում է իր որոշումը` ծագած տարաձայնությունների մասն զեկուցելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, իսկ խորհրդի անդամներն իրենց հերթին կարող են կարծիք հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին:

18. Խորհրդի նիստերին կարող են հրավիրվել Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, գերատեսչությունների, տարածքային կառավարման մարմինների, ուսումնական և ուսումնադաստիարակչական հաստատությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ:

19. Տեսչությանն առընթեր ստեղծվում են հասարակական հիմունքներով գործող խորհրդատվական, գիտավերլուծական, գիտամեթոդական խորհուրդներ:

20. Տեսչությունը կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելությունը, նրանց նամակների, դիմումների ու գանգատների ժամանակին քննարկումը:

 

Հաստատված է

ՀՀ վարչապետի 1999 թ.

նոյեմբերի 12-ի N 689

որոշմամբ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր

լեզվի պետական տեսչության կենտրոնական ապարատի

 

Տեսչության պետի աշխատակազմ

Լեզվական հսկողության բաժին

Գիտական հարցերի բաժին

Լրատվության բաժին
Հաշվապահություն

 

Հաստատված է

ՀՀ վարչապետի 1999 թ.

նոյեմբերի 12-ի N 689

որոշմամբ

 

ԿԱԶՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր

լեզվի պետական տեսչության խորհրդի

 

Տեսչության պետ

Տեսչության պետի տեղակալ

Գիտական հարցերի բաժնի վարիչ

Լեզվական հսկողության բաժնի վարիչ

«Լեզվագետ» կենտրոնի տնօրեն

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
12.11.1999
N 689
Որոշում