Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

'ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 76-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ'  -ից (հոդ.6)  հղումների ցանկը

status
1.
հոդ.6
arrow   
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 76-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.12
status
2.
հոդ.6
arrow   
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 19-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
3.
հոդ.6
arrow   
«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 3-ՐԴ, 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ԿԵՏԻ, 14-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
4.
հոդ.6
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
5.
հոդ.6
arrow   
«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
6.
հոդ.6
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 331-ՐԴ, 344-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
7.
հոդ. 6
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ,
status
8.
հոդ 6
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՍԽԱԼԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՆՔՆԻՆ ՎԿԱՅՈՒՄ Է ԱՅԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՄԻԱՆՇԱՆԱԿ ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ ԴՐԱ ԱՆՎԱՎԵՐՈՒԹՅԱՆ, լր
status
9.
հոդ 6
arrow   
«ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 27.11.2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ 778 ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
10.
հոդ 6
arrow   
«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 14.3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 59-ՐԴ, 60-ՐԴ, 64-ՐԴ, 72-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
11.
հոդ 6
arrow   
ԱՌԱՆՑ ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՀԻՓՈԹԵՔԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ ԱՆՑՆՈՂ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԻՍ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՆԱԵՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՓԱՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ, լր
status
12.
հոդ 6
arrow   
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 111-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ԵՎ 5-ՐԴ ՄԱՍԵՐԻ, «ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 91-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ, լր
status
13.
հոդ 6, կետ 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 368-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ՄԱՍԻ, 370-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ԿԵՏԻ, 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
14.
հոդ 6
arrow   
17.06.1998 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ, 54-ՐԴ 130-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 290-ՐԴ ԵՎ 424-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
15.
հոդ 6
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ, 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
16.
հոդ 6, մաս 1
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՍՆԱՆԿ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՊԱՐՏԱՊԱՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԻՐԱՑՆԵԼ ԻՐ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ` ԱՆՁԱՄԲ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ` ԻՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԴՐԱԲԱՐ ԽԱԽՏՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ, լր
status
17.
հոդ.6
arrow   
ՇԱՄՈՅԱՆՆ ԸՆԴԴԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, բաժին 1
Վճիռ Եվրոպական դատարան, 07.07.2015, 18499/08
status
18.
հոդ.6
arrow   
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆՆ ԸՆԴԴԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, կ.54
Վճիռ Եվրոպական դատարան, 06.12.2018, 18550/13