Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի N 176- ...

 

 

040.0327.030418

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

29 մարտի 2018 թվականի N 327-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի N 176-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի «Ներքին աուդիտորի որակավորման կարգը և հանրային հատվածում ներքին աուդիտ իրականացնելու համար կազմակերպություններին ներկայացվող հիմնական պահանջները հաստատելու մասին» N 176-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 3-րդ կետի 1-ին ենթակետը.

i

2) որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված կարգի`

ա. 7-րդ և 8-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

i

«7. Քննությունը կազմակերպում և անցկացնում են լիազոր մարմնի ղեկավարի սահմանած ստորաբաժանումը կամ ստորաբաժանումները (այսուհետ` ստորաբաժանում):

8. Ստորաբաժանման` քննությունը կազմակերպող և անցկացնող աշխատողների (այսուհետ` աշխատողներ) ցանկը և գործունեության կարգը հաստատում է լիազորված մարմնի ղեկավարը:»,

բ. 13-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

i

«13. Քննությանը կարող են մասնակցել բարձրագույն կրթություն ունեցող` սույն կարգի 14-րդ կետի պահանջները բավարարող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր լիազոր մարմին են ներկայացրել դիմում` սույն կարգի 15-րդ կետով սահմանված պահանջների համաձայն:»,

գ. 14-րդ կետի 4-րդ ենթակետում «16-րդ» բառերը փոխարինել «17-րդ» բառերով,

i

դ. 15-17-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

i

«15. Քննությանը մասնակցելու համար դիմող անձը լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում առկա քննությունների գրանցման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով լրացնում է լիազոր մարմնին ուղղված դիմում և համակարգում կցում բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով`

1) նույնականացման քարտի կամ անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենները.

2) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը.

3) իր կողմից ստորագրված հայտարարությունը` սույն կարգի 14-րդ կետում նշված հանգամանքների բացակայության մասին` համաձայն սույն կարգի N 2 ձևի:

16. Ստորաբաժանումը սույն կարգի 15-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը (այսուհետ` փաստաթղթեր) ուսումնասիրում և դիմողին քննությանը մասնակցելու թույլտվություն ունեցող անձանց ցանկում ընդգրկում կամ սույն կարգի 17-րդ կետում նշված մերժման հիմքերի առկայության դեպքում մերժում է սույն կարգի 15-րդ կետով նախատեսված կարգով փաստաթղթերը լիազոր մարմին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ուղարկվելու օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, սույն կարգի 15-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը թերի ներկայացված լինելու դեպքում, լիազոր մարմինը սույն կարգի 15-րդ կետով նախատեսված կարգով փաստաթղթերը լիազոր մարմին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ուղարկվելու օրվանից հաշված 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում քննությունների գրանցման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով տեղեկացնում է դիմողին վերջինիս կողմից գրանցվելիս նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով և առաջարկում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում համալրել փաստաթղթերը:

17. Քննությանը անձի մասնակցությունը թույլատրելու կամ մերժելու դեպքում` ստորաբաժանումը քննությունների գրանցման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` դրանում գրանցվելիս նշած էլեկտրոնային փոստի միջոցով տեղեկացնում է դիմողին: Ընդ որում, մերժման դեպքում` նշելով դրա պատճառները և իրավական հիմքերը: Քննությանն անձի մասնակցությունը մերժվում է, եթե`

1) սույն կարգի 15-րդ կետով պահանջվող փաստաթղթերում ներկայացվել է կեղծ և (կամ) անարժանահավատ տեղեկատվություն, կամ`

2) սույն կարգի 16-րդ կետում սահմանված ժամկետում չի համալրել թերի ներկայացված փաստաթղթերը:»,

ե. ուժը կորցրած ճանաչել կարգի 18-րդ կետը,

i

զ. 20-րդ կետում «հանձնաժողովի առնվազն 2 անդամի ներկայությամբ:» բառերը փոխարինել «առնվազն 2 աշխատողի ներկայությամբ:» բառերով,

i

է. 22-րդ կետում «Հանձնաժողովի անդամն ստուգում է» բառերը փոխարինել «Աշխատողներն ստուգում են» բառերով,

ը. 23-րդ կետում «հանձնաժողովի» բառը փոխարինել «աշխատողների» բառով,

i

թ. ուժը կորցրած ճանաչել 24-րդ կետը,

i

ժ. 25-րդ կետից հանել առաջին նախադասությունը,

i

ժա. 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

i

«27. Քննության արդյունքներն ամփոփվում են դրա անցկացման օրը` էլեկտրոնային համակարգից գեներացված արձանագրության հիման վրա: Քննությանը ներկա աշխատողներն ստորագրությամբ հաստատում են գեներացված արձանագրությունը և արդյունքների վերաբերյալ կազմում եզրակացություն, որը մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը ներկայացվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հաստատմանը: Ներկայացված եզրակացության հիման վրա լիազոր մարմնի ղեկավարը` եզրակացությունը տրամադրվելուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է մասնակցին որակավորում շնորհելու կամ որակավորման տրամադրումը մերժելու մասին հրաման: Ընդ որում, որակավորման տրամադրումը մերժվում է սույն կարգի 23-րդ կետում նշված դեպքերում, ինչպես նաև եթե մասնակիցը չի հաղթահարել սույն կարգի 26-րդ կետում նախատեսված միավորների նվազագույն շեմը:»,

i

ժբ. 28-րդ կետը «Քննության արդյունքների» բառերից հետո լրացնել «վերաբերյալ լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի» բառերով,

i

ժգ. 36-րդ կետում «քննությունը հանձնելուն» բառերը փոխարինել «լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանն ուժի մեջ մտնելուն» բառերով,

ժդ. 39-րդ կետից հանել երկրորդ նախադասությունը,

i

ժե. 40-րդ կետում «հանձնաժողովի» բառը փոխարինել «աշխատողների» բառով,

i

ժզ. ուժը կորցրած ճանաչել N 1 ձևը,

i

ժէ. N 2 ձևի 4-րդ կետում «16-րդ կետի 2-րդ ենթակետով» բառերը փոխարինել «17-րդ կետի 1-ին ենթակետով» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 3-ԻՆ

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
29.03.2018
N 327-Ն
Որոշում