Գտնվել է  39  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

ՀՀ օրենսգրքեր

status
1.
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Օրենսգիրք,   Հայաստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Բելոռուսի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղազախստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղրղզստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ռուսաստանի Դաշնություն, 11.04.2017
status
2.
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ
Օրենսգիրք,   Հայաստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Բելոռուսի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղազախստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղրղզստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ռուսաստանի Դաշնություն, 11.04.2017
status
3.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 24.10.2005, ՀՕ-211-Ն
status
4.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-124-Ն
status
5.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 07.02.2018, ՀՕ-95-Ն
status
6.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 28.11.2011, ՀՕ-280-Ն
status
7.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-123-Ն
status
8.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 25.05.2016, ՀՕ-54-Ն
status
9.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
status
10.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 02.05.2001, ՀՕ-185
status
11.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 06.07.2000, ՀՕ-83
status
12.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.06.2002, ՀՕ-373-Ն
status
13.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.12.2013, ՀՕ-139-Ն
status
14.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.02.2018, ՀՕ-110-Ն
status
15.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.05.1998, ՀՕ-239
status
16.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 01.07.1998, ՀՕ-248
status
17.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 30.06.2021, ՀՕ-306-Ն
status
18.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.05.2021, ՀՕ-199-Ն
status
19.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 06.12.1985
status
20.
ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 19.03.1992, ՀՕ-12
status
21.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 18.07.1969
status
22.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 16.06.1972
status
23.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 03.12.1982
status
24.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 21.02.2007, ՀՕ-135-Ն
status
25.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.02.1999, 284