Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

'ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ'  -ից (հոդ.28)  հղումների ցանկը

status
1.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հատված 7
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 04.06.1964
status
2.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, գլուխ 39
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 04.06.1964
status
3.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.337-338
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 04.06.1964
status
4.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, գլուխ 40
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 04.06.1964
status
5.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.104
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 18.07.1969
status
6.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.119
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 03.12.1982
status
7.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.132
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 03.12.1982
status
8.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.2
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 29.01.1991, Ն-0248-I.
status
9.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.31
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 29.01.1991, Ն-0248-I.
status
10.
հոդ.28
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.57
Օրենսգիրք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 29.01.1991, Ն-0248-I.
status
11.
հոդ.28
arrow   
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ, հոդ.14
Օրենք ՀՀ Ազգային Ժողով, 03.12.1996, ՀՕ-94
status
12.
հոդ.28
arrow   
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, հոդ.17
Օրենք ՀՀ Ազգային Ժողով, 26.10.1999, ՀՕ-16
status
13.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ-ՈՒՄ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԿԱԼԱՆՔԻ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, հոդ.7
Օրենք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 26.12.1969
status
14.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ-ՈՒՄ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԿԱԼԱՆՔԻ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, հոդ.16
Օրենք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 26.12.1969
status
15.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ-ՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, հոդ.60
Օրենք ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 31.10.1990, Ն-0178-I
status
16.
հոդ.28
arrow   
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ, հոդ.14
Օրենք ՀՀ Ազգային Ժողով, 03.12.1996, ՀՕ-94
status
17.
հոդ.28
arrow   
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ, հոդ.37
Օրենք ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.06.1997, ՀՕ-125
status
18.
հոդ.28
arrow   
ՀՈՂԻ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ, ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 23.02.1998, 105
status
19.
հոդ.28
arrow   
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 22 ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՐԿՐՈՐԴ, ԵՐՐՈՐԴ, ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՎ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՄԱՍԵՐԻ` ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 8 ՀՈԴՎԱԾԻՆ ԵՎ 28 ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ, լր.
Որոշում ՀՀ Սահմանադրական դատարան, 27.02.1998, ՍԴՈ-92
status
20.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի «ՀՀ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ «ՈՌՈԳՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 117 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ԻՐԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, կետ 1
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 24.03.1998, 201
status
21.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, կետ 3
Որոշում ՀՀ Վարչապետ, 29.06.1998, 380
status
22.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, կետ 4
Որոշում ՀՀ Վարչապետ, 29.06.1998, 380
status
23.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի ԹԻՎ 221 ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, կետ 8-10
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 19.09.1998, 588
status
24.
հոդ.28
arrow   
«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ» ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Կենտրոնական բանկի խորհուրդ, 10.06.1999, 100
status
25.
հոդ.28
arrow   
ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, կետ 5
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 18.03.1997, 47
status
26.
հոդ.28
arrow   
ԱՌԱՆՁԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ, ՄԻԱՅՆԱԿ ՄԱՅՐԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ 2 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱ ԽՆԱՄՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ, կետ 20
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 13.06.1997, 172
status
27.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, կետ 29
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 10.06.1997, 175
status
28.
հոդ.28
arrow   
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐԱՉԱՓԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, կետ 15
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 25.06.1997, 221
status
29.
հոդ.28
arrow   
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՆՐԱՅԻՆ) ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, կետ 4
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 18.06.1997, 191
status
30.
հոդ.28
arrow   
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում ՀՀ նախարարների խորհուրդ, 05.03.1991, 166
status
31.
հոդ.28
arrow   
ՏՎՅԱԼ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՇԽԱՏՈՂ, ՍԱԿԱՅՆ ԱՅԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՉԲՆԱԿՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐ-ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՈՐՊԵՍ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՂ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, կետ 1
Որոշում ՀՀ նախարարների խորհուրդ, 14.03.1991, 213
status
32.
հոդ.28
arrow   
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ, կետ 4
Որոշում ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 14.12.1992, ՀՆ-0742-I
status
33.
հոդ.28
arrow   
ՀՀ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ, կետ 2
Որոշում ՀՀ կառավարություն, 01.05.1992, 260