Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

'ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ'  -ից (հոդ.10 մ.3 կ«ե»)  հղումների ցանկը

status
1.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 25.06.2001, 53
status
2.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԵՎ ԹԻՎ-1 ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 04.04.2001, 35
status
3.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ` ՏԳՏԴ-Ի ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 24.07.2001, 58
status
4.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՀՀ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 29.05.2001, 51
status
5.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՆԱՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ԵՎ 4-ՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ (ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ԽԱՐԽՈՒԼ) ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ (ԱՌԱՆՁՆԱՏՆԵՐԻ) ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ» ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.10.2001, 80
status
6.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԱՎՏՈ (ՓՈՍՏԱՅԻՆ-ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.10.2001, 90
status
7.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 15.08.2001, 60
status
8.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՍՈՑՍՊԱՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 20.11.2001, 94
status
9.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՄԱՆԿԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 20.11.2001, 95
status
10.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՈՐԴԵԳՐՈՒՄ ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 20.11.2001, 96
status
11.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՆՊԱՍՏԱՌՈՒՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՆՊԱՍՏԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 20.11.2001, 97
status
12.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՀՈՂԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 20.11.2001, 98
status
13.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 01.02.2002, 101
status
14.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՄԲ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ (ՁԵՎ N 1-ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ) ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 07.03.2002, 103
status
15.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՂԱՏՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 19.04.2002, 107
status
16.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ (ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 10.05.2002, 109
status
17.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՏԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՆՈՏԱՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 12.08.2002, 172-Ն
status
18.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ԹԻՎ 51 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 14.03.2003, 6-Ն
status
19.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՐՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ), «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՐՏ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 03.10.2003, 12-Ն
status
20.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.02.2004, 04-Ն
status
21.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.02.2004, 05-Ն
status
22.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՇՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄԻԱՎ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.02.2004, 06-Ն
status
23.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.02.2004, 07-Ն
status
24.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.02.2004, 08-Ն
status
25.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 23.02.2004, 09-Ն
status
26.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՆՏԱՌ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 24.03.2004, 11-Ն
status
27.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ «ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՍՏ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՈՐՍՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»» «ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»» «ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ , լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 22.07.2003, 09-Ն
status
28.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 28.04.2004, 12-Ն
status
29.
հոդ.10 մ.3 կ«ե»
arrow   
«ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 9-ՆԵՐԴՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 26.07.2004, 15-Ն
status
30.
հոդ.10 կ«ե»
arrow   
«ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ» ԵՎ «ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 26.10.2011, 07-Ն
status
31.
հոդ.10 կ ե
arrow   
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 1` «ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԻՐՔԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 27.09.2000, 18
status
32.
հոդ.10 կ ե
arrow   
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎԸ ԹԻՎ 2` «ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՑՈՒՑԱԿԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 27.09.2000, 19
status
33.
հոդ.10 կ ե
arrow   
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎԸ ԹԻՎ 3` «ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՅԲԵՆԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Որոշում Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 27.09.2000, 20
status
34.
հոդ.10 կ«ե»
arrow   
«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ ԵՎ ԸՄՊԵԼԻՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՎ ՍԸ-ԱՐՏ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, լր.
Հրաման Վիճակագրության պետական խորհուրդ, 28.02.2001, 27