Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

'ՎԻՃԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՑԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ Ա ...'  -ից (հոդ.56)  հղումների ցանկը

status
1.
հոդ.56
arrow   
ՎԻՃԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՑԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
2.
հոդ.56
arrow   
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 56-ՐԴ, 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
3.
հոդ.56
arrow   
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 56-ՐԴ, 58-ՐԴ, 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
4.
հոդ.56
arrow   
ՎԻՃԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՑԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԳՈՐԾՈՎ ՀԱՅՑԱՊԱՀԱՆՋԸ ԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅՑՎՈՐԻ ԿՐԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ` ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻՆ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂԻ ՎՐԱ ԴՆԵԼԻՍ Ի՞ՆՉ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ՊԵՏՔ Է ՈՐՈՇՎԻ ԱՅԴ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈՂՋԱՄԻՏ ՉԱՓԸ, լր.
status
5.
հոդվ. 56
arrow   
Ի՞ՆՉ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔ Է ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ Է ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՎ ՉՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ, ՍԱԿԱՅՆ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՇԱՀՈՒՅԹԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼԻՍ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՎԱԶԵՑՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ,
status
6.
հոդված 56
arrow   
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ` ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԿԱՐՈ՞Ղ Է ԱՐԴՅՈՔ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԵԼ ԱՐԱՐՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀԻՆ ՏՎՅԱԼ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՈՂՋԱՄՏՈՐԵՆ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՈՎ, կետ 5
status
7.
հոդ 56
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՍԽԱԼԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՆՔՆԻՆ ՎԿԱՅՈՒՄ Է ԱՅԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՄԻԱՆՇԱՆԱԿ ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ ԴՐԱ ԱՆՎԱՎԵՐՈՒԹՅԱՆ, լր
status
8.
հոդ 56
arrow   
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՉՊԱՀՊԱՆՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ, «ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 63-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 145-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
9.
հոդ 56
arrow   
ԱՌԱՆՑ ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՀԻՓՈԹԵՔԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ ԱՆՑՆՈՂ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԻՍ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՆԱԵՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՓԱՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ, լր
status
10.
հոդ 56
arrow   
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 25-ՐԴ, 27-ՐԴ ԵՎ 124-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
11.
հոդ 56
arrow   
«ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 30-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ, 35.1-ԻՆ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ , լր
status
12.
լր
arrow   
ԸՍՏ ՕՐԵՆՔԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԳԻՐ ՏԱԼԻՍ ՆՈՏԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԸՍՏ ՕՐԵՆՔԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ, լր