Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

'ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ'  -ից (լր.)  հղումների ցանկը

status
1.
լր.
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.53 մ.3
Օրենսգիրք ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-123-Ն
status
2.
լր.
arrow   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, հոդ.17
Օրենսգիրք ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-123-Ն
status
3.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
4.
լր.
arrow   
ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 69-ՐԴ, 71-ՐԴ, 95-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 47-ՐԴ, 48-ՐԴ, 51-ՐԴ, 53-ՐԴ, 130-ՐԴ, 130.1-ՐԴ ԵՎ 132-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
5.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 47-ՐԴ, 51-ՐԴ ԵՎ 53-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
6.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 1216-ՐԴ, 1225-ՐԴ, 1226-ՐԴ, 1243-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
7.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 295-ՐԴ, 297-ՐԴ, 299-ՐԴ, 470-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
8.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 163-ՐԴ, 303-ՐԴ, 304-ՐԴ ԵՎ 306-ՐԴ, 568-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
9.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 187-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
10.
լր
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 331-ՐԴ, 332-ՐԴ, 335-ՐԴ, 337-ՐԴ, 877-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ 4
status
11.
լր
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 198-ՐԴ, 201-ՐԴ, 298-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ 4
status
12.
լր
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 877-ՐԴ, 878-ՐԴ, 880-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ 4
status
13.
լր
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ ԵՎ 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ 4
status
14.
լր
arrow   
ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն Է ԿԵՂԾ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՄՔԻ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏԱԾ ԿԱՄԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 2. ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԵՂԾ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԲՈԼՈՐ ԿՈՂՄԵՐԻ ԿԱՄՔԸ ՊԵՏՔ Է ՈՒՂՂՎԱԾ ԼԻՆԻ ԱՅԴՊԻՍԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿՆՔՄԱՆԸ 3. ԱՐԴՅՈ՞Ք ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԻՆՔՆԻՆ ԱՐԳԵԼՔ Է ԿԵՂԾ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, կ 4
status
15.
լր.
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՆՁԸ ԿԱՐՈՂ Է ՊԱՀԱՆՋԵԼ ԱՊՕՐԻՆԻ ԴԱՏԱՊԱՐՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿՐԱԾ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ Ի՞ՆՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼ, ԱՐԴՅՈ՞Ք ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ԿՈՂՄԻՑ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆԼՐԻՎ ԾԱՎԱԼՈՎ, ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՐԴԱՐԱՑՎԱԾԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՃԱՆԱՊԱՐ, կ.4
status
16.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 347-ՐԴ, 411-ՐԴ, 881-ՐԴ ԵՎ 887-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
17.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ԿԵՏԻ, 187-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.4
status
18.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ, 189-191-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
19.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 345-ՐԴ, 347-ՐԴ, ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.4
status
20.
լր.
arrow   
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 54-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.4
status
21.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 313-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.4
status
22.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 163-ՐԴ, 189-ՐԴ, 190-ՐԴ, 191-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 48-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
23.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ, 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.4.1
status
24.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ԿԵՏԻ, 187-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ, 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
25.
լր.
arrow   
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 9-ՐԴ ԵՎ 54-ՐԴ ՀԱԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 48-ՐԴ, 51-ՐԴ, 53-ՐԴ, 64-ՐԴ ԵՎ 95-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 303-ՐԴ ԵՎ 304-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ 4
status
26.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 306-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.4
status
27.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, կ.4
status
28.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ ԵՎ 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, կ.4
status
29.
լր.
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉԸ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԳՈՒՅՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏԻՐՈՋ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՉԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒԷ ԱՅԴ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒՂՂԵԼՈՒ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆԸ, կ.3
status
30.
լր.
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՎՃԱՐԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ԵԹԵ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑԸ, ՄԻՆՉԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԱՌԱՆՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵԼ Է ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄՎՆԱՍՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՉԻ ԱՊԱՑՈՒՑԵԼ ՉՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԱՆՀՆԱՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏ, կետ.4
status
31.
լր.
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՌԿԱ` ՄԻՄՅԱՆՑ ՀԱԿԱՍՈՂ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ՄԻԱՆՇԱՆԱԿ ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ՓԱՍՏԸ, կետ.4
status
32.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 312-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
33.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 240-ՐԴ, 259-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կ.4
status
34.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 187-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
35.
լր.
arrow   
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 29-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
36.
լր.
arrow   
17.06.1998 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ, 01.01.1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏԱԾ ԵՎ 09.04.2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 48-ՐԴ, 51-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
37.
լր.
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 178-ՐԴ, 187-ՐԴ, 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, կետ.4
status
38.
լր
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 187-ՐԴ, 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
39.
լր
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 173-ՐԴ, 199-ՐԴ ԵՎ 201-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
40.
լր
arrow   
17.06.1998 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ, 54-ՐԴ 130-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 290-ՐԴ ԵՎ 424-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
41.
լր
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 345-ՐԴ, 347-ՐԴ, 352-ՐԴ, 408-ՐԴ, 437-ՐԴ, 448-ՐԴ, 877-ՐԴ, 878-ՐԴ, 880-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
42.
լր
arrow   
Ո՞Ր ՊԱՀԻՑ ՊԵՏՔ Է ՀԱՇՎԱՐԿՎԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԴԱԴԱՐԵԼ ԵՆ, լր
status
43.
լր
arrow   
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՕՐԵՆՔՈՎ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՏՎՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, լր
status
44.
լր
arrow   
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺՈՎ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԱՐԵԽՂՃՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, լր